KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint írásbeli vizsga 1311

2 Fontos tudnivalók A feladatlap összetett, amelyet a különböző feladattípusok szerint részekre bontottunk. A kidolgozásnál vegye figyelembe a feladattípushoz tartozó dőlt betűvel szedett tájékoztatót is! Megoldásainál kövesse a feladat utasításait! Maximális pontot csak akkor kaphat, ha minden részkérdésre válaszolt. Kidolgozásait és válaszait a feladatlapon kell rögzítenie! Piszkozatot pótlapon készíthet! Ha a megoldáshoz is szüksége van pótlapra, ezt jelölje meg az adott feladatnál! Az ábrák előkészítésénél használhat ceruzát, de a végső megoldást tollal rögzítse! A pontos ábrázolás érdekében használjon vonalzót! A számítások elvégzéséhez szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép használható. Munkájához sok sikert kívánunk! írásbeli vizsga / május 20.

3 I. Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok I. Feleletválasztás (10 2 = 20 pont) Egy-egy állítás teljessé tételéhez 4 válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. A többi változat vagy csak részigazságot tartalmaz, vagy teljesen hibás. Válassza ki a helyes válasz betűjelét, és írja a feladatok előtt lévő táblázatba a megfelelő sorszám alá! Figyelem! Csak egy-egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot. Elért A termelők eladási szándékát befolyásolja a) a munkabér növekedése. b) a termelési költségek csökkenése. c) mindkét fenti tényező. d) egyik fenti tényező sem. 2. A fogyasztás telítettségi pontja az a pont, ahol a) a teljes haszon nulla. b) az összhaszon maximális. c) Az a) és b) válasz is igaz. d) Egyik sem igaz. 3. Fogyasztói többletet élveznek azok a fogyasztók, akik a) átlagos minőségű árut vásárolnak. b) a tökéletes verseny piacán vásárolnak. c) a terméket piaci áron vették meg, de többet is adtak volna érte. d) Egyik előző állítás sem helyes. 4. A tényező határköltség a) a termelés összköltségének aránya a termelt mennyiséghez. b) egy pótlólagos output termékmennyiségre jutó tényező változás. c) egy pótlólagos input tényezőre jutó összköltség változás. d) egy pótlólagos output termékmennyiségre jutó összköltség változás. 5. A munka felhasználása akkor optimális, ha a) MSC = MSB b) MFC L = MRP L c) MFC L = MSB d) MRP L = MSC 6. A jövedelem-újraelosztás állami eszköze a) az adóelvonás. b) a transzfer kifizetés. c) Mindkettő. d) Egyik sem. írásbeli vizsga / május 20.

4 7. Egy kétszereplős gazdaságban az árupiacon túlkínálat van, ha a) S < I. b) S + I > Y. c) S + C = I. d) C + I < Y. 8. Az aktív népességbe tartozik az a személy, aki a) a munkapiacon megjelenik és munkát keres. b) foglalkoztatott. c) megélhetését munkavállalásból biztosítja. d) Mindhárom fenti állítás teljesül. 9. A keresletösztönző gazdaságpolitika alkalmazásának veszélye abban mutatkozik meg, hogy a) az infláció nőhet. b) költségvetési deficit nőhet. c) Mindkettő. d) Egyik sem. 10. Komparatív előnyön alapuló kereskedelem hatására a munkamegosztásban résztvevő országokban a) növekszik az együttes termelés. b) bővülnek a fogyasztási lehetőségek. c) Mindkettő. d) Egyik sem. írásbeli vizsga / május 20.

5 II. Szöveges (kifejtendő) feladatok Elért 1. Igaz-hamis állítások (6 2 = 12 pont) Az alábbiakban felsorolt megállapításokról el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. Kérjük, hogy az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! Nem egyértelmű jelöléseket nem fogadunk el. FIGYELEM! VÁLASZÁT INDOKOLNIA IS KELL! Minden helyes indoklás 1 pontot ér A reklám a vevők vásárlási szándékát befolyásolja, de a keresleti függvény helyzetét nem képes megváltoztatni. 2 pont 1.2. Az átlagos fix költség nagysága nem függ a termelés nagyságától. 2 pont 1.3. Egy olajfinomító létesítése pozitív extern hatással jár, ha az üzem működése többletköltségeket okoz a környező településen élők számára. 2 pont 1.4. A termelő fogyasztás és a GDP összege annyi, mint a bruttó kibocsátás. 2 pont 1.5. Vágtató infláció mellett az inflációs ráta nem mérhető, mert az árak napról-napra változnak. 2 pont 1.6. Lebegő árfolyamrendszer esetén a jegybank valutát ad el vagy vásárol azért, hogy a hazai valuta árfolyama változatlan maradjon. 2 pont írásbeli vizsga / május 20.

6 2. Definíciók (8 pont) Elért Írja le röviden a felsorolt fogalmak illetve gazdasági jelenségek meghatározását vagy értelmezését! A) Bruttó kibocsátás B) A háztartási szektor bevételei és kiadásai 2 pont C) Bruttó hazai termék 2 pont D) Árszínvonal 2 pont 2 pont írásbeli vizsga / május 20.

7 3. Kifejtős kérdés (8 pont) Elért Írjon szöveges választ, amelyben megnevezi vagy felsorolja és részletesen ismerteti a legfontosabb összefüggéseket! Munkája során törekedjen a világos és áttekinthető közlésre! A kérdés iránymutatása szerint tagolja vagy csoportosítsa és emelje ki a legfontosabb gondolatokat! A válasz során képleteket írhat fel, vagy készíthet grafikus ábrákat is! Határozza meg a versenyző vállalat rövid távú kínálati függvényét! Készítse el a függvény grafikus ábráját és jellemezze a függvény menetét! Értelmezze a függvény nevezetes pontjait, mutassa meg az ábrán a fedezeti pont (F) és az üzemszüneti pont (Ü) helyzetét! írásbeli vizsga / május 20.

8 Elért 4. Kiegészítés (6 pont) Hasonlítsa össze az ábrán látható függvények értékeit és egészítse ki az egyes mondatokat a KISEBB, NAGYOBB vagy UGYANAKKORA kifejezésekkel helyes állításokká! Az alábbi ábrán egy fogyasztási függvény és egy megtakarítási függvény látható. Az ábrát kiegészítettük a 45 -os egyenessel, mert így a két függvény közötti kapcsolat jobban láthatóvá válik. Az összefüggéseknél az ábráról leolvasható számszerű értékek is segítenek a helyes reláció meghatározásában. Az ábrán látható érvényes összefüggések alapján válassza ki a megfelelő kifejezést, és írja a kipontozott részbe! C,S C(Y) S(Y) Y 4.1. Ha a fogyasztás értéke 600, akkor Y.., mint a fogyasztás, és a megtakarítás..., mint nulla Ha a megtakarítás értéke 0, akkor Y, mint a fogyasztás Ha a fogyasztás kisebb, mint 1400, de nagyobb, mint 800, akkor Y, mint a fogyasztás, és a megtakarítás..., mint nulla Ha az Y= 1000, akkor az Y és a fogyasztás különbsége.., mint a megtakarítás. írásbeli vizsga / május 20.

9 Elért 5. Elemző, értékelő feladat (6 pont) Az alábbiakban a piac elemei közötti kapcsolatokat és az egyes piacok közötti kölcsönhatásokat elemezzük. Állapítsa meg a párosított tényezők egymással való kapcsolatát, és a megadott három lehetőség közül válassza ki a megfelelőt! Írja a tényezők változását jellemző betűjelet a táblázat üres mezőjébe! Az alábbi felsorolásnál a párba állított tényezők kapcsolatban állnak egymással, ezért változásuk valamilyen törvényszerűség szerint alakul. Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy minden párnál az a) sorban szereplő tényező növekszik. Azt kell megállapítania, hogy az a) sorban szereplő tényező növekedése miatt hogyan változik a b) sorban szereplő tényező. (A feladat megoldása során minden más körülményt tekintsen változatlannak!) A lehetséges változások a következők: A) = ha az a) nő, akkor ennek hatására b) is nő B) = ha az a) nő, akkor b) csökken C) = ha az a) nő, akkor b) nem változik Válassza ki a megfelelő kapcsolatot leíró betűjelet, és ezt a betűjelet írja be a táblázat üres mezőjébe! Példa a) piaci ár A b) kínált mennyiség a) piaci ár b) keresett mennyiség a) az alma keresett mennyisége b) a körte kínált mennyisége a) a burgonya iránti kereslet b) a burgonya piaci ára a) a fagylalt piaci ára b) a jégkrém kereslete a) laptop kereslete b) laptop táska kereslete a) takarmánynövények ára b) sertéshús kínálata írásbeli vizsga / május 20.

10 III. Számítást, ábrázolást igénylő feladatok A számítási feladatoknál az egyes részkérdéseknél megfogalmazott utasítás szerint járjon el: végezze el a szükséges számításokat, vagy készítse el a feltételekhez illeszkedő ábrákat, és jelölje meg válaszait a feladatban szereplő részkérdés sorszámával! A teljes megszerzése érdekében minden részkérdésre pontosan kell válaszolnia. Elért 6. feladat (8 pont) Egy versenyző vállalat költségeiről és elért profitjáról az alábbi adatok ismertek: Árbevétel forint Gazdasági profit forint Számviteli költség forint Implicit költség forint Normál profit forint 6.1. Számítsa ki a következő hiányzó elemeket: a) számviteli profit b) amortizáció c) explicit költség d) gazdasági költség e) el nem számolható implicit költség! Minden esetben írja fel a számításhoz alkalmazott összefüggést! 6.2. Nevezze meg, hogy melyik mérőszám alapján minősíthetjük a vállalkozás jövedelmezőségét és állapítsa meg, hogy érdemes-e ezt a tevékenységet tovább folytatni! Indokolja meg válaszát! írásbeli vizsga / május 20.

11 6. feladat megoldásának folytatása írásbeli vizsga / május 20.

12 7. feladat (12 pont) Elért Egy iparág azonos keresleti és költségviszonyok mellett egyaránt működhet tökéletesen versenyző iparágként és monopóliumként. Az alábbi ábrákon ezért azonos módon rajzoltuk fel az iparág keresleti függvényét és a határköltség függvényét Határozza meg grafikus eljárással, hogy mennyi a versenyző iparág kibocsátása és mennyi a piaci ár! Írja fel képlettel vagy szövegesen az alkalmazott közgazdasági szabályt, és az ábráról leolvasható számértékeket írja be az alábbi táblázatba! Egészítse ki az ábrát, ahogyan az a megoldáshoz szükséges, és töltse ki a táblázatot! tökéletes verseny P Q 7.2. Határozza meg grafikus eljárással, hogy mennyit termel a monopólium és mekkora árat állapít meg! Írja fel képlettel vagy szövegesen az alkalmazott közgazdasági szabályt, és az ábráról leolvasható számértékeket írja be az alábbi táblázatba! Egészítse ki az ábrát, ahogyan az a megoldáshoz szükséges, és töltse ki a táblázatot! monopólium P Q 7.3. Számítsa ki mindkét piaci forma mellett a fogyasztói többlet nagyságát és értékelje a kapott eredményt! írásbeli vizsga / május 20.

13 P tökéletes verseny MC D Q P monopólium MC D Q írásbeli vizsga / május 20.

14 Elért 8. feladat (8 pont) Egy kétszereplős nemzetgazdasági modell adottságairól a következő adatokat ismerjük: - a beruházások értéke a fogyasztási függvény egy kiválasztott értéke C(7500) = a megtakarítási függvény egy pontjának koordinátái: Y = 7000, S = Határozza meg az autonóm fogyasztást és a fogyasztási határhajlandóságot! 8.2. Írja fel a megtakarítási függvény egyenletét! 8.3. Határozza meg az árupiac egyensúlyát biztosító jövedelem nagyságát! 8.4. Tegyük fel, hogy a beruházások értéke 900 egységre nő! Számítsa ki az új egyensúlyi jövedelmet! Hasonlítsa össze a beruházás és az egyensúlyi jövedelem változásának mértékét! írásbeli vizsga / május 20.

15 8. feladat megoldásának folytatása írásbeli vizsga / május 20.

16 9. feladat (12 pont) Elért Egy nemzetgazdaságban a munkaképes korú népesség 40 százaléka tartozik az inaktív népességhez, a számuk fő. Adott munkapiaci viszonyok között a munkakereslet: L D = ,6 W/P függvény, a munkakínálat pedig L S = ,15W/P függvény szerint alakul. (Ezekben a függvényekben az L számértéke 1000 főt jelöl.) Az aktuális reálbér 1000 egységgel nagyobb az egyensúlyi reálbérnél Számítsa ki a munkaképes korú népesség és az aktív népesség számát! 9.2. Határozza meg pontosan a foglalkoztatási függvény maximális értékét! 9.3. Számítsa ki, hogy hányan dolgoznak jelenleg! 9.4. Számítsa ki, hogy a jelenlegi reálbér mellett hányan nem kívánnak dolgozni az aktív népességből, és hányan keresnek, de nem kapnak munkát! írásbeli vizsga / május 20.

17 9. feladat megoldásának folytatása írásbeli vizsga / május 20.

18 írásbeli vizsga / május 20.

19 írásbeli vizsga / május 20.

20 témakör Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok Szöveges (kifejtendő) feladatok Számítást, ábrázolást igénylő feladatok a feladat sorszáma maximális elért a témakör maximális a Feleletválasztós Igaz-hamis állítások Definíciók 8 3. Kifejtős kérdés Kiegészítés 6 5. Elemző, értékelő feladat 6 6. feladat 8 7. feladat feladat feladat 12 Az írásbeli vizsgarész a 100 a témakör elért a javító tanár Dátum:... Választásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok Szöveges (kifejtendő) feladatok Számítást, ábrázolást igénylő feladatok a egész számra kerekítve programba beírt egész javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 20.

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben