BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett szeptember. XV. évfolyam 9. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám"

Átírás

1 2013. SZEPTEMBER szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen: elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár! így változik búsra az én hegedűm is: fejemre az ősz dere, az ősz dere száll. Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is, De pri-pri: odavan a nyár, - a nyár... BÉRHELYZET VÉT HÍREK Hűséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetét hasonlítja össze a MÁV ZRt. dolgozóinak átlagkeresetével első félévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági szinten Ft, mely 3,40 %-al haladta meg az elmúlt év azonos időszakában mért értéket. A nettó keresetek alakulása a személyi jövedelemadózás változásai hatására (szuperbruttó kivezetése) ennél is nagyobb mértékben, 4,8 százalékkal nőtt. Sajnos a MÁV Zrt. esetében a fentiekkel ellentétes folyamatok zajlottak első félévében a MÁV Zrt. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak bruttó átlagkeresete Ft volt, mely forinttal marad el a év első félévi szintjétől. A vasutasok bére tehát az elmúlt egy évben ellentétben az országos folyamatokkal csökkent. Év Összehasonlító táblázat a MÁV és a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetek alakulásáról (Ft/fő/hó) MÁV Zrt. nemzetgazdaság MÁV/nemzetgazdaság Különbség félév % % félév % % félév* % % félév , *szervezeti változás (szolgáltató központ) hatásával korrigált adat (a cikk folytatása a 3. oldalon...) A Vasúti Érdekegyeztető Tanács augusztusi ülésén döntés született az egészségmegőrző program június 30-ig történő folytatásáról. Ezen belül megállapodást írtunk alá arról, hogy egyes, a programban résztvevő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók 2 napos mentesítést kapnak munkavégzés alóli kötelezettségük teljesítése alól. A megállapodás rögzíti, hogy az eddig saját szabadsága terhére biztosított részvételi lehetőségből szeptember 1-től 2 napot a munkáltató (mint igazolt fizetett távollétet) átvállal, tehát ez nem terheli a munkavállaló szabadság felhasználását. A kedvezményezettek a programban korábban is résztvevő fizikai munkakörök közül kerülnek ki. Az ülésen bár az éves béremelésről érdemi párbeszéd nem tudott kialakulni vita folyt a munkavállalók augusztus 1-vel megnövekedett banki költségeinek ellensúlyozásáról. A VSZ ft/hó költség-átvállalás kollektív szerződésbe foglalását javasolta, amit a munkáltató forráshiányra hivatkozva elutasított. Ugyanígy elutasításra került a PVDSz azon felvetése, hogy töröljük a Kollektív Szerződés azon kitételét, hogy a munkavállaló a fizetését kizárólag bankszámlára történő átutalással kaphassa meg. Végül a magunk részéről a vitát azzal tekintettük lezártnak, hogy az ilyen jellegű kiadások ellensúlyozására a legmegfelelőbb megoldás egy érdemi béremelés megvalósítása lehetne. Csalatkoznunk kellett... Csalatkoznunk kellett, mert a VÉT ülést követő héten, en kaptuk meg azt a tervezetet, mely néhány órán belül a VASZ (VSZ, VDSZSZ, MOSZ) részéről aláírásra került, mint a vasutasok évi béremeléséről szóló megállapodás. (a cikk folytatása a 2. oldalon...)

2 SZEPTEMBER (folytatás a címoldalról...) A bérmegállapodás VÉT HÍREK A PVDSz a megállapodás aláírását elutasította, és erről az alábbi közleményben tájékoztatta a vasúti vezetőket, tagjait és a közvéleményt: KÖZLEMÉNY a PVDSz nem írja alá a bérmegállapodást A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete elutasítja, így nem írja alá a VASZ (VSZ, VDSZSZ, MOSZ) által kötött bérmegállapodást, mert: 1. A megállapodás hatásaként (együtt a vasutasnapi egyszeri bérkifizetéssel) a vasutas bruttó keresetek évi növekedése várhatóan 2 százalék alatt marad, tovább rontva a vasutasok relatív (más ágazatokhoz viszonyított) bérhelyzetét. 2. A béremelés egységes százalékkal (2,4 %) történő július 1-i végrehajtása ellentétben az országos bérajánlás kitételével az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban nem biztosítja a keresetek reálértékének megőrzését. 3. A munkabéke június 30-ig történő vállalása eleve lemond egy 2014 első felében végrehajtható béremelésről. A megállapodás egyetlen pozitív eleme a munkáltató lemondása csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról, bár erre vonatkozó elképzeléseket a menedzsment az utóbbi időkben nem ismertetett, és erre reális igény fel sem merülhet. Budapest, augusztus 26. a PVDSz elnöksége Aláírásunk megtagadásának indoklásában az alábbi tényezők játszottak döntő szerepet: 1. A MÁV Zrt. munkavállalóinak bruttó átlagkeresete első félévében (jórészt a munkajogi változások eredményeként) 0,5 százalékkal csökkent, miközben országosan 3,4 százalékkal nőttek a keresetek. A megállapodásban foglalt 2,4 százalékos béremelés július 1. hatállyal történő végrehajtása éves szinten mindössze 1,2 százalékkal növeli a kereseteket, mely - a hozzávetőlegesen 0,8 százalékos hatású, vasutasnapi egyszeri kifizetéssel lényegesen alatta marad az ország más ágazataiban megvalósuló bérnövekedésnek, és várhatóan 2 százalék alatt marad. 2. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megszületett ajánlás nem véletlenül hangsúlyozta, hogy minden jövedelmi kategóriában törekedni kell a keresetek reálértékének megőrzésére, ugyanis a személyi jövedelemadózásba bekövetkezett változások eredményeként a havi forintot kereső munkavállaló nettó bére a béremeléssel arányosan, a forintot keresőé annál 3,3 százalékkal jobban nő. 3. Azzal, hogy a megállapodást kötő szakszervezetek vállalták, hogy június 30-ig fel sem vetik a vasutas munkavállalók bérhelyzetének javítását, a vasutas bérpozíciók tartós romlásához járulnak hozzá. 4. A bérmegállapodás egyéb fogyatékosságai (de nem ezek miatt nem írtuk alá): A bérkategória maximumának elérése miatti kizárás a béremelésből olyan körülmények között, mikor azok január 1-én emelkedtek utoljára nem támogatható Egy kedvezőtlen bérmegállapodáson lehetne szépségtapasz a munkáltató hozzájárulása a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjához. A VASZ által kötött forma, ugyanakkor tovább fokozza a kis keresetűek hátrányát (Ők kevesebbet kapnak) és nem biztosítja az egyforma hozzáférést sem. (Aki év elején a cafetériában nem jegyzett pénztártagságot, most csak havi forint befizetésével juthat a tagdíj kiegészítéshez) Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök

3 2013. SZEPTEMBER 3 BÉRHELYZET SZERVEZETI HÍR (folytatás a címoldalról...) Az adatokból látható, hogy a vasutasok (MÁV Zrt.-ben foglalkoztatottak) az elmúlt évek során fokozatosan vesztettek relatív pozíciójukból is. Míg a korábbi években átlagos bruttó keresetük havi forinttal haladta meg az országos átlagot, addig az év első felében kerestük az országos átlag alá süllyedt első felében a vasutas átlagkereset havi forinttal maradt el az országos szinttől. Szakszervezetünk a bércsökkenés és pozícióvesztés okait az alábbiakban látja: A július 1-én hatályba lépett munkajogi változások (új Munkatörvénykönyv), elsősorban a munkaidő-szabályozáson keresztül negatív hatással voltak a keresetek alakulására. A korábbi évektől eltérően az év első felében a MÁV-nál nem került sor semmiféle bérkorrekcióra. (A vasutasnapi egyszeri kifizetés és a VASZ által megkötött bérmegállapodás hatása csak az év második felében fejti ki hatását.) A helyzetet súlyosbítja, hogy a havi átlagosan forintos bércsökkenés a vasutasok között nagyfokú egyenlőtlenséget mutat. Elemzéseink és tapasztalataink alapján tömegesen vannak kollégák, akiknek bruttó bére forintot meghaladó mértékben csökkent havonta, de léteznek olyanok is, akik bruttó bérük változatlansága mellett is nettó bérnövekedést élvezhettek. A vesztesek közé tartoznak azok, akiknek keresetében a különböző pótlékok meghatározó szerepet kapnak, tehát a sokat túlórázó, sok készenlétet teljesítő, műszakpótlékolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók. Velük szemben nettó bére növekedését tapasztalhatta az a bruttó forintnál többet kereső vasutas, aki általános (nappalos) munkarendűként végezte munkáját. (Csak példaként említem, hogy a forint bruttó keresetű munkavállaló - mindenféle béremelés nélkül forinttal többet vihetett haza havonta 2013 első felében, mint tavaly. A PVDSz számára világos a feladat: Az illetékeseket szembesíteni a valósággal, bizonyítani a helyzet tarthatatlanságát. Biztosak vagyunk abban, ha érdemi bértárgyalásokon a szakmaiság nagyobb hangsúlyt kaphatott volna nem az a bérmegállapodás születik meg, mely végül megszületett. Enzsöl Róbert 100 éves a Pécsi Vasútigazgatóság Augusztus 8-án ünnepelte a MÁV Zrt. Pécsi Vasútigazgatósága megalakulásának 100. évfordulóját a pécsi Palatinus Hotel Bartók dísztermében, melyre a PVDSz területi képviselőjét is meghívták. Az emlékülést Orbán Zsolt, a MÁV Zrt. pécsi területi igazgatója nyitotta meg. A rendezvényt dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere is megtisztelte jelenlétével. A városvezető köszöntőjében kiemelte: Helyes döntést hoztak 1913-ban Pécs akkori vezetői, mikor támogatták, hogy a MÁV-nak itt létesüljön régiós központja. A város fejlődésében jelentős szerepe volt a vasútnak az elmúlt száz évben. Külön öröm, hogy a jubileumi évben, idén ősztől megkezdődik a pécsi vasútállomás műemléki igényességű felújítása. Majd Pál László, a MÁV Zrt. pályaműködtetési és üzletfejlesztési általános vezérigazgató-helyettese mondta el ünnepi köszöntőjét melyben hangsúlyozta: A vasút reneszánszát éli mind Nyugat-Európában, mind hazánkban. A magyar kormány a közösségi közlekedés, azon belül is a vasút mellett tette le a voksát, és ehhez forrásokat is párosít. Eredmények már most is látszanak, hiszen évtizedek óta először produkált a MÁV Zrt. pozitív üzemi eredményt, valamint a vasutat egyre több utas veszi igénybe. Nekünk folyamatosan tennünk kell azért, hogy újra meg újra, egyre többen a vasutat válasszák, jó érzéssel jöjjenek be állomásainkra, szálljanak fel vonatainkra. A köszöntők után a pécsi vasútigazgatás megalakulásának történetéről dr. Majdán János, a PTE egyetemi docense, történész tartott egy érdekfeszítő előadást, majd korábbi pécsi vasútigazgatók emlékeztek vissza az elmúlt évtizedekre. Ezt a jubileum alkalmából készült Mozaikok a pécsi vasútigazgatás 100 éves történetéből című könyv dr. Majdán János társíró általi bemutatása követte. Az emlékülés Pál László vezérigazgató-helyettes pohárköszöntő beszédével zárult. Az ünnepség után a közös ebédet egy kis beszélgetés követte majd átsétáltunk az Árkád bevásárlóközpontba, ahol megnéztük az aznap nyílt interaktív vasúti kiállítást. Furulyás Róbert területi képviselő Pécs

4 SZEPTEMBER MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL JÚLIUS-AUGUSZTUS Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Kihelyezett ülést tartott Esztergomban és Visegrádon július én a MÁV Zrt. KÜT. Az ülés egyik programjaként részt vettek az Esélyteremtő gondolkodás konferencián a MÁV Zrt. székházában. A megnyitó beszédet Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója tartotta, ezt követően Papp Zoltán, a Vasúti Alágazati Párbeszéd Bizottság soros elnöke, a VSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket. A megnyitót követően Róka- Kövesi Patrícia, a MÁV Zrt. Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke szólt a nők, a megváltozott munkaképességűek, a rendkívüli élethelyzetbe kerülők, a nagycsaládosok, a vasutas nyugdíjasok helyzetéről. Kiemelte, hogy a kötelezőn túl is teljesít a MÁV Zrt. Ezután a Vasutasok Szakszervezete által alapított Esélyegyenlőségi Díj átadására került sor, melyet Simon Dezső, a VSZ ONYSZ elnöke vehetett át Papp Zoltántól. Az ünnepélyes pillanatok után került sor az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV aláírására. A MÁV Zrt. részéről Dávid Ilona elnökvezérigazgató, a munkavállalói képviseletek részéről a társaságnál működő szakszervezetek elnökei, a KMvB elnöke, a KÜT részéről pedig Horváth István KÜT elnök látta el kézjegyével a dokumentumot. Ezt követően került sor a konferencia előadásainak megtartására. Elsőként dr. Kártyás Gábor Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának törvényi szabályozását ismertette. A nők munkaerő piaci helyzetéről dr. Konc Katalin egyetemi tanár értekezését hallgatták meg a konferencia résztvevői. Győri Ildikó Sikertörténetek Magyarországon címmel konkrétumokat mutatott be. Hogyan csinálják mások kitekintés a diszkrimináció tilalmának külföldi gyakorlatára címmel Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla előadását hallgatták nagy figyelemmel a jelenlévők. Zárásként dr. Gregor Katalin az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól kiemelte az elmúlt időszak magyar vonatkozású vizsgálatok eredményét. A kihelyezett értekezlet következő programjaként a KÜT tagjai megtekintették az Esztergom állomás területén lévő felújított szociális épületet. A felújításról Nagy Tibor, a Vagyonkezelő Zrt. budapesti területi központvezető-helyettese adott tájékoztatót. Elmondta, hogy az épület felújítása már több éve szerepelt a tervekben, de a kivitelezést 2013-ban tudták végrehajtani. Az épületet a MÁV Csoport leányvállalatainak munkavállalói használják (Trakció, Start, Szolgáltató Központ Zrt.) A kivitelezési költség 48 millió forint volt. A KÜT tagjai megállapították, hogy a munkálatok megfelelő minőségben készültek el, de sajnálattal látják, hogy a helyiségek belső kialakítása során nem törekedtek az azonos rendeltetésű (vizesblokk, öltöző) helyiségek közös kialakítására. Minden cég munkavállalója részére külön vizesblokkot alakítottak ki. A KÜT már korábban is hangsúlyozta, hogy a munkakörülmény javítás során a költségek optimalizálását jelentheti az azonos funkciójú szociális helyiségek közös használata. Sajnos a forgalmi terület munkavállalói a felújítás előnyeiből nem részesültek, pedig a munkakörülményük indokolja a sürgős munkáltatói intézkedést. A KÜT úgy döntött, hogy a felújítási munkákról további részletes információt kér. A kihelyezett ülés programjában szerepelt a részvételi (üzemi tanács) és az érdekvédelmi (szakszervezet) képviseletek együttműködésének lehetőségeiről való egyeztetés, tárgyalás. A MÁV Zrt. KÜT a VDSZSZ Szolidaritás szakszervezet meghívását elfogadva erről Visegrádon konzultált szakszervezeti vezetőkkel. A rendezvényen Gaskó István, a VDSZSZ Szolidaritás elnöke, mint a VASZ elnöke illetve Papp Zoltán VSZ elnök VASZ társelnöke adott tájékoztatást a szövetség működéséről és a jövőbeni elképzelésekről. Ezt követően a szakszervezetek és az üzemi tanácsok kapcsolatáról folytatottak eszmecserét a résztvevők. A szakszervezeti elnökök elmondták, hogy kiemelten fontosnak tartják az üzemi tanácsokkal való kapcsolattartást. Ebben kiemelt szerepe van a MÁV Zrt. KÜT-nek. Horváth István KÜT elnöke elmondta, hogy a KÜT már korábban is mindent megtett a munkavállalói képviseletek szoros együttműködése érdekében. Ezért kapott meghívást a rendezvényre Fábián Kálmán, aki több ciklusban is társelnöki funkciót töltött be és aktív alakítója volt a kapcsolatoknak. A MÁV Csoport vállalatainál pedig működik a Központi Üzemi Tanácsok együttműködési fóruma a KÜT Kerekasztal. A felek arról állapodtak meg, hogy az együttműködés lehetséges területeiről tovább folytatják a tárgyalást. A MÁV Zrt. KÜT soros ülése, augusztus 6. Elsőként a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú rendszerének használatáról szóló elnök-vezérigazgatói utasítás-tervezetről konzultált a KÜT. A testület tagjai által összeállított írásos véleményre Mucsi Attila Józsefné forgalmi osztályvezető válaszolt. Ezt követően a testület tagjai tettek észrevételeket. Felhívták a figyelmet az időszakos betekintési kötelezettség gyakoriságának veszélyeire. A felvetésünk eredményes volt, mert a 15 perc mellé elfogadták a 30 percet időintervallumnak. A KÜT tagjai elmondták, hogy a távírdai tevékenység nem terhelhető egységesen a forgalmi szolgálattevőkre, mivel ez a közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység. Ezért a KÜT javasolja vizsgálják meg rehabilitált munkakörként a nappali szolgálatba beállítható-e munkavállaló? Az utasítás-tervezet rendelkezéseit az ÁVU-ban kell szabályozni. A KÜT javasolta, hogy türelmi idővel léptessék hatályba a tervezett intézkedést, mert a végrehajtó területen augusztus 26-ig nem hajtható végre az ÁVU-k módosítása. Az előterjesztő elfogadta a javaslatot. A KÜT forgalmi területet képviselő tagjai felhívták a figyelmet a vonatközlekedéshez kapcsolódó írásbeli rendelkezés szabályozására. Álláspontjuk szerint a több rendelkezési szakaszon közlekedő vonatok célállomásig történő értesítése jelentős kockázattal jár. Az előterjesztő szerint az utasítás szabályozása végrehajtható, de elfogadja, hogy szeptember hónapban a gyakorlati tapasztalatok alapján elemezzék a rendelkezés végrehajtását. A MÁV Zrt. KÜT soros ülése, augusztus 15. Első napirendi pontként a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Program 2012.II. félévi I. félévi végrehajtásának tapasztalatairól, a program további működtetésére vonatkozó munkáltatói javaslatokról adott tájékoztatást Dorozsmai Éva, humánerőforrás menedzsment vezető. Elmondta, hogy elemzés készült visszamenőleg 3 évre, melyben megállapították, hogy Miskolc területről volt a legtöbb igénybe vevője a programnak. Alaposan vizsgálták azt is, hogy mely munkavállalói körnek a legindokoltabb a részvétel, de a munkavállalók nem vesznek részt egyéb okok miatt. Az a döntés született, hogy a résztvevő munkakörök listájából kiveszik azon munkaköröket, akik nem vettek részt az egészségmegőrző programban. Vannak viszont olyan munkakörök, melyeknél indokolt a részvétel, ilyen a felsővezetékszerelő, biztosítóberendezési, lakatos, pályás munkakörök. Továbbra is fontos a pszichikai és stresszes munkakörök kiemelt kezelése. Korábban az EBK volt a program kezelője, most átkerült a MÁV Zrt. humánerőforrás menedzsmenthez, ahol létrejött egy munkakör ennek a felügyeletére. Kollektív erejű megállapodás született arról, hogy a munkáltató 2 munkanapra a napi teljes munkaidő mértékével (8 óra) előre vezényelten távolléti díjjal fizetett távollétet engedélyez, melynek ideje alatt a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettsége alól. A Központi Üzemi Tanács tagjai az elnök-vezérigazgatói utasítás-tervezethez elmondták javaslataikat, melyet a munkáltató elfogadott. Másodikként Wikidál István, humánerőforrás gazdálkodás vezető az írásbeli előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítést. Témája a munkáltatói jogutódlás során a MÁV SZK Zrt. és VK Zrt. részére átadott segély és munkabér előleg keretösszegekről tájékoztató és a MÁV Zrt. irányítási terület I-XII. havi keretének a felosztására tett javaslat volt. A MÁV SZK Zrt. és a MÁV VK Zrt. felé történt létszámmozgás következtében felülvizsgálták az éves segélykeretet a temetési és a rendkívüli élethelyzetek kezelésére, valamint a nagycsaládosok részére elkülönített keretösszeget a júniusi létszámterv alapján létszám arányosan osztották fel. A Pályavasút I-XII. havi keretösszegét megkapta. Az átadásra kerülő létszámnál az arányos segélyfelosztás elveit kell alkalmazni. Munkabérelőleg keretek esetében a létszám és idősarányos keretfelosztást a KÜT elfogadta. A különféléken belül rendkívüli élethelyzetbe került munkavállalók (viharkár, lakástűz, családi tragédia, hosszú betegség) szociális segélyezéséről döntött a testület. Munkabérelőleg odaítélésére csak a funkcionális szervezetek létszámainak megismerése után kerül sor. Bodnár József KÜT elnök-helyettes, sajtóreferens

5 2013. SZEPTEMBER 5 1. HÚZD MEG, ERESZD MEG... OLVASÓI LEVELEK A klasszikus szavait idézve: itt van az ősz, itt van újra s a vasutasok egy jelentős részének újabb kihívásokat, terheket ró a vállára. A pesti és pécsi területeken elkezdődtek az időszakos forgalmi vizsgák. E vizsgák közös jellemzője, hogy a vasutasok széles tömegei, a változások vizsgát leszámítva, mely alapjában teljesen más, most szembesülnek először az új típusú számonkérés szituációjával. Normális helyzetben, normális körülmények közt talán szóra sem érdemes történés lenne az egész. De jelenleg (lapzárta) a szituáció több mint kaotikus. Természetesen most bárki bármire hivatkozhat, hisz a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak képzésére és ezzel összefüggően a foglalkoztatásukra vonatkozó rendelet, már 2010 év végén ismert volt, véleményezésre átadásra került az érintettek számára. Tehát az érintettek, a döntéshozók és felelősök számára ismert és adott volt, most is adott, az elvégzendő feladatok sora. A hivatkozás és mutogatás az jó magyar szokás, s a felelősség mismásolásának bevett gyakorlata is egyben. A döntéshozóknak és érintetteknek alaposan és főleg tárgyilagosan tanulmányozni kellene a jelenleg joghatályos 19/2011. NFM rendeletben foglaltakat! Az abban előírtakat nem átértelmezve, az előírásokat, feltételeket nem figyelmen kívül hagyva, a rendelet által előírtak maradéktalan végrehajtását, végrehajtatását kellene elrendelni! Természetesen születnek utasítások, szóban és írásban. Az utóbbi egyértelmű, ellenben a szóbeli jó tanács és elvárás kinyilvánítása már egészen más eset. A bűvös szó és fogalom a költséghatékonyság. Az anyag nélküli fenntartás (évtizedes múltra mutató helyzet) tovább fejlesztett módozata a létszám nélküli munkáltatás (ez sem mai keletű állapot) s lassan körvonalazódik az újabb agymenés a rátermettséget és alkalmasságot mellőző, beosztást megtartó és megszerző, képességmentes emberkék mindenáron pozícióba történő helyezése. Jelenleg jellemzőek a kettős mérce alkalmazásából, a beosztásból, kapcsolati tőkéből és gazdasági érdekfonódásból eredő folyamatok és megnyilvánulások. Az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, szép és igazságos elvek, gondolatok, de mit sem érnek, ha a mindennapok során ezek nem köszönnek vissza a gyakorlatból. Sőt, a makro és mikrokörnyezetben az alkalmazott rendszer alapjaiban gátolja az esélyegyenlőség alkalmazását. A személyre szabott, egy emberhez kötött feladat, hozzáférés, alkalmazhatósági jogosultság az egy-egy terület, egy-egy emberének jelent beépülést a technikai, technológiai rendszerbe. Ez egyben ezen emberek számára nyugdíjas állást jelent, s foggal körömmel, s nem utolsósorban ármánnyal és sokszínűséggel, tesznek azért, hogy mások, főleg náluk sokkal jobb képességekkel bíró emberek véletlenül se kerüljenek, kerülhessenek helyzetbe. A fentiek elsőre talán nem mindenkinek kötődnek a vizsga és képzés témaköréhez, pedig kőkeményen ott van. A műszaki területek munkavállalóinak jelentős hányada tartozik a 19/2011. NFM rendelet hatálya alá, s feltehetőleg az említett, fenti összefüggések mentén, alapján történik e munkavállalók egy részének hátrányos megkülönböztetése a rendelet gyakorlati megvalósítása során. Normális állapotok esetén, már folyamatban lenne a személyes felelősség megállapítása és a felelősségre vonás. Itt jóval többről van szó mint a vizsga milyenségéről. Itt a jogbiztonságról, a kiszámíthatóságról, a bizalomról, az adófizetők pénzének hasznos felhasználásáról és a vasúti közlekedés biztonságáról, a cég működőképességéről van szó. Normális esetben ezen írás sem jönne létre, hisz normális folyamatok esetén a felelősök már rég más munkakörben, vagy területen végeznék áldásosnak nem mondható tevékenységüket! Vajon tényleg van korrupció? Bihary Ferenc 2. SALAK ÉS ARANY Vasutasok, vasutas családok százai, ezrei napról napra, hónapról hónapra, évről évre érzik s élik meg a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság érzését és szituációját. Vannak erők, s azokat szolgáló emberek, kik elvárják, hogy a többség örömmel, azt támogatva, éljenezve fogadja a minden tekintetben rideggé, érzéketlenné váló környezetet, az ilyen-olyan emberek kénye kedvét, kijelölt önös céljaikat. Mivel bőven rendelkezésükre áll pénz, kapcsolati és érdekrendszer, jelentős mértékben jelennek meg a különböző médiában, s a hatalom különböző szintjeitől támogatva a munkavállalók világát is igyekeznek saját, önös elképzeléseiknek megfelelően befolyásolni, működtetni, de leginkább valamiképp irányítani, ellenőrzés alatt tartani azt. Az évek óta tartó értékvesztés, az átlag vasutas is ezt éli meg, a különböző elképzelések, álmok megvalósítása, általában a realitások és a következmények figyelembevétele nélkül, a mindenkori jelen és jövő kiszámíthatatlanságához és elértéktelenedéséhez vezet. Ez nagyon fontos tényező! Minél zavarosabb egy helyzet, annál több lehetőség merül fel annak kezelésére, s a probléma megoldása az remek teret ad a dicsőség, hatalom és pénz beseprésére is. A közös pont a pénz és a hatalom, de a hatalomnak ára van. A mai, európai, nyugati világ az erőszakmentes hatalomszerzés, a demokrácia képviselője, hordozója. Ebben a játékban a csúcsra, a csúcs közelébe kerülés egyik fontos eleme a pénz. A másik, még fontosabb, mint a pénz (ha megvan a hatalom, akkor a pénz úgyis eszközzé válik) az a szavazatok minél nagyobb mértékű birtoklása, illetve az egyének befolyásolásának, befolyásolási lehetőségének a tulajdonlása. A választói akarat valós érvényesülésének a lehetősége összetett folyamat, s különböző technikai, szabályozási módszerekkel az összhatás nagyban módosulhat. A területi elv mellett a földrajzi, gazdasági meghatározóságot, úgymint ipari, agrár terület, az életkorból és településszerkezetből, a foglalkoztatottságból fakadó tulajdonságok és lehetőségek mind-mind figyelembe veendőek. Van egy másik, igaz nálunk nem beszélnek róla, fontos réteg, a szervezett illetve nem szervezett aktív munkavállalói réteg. Nos, ez a réteg nem is a számszerű nagyságával, hisz a cirka 3.5 4millió fő munkavállalónak csak töredéke szervezett, számít fontosnak. Még az is érthető, hogy bizonyos helyeken, bizonyos szakszervezetekbe miért is nem lépnek be a munkavállalók. A szervezett formából következő társadalmi, munkahelyi nyilvánosság és véleménynyilvánítás az ami áttételesen és akár alattomosan is befolyással tud bírni a munkavállaló, a választó akaratára, s ez az ami nagyon lényegessé teszi e kérdést. Az adni és kapni elv, szemlélet, fontossága a gyakorlatban rendszeresen visszaköszön. Az alkufolyamatok is, részben ezen elv mentén folynak, kellenének, hogy folyjanak! A kapás és adás pszichés, mentális hatásaiba, most nem mennék bele, de a kötődés, mint kohéziós erő, s mint tudatalatti motiváció az ego (énkép, akarat) függvényében, e folyamatok mentén alakul ki, mélyül el. Azaz minél többet a kapó számára is értéket hordozót tudunk adni, annál többet kaphatunk vissza. Ha egy szervezet számára lehetőség van, mert a hatalom lehetőséget biztosít számára, hogy adni tudjon, ez lehet pénz, tárgyi eszköz, információ, média, gesztus, gazdasági lehetőség, bármi ami a kapó félnek értéket jelent, akkor az a szervezet a hatalom, a hatalom megszerzésében, megtartásában érintettek számára fontos, fontossá válik. Az adott szervezet fontosságát a hatalom is igyekszik a maga módján támogatni, annak társadalmi ismertségét, értékét emelni. Természetesen a szervezet pár csúcs embere az aki elsődlegesen, messzemenően jól, nagyon is jól jár! A meglévő, avagy fakadó ellentéteket igyekszenek tompítani, eltusolni, de amikor saját házuk táján is egyre több, tevékenységükkel, elért eredményeikkel egyet nemértő jelenik meg, akkor a kialakított érdekkapcsolati rendszerükön keresztül elkezdik megmagyarázni döntéseik, véleményük helyességét, hasznosságát. A különféle módszerek és technikák révén, melynek alapja a totális kommunikáció és a hozzá szervesen kapcsolódó hatalmi és gazdasági támogatottság, lassan már a sor végén lévők százezrei is elhiszik, eljátszanak a gondolattal, hogy valójában tényleg nem is olyan rossz ez a helyzet, s minden a legjobb úton halad. Ez a módszer túl jól működik, hisz a kutyát etető gazda sem tart a kutyaharapástól. Ha véletlen egyszer mégis előfordul, pedig nap mint nap micsoda minőségi étek a menü, s micsoda kutyaól és kifutó is van, akkor a kutyuska fog a ketrecbe, vagy a stiglic kertbe kerülni! A kutya is tudja a rendet, figyel a gazdára, s mikor hívja lehet, hogy fut még pár kört körötte, esetleg ugat is egy párat sietve megy, mert várja a simogatás, mely pár boldog nyelvcsapás után Neki kijár. Eközben éhesen és fázva, sokszor félelemtől telve a kivert, kóbor farkasok százezrei vallják, ösztönösen érzik, tudják, hogy fajtájuk együtt, falkában erősebb, hitük szilárdabb, a lelkük tisztább, s ráadásul szabadok! Bihary Ferenc

6 SZEPTEMBER Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Emelkedőben a keresetek... Dinamikusan emelkedtek idén a keresetek derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legújabb gyorsjelentéséből, mindez azonban nem a gazdaság beindulásának, hanem a tavalyi csökkenésnek és a most érzékelhető, alacsony inflációnak köszönhető. A kormány a belső kereslet növekedését várja ettől, ám a családok inkább kivárnak és megtakarítanak. A polgárok számára örömteli hírt közölt a KSH: A nemzetgazdaságban a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél a bruttó átlagkeresetek 3,4, a nettó átlagkeresetek 4,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbit január-júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete forint volt. A vállalkozásoknál dolgozók átlagosan , míg a közszférában a nem közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak forintot kerestek. A közfoglalkoztatottak átlagkeresete forint volt. Mindez a hónap elején azt jelenti, hogy nemzetgazdasági szinten az átlagos családi kedvezmény nélkül számított nettó kereset (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké , a szellemi foglalkozásúaké ) forint volt, 4,8%-kal magasabb az előző évinél. A versenyszférában a nettó keresetek 4,9, a közszférában 4,7, a nonprofit szervezeteknél 4,9%-kal nőttek 2012 azonos időszakához képest. A forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,5%-kal volt magasabb a január-júniusinál. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,2% volt. A növekedés azonban két valós okra vezethető vissza: a tavalyi adatokhoz hasonlítják az ideieket ben pedig drasztikus reálbér-csökkenést könyvelhettek el a családok. Emellett jelentősen befolyásolja az adatokat az idei elsősorban az év eleji rezsicsökkentés által hűtött alacsony infláció. Ennek ellenére a nemzetgazdasági tárca már ki is adta optimista közleményét, amelyben a kereset-emelkedésből azonnal a belső fogyasztás élénkülésére következtetnek. Bár erre valóban nagy szüksége lenne a stagnáló gazdaságnak, semmiféle jel nem utal a kereslet emelkedésére. Sőt, a pénzügyi szervezetek jelentései szerint a családok inkább a megtakarításaikat növelik, illetve szorgalmasan törlesztik hiteleiket - eszükben sincs újra adósságba verni magukat, vagy fokozni fogyasztásukat. Ezzel igazolják a korábbi szakértői várakozásokat, amelyek szerint idén sem emelkedik a belső fogyasztás, vagyis erre nem érdemes építeni a GDP-emelkedés reményét. A most feltárt béremelkedés azért sem képes húzni a gazdaságot, mivel ellentétben a kormányzati sikerpropagandával a termelő vállalkozások körében folyamatosan stagnál a foglalkoztatás mértéke. Az öt főnél többet foglalkoztató cégek eleje óta érdemben nem bővítettek köszönhető ez a kiszámíthatatlan gazdasági- és jogi környezetnek, ez látszik az egyre csökkenő befektetési kedvben is. Jelen pillanatban a GDP-t termelő cégeknél kevesebben dolgoznak, mint a kormányváltáskor, és alig múlja fölül a válság legmélyebb pontján mért alkalmazottak számát. (Zipp) Magyarok a legtöbbet dolgozók között - meglepő eredményeket mutat a lista Vajon a világ mely országaiban dolgoznak a legtöbbet - e szempont alapján állít föl tízes toplistát a CNN Money az OECD adatai alapján. Az amerikai hírportál szerint Magyarország is a legtöbbet dolgozók szűk körébe tartozik. A Deloitte Globális Versenyképességi Index eredményei szerint ugyanakkor lassan véget érhet az egyre alacsonyabb bérköltségek hajszolásával járó lefelé tartó verseny, és a tudásalapú növekedés felé mozdul el a világ feldolgozóipara. Magyarország az élmezőnyben szerepel az egyes országokat az egy foglalkoztatott által ledolgozott éves átlagos munkaórák száma alapján rangsoroló listán. A CNN Money az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) adataira hivatkozva a top tizes lista nyolcadik helyére teszi Magyarországot, amely így 1797 munkaórával az Egyesült Államok és Japán közé ékelődik be. A hírügynökség által feltüntetett adatok némi eltérést mutatnak az OECD honlapján találhatóaktól, ahol az ország neve mellett 1888 órás tavalyi adat szerepel - azonban Magyarország itt is, ott is a nyolcadik. Bár a 38 órás munkahét bevezetése már 2002-ben napirenden volt, törvény végül nem lett belőle, és a magyar alkalmazottak több mint kétharmada 39 és 41 közötti heti munkaórát teljesít írja a portál, hozzátéve, hogy a részmunkaidősök aránya a régióra jellemző módon nem éri el a foglalkoztatottak 5 százalékát. A CNN az OECD-re hivatkozva dolláros magyarországi átlagbéradatot ismertet, ami azonban bizonyosan tévedés eredménye lehet, hiszen a többség szívesen elfogadná a közel 363 ezer forintos bruttó havi fizetést is. A KSH közlése szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 223 ezer forint volt 2012-ben. Érdekesség, hogy míg a szervezet szerint a görögök a második legtöbb időt töltik munkahelyükön, addig a CNN összeállításában nem is szerepelnek, továbbá, hogy a tíz legkeményebben dolgozó állam fele kelet-európai. Mindkét gyűjtés szerint magasan a mexikóiak vezetik a rangsort, az évente ledolgozott 2317 órával több mint 500 órát vernek az egyesült államokbeli foglalkoztatottakra, átlagosan 9885 dolláros munkabérük azonban csupán kevesebb mint ötöde az északi szomszédnál elérhetőnek. Ugyanakkor az oktatásban részt vevők száma alapján a sor végén kullog, mivel a 25 és 64 év közöttieknek mindössze harmada rendelkezik középiskolai végzettséggel. A nemek foglalkoztatásában rendkívüli különbségek mutatkoznak, míg a férfiak 78 százaléka rendelkezik munkahellyel, addig a nőknél ez az arány 43 százalék. Az is feltűnő, hogy a legerősebb gaz- Mely országokban dolgoznak a legtöbbet a foglalkoztatottak? (forrás: OECD) Ország Éves munkaórák száma (2000) Éves munkaórák száma (2012) Mexikó Görögország Chile Oroszország Lengyelország Izrael Észtország Magyarország Törökország Cseh Köztársaság

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Megszületett a évi bérmegállapodás

Megszületett a évi bérmegállapodás Megszületett a 2017. évi bérmegállapodás A Rail Cargo Hungaria és a szakszervezetek (VDSZSZ, VSZ, MTSZSZ, MOSZ) hosszú előkészítő munka és többhetes tárgyalássorozat eredményeként december 8-án aláírták

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak 2017. évi bérfejlesztésével

Részletesebben

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa 2013-08-26 MAGEOSZ Hírek 35.hét / 2013 1./5 Némileg nőtt az optimizmus Magyarországon Az idén 0,5 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal nőhet a magyar gazdaság a Reuters által megkérdezett elemzők szerint.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2016. december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig kifutó modell! Apple Ipad Air 2 32 Apple ipad Pro Apple ipad

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.3.1-11.

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása

Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/10 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: február 01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: február 01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2017. február 01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig kifutó modell! Apple ipad Pro 9.7 Apple iphone 5S Apple iphone

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2010. III. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2010.

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁTVEZÉNYLÉS. Start Trakció Gépészet Új KSZ Új KSZ

TÁJÉKOZTATÓ ÁTVEZÉNYLÉS. Start Trakció Gépészet Új KSZ Új KSZ 1 MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-3160 Fax: (1) 511-1364 Webcím: www.mav-start.hu TÁJÉKOZTATÓ A 2014. január 2-ra

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Apple iphone 5S Apple iphone 6 Apple iphone 6S Apple iphone

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben