Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról."

Átírás

1 Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Jegyző Asszony/Úr! Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk Önt az Önkormányzati Divíziót érintő szervezeti és személyi változásokról. A DRV Zrt. működési területének jelentős növekedése, valamint a további piacbővülési folyamatokkal kapcsolatban megjelenő feladatok nyomán az Önkormányzati Divízió szervezete március 1-jei kezdő hatállyal átszervezésre került. Az átszervezés nyomán az Önkormányzati Divízión belül létrejött a Piacfejlesztési Csoport, valamint az Önkormányzati Csoport. A meglévő szerződéses Partnereinkkel való kapcsolattartásért az Önkormányzati Csoport felelős, amelynek keretein belül az Önök által ismert önkormányzati referens munkatársaink végzik tevékenységüket. Az önkormányzati referensek változatlan felelősségi körrel állnak az Önök rendelkezésére. Az egységet Csorba Tibor önkormányzati csoportvezető irányítja. Tilky Péter önkormányzati divízióvezető-helyettes munkaviszonya megszűnik, ezért kérjük Önöket, hogy vezetői szintű ügyekben a továbbiakban Csorba Tibor csoportvezetőt keressék az alábbi elérhetőségeken: Csorba Tibor önkormányzati csoportvezető Telefon: 84/ , 30/ Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Önkormányzati Divízió vezetését továbbra is Kollár József önkormányzati divízióvezető látja el, aki természetesen szintén tisztelettel áll az Önök rendelkezésére. Az átszervezéssel kapcsolatos bármely kérdésben állunk a Tisztelt Önkormányzat rendelkezésére. Átszervezés az Önkormányzat és a DRV Zrt. között meglévő jó partneri kapcsolat további fejlődését szolgálja. Siófok, március 3. Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzati Divízió 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Levélcím: 8601 Siófok Pf.: Gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az t!

2

3

4 Települési Önkormányzatok részére Tárgy: biztosításközvetítői szolgáltatások Kedves Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! Ezúton szeretnék tájékoztatni minden érdekeltet, hogy ebben az évben a biztosításközvetítői tevékenység során a következő módozatokban tudok segíteni! 1) Az önkormányzatok vagyonbiztosítása kb. 80% ban a kistérségi flottaszerződésekben kiválóan működik, milliós nagyságrendben tudtunk takarékoskodni az önálló szerződésekhez képest! 2) A járművek kötelező, illetve casco szerződéseinek évről évre történő változtatásával is több ezer forintos megtakarítást sikerült elérni! 3) A Start programban résztvevő önkormányzatok számára kezdeményezésemre készített az egyik biztosító egy egyedi tarifáló programot, melyben a mezőgazdasági biztosításokat nagyon kedvező díjjal vállalják. 4) Szinte minden településnek van külföldi testvértelepülése, ahova rendszeresen ellátogatnak. Az utazás során ezer veszély leselkedik a járművek utasaira, ezért célszerű utasbiztosítást kötni a külföldi tartózkodás idejére! Napi pár száz forintért nagyon kedvező utasbiztosítást tudok ajánlani, az ügyintézés pár percet vesz igénybe! 5) Egyre elterjedtebb, hogy a munkáltatók életbiztosítást kötnek a munkavállalóik számára. Ez érvényes a polgármesterekre, képviselőtestületi tagokra és a munkatársakra is! Több kedvező konstrukció közül is válogathatunk, személyre szabott biztosításokat lehet kötni! Ezek nagy része életbiztosítással kombinált befektetési lehetőség a nyugdíjas időszakra. 6) Amennyiben a településen olyan beruházásokat terveznek, melyhez a lakosoknak hozzájárulási kötelezettségük van, LTP (Lakás Takarék Pénztár) nyitásával, havi pár ezer forintból (max Ft/hó) fel tudják halmozni a szükséges bekerülési összeget!

5 Kérem, aki érdekelt egyik-másik módozatban és szeretne élni a kedvezményekkel, lehetőséggel, az bátran keressen, és akár egy személyes beszélgetés során megkeressük a legjobb megoldást! Megtisztelő bizalmukat ezúton is köszönöm! Tisztelettel: Szabó Károly Attila okleveles független biztosításközvetítő

6

7

8 FÖLDHIVATAL Ügyiratszám: 20179/2014 Ügyintéző: Miklós Róbert Tárgy: Új földügyi szabályozás Település Jegyzőjének Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Székhelyén Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr! Az elmúlt időszakban számos új, a föld tulajdonjogának megszerzését, valamint a földhasználatot érintő jogszabály került kihirdetésre. Tekintettel arra, hogy az új szabályozás sok, jelentős változást hozott, a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala képviseletében kérem, hogy az Önökhöz információért forduló ügyfeleket az alábbiak szerint szíveskedjen tájékoztatni! Tájékoztató a földek tulajdonjogának, használatának megszerzésére irányuló, az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása során a települések jegyzőire, a tulajdonosokra, valamint a földhasználókra háruló legfontosabb feladatokról, kötelezettségekről A termőföldek forgalmát, birtoklását, használatát meghatározó új jogszabályok a következők: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.). Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet XII. 15-től hatályos rendelkezései. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. Az új törvényi és rendeleti szintű szabályozás tárgyát, célját és az abban szereplő egyes fogalmakat a Földforgalmi törvény bevezető rendelkezései meghatározzák. Mező- illetőleg erdőgazdasági hasznosítású földnek tekintjük a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészletet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyü-

9 mölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve. Terjedelmi okokból jelen tájékoztatónk az erdőként nyilvántartott ingatlanokra, illetve az elővásárlásielőhaszonbérleti rangsor taglalására nem terjed ki. Minden olyan ingatlan esetében alkalmazni kell a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit, amely aranykorona értékkel (kataszteri tiszta jövedelemmel) bír, azzal a megjegyzéssel, hogy védett természeti területnek minősülő, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek, valamint erdőgazdálkodási célt közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő földre és a Nemzeti Földalapba tartozó föld tekintetében a Földforgalmi törvényt az egyes külön törvényekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ha a Földforgalmi törvény másként nem rendelkezik, a tanyára a földre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A szabályozás alapvetően a föld" birtoklásának két nagy területét a föld használati jogosultságának, illetve a föld tulajdonjogának megszerzése érintve történt, illetve történik meg január 1-jével a földek használati jogosultságának megszerzésére azzal, hogy a haszonbérleti szerződések 15 napos kifüggesztésére vonatkozó kötelezettség miatt egyes rendelkezések már december 15-én hatályba léptek május 1-jével a földek tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó rendelkezések lépnek hatályba azzal, hogy az adásvételi szerződésekre vonatkozó rendelkezések pedig a 60 napos kifüggesztési kötelezettség miatt március 1-jén lépnek hatályba. A települések jegyzőire háruló feladatokat alapvetően két részre lehet bontani: 1.) Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő közlési eljárás lefolytatása. 2.) A település helyi földbizottságának létrehozása, illetve a működésének felügyelete. 1. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő közlési eljárás. Szabályozási háttér: Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet XII. 15-től hatályos rendelkezései. (2013. december 15. napjától hatályosak a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendelkezései március 1. napjától hatályosak a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendelkezései.) 1.1. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése Szerződő felek (használatba adó - haszonbérlő), előhaszonbérletre jogosultak kötelezettségei: január 01. napjától nem ajánlatot kell kifüggeszteni, hanem egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést. (Fétv. 52. ). A közlési eljárás díj- és illetékmentes. A haszonbérleti szerződést (földhasználati szerződést) január 01. napjától közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, ezen feltétel be nem tartása esetén a szerződés semmis. (Fétv. 46. ). A haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadónak - a felek aláírásától számított 8 napon belül - közölnie kell Földforgalmi tv.-n, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival (Földforgalmi tv. 49..).

10 A haszonbérleti szerződést a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint az előhaszonbérletre jogosultakkal elsődlegesen a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján, hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a haszonbérbeadónak a haszonbérleti szerződést a más törvényen alapuló előhaszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell (Földforgalmi tv. 49..). Több föld (egymással szomszédos, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartozó ingatlanok ingatlan összesség (Földforgalmi tv (5) bek.) egybefoglalt haszonbérbe adása esetén a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti, bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a közzétételi kérelmet (474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. 10. ) A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzétételét a jegyzőnél a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni (közzétételi kérelem). Amennyiben osztatlan közös tulajdonban álló föld teljes egészére jött létre a szerződés vagy meghatározott, de több tulajdonos adja haszonbérbe a földet, az általuk kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be a közzétételi kérelmet. Abban az esetben, ha az osztatlan közös tulajdonban álló földre a haszonbérleti szerződés a föld egy meghatározott részének használatára jött létre, a szerződés a térképi kimutatással együtt érvényes, az a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi (Fétv. 74. ). Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően a Fétv. alapján az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként különkülön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ebben az esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet a haszonbérlő részére használatra átengednek. Ebben az esetben a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványt kell kitölteni. A közzétételi kérelemhez csatolni kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés három eredeti példányát, melyet postai úton kell megküldeni vagy személyesen átadni a jegyző részére (Fétv. 53. (1) bek.). Az előhaszonbérletre jogosultnak az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, továbbá, ha az előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozathoz a Földforgalmi tv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A földhasználati szerződésnek (haszonbérleti szerződés, alhaszonbérleti szerződés a Fétv a alapján feles bérleti szerződés, részesművelési szerződés, szívességi földhasználati szerződés) tartalmazni kell: 1. A szerződő felek következő adatait: 1. természetes személy szerződő fél a.b) természetes személyazonosító adatait, a.c) személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, (ez személyi számot - és nem személyi igazolvány számot - takar) a.d) a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Földforgalmi tv. 2/A -

11 ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott a.e) állampolgárságát, a.f) lakcímét, 1. gazdálkodó szervezet szerződő fél a.g) megnevezését, a.h) statisztikai azonosítóját (törzsszámát), a.i) a.j) cégjegyzékszámát cég esetében, a statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkező tagállami vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet esetében a Földforgalmi tv. 2/B -ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott. a.k) székhelyét (telephelyét), a.l) vezető tisztségviselő, cégvezető családi és utónevét, lakcímét illetve a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét. a.m) részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét a.n) bélyegzőjének lenyomatát. 2. Földrészlet(ek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág (több művelési ág esetén részletezni), területnagyság az ingatlan-nyilvántartás adatainak megfelelően. (Földforgalmi tv. 46. (3) bekezdése miatt fontos a művelési ágak részletezése) 3. A használat időtartama: a haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, 4. legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 20 évre köthető meg. Kivétel az erdőnek minősülő föld. 5. A haszonbérleti díj meghatározása. A haszonbér a szerződő felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. Ha a szerződő felek a természetben történő teljesítésben állapodnak meg, a haszonbér mértékének vagy mennyiségének előre meghatározottnak kell lennie, ennek hiányában a szerződés semmis. 6. A haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult-e. E jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni a szerződésben azt is, hogy a jogosultság mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn. 7. Általános rendelkezések: feleknek a szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott valamennyi kikötést a szerződésnek tartalmaznia kell. A földhasználati jogosultságot szerző félnek az alábbi jognyilatkozatokat kell tennie, melyeket a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésbe (a továbbiakban együtt: földhasználati szerződés), illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalnia: 1. Földművesnek, fiatal földművesnek, pályakezdő gazdálkodónak, mezőgazdasági termelőszervezetnek, vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül, és megfelel 1. a földműves esetén a Földforgalmi tv. 5. 7, 2. a fiatal földműves esetén a Földforgalmi tv és 7, 3. a pályakezdő gazdálkodó esetén a Földforgalmi tv , 4. a mezőgazdasági termelőszervezet esetén a Földforgalmi tv , 5. az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén a Földforgalmi tv pontjában meghatározott feltételeknek, függetlenül attól, hogy az a)-e) pontban foglalt törvényi rendelkezések szerinti nyilvántartásba még nem került bejegyzésre;

12 2. A szerződés tárgyát képező föld használatba vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a törvény szerinti birtokmaximumot; 3. Elfogadja, és tudomásul veszi, miszerint ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül, hogy az pont szerinti nyilatkozatának valótlansága, úgy 1. a büntető törvénykönyv szerint büntetőjogi felelősségre vonását, és 2. a szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után 4. Vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. (1)-(4) bekezdésében (földműves, illetve mezőgazdasági termelőszövetkezet), valamint a 41. -ban foglalt feltételeknek (a mezőgazdasági termelőszövetkezet nem részvénytársaság és átlátható szervezetnek minősül), a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. 5. Nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 6. A pályakezdő gazdálkodónak fentiekben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 1. a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és 2. mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. 7. Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít A földhasználati nyilvántartás vezetése, a föld használatának bejelentési kötelezettsége: A április 30-ig a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás során a Földforgalmi tv.-nek és Fétv.-nek a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A földhasználónak a földhasználati szerződésen túl a földhasználati nyilvántartásba vétel iránti bejelentése során, az ott meghatározott bejelentési adatlapon is nyilatkoznia kell a Földforgalmi törvény 42. -ában meghatározott kötelezettségvállalásokról és feltételek fennállásáról, valamint a Fétv ban, illetve a ban meghatározottakról. Ha a földhasználati szerződés nem tartalmazza a Földforgalmi törvény 42. -ában, a Fétv ban, illetve a ban meghatározottakat, a földhasználatnak a nyilvántartásba vétele iránti bejelentését az ingatlanügyi hatóság elutasítja. Bejelentési kötelezettség, teljesítése: A évi CCXII. törvény (Fétv.) 95. szerint: (1) A földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásbavétel céljából bejelenteni. Ha a használat részesművelési szerződés alapján jött létre, a bejelentési kötelezettség a részesművelési szerződésben meghatározott, a szerződő felek közül kijelölt képviselőt terheli. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott földhasználati bejelentést az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott formanyomtatványon (a továbbiakban: bejelentési adatlap) kell teljesíteni, amelyhez a (3) bekezdésben meghatározott okiratot kell csatolni, kivéve, ha a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló szervezet, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet vagy vagyonkezelői jog fennállása esetén a haszonélvező vagy a vagyonke-

13 zelő a földhasználó. (3) A bejelentési adatlaphoz csatolni kell 1. a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződés esetén a szerződésnek a jóváhagyó záradékával ellátott egyik eredeti példányát vagy annak a mezőgazdasági igazgatási szerv, illetve a közjegyző által hitelesített másolatát. (Megjegyzés: május 1. napját követően). 2. a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetén a szerződés eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, 3. közös tulajdonban álló föld használata esetén a 71. -ban meghatározott használati megosztásról szóló megállapodás eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, vagy a 76. -ban meghatározott sorsolás eredményéről szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített másolatát és az ezekhez - szükség esetén - csatolt térképi kimutatást. (4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a földhasználó, részesművelés esetén a képviselő (együtt: földhasználó) a bejelentési adatlapon köteles nyilatkozni arról, hogy a földhasználata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti. (5) A földhasználó a 94. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adataiban, valamint a használatban bekövetkezett, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott változásokat - ideértve a használat megszűnését is - 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott formanyomtatványon (a továbbiakban: változás-bejelentési adatlap). (6) A földhasználati nyilvántartási eljárás a (2) és az (5) bekezdésben meghatározott földhasználati bejelentési és a változás-bejelentési (a továbbiakban együtt: bejelentési) adatlapnak, valamint a (3) bekezdésben meghatározott okiratoknak az ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásával indul meg. A földhasználati nyilvántartási eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap." 1.3. A jegyzői feladatokról: A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet a ban foglaltakat a ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy az eladó alatt a haszonbérbeadót, a vevő alatt a haszonbérlőt, az adás-vételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést kell érteni. A kifüggesztés időtartama 15 nap. (Földforgalmi tv (3) bek.). Amennyiben a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra meghatározott példányszámban a bérleti szerződések és esetleges mellékleteik, a jegyző a haszonbérbe adót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására. Megtagadja a közzétételi kérelmet a jegyző, ha a kötelezett a felhívásnak határidőn belül nem tett eleget vagy nem jogosulttól származik a közzétételi kérelem. Erről értesíti a haszonbérbeadót, illetve a jogosulatlan benyújtót. A szerződés egyik példányán felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot (Földforgalmi tv. 49. (2) bek.). A szerződésre rá kell vezetni a kifüggesztés időpontját és az előhaszonbérleti jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelmeztetéssel, hogy e határidő jogvesztő. A kifüggesztési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell a szerződést illetve a közzétételi közleményt (474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 12. ) kifüggeszteni. A jegyző a haszonbérleti szerződést a Földforgalmi tv. 49. (3) bekezdésében meghatározott 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról május 1. napjától a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követően a jegyzői eljárásra a Földforgalmi tv. 50. (1) bekezdésében és a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

14 11. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Azaz a haszonbérleti szerződéseket, és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait a haszonbérbeadó részére küldi meg a jegyző, ha az mentes a hatósági (járási földhivatali) jóváhagyás alól. Amennyiben a jogszabály jóváhagyási kötelezettséget állapít meg, a járási földhivatal részére küldi meg jóváhagyás céljából és erről értesíti a haszonbérbeadót. A jegyző feladata az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak részére elektronikus tájékoztatót közzétenni a kormányzati honlapon a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 13. -ában foglaltak szerint. A jegyzőre vonatkozó eljárási szabályok betartása, be nem tartása a szerződő felek számára fontos jogkövetkezménnyel bír. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdés e) pontja szerint a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződések esetében hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a nyilvántartásba vételt, ha: eb) a szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlése során az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő biztosítása rövidebb volt a Földforgalmi tv.-ben meghatározott határidőnél, vagy ec) az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló jogszabályban meghatározott, a jegyző által elmulasztott eljárási cselekményt, vagy igazolást kellene pótolni, ide nem értve a jegyzőnek az elektronikus tájékoztató közzététele érdekében tett intézkedését Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket egyrészt a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény , másrészt az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, harmadrészt pedig a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CX- XII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) tartalmazza. A Földforgalmi törvény és a Fétv. ide vonatkozó rendelkezései március 1. napján lépnek hatályba, míg a 474/2013. Korm. rendelet legtöbb rendelkezése már december 15. napjától hatályos, azonban a Korm. rendelet rendelkezéseit - az adásvételi szerződések vonatkozásában - a március 1-jén vagy azt követően közétett (közölt) adásvételi szerződésekre kell alkalmazni. A tulajdonjog átruházása szempontjából a hirdetményi úton történő kifüggesztésre vonatkozó kötelezettség továbbra is az adásvételhez kötődik. Abban az esetben tehát, ha föld eladására kerül sor, a tulajdonosnak a vételi ajánlatot is magába foglaló szerződést az annak aláírásától számított 8 napon belül az elővásárlási jog jogosultjaival közölnie kell. A közlés a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton történik meg. Abban az esetben, ha az elővásárlási jog más törvényen vagy megállapodáson alapul, akkor a szerződést közvetlenül (postai úton vagy személyes átadás) is közölni kell a jogosultakkal. Kiemelnénk azt, hogy közvetlen úton történő közlés esetén is a joghatályos közlésnek a szerződés hirdetményi úton történő közlése minősül. Ez azt jelenti tehát, hogy más törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultja is a jogát a 60 napos kifüggesztési határidőn belül gyakorolhatja. A hirdetményi úton történő közlés végett közzétételi kérelmet és a szerződést négy eredeti példányban (ebből egy példány biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállított példány) kell benyújtani a jegyzőhöz. (Több föld egybefoglalt vételáron történő eladása esetén a szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújtható a közzétételi kérelem.) A közzétételi kérelem adattartalmát a 474/2013.

15 (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg. Abban az esetben, ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a meghatározott példányszámban az adásvételi szerződések, a jegyző az eladót maximum 5 napos határidő megállapításával felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a megfelelő példányszámban való csatolására. Ha az eladó ezen felhívásnak határidőn belül nem tett eleget, vagy amennyiben a közzétételi kérelem nem az eladótól származik, akkor a jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését. A hirdetményi úton történő közlés a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik meg. A kifüggesztett szerződésben a jegyző felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, kivéve az eladó és a vevő nevét, lakcímét/értesítési címét, állampolgárságát. A közlés időtartama 60 nap (a jegyző a kifüggesztett szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a 60 napos határidő utolsó napját), amely jogvesztő. Ezen időtartamon belül tehet az elővásárlásra jogosult elfogadó vagy lemondó nyilatkozatot. A közlés kezdő napja a kifüggesztést követő nap. Az elővásárlásra jogosult a jognyilatkozatát csak személyesen adhatja át a jegyzőnek (kivéve: földalapkezelő szervezet, illetőleg az állam képviseletében eljáró szerv). A jegyző az elfogadó nyilatkozat személyes átvételekor köteles ellenőrizni az elővásárlásra jogosult személyazonosságát, köteles továbbá nyilatkoztatni az elővásárlásra jogosultat arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírás a saját aláírása-e. Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy az elfogadó jognyilatkozat nem az azt átadó személytől származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat átvételét megtagadja, és ennek tényét, valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti. Közzétételi kérelem visszavonása: Az eladó a közzétételi kérelmet a szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza, a visszavonást írásban a jegyzőnek kell bejelenteni. Amennyiben a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kifüggesztését követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg. Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és meg kell jelölni benne a Földforgalmi törvényen alapuló elővásárlási jogosultság jogalapját, ranghelyét, továbbá más törvényen alapuló elővásárlási jog esetén azt is, hogy mely törvényen, mely ranghelyen gyakorolja. Mind az adásvételi szerződésnek a vevő részéről, mind az elfogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a földforgalmi törvény ban előírt nyilatkozatokat (saját használat, 5 évig más célra nem hasznosítja, nincsen földhasználattal kapcsolatban jogerősen megállapított és fennálló tartozása, pályakezdő gazdálkodó esetén bizonyos kötelezettségvállalások). Az elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is. Az eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn belül tesz meg, és a jognyilatkozatában az adásvételi szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja. (Kiemelendő azt az esetet, amikor több föld egybefoglalt vételáron történő eladására kerül sor, ebben az esetben is az elővásárlásra jogosult a szerződést csak teljes egészében fogadhatja el.) A jegyző a szerződést a 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A 60 napos kifüggesztés leteltét követő 8 napon belül ezután a jegyző a beérkezett, illetve az átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi: az eladó részére, ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.

16 Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, akkor az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult az elfogadó jognyilatkozatának az eladóval történt közlése napján lép be. Több elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozata esetén az adásvételi szerződés szerinti vevő helyébe a sorrendben előrébb álló elővásárlásra jogosult, több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult esetén pedig az eladó választása szerinti elővásárlásra jogosult lép. Az elővásárlási jog gyakorlása céljából február 28-ig közölt (közzétett) vételi ajánlatokra az ajánlat közlésének időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. A február 28- ig közölt vételi ajánlat esetében az adásvételi szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a vételi ajánlat közlésének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni. Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj-és illetékmentes. 2. A települési helyi földbizottság létrehozása, illetve a működésének felügyelete A Földfogalmi tv. 68. (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző fölbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban a 24. és 25. -ban foglalt feladatának gyakorlásával befolyásolja." A helyi földbizottságok megalakítására vonatkozóan a Fétv és ai tartalmaznak rendelkezéseket. A helyi földbizottság megalakítása a jegyző feladata. Amennyiben a bizottság május 1. napjáig nem alakul meg vagy 30 napot meghaladóan működésképtelen, a helyi földbizottság feladatait a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara veszi át. A Földforgalmi tv. 72. b) pontja alapján a helyi földbizottság működéséről és a tagjai nyilvántartásának a vezetéséről, illetve a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közreműködéséről szóló szabályokat a Kormány rendeletben fogja megállapítani. A települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai által megválasztott helyi földbizottság. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb 9 főből áll (Földforgalmi tv. 68. (1-2) bek.). A Fétv (1) A helyi földbizottságról és annak tagjairól a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a természetes személy tag, valamint a mezőgazdasági termelőszervezet tag, továbbá a Földforgalmi törvény 40. (3) és (4) bekezdésében meghatározott köznevelési vagy felsőoktatási intézmény, bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye képviseletében eljáró személy a.a) természetes személyazonosító adatait, a.b) állampolgárságát, a.c) lakcímét; 1. a mezőgazdasági termelőszervezet tag megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint az a) pontban foglalt köznevelési vagy felsőoktatási intézmény, bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye megnevezését és székhelyét; 2. a tagság kezdő és a lejárati időpontját; 3. a helyi földbizottság elnökének megjelölését az a) pontban szereplő azon tag esetében, akit a tagok maguk közül elnökként választottak;

17 4. a helyi földbizottság értesítési címét; 5. a ban meghatározott esetben a működésképtelenség tényét. (2) Az (1) bekezdésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek. A jegyző haladéktalanul törli a nyilvántartásból azt a személyt, akinek a tagsági viszonya bármely okból megszűnt. A helyi földbizottság tagjainak megválasztása érdekében a Földforgalmi tv. végrehajtására a későbbiekben kiadásra kerülő kormányrendeletben meghatározottak szerint a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését. A helyi földbizottság állásfoglalását a települési önkormányzat jegyzője annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen - a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon belül - az eladó, a vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet. A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel. Kifogás benyújtása esetén a Fétv. és a Földforgalmi tv. alkalmazásában a helyi földbizottság állásfoglalásának közlésétől számított határidők a képviselő-testület döntése közlésétől számítandók. A képviselő-testület döntése ellen további jogorvoslatnak, panasznak, felszólalásnak nincs helye. A helyi földbizottság felett a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol. 3. Földműves nyilvántartás A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet február 25-én lépett hatályba. A rendelet állapítja meg a Földforgalmi tv. 72. e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a mezőgazdasági igazgatási szervnek a nyilvántartás tartalmával, vezetésével, az abból történő adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait. A Földforgalmi tv ában foglaltak alapján föld tulajdonjogát földműves, illetve a föld használatának jogát a hivatkozott törvény 40. -ában foglaltak szerint földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg a felsorolt kivételektől eltekintve. A Fétv (1) bekezdése alapján földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról a nyilvántartás vezetése a járási földhivatalok hatáskörébe tartozik. A Fétv. 5. értelmében: földműves aki megfelel a Földforgalmi törvény pontban előírtaknak, fiatal földműves az és 7., pályakezdő gazdálkodó az , mezőgazdasági termelőszervezet az , újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet az pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő földműves. A Földműves nyilvántartásba vételi kérelmet (és az adatokban bekövetkezett változásokat) a Vidékfejlesztési Minisztérium és a földhivatalok hivatalos honlapján (foldhivatal.hu) közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a nyilvántartásba vételhez szükséges iratokkal a járási földhivatalhoz.

18 A nyilvántartásba vételt (a változások átvezetését, továbbá a törlést) a földhivatal az adatlap másolatának megküldésével közli a kérelmezővel. Adatszolgáltatás a Földműves nyilvántartásból kizárólag adatlap másolatával teljesíthető. A szolgáltatás papír alapú vagy elektronikus, ezen belül teljes vagy szemle típusú másolat lehet. Eredménytelen lekérdezésről a földhivatal igazolást ad ki. A kormányrendelet kihirdetését követően a bejelentésekhez szükséges kötelező formanyomtatványok az alábbiak: Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem Az ügyfelek tájékoztatása érdekében tett szíves közreműködését és a polgármesteri hivatal tárgyi ügykörben eljáró ügyintézőinek felkészítését ezúton is köszönöm! Kaposvár, március 14. Köszönettel: Molnár Gábor sk. szakigazgatási szerv vezető

19 Tab Város Polgármestere 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. Telefon: 84/ , 84/ Fax: 84/ Iktatószám: Tárgy: ISPA/KA Hivatkozási szám: /2014 Siófoki Város Önkormányzata Dr. Balázs Árpád polgármester Siófok Fő tér Tisztelt Polgármester Úr! Megkaptam az Ön kézjegyével ellátott i keltezésű szokásos fenyegetőző és kioktató levelét, ami számomra nem meglepő módon csak fél igazságokat tartalmaz. Megint nem tudom eldönteni, hogy van még konzorcium vagy nincs? Ön most milyen minőségben aggódik, tehetném fel a kérdést. Ha nincs konzorcium és itt minden Siófoké ahogy Ön többször nyilatkozta akkor pedig ezt végképp nem értem. A következőkben szeretnék reagálni az Ön levelére. -Kaposvári Törvényszék 3.Gf.707/2012/4 ítélet Tab kontra AVE-Zöldfok Zrt. Tárgy: Kártérítési per a lerakási díj túlszámlázása miatt Az Ön által hivatkozott perben született ítélet egyértelműen azt tartalmazza, hogy a somi hulladéklerakó vonatkozásában az üzemeltetési szerződés január 1. napján lépett hatályba, addig ki tudja milyen elszámolással másfél évig próbaüzem volt. A per tárgyát képező időtartam viszont 2010 első negyedéve, így a bíróság nem is vizsgálta a konzorcionális szerződés és az üzemeltetési szerződés együttes alkalmazását. Fentiek alapján érthetetlen az Ön által levont következtetés, hogy itt mindenre szerződést kell kötni az AVE-Zöldfok Zrt.-vel, és a cég hozzánk eljuttatott egyoldalú szerződés tervezetét alá kell írnia az általunk tulajdonolt gazdasági társaságnak. Ön is nagyon jól tudja, ha elolvassa újra a Konzorciumi megállapodást és az Üzemeltetési szerződést, hogy jogok és kötelezettségek mindkét oldalon fennállnak, így Önnek, mint gesztornak elsődlegesen az lett volna a feladat az elmúlt években, hogy az üzemeltető által vállalt kötelezettségek betartását ellenőrizze és a tagönkormányzatok érdekeit védje. Valójában közös beruházásunkról van szó és a vagyon az önkormányzatokat illeti, köztük az általam vezetett önkormányzatot is. Önnek nincs joga egyedileg és önhatalmúlag dönteni a vagyonról és a kötelezettségekről, ahogy az Ön által hivatkozott ítélet szó szerint tartalmazza, hogy az ISPA/KA projekt keretében megvalósuló eszközök, létesítmények az önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek. A Katasztrófavédelmi Iigazgatóságot tájékoztatta a demokratikusan működő társulási vezetésünk a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan

20 Korrupció gyanúja! Polgármester úr. Végignézve a 8 éves beruházási időszakot, valamint az elmúlt 3 évben nyújtott tevékenységét csak két dolgot említenék a sok lehetséges gyanú közül. 1. Miért volt másfél év próbaidő a Somi lerakó telepen, amikor a szerződésben 6 hónap van? 2. Mennyi beszállított külső hulladék érkezik a telepeinkre? Természetesen megbontva lakossági és közületi vonatkozásban? Szerintem Önnek nagyon kellene arra vigyáznia, hogy mit mond, és mit tesz. Sokszor azt érzem, hogy Ön nem minket képvisel, hanem az AVE-Zöldfok Zrt.-t. Akkor sem minket képviselt, amikor a területek megvásárlásáról volt szó, és akkor sem mikor nem számolt el valamennyiünk pénzével. Szabálytalansági kérdés: Higgye el nálam jobban senki, sem várja, hogy megjelenjen a közreműködő szervezet és ellássa a Magyar adófizetők képviseletét. Nem érdekem a projekt megbuktatása, de itt is van a hierarchikus rend. Ön folyamatosan azt mondja, hogy a támogatott Siófok Város Önkormányzata. Ebből következően a szabálytalansági eljárás címzettje is Siófok városa lenne, ezt követően léphetne fel a többi önkormányzattal szemben. Álláspontom szerint az Ön tevékenysége alapozhatja meg egy esetleges szabálytalanság megállapítását, ami miatt Siófok városának kellene helyt állnia. Szerintem ez nem lehet senkinek az érdeke, de a megoldás kulcsa az Ön kezében van. Számoljunk el egymással korrekt módon, és mindenki tegye a dolgát. Amennyiben nem akkor jönni fog a végeláthatatlan pereskedés. Szerintem a közreműködő szervezetnek elemi érdeke, hogy rend legyen. Tisztelt Polgármester Úr! Remélem tisztában, van azzal, hogy a gesztor önkormányzatnak nem csak beszednie kell a díjat, hanem el is kell tudni vele számolni a többiek fele. Mellékelten megjegyzem, hogy nem csak jogok, hanem kötelezettségek is vannak. Az elszámolható valamint el nem számolható költségek bemutatása nem azonos az elszámolással. Ön, mint gyakorló polgármester azt is tudja, hogy ezt az elszámolást csak a konzorciumot alkotó önkormányzatok fogadhatják el. Ennek megtörténte az Ön felelőssége! Bízom benne, hogy hamarosan pontot tehetünk végre a beruházásra és a szétválás során mindenki a projekt érdekét szem előtt tartva, elvégzi még a visszamaradó feladatait. Tab, február 24. Schmidt Jenő Polgármester

21

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) 2014. május

Részletesebben

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban Földhivatala Tájékoztató a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban dr Regős-Benák Edit Főosztályvezető-helyettes Szeged, 2016 december 7 474/2013 (XII12) Korm

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -:

A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet (közzétételi kérelem) - amennyiben a földterület Eger közigazgatási területéhez tartozik -: Tájékoztató az elovásárlási és elohaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és 'a haszonbérleti szerzodés hirdetményi úton történo közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/013. (XII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám: HID/27 10/2014. E l ő t e r j e s z t é s Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Hidegkút külterület

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Dr. Simon Attila István Közigazgatási Államtitkár Fiatal Gazda Konferencia 2015 Budapest, 2015. február 27. Hatósági jóváhagyás iránti eljárások 2014.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás változásai

A földforgalmi szabályozás változásai A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításának legfőbb célja, hogy erősödjön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a földforgalom ellenőrzésében, és így a birokpolitikai

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI 2018. JÚLIUS 20. 444/2018.(VII.20.) sz. képviselő-testületi határozat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Szabadság u. 50-52. (hrsz: szarvasi

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 1

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma 1 Hatály: 2016.I.1. - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről Előterjesztés a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 1. előterjesztés száma: 336/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDÉS ALANYAI Jelen szerződés létrejött egyrészről eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve: születési helye, ideje: anyja neve: lakcíme: személyi azonosítója:

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól. A földhasználati nyilvántartás tartalma Hatály: 2018.VI.19. - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. A nyilvántartás tartalma

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. A nyilvántartás tartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám 2745 III. Kormányrendeletek A Kormány 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelete a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - a gyakorlatban 2014. december 19. A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY

Részletesebben

Magyar joganyagok - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet - a földhasználati nyilvántar 2. oldal (1a)1 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a te

Magyar joganyagok - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet - a földhasználati nyilvántar 2. oldal (1a)1 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a te Magyar joganyagok - 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet - a földhasználati nyilvántar 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra

Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények

Részletesebben

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről

197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat. Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről 197/2016. (X. 12.) önkormányzati határozat Heves Város Önkormányzatának önkormányzati vagyon értékesítéséről Heves Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati vagyon értékesítése

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar Magyar joganyagok - 2018. évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 1. oldal 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére Pályázati felhívás Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok értékesítésére A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

2013. évi CCXII. törvény

2013. évi CCXII. törvény Hatály: 2018.I.1. - 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról I. Fejezet Általános

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése Hirdetmények kifüggesztése és továbbítása Vonatkozó jogszabályok: - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokrólszóló

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1023 Budapest, Orgona utca 8. Cégjegyzékszám: 01-10-044014 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2019. március 01. 1 A pénzügyi intézmény (Pénzügyi intézmény vagy Szolgáltató) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Hatályban lévő jogszabályok 2013. évi CXXII

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2018.03.20. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése (település, fekvés, helyrajzi szám;alrésztet jele):

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése (település, fekvés, helyrajzi szám;alrésztet jele): Haszonbérbe adó: neve: Szántai Ferencné HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS lakcíme: _l 170 Budapest Rovátka út 22. Haszonbérlő neve: Otvös Zoltán takcírne: 3360 Heves Erdőtelki út 22. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése

Részletesebben

Frissítve: augusztus :19 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.12.) Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasá

Frissítve: augusztus :19 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.12.) Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasá Magyar joganyagok - 2013. évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forgal 1. oldal 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2013. évi CCXII. törvény

2013. évi CCXII. törvény Hatály: 2015.I.2. - 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 1 I. Fejezet Általános

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

2013. évi CCXII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2013. évi CCXII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések Hatály: 2016.I.6. - 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 1 I. Fejezet Általános

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 B. BEVEZETŐ 3 C. PANASZKEZELÉS

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Áttekintő táblázat a rendeletmódosításhoz

Áttekintő táblázat a rendeletmódosításhoz Áttekintő táblázat a rendeletmódosításhoz Az előterjesztés 2. sz. melléklete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.)

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Bp. XXIII., 195791/3 hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Tanulj a tegnapból,

Részletesebben

2 A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg. I. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 1.1 Meghatározások A jelen szerződésben nagybetűvel írt szavak, kifejezések - hacsak a szövegkörnyezetből másképp

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. II. fejezet Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítéséről 1. Adásvételi szerződéskötési feltételek

I. fejezet Bevezető rendelkezések. II. fejezet Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítéséről 1. Adásvételi szerződéskötési feltételek 10/2005. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 12/2006. (IV. 10) sz., a 36/2006.(XII.18.) sz., a 12/2007.(II.23.) sz., 40/2007. (XII. 14.) sz., a 23/2008. (VI. 26.) sz., valamint

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/III. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 2. oldal (5) Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meg

Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 2. oldal (5) Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meg Magyar joganyagok - 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési nyilvá 1. oldal 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának,

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forg 2. oldal (5) Az ingatlanügyi hatóság, illetve mezőgazdasági igazga

Magyar joganyagok évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forg 2. oldal (5) Az ingatlanügyi hatóság, illetve mezőgazdasági igazga Magyar joganyagok - 2013. évi CCXII. törvény - a mező- és erdőgazdasági földek forg 1. oldal 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2018. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Döntés a Tapolca, 7850. hrsz-ú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2019. április 10... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

A Kormány. a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány./2010. ( ) rendelete a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben