A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján"

Átírás

1 A régió, ahol íze van az életnek A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján A magyar uniós elnökség és a régiók jövője konferencia BKF, Budapest május 21. Sári László fejlesztési igazgató

2 Nem mondunk le senkiről!

3 PÁLYÁZATI FORRÁSOK HASZNOSULÁSÁNAK VIZSGÁLATA, VALAMINT A PÁLYÁZATI AKTIVITÁS ELEMZÉSE A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Kaposvári Egyetem

4 A kutatás módszertana A pályázati aktivitás felmérése az OTMR adatbázis alapján Kérdőíves felmérés: Indikátorok Partnerség Fejlesztési elképzelések Mélyinterjúk

5 Az elemzett támogatások ÚT (pl. Decentralizált Útfenntartási - és fejlesztési Célelőirányzat) KÖVICE (Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat) MFC (Műszaki Fejlesztés Társadalmi Feltételeinek Javítása) NEMZETI TÁMOGATÁS (egyes gyümölcsfajok és szőlőültetvények telepítésének támogatása) ROP (Regionális Fejlesztés Operatív Program) SAPARD TEKI (Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célú Támogatás) TÉRSÉG-FELZÁRKÓZTATÁS célelőirányzatból nyújtott támogatás TERÜLET RÉGIÓ (pl. Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai, Árnyékprogram: Dél- Dunántúli RFT- a régió humán erőforrás bázisának erősítése) AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (hazai) AVOP (Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program) CEDE (Céljellegű Decentralizált Támogatás) Címzett és cél támogatások (pl. Vízgazdálkodás; Veszély elhárítási munkálatok) GVOP (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) HEFOP (Humán-erőforrás Fejlesztés Operatív Program) HÖF (pl. A Dél-Dunántúli RFT a települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztésre támogatása) KAC (Környezetvédelmi Célú Fejlesztések Támogatása) KIOP (Környezet és Infrastruktúra Fejlesztés Operatív Program) KKC1 (pl. Decentralizált kis-és középvállalkozói pályázati rendszer) KKC2 (Széchenyi Kártya kamat és garanciadíj támogatás) FOGLALKOZTATÁS (pl. Korszerű munkahelyek teremtésének támogatása) VÁLLALKOZÓI CÉL (pl. Gazdaságfejlesztési Pályázat, Kereskedelemfejlesztési Pályázat).

6 A vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok által elnyert támogatások

7 A vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok által megvalósított beruházások

8 A vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok által elnyert támogatások, 1 főre vetítve

9 A vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok által megvalósított beruházások, 1 főre vetítve

10 A vállalkozói réteg pályázati aktivitása Kistérség Elnyert támogatás (millió Ft) Összberuházás (millió Ft) Balatonföldvári Barcsi Bonyhádi Csurgói Dombóvári Fonyódi Kaposvári Komlói Lengyeltóti Marcali Mohácsi Nagyatádi Paksi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Siófoki Szekszárdi Szentlőrinci Szigetvári Tabi Tamási összesen

11 Következtetések A források azokba a térségekbe jutottak között, melyek egyébként is jobb helyzetben voltak a Dél-dunántúli régióban. Felhasznált források csak részben, áttételesen járultak hozzá az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítéséhez. A támogatások elsősorban a mezőgazdaság fejlesztését, korszerűsítését szolgálták.

12 BGP forrásai ) Kis- és Középvállalkozások Innovációs Fejlesztéseinek Támogatása a Dél-Dunántúli Régióban DD_KKV 2005; 2006 és évi programok 4.) A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Rendszer Fejlesztése DD_RIR_05 5.) Kis- és Középvállalkozások Innovációs Fejlesztéseinek Előkészítése DD_IFE07 6.) Piaci igényeknek megfelelő K+F laboratóriumi, méréstechnikai infrastruktúra fejlesztése DD_INFRA 7.) Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban INNOCSEKK

13 BGP források felhasználása a Dél-Dunántúli Régióban [1] DD_KKV DD_KKV DD_KKV DD_IFE DD_INFRA Innocsekk Forrás keret Ft Ft Ft Ft Ft Ft Megítélt támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Beérkezett pályázatok száma 56 db 39 db 39 db 9 db 11 db 175 db Támogatott projektek száma 32 db 26 db db Kihasználtság 100 % 91,8 % 28,94 % 46,56 % 43,98 % 388% [1] a keret a decentralizált programokat (DD_KKV és DD_IFE) valamint a központi programokat (K+F_INFRA) is tartalma

14 Baross Gábor Program forráslehetőségei Felhasználható regionális keret: Elveszített forrás: Ft Ft 2009 Felhasználható regionális keret: Ft Elveszített forrás: Cél! 0 Ft

15 Vélemények "A magyar kutatók döntő része alapkutatásban gondolkodik, és ha fölfedez valamit, akkor sem gondol arra, hogy szabadalmaztatni kellene vagy hasznosítani lehetne. (Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke) "Sajnos tartós az a diagnózis, hogy képességeink alatt teljesítünk. Nem merész állítás, hogy találékonyságunkat csak körülbelül 40 százalékban használjuk ki. (Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke) "Nincsen megfelelő utánpótlás. Ha kétszer ennyi innovációra vagy kutatás-fejlesztésre szánt pénz állna rendelkezésre, akkor sem tudnánk a megfelelő szinten elkölteni, mert nem dörömbölnek az ajtón a fiatal mérnökök, természettudósok vagy akár közgazdászok, hogy kutatni, fejleszteni szeretnének." (Dr. Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter)

16

17

18

19

20

21 - Gyenge likviditás - Növekvő pénzügyi kockázat Forrás: APEH DDRI 2008.

22 Forrás: APEH DDRI 2008.

23 Régiót jellemző: túlélésért küzdő mikroés kisvállalkozások Forrás: APEH DDRI 2008.

24 Milliárd Ft Magyarország számára rendelkezésre álló EU forrás 1 000,0 900,0 803,6 800,0 833,9863,1892,6920,9 700,0 600,0 500,0 400,0 289,8 300,0 197,1 224,9 200,061,659,364,862,3 100,0 0, ,0 991,6 24

25 Tervezési alapdokumentumok Lisszaboni stratégia Göteborgi elvárások Közösségi Stratégiai Iránymutatások Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete (NSRK, NFT II., ÚMFT) Operatív Programok (NSRK alapján) Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv (NAVT, ÚMVP) 25

26 Lisszaboni stratégia Átfogó cél: EU a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává váljon Versenyképesség erősítése Társadalmi és gazdasági kohézió Több és jobb munkahely Területi különbségek csökkentése Szociális szolgáltatások legszegényebb rétegekre koncentráló fejlesztése 26

27 Göteborgi elvárások Fejlődés fenntarthatóságát biztosítani kell Társadalmi Gazdasági Környezeti szempontok összhangjának megteremtésével, ezek együttes érvényesítésével 27

28 Közösségi Stratégiai Iránymutatások Közösségi kohéziós politika alapdokumentuma Kötelező érvényű útmutató a regionális politikák kialakításához Prioritások: 1. Európa és a régiók vonzóvá tétele (alap infrastruktúra, energiatakarékosság, egészségfejlesztés) 2. Gyarapodó tudás és innováció a növekedésért (K+F, innováció, ICT, külső finanszírozás) 3. Több és jobb minőségű munkahely (munkaerőpiaci eszközök, oktatás) Területi célok: - Városi területek hozzájárulása a növekedéshez - Rurális térségek gazdasági diverzifikációjának elősegítése - Területi együttműködés 28

29 Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Teljes körű fejlesztési koncepció az összes közösségi és hazai források felhasználására (vidékfejlesztés, konvergencia program) Sikeres Magyarország! Versenyképes, biztonságos, igazságos Magyarország Versenyképesség tartós növelése Foglalkoztatás bővülése Versenyképes tudás és műveltség Társadalmi kohézió erősítése Fizikai elérhetőség javítása Információs társadalom kiteljesítése Erőforrások védelme és fenntartható hasznosítása Kiegyensúlyozott területi fejlődés 29

30 Országos Területfejlesztési Koncepció Átfogó célok 2020-ig Térségi versenyképesség Területi felzárkózás Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem Területi integrálódás Európába Decentralizáció és regionalizmus Középtávú célok 2013-ig Versenyképes budapesti metropolisz A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása Országos jelentőségű térségek és tématerületek Határ-menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük erősítése Rurális térségek területileg integrált fejlesztésének prioritásai 30

31 31 ÚMFT célrendszere Kreatív Magyarország Közösségi célok Foglalkoztatásbővítés Növekedés Fenntarthatóság Esélyegyenlőség Biztonság Területiség Középtávú célok Megújuló társadalom Versenyképes gazdaság Kormányzási hatékonyság növelése Területfejlesztés Környezet fejlesztése Emberi erőforrások fejlesztése Gazdasági versenyképesség javítása Horizontális politikák Élhető környezet Területi kohézió Prioritási tengelyek/operatív programok Fejlesztési tengelyek Kreatív Magyarország Közösségi célok Foglalkoztatásbővítés Növekedés Foglalkoztatásbővítés Növekedés Fenntarthatóság Esélyegyenlőség Biztonság Területiség Fenntarthatóság Esélyegyenlőség Biztonság Területiség Középtávú célok Megújuló társadalom Versenyképes gazdaság Kormányzási hatékonyság növelése Területfejlesztés Környezet fejlesztése Emberi erőforrások fejlesztése Gazdasági versenyképesség javítása Horizontális politikák Élhető környezet Területi kohézió Prioritási tengelyek/operatív programok Fejlesztési tengelyek

32 A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy otthonos, természetés emberközeli déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek.

33 A Dél-dunántúli ROP célrendszere Biztonságos Átfogó cél: felzárkózás 33

34 A Dél-Dunántúli Operatív Program tartalma 1. prioritási tengely: A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 2. prioritási tengely: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 3. prioritási tengely: Humán közszolgáltatások fejlesztése 4. prioritási tengely: Integrált városfejlesztési akciók támogatása 5. prioritási tengely: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 34

35 A DDOP pénzügyi terve Prioritás A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése a régióban Humán közszolgáltatások fejlesztése Integrált városfejlesztési akciók támogatása Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés Megosztás (%) Indikatív forráskeret (Mrd Ft) 10,52% 21,65 19,70% 38,19 18,47% 37,99 22,81% 46,93 26,03% 53,55 Technikai segítségnyújtás 3,60% 7,41 Összesen 100% 205,73 35

36 Meghírdetni tervezett keret (%) A DDOP Prioritás tengelyek keretének tervezett meghírdetése akciótervenként (%) I. Gazdaságfejlesztés II. Turisztika III. Humán közszolgáltatások IV. Városfejlesztés V. Közlekedés és környezetfejlesztés Év

37 PBKIK felmérése a hatósági gyakorlatról XII. Forrás: 2008.

38 Forrás: PBKIK 2008.

39 Forrás: PBKIK 2008.

40 Forrás: PBKIK 2008.

41 Forrás: PBKIK 2008.

42 Forrás: PBKIK 2008.

43 Forrás: PBKIK 2008.

44 Következtetés Változtatás szükséges: Politikai viszonyok rendszere Közigazgatás Gazdasági szabályzók

45 Az emberi erőforrás helyzet korlátozó tényező a versenyképesebbé válás szempontjából A fejlesztéspolitika nem tudja kompenzálni az egyéb területeken tapasztalható hátrányos hatásokat A liberális piaci versenyszemlélet szemben áll a fenntartható fejlődés célkitűzéssel A globalizáció problémáira a válasz a lokalizáció

46 Nem többet, nem jobban, hanem egészen mást kell csinálni!

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben