FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ tagozat LOGISZTIKA szakirány FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN Készítette: Szabóné Rajnai Márta Budapest, 2005

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETI HÁTTERE A KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ FELADATA NAPJAINKBAN A KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSBEN REJLŐ TARTALÉKOK AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS KÍNÁLTA LEHETŐSÉGEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSBAN REJLŐ TARTALÉKOK A MAI MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI RENDSZER A MAI MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI RENDSZER KIALAKULÁSÁHOZ VEZETŐ TÉNYEZŐK A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Finanszírozási szerződés Elszámolás a finanszírozási szerződés alapján A FINANSZÍROZÁS MÓDJA, A SZAKELLÁTÁSOK TÍPUSAI ÉS AZOK FINANSZÍROZÁSA A FINANSZÍROZÁSI RENDSZER JELLEMZÉSE, HIÁNYOSSÁGOK OKAI, LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK A KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ FINANSZÍROZÁSA A PÉNZELLÁTÁSI FOLYAMAT ELEMEI ÉS RÉSZTVEVŐI AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI TERVE A hadsereg egészségügyi intézményeinek költségvetés jóváhagyásának folyamata A BESZERZÉS LOGISZTIKÁJA A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY JELENTŐSÉGE AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁBAN A BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK FAJTÁI A KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZBAN A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje intézményi szinten A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY ÉRTÉKHATÁRAI AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE TÖRTÉNŐ KÖZBESZERZÉSEK FŐBB SZEREPLŐI ÉS FELADATUK A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB TÉTELEI INTÉZMÉNYI SZINTEN Gyógyszerek beszerzése Vegyszerek beszerzése BESZERZÉS AZ ANYAG-, ÉS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLYON A RECYCLING- LOGISZTIKÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI.64 2

3 A veszélyes hulladékok újrahasznosítása A nem veszélyes hulladékok újrahasznosítási lehetőségei TÁRGYI ESZKÖZÖK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI OUTSOURCING A KÓRHÁZI GYAKORLATBAN ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK ÁBRÁK MELLÉKLETEK

4 A kórház az, ami minden súlyosabb betegségnél, életfordulónál, sérülésnél a segítséget adó menedék. Itt a szakmai tudásnak emberséges kezelési móddal kell egyesülnie. Erre szolgál minden eszköze, ha korlátosak is, és minden embere, ha beszorítottak is, feladatba, hierarchiába, sok munkába. /Losonczi Ágnes/ 4

5 1. Bevezetés Szakdolgozati témám a budapesti Központi Honvéd Kórház logisztikai rendszerének bemutatása. Választásom azért esett az egészségügy területére, mert a rendszerváltozás óta a társadalom intézményrendszerén belül az egészségügyi alrendszer tekinthető majdnem az egyetlen területnek, amelyet alig érintett meg az elmúlt 16 év amúgy szinte mindent elsöprő politikai-gazdasági vihara. A kórházak vezetése a túlélés korát éli, mert szűkös erőforrások állnak rendelkezésükre, ugyanakkor az orvosi műszerek, technikai, technológiai újítások egyre költségesebbek, az állampolgárok szolgáltatásbeli igényszintje pedig folyamatosan növekszik. E három kritikus tényező között nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, küzdeni a fennmaradásért. A kórházvezetésnek eközben menedzselnie kell a gazdasági, jogi, piaci környezetben végbemenő változásokat is. A nehézségek közepette az egészségügyben a logisztikai rendszerszemlélet alkalmazása hatalmas előrelépés, mert egy jól funkcionáló, gazdaságilag hatékony, költségérzékeny rendszer lefaragja a fölösleges kiadásokat, fellendíti a működést, biztosítja a fejlődést, és az előrehaladást. Témaválasztásom a Központi Honvéd Kórházra azért esett, mert e nagy múltú, jelentős szakmai hírnévnek örvendő intézmény speciális jellemzőkkel bír a kórházak között. A Magyar Honvédség tulajdonát képezi, a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt áll és ezért speciális logisztikával rendelkezik, amely nem hasonlítható egyetlen magyarországi kórházéhoz sem. Célom, hogy e rendszert bemutassam, rávilágítva a problémás területekre. Munkámat jelentős mértékben segítette, hogy az intézmény gazdasági vezetése, Anyag-, és Készletgazdálkodási Osztálya megértéssel fogadta témaválasztásomat. A különböző helyszíneken megkeresett munkatársak számtalan háttér-információt és a tőlük telhető maximális segítséget megadtak szakdolgozatom elkészítéséhez, annak ellenére, hogy nem tartozom a kórház alkalmazottai közé. David Kirsch definíciója alapján aki a logisztikai rendszert a gazdaságban, és a gazdaságon kívül, termelő és nem termelő területekre értelmezi, rendszereken belüli és közötti folyamatokra nézve is vizsgálja, és nem csupán anyagok és termékek, valamint az információ áramlását jelöli meg, mint logisztika által lefedhető folyamatokat, hanem logisztikai folyamatként fogja fel a személyek és az energia áramlását is az intézményben 5

6 egy hatékony logisztikai rendszer kulcsfontosságú elemei a belső szervezeti-igazgatási, az informatikai tartalékokban, a minőségbiztosítás területén, a recycling-logisztika fejlesztésében, és a tevékenység kihelyezésben (az outsourcing-ban) rejlenek. Úgy döntöttem vizsgálatom tárgyát képezik még a legfontosabb kórházi anyagok, eszközök stb. beszerzései is, mivel ha input- output folyamatokban (beszerzés, gyártás, értékesítés, csomagolás, raktározás, szállítás) gondolkodunk, akkor majdnem csak ez a nagy klasszikus logisztikai terület marad. Dolgozatom vázlata így alakult ki. Igyekeztem a felmerülő problémák meghatározására és az arra adható lehetséges válaszok leírására. Munkámban külön fejezetet kapott a mai magyar egészségügyi ellátás kialakulása, az egészségügy finanszírozási mechanizmusának ismertetése is, mert a Központi Honvéd Kórházat- ugyanúgy, mint más egészségügyi intézményt az országban, ugyanolyan szabályok, és törvények alapján,- az OEP finanszírozza. Az intézmény bevételeinek nagyobb része innen ered. Az egészségügy mai helyzetének elemzése és jellemzése megítélésem szerint azért kihagyhatatlan dolgozatomból, mert a kórháznak is ilyen környezetben kell működnie, megoldani gazdálkodását. Az intézményi költségvetés tanulmányozásából kiindulva munkám fókuszpontjában az egészségügyi fogyóanyag és a gyógyszertári beszerzések vizsgálata áll, mert ezek teszik ki a kórház dologi kiadásainak majdnem háromnegyedét. Szakdolgozatomban törekedtem a pontos adatok közzé tételéhez, de mivel a kórház a Magyar Honvédség irányítása alatt áll és belső szabályzata ezt nem mindig tette lehetővé, az egyes folyamatok módjára helyeztem a hangsúlyt és a tények arányokban való bemutatására. 6

7 2. A Központi Honvéd Kórház bemutatása 2.1. Az intézmény történeti háttere Hiteles írásos emlékek szerint először 1527-ben működött katonai ragálykórház a budai várfalak alatt. Később, a kiegyezést követő években reformhullám söpört végig a monarchia fegyveres erején. A reform többek között intézkedett arról, hogy praktikusabbá tegyék a katonák egyenruháját, korszerűsítsék fegyverzetüket, és nem utolsó sorban katonai kórházakat és rokkant otthonokat építsenek. A Központi Honvéd Kórház az erdőtelki dűlőnek nevezett városrészen, a Hungária körút, Levente, Gömb és Hajdú utcák által határolva, beton és téglafallal körülkerített 13 hold 689 négyszögöl területen épült fel. Az építkezés 2 évig tartott és a megnyitásra 1899-ben került sor. Megnyitásakor a kórház az alábbi funkcionális egységekből állott: -a kétemeletes parancsnoki épületből, amelynek külső alakjában változás nem történt, csak belső átalakítási munkákat végeztek rajta. Megnyitása napjától kezdve napjainkig a mindenkori kórházparancsnokság elhelyezését szolgálta. (lásd 1. ábra) -az I.,II.,III.,IV.,V.,VII. egyemeletes gyógyító pavilonokból és egy a VI. földszintes pavilonból. Az I. pavilonban már akkor is sebészeti részleg működött 100 ággyal. A II. épületben 80 belgyógyászati és 10 ideggyógyászati beteg részére biztosítottak helyet. A III. pavilonban 30 belgyógyászati beteg feküdt és 20 ágyat a kivizsgálásra szoruló betegek részére tartottak fenn. A IV. pavilonban 100 ágyas nemi betegek ellátására szolgáló részleg alakult. Az V. pavilonban 75 ágyas szemészeti osztály működött. A VI. földszintes épület 30 elkülönített, fertőző beteg elhelyezését tette lehetővé. A VII. pavilon a beteg tisztek számára épült. Az intézményben kis létszámú orvos dolgozott, 20 tiszt és 188 főnyi legénység. Az épületek majdnem kivétel nélkül már 106 esztendő óta állnak, csupán felhasználásuk változott. (lásd 2. ábra) Így a jelenlegi fizikoterápiás osztály mint fürdő működött (az ábrán a 7

8 VIII.-as épület), a kórházi étkezőből pedig a törzsrész készült el. A kórházhoz már létesítésekor hőközpont is épült (a helyszínrajzon az L épület), melynek kazánjai a fürdőt és a fertőtlenítőt látták el meleg vízzel, illetve gőzzel. A kazánház ( J épület) előtt egy jégverem állott. A jelenlegi büfé a fertőző betegek átvevő épülete volt. A betegosztályok mellett volt a kórháznak egészségügyi anyagraktára, gyógyszer-, és kötszerosztálya. A pavilonrendszerben épült intézet Magyarország legmodernebb honvédkórházának számított. Az I. világháború alatt a kórházi férőhelyeket barakkokkal szaporították, így a kórház befogadóképessége meghaladta az évi 1000 főt. A megnövekedett betegforgalom további fejlődést követelt ban elkészült a bakteriológiai laboratórium (a mai kórbonctani laboratórium helyén) és 1917-ben pedig röntgen laboratóriummal bővült a kórház. Az I. és II. világháború között ( ) a kórházat 8. sz. Honvéd és Közrendészeti Kórház néven említik a megmaradt írások. Az intézetben a gyógyító munka mellett egészségügyi továbbképző tanfolyamok is folytak (ápolónőképző, egészségügyi altiszti tanfolyam stb.) illetve egészségügyi katonákat képeztek tovább. A különböző osztályokon műtőssegéd, betegfelvételi, beteghordó, betegkísérő, gyógyszertári és más munkakörökben dolgoztak. Járóbeteg-rendelés az összes osztályon naponta óra között volt. A II. világháború alatt a fekvő betegek száma már meghaladta az évi 1500 főt. Az osztályokon nem volt ritka eset, hogy két katona feküdt egy ágyon. A magyar sebesültek mellett nem volt elhanyagolható, a kezelt sebesült hadifoglyok száma sem. A szovjetek mellett kisebb számban amerikai és angol pilótákat, francia katonákat is gyógyítottak a magyar katonaorvosok. (A szovjet és francia betegek lelkiismeretes ápolásáért a háború után külön köszönetnyilvánítás történt). Az I. világháborúhoz hasonlóan ekkor is emeletes ágyakkal berendezett kb. 400 főt befogadó barakkokkal próbálták enyhíteni a zsúfoltságot. A fővárost ért bombázások 1944-ben súlyosan megrongálták a kórház épületét is decemberében a kórház anyagával és beosztott személyzetének egy részével a budai Kiskorona utcai iskolába kényszerült áttelepülni. Az intézmény területén kb.10 db fel nem robbant bomba hevert. A II. világháború után a legfontosabb feladat a romeltakarítás és az újjáépítés volt. Az elkövetkező évek csupa pozitív, nagy jelentőségű változást hoztak. A kórház neve 1947 augusztus 1-től Honvéd Központi Kórház -ra változott. 8

9 1948. szeptember 24.-én megnyílt a kórház orvosi könyvtára ben az idegosztály hazánkban az egyik legelső EEG készülékkel dolgozott, és egyike volt azoknak az osztályoknak, akik elsőként kezdhették meg az elektroencephalographiás vizsgálatokat. Az intézmény életének javulását jelezte, hogy májusában bevezették a barna kenyér helyett a fehér kenyeret, a diétás étkeztetést, a konyhai dolgozók részére pedig naponta tiszta ruhát adtak ki. Októberben megnyílt a kantin, decemberben pedig a tiszti étkezde. A tanulás, gyógyítás, építés ezen időszakában már olyan létesítmények születtek, amelyek polgári viszonylatban is újító kezdeményezést jelentettek. Egyidejűleg az országos vérellátás megszervezésével, a honvédségi vérellátás alapjait is lefektették. Még 1950-ben az általános sebészeti osztályon Dr. Vészi Imre orvos alezredes megszervezte a transzfúziós részleget. Az elkövetkező években a Központi Kórház a Néphadsereg egészségügyi bázisintézetévé fejlődött. A baleseti sebészeti osztály ekkor alakult és szervesen bekapcsolódott a nagy budapesti felvételi rendbe, ami nagymértékben elősegítette, hogy magas szakmai színvonalra tegyen szert től a gyógyszertár a kórház egészségügyi anyagellátó központja lett. Nemcsak gyógyszer, kötszer, hanem minden egészségügyi fogyó és nem fogyó anyag beszerzése, nyilvántartása és tárolása, kiadása és javítása is a gyógyszertár feladata volt től megkezdődtek a kórház pavilonjainak felújításai. A hatvanas években új osztályok alakultak meg november 1.-én önálló osztállyá alakult az anaesthesiológia, amelynek feladata az összes manuális osztály kiszolgálása volt május 1.-én önálló mellkas sebészti osztály alakult őszén a traumatológiai osztály kertében 16 ágyas részleget hoztak létre égési sérültek gyógyítására ban sugárterápiás osztály jött létre ban megkezdte működését az új gégészeti osztály, májusban modern gyógyszertár alakult. A kórházban intenzív tudományos élet és továbbképző tevékenység folyt. A kórház orvosai részt vettek konferenciák szervezésében, megalakult a kórház tudományos tanácsa től 1971-ig befejeződött a kórház felújítása. Végleges helyére kerültek a tüdő, a fertőző osztályok, majd a bőrosztály, toxikológia, sugárterápia, röntgen és az anaesthesiológia ben az égési részleg önálló osztállyá szerveződött. Megkezdődött a központi laboratórium automatizálása, az endoszkópiás laboratórium felállítása ban megkezdte működését az Intenzív Terápiás Osztály. 9

10 A hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek közepéig megjelentek a kórházi alapokmányok valamint az intézmény újbóli rekonstrukciójának szükségessége került előtérbe január 1.-én életbe lépett a Szervi Működési Utasítás és a Munkaköri leírás január 6.-án alakult meg az intézet etikai tanácsa januárjában és februárjában új Kórházi Rend és vezetési okmányok kerültek kiadásra. Elsőként Dr. Wittek László orvos ezredes sürgette az intézmény rekonstrukcióját, mert az intézet zsúfolt volt, és a különböző osztályok elhelyezkedése nélkülözött mindenféle funkcionális együttműködési koncepciót. A kórház közművei elöregedtek, a gyógyítás feltételei elmaradtak a közepes korszerűségi feltételektől. A 80-as évek végéig folytatódtak a kórház rekonstrukciójával kapcsolatos konzultációk és bontási munkák. Lebontásra kerül az óvoda, a pszichiátriai osztály oldalépülete, raktárak és barakképületek. A rekonstrukció keretén belül osztályokat szűntettek meg, illetve alakítottak ki november 1.-én megszűnt a Sugárhaematológiai Osztály, a Mellkassebészeti Osztály, helyét az önálló Érsebészeti Osztály vette át ban az intézmény, az országban harmadikként, megkapott egy harmadik generációs CT berendezést ban a baleseti sebészeti osztályon új röntgen, ambuláns műtő és sokktalanító került kialakításra. A rendszerváltozás után, a 90-es években a legnagyobb fordulatot az egészségügy szerkezetében és finanszírozásában bekövetkezett változások hozták, melynek eredményeként az egészségügyben, így a kórház életében is értelmezhetővé váltak a közgazdasági fogalmak, sőt ezek használata kötelezővé vált a menedzsment számára ban a két fővárosi (a budai és a pesti) honvéd kórházat összevonták. Az intézmény neve Központi Honvéd Kórházra (rövidítve MH KHK-ra) változott. A betegfelvételi iroda, az irattár és a regisztratúra munkatársaiból Dokumentációs és Informatikai Osztály szerveződött. Az egészségügyi reform jegyében sok évtizedes működés után kifejezetten katonai osztályok szűntek meg, mint pl. a kardiológiai és toxikológiai osztály. Ágyszám csökkentéssel, létszámleépítéssel és gyakori struktúraváltással járt e gazdaságosságra törekvő folyamat. (Dr. Katona Ágnes (szerk.) Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórház, 1999) 10

11 2.2. A Központi Honvéd Kórház feladata napjainkban A Központi Honvéd Kórház nagy múltú, jelentős szakmai hírnévnek örvendő intézmény. A Magyar Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt áll, a magyar hadsereg vezető egészségügyi intézménye, következésképpen orvos-szakmai felügyeletet gyakorol a Magyar Honvédség egyéb intézményeiben folyó egészségügyi munka fölött. Az intézmény tevékenységi köre nagyon szerteágazó. Továbbképzési, oktatási központ. Magasan képzett orvosi testülete révén tudományos kutatások színtere. Bázisa a honvéd egészségügyi szolgálat egyéb kutató intézményeinek. A Központi Honvéd Kórház nevéből adódóan országos kompetenciával rendelkezik a honvéd igényjogosultak szakosított szakorvosi egészségügyi ellátását illetően, a bevonultatásra kerülők alkalmassági vizsgálataiban, a hivatásos állomány időszaki szűrővizsgálataiban és a felülvizsgálati minősítésekben. Az intézetben működik a Haynal Imre Egészségtudományi Továbbképző Egyetem (HIETE) Katasztrófa Orvostani Intézete, melynek keretében több osztály vesz részt ilyen irányú szakorvosi képzésben. Ez a tény hozzájárul ahhoz, hogy tömeges sérüléssel járó baleseteknél, szervezési, sérült osztályozási, sürgősségi ellátási feladatokat magas színvonalon oldjanak meg az itt dolgozó orvosok, asszisztensek, ápolók. (E téren legutóbb az Öbölháborúban kórházi katonaorvosok egy csoportja bizonyított kimagasló szakmai szinten). A kórház több osztálya a SOTE és a HIETE oktató bázisa. Az intézet alaprendeltetéséből adódóan valamennyi sebészeti osztály (az Idegsebészeti, Szemészeti, Szájsebészeti, Orr - fül - gége, Urológiai, Égés és Plasztikai sebészeti osztály) felkészült baleseti sérültek ellátására. Traumatológiai esetek kezelésében az előbb említett osztályok nagy múltú, jelentős szakmai jártassággal rendelkeznek. A kórház más kórházakhoz hasonlóan (a járó-, és fekvőbeteg ellátáson túl), szerepet vállal a szervezett ügyeleti rendben, részt vesz az országos és regionális feladatokban. (Hétfőn és szerdán a nagy budapesti traumatológiai ügyeletet látja el az intézmény, a hét minden napján stroke (agyvérzés) ügyeletes, valamint az igényjogosultak (katonák) felvétele non-stop történik.) A Központi Honvéd Kórház a honvéd igényjogosultak mellett egészségügyi ellátást biztosít a vele szerződésben álló más fegyveres testületeknek, illetve rendvédelmi szervek (Országos és Budapesti Rendőrfőkapitányság, BM Határőrség, Igazságügyi Minisztérium 11

12 Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, Nemzetbiztonsági Hivatal) személyi állománya számára. Az intézmény felelős még a magyar közjogi méltóságok, valamint a kiemelt külföldi delegációk, konferenciák számára VIP ellátást biztosítani, és nem utolsó sorban polgári betegek gyógyítására is felkészült. A kórház,- a budai részleggel együtt -,összesen 15 osztállyal és 597 ággyal működik. Az osztályok és ágyak megosztását a budai és pesti részleg között a következő ábra szemlélteti. Gyógyító-ápoló egységek MH KHK Pesti részleg 1134 Róbert Károly krt. 44. I. Belgyógyászat 131 ágy Általános és érsebészeti osztály Általános sebészeti részleg 55 ágy Érsebészeti részleg 23 ágy Baleseti sebészet 55 ágy Égés-plasztikai osztály Égés részleg 10 ágy Fej- nyak sebészeti osztály Fül-orr-gége részleg 24 ágy Szájsebészeti részleg 10 ágy Szemészeti osztály 30 ágy Bőrgyógyászat 20 ágy Neurológiai osztály 50 ágy Urológiai osztály 30 ágy Intenzív 10 ágy Pszichiátriai osztály 31 ágy Idegsebészeti osztály 22 ágy MH KHK Budai részleg 1126 Királyhágó u. 1-3 II. Belgyógyászat Égés-plasztikai osztály Plasztikai részleg Szülészet-nőgyógyászat Anaesthesiológiai intenzív 45 ágy 15 ágy 30 ágy 6 ágy 3.ábra, A KHK gyógyító ápoló egységeinek (Osztályainak) és ágyszámainak megoszlása 2004-ben az intézmény fekvő és járóbeteget látott el, akik 23%-a volt honvédségi igényjogosult és 77%-uk polgári beteg. 12

13 3. A Központi Honvéd Kórház szervezeti felépítése 3.1. A szervezeti felépítésben rejlő tartalékok Más kórházakkal ellentétben, amelyek többnyire az állam, önkormányzatok tulajdonának részét képezik a Központi Honvéd Kórházat a Honvédelmi Minisztérium, átruházott hatáskörben a Honvédelmi Minisztérium Vezérkari Főnökségének alárendeltségében a Magyar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnöksége irányítja. Az intézmény ugyanakkor együttműködik az Egészségügyi Minisztériummal, a Fővárosi Önkormányzattal, az a Magyar Orvosi Kamara és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerveivel. (Ez utóbbival finanszírozási szerződésben áll, ezért az intézményt ugyanúgy, mint más kórházat az OEP finanszírozza). A rendszerváltozás után, az egészségügyi reform, a piacgazdasági környezet és feltételek megjelenése ugyanúgy, mint a többi kórház számára, a Központi Honvéd Kórház életében is jelentős változásokat okozott. Az új kihívásokhoz a lehető legköltséghatékonyabb módon alkalmazkodni kellett. Struktúra átalakítással, létszámleépítésekkel, ágyszám csökkentésekkel. Ugyanakkor folyamatosan és egyre élesebb versenyben: 1. a fenntartók, a tulajdonosok pénzügyi erőforrásaiért, 2. a munkaerőpiacon a kvalifikált munkaerőért, 3. a hasonló szolgáltatást nyújtó, valamint az azonos erőforrást megszerezni kívánó szervezetekkel, 4. ügyfelei, betegei kegyeiért, mert ez az egyik, fennmaradáshoz nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú elem. A fent említett tényezők között a legnehezebb, hogy egyre szűkösebb erőforrásokból kell az intézmény működését, fenntartását megoldani, és számtalan feltételnek, igénynek, elvárásnak megfelelni, melyet már a 2.2. pontban említettem. Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája ezekhez a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodott. A jövőben a korszerűen felépített szervezetnek (és információrendszernek), 13

14 azért van nagy jelentősége, mert egy jól kialakított struktúra, -amelyben a feladatokhoz vannak rendelve a beosztások a hatás-, és felelősségkörök pontos megállapításával-: 1. könnyen átlátható, 2. gyorsabban, jó döntéséket eredményez, 3. versenyelőny, 4. a további fejlődés motorja lehet. A Központ Honvéd Kórház 1994 óta folyamatosan alakítja át struktúráját (és információrendszerét), hogy megfeleljen a rá szabott feladatoknak, igényeknek, elvárásoknak. Az intézmény élén a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere által kinevezett egyszemélyi vezető, a Parancsnok áll. Helyettesei: a Parancsnok gazdasági helyettes. Az Igazgatói Testület,- amely az intézmény vezetését ellátó legmagasabb szintű irányító testület-, tagjai még: Klinikai igazgató Szakrendelő intézeti igazgató Ápolási igazgató Anyag-, és Készletgazdálkodási osztályvezető Humán osztályvezető Dokumentációs és informatikai osztályvezető Jogász A felső vezetés stratégiai és taktikai döntéseit segítik a különböző tanácsadó szervezetek és bizottságok. Az 4. ábrán részletezett szervezeti elemek, szintek egyben a döntés előkészítés szintjeit is jelentik. A döntési jog az intézményt érintő legmarkánsabb kérdésekben mindig a felső vezetés kezében van, ugyanakkor minden szinten egyszemélyi felelős vezetés valósul meg. A gazdasági műszaki feladatokat a Parancsnok gazdasági helyettes irányításával, az intézmény egyes részlegeitől (költséghelyeitől) független, központosított gazdasági műszaki-üzemviteli szervezet látja el. E működést biztosító szervezet három fő részre tagozódik: a beteg ellátás adatait feldolgozó és ezen információk alapján a gazdálkodási döntéseket előkészítő informatikára, a gazdálkodási feladatokra (Pénzügyi és Számviteli Osztály, Controlling, Anyag és Készletgazdálkodási Osztály) és a műszaki, üzemeltetési tevékenységekre. 14

15 A Klinikai igazgató felel a gyógyító-, és ápoló egységek, a kiegészítő diagnosztikai osztályok valamint a Gyógyszertár szakmai munkájáért. A magas szintű orvosi munka tárgyi eszközeit, igényeit viszont a Gazdasági-műszaki osztály (orvosi műszer ellátás, gazdálkodás, fenntartás) az Anyag-, és Készletgazdálkodási osztály (egészségügyi fogyóanyag, ruházat stb.), valamint a Gyógyszertár különálló beszerzéssel együttesen látja el, ami azt jelenti, hogy e logisztikai funkció megosztott a három egység között. A szervezeti felépítés fejlesztését egy integrált logisztikai menedzsment kialakításában látom, amely összefogná e három terület munkáját, mert gazdálkodás szempontjából nem mellékes milyen költségvetésből, milyen költségvetési tervekkel gazdálkodnak az egyes osztályok. Ennek indokoltságát alátámasztja az a tény is, hogy az intézmény legtöbbet gyógyszerre, egészségügyi fogyóanyagra fizet ki, valamint a legdrágább eszközök az. orvosi műszerek, gépek, berendezések. Ebben a szerkezetben a gazdasági főigazgatóra hárul a három terület koordinálása, irányítása. Logisztikai funkcióval rendelkezik még a Központi Szállító Szolgálat és az Élelmezési Osztály munkája. Az előbb említett osztályokhoz képest pénzben kifejezve kevesebb költséggel működik mind a két terület, ezért összefogásukat a képzelt logisztikai menedzsment feladat-, és hatáskörébe nem tartanám szükségesnek. A két egység ugyanúgy a gazdasági főigazgató vezetése alatt áll. A Központi Szállító Szolgálat kettős (külső, belső) funkciót lát el. Külső szállítás biztosítja a mindenkori ügyeletes-team megérkezését, a gyógyszerellátást a budai kórházban, és a folyamatos vérkészítmény pótlást. A belső szállítás feladata egyrészt megoldani, hogy a megfelelő felszerelések (pld. oxigénpalack), berendezések, anyagok a megfelelő helyen, időben, mennyiségben, minőségben rendelkezésre álljanak. Másrészt belső szállítás keretében történik a betegélelem és a gyógyszerek eljuttatása az osztályokhoz, illetve az osztályokról a veszélyes és kommunális hulladék elszállítása. A Szakrendelő Intézetek Főigazgatója felel a járóbeteg-ellátásért. Az intézmény működésére markánsan jellemző, hogy minden döntést, vagy változtatást csak az eggyel feljebb lévő egyszemélyi felelős vezetés hozzájárulásával, engedélyével lehet hozni. Semmilyen írásos dokumentum, kérvény stb. nem mehet ki ill. nem léptethető életbe a felső vezetés hozzájárulása, engedélye nélkül. Ez a működési rend hierarchikus, ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy az egymás alá-, fölé rendelt vezetők között nagyon aktív és mindennapos a kommunikáció, ami segíti, hogy a problémák, nehézségek, változtatási 15

16 kérelmek felszínre kerüljenek, és megoldásokat keressenek rájuk több szempont figyelembe vételével. Ezáltal az adott esetet másként látó vezetők tárgyalnak, ismerik meg egymás nézőpontjait. Lassúsággal, rugalmatlansággal is lehetne vádolni ezt a rendszert, azonban minden osztály feladatát szinte minimális számú munkaerő látja el, (következésképpen adminisztrációval is csak kevesen foglalkoznak), ezért az információ többnyire nem akad el a különböző területek között és ez a gyors döntések előkészítésében, megvalósításában elengedhetetlen. A vezetők nem elszigetelt egységként léteznek ebben az intézményben. A hierarchikus rend-, valamint a kórház katonai jellege-, biztosítja azt, hogy a felső vezetés által meghatározott rendelkezések (parancsok) minden szinten betartatásra kerüljenek, illetve, hogy a szervezeti felépítés aljáról jövő kérések, változtatások már megoldást nyerjenek az adott kis-, középszintű vezetés alatt és a felső vezetés érdemben tényleg a feladat-, és hatáskörének megfelelő szintű problémák megoldásával foglalkozzon. 16

17 Parancsnok - Szakmai Vezető Testület - Tudományos bizottság - Etikai Bizottság - Lakásügyi és Szociális Bizottság Munkabizottságok: - Akkreditációs - Gyógyszer - Műszer - Minőségellenőrzési - Higiénés - Gazdálkodási Érdekképviseleti Szervek - Reprezentatív Szakszervezet - Közalkalmazotti Tanács - Katonák Érdekképviseleti Szervezete - Magyar Orvosi Kamara Tanácsadó Testületek - Klinikai tanács - Ápolási Tanács - Controlling Csoport - PR és Marketing - Protokoll Tanács Humán Osztály Parancsnok gazdasági helyettes Központi Szervezetek: - Gyógyszertár - Központi sterilizáló - Vérellátó osztály - Kórházhigiénés osztály - Könyvtár Pénzügyi Számviteli Osztály Munkaerő és Bérgazdálkodás - Számviteli feladatok - Pénztechnikai műveletek - Költségvetés tervezése Controlling Osztály Anyag és Készletgazdálkodási Osztály - Gazdasági feladatok - Analitikus nyilvántartás - Leltárellenőrzés - Beszerzés - Raktárgazdálkodás Dokumentációs és Informatikai Osztály Informatikai alosztály Számítástechnikai alosztály - Betegfelvételi iroda - Irattár - Számítógépes rendszerek beszerzése, üzemeltetése - Adatarchiválás 17

18 Gazdasági Műszaki Osztály Üzemviteli csoport - Diszpécser szolgálat - Műszaki ellenőrzés - Energiagazdálkodás Karbantartó csoport Épületfenntartási részleg Villanyszerelő részleg Gépműhely részleg Hardver csoport Oktatástechnikai csoport - Orvosi műszer fenntartás Üzemeltetési Osztály Központi Szállító Szolgálat Rendészet részleg Klinikai igazgató Központi Szervezetek: - Gyógyszertár - Központi sterilizáló - Vérellátó osztály - Kórházhigiénés osztály - Könyvtár Gyógyító ápoló egységek Diagnosztikai osztályok: - Klinikai laboratórium - Mikrobiológiai laboratórium - Izotópdiagnosztikai osztály Dietetikai részleg: - Beszerzés, ügyvitel, raktározás - Előkészítési feladatok - Konyhaüzemi feladatok Ápolási igazgató Eü. szakdolgozók Szakrendelő intézeti igazgató 4. ábra A Központi Honvéd Kórház szervezeti felépítése 18

19 3.2. Az informatikai fejlesztés kínálta lehetőségek Az egészségügyi intézményekkel szemben a finanszírozó és a tulajdonos részéről napjainkban alapvető elvárás, hogy a lehetőségekhez képest eredményesen, költséghatékonyan, magas minőségi követelményeknek megfelelően működjön. Ezt csak egy olyan integrált informatikai megoldás tudja eredményesen segíteni, mely együtt kezeli a betegellátás és az adminisztratív, gazdasági rendszerek adatállományát. Az integrált kórházi rendszer, és a hozzá kapcsolódó üzemeltetési, rendszerintegrátori szolgáltatások jelentősen előremozdítják a nap 24 órájában működő egészségügyi intézmények eredményes működését, tervezhető irányítását. A megfelelő informatikai rendszer segítségével a kórházi folyamatok és az azokhoz illeszkedő adatfeldolgozás kifinomulttá, könnyen kezelhetővé, és ami a legfontosabb, célirányossá válik. A Központi Honvéd Kórházban 1986-ban kezdődtek el a számítógépes beszerzések. Ma kb. 600 számítógép működik, ebből 150 db-ot az intézmény saját költségvetésének terhére megvásárolt, 450 db-ot pedig bérel a Nádor Rendszerház Kft-től. Az utóbbi évtizedben a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a kórházi számítógépek és perifériák száma megközelíti a feladat ellátásához szükséges mennyiséget. Az információs rendszer kialakítása azonban nem a számítástechnika alkalmazásával kezdődött. A teljes kórházi rendszer kialakításához meg kellett határozni a kórház struktúráját, definiálni kellett a rendszer szerkezeti elemeit, az alá-, és fölérendeltségi viszonyokat, az adatok keletkezési pontjait és az adatáramlási útvonalat. Ezt a korszerűen kialakított szervezeti felépítés tette lehetővé, a feladatok és hatáskörök pontos elhatárolásával, a döntési felelősség meghatározásával. Az intézményben az információs rendszer és az ehhez illeszkedő szervezet kialakítása befejeződött, fontosabb területeit tekintve megtörtént. Az adatok keletkezési helyén telepített megfelelő kapacitású számítástechnikai eszköz alkalmazása megkönnyíti az adatok validitásának az ellenőrzését, tehermentesíti az egészségügyi dolgozót a rendkívül nagy terhet jelentő adminisztratív munka alól. A számítástechnikai hálózat kiépítése az adatok továbbításának gyorsaságában, az adat - redundancia kiküszöbölésében és az információ torzulás elkerülésében jelent pótolhatatlan előnyt. 19

20 1990. óta számítógépen kerülnek rögzítésre a fekvőbetegek adminisztratív adatai, ez az adatbázis biztosítja a betegforgalmi adatok elkészítését és óta a finanszírozáshoz szükséges adatszolgáltatásokat. A fekvőbeteg osztályok mindegyike rendelkezik számítógépekkel, illetve lokális számítógépes hálózattal, így az utóbbi évek beteg kórtörténeteinek legtöbbje megtalálható gépi adathordozón is. A járóbeteg rendelések csak egy részében működik számítógép, ahol hálózat hiányában csak az adott rendelés betegforgalmi és kórtörténeti adatai találhatóak meg. A diagnosztikai osztályok is rendelkeznek számítástechnikai eszközökkel elsősorban a betegforgalom regisztrálására, de számos ellátóhelyen on-line alkalmazások működnek. Beteg dokumentálás tekintetében szinte teljes a számítógép alkalmazás, a vezetés számára szükséges adatok nagy része így rendelkezésre áll. Követhető a betegek kórtörténete, adatok gyűjthetők az alkalmazott terápiákról, képet kapunk az osztályok betegségi mutatóiról, megvizsgálható, hogy melyik orvos, mennyi beteget látott el az adott időszakban. A gazdálkodás területén is megtalálhatók a számítástechnikai alkalmazások, amelyek többé - kevésbé kielégítik az adott terület igényeit. A betegforgalmi és gazdálkodási adatok összekapcsolása csak utólag, az elemzési időszakban történik meg, ami nehezíti a közvetlen beavatkozás lehetőségét. Az OEP adatok 2 hónappal később érkeznek meg, ezért a gazdasági döntések meghozatalában, a finanszírozásban ilyen mértékű csúszás van, viszont a kórházi kontrolling rendszer azonnali beavatkozásra képes, ha a folyamatok rossz irányba mennének el. (Sasvári Balázs: A Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórház Kórházvezetést támogató információs rendszer fejlesztésének stratégiai, operatív, és cselekvési terve jegyzet, 2002) Az intézményben október 1.-től működik a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer gyógyító modulja, amelynek összekapcsolása a gazdasági résszel az idei év egyik legfontosabb célkitűzése. Ezzel a rendszerrel lehetővé válik a költségek osztály szintekre való lebontása, a gazdálkodás átláthatóbb, hatékonyabb, célirányosabb lesz. A napi szakmai, vezetői vagy gazdálkodási döntéseket konkrét tények, illetve azokból készíthető vizuálisan szemléletető grafikonok, diagramok, ábrák támasztják majd alá, melyeket a rendszer integrált használata biztosít a felhasználóknak. A MedWorkS szó a Medical NetWork System (egészségügyi informatikai rendszer) rövidítése. Ez az egészségügyi informatikai rendszer lefedi a betegellátás valamennyi 20

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás?

Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás? Versenyelőny vagy nyűg a minőségirányítás? Dr. Kardos Lilla Vezető orvos igazgató 2 Vezető európai egészségügyi szolgáltató Fejlett képalkotó diagnosztika Sugárterápia Diagnosztikai és sugárterápiás szolgáltatások

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása Veress Enikő őrnagy főtiszt, minőségirányítási megbízott Mályi, 2014.Október 02. Előadás tematika 1. Az MH EK szervezetének bemutatása

Részletesebben

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Kedvezményezett: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A megvalósult projekt elért eredményei, fejlesztései

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Változások a honvédegészségügyben 2014 Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Semmi sem állandó, csak a változás maga. Hérakleitosz MH HONVÉDKÓRHÁZ Végr. és Log. Szerv. Vezetést bizt.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 Több mint egy éves előkészítés után 2014 októberében kezdődött meg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser 2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser Merre tovább? Hogyan tovább? SOK értelmes munkát kellene elvégeznie NÉHÁNY tanult embernek!

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Kórházi betegút szervezés hatásai az intézmények működésére

Kórházi betegút szervezés hatásai az intézmények működésére Kórházi betegút szervezés hatásai az intézmények működésére Dr. Tóth Tibor Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen 2014.10.08-10. Intézményi betegút szervezés Rendszer Önálló járóbeteg intézményben

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Jogszabályi környezet DEMIN XV. Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Dr. Antal Gabriella (Magyar Kórházszövetség) Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja és tanúsítása392 124. 393 (1) Az egészségügyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Rendelőintézet. Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/ /

Rendelőintézet. Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/ / Rendelőintézet Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu 9-11 Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/555-666/6001 E-mail: igazgato@misek.hu Vezető asszisztens: Novák Mária Tel.: 46/555-680 46/555-666/1200-as

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2341-06 Menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2341-06 Menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Osztályvezető ápolóként dolgozik egy megyei kórház pszichiátriai osztályán. Az osztályról megszökött skizofrén beteget visszaszállították. Ismertesse azokat az intézkedéseket, amelyeket az adott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Iktatószám: 01-5515-48/2008. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem Véleményezésre

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013.

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Ellenőrzés kialakulása

Ellenőrzés kialakulása 2016. február 26. Címszavakban. Ellenőrzés kialakulása Cél: a hadsereg fenntartási költségeinek vizsgálata a költségvetés felhasználásának és az adófizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló)

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló) Összefoglaló Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének felméréséről a gazdasági- műszaki terület dolgozói elvándorlásának alakulásáról (2012. november) I. Általános megállapítások 1. 1. A teljes

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben