KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közgazdasági alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0611 (elméleti gazdaságtan)

2 Fontos tudnivalók A feladatlap összetett, amelyet a különböző feladattípusok szerint részekre bontottunk. A kidolgozásnál vegye figyelembe a feladattípushoz tartozó dőlt betűvel szedett tájékoztatót is! Megoldásainál kövesse a feladat utasításait! Maximális pontot csak akkor kaphat, ha minden részkérdésre válaszolt. Az egyes feladatoknál feltüntettük a részmegoldásokért járó pontszámot is. A maximális pontszám 100. Kidolgozásait és válaszait a feladatlapon kell rögzítenie! Piszkozatot pótlapon készíthet! Ha a megoldáshoz is szüksége van pótlapra, ezt jelölje meg az adott feladatnál! Az ábrák előkészítésénél használhat ceruzát, de a végső megoldást tollal rögzítse! A pontos ábrázolás érdekében használjon vonalzót! A számítások elvégzéséhez nem programozható zsebszámológép használható. Munkájához sok sikert kívánunk! írásbeli vizsga / május 18.

3 I. Választásos feladatok (6x2 =12 pont) Egy-egy állítás teljessé tételéhez 4 válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. A többi változat vagy csak részigazságot tartalmaz, vagy teljesen hibás. Válassza ki a helyes válasz betűjelét, és írja a feladatok előtt lévő táblázatba a megfelelő sorszám alá! Figyelem! Csak egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű, vagy egynél több megjelölés esetén nem adunk pontot pont 1. Egy termék piacát két hatás éri: reklámok következtében nő a kereslet, míg egy új technológia a kínálatot növeli. A két hatás következtében biztosan igaz, hogy a) az egyensúlyi ár nő. b) az egyensúlyi ár csökken. c) nő az egyensúlyi mennyiség. d) csökken az egyensúlyi mennyiség. 2. Ha egy vállalat (változó) inputpiacán ceteris paribus nőnek a tényezőárak, akkor a) a termék átlagos-változóköltség függvényének helyzete megváltozik. b) határköltség függvényének helyzete megváltozik. c) átlagköltség-függvényének helyzete megváltozik. d) mindhárom fenti válasz helyes. 3. Közjavak és magánjavak közötti különbség, hogy a) csak a magánjavak fogyasztása lehet hasznos a fogyasztó számára. b) a magánjavak esetében nincs lehetőség fogyasztók kizárására a fogyasztásból. c) a magánjavakért fizetni kell, a közjavakért senki sem fizet. d) a magánjavaknál lehet rivalizálás a fogyasztók között, a közjavaknál nincs rivalizálás. 4. Az állam kiadásai közé tartozik a) a munkabér. b) a vállalati adó. c) a háztartásnak fizetett transzfer. d) az export. 5. Az árszínvonal csökkenése (ceteris paribus) csökkenti a foglalkoztatást, a) ha a munkakereslet meghaladja a munkakínálatot. b) az egyensúlyi reálbér alatti tartományban. c) ha a nominálbérek teljesen rugalmasak. d) rögzített nominálbérek, és egyensúly feletti reálbér esetén. 6. Az Európai Unióról tudjuk, hogy a) közös kereskedelempolitikát folytat. b) közös mezőgazdasági politikát folytat. c) közös monetáris politikát folytat. d) Mindhárom fenti állítás igaz. írásbeli vizsga / május 18.

4 II. Szöveges feladatok 1. Igaz-hamis állítások 6*3 = 18 pont Az alábbiakban felsorolt megállapításokról el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. Kérjük, hogy az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! Áthúzott betűjeleket, vagy nem egyértelmű jelöléseket nem fogadunk el. FIGYELEM! VÁLASZÁT INDOKOLNIA IS KELL! Minden helyes indoklás 2 pontot ér. 1) Egy fogyasztó két termékre, x-re és y-ra költi jövedelmét. Ha x ára nőtt, és x fogyasztása is nőtt, akkor az x termék keresleti függvénye negatív meredekségű. 2) Ha az átlagtermék kisebb, mint a határtermék, akkor a határtermék nem lehet csökkenő. 3 pont 3 pont 3) Ha egy monopol piac minden egyéb tényező változatlanságát feltételezve versenyzővé alakul, akkor a fogyasztói többlet növekszik. 3 pont 4) Az óvatossági pénzkereslet csak attól függ, hogy mekkora jövedelem áll a szereplők rendelkezésére egy gazdaságban. 3 pont 5) Zárt gazdaságban, ha a kormányzati kiadások meghaladják a bevételeket, akkor a magángazdasági szereplők beruházási lehetőségei csökkennek. 3 pont 6) Ha a folyó fizetési mérleg deficitje megegyezik a tőkemérleg szufficitjével, akkor nem változnak a jegybank devizatartalékai. 3 pont írásbeli vizsga / május 18.

5 2. Összehasonlítás 2*5 = 10 pont Írja le röviden a párba állított kategóriák tagjai közötti kapcsolatot az alábbiak szerint! Egyrészt adja meg, hogy milyen tulajdonság alapján tartoznak össze, vagy alkotnak egy párt, tehát miben azonosak, másrészt legalább két szempontból különböztesse meg őket egymástól! 2.1. Mi az azonosság és a különbség az alábbi fogalmak között? Átlagos-változóköltség Átlagköltség 5 pont írásbeli vizsga / május 18.

6 2.2. Mi az azonosság és a különbség az alábbi fogalmak között? 5 pont Önkéntes munkanélküliség Kényszerű munkanélküliség írásbeli vizsga / május 18.

7 3. Kiegészítés (6x1= 6 pont) Egészítse ki az alábbi mondatokat a KISEBB MINT / NAGYOBB MINT vagy EGYENLŐ kifejezések felhasználásával úgy, hogy költség-, profit- és bevétel-kategóriák közötti ismert összefüggések teljesüljenek! 3.1. Ha egy vállalat összes bevétele meghaladja explicit és implicit költségei összegét, akkor a gazdasági profit. nulla Ha a számviteli költség egyenlő az explicit és implicit költségek összegével, az árbevétel pedig meghaladja ezt az összeget, akkor a normál profit nulla Ha a gazdasági profit zérus, akkor a normál profit.. a számviteli profit(tal) Ha a számviteli költség nagyobb, mint az árbevétel, akkor a gazdasági profit.. nulla Ha minden implicit költség elszámolható a számviteli törvények szerint, akkor a gazdasági profit a számviteli profit(tal) Ha az árbevétel megegyezik a számviteli költséggel, és van olyan implicit költség, ami nem számolható el a számviteli törvények szerint, akkor a gazdasági profit.. nulla. 6 pont írásbeli vizsga / május 18.

8 4. Elemző, értékelő feladat (6x1= 6 pont) Az alábbiakban egy makrogazdasági probléma hatásait kell értékelnie. Írjon egy-egy szavas szöveges választ a kipontozott részbe, hogy a mondatot helyes állítássá egészítse ki! A rövid kiegészítésnek a változás minőségét vagy mennyiségét kell jellemezni (pl. nő, csökken, több, kevesebb, elad, vásárol stb.). Egy ország gazdaságában komoly gondot okoz az infláció. A pénzromlás ütemének csökkenése érdekében mind monetáris, mind fiskális eszközöket bevetnek a gazdaságpolitika irányítói. A kormányzat nem akarja növelni az adóterheket. Ebben az esetben: 4.1. A transzferek és a kormányzati kiadások közül legalább az egyik, mert az elérendő cél érdekében a jövedelemnek. kell A jegybank nyíltpiaci műveletek keretében értékpapírt., hiszen a nominális pénzkínálatot kell Az intézkedések következtében (rögzített, és egyensúlyfeletti nominálbéreket feltételezve), a reálbér.., a munkanélküliség. 6 pont írásbeli vizsga / május 18.

9 III. Számítást, ábrázolást igénylő feladatok Az egyes feladatoknál megfogalmazott pontos utasítás szerint járjon el: végezze el a szükséges számításokat, és/vagy készítse el a feltételekhez illeszkedő ábrákat! Válaszait a feladatban szereplő részkérdés sorszámával jelölje meg! A számítási feladatoknál nem elegendő az eredmények felírása; a számítás elméleti alapjait, az alkalmazott képleteket is rögzítse a feladatlapon! 5. feladat (4+4 = 8 pont) Egy fogyasztó két termékre, x-re és y-ra költi a jövedelmét. Jövedelme teljes elköltése mellett, maximum 10 db x terméket tud vásárolni. Y termék ára 200. A fogyasztó optimális választása: x = 5, y= Mennyi a fogyasztó jövedelme, és x termék ára? 5.2. Hogyan módosul a fogyasztó optimális választása x-ből és y-ból, ha tudjuk, hogy x jövedelemrugalmassága egy, és a fogyasztó jövedelme kétszeresére nő? 8 pont írásbeli vizsga / május 18.

10 6. feladat (8x1 = 8 pont) Az ábra egy versenyző vállalat rövid távú egységköltségeit mutatja. Ezen kívül a vállalatról a következő adatok ismertek: VC = q 3 10q 2 +30q MC = 3q 2 20q+30 P = 130 Az információk alapján adjon választ az alábbi kérdésekre, és írja le a számítás alapját jelentő képletet, vagy szabályt is! írásbeli vizsga / május 18.

11 6.1. Írja fel az átlagos változó költség függvény egyenletét! Mennyi az átlagos változó költség értéke, ha q = 10? Mennyi az átlagos fixköltség a q = 10 pontban? Mekkora a fix költség? Mekkora termelésnél van a vállalat üzemszüneti pontja? Mennyi a vállalat összes bevétele a profitmaximumhoz tartozó termelés esetén? Mekkora a vállalat összes költsége? Mennyi a profit?. 8 pont írásbeli vizsga / május 18.

12 7. feladat (4+4 = 8 pont) D Egy piacon három fogyasztó található. Az első fogyasztó keresleti függvénye: q1 = 40 P, a második fogyasztóé: q2 q D 3 1 = 30 P. 3 D 2 = 20 P, míg a harmadik fogyasztó keresleti függvénye: Adja meg a piaci keresleti függvény egyenleteit és az ártartományt, ahol az egyenletek érvényesek! 7.2. Ábrázolja az inverz piaci keresleti függvényt! 8 pont írásbeli vizsga / május 18.

13 8. feladat (6+6 = 12 pont) Egy nyitott gazdaságban a gazdaság működését jellemző néhány összefüggés a következő: Az autonóm fogyasztás C 0 = 800 A fogyasztási határhajlandóság ĉ = 0,75 A beruházási függvény I = i Kormányzati kereslet G = 200 a háztartásoktól beszedett autonóm adó T = 300 A háztartásoknak kifizetett transzferek Tr = 100 (egyéb költségvetési kiadás és bevétel nincs) Az export X = 100 Az importfüggvény IM = 200+0,25Y Reál pénzkeresleti függvény M D = 0,5 Y-20 i A nominális pénzkínálat M S = Írja fel az árupiaci keresleti függvény egyenletét! 8.2. Határozza meg az egyensúlyi jövedelmet, kamatlábat és a külkereskedelmi mérleg egyenlegét, ha az árszínvonal: P = 5! 12 pont írásbeli vizsga / május 18.

14 8. feladat megoldása írásbeli vizsga / május 18.

15 9. feladat (4+6+2 = 12 pont) Egy makrogazdaságban a termelési függvény az Y = 10 L egyenlettel jellemezhető. A 25 munkakeresleti függvény egyenlete: L D =. a munkakínálat állandó, L S = w P 9.1. Határozza meg az egyensúlyi reálbér értékét és a foglalkoztatási függvény egyenletét! 9.2. Mennyi a kínálat, ha az árszínvonal: P = 40, és a nominálbér: w = 2? 12 pont írásbeli vizsga / május 18.

16 témakör I. Választásos feladatok II. Szöveges feladatok a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám a témakör maximális pontszáma I./ III. Számítást, ábrázolást igénylő feladatok ÖSSZESEN Az írásbeli vizsgarész pontszáma a témakör elért pontszáma javító tanár Választásos feladatok Szöveges feladatok Számítást, ábrázolást igénylő feladatok elért pontszám programba beírt pontszám javító tanár jegyző írásbeli vizsga / május 18.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Makroökonómia összefoglaló

Makroökonómia összefoglaló Makroökonómia összefoglaló 1 / 32. oldal 1. A makrogazdaság 1.1. Növekedés és fluktuáció A gazdaság a legtöbb évben növekszik. A potenciális GNP pályája a népesség növekedésétől, a tőkefelhalmozástól (capital

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben