MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu"

Átírás

1 MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér

2 IUGS osztályozás (Streckeisen, 1976, 1978; Le Maitre, 1989) Modális ásványos összetétel Normatív ásványos összetétel Szöveti jellegek Szín index

3 A magmás kőzetek szövete Kisebb léptékű anyagrendezettség: - a kőzetalkotó fázisok kristályosodásának mértéke, - a kőzetalkotók mérete és alakja, - a térkitöltés módja és mértéke Alapfogalmak A kőzeteket felépítő ásványokat kőzetalkotó ásványoknak nevezzük. Ezek közül elsődleges (primer) ásványok azok, amelyek a kőzet képződése során alakulnak ki a kőzet képződésére jellemző feltételek között, másodlagos (szekunder) elegyrészek pedig azok, amelyek az elsődleges kőzetalkotó ásványokból a kőzet képződése utáni folyamatok során lezajló átalakulások során keletkeztek.

4 Az elsődleges elegyrészeket mennyiségük alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 1. Lényeges elegyrészeknek hívjuk azokat az - elsősorban - szilikátásványokat, amelyek kőzetmeghatározó jelentőségűek, mennyiségük általában jelentős egy adott kőzetben (pl. plagioklászok, piroxén, olivin, kvarc stb.) 2. Az akcesszórikus elegyrészek vagy akcesszóriák nem kőzetmeghatározó jelentőségűek és általában kis mennyiségben, de sokféle kőzetben megjelennek. Ezen belül megkülönböztethetünk: a. mellékes elegyrészeket, amelyek igen kis mennyiségben, de általában nagyon sokféle kőzetben fordulnak elő (legtöbbször kis méretű elegyrészek formájában) (pl.: apatit, cirkon, titanit stb.) b. járulékos elegyrészeket, amelyek általában csak néhány kőzetfajtában jelennek meg, de mennyiségük azokban esetenként jelentős, akár uralkodó is lehet (ez utóbbi esetben akár a kőzet nevét is megváltoztathatja) (pl.: turmalin a turmalingránitban, amelyet luxullianitnak nevezünk). A leggyakoribb másodlagos elegyrészek a magmás kőzetekben a szericit (földpátokból), szerpentinásványok (olivinből illetve rombos piroxénből), klorit (piroxénből, amfibolból, csillámból), limonit-hematit (ércásványokból, színes elegyrészekből), karbonátásványok, agyagásványok.

5 A lényeges elegyrészeket megjelenésük és összetételük alapján két csoportra különítjük el: 1. Színtelen (szálikus, felzikus) elegyrészek, amelyek Fe, Mg és Ti mentesek, ennélfogva nincs saját színük. Ebbe a csoportba a földpátok, földpátpótlók és a kvarc tartoznak. 2. Színes (mafikus) elegyrészek, amelyek többek között Fe, Mg és esetleg Ti tartalmúak, aminek következtében sötét, elsősorban fekete vagy zöld színűek (olivin, piroxén, amfibol, biotit).

6 A kőzetalkotó ásványok mérete és alakja A kristályosodási sebességnek és a kristályosodás sorrendjének jelzője. Granulitás Fanerokristályos (fenokristályos) kőzetek (szövet): szabad szemmel az összes lényeges elegyrész (ásvány) elkülöníthető. Fanerokristályos gránit Shape, Anglia Fanerokristályos gránit Dél-Afrika

7 Fanerokristályos gránit; Shape, Anglia N+, Mikropertites káliföldpát, plagioklász, kvarc, biotit

8 Afanitos kőzetek (szövet): A fenokristályok kivételével a többi elegyrész szabad szemmel nem különíthető el. Az afanitos kőzeteken belül: Mikrokristályos szövet: az elegyrészek vékonycsiszolatban petrográfiai (polarizációs) mikroszkóppal meghatározhatók. Olivinbazalt, Skócia; plagiokász, augit, olivin; N+

9 Kriptoktistályos szövet: a kőzetet alkotó elegyrészek mérete olyan kicsi, hogy polarizációs mikroszkóp alatt sem lehet meghatározni azokat. Krisztallitoknak nevezzük azokat a rendkívül kisméretű (<0,01 mm) optikailag izotróp gömbölyded (globulit), pálcikaalakú (longulit), vagy tollra emlékeztető (trichit) kristályokat, kristálykezdeményeket, amelyek mikroszkópban láthatóak, de közelebbről nem meghatározhatóak. Riolit, Pantelleria, Olszország Tufa

10 Szemcseméret szerint (nincs egységes felosztás): 1. felosztás Durvaszemcsés >5 mm Középszemcsés 1-5 mm Finomszemcsés <1 mm 2. felosztás Durvaszemcsés > 2 mm Középszemcsés mm Finomszemcsés <0.05 mm A fanerokristályos és az afanitos kőzetek között a szemcseméret határ kb. 0.2 mm.

11 Finomszemcsés gabbró (mikrogabbró); pl, opx, augit, magnetit; (Skaergaard, Grönland) Középszemcsés olivin gabbró; pl, augit (opx lemezek), olivin; (Skaergaard, Grönland) Durvaszemcsés olivingabbró; pl, olivin; (Rhum, Skócia)

12 A kőzetalkotó ásványok egymáshoz viszonyított (relatív) mérete szerint Ekvigranuláris: a domináns kőzetalkotó ásványok átlagos mérete megközelítően azonos. Ekvigranuláris peridotit; Ol, pl, hematit Ol oxidációja, agyagásványok; Skaergaard, Grönland

13 Inekvigranuláris (~porfiros): A kőzetben a kőzetalkotó ásványok méretében jelentős különbségek vannak, általában legalább két határozottan elkülönülő szemcseméretű elegyrész jelenik meg: fenokristályok vagy porfíros elegyrészek és finomszemcsés alapanyag. - ha a fenokristályok mérete 0,05-0,5 mm közé esik, akkor mikrofenokristálynak nevezzük, Szeriális szövet: A fő ásványok szemcsemérete folyamatosan változik a legkisebb szemcsemérettől a legnagyobbig. Hiátuszos szövet: A fő ásványok szemcsemérete nem folyamatosan változik, hanem van egy szemcseméret-tartomány, amelyik kimarad.

14 Porfíros andezit; Fenokristályok: Pl, Hb, augit, magnetit; alapanyag: Pl, magnetit, üveg

15 Leucitofíros ijolit; leucit, körülötte ekvigranuláris augit, nefelin és intersticiális biotit, leucit és magnetit.

16 Olivinbazalt; szeriális szövet; Ol, augit, Pl 0,01-4 mm

17 A kőzetalkotó ásványok alakja szerint Ajánlott név Szinonima Szinonima Jelentés euhedrális idiomorf automorf sajátalakú szubhedrális hipidiomorf hipautomorf félig sajátalakú anhedrális allotriomorf xenomorf szabálytalan alakú

18 Olivinbazalt; euhedrális olivin Bazalt; anhedrális olivin (iddingsit koronával Ol hidratáció és oxidáció) Bazalt; szubhedrális olivin

19 A kristályegyed háromdimenziós alakja, megjelenése szempontjából: - izometrikus: a tér minden irányában közel azonos kiterjedésű. - táblás: két közel azonos kiterjedésű irányra merőlegesen a harmadik irányban az ásvány kiterjedése 1/4-1/10-e az előzőekenek. - lemezes pikkelyes: az ásvány az egyik irányban mintegy szor kisebb kiterjedésű, mint a rá merőleges két irányban, amelyek kiterjedése közel azonos. - oszlopos: két, közel azonos kiterjedésú irányra merőlegesen a harmadik irányban az ásvány megnyúlása az előzőek mintegy szerese. - tűs-szálas: egyik irányban az ásvány megnyúlása szorosa a másik két, közel azonos kiterjedésű iránynak. Ezen belül a szálas általában nyaláb formájában jelenik meg, és az egyes szálak gyakran hajladozottak.

20 Egyéb szöveti fogalmak: - vázkristályos: az ásványszemcse kristályosodása során bizonyos kristálytani irányokban, szabályosan kifejlődött hézagok, lyukak, üregek maradnak, ezeket általában alapanyagbeli kristályok vagy kőzetüveg tölti ki. Bazalt; Ol

21 - dendrites: a kristályok a nagyon gyors növekedés következtében szálas kristályhalmazok, optikailag meghatározott irányokban növekednek, ennek következtében faágszerű vagy levélerezethez hasonló elrendeződést alakítanak ki. Dendrites olivin; lab. beolvasztott, majd C/h lehűtött olivinbazalt

22 A magmatitok kristályosságának mértéke Kristályos és nem kristályos összetevők mennyiségi aránya. 100% kristály 100% üveg holokristályos hipokristályos hipohialinos holohialinos (vitrofiros, hialinos)

23 Holokristályos gabbró; pl, ol, augit Holokristályos gránit; bi, Q, pertites káliföldpát, pl, szericit

24 Hipokristályos dácit; pl, bi, magnetit, üveg Hipokristályos bazalt; ol, oszlopos titánaugit, Ti-augit körül keskeny Ti-gazdag amfibol

25 Szarukő; holohialinos szövet, a kőzetüvegben krisztallitok Bazalt üveg; Pele haja

26 Riolit tufa; Q, alkáli földpát, pl - üveg mátrixban

27 A magmás kőzetek főbb Ekvigranuláris szövetek szövettípusai Név Szinonima Euhedrális szemcsés Pánidiomorf szemcsés Szubhedrális szemcsés Hipidiomorf szemcsés (anhedrális) szemcsés Allotriomorf szemcsés

28 Hornblendit Euhedrális szemcsés, a lényeges elegyrészek nagy többsége idiomorf megjelenésű, esetleg közöttük kevés xenomorf földpát, földpátpótló vagy kőzetüveg fordulhat elő. Nagyon ritka. Gabbró; szubhedrális pl, anhedrális px, magnetit Szubhedrális szemcsés, az elegyrészek túlnyomóan hipidiomorfok (szubhedrálisak), azonkívül kevés idiomorf és xenomorf szemcse is előfordulhat. Lehetséges azonban olyan elrendeződés, hogy van sok idiomorf és sok xenomorf szemcse is. A legtöbb mélységi kőzet szövete ebbe a csoportba tartozik.

29 Szemcsés, minden elegyrész xenomorf megjelenésű a kőzetben. Gránit; bi, Q, mikroklin, albit

30 Inekvigranuláris szövetek Szeriális, a fő ásványok szemcsemérete folyamatosan változik a legkisebb szemcsemérettől a legnagyobbig. Bazalt; pl, augit, magnetit

31 Porfíros Melilit; augit (három generációs), leucit, olivin

32 Glomeroporfíros: nagyobb méretű elegyrészek csoportokba tömörülnek. Az aggregátumban levő kristályok összetétele azonos a kőzet más részén önállóan előforduló fenokristályok összetételével. Bazalt; pl, augit, ol

33 Interszertális szövet: a kőzet vázát viszonylag nagyméretű plagioklász lécek alkotják, a vázat alkotó plagioklász lécek közötti teret kőzetüveg, mikrokristályos anyag illetve másodlagos elegyrészek (klorit, szerpentin, kalcit, agyagásvány stb.) töltik ki. Bázisos kiömlési (bazalt, bazanit) kőzetekben fordulhat elő. Amennyiben a fentiekben leírt szövettípusú részen kívül porfíros elegyrészek is előfordulnak a kőzetben, akkor porfíros interszertális szövetről beszélünk. Ez utóbbi szintén bázisos kiömlési (bazalt, bazanit) kőzetek szövettípusa lehet. Alkáli dolerit; pl, px, ol

34 Intergranuláris szövet: a kőzet vázát viszonylag nagyméretű plagioklász lécek alkotják, és az ezek közötti teret kisebb méretű színes elegyrészek (piroxén, olivin, amfibol) valamint opakásványok töltik ki. Az anyag teljesen kikristályosodott. Bázisos szubvulkáni-, ritkán mélységi kőzetekben fordul elő. Amennyiben a fentiekben leírt szövettípusú részen kívül porfíros elegyrészek is előfordulnak a kőzetben, akkor porfíros intergranuláris szövetről beszélünk. Ez utóbbi elsősorban bázisos kiömlési (bazalt, bazanit) kőzetek szövettípusa lehet. Dolerit; pl, augit

35 Poikilites szövet Nagyméretű kristályban (oikokristály vagy bezáró kristály) sok, orientálatlanul és szabálytalan eloszlásban előforduló kisméretű kristály (chadakristály) helyezkedik el. Leggyakrabban bázisos-ultrabázisos mélységi kőzetek szöveti típusa, ritkábban neutrális és savanyú kőzetek esetében is előfordul. Kb. 100 db. olivin egyetlen augit kristályban Peridotit 30 mm-es augitban plagioklászok Gabbró

36 Poikilites szövet Pl, Ol Gabbró Pl, Ol Földpát peridotit

37 Ofitos szövet: nagyméretű, általában xenomorf színes elegyrészben (piroxén, amfibol) azoknál kisebb méretű, idiomorf-hipidiomorf léces plagioklász zárványok vannak teljesen vagy csaknem teljesen bezárva, ennélfogva megjelenésük olyan, mintha átszúrnák a piroxént vagy amfibolt. Bázisos, szubvulkáni kőzetek (dolerit, mikrogabbró) szövete. Dolerit Augit, léces plagioklász

38 Szubofitos szövet: az ofitos szövethez hasonló megjelenésű, azzal a különbséggel, hogy a plagioklász lécek mérete közel azonos a piroxén illetve amfibol kristályok méretével, és ennek következtében a színes elegyrészek csak részben tartalmazzák azokat. Ez a szövettípus is bázisos, szubvulkáni kőzetekre (dolerit, mikrogabbró) jellemző. Pl, augit Dolerit

39 Az elegyrészek elrendeződése alapján kialakuló szövetek Trachitos Az alapanyag földpát lécei párhuzamos vagy közel párhuzamos elrendeződésűek, illetve - amennyiben vannak - a fenokristályok körül kanyarognak, azokat mintegy "körülfolyják". Elsősorban a trachit, másodsorban valamennyi kiömlési, folyásos képződésű kőzet szöveti típusa. Ritkábban a kőzet nem tartalmaz fenokristályt (ez elsősorban teléres kőzetváltozatoknál fordul elő). Lehet : Pilotaxitos: a fenokristályok megjelenése hasonló a (mikro)holokristályos típusnál leírtakhoz, az alapanyag azonban nem kristályosodott ki teljesen, hanem maximálisan 10 tf%-nyi kőzetüveget tartalmaz. Az alapanyagot alkotó kristályok (legtöbbször léc alakú plagioklászok) vázat alkotnak, és közöttük szigetek-sejtek formájában jelenhet meg a kőzetüveg. Leggyakrabban a dácit, ritkábban az andezit és néha a riolit szövettípusa. Hialopilites: a fenokristályok megjelenése hasonló a (mikro)holokristályos típusnál leírtakra, az alapanyagban azonban 10 tf%-nál több kőzetüveg fordul elő. Az alapanyag üveges részlegében elkülönülten "úszkálnak" az alapanyag kristályai (legtöbbször léc alakú plagioklászok). Elsősorban a riolit, ritkábban a dácit és még ritkábban az andezit szövettípusa.

40 Trachitos szövet Trachit

41 Trachitos szövet Trachit Hialopilites szövet Riolit, Ischia

42 Összenövési szövetek Konszertális szövet Granodiorit Gabbró Augit - ortopiroxén

43 Írásgránitos Ortoklász és kvarc orientált, ékíráshoz hasonló összenövése, mely eutektikus összetételű olvadék kikristályosodása révén alakul ki. A kvarc mindig azonos orientációjú. Durva szemcsés, általában szabad szemmel is jól megfigyelhető méretben alakul ki, és a kőzet teljes egészére kiterjed. Elsősorban savanyú mélységi kőzetekben alakulhat ki. Gránit

44 Grafikus, mikrografikus Az írásgránitos szövethez teljesen hasonló megjelenésű, de kisebb szemcseméretben, és a kőzet csak egyes kisebb részein alakul ki. Elsősorban savanyú mélységi kőzetekre illetve foyaitokra jellemző. Leggyakoribb összenövések: ortoklász - kvarc plagioklász - kvarc (neve: mirmekit) nefelin - ortoklász

45 Mikrografikus szövet Mikrogránit

46 Mirmekites szövet (pl-q) Gránit

47 Szételegyedési szövetek Mikropertites szövet Albit lamellák a mikroklin tartan ikrekben. Pegmatit Keskeny albit lamellák ortoklászban. Gránit

48 Mezopertites szövet Intim összenövés K-gadag és Na-gazdag földpátok között. Nefelinszienit

49 Antipertites szövet Káliföldpát plagioklászban. Tonalit

50 Szimplektites szövet Két ásvány intim összenövése, az egyik mindig vermikuláris habitusú. Ilmenit és opx összenövése Olivingabbró

51 Radiális szövetek Szferolitos szövet Gömb vagy közelítően gömb alakban, vékony szálas-tűs kristályok (elsősorban földpátok) sugárirányú (radiális) elrendeződése, melyek valamilyen kristálygóc, vagy kis üreg köré nőttek. Kialakulása a kőzetüveg devitrifikációja (átkristályosodása) következtében történik, vagyis elsősorban savanyú kiömlési, üveges kőzetekben (riolit) fordul elő. Másik képződési módja, amikor nagyon gyors kihűlésű láva (pl. tenger alatti lávaömlés) szegélyén a gyors kihűlés következtében a kristálygócok köré a fent leírt elrendeződésű kristályok válnak ki.

52 Plagioklász szferolit; a plagioklász kristályok között: augit, oszlopos pl, és kisebb szferolitok Dolerit

53 Kvarc ás alkáliföldpát szferolitos összenövés kőzetüvegben. Riolit A szferolitok mikrokristályos plagioklászt és biotitot tartalmaznak. Riolit

54 Variolitos Nyúlt plagioklász tűk-szálak kévés elrendeződésének halmazai, melyek között piroxén, olivin, klorit, kőzetüveg, agyagásvány, illetve kristálycsírák helyezkednek el. Gyakran másodlagos ásványokkal kitöltött mandulakövek is előfordulnak a kőzetben. Bázisos, gyorsan kihűlt kiömlési kőzetek (spilit) szöveti típusa. Olivindolerit

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 51 CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK NON-DESTRUCTIVE SEM-EDX ANALYTICAL METHOD FOR POLISHED STONE TOOLS AND GEMS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV A K-Ar módszer Bevezetés A kálium egy alkáliföldfém, a periódusos rendszer IA főcsoportjába tartozik, rendszáma (Z) 19. A földkéreg hetedik leggyakoribb eleme és fontos alkotóeleme számos gyakori ásványnak

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS A BEREGSZÁSZI-DOMBVIDÉK PALEOLIT TELE- PÜLÉSEIN Rácz Béla II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, UA-90200 Beregszász, Kossuth

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ ÁSVÁNYKLUZ MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKLUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009 kötet megjelenését anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális lap. Technikai szerkesztő: Fehér Béla borítón

Részletesebben

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK 31 KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK PÉLDÁJÁN BAJNÓCZI BERNADETT 1, TÓTH MÁRIA 1, MERSDORF ZSUZSA 2 1 MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest,

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A K/Ar ÉS 40 Ar/ 39 Ar GEOKRONOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA I. kötet Balogh Kadosa MTA Atommagkutató Intézet Debrecen 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A K/Ar módszer

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE 1 A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION OF GLAZE OF 17TH CENTURY HABAN CERAMICS EXCAVATED AT A

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 MELYEK AZ ANYAGOK JELLEGZETES HALMAZÁLLAPOTAI ÉS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI? 1.1.1 Halmazállapotok: szilárd (kristályos pl: fémek és amorf pl:üveg) cseppfolyós (folyadék, olvadék)

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana

Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez (1:500 000) Szerkesztette: HAAS János, BUDAI Tamás Írta: HAAS János, BUDAI Tamás, CSONTOS László,

Részletesebben

FÉMEK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA

FÉMEK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA FÉMEK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA Fémek, és más nem átlátszó minták felületének vizsgálata visszavert fényben történik. A mikroszkópok felépítése A mikroszkóp két lencserendszerből áll: a tárgyhoz közelebb

Részletesebben