2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala"

Átírás

1 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2 FÖLDÜGYI FÓRUM SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM

3 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője Lezárva: július 29. Kiadja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Szeged, Horváth Mihály utca 1/B. Telefon: Fax: web: vagy FÖLDÜGYI FÓRUM

4 ELŐSZÓ Előszó A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának vezetőjeként megbízatásom kezdetén azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a hivatal minden lépésével segítse az ügyfeleket problémáik megoldásában. Egy teljesen új szemléletű intézményt szerettem volna kialakítani, melynek megvalósításában úgy látom kollégáim is minden tőlük telhetőt megtesznek. A szolgáltató hivatal létrehozása nem új keletű dolog, évtizedek óta számos törekvés indult, majd halt el ez irányban. A közigazgatás átszervezésével, a Magyary Programhoz, a Jó Állam koncepcióhoz kapcsolódva úgy tűnik, hogy végre sikerül a holtpontról elmozdulnunk és ügyfélközpontú hivatalrendszert létrehoznunk. A földhivatalok országos rendszere meghatározó eleme a kormányhivatali struktúrának. Általában a legnagyobb szakigazgatási szervei, amelyek a legtöbb bevételt is termelik a kormányhivatalok közös kasszájába. Nem véletlen, hogy amikor a közigazgatás átalakításáról esett szó 2010-ben, az integrációval érintettek közötti felsorolásban rendszeresen a földhivatal szerepelt az első helyen. Bizony, a földhivatalok a zászlóshajói a kormányhivataloknak és miután az országvagyon nagy részét tartják nyilván közhitelesen, így talán a legnagyobb közérdeklődésre is számot tartó elemei a rendszernek. Sokan nem is tudják, hogy a hivatalinkban nem csak tulajdoni lapot és térképmásolatot lehet beszerezni. A földhivatalok az elmúlt évig három fő szakterülettel kapcsolatos hatósági ügyintézést végezték el: az ingatlan-nyilvántartásét, a földmérését és a földügyét, amely magába foglalja a földhasználatot és a földvédelmet. A második Orbán Kormány egyik legfontosabb feladatául tűzte ki a földtörvény megújítását, hiszen a föld az ország kiemelkedően fontos erőforrása. Ehhez nemzeti elkötelezettségű vidékfejlesztési politikára, megújult és az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő föld- és birtokpolitika megvalósítására van szükség. Ennek legfontosabb eleme, hogy a termőföld a helyben lakó, a földet tudatosan és nagy szakértelemmel, a magyar hagyományoknak megfelelően, magas szinten művelő gazdák kezébe kerüljön. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény és az ezen törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény megjelenésével az érintettek: gazdálkodók tulajdonosok és földhasználók, ügyvédek, jegyzők és még sorolhatnám egyre nagyobb igényt fogalmaztak meg az irányában, hogy a jogalkotók és a végrehajtásban résztvevők együttesen értelmezzék a jogszabályok előírásait. FÖLDÜGYI FÓRUM

5 ELŐSZÓ A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala a Kormányhivatal Dísztermében április 9-én az országban először 380 regisztrált érdeklődő részvételével hozott tető alá a témában egész napos, fórum jellegű rendezvényt, ahol a jelenlévők kérdéseiket előre írásban is feltehették, sőt a résztvevő előadók és a hivatal szakemberei közösen vállalták, hogy valamennyi kérdésre a helyszínen szóban, majd egy későbbi időpontban a kérdéseket összegyűjtve írásban is választ adnak. Ezzel a kiadvánnyal az előbbiekben megfogalmazott kötelességünkön túl az a nem titkolt szándékunk, hogy olyan összeállítást adjunk a Kedves Olvasó kezébe, amely segít eligazodni az összetett jogszabályi környezetben. A téma iránt érdeklődőkön túl ajánljuk kiadványunkat valamennyi érdekelt ügyvédnek, települési jegyzőnek, gazdának és nem utolsó sorban földhivatali kollégának. Szeged, július 28. Gósz Zoltán hivatalvezető FÖLDÜGYI FÓRUM

6 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 4 A föld használati jogosultságának megszerzése, a földhasználati nyilvántartás szemszögéből a Földforgalmi törvény hatályba lépését követően A szabályozás jogszabályi háttere Hatáskörök a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint A Földforgalmi tv. tárgya: a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld Földhasználati jogosultság, annak átengedése Jogcímek A föld tulajdonjogának, használati jogosultságának megszerzése, területi korlátok földszerzési- és birtokmaximum (a Földforgalmi tv pontja, és a 16. -a alapján) Tulajdonszerzés (földszerzés) A földhasználati jogosultságának megszerzése Alaki előírások Tartalmi előírások A földhasználati szerződésnek (ezen belül a haszonbérleti szerződésnek) tartalmazni kell a Fétv. 13. (1) bekezdésében foglalt adatokat /Fétv. 48. (1) bek./ Tartalmazni kell továbbá az ingatlan azonosító adatait Kötelezettségvállalások/Nyilatkozatok Földhasználati szerződések időtartama A haszonbérleti szerződések esetén további előírások Előhaszonbérleti jog jogosultjának elfogadó jognyilatkozata /Földforgalmi tv. 49. (4) bek., Fétv. 55. / Haszonbérleti szerződés közlése az előhaszonbérletre jogosultakkal A jegyzői feladatokról Előhaszonbérletre jogosultak sorrendje Erdőnek minősülő (Erdő tv. szerinti) erdő esetén a Földforgalmi tv a alapján 23 FÖLDÜGYI FÓRUM

7 TARTALOMJEGYZÉK Erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén A Földhasználati szerződések jellemzői A hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződésekre vonatkozó eljárási szabályok jén vagy ezt követően közzétett haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása /Földforgalmi tv ill. a Fétv ban foglaltak alapján/ Az eljárás menete jén vagy ezt követően megkötött haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása /Földforgalmi tv / A feles bérlet, részesművelés, hatósági jóváhagyása A haszonbérleti szerződés módosítása esetén a hatósági jóváhagyási eljárás A földhasználati jogosultságot szerző fél kötelezettsége a Fétv a alapján A föld tulajdonjogának megszerzése A föld tulajdonának megszerzésére irányuló szerződés tartalmi és formai elemei Tartalmi elemek Formai elemek Az elővásárlásra jogosultak sorrendje (Földforgalmi tv , március 1. napjától hatályos) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg (Földforgalmi tv. 18. ) A Földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jog nem áll fenn (Földforgalmi tv. 20., március 1. napjától hatályos): Több föld egybefoglalt vételáron történő eladására (dologösszesség) vonatkozó szabályok Az adás-vételi szerződés elővásárlásra jogosultakkal való közlése Vonatkozó jogszabályok A közléssel kapcsolatos kötelezettségek Az adás-vételi szerződés hatósági jóváhagyása (2014. május 1-től) Az eljárás menete (Földforgalmi tv ) Az adás-vételi szerződés jóváhagyása megtagadásának megyei földhivatali esetei A megyei földhivatal döntése (Fétv. 37. ) Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött tulajdonjog átruházásról szóló szerződések (Földforgalmi tv. 36. (1) (2) bek., május 1-től hatályos) FÖLDÜGYI FÓRUM

8 TARTALOMJEGYZÉK 8. A helyi földbizottság A Földforgalmi tv március 1-től hatályos rendelkezései A Földforgalmi tv május 1-től hatályos rendelkezései A Fétv február 25-től hatályos rendelkezései A Fétv május 1. napjától hatályos rendelkezései /103. (1) (2) bekezdések/ A biztonsági okmány Több különálló lapból álló okirat jellemzői [47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. (5) (6) bek.]: A jogi képviselő kötelezettségei [47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 5 7. ] A járási földhivatalok ellenőrzési tevékenysége Szankciók Föld adás-vételének folyamatábrája A haszonbérleti szerződések folyamatábrája A április 9-én, Szegeden megtartott Földügyi Fórum előadásai dr. Polner Eörs (Csongrád Megyei Kormányhivatal, Főigazgató): Köszöntő Kispál Ferenc (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Csongrád megyei Elnök): Köszöntő dr. Papp Bálint (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Főosztályvezető): A földforgalmi törvény végrehajtási rendeleteiről dr. Nagy Olga (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Főosztályvezető-helyettes): A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében első felében dr. Czímer István (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Osztályvezető): Az új Polgári Törvénykönyv ingatlan-nyilvántartási vonatkozásainak vázlatos áttekintése Koós Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Főosztályvezető-helyettes): A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése felkészülés és végrehajtás A Földügyi Fórumra érkezett írásbeli kérdések Föld tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kérdések Adás-vételnek nem minősülő tulajdonszerzés Haszonélvezeti jog megszerzése A földműves nyilvántartáshoz kapcsolódó kérdések FÖLDÜGYI FÓRUM

9 TARTALOMJEGYZÉK 5. Birtokban tartható föld mértékéhez kapcsolódó kérdések Előhaszonbérleti jog igazolásához kapcsolódó kérdések (állattartó telep, vetőmag előállító) Közös tulajdonban álló föld használatához kapcsolódó kérdések Alhaszonbérlet (háztáji gazdálkodás, termelési integráció) Eljárásjogi kérdések Egyéb kérések A haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása kapcsán felmerült kérdések Földmérési tárgyú kérdések és válaszok Felhasználási feltételek Köszönetnyilvánítás FÖLDÜGYI FÓRUM

10 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN A föld használati jogosultságának megszerzése, a földhasználati nyilvántartás szemszögéből a Földforgalmi törvény hatályba lépését követően 1. A szabályozás jogszabályi háttere A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.). A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról évi CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.). A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.). Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet. A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet. A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló155/2009. (XI. 16. ) FVM rendelet. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (a továbbiakban Inytv.). Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban NFA tv.). A természet védelméről szóló évi LIII. törvény. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban Erdő tv.). Az erdőbirtokossági társulatról szóló évi XLIX. törvény. A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény. A tulajdonjog átruházására szolgáló okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló Korm. rendelet 47/2014. (II. 26.) /tulajdonszerzés esetén/. FÖLDÜGYI FÓRUM

11 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. Hatáskörök a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 6/A. (1) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetésére /38/2014. (II.24.) Korm. rendelet/ a) első fokon a járási földhivatalt, b) másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. (2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására a) első fokon a járási földhivatalt, b) másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. (3) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra a megyei földhivatalt jelöli ki. (4) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő megszerzésére irányuló árverés vagy pályáztatás lefolytatására a megyei földhivatalt jelöli ki. (5) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására a járási földhivatalt jelöli ki. 6/B. A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvényben meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére /47/2014. (II. 26.) Korm. r./ a) első fokon a járási földhivatalt, b) másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 3. A Földforgalmi tv. tárgya: a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld A törvény a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) tulajdonjogának megszerzésére, a földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld FÖLDÜGYI FÓRUM

12 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN használatára, továbbá a szerzési korlátozások ellenőrzésére, és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg. Hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre. A mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld fogalma /Földforgalmi tv pont/: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve. Összegezve azt mondhatjuk, hogy a föld fekvésétől (külterület, belterület) függetlenül minden olyan ingatlan esetében alkalmazni kell a Földforgalmi tv. rendelkezéseit, amely aranykorona értékkel (kataszteri tiszta jövedelemmel) bír, azzal a megjegyzéssel, hogy: védett természeti területnek minősülő, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek, valamint erdőgazdálkodási célt közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő, illetve a Nemzeti Földalapba tartozó föld tekintetében a Földforgalmi tv. rendelkezéseit az egyes külön törvényekben foglaltak eltérésekkel kell alkalmazni. A tanyák esetében, ha a Földforgalmi tv. másként nem rendelkezik, főszabályként a tanyára a földre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Vegyes földrészletek esetében, vagyis ha a tanyának nem minősülő földrészleten belül a föld fogalmának megfelelő művelési ágú földrészlet van, úgy annak területi nagyságától függetlenül az egész földrészlet tekintetében a Földforgalmi tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Főszabályként a halastó művelési ágú földrészlet nem tartozik a Földforgalmi tv. hatálya alá, de ha vegyes a földrészlet, úgy a Földforgalmi tv. szabályai az irányadóak. A további értelmező rendelkezéseket, fogalom meghatározásokat a Földforgalmi tv. 5. -a tartalmazza. 4. Földhasználati jogosultság, annak átengedése 4.1. Jogcímek január 1-jét követően a föld tulajdonosa, illetve a haszonélvező (együtt: használatba adó) a föld használatát, hasznosítását a Földforgalmi tv.-ben meghatározott természetes személy, valamint jogi személy javára haszonbérlet /Földforgalmi tv. 44., Fétv , Ptk. háttérszabály/, alhaszonbérlet /Fétv /, feles bérlet /Fétv.66. /, részesművelés /Fétv. 67. /, FÖLDÜGYI FÓRUM

13 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN szívességi földhasználat /Fétv. 68. / jogcímén engedheti át a Földforgalmi tv.-ben meghatározott módon és mértékben. További földhasználati jogcímek: Tulajdonjogon alapuló saját használat. Közös tulajdon esetén tulajdonostársak közötti használati megállapodás vagy ennek hiányában a Fétv. 76. (4) bek. szerinti jegyzőkönyv. Haszonélvezeti jog. Vagyonkezelői jog. Kényszerhasznosítás. Speciális földhasznosítási forma: NFA által kötött megbízási szerződés /Nfatv. 18. (5) bek./. 5. A föld tulajdonjogának, használati jogosultságának megszerzése, területi korlátok földszerzési- és birtokmaximum (a Földforgalmi tv pontja, és a 16. -a alapján) Birtok fogalma: a jogosult tulajdonában, haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló valamennyi föld Tulajdonszerzés (földszerzés) Alanyi kör Főszabály: tulajdont szerezhet belföldi természetes személy és tagállami állampolgár. Ezen alanyi körön belül megkülönböztetünk: a) földművest b) földművesnek nem minősülő belföldi természetes személyt és tagállami állampolgárt Az a) pont szerinti földműves a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával 300 ha mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum) a föld tulajdonjogát. A b) pont szerinti földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár tulajdonszerzése: o 1 ha mértékig (feltéve, hogy a megszerezni kívánt földdel együtt a már birtokában álló föld területnagysága nem haladja meg ezt a térmértéket) szerezheti meg a föld tulajdonjogát /Földforgalmi tv. 10. (2) bek./, illetve az o 300 ha mértékig szerezhet tulajdonjogot, ha a tulajdonjogot átruházó személy a közeli hozzátartozója /Földforgalmi tv. 10. (3) bek./. A földszerzési maximum (300 ha) túlléphető a Földforgalmi tv a alapján a május 1-jén meglévő a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt, b) földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő mértékű, FÖLDÜGYI FÓRUM

14 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN c) földön fennálló házastársi vagyonközösség megszüntetésével a volt házastársak tulajdonába kerülő, d) a Fétv a alapján föld csere útján történő átruházásával megszerzett föld területnagyságával. Korlátlanul szerezhet tulajdonjogot az állam célhoz kötötten /Földforgalmi tv. 11. (1) bek./, bevett egyház, annak belső egyházi jogi személye feltételekkel /Földforgalmi tv. 11. (2) bek. a) pont tartási, életjáradéki, gondozási, ajándékozási szerződés, végintézkedés/, jelzálog-hitelintézet feltételekkel /Földforgalmi tv. 11. (2) bek. b) pont/, települési önkormányzat, célhoz kötötten /Földforgalmi tv. 11. (2) bek. c) pont/, ezért a fentiekre a birtokmaximumra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak. Teljes szerzési tilalom alatt áll a Földforgalmi tv. 9. (1 2) bek. alapján a külföldi természetes személy (aki nem minősül belföldi természetes személynek, illetve tagállami állampolgárnak), az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve, a jogi személy (ide nem értve az említett belföldi jogi személy kivételeket), a különválással, kiválással, egyesüléssel (beolvadással, összeolvadással), szervezeti formaváltozással (szervezeti átalakulás) létrejött jogi személy ide nem értve a bevett egyházat, vagy annak belső egyházi jogi személyét a jogelődje által a Tft. szerint, vagy a Tft. hatálybalépését megelőzően megszerezett tulajdonát képező föld tulajdonjogát nem szerezheti meg. 6. A földhasználati jogosultságának megszerzése Alanyi kör: Főszabály: földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet szerezhet földhasználati jogosultságot /Földforgalmi tv. 40. (1) bek./. Kivételek (Földforgalmi tv. 40. (2 5) bek.: (2) Az erdőbirtokossági társulat a tagjai tulajdonában és haszonélvezetében álló erdőnek minősülő föld földhasználati jogosultságát megszerezheti. (3) Haszonbérlet címén a) az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézmény, b) az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló föld használatát megszerezheti. (4) Haszonbérlet címén a föld használatát a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye oktatási, szociális, vagy gazdasági tevékenység végzése céljából megszerezheti. FÖLDÜGYI FÓRUM

15 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN (5) Tanya földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő természetes személy, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő jogi személy ide nem értve a 41. -ban meghatározott jogi személyeket is megszerezheti. Teljes szerzési tilalom alatt áll a Földforgalmi tv a alapján a Nyilvánosan működő Rt., az olyan jogi személy, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -a szerinti átlátható szervezetnek. Birtokszerzési maximum A földműves, valamint a mezőgazdasági termelőszervezet a föld birtokát (tulajdon és használat együtt) a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával 1200 ha mértékig szerezheti meg. Kedvezményes birtokmaximum A föld birtokát 1800 ha mértékig szerezheti meg a) az állattartó telep üzemeltetője /Fétv. 6. -a szerinti feltételekkel/. Igazolása: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal területi szervei (NÉBIH) által kiállított hatósági bizonyítvány. b) b) a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója /Fétv. 7. -a szerinti feltételekkel/. Igazolása: NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság (Bp. Keleti K. u. 19.) által kiállított hatósági bizonyítvány. c) c) a mezőgazdasági termelőszervezet, ha legalább 1 éve a tagjának a tulajdonában álló földet használja /Földforgalmi tv. 43. (2) bek./. Igazolása: Nyilatkozat a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője részéről Speciális szabályok A Földforgalmi tv. 16. (5) bek. alapján a kényszerhasznosított terület nem számít bele a birtokmaximumba. A különválással, kiválással létrejött mezőgazdasági termelőszervezet esetében a létrejöttétől számított 5 évig a megengedett birtokméretbe a jogelőd birtokában lévő összes föld területnagyságát be kell számítani /Földforgalmi tv. 43. (3) bek./. Az földszerzési és birtokmaximum mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani /Földforgalmi tv. 16. (4) bek./. Korlátlanul szerezhet használatot: Földforgalmi tv. 40. (3) bek. alapján az agrárágazathoz tartozó köznevelési/oktatási intézmény. FÖLDÜGYI FÓRUM

16 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN 7. Alaki előírások január 1-jét követően minden földhasználati szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem előírás a biztonsági okmány használata. /Fétv. 46. /. Be nem tartása esetén a szerződés semmis. /Fétv. 46. /. A közokiratokra, teljes bizonyító erejű magánokiratokra a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 195. és ai tartalmaznak rendelkezéseket. 8. Tartalmi előírások 8.1. A földhasználati szerződésnek (ezen belül a haszonbérleti szerződésnek) tartalmazni kell a Fétv. 13. (1) bekezdésében foglalt adatokat /Fétv. 48. (1) bek./ 1) Természetes személy szerződő fél, aa) természetes személyazonosító adatait, ab) személyi azonosítóját, ac) а személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott, ad) állampolgárságát, ae) lakcímét, továbbá, ha а szerző fél tagja а Kamarának: а tagsági azonosító számát. 2) Gazdálkodó szervezet szerződő fél ba) megnevezését, bb) statisztikai azonosítóját, bc) cégjegyzékszámát, ha а gazdálkodó szervezet а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozik, bd) а statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkező tagállami vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet esetében а 2/B. -ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott, be) székhelyét (telephelyét), bf) vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve а törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét, bg) részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét, bh) bélyegzőjének lenyomatát. továbbá, ha а szerző fél tagja а Kamarának: а tagsági azonosító számát Tartalmazni kell továbbá az ingatlan azonosító adatait Földrészlet(ek) adatait: település, helyrajzi szám, művelési ág (több művelési ág esetén részletezni), területnagyság az ingatlan-nyilvántartás adatainak megfelelően. /A FÖLDÜGYI FÓRUM

17 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN Földforgalmi tv. 47. (3) bekezdése (előhaszonbérleti jog fennállása) miatt fontos a művelési ágak részletezése/ Kötelezettségvállalások/Nyilatkozatok Földforgalmi tv a alapján az alábbi okiratok szükségesek o a földhasználati szerződésbe, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva: A jogosultságot szerző fél a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. (1) (4) bekezdésében (földműves, illetve mezőgazdasági termelőszövetkezet), valamint a 41. -ban foglalt feltételeknek. A mezőgazdasági termelőszervezet nem nyilvános működő részvénytársaság és átlátható szervezetnek minősül. A szerződés fennállása alatt a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. [azt, hogy mely esetek nem minősülnek a használat átengedésének, a Földforgalmi tv. 42. (2) bek. tartalmazza]. Nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. o Kivételek: Földforgalmi tv. 40. (2) (5) bek.: erdőbirtokossági társulat, agrároktatási köznevelési, agrár felsőoktatási intézmény, bevett egyház a szerződő fél, illetve tanya használata esetén. o A pályakezdő gazdálkodónak fentiekben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. o Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. A Fétv és 116. alapján az átmeneti időszakban az alábbi plusz nyilatkozatokat kell tennie a földhasználónak /kivéve, ha a földhasználó a Földforgalmi tv. 40. (2) (3) bek. szerinti jogi személy/: o földművesnek, fiatal földművesnek, pályakezdő gazdálkodónak, mezőgazdasági termelőszervezetnek, vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül (ld. Fétv. 5. ), o a szerződés tárgyát képező föld használatba vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi tv. szerinti birtokmaximumot, o elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül a birtokmaximumot érintő nyilatkozatának valótlansága úgy az, FÖLDÜGYI FÓRUM

18 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN a Büntető Törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után. o Az átmeneti időszakban az nyilatkozatokat a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményezésekor a földhasználati bejelentési adatlapon is fel kell tüntetni, a megfelelő rovatokban. Általános rendelkezések haszonbérlet, alhaszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, szívességi használat esetén, a Fétv tól 68. -ig Földhasználati szerződések időtartama Haszonbérlet szerződés: határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 20 évre köthető meg. Kivétel az erdőnek minősülő föld vágásérett kor + 10 év (Földforgalmi tv. 44. ). Alhaszonbérlet: maximum az alapszerződés szerint. Feles bérlet, részesművelés: mint a haszonbérletnél. Szívességi használat esetén: határozatlan, határozott időtartam, nincs időbeli korlát /Fétv. 68. / A haszonbérleti szerződések esetén további előírások A haszonbérleti díj meghatározása. A haszonbér a szerződő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Ha a szerződő felek a természetben történő teljesítésben állapodnak meg, a haszonbér mértékének vagy mennyiségének előre meghatározottnak kell lennie, ennek hiányában a szerződés semmis /Fétv. 50. /. A haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy: o a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult-e; o e jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni a szerződésben azt is, hogy a jogosultság, mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn /Fétv. 48. (2)/; o a Földforgalmi tv. 46. (3) bek. a) illetve b) pontjában meghatározott előhaszonbérletre jogosultak esetében azt, hogy a haszonbérlet célja az állattartáshoz szükséges takarmány előállítása, illetve ökológiai stb. gazdálkodás folytatása Előhaszonbérleti jog jogosultjának elfogadó jognyilatkozata /Földforgalmi tv. 49. (4) bek., Fétv. 55. / Legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. FÖLDÜGYI FÓRUM

19 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá ha az előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozathoz az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A Földforgalmi tv. 46. (3) bek. a) illetve b) pontjában meghatározott előhaszonbérletre jogosultak esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy a 46. (3) bek. a) illetve b) pontjában meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat. A jogosultnak a Fétv. 13. (1) bekezdésében foglalt adatokat /természetes személy, gazdálkodó szervezet/. A Földforgalmi törvény szerint több föld egybefoglalt haszonbérbe adása (47. (5) bekezdésében) esetén az előhaszonbérletre jogosult a haszonbérleti szerződést csak teljes egészében fogadhatja el. E bekezdés alkalmazása során az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjére a Földforgalmi törvény át úgy kell alkalmazni, mintha az elfogadó nyilatkozatot tevő előhaszonbérletre jogosult előhaszonbérleti jogát megalapozó körülmény a haszonbérleti szerződésben szereplő földek egésze tekintetében állna fenn. Ha a jogosult kizárólag arra a földre vonatkozóan tesz elfogadó jognyilatkozatot, amelyre az előhaszonbérleti joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül. Nem gyakorolhatja az előhaszonbérleti jogát az a mezőgazdasági termelőszervezet, amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll /Földforgalmi tv. 48. (2) bek/. 9. Haszonbérleti szerződés közlése az előhaszonbérletre jogosultakkal január 1-től egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést (nem ajánlatot) kell közölni (kifüggeszteni) /Földforgalmi tv. 49. (1) bek./. Ez alatt olyan szerződést kell érteni, amely a feleknek a szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magában foglalja /Fétv. 52. (1) bek./. A haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak a felek aláírásától számított 8 napon belül közölnie kell Földforgalmi törvényen, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival /Földforgalmi tv /. A haszonbérleti szerződést a fenti határidőn belül az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint az előhaszonbérletre jogosultakkal elsődlegesen a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján, hirdetményi úton kell FÖLDÜGYI FÓRUM

20 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN közölni, azzal, hogy a haszonbérbeadónak a haszonbérleti szerződést a más törvényen 1 alapuló előhaszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell /Földforgalmi tv. 49../. Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak /Földforgalmi tv (5) bek./. A több föld egybefoglalt haszonbérbe adása esetén a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti, bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet /474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. 10. /. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzétételére irányuló kérelmet a jegyzőnél a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni (közzétételi kérelem). A közzétételi kérelmet főszabályként a haszonbérbeadónak kell benyújtania. Amennyiben osztatlan közös tulajdonban álló föld teljes egészére jött létre a szerződés vagy meghatározott részére, és több tulajdonos adja haszonbérbe a földet, az általuk kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be a közzétételi kérelmet /Fétv. 74. (5) bek., 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. (1) bek./. Abban az esetben, ha az osztatlan közös tulajdonban álló földre a haszonbérleti szerződés a föld egy meghatározott részének használatára jött létre, a szerződés a térképi kimutatással együtt érvényes, az a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi /Fétv. 74. (6) bek./. Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként különkülön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ebben az esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a 1 Külön törvény a hegyközségekről A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény módosítása től hatályos 20. szerint: (2) A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos föld eladása vagy haszonbérbe adása esetén elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. Szomszédos földnek minősül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. (3) A hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre igazolást állít ki arról, hogy az elővásárlási és az előhaszonbérleti jog gyakorlására az arra jogosult által került sor. FÖLDÜGYI FÓRUM

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben