Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; Telefon: Fax: Szakmai beszámoló Jankovics Mária Éva, PhD hallgató ELTE TTK, Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Vulkanológiai Csoport A Collegium Hungaricum ösztöndíjjal 2013 májusában egy hónapot tölthettem Bécsben, melynek során a Bécsi Egyetemen végeztem a PhD kutatómunkámhoz kapcsolódó feladataimat. Nagy segítséget jelentett számomra e bécsi ösztöndíj a doktori disszertációm megírásához szükséges további vizsgálatok elvégzésében, PhD képzésem utolsó félévének végén. A modern polarizációs mikroszkópokkal részletes petrográfiai vizsgálatokat végeztem, a nemzetközileg elismert elektron-mikroszonda laboratóriumban pedig a kőzetalkotó ásványok kémiai összetételét határoztam meg. Továbbá, a Bécsi Egyetemen található természettudományi könyvtár óriási segítséget nyújtott a kutatáshoz szükséges publikációk hozzáférésében, ahol jóval több tudományos folyóiratot tudtam elérni, mint itthon. PhD kutatásom során a bécsi elektron-mikroszonda laboratórium vezetője egyben konzulensem is, akivel az ösztöndíjas időszak alatt sokat tudtam személyesen konzultálni a kutatás egyes résztémáit illetően. A PhD fokozat megszerzéséhez szükséges második tudományos publikációt (nemzetközi folyóiratba) jelentő kézirat bírálatok után visszakapott változatának átdolgozását, javítását is Bécsben végeztem. E kézirat elkészülésében szintén részt vett a konzulensem, így az átdolgozás során hasznos konzultációkat tudtam vele folytatni e témában is. PhD kutatási témám címe: Hosszú életű, monogenetikus intrakontinentális alkáli bazalt vulkáni területek fejlődése a Pannon-medence nyugati részének példáján. A monogenetikus vulkáni területek vizsgálata a nemzetközi vulkanológiai kutatások egyik frontvonalát jelenti napjainkban.

2 Bécsi ösztöndíjas időszakom alatt a Bakony Balaton-felvidéki Vulkáni Területen található Fekete-hegy vulkáni komplexum (1. ábra) kőzeteit vizsgáltam, mely a legnagyobb kiterjedésű lávaplatóval rendelkezik e vulkáni területen. Ez az összetett komplexum legalább három maar vulkáni krátert foglal magába, melyeket egy kiterjedt (3,8 millió éves) lávaplató és két salakkúp fed. 1. ábra: A Fekete-hegy vulkáni komplexum: (A) topográfiai térkép (forrás: google maps) és (B) földtani térkép (forrás: Auer et al. 2007). A földtani térképen a piros pontok és számok az általam begyűjtött kőzetminták lelőhelyeit jelzik. Korábbi terepi munkám során kőzetmintákat gyűjtöttem mindegyik kitörési egységből a rétegsorban felfelé haladva (időbeliséget kifejezve): a piroklasztit egységből (1/B ábra 1., 3., 5. pont), a lávakőzetekből (1/B ábra 2., 4. pont) és mindkét salakkúp bazaltbombáiból, salakjaiból (1/B ábra 6., 7. pont).

3 2. ábra: Feltárásfotók: (A) a Királykő oszlopos-pados lávakőzete (1/B ábra 2. pont); (B) a Vaskapuvölgyben feltáruló piroklasztit rétegek (1/B ábra 3. pont); (C) a Vaskapu-völgy tömeges (alul) és lemezes (felül) lávakőzete (1/B ábra 4. pont); (D) a Boncsos-tető salakkúpot felépítő bazaltbombák, salakok, lávafröccskőzetek (1/B ábra 6. pont). A begyűjtött kőzetmintákból, makroszkópos vizsgálatuk után, polírozott vékonycsiszolatok készültek az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén. Polarizációs mikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal részben itthon, részben Bécsben elvégeztem a vékonycsiszolatok részletes petrográfiai leirását és szöveti elemzését. A piroklasztit kőzetmintákat (pl. 3/A, B ábra) lapillitufák és lapillikövek képviselik, a lapillik között legnagyobb mennyiségben a juvenilis törmelékek (szideromelán es tachylit üvegszilánk, salak) fordulnak elő, melyek a kitörő magmából származnak. Ezek mellett gyakoriak az alapanyagban szabadon megjelenő kristályok (főként xenokristályok olivin, ortopiroxén, klinopiroxén, spinell, amfibol) és a litoklasztok (melyeket a magma felszínre áramlása közben szakított fel a falkőzetekből). A lávakőzetek (pl. 3/C ábra) és a bazaltbombák, salakok (pl. 3/D ábra) porfíros intergranuláris szövetűek, alapanyaguk holokristályos (vagyis teljesen kikristályosodott). Előbbiek hólyagüregeket nem vagy alig tartalmaznak, utóbbiak hólyagüreg-tartalma közepesnagy. A porfíros elegyrészeket főleg olivin és kisebb mennyiségben klinopiroxén képviseli. Az alapanyag plagioklász, olivin, klinopiroxén, Fe-Ti-oxid és apatit mikrolitokból áll.

4 3. ábra: Optikai (1N) mikroszkópos fényképek: (A) a Vaskapu-völgy piroklasztitjának általános mikroszkópi képe és (B) egy szideromelán kőzetüvegszilánkjának közeli nézete; (C) a Királykő lávakőzetének szöveti képe; (D) egy salakos bomba jellemző szöveti képe a Boncsos-tető salakkúpról. Rövidítések: ol=olivin, opx=ortopiroxén, cpx=klinopiroxén, sp=spinell, am=amfibol, kü=kőzetüveg, h=hólyagüreg. Az ásványszöveti vizsgálatok során készített visszaszórt elektronképek alapján kiválasztottam a további geokémiai vizsgálatokra szánt ásványszemcséket (pl. 4. ábra). In situ ásványkémiai elemzéseket végeztem a Bécsi Egyetem Litoszférakutató Tanszékének elektron-mikroszondájával, majd a kapott kémiai összetételi adatokat ásványtípusonként rendszereztem, feldolgoztam, és különféle diagramokon ábrázoltam. A geokémiai eredmények értelmezése most van folyamatban.

5 4. ábra: Olivin-spinell párok visszaszórt elektronképeken az ásványkémiai elemzések (mérési pontok) helyének jelölésével (pontok számokkal: piros=spinell, sárga=olivin, zöld=kőzetüveg): (A) vázkristályos olivin fenokristályok szideromelán kőzetüvegszilánkban (piroklasztit, Bocskorkúti-völgy, 1/B ábra 5. pont); (B) sajátalakú olivinek szideromelán kőzetüvegszilánkban (piroklasztit, Vaskapu-völgy, 2/B ábra); (C) iddingzitesedett szegélyű olivin, mely spinelláncot tartalmaz zárványként (hólyagos bazalt, Gajos-tető, 1/B ábra 7. pont); (D) félig sajátalakú olivinszemcse sok spinellzárvánnyal (lemezes lávakőzet, Vaskapu-völgy, 2/c ábra). Rövidítések: ol=olivin, sp=spinell, kü=kőzetüveg, cpx=klinopiroxén, h=hólyagüreg. Jelen vizsgálat során elsősorban a különböző kitörési egységek kőzeteiben található olivin-spinell párokra (olivin fenokristályokba zárt króm-spinell zárványok) fókuszáltam. A króm-spinell a köpenyeredetű bazaltos olvadékokból kristályosodó ásványok közül a legkorábban kiváló fázisok közé tartozik (likvidusz fázis). Kémiai összetétele széles tartományok között mozoghat, mely számos tényező együttes hatásának eredménye lehet. Érzékenyen jelzi az olvadék összetételét, valamint az intenzív paraméterek, vagyis a nyomás, az oxigénfugacitás és a hőmérséklet változását. Továbbá, összetétele fontos információt hordoz a köpenyeredetű magmák peridotitforrásának kimerültségéről, a magma differenciációjáról, hogy milyen ásványfázisok kristályosodnak a króm-spinellel együtt, valamint a magmakeveredésről. Mindezek alapján a króm-spinell kiváló petrogenetikai indikátor. Az olivin, mely szintén az első kiválási termékek közé tartozik, általában a krómspinellel együtt, illetve közvetlenül azt követően kristályosodik (legtöbbször zárványként tartalmazza a króm-spinelleket). E két ásványfázis részletes ásványszöveti és kémiai vizsgálatával a különböző kitörési fázisokban felszínre törő bazaltos magmacsomagok legfontosabb jellemzőit ismerhetem meg: az egyes magmacsomagok köpenybeli (asztenoszféra) forrásrégiójának jellegét és a magmák korai fejlődéstörténetét. E vizsgálat

6 elsődleges célja azt feltárni, hogy egyazon vulkáni komplexumon belül, a különböző helyen és időben feltört magmacsomagok előbb említett, fontos jellemzői között vannak-e jelentős eltérések, és ha igen, ezek időben hogyan változtak egymáshoz képest. A piroklasztit kőzetekben az olivin-spinell párokon kívül szideromelán kőzetüvegszilánkokat is elemeztem az elektron-mikroszondával. Ezek a kőzetüvegek a kristályosodás során visszamaradt fejlett kőzetolvadékot képviselik, mely a freatomagmás robbanással felszínre kerülve hirtelen megdermedt (befagyott olvadék). E kőzetüveg összetételeket összehasonlítva a piroklasztitokban található juvenilis bazalt fragmentumok teljes kőzet összetételével, meghatározható, hogy a befagyott kőzetolvadék összetétele levezethető-e frakcionációval a teljes kőzet összetételekből (vagyis, hogy ugyanazt a magmacsomagot képviselik-e). Budapest, június 27. Jankovics Mária Éva PhD hallgató

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 51 CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK NON-DESTRUCTIVE SEM-EDX ANALYTICAL METHOD FOR POLISHED STONE TOOLS AND GEMS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata

A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata Adsumus IX. 121 Fodor emőke A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata A Kárpátok mentén zajló vulkanizmus záróakkordja a Persányi-hegységben két bazaltos összetételű magmabenyomulás volt

Részletesebben

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS A BEREGSZÁSZI-DOMBVIDÉK PALEOLIT TELE- PÜLÉSEIN Rácz Béla II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, UA-90200 Beregszász, Kossuth

Részletesebben

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK 31 KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK PÉLDÁJÁN BAJNÓCZI BERNADETT 1, TÓTH MÁRIA 1, MERSDORF ZSUZSA 2 1 MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest,

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1.

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Számos döntés született Elnöki beszámoló 4. oldal Vulkánok egy karnyújtásnyira

Részletesebben

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV A K-Ar módszer Bevezetés A kálium egy alkáliföldfém, a periódusos rendszer IA főcsoportjába tartozik, rendszáma (Z) 19. A földkéreg hetedik leggyakoribb eleme és fontos alkotóeleme számos gyakori ásványnak

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

H abilitas Habilitas

H abilitas Habilitas Habilitas Habilitas Tisztelt Olvasó! Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elkötelezett támogatója a tehetséges, kiemelkedô

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 Székely Tünde Dániel Botond Talpas Botond Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 1. A magyar nyelvű felsőoktatás intézményei Romániában, különös tekintettel a magyar nyelvű doktori

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012 SZÁMVITELI TANÁCSADÁS A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 kpmg.hu 2 Section or Brochure name Tartalomjegyzék

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

KORSZAKVÁLTÁSOK A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓBAN OTKA Zárójelentés Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella ÁTTEKINTÉS

KORSZAKVÁLTÁSOK A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓBAN OTKA Zárójelentés Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella ÁTTEKINTÉS KORSZAKVÁLTÁSOK A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓBAN OTKA Zárójelentés Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella Az alábbiakban előbb átfogó és számszerű és tényszerű alapokon nyugvó értékelését adjuk a

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

14. 14. A népesség iskolázottsága

14. 14. A népesség iskolázottsága 14. 14. A népesség iskolázottsága Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 14. A népesség iskolázottsága Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-471-2

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben