2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala"

Átírás

1 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2 FÖLDÜGYI FÓRUM SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM

3 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője Lezárva: július 29. Kiadja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Szeged, Horváth Mihály utca 1/B. Telefon: Fax: web: vagy FÖLDÜGYI FÓRUM

4 ELŐSZÓ Előszó A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának vezetőjeként megbízatásom kezdetén azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a hivatal minden lépésével segítse az ügyfeleket problémáik megoldásában. Egy teljesen új szemléletű intézményt szerettem volna kialakítani, melynek megvalósításában úgy látom kollégáim is minden tőlük telhetőt megtesznek. A szolgáltató hivatal létrehozása nem új keletű dolog, évtizedek óta számos törekvés indult, majd halt el ez irányban. A közigazgatás átszervezésével, a Magyary Programhoz, a Jó Állam koncepcióhoz kapcsolódva úgy tűnik, hogy végre sikerül a holtpontról elmozdulnunk és ügyfélközpontú hivatalrendszert létrehoznunk. A földhivatalok országos rendszere meghatározó eleme a kormányhivatali struktúrának. Általában a legnagyobb szakigazgatási szervei, amelyek a legtöbb bevételt is termelik a kormányhivatalok közös kasszájába. Nem véletlen, hogy amikor a közigazgatás átalakításáról esett szó 2010-ben, az integrációval érintettek közötti felsorolásban rendszeresen a földhivatal szerepelt az első helyen. Bizony, a földhivatalok a zászlóshajói a kormányhivataloknak és miután az országvagyon nagy részét tartják nyilván közhitelesen, így talán a legnagyobb közérdeklődésre is számot tartó elemei a rendszernek. Sokan nem is tudják, hogy a hivatalinkban nem csak tulajdoni lapot és térképmásolatot lehet beszerezni. A földhivatalok az elmúlt évig három fő szakterülettel kapcsolatos hatósági ügyintézést végezték el: az ingatlan-nyilvántartásét, a földmérését és a földügyét, amely magába foglalja a földhasználatot és a földvédelmet. A második Orbán Kormány egyik legfontosabb feladatául tűzte ki a földtörvény megújítását, hiszen a föld az ország kiemelkedően fontos erőforrása. Ehhez nemzeti elkötelezettségű vidékfejlesztési politikára, megújult és az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő föld- és birtokpolitika megvalósítására van szükség. Ennek legfontosabb eleme, hogy a termőföld a helyben lakó, a földet tudatosan és nagy szakértelemmel, a magyar hagyományoknak megfelelően, magas szinten művelő gazdák kezébe kerüljön. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény és az ezen törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény megjelenésével az érintettek: gazdálkodók tulajdonosok és földhasználók, ügyvédek, jegyzők és még sorolhatnám egyre nagyobb igényt fogalmaztak meg az irányában, hogy a jogalkotók és a végrehajtásban résztvevők együttesen értelmezzék a jogszabályok előírásait. FÖLDÜGYI FÓRUM

5 ELŐSZÓ A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala a Kormányhivatal Dísztermében április 9-én az országban először 380 regisztrált érdeklődő részvételével hozott tető alá a témában egész napos, fórum jellegű rendezvényt, ahol a jelenlévők kérdéseiket előre írásban is feltehették, sőt a résztvevő előadók és a hivatal szakemberei közösen vállalták, hogy valamennyi kérdésre a helyszínen szóban, majd egy későbbi időpontban a kérdéseket összegyűjtve írásban is választ adnak. Ezzel a kiadvánnyal az előbbiekben megfogalmazott kötelességünkön túl az a nem titkolt szándékunk, hogy olyan összeállítást adjunk a Kedves Olvasó kezébe, amely segít eligazodni az összetett jogszabályi környezetben. A téma iránt érdeklődőkön túl ajánljuk kiadványunkat valamennyi érdekelt ügyvédnek, települési jegyzőnek, gazdának és nem utolsó sorban földhivatali kollégának. Szeged, július 28. Gósz Zoltán hivatalvezető FÖLDÜGYI FÓRUM

6 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 4 A föld használati jogosultságának megszerzése, a földhasználati nyilvántartás szemszögéből a Földforgalmi törvény hatályba lépését követően A szabályozás jogszabályi háttere Hatáskörök a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint A Földforgalmi tv. tárgya: a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld Földhasználati jogosultság, annak átengedése Jogcímek A föld tulajdonjogának, használati jogosultságának megszerzése, területi korlátok földszerzési- és birtokmaximum (a Földforgalmi tv pontja, és a 16. -a alapján) Tulajdonszerzés (földszerzés) A földhasználati jogosultságának megszerzése Alaki előírások Tartalmi előírások A földhasználati szerződésnek (ezen belül a haszonbérleti szerződésnek) tartalmazni kell a Fétv. 13. (1) bekezdésében foglalt adatokat /Fétv. 48. (1) bek./ Tartalmazni kell továbbá az ingatlan azonosító adatait Kötelezettségvállalások/Nyilatkozatok Földhasználati szerződések időtartama A haszonbérleti szerződések esetén további előírások Előhaszonbérleti jog jogosultjának elfogadó jognyilatkozata /Földforgalmi tv. 49. (4) bek., Fétv. 55. / Haszonbérleti szerződés közlése az előhaszonbérletre jogosultakkal A jegyzői feladatokról Előhaszonbérletre jogosultak sorrendje Erdőnek minősülő (Erdő tv. szerinti) erdő esetén a Földforgalmi tv a alapján 23 FÖLDÜGYI FÓRUM

7 TARTALOMJEGYZÉK Erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén A Földhasználati szerződések jellemzői A hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződésekre vonatkozó eljárási szabályok jén vagy ezt követően közzétett haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása /Földforgalmi tv ill. a Fétv ban foglaltak alapján/ Az eljárás menete jén vagy ezt követően megkötött haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása /Földforgalmi tv / A feles bérlet, részesművelés, hatósági jóváhagyása A haszonbérleti szerződés módosítása esetén a hatósági jóváhagyási eljárás A földhasználati jogosultságot szerző fél kötelezettsége a Fétv a alapján A föld tulajdonjogának megszerzése A föld tulajdonának megszerzésére irányuló szerződés tartalmi és formai elemei Tartalmi elemek Formai elemek Az elővásárlásra jogosultak sorrendje (Földforgalmi tv , március 1. napjától hatályos) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg (Földforgalmi tv. 18. ) A Földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jog nem áll fenn (Földforgalmi tv. 20., március 1. napjától hatályos): Több föld egybefoglalt vételáron történő eladására (dologösszesség) vonatkozó szabályok Az adás-vételi szerződés elővásárlásra jogosultakkal való közlése Vonatkozó jogszabályok A közléssel kapcsolatos kötelezettségek Az adás-vételi szerződés hatósági jóváhagyása (2014. május 1-től) Az eljárás menete (Földforgalmi tv ) Az adás-vételi szerződés jóváhagyása megtagadásának megyei földhivatali esetei A megyei földhivatal döntése (Fétv. 37. ) Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött tulajdonjog átruházásról szóló szerződések (Földforgalmi tv. 36. (1) (2) bek., május 1-től hatályos) FÖLDÜGYI FÓRUM

8 TARTALOMJEGYZÉK 8. A helyi földbizottság A Földforgalmi tv március 1-től hatályos rendelkezései A Földforgalmi tv május 1-től hatályos rendelkezései A Fétv február 25-től hatályos rendelkezései A Fétv május 1. napjától hatályos rendelkezései /103. (1) (2) bekezdések/ A biztonsági okmány Több különálló lapból álló okirat jellemzői [47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. (5) (6) bek.]: A jogi képviselő kötelezettségei [47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 5 7. ] A járási földhivatalok ellenőrzési tevékenysége Szankciók Föld adás-vételének folyamatábrája A haszonbérleti szerződések folyamatábrája A április 9-én, Szegeden megtartott Földügyi Fórum előadásai dr. Polner Eörs (Csongrád Megyei Kormányhivatal, Főigazgató): Köszöntő Kispál Ferenc (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Csongrád megyei Elnök): Köszöntő dr. Papp Bálint (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Főosztályvezető): A földforgalmi törvény végrehajtási rendeleteiről dr. Nagy Olga (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Főosztályvezető-helyettes): A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében első felében dr. Czímer István (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Osztályvezető): Az új Polgári Törvénykönyv ingatlan-nyilvántartási vonatkozásainak vázlatos áttekintése Koós Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály, Főosztályvezető-helyettes): A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése felkészülés és végrehajtás A Földügyi Fórumra érkezett írásbeli kérdések Föld tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kérdések Adás-vételnek nem minősülő tulajdonszerzés Haszonélvezeti jog megszerzése A földműves nyilvántartáshoz kapcsolódó kérdések FÖLDÜGYI FÓRUM

9 TARTALOMJEGYZÉK 5. Birtokban tartható föld mértékéhez kapcsolódó kérdések Előhaszonbérleti jog igazolásához kapcsolódó kérdések (állattartó telep, vetőmag előállító) Közös tulajdonban álló föld használatához kapcsolódó kérdések Alhaszonbérlet (háztáji gazdálkodás, termelési integráció) Eljárásjogi kérdések Egyéb kérések A haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása kapcsán felmerült kérdések Földmérési tárgyú kérdések és válaszok Felhasználási feltételek Köszönetnyilvánítás FÖLDÜGYI FÓRUM

10 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN A föld használati jogosultságának megszerzése, a földhasználati nyilvántartás szemszögéből a Földforgalmi törvény hatályba lépését követően 1. A szabályozás jogszabályi háttere A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.). A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról évi CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.). A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.). Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet. A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet. A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló155/2009. (XI. 16. ) FVM rendelet. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (a továbbiakban Inytv.). Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet. A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban NFA tv.). A természet védelméről szóló évi LIII. törvény. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban Erdő tv.). Az erdőbirtokossági társulatról szóló évi XLIX. törvény. A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény. A tulajdonjog átruházására szolgáló okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló Korm. rendelet 47/2014. (II. 26.) /tulajdonszerzés esetén/. FÖLDÜGYI FÓRUM

11 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. Hatáskörök a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 6/A. (1) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetésére /38/2014. (II.24.) Korm. rendelet/ a) első fokon a járási földhivatalt, b) másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. (2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására a) első fokon a járási földhivatalt, b) másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. (3) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra a megyei földhivatalt jelöli ki. (4) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő megszerzésére irányuló árverés vagy pályáztatás lefolytatására a megyei földhivatalt jelöli ki. (5) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására a járási földhivatalt jelöli ki. 6/B. A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvényben meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére /47/2014. (II. 26.) Korm. r./ a) első fokon a járási földhivatalt, b) másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 3. A Földforgalmi tv. tárgya: a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld A törvény a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) tulajdonjogának megszerzésére, a földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld FÖLDÜGYI FÓRUM

12 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN használatára, továbbá a szerzési korlátozások ellenőrzésére, és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg. Hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre. A mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld fogalma /Földforgalmi tv pont/: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve. Összegezve azt mondhatjuk, hogy a föld fekvésétől (külterület, belterület) függetlenül minden olyan ingatlan esetében alkalmazni kell a Földforgalmi tv. rendelkezéseit, amely aranykorona értékkel (kataszteri tiszta jövedelemmel) bír, azzal a megjegyzéssel, hogy: védett természeti területnek minősülő, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek, valamint erdőgazdálkodási célt közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő, illetve a Nemzeti Földalapba tartozó föld tekintetében a Földforgalmi tv. rendelkezéseit az egyes külön törvényekben foglaltak eltérésekkel kell alkalmazni. A tanyák esetében, ha a Földforgalmi tv. másként nem rendelkezik, főszabályként a tanyára a földre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Vegyes földrészletek esetében, vagyis ha a tanyának nem minősülő földrészleten belül a föld fogalmának megfelelő művelési ágú földrészlet van, úgy annak területi nagyságától függetlenül az egész földrészlet tekintetében a Földforgalmi tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Főszabályként a halastó művelési ágú földrészlet nem tartozik a Földforgalmi tv. hatálya alá, de ha vegyes a földrészlet, úgy a Földforgalmi tv. szabályai az irányadóak. A további értelmező rendelkezéseket, fogalom meghatározásokat a Földforgalmi tv. 5. -a tartalmazza. 4. Földhasználati jogosultság, annak átengedése 4.1. Jogcímek január 1-jét követően a föld tulajdonosa, illetve a haszonélvező (együtt: használatba adó) a föld használatát, hasznosítását a Földforgalmi tv.-ben meghatározott természetes személy, valamint jogi személy javára haszonbérlet /Földforgalmi tv. 44., Fétv , Ptk. háttérszabály/, alhaszonbérlet /Fétv /, feles bérlet /Fétv.66. /, részesművelés /Fétv. 67. /, FÖLDÜGYI FÓRUM

13 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN szívességi földhasználat /Fétv. 68. / jogcímén engedheti át a Földforgalmi tv.-ben meghatározott módon és mértékben. További földhasználati jogcímek: Tulajdonjogon alapuló saját használat. Közös tulajdon esetén tulajdonostársak közötti használati megállapodás vagy ennek hiányában a Fétv. 76. (4) bek. szerinti jegyzőkönyv. Haszonélvezeti jog. Vagyonkezelői jog. Kényszerhasznosítás. Speciális földhasznosítási forma: NFA által kötött megbízási szerződés /Nfatv. 18. (5) bek./. 5. A föld tulajdonjogának, használati jogosultságának megszerzése, területi korlátok földszerzési- és birtokmaximum (a Földforgalmi tv pontja, és a 16. -a alapján) Birtok fogalma: a jogosult tulajdonában, haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló valamennyi föld Tulajdonszerzés (földszerzés) Alanyi kör Főszabály: tulajdont szerezhet belföldi természetes személy és tagállami állampolgár. Ezen alanyi körön belül megkülönböztetünk: a) földművest b) földművesnek nem minősülő belföldi természetes személyt és tagállami állampolgárt Az a) pont szerinti földműves a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával 300 ha mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum) a föld tulajdonjogát. A b) pont szerinti földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár tulajdonszerzése: o 1 ha mértékig (feltéve, hogy a megszerezni kívánt földdel együtt a már birtokában álló föld területnagysága nem haladja meg ezt a térmértéket) szerezheti meg a föld tulajdonjogát /Földforgalmi tv. 10. (2) bek./, illetve az o 300 ha mértékig szerezhet tulajdonjogot, ha a tulajdonjogot átruházó személy a közeli hozzátartozója /Földforgalmi tv. 10. (3) bek./. A földszerzési maximum (300 ha) túlléphető a Földforgalmi tv a alapján a május 1-jén meglévő a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt, b) földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő mértékű, FÖLDÜGYI FÓRUM

14 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN c) földön fennálló házastársi vagyonközösség megszüntetésével a volt házastársak tulajdonába kerülő, d) a Fétv a alapján föld csere útján történő átruházásával megszerzett föld területnagyságával. Korlátlanul szerezhet tulajdonjogot az állam célhoz kötötten /Földforgalmi tv. 11. (1) bek./, bevett egyház, annak belső egyházi jogi személye feltételekkel /Földforgalmi tv. 11. (2) bek. a) pont tartási, életjáradéki, gondozási, ajándékozási szerződés, végintézkedés/, jelzálog-hitelintézet feltételekkel /Földforgalmi tv. 11. (2) bek. b) pont/, települési önkormányzat, célhoz kötötten /Földforgalmi tv. 11. (2) bek. c) pont/, ezért a fentiekre a birtokmaximumra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak. Teljes szerzési tilalom alatt áll a Földforgalmi tv. 9. (1 2) bek. alapján a külföldi természetes személy (aki nem minősül belföldi természetes személynek, illetve tagállami állampolgárnak), az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve, a jogi személy (ide nem értve az említett belföldi jogi személy kivételeket), a különválással, kiválással, egyesüléssel (beolvadással, összeolvadással), szervezeti formaváltozással (szervezeti átalakulás) létrejött jogi személy ide nem értve a bevett egyházat, vagy annak belső egyházi jogi személyét a jogelődje által a Tft. szerint, vagy a Tft. hatálybalépését megelőzően megszerezett tulajdonát képező föld tulajdonjogát nem szerezheti meg. 6. A földhasználati jogosultságának megszerzése Alanyi kör: Főszabály: földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet szerezhet földhasználati jogosultságot /Földforgalmi tv. 40. (1) bek./. Kivételek (Földforgalmi tv. 40. (2 5) bek.: (2) Az erdőbirtokossági társulat a tagjai tulajdonában és haszonélvezetében álló erdőnek minősülő föld földhasználati jogosultságát megszerezheti. (3) Haszonbérlet címén a) az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézmény, b) az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló föld használatát megszerezheti. (4) Haszonbérlet címén a föld használatát a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye oktatási, szociális, vagy gazdasági tevékenység végzése céljából megszerezheti. FÖLDÜGYI FÓRUM

15 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN (5) Tanya földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő természetes személy, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő jogi személy ide nem értve a 41. -ban meghatározott jogi személyeket is megszerezheti. Teljes szerzési tilalom alatt áll a Földforgalmi tv a alapján a Nyilvánosan működő Rt., az olyan jogi személy, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. -a szerinti átlátható szervezetnek. Birtokszerzési maximum A földműves, valamint a mezőgazdasági termelőszervezet a föld birtokát (tulajdon és használat együtt) a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával 1200 ha mértékig szerezheti meg. Kedvezményes birtokmaximum A föld birtokát 1800 ha mértékig szerezheti meg a) az állattartó telep üzemeltetője /Fétv. 6. -a szerinti feltételekkel/. Igazolása: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal területi szervei (NÉBIH) által kiállított hatósági bizonyítvány. b) b) a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója /Fétv. 7. -a szerinti feltételekkel/. Igazolása: NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság (Bp. Keleti K. u. 19.) által kiállított hatósági bizonyítvány. c) c) a mezőgazdasági termelőszervezet, ha legalább 1 éve a tagjának a tulajdonában álló földet használja /Földforgalmi tv. 43. (2) bek./. Igazolása: Nyilatkozat a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője részéről Speciális szabályok A Földforgalmi tv. 16. (5) bek. alapján a kényszerhasznosított terület nem számít bele a birtokmaximumba. A különválással, kiválással létrejött mezőgazdasági termelőszervezet esetében a létrejöttétől számított 5 évig a megengedett birtokméretbe a jogelőd birtokában lévő összes föld területnagyságát be kell számítani /Földforgalmi tv. 43. (3) bek./. Az földszerzési és birtokmaximum mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani /Földforgalmi tv. 16. (4) bek./. Korlátlanul szerezhet használatot: Földforgalmi tv. 40. (3) bek. alapján az agrárágazathoz tartozó köznevelési/oktatási intézmény. FÖLDÜGYI FÓRUM

16 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN 7. Alaki előírások január 1-jét követően minden földhasználati szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem előírás a biztonsági okmány használata. /Fétv. 46. /. Be nem tartása esetén a szerződés semmis. /Fétv. 46. /. A közokiratokra, teljes bizonyító erejű magánokiratokra a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 195. és ai tartalmaznak rendelkezéseket. 8. Tartalmi előírások 8.1. A földhasználati szerződésnek (ezen belül a haszonbérleti szerződésnek) tartalmazni kell a Fétv. 13. (1) bekezdésében foglalt adatokat /Fétv. 48. (1) bek./ 1) Természetes személy szerződő fél, aa) természetes személyazonosító adatait, ab) személyi azonosítóját, ac) а személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott, ad) állampolgárságát, ae) lakcímét, továbbá, ha а szerző fél tagja а Kamarának: а tagsági azonosító számát. 2) Gazdálkodó szervezet szerződő fél ba) megnevezését, bb) statisztikai azonosítóját, bc) cégjegyzékszámát, ha а gazdálkodó szervezet а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozik, bd) а statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkező tagállami vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet esetében а 2/B. -ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott, be) székhelyét (telephelyét), bf) vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve а törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét, bg) részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét, bh) bélyegzőjének lenyomatát. továbbá, ha а szerző fél tagja а Kamarának: а tagsági azonosító számát Tartalmazni kell továbbá az ingatlan azonosító adatait Földrészlet(ek) adatait: település, helyrajzi szám, művelési ág (több művelési ág esetén részletezni), területnagyság az ingatlan-nyilvántartás adatainak megfelelően. /A FÖLDÜGYI FÓRUM

17 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN Földforgalmi tv. 47. (3) bekezdése (előhaszonbérleti jog fennállása) miatt fontos a művelési ágak részletezése/ Kötelezettségvállalások/Nyilatkozatok Földforgalmi tv a alapján az alábbi okiratok szükségesek o a földhasználati szerződésbe, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva: A jogosultságot szerző fél a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. (1) (4) bekezdésében (földműves, illetve mezőgazdasági termelőszövetkezet), valamint a 41. -ban foglalt feltételeknek. A mezőgazdasági termelőszervezet nem nyilvános működő részvénytársaság és átlátható szervezetnek minősül. A szerződés fennállása alatt a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. [azt, hogy mely esetek nem minősülnek a használat átengedésének, a Földforgalmi tv. 42. (2) bek. tartalmazza]. Nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. o Kivételek: Földforgalmi tv. 40. (2) (5) bek.: erdőbirtokossági társulat, agrároktatási köznevelési, agrár felsőoktatási intézmény, bevett egyház a szerződő fél, illetve tanya használata esetén. o A pályakezdő gazdálkodónak fentiekben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. o Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. A Fétv és 116. alapján az átmeneti időszakban az alábbi plusz nyilatkozatokat kell tennie a földhasználónak /kivéve, ha a földhasználó a Földforgalmi tv. 40. (2) (3) bek. szerinti jogi személy/: o földművesnek, fiatal földművesnek, pályakezdő gazdálkodónak, mezőgazdasági termelőszervezetnek, vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül (ld. Fétv. 5. ), o a szerződés tárgyát képező föld használatba vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi tv. szerinti birtokmaximumot, o elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül a birtokmaximumot érintő nyilatkozatának valótlansága úgy az, FÖLDÜGYI FÓRUM

18 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN a Büntető Törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után. o Az átmeneti időszakban az nyilatkozatokat a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményezésekor a földhasználati bejelentési adatlapon is fel kell tüntetni, a megfelelő rovatokban. Általános rendelkezések haszonbérlet, alhaszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, szívességi használat esetén, a Fétv tól 68. -ig Földhasználati szerződések időtartama Haszonbérlet szerződés: határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 20 évre köthető meg. Kivétel az erdőnek minősülő föld vágásérett kor + 10 év (Földforgalmi tv. 44. ). Alhaszonbérlet: maximum az alapszerződés szerint. Feles bérlet, részesművelés: mint a haszonbérletnél. Szívességi használat esetén: határozatlan, határozott időtartam, nincs időbeli korlát /Fétv. 68. / A haszonbérleti szerződések esetén további előírások A haszonbérleti díj meghatározása. A haszonbér a szerződő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Ha a szerződő felek a természetben történő teljesítésben állapodnak meg, a haszonbér mértékének vagy mennyiségének előre meghatározottnak kell lennie, ennek hiányában a szerződés semmis /Fétv. 50. /. A haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy: o a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult-e; o e jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni a szerződésben azt is, hogy a jogosultság, mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn /Fétv. 48. (2)/; o a Földforgalmi tv. 46. (3) bek. a) illetve b) pontjában meghatározott előhaszonbérletre jogosultak esetében azt, hogy a haszonbérlet célja az állattartáshoz szükséges takarmány előállítása, illetve ökológiai stb. gazdálkodás folytatása Előhaszonbérleti jog jogosultjának elfogadó jognyilatkozata /Földforgalmi tv. 49. (4) bek., Fétv. 55. / Legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. FÖLDÜGYI FÓRUM

19 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá ha az előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozathoz az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A Földforgalmi tv. 46. (3) bek. a) illetve b) pontjában meghatározott előhaszonbérletre jogosultak esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy a 46. (3) bek. a) illetve b) pontjában meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat. A jogosultnak a Fétv. 13. (1) bekezdésében foglalt adatokat /természetes személy, gazdálkodó szervezet/. A Földforgalmi törvény szerint több föld egybefoglalt haszonbérbe adása (47. (5) bekezdésében) esetén az előhaszonbérletre jogosult a haszonbérleti szerződést csak teljes egészében fogadhatja el. E bekezdés alkalmazása során az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjére a Földforgalmi törvény át úgy kell alkalmazni, mintha az elfogadó nyilatkozatot tevő előhaszonbérletre jogosult előhaszonbérleti jogát megalapozó körülmény a haszonbérleti szerződésben szereplő földek egésze tekintetében állna fenn. Ha a jogosult kizárólag arra a földre vonatkozóan tesz elfogadó jognyilatkozatot, amelyre az előhaszonbérleti joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül. Nem gyakorolhatja az előhaszonbérleti jogát az a mezőgazdasági termelőszervezet, amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll /Földforgalmi tv. 48. (2) bek/. 9. Haszonbérleti szerződés közlése az előhaszonbérletre jogosultakkal január 1-től egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést (nem ajánlatot) kell közölni (kifüggeszteni) /Földforgalmi tv. 49. (1) bek./. Ez alatt olyan szerződést kell érteni, amely a feleknek a szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magában foglalja /Fétv. 52. (1) bek./. A haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak a felek aláírásától számított 8 napon belül közölnie kell Földforgalmi törvényen, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival /Földforgalmi tv /. A haszonbérleti szerződést a fenti határidőn belül az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint az előhaszonbérletre jogosultakkal elsődlegesen a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján, hirdetményi úton kell FÖLDÜGYI FÓRUM

20 A FÖLD HASZNÁLATI JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSE, A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS SZEMSZÖGÉBŐL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN közölni, azzal, hogy a haszonbérbeadónak a haszonbérleti szerződést a más törvényen 1 alapuló előhaszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell /Földforgalmi tv. 49../. Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak /Földforgalmi tv (5) bek./. A több föld egybefoglalt haszonbérbe adása esetén a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti, bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet /474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. 10. /. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzétételére irányuló kérelmet a jegyzőnél a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni (közzétételi kérelem). A közzétételi kérelmet főszabályként a haszonbérbeadónak kell benyújtania. Amennyiben osztatlan közös tulajdonban álló föld teljes egészére jött létre a szerződés vagy meghatározott részére, és több tulajdonos adja haszonbérbe a földet, az általuk kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be a közzétételi kérelmet /Fétv. 74. (5) bek., 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. (1) bek./. Abban az esetben, ha az osztatlan közös tulajdonban álló földre a haszonbérleti szerződés a föld egy meghatározott részének használatára jött létre, a szerződés a térképi kimutatással együtt érvényes, az a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi /Fétv. 74. (6) bek./. Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként különkülön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ebben az esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a 1 Külön törvény a hegyközségekről A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény módosítása től hatályos 20. szerint: (2) A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos föld eladása vagy haszonbérbe adása esetén elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. Szomszédos földnek minősül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. (3) A hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre igazolást állít ki arról, hogy az elővásárlási és az előhaszonbérleti jog gyakorlására az arra jogosult által került sor. FÖLDÜGYI FÓRUM

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) 2014. május

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban Földhivatala Tájékoztató a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - a gyakorlatban 2014. december 19. A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

A földforgalmi törvény háttere és elvei

A földforgalmi törvény háttere és elvei A földforgalmi törvény háttere és elvei dr. Papp Bálint főosztályvezető Földügyi és Térinformatikai Főosztály GIS Open, Székesfehérvár 2014. 04. 15. Bevezető gondolatként Hogy az országon kívül valóknak

Részletesebben

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A Földforgalmi törvény Ki szerezhet földet? A földműves kritériumrendszere. Ki, illetve mely szervezet nem szerezhet földet? Kivételes szerzési lehetőségek. Mennyi föld szerezhető?

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám: HID/27 10/2014. E l ő t e r j e s z t é s Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Hidegkút külterület

Részletesebben

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2014. augusztus 26. 1 A termőföld, mint természeti erőforrás Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás változásai

A földforgalmi szabályozás változásai A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításának legfőbb célja, hogy erősödjön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a földforgalom ellenőrzésében, és így a birokpolitikai

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor

A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály osztályvezető 2019. Július 05. A földügyi igazgatás

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről Előterjesztés a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 1. előterjesztés száma: 336/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2015. január 21. 2 A termőföld, mint természeti erőforrás Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti

Részletesebben

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Dr. Simon Attila István Közigazgatási Államtitkár Fiatal Gazda Konferencia 2015 Budapest, 2015. február 27. Hatósági jóváhagyás iránti eljárások 2014.

Részletesebben

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban dr Regős-Benák Edit Főosztályvezető-helyettes Szeged, 2016 december 7 474/2013 (XII12) Korm

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Hatályban lévő jogszabályok 2013. évi CXXII

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar Magyar joganyagok - 2018. évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 1. oldal 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi... törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népesség megtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal

Részletesebben

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -:

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -: Tájékoztató az elovásárlási és elohaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és 'a haszonbérleti szerzodés hirdetményi úton történo közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/013. (XII.

Részletesebben

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Tanulj a tegnapból,

Részletesebben

A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások

A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások 2014. év végén dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes FM -FF 2014. november 25. Békéscsaba Módosító ill. új jogszabályok T/2141. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDÉS ALANYAI Jelen szerződés létrejött egyrészről eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve: születési helye, ideje: anyja neve: lakcíme: személyi azonosítója:

Részletesebben

2013. évi CXXII. törvény

2013. évi CXXII. törvény Hatály: 2015.VI.6. - 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról.

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról. Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Jegyző Asszony/Úr! Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról. A DRV Zrt. működési területének jelentős

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései

A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései Előadó: Bálint Péter balintabony@gmail.com balintpeter.hu Budapest, 2015. február 13. Vonatkozó lényegesebb jogszabályok 2013. évi CXXII. törvény a mező-

Részletesebben

2013. évi CCXII. törvény

2013. évi CCXII. törvény Hatály: 2018.I.1. - 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról I. Fejezet Általános

Részletesebben

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Az előadás vázlata (GYIK) Mi a teendő, ha a szomszéd elszántja a földem? Hogyan áll az osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Törvények évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

Törvények évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 63137 II. Törvények 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* Az Országgyűlés abból a célból, hogy a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

A termőföld megszerzésének feltételei. Szerző: dr. Szendrák Dominika. Gyöngyös, február 28.

A termőföld megszerzésének feltételei. Szerző: dr. Szendrák Dominika. Gyöngyös, február 28. A termőföld megszerzésének feltételei Szerző: dr. Szendrák Dominika Gyöngyös, 2017. február 28. I. Bevezetés A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében

A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében A földforgalmi szabályozás a gyakorlat tükrében 2014. első felében dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes GIS Open Székesfehérvár, 2014. április 15. 1 1 Mit szabályoz a Földforgalmi tv.? a föld forgalmát

Részletesebben

Frissítve: augusztus :19 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.12.) Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasá

Frissítve: augusztus :19 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.12.) Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasá Magyar joganyagok - 2013. évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forgal 1. oldal 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL!

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Orbán Viktor miniszterelnök A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Mit mond a Kormány? a kormány arra vállalkozott 2010 ben, hogy megvédi a magyar földet és visszaadja a vidéken élőknek a boldogulás lehetőségét. Orbán

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi CCXII. törvény

2013. évi CCXII. törvény Hatály: 2015.I.2. - 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 1 I. Fejezet Általános

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.)

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Bp. XXIII., 195791/3 hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

2013. évi CCXII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2013. évi CCXII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések Hatály: 2016.I.6. - 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 1 I. Fejezet Általános

Részletesebben

Kovács Miklós. Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation

Kovács Miklós. Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation Kovács Miklós Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation kovacs.miklos@amk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, mestertanár I. Bevezetés 2014. május 1-vel az egykor

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 30., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 63137 2013. évi CXXIII. törvény Egyes

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. A nyilvántartás tartalma

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. A nyilvántartás tartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám 2745 III. Kormányrendeletek A Kormány 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelete a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról

Részletesebben

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról* 25110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 85. szám Melléklet a 2011. évi C. törvényhez Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 1 Magyar Katolikus

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forg 2. oldal (5) Az ingatlanügyi hatóság, illetve mezőgazdasági igazga

Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forg 2. oldal (5) Az ingatlanügyi hatóság, illetve mezőgazdasági igazga Magyar joganyagok - 2013. évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forg 1. oldal 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő

Részletesebben

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány./2010. ( ) rendelete a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI 2018. JÚLIUS 20. 444/2018.(VII.20.) sz. képviselő-testületi határozat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Szabadság u. 50-52. (hrsz: szarvasi

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10.

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10. AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) 2017. május 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hozta létre és ez a törvény adja meg az NFA működésének

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése (település, fekvés, helyrajzi szám;alrésztet jele):

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése (település, fekvés, helyrajzi szám;alrésztet jele): Haszonbérbe adó: neve: Szántai Ferencné HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS lakcíme: _l 170 Budapest Rovátka út 22. Haszonbérlő neve: Otvös Zoltán takcírne: 3360 Heves Erdőtelki út 22. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA FOLYÓIRATA 2014. XVII. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM TARTALOM Jánosi Andrea Interjú Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanárral

Részletesebben

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. szeptember 23-i rendes ülésére Tárgy: Agrár-Béta Kft. haszonbérleti szerződéseinek

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 1

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 1 Hatály: 2016.I.1. - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma Hatály: 2018.VI.19. - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá

Részletesebben

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére Pályázati felhívás Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok értékesítésére A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről 197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati vagyon értékesítése

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése Hirdetmények kifüggesztése és továbbítása Vonatkozó jogszabályok: - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokrólszóló

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához)

III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) III. számú melléklet (a Földalap nyilvántartásához) - 1 - A Nemzeti Földalapba tartozó területek hozzárendelt vagyonának leírása, a vagyonnyilvántartásban tárolandó adatok A Nemzeti Földalapba tartozó

Részletesebben

Az eredetvédett termékeket előállító gazdákat megillető földjogi privilégiumok

Az eredetvédett termékeket előállító gazdákat megillető földjogi privilégiumok Az eredetvédett termékeket előállító gazdákat megillető földjogi privilégiumok Dr. Andréka Tamás Főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Diái alapján: Dr. Olajos István egyetemi docens Miskolci Egyetem

Részletesebben