A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései"

Átírás

1 A földforgalmi szabályozás egyes aktuális kérdései Előadó: Bálint Péter balintpeter.hu Budapest, február 13.

2 Vonatkozó lényegesebb jogszabályok évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 2

3 Miért van szükség két törvényre? Az Alaptörvényünk Alapvetések című fejezetének P. cikkelyének (2) bekezdése alapján a termőföld és az erdő tulajdonjogának megszerzése, hasznosítása sarkalatos jogszabályban szabályozandó. A évi CXXII. tv., sarkalatos földszerzés átfogó szabályai (tulajdonszerzés általános szabályai, kinek van tulajdonszerzési jogosultsága, a földszerzési és birtokmaximum) az elővásárlási jog szabályait, a hatósági jóváhagyási szükségesség eseteit, a földhasználat átfogó szabályait (haszonélvezeti jog, földhasználati jogosultság szerzésének személyi, méreti, időbeli korlátai) az előhaszonbérleti jog szabályait, a hatósági jóváhagyási szükségesség eseteit, +földbizottságok, kényszerhasznosít. A évi CCXII. tv., kiegészítő vagyis kiegészíti a sarkalatos törvényt pl. annak tárgyi hatályában, a kedvezményes birtokmaximumban, tulajdonjog és haszonélvezeti jog megszerzésében, a tulajdonjog átruházása során a hatósági eljárás részletezésében, a tulajdonjog korlátaiban, a földhasználati szerződések tartalmi szabályozásában, az előhaszonbérleti jog részletezésében, a közös tulajdon használatának szabályozásában a földhasználattal kapcsolatos hatósági jogosultságokban, stb. 3

4 Mit, hol találhatunk? - kiskáté Hol találhatóak a tulajdonszerzéshez/földhasználati jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségbeli előírások (ki minősül földművesnek )? 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben, külön felsorolva az egyes középfokú szakképzettségeket, majd főiskolai és egyetemi végzettségeket Hol találhatóak földtörvényben nevesített személyek nyilvántartására vonatkozó szabályok? 38/2014. (II. 24.) Korm. rendeletben a nyilvántartásba vétel, törlés, kényszerhasznosítóként való jelentkezés, a nyilvántartásból való adatszolgáltatás részletes szabályai Hol találhatóak az adás-vételi és haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos hatósági hirdetményi szabályok? 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet tartalmazza az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyak. esetén a hirdetményi szabályokat 4

5 Érintett hatóságok, állami szervek I Megyei földhivatal (19 db) Járási földhivatal (119 db) hatósági jóváhagyása a... tulajdon átruházási szerződések (szerzési feltételek, korlátozások betartása) az elővásárlási joggal kapcsolatos meghirdetés során keletkezett iratok csereszerződések (nem közeli hozzátartozók között) Nyilvántartások vezetése: földtörvényben nevesített személyek, földhasználati nyilvántartás. Előhaszonbérleti joggal kapcsolatos meghirdetés esetén a nyilatkozatokat tartalmazó iratjegyzék kezelése. Eljárás, amennyiben közös tulajdonban lévő földre/földrészletre nincsen bejegyzett földhasználó. Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása. 5

6 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Helyi önkormányzati jegyző FÖLDFORGALMI SZABÁLYOZÁS EGYES AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Érintett hatóságok, állami szervek II Területi igazgatási szerv = a helyi földbizottságok. Pl. állást foglal, hogy a termőföld adásvételi szerződések hatósági jóváhagyását támogatja-e (kifogás helyi önkormányzat képviselő testülete felé!). Csereszerződés: jóváhagyás nem szükséges! Sorsolás útján megállapíthatja a közös tulajdonban álló földek használati rendjét. Megvalósult (még nem hasznosult) mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás esetén igazolja, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőzően három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta. Igazolást ad 3 éves üzemi gyakorlatról, illetve eljár osztatlan közös esetén, ha rendezetlen földhasználati viszonyoknál támogatások igényelnek. Közreműködés elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban (szerződés közzététele, küldése a Nemzeti Földalap felé). Ill. nyilatkozatok beérkezése. Közreműködés előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatban (szerződés közzététele). Ill. nyilatkozatok beérkezése. 6

7 Termőföld tulajdonszerzés személyi korlátai Természetes személyek: Földműves szakirányú végzettsége van, vagy min. 3 éve mező/erdőgazdálkodási tevékenységet saját nevében, kockázatára folytat Mo.-on, igazolt árbevétellel vagy min. 3 éve, min. 25%-ban saját tulajdonú Mo.-i, mg.-i társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja. Pályakezdő gazdálkodó (16 éves, szakirányú végzettséggel rendelkezik, Mo.-on életvitelszerűen tartózkodik) Egyik sem (MAX. 1 HA!) Jogi személyek: Magyar Állam: Nemzeti Földalap+közérdekű cél korl.nélk. Helyi önkormányzat: közfoglalkoztatás, településfejlesztés Egyház: tartási, életjáradéki, ajándékozási, gondozási szerz. Jelzálog hitelintézet: csak ideiglenesen (1 év) felsz., végreh. 7

8 Földműves, aki Középfokú végzettségek pl o állattenyésztő, o agrárkörnyezetgazda, o aranykalászos gazda, o biotermesztő, o borász, o dísznövény termesztő, stb. Felsőfokú végzettségek pl. o erdőmérnök, o gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, o okleveles állatorvos, o természetvédelmi mérnök, stb. 8

9 Mezőgazdasági termelőszervezetek Újonnan alapított nyilvántartásba vett (nem jogutódlással keletkezett), alaptevékenysége olyan mező-és erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amely EGT-államban földhasználati joggal nem rendelkezik, és amelynek min. 1 fő vezető tisztségviselője mező és/vagy erdőgazdasági tevékenységet tagságából fakadóan gyakorolja, szakképzettsége vagy min. 3 éves üzemi gyakorlata van Korábban már meglévő nyilvántartásba vett, alaptevékenysége olyan mező-és erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügylet előtt 3 éve folytat, az éves értékesítése nettó árbevételének több mint 50 %-a a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve kiegészítő tevékenységből származik amelynek min. 1 fő vezető tisztségviselője mező és/vagy erdőgazdasági tevékenységet tagságából fakadóan gyakorolja, szakképzettsége vagy min. 3 éves üzemi gyakorlata van 9

10 Termőföld tulajdonszerzés mennyiségi korlátai Természetes személyek: Belföldiek, és EGT-s állampolgárok: maximum 300 hektár (beleszámítva az azonos hrsz. Művelés alól kivett alrészletet is, pl. udvar, épület) Harmadik államból érkezők: csak törvényes öröklés útján Jogi személyek: nem szerezhetnek termőföldtulajdont, óta. Ha pl. kiválás, beolvadás, stb. a jogelőd termőföld tulajdona nem száll át, értékesíteni kötelező! Eltörölték a 6000 AK termőföld szerzésére vonatkozó vagylagos kikötést! Nem lehet 300 hektárnál nagyobb, de gyengébb minőségű földet szerezni től. 10

11 A földszerzési maximum túlléphető a május 1-jén már meglévő a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt, b) földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő mértékű, illetve c) földön fennálló házastársi vagyonközösség megszüntetésével a volt házastársak tulajdonába kerülő föld területnagyságával, valamint d) a május 1-jén tulajdonban lévő föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett föld területnagysága esetében is. 11

12 Tárgyi hatály - termőföld évi LV. törvény a termőföldről (Tft.) Földforgalmi tv. Termőföld: település külterületén fekvő földrészlet és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, (gyep) nádas, erdő, fásított terület, vagy halastó művelési ágban szerepel. Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: település belterületén fekvő földrészlet és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, (gyep) nádas, erdő, fásított terület, vagy halastó művelési ágban szerepel. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású földrészlet (a továbbiakban: föld) a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, vagy az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlannyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve. A halastó művelési ágú földrészlet nem minősül földnek 12

13 Tárgyi hatály - tanya évi LV. törvény a termőföldről (Tft.) Földforgalmi tv. a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000 m 2 területű föld együttese; a település külterületén fekvő legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, o amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy o amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel 13

14 Termőföld tulajdon átruházás sémája 14

15 A hatósági kontroll-mechanizmus HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES SZÜKSÉGES Termőföld adásvételekor általánosan érvényesülő mód. Termőföld árverésen történő átruházása (felszámolási, végrehajtási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében). Az állam elővásárlási joga alapján megvalósuló, adásvétel útján történő tulajdonszerzés. Az állam, illetve helyi önkormányzat tulajdonában álló föld értékesítése esetén. A SZERZŐDÉS MEGHIRDETÉSE NEM SZÜKSÉGES Termőföld tulajdonjogának átruházásáról szóló csereszerződés, az elbirtoklás, valamint a végrendeleti öröklés útján történő tulajdonszerzés esetén. Törvényes öröklés, kisajátítási eljárás és kárpótlási célú árverés során megvalósuló tulajdonszerzés. Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, csere, illetve ajándékozás. Tulajdonostársak közötti átruházás, ha ezzel a közös tulajdon megszüntetésére kerül sor. Ha föld tulajdonjogát egyházi jogi személy vagy települési önkormányzat szerzi meg. A földnek jogszabályon alapuló, támogatás feltételeként más földműves részére, üzemátadással megvalósuló adásvétele. Telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzés. 15

16 Az ingatlanok tulajdonának szerzésmódjai SZÁRMAZÉKOS SZERZÉSMÓD az új tulajdonos (jogutód) tulajdona az előző tulajdonos (jogelőd) tulajdonjogán alapszik. Érvényesül a NEMO PLUS IURIS elv! Például (csere, ajándékozás), tartozik ide. átruházás adásvétel, öröklés EREDETI SZERZÉSMÓD a dolgon a szerzéskor nem állt fenn tulajdon, vagy ha fennállt is, a szerző tulajdonjoga nem a korábbi tulajdonos tulajdonjogán alapul. Nem szállnak át ilyenkor az esetleges korábbi korlátozások, terhek sem. Például elbirtoklás, kisajátítás tartozik ide. 16

17 Az adásvételi szerződés Ingatlan adásvétele csak ügyvéd/közjegyző által megszövegezett, írásba foglalt és ellenjegyzett szerződés alapján lehetséges. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez jogi képviselő megbízása/eljárása kötelező! Föld adásvételénél nyilatkozni szükséges: saját földhasználat földhasznosítási kötelezettség 5 évig nem vonja a mezőgazdasági művelés alól Az adásvételi szerződésben rögzíthető további feltételek: Tulajdonjog fenntartással történő eladás részletfizetés Szerződési biztosítékok alkalmazása foglaló, és előleg Visszavásárlási jog kikötése legfeljebb öt évre, közben változások történhetnek! 17

18 A kisajátítás, és az elbirtoklás Elbirtoklással megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, aki 15 éven át sajátjaként és szakadatlanul birtokolja; ingóságnál 10 év ez az idő. NEM ~, AKI TUDJA, HOGY A DOLGOT MÁS JOGCÍMEN TARTJA BIRTOKÁBAN. Az elbirtoklás nyugodhat (tulajdonos nem gyakorolhatja tulajdonjogát), vagy meg is szakadhat (írásbeli felszólítás, per). Jogcímes elbirtoklás: 5 év, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlannyilvántartási bejegyzését követelhetné, ha a szerződés az ehhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelne, és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette. Kisajátítás: a tulajdonjog teljes körű elvonása az állam, helyi önkormányzat, közcélt megvalósító szervezet számára. Kisajátítani, csak ingatlant lehet kivételesen, közérdekből, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett. A kártalanítás általában pénzben történik. Kisajátítást elrendelő határozat ellen csak bírósági felülvizsgálat kérhető, megyei törvényszéktől. 18

19 Elővásárlási jogosultság ranghelyek Ranghely Elővásárlásra jogosult 1. A Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet. 2. Közös tulajdon esetén a földműves tulajdonostárs, feltéve, hogy az adásvétel eredményeként a földrészlet a vevő kizárólagos tulajdonába kerül. 3. Az eladásra felkínált földrészletet legalább 3 éve használó helyben lakó és/vagy 20 km-es körzetben bejelentett üzemében gazdálkodó földműves. 4. Művelési ág szerint differenciáltan a) szántó, rét, legelő esetén a helyi állattartó telepet legalább 1 éve üzemeltető földműves, b) szántó, kert, szőlő és gyümölcsös esetén az eredet megjelöléssel ellátott mezőgazdasági terméket előállító vagy ökológiai gazdálkodást folytató termelő. 5. Az eladásra felkínált földrészlet közelében gazdálkodó földműves, ezen belül a) elsősorban a legalább 3 éve helyben lakó szomszéd, b) másodsorban a legalább 3 éve helyben lakó, c) harmadsorban a 20 km-en belül mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező gazdálkodó. 19

20 Adásvételi szerződés jóváhagyásának két szakasza 20

21 Adásvételi szerződés jóváhagyásának harmadik szakasza 21

22 Földhasználati jogviszonyok áttekintő táblázata Rendszeres (évenkénti) elszámolással HASZONBÉRLET Köthető termőföldre, és más hasznot hajtó ingóra vagy jogra (pl. vadászati jog), kizárólag határozott időre. A haszonbérleti díj mértéke a szerződésben előre rögzített. FELESBÉRLET Köthető termőföldre határozott vagy határozatlan időtartamra is. A felesbérlő az adott évben termett termény előre meghatározott hányadrészét köteles természetben átadni a föld tulajdonosának. RÉSZESMŰVELÉS Köthető termőföldre és az ahhoz kapcsolódó felszerelésre határozott vagy határozatlan időtartamra A föld tulajdonosa is köteles részt venni a művelésben, és a felek az adott évben megtermett terményen osztozkodnak. Alapításkori (egyszeri) ellentételezéssel HASZONÉLVEZET január 1-jétől termőföldre legfeljebb 20 évre, és csak közeli hozzátartozó javára alapítható. A április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik. HASZNÁLAT JOGA Korlátozott haszonélvezeti jog, melynek jogosultja a termőföldet csak saját és családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja. Szerződéssel történő alapítására a haszonélvezet szabályait kell alkalmazni. Ingyenesen SZÍVESSÉGI FÖLDHASZNÁLAT Termőföldre közeli hozzátartozók között határozott és határozatlan időtartamra is megköthető. HASZONKÖLCSÖN december 15-e óta termőföldre nem köthető szerződéstípus. A korábban határozatlan vagy határozott időre kötött haszonkölcsön-szerződések december 31-ével a törvény erejénél fogva megszűnnek. 22

23 Termőföld használati szerződés alanyi kör Természetes személyek: Földműves szakirányú végzettsége van, vagy min. 3 éve mező/erdőgazdálkodási tevékenységet saját nevében, kockázatára folytat Mo.-on, igazolt árbevétellel vagy min. 3 éve, min. 25%-ban saját tulajdonú Mo.-i, mg.-i társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja. Pályakezdő gazdálkodó (16 éves, szakirányú végzettséggel rendelkezik, Mo.-on életvitelszerűen tartózkodik) Egyik sem ( után csak tanya földhaszn.jog.) Mezőgazdasági termelőszervezetek Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetek Erdőbirtokossági társulatok Köznevelési, felsőoktatási intézmények 23

24 A földhasználat mennyiségi korlátai Az új törvény birtokmaximumot vezet be, földhasználat típusától függetlenül Az általános birtokmaximum legfeljebb 1200 hektár! Kedvezményes lehetőségként legfeljebb 1800 hektár: azokra a termelőkre, akik/amelyek a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállításával foglalkoznak; a mezőgazdasági termelőszervezetekre, ha a társaság tagja vagy részvényese tulajdonában álló földet veszi használatba, ha a tag vagy részvényes cégen belüli jogviszonya már legalább egy éve fennáll; azokra a termelőkre, akik/amelyek állattartó telepet üzemeltetnek, és a szerződéskötést megelőző egy évben a teljes üzemterületre nézve hektáronként legalább fél nagyállategység átlagos állatsűrűséggel rendelkeznek. 24

25 Termőföld használati jog megszerzés sémája 25

26 A hatósági kontroll mechanizmus SZÜKSÉGES SZÜKSÉGES Termőföld haszonbérbe vételekor általánosan érvényesülő szabály, amennyiben a haszonbérlet nem minősül kivételes esetnek. HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS NEM SZÜKSÉGES Az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában álló termőföld földhasználati jogosultságának átengedése haszonbérlet útján. Agrárágazathoz tartozó köznevelési és felsőoktatási intézet számára oktatási vagy tudományos kutatási feladatai ellátáshoz szükséges földterületre kötött haszonbérleti szerződés esetén. A SZERZŐDÉS MEGHIRDETÉSE NEM SZÜKSÉGES Felesbérleti szerződés kötése esetén. Részesművelési szerződés kötése esetén. Egy már megkötött haszonbérleti szerződés módosítása esetén, amennyiben a) a szerződés időtartamának, vagy b) a haszonbérleti díj mértékének változtatására kerül sor. Közös tulajdonban lévő termőföld tulajdonostársak közötti használati megosztása esetén. Földműves földhasználó és közeli hozzátartozója közötti földhasználati szerződés kötésekor, szívességi földhasználat, haszonélvezet vagy használat joga alapítása esetén.. A föld használati jogosultságának jogszabályon alapuló támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló földhasználati szerződéskötés esetén. Mezőgazdasági társas vállalkozás és az annak legalább 25%-ban tulajdonos tagja vagy legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja közötti földhasználati szerződés esetén. Erdőbirtokossági társulattal az annak tagjai tulajdonában álló erdőre kötött földhasználati szerződés esetén. Tanya földhasználati jogosultságának átengedése esetén. 26

27 Előhaszonbérleti jogosultság ranghelyek Ranghely Előhaszonbérletre jogosultak 1. Művelési ág szerint differenciáltan a helyi állattartó telepet üzemeltető, illetve eredetmegjelöléssel ellátott mezőgazdasági terméket előállító vagy ökológiai gazdálkodást folytató termelő. 2. A földterület volt haszonbérlője, amennyiben helyben lakó földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet. (A korábbi haszonbérletnek már legalább 3 éve fenn kell állnia ahhoz, hogy erre érvényesen hivatkozni lehessen.) 3. Közös tulajdonban álló föld esetében a földműves tulajdonostárs, külső (nem tulajdonostárs) személy javára történő haszonbérbe adása esetén. 4. A földrészlet közelében lakó földműves gazdálkodó, ezen belül a) elsősorban a legalább 3 éve helyben lakó szomszéd, b) másodsorban a legalább 3 éve helyben lakó, c) harmadsorban a 20 km-en belül mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező földműves. 5. A helyben gazdálkodó mezőgazdasági termelőszervezet, amennyiben 3 éve mezőgazdasági üzemközpontja van és a szomszédos földön, az adott településen vagy a föld 20 km-es körzetében gazdálkodik. 27

28 Az előhaszonbérleti jog gyakorlása hatósági eljárás Az írásba foglalt haszonbérleti szerződést meghirdetésre (15 nap kifüggesztve Pm.hivatal hirdetőjén, és a kormányzati portálon) az illetékes jegyzőnek el kell küldeni. A jegyző a beérkezett iratokból iratjegyzéket készít a járási földhivatal számára alaki + tartalmi vizsgálatra (2 szakasz). Alaki vizsgálat: 15 nap. Megtagadható az engedély, ha nem jogosulttal köttetett a szerződés, a kötelező nyilatkozatok hiányoznak, alakszerűség bárhol sérül, stb. Érdemi vizsgálat: rangsorolják a bérbe vevő és elfogadó nyilatkozatot tett gazdálkodókat. DÖNTÉS LEHET (ellene bíróság!): 1. Egyik előhaszonbérletre jogosulttal támogatja a szerződést. 2. Eredeti haszonbérlővel támogatja a szerződést. 3. Megtagadja teljes egészében a szerződést: pl. feltűnő értékaránytalanság, vagy pl. a szerződés későbbi visszaélés-szerű joggyakorlást készítene elő. 28

29 Közös tulajdonban álló földrészlet használatba vételének sematikus ábrája KÖZÖS TULAJDONÚ FÖLD HASZNÁLATA A) HA A TULAJDONOSTÁRSAK MAGUK HASZNÁLJÁK Formái: Közös művelés a terület használati megosztása nélkül Használati megosztással történő művelés B) HA NEM TULAJDONOSTÁRS IS FÖLDHASZNÁLÓ Formái: A teljes közös tulajdonban álló területet külső személy használja Használati megosztás alapján a föld egy részét külső személy használja C) HA NINCS BEJELENTETT FÖLDHASZNÁLÓ Az Agrárkamara területi szerve sorsolás útján használati megosztást alakít ki a tulajdonostársak között. 29

30 Közös tulajdonban álló földrészlet használatba vétele Ha kívülálló személy használatba kívánja venni a közös tulajdonban álló termőföld részét/egészét, akkor i. Ajánlatot előbb közölni kell valamennyi, ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonossal, értesítési címmel, a föld azonosító adataival, az ellenszolgáltatás részletezésével egyetemben. ii. Az olyan tulajdonostárs, aki részére a közlés lehetetlen/meghiúsul/vagy pusztán 30 napon belül nem nyilatkozik, jogilag elfogadja a felhívást. iii. Ha az elfogadott felhívás haszonbérleti szerződés megkötésére irányul, azt, mint a tulajdonos által elfogadott haszonbérleti ajánlatot kell közölni az előhaszonbérletre jogosultakkal. iv. A használati megosztási vázrajz módosítása a termőföld egy részének használatba vétele esetén lehet szükséges. 30

31 Megállapodás használati megosztásról Tulajdonostársak megegyezése, ha a használati jog arányos a tulajdoni hányaddal: Mindegyik tulajdonostárs jogosult a saját hányadának megfelelő terület használatára. A területek kijelöléséhez használati megosztás szükséges, amelyet a kezdeményező írásban, 30 nappal az elfogadás előtt, igazolt módon ajánlatként elküld a tulajdonostársaknak. A tulajdonostársak megegyezése, ha a használati jog eltér a tulajdoni hányadtól: A tulajdoni hányadoktól eltérést megengedő használatról szóló megállapodásban rendelkeznek a többlethasználat miatti ellenszolgáltatásról is, ha nincs ilyen, arról is kell! Szükséges használati vázrajz is, ezt a földhivatal nem záradékolja, ingatlan-nyilvántartásba nem vezethető át. 31

32 SZÍVES FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM SZÉPEN! 32

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól

Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól Tájékoztató a termőföld tulajdon és használati jog megszerzésének szabályairól A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) 2014. május

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Dr. Simon Attila István Közigazgatási Államtitkár Fiatal Gazda Konferencia 2015 Budapest, 2015. február 27. Hatósági jóváhagyás iránti eljárások 2014.

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. illetve a 2013. évi CCXII. tv. Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Hatályban lévő jogszabályok 2013. évi CXXII

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Az előadás vázlata (GYIK) Mi a teendő, ha a szomszéd elszántja a földem? Hogyan áll az osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária

Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Az új földforgalmi törvénnyel kapcsolatos földhivatali feladatok (tulajdonszerzéssel a fókuszban) Holczheim Gábor és Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár 1 Tanulj a tegnapból,

Részletesebben

A földforgalmi törvény háttere és elvei

A földforgalmi törvény háttere és elvei A földforgalmi törvény háttere és elvei dr. Papp Bálint főosztályvezető Földügyi és Térinformatikai Főosztály GIS Open, Székesfehérvár 2014. 04. 15. Bevezető gondolatként Hogy az országon kívül valóknak

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - az ingatlan-nyilvántartó szemszögéből 2014. március 06. A FÖLDFORGALMI

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) a gyakorlatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény vagy Fftv.) - és a 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) - a gyakorlatban 2014. december 19. A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

A földforgalmi szabályozás változásai

A földforgalmi szabályozás változásai A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításának legfőbb célja, hogy erősödjön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a földforgalom ellenőrzésében, és így a birokpolitikai

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10.

AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) május 10. AZ ÁLLAMI FÖLDVAGYON- GAZDÁLKODÁS (Mátraháza) 2017. május 10. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hozta létre és ez a törvény adja meg az NFA működésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek

84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám. Kormányrendeletek 84482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar

Magyar joganyagok évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 2. oldal c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántar Magyar joganyagok - 2018. évi CXXXVI. törvény - egyes törvényeknek a mező- és erdő 1. oldal 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2014. augusztus 26. 1 A termőföld, mint természeti erőforrás Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti

Részletesebben

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI

A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A TERMŐFÖLDSZERZÉS SZABÁLYAI A Földforgalmi törvény Ki szerezhet földet? A földműves kritériumrendszere. Ki, illetve mely szervezet nem szerezhet földet? Kivételes szerzési lehetőségek. Mennyi föld szerezhető?

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kocsis Adrienn 2015. szeptember 25. napján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő

Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 2. oldal (1a)1 Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő Magyar joganyagok - 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszo 1. oldal 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi

Részletesebben

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium

A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium A földforgalmi törvényről Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2015. január 21. 2 A termőföld, mint természeti erőforrás Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban

Földhivatala. Tájékoztató. a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban Földhivatala Tájékoztató a hatályos földforgalmi rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

A termőföld megszerzésének feltételei. Szerző: dr. Szendrák Dominika. Gyöngyös, február 28.

A termőföld megszerzésének feltételei. Szerző: dr. Szendrák Dominika. Gyöngyös, február 28. A termőföld megszerzésének feltételei Szerző: dr. Szendrák Dominika Gyöngyös, 2017. február 28. I. Bevezetés A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

10. Területcsere október 19. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 19-ei ülésére. 10.

10. Területcsere október 19. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 19-ei ülésére. 10. 10. Területcsere 2017. október 19. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 19-ei ülésére 10. napirend Tárgya: Előadó: Területcsere Tabányi Pál polgármester Melléklet:

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről

Előterjesztés. a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről Előterjesztés a bicskei 0144 és 0146 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről 1. előterjesztés száma: 336/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi... törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi... törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népesség megtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal

Részletesebben

A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor

A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor A földügyi igazgatás aktualitásai XXXII. Vándorgyűlés Dr. Sóvári Tibor Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály osztályvezető 2019. Július 05. A földügyi igazgatás

Részletesebben

a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. ADATBEJELENTÉS a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Törvények évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

Törvények évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 63137 II. Törvények 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról* Az Országgyűlés abból a célból, hogy a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI 2018. JÚLIUS 20. 444/2018.(VII.20.) sz. képviselő-testületi határozat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Szabadság u. 50-52. (hrsz: szarvasi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról* 25110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 85. szám Melléklet a 2011. évi C. törvényhez Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 1 Magyar Katolikus

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be

ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be ADATBEJELENTÉS a telekadóról papír alapon kizárólag magánszemélyek nyújthatják be (gazdálkodó szervezet kizárólag https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon keresztül) benyújtandó a telek fekvése szerinti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban

Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban Gyakorlati útmutató az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatban dr Regős-Benák Edit Főosztályvezető-helyettes Szeged, 2016 december 7 474/2013 (XII12) Korm

Részletesebben

A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások

A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások A földügyi szakterületet érintő jogszabály-módosítások 2014. év végén dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes FM -FF 2014. november 25. Békéscsaba Módosító ill. új jogszabályok T/2141. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL!

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Orbán Viktor miniszterelnök A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Mit mond a Kormány? a kormány arra vállalkozott 2010 ben, hogy megvédi a magyar földet és visszaadja a vidéken élőknek a boldogulás lehetőségét. Orbán

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságához

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságához 6/1 ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságához (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 30-i ülésére HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám: HID/27 10/2014. E l ő t e r j e s z t é s Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Hidegkút külterület

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Járási hivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

FÖLDFORGALMI SZABÁLYOZÁS. gazdálkodói kézikönyv

FÖLDFORGALMI SZABÁLYOZÁS. gazdálkodói kézikönyv FÖLDFORGALMI SZABÁLYOZÁS gazdálkodói kézikönyv 2015 ELŐSZÓ A mezőgazdaság alapja a termőföld, amely hazánkban jogi értelemben véve is védendő erőforrás. Kézikönyvünkkel az a célunk, hogy az agrárium legfőbb

Részletesebben

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.)

Javaslat a Bp. XXIII., /3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Bné B. I.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Bp. XXIII., 195791/3 hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó Szécsény város önkormányzat adóhatóságához (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az adatbejelentés fajtája:

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

Javaslat ingatlanok értékesítésére

Javaslat ingatlanok értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok értékesítésére Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Ёrkezetc : 70 14 W{^ 06.

Ёrkezetc : 70 14 W{^ 06. Oasa ёggy{ílés Hivatada 1, O111üt1YSZ1111.: 2014. évi... törvény Ёrkezetc : 70 14 W{^ 06. а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáró l 1. (1) А mez ő- és erdőgazdasági

Részletesebben

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET AZ ÁLLAMI VAGYONGAZDÁLKODÁS ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Budapest 2013. július 9. TÉMAKÖRÖK A Nemzeti Földalap A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Jogszabályi keretek

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Bokod Község önkormányzati adóhatóságnak.

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Bokod Község önkormányzati adóhatóságnak. ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Bokod Község önkormányzati adóhatóságnak. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az adatbejelentés fajtája: 1. Nem megállapodás

Részletesebben

21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 21. NAPIREND Ügyiratszám: 1/1707/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2018. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Döntés a Tapolca, 7850. hrsz-ú

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS a telekadóról

ADATBEJELENTÉS a telekadóról BudapestFőváros IX. kerület XX. Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal kerület Pesterzsébet Polgármesteri Adóiroda Hivatal Hatósági Osztály Adócsoport 1093 Budapest, Bakáts utca 8. Tel: 215-1077 Fax: 217-3032

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDÉS ALANYAI Jelen szerződés létrejött egyrészről eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve: születési helye, ideje: anyja neve: lakcíme: személyi azonosítója:

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

KT01 ADATBEJELENTÉS A TELEKADÓRÓL

KT01 ADATBEJELENTÉS A TELEKADÓRÓL I. Az adatbejelentés benyújtója Adatbejelentő minősége: tulajdonos vagyoni értékű jog jogosítottja jogi jellege kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga Tulajdoni (jogosultsági)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 30., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 63137 2013. évi CXXIII. törvény Egyes

Részletesebben

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Benyújtandó a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának.

ADATBEJELENTÉS. a magánszemély kommunális adójáról. Benyújtandó a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának. ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról Benyújtandó a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának. (Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) I. Az

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv Dologi Jog Dr. Pecsenye Csaba Birtok Birtokos Aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja Főbirtokos Albirtokos Jogalap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben