A "biztonság" szót hallva mi az, ami elsőként eszébe jut?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "biztonság" szót hallva mi az, ami elsőként eszébe jut?"

Átírás

1 Közbiztonsággal kapcsolatos lakossági attitűdök Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a Csillagkapu modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében című (TÁMOP-5.6..C-/ ) projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta. Enigma 200. Társadalomkutató és Kiadó Kft december 3.

2 Tartalomjegyzék. A kutatás háttere Az empirikus adatfelvétel módszertana Biztonságérzet Rendvédelmi és igazságügyi intézmények megítélése Közbiztonsággal kapcsolatos vélemények Bűnmegelőzési attitűdök Tájékozottsági, érdeklődési és biztonságérzeti index Mellékletek

3 . A kutatás háttere Az Echo Innovációs Műhely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság konzorciumi partnerségében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában Csillagkapu modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében címen pályázatot nyert. A program az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg, amelynek része Fejér megye lakossága körében primer kutatási projekt megvalósítása is a közbiztonsági lakossági attitűdökkel kapcsolatban. A program keretén belül 202. szeptemberében személyes jellegű kutatás megvalósítására került sor Fejér megye felnőtt lakossága körében a szubjektív biztonságérzettel, a rendőrség, a polgárőrség, az áldozatsegítő szolgálat munkájával, az általános közbiztonsággal kapcsolatos véleményekkel, valamint az áldozattá válással kapcsolatban. Jelen kutatási beszámoló ennek a kutatásnak az eredményeit foglalja össze. 2. Az empirikus adatfelvétel módszertana Kutatóintézetünk kérdezőbiztosai a megye 39 településén véletlenszerűen kiválasztott 000 fő 8 év feletti magyar állampolgárral készítettek interjút, személyesen, standard kérdőívek segítségével. A mintába került településeket rétegzett valószínűségi eljárással, a településeken belüli lakosokat véletlen valószínűségi eljárással választottuk ki, biztosítva, azt hogy minden lakosnak egyforma valószínűsége legyen a mintába való bekerülésre. Az adatfelvételre 202. szeptember 2. és október 4. között került sor. A válaszmegtagadásokból és meghiúsulásokból eredő kisebb eltéréseket ún. többszempontú matematikai súlyozással korrigáltuk. A végleges minta településtípus, nem és korcsoport szerint pontosan 3

4 reprezentálja a 8 év feletti fejér megyei lakosokat. A kutatási beszámolóban közölt adatok hibahatára 95 százalékos megbízhatósági szinten és az egyes kérdésekre válaszolók számától függően binomiális (két kategóriás) kérdések esetében +/- -3 százalék. Ez azt jelenti, hogy az általunk mért eredmények legfeljebb ennyivel térnek el attól az eredménytől, amit akkor kapnánk, ha minden felnőtt lakost megkérdeznénk a megyében. Ugyanez a hibanagyság az egyes referencia csoportokban (pl. nemek szerinti, korcsoportos bontás, iskolai végzettség szerinti bontás, településnagyság kategória stb.) ennél magasabb. A kérdőív adatait kódolás után számítógépen rögzítettük és ellenőriztük. Az adatelemzést SPSS programmal végeztük. Egyes kérdéseknél azt kértük a válaszolóktól, hogy értékeljenek állításokat, minősítsenek társadalmi cselekedeteket, problémákat, intézményeket négy illetve ötfokú skálán. Ezen kérdések esetében a kapott értékeket egy százfokú skálára számoltuk át, ahol a százas értéket az jelentette volna, ha az adott kérdésre minden válaszoló egyöntetűen a maximális, a nullát pedig az, ha a minimális pontszámot adja. A határ az ilyen százfokú skálákon az ötven pont. Az ez alatti érték általában negatív véleményt (bizalmatlanságot, elégedetlenséget, ellenszenvet stb.), míg az e feletti érték pozitív véleményt (elégedettséget, bizalmat, rokonszenvet stb.) jelez. 4

5 3. Biztonságérzet A biztonság szót hallva a megyében élő felnőtt lakosság 45 százalékának a közbiztonság jut eszébe, további százalékának pedig a munka világa, vagyis a pénz, a biztos megélhetés, a munkanélküliség, illetve a család, például a családi béke, a családi konfliktus. A "biztonság" szót hallva mi az, ami elsőként eszébe jut? közbiztonság 45% munka világa család 22% 22% az ország biztonsága 4% egészség-betegség2% környezetvédelem% katasztrófák% egészség-drog% szervezet bûnözés/az elleni védelem% semmi% 0% 0% 20% 30% 40% 50% igen válaszok aránya A megkérdezettek válaszait megvizsgáltuk különböző dimenziók szerint is. Nemi különbségek figyelhetők meg a biztonság szóra való asszociáció során. Habár mindkét nemnek igen magas arányban egyből a közbiztonság jut eszébe a szót hallva, mégis megfigyelhetőek az alapvetően nemekre vonatkozó különbségek aszerint, hogy mi jut másodikként nagyobb arányban a lakosság eszébe, ez nőknél a család, férfiaknál a munka, a pénz, a biztos megélhetés világa. Utóbbit például a nők csupán 7 százaléka gondolja, míg a férfiak majdnem harmada. Általában megállapítható, hogy ahogy csökken az iskolai végzettség, egyre kevesebb százalékban jelenti a család a biztonságot. 5

6 Aktivitás alapján való csoportosításnál a nyugdíjasoknak leginkább a közbiztonság, míg az egyéb inaktívaknak GYES-en, GYED-en lévők, munkanélküliek, háztartásbeliek, tanulók inkább a munka, a pénz jelenti a biztonságot. Település nagyság szerinti besorolásnál heterogénebb megoszlást láthatunk. Leginkább Dunaújváros az, mely igencsak kitűnik a többi közül, hisz az ott élők felének a család egyenlő a biztonsággal, és a közbiztonság csak a harmadik helyen szerepel. Továbbá az 5-0 ezer fős települések esetében is különbség mutatkozik, míg a család csupán 5 százalékuknak jelenti a biztonságot, addig 57 százalékuknak a közbiztonság az. A biztonság szót hallva mi az, ami elsőként eszébe jut?. család (családi béke, családi konfliktus) 2. munka világa (pénz, biztos megélhetés, munkanélküliség) 3. közbiztonság (biztonsági zár, rendőrség, bűnözés) 4. környezetvédelem/ környezetszennyezés 5. katasztrófák/ vagy azok elleni védelem (árvíz, belvíz) 6. egészség-betegség 7. egészség-drog 8. az ország biztonsága (háború, hadsereg, béke) 9. szervezetbűnözés /az elleni védelem (terrorizmus, robbantás, maffia) 0. semmi Változó Kategória Nem férfi nő Korcsoport 8-29 év év év év és idősebb Iskolai végzettség max 8 általános szakmunkás érettségizett felsőfokú végzettségű Aktivitás dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív Településen való lakás születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve

7 Változó Háztartás nagysága Anyagi helyzet Havi jövedelem Kategória fő fő fő fő vagy több gyakran vannak anyagi gondjaik néha kisebb anyagi gondjaik vannak ügyes beosztással, megszorítással kijönnek gond nélkül megélnek Ft alatt Ft között Ft felett Település 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár százalékos megoszlás 4. Rendvédelmi és igazságügyi intézmények megítélése A kutatás további részében kíváncsiak voltunk arra, hogy a különböző rendvédelmi szervek, intézmények milyen fontosak, és mennyire egyértelmű a szerepük a megyében élő felnőtt lakosság körében. A megkérdezett lakosok majdnem 70 százaléka nagyon fontos intézménynek tartja a rendőrséget, további 26 százalékuknak pedig inkább fontos. Mindössze 5 százalék azok aránya, akiknek inkább nem, vagy egyáltalán nem fontos a jelenlétük. 7

8 Ön szerint mennyire fontos intézmény hazánkban a rendőrség? egyáltalán nem fontos % 26% inkább fontos 69% 4% inkább nem fontos nagyon fontos Ugyanezt megnézve részletesen dimenziók szerint láthatjuk, hogy nemi bontásban nincs túl nagy különbség, hasonlóképpen fontos intézmény a nőknek és a férfiaknak is. Korcsoport szerinti megoszlás sem heterogénebb, azonban a 60 éves, és annál idősebb korosztály számára fontosabb, mint a többi korcsoporthoz tartozóknak. Mindezt bizonyítja az aktivitás szerinti megoszlás is, ahol a nyugdíjas korosztály 8 százalékának nagyon fontos, valamint további 5 százalékuknak inkább fontos. Minél inkább magasabb az iskolai végzettsége a válaszadóknak, annál kevésbé tartják fontosnak a rendőrség munkáját. Míg a maximum nyolc általánossal rendelkezők 77 százalékának nagyon fontos, addig ugyanez az érték a diplomásoknál csak 6 százalék. Látható az is, hogy a közepes méretű településeken élők magasabb százaléka tartja fontosnak, mint a legkisebb településen élők, vagy éppen a nagyvárosok lakói. 8

9 Mennyire fontos intézmény hazánkban a rendőrség? Változó Kategória Egyáltalán nem fontos Inkább nem fontos Inkább fontos Nagyon fontos százalékos megoszlás Nem férfi nő Korcsoport 8-29 év év év év és idősebb Iskolai végzettség max 8 általános szakmunkás érettségizett felsőfokú végzettségű Aktivitás dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív Települése n való lakás Háztartás nagysága Anyagi helyzet születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve fő fő fő fő vagy több gyakran vannak anyagi gondjaik néha kisebb anyagi gondjaik vannak ügyes beosztással, megszorítással kijönnek gond nélkül megélnek Havi Ft alatt jövedelem Ft között Ft felett Település 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár

10 Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a polgárőrség intézményét mennyire tartják fontosnak. Jóval nagyobb arányban fontos a megye lakosságának, mint nem. A lakosság csekély 7 százalékának egyáltalán nem fontos, 2 százaléka pedig nem tud választ adni a kérdésre. Ön szerint mennyire fontos intézmény hazánkban a polgárőrség? egyáltalán nem fontos nem tudja inkább nem fontos 4% 7% 2% 36% inkább fontos 4% nagyon fontos A polgárőrség jelenléte a nőknek kissé fontosabb, mint a férfiaknak, valamint ez látszik a minél idősebb lakosok körében is. Minél alacsonyabb az iskolai végzettsége valakinek, annál fontosabb számára a polgárőrség intézménye, illetve minél kisebb a település, ahol a megkérdezett él, annál magasabb arányban tartja fontos intézménynek. Mennyire fontos intézmény hazánkban a polgárőrség? Változó Kategória Egyáltalán nem fontos Inkább nem fontos Inkább fontos Nagyon fontos százalékos megoszlás Nem férfi nő Korcsoport 8-29 év év év év és idősebb

11 Változó Kategória Egyáltalán nem fontos Iskolai végzettség Inkább nem fontos Inkább fontos Nagyon fontos százalékos megoszlás max 8 általános szakmunkás érettségizett felsőfokú végzettségű Aktivitás dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív Települése n való lakás Háztartás nagysága Anyagi helyzet születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve fő fő fő fő vagy több gyakran vannak anyagi gondjaik néha kisebb anyagi gondjaik vannak ügyes beosztással, megszorítással kijönnek gond nélkül megélnek Havi Ft alatt jövedelem Ft között Ft felett Település 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár Az áldozatsegítő szolgálat jelenlétéről mindössze a megye felnőtt lakosságának 22 százaléka hallott. A nők magasabb arányban tartják fontosnak, mint a férfiak. Az életkor növekedésével, valamint a minél alacsonyabb iskolai végzettséggel is egyre fontosabbá válik ez az intézmény. Ugyanez tapasztalható az

12 anyagi gondokkal küzdők körében is, minél jobban él valaki, annál kevésbé fontos számára. Aktivitás alapján is némi különbség tapasztalható. A nyugdíjasoknak kevésbé fontos a szolgálat, mint az aktívan dolgozóknak, vagy éppen az inaktívaknak. Utóbbi csoportba tartozóknak a legfontosabb. Eltérések észlelhetőek a szerint is, hogy valaki milyen hosszú ideje él ott ahol él, illetve hány főt számlál az adott település. Fontosabb intézménynek tartják az áldozatsegítő szolgálatot azok, akik több mint 5 éve élnek a településükön illetve azok, akik településén 5 ezer fő felett élnek emberek. Településnagyság szerinti besorolásnál az 5-0 ezer főt, a 0-5 ezer főt illetve a megyei jogú város esetében a körülbelül 50 ezer főt Dunaújváros számláló településeken élők 00 százaléka nyilatkozta, hogy nagyon vagy inkább fontos számára a szolgálat intézménye. A megyeszékhelyen élők számára is fontos, azonban kevésbé, mint a dunaújvárosiaknak. Hallott-e már Ön arról, hogy a megyében létezik az áldozatsegítő szolgálat? igen 22% 78% nem 2

13 Mennyire fontos intézmény hazánkban az áldozatsegítő szolgálat? Változó Kategória Egyáltalán nem fontos Inkább nem fontos Inkább fontos Nagyon fontos százalékos megoszlás Nem férfi nő Korcsoport 8-29 év év év év és idősebb Iskolai végzettség max 8 általános szakmunkás 5 82 érettségizett felsőfokú végzettségű Aktivitás dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív Települése n való lakás Háztartás nagysága Anyagi helyzet születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve fő fő fő fő vagy több gyakran vannak anyagi gondjaik néha kisebb anyagi gondjaik vannak ügyes beosztással, megszorítással kijönnek gond nélkül megélnek Havi Ft alatt jövedelem Ft között Ft felett Település 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár

14 Összességében a Fejér megyei lakosok véleménye alapján a rendőrség munkája a leghatékonyabb, 68 százalékuk szerint nagyon, vagy inkább igen. A polgárőrség munkája 54 százalékuk szerint hatékony, az önkormányzat bűnmegelőzési munkája pedig csupán 43 százalékban. Utóbbi esetében igen magas arányban szerepel a nem tudom válaszkategória. A válaszadók negyede nem tudja megítélni, hogy hatékony-e, vagy sem. Ön szerint mennyire hatékony az Ön településén... nagyon inkább igen inkább nem egyáltalán nem nem tudom a rendőrség a polgárőrség az önkormányzat bűnmegelőzési munkája százalékos megoszlás Arra a kérdésre, hogy melyik intézménnyel került kapcsolatba, a válaszadók 9 százaléka a rendőrséget válaszolta. Ennél jóval kevesebb mértékben kerültek kapcsolatba a polgárőrséggel, illetve még kevesebb arányban az áldozatsegítő szolgálattal. 4

15 Melyik intézménnyel került kapcsolatba? igen nem rendõrség 9% 8% polgárõrség 6% 94% áldozatsegítõ szolgálat % 99% Felmértük, hogy a megye lakosai milyen mértékben vannak megelégedve a rendőrség, a polgárőrség, és az áldozatsegítő szolgálat intézményével. A kapott válaszokat százfokú skálára konvertáltuk, majd átlagpontszámokat számoltunk, relatív sorrendet állítva így az egyes intézmények között aszerint, hogy melyikkel vannak jobban, és melyikkel kevésbé megelégedve az emberek. A különböző intézmények munkájával hasonló arányban voltak megelégedve a megye lakosai minden társadalmi dimenzió esetén, illetve ami jól látszik, hogy leginkább a rendőrség munkáját tartják a legjobbnak. Mennyire volt megelégedve a munkájával? Változó Kategória polgárőrség áldozatsegítő szolgálat rendőrség Nem férfi nő Korcsoport 8-29 év év év év és idősebb

16 Változó Kategória polgárőrség áldozatsegítő szolgálat rendőrség Iskolai max 8 általános végzettség szakmunkás érettségizett felsőfokú végzettségű Aktivitás dolgozó nyugdíjas inaktív Településen születése óta való lakás kevesebb, mint 5 éve Háztartás nagysága Anyagi helyzet több, mint 5 éve fő fő fő fő vagy több gyakran vannak anyagi gondjaik néha kisebb anyagi gondjaik vannak ügyes beosztással, megszorítással kijönnek gond nélkül megélnek Havi Ft alatt jövedelem Ft között Ft felett Település 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros 3-50 Székesfehérvár pontszám százfokú skálán 5. Közbiztonsággal kapcsolatos vélemények A kutatás során megvizsgáltuk a településeken uralkodó aktuális szociális és közbiztonsági helyzetet. Megkérdeztük, hogy az elmúlt öt évben inkább javult, vagy romlott, vagy változott-e egyáltalán a helyzet. A kapott válaszokat mérlegindexé konvertáltuk, -00 és +00 közötti értékkel 6

17 jellemezve, hogy az adott településre jellemző tényező milyen irányba változott az elmúlt öt évben. Egyértelműen megállapítható, hogy a lakosok szociális helyzete romlott a legnagyobb mértékben minden társadalmi dimenzió szerint, valamint a kisebbségekkel való együttélés kapott még igen alacsony pontszámokat, tehát az is egyre nagyobb nehézségekben ütközik a megkérdezettek szerint. Alacsony értékek születtek még az idősek biztonsága és a bűnözés terén is. Amiben mindenki egyetértett, hogy ami inkább javult, az a vagyonvédelmi eszközökkel való ellátottság. A nők és férfiak közti véleménykülönbség alig egy-két pontos. A korcsoporti megoszlás szerint a 8 és 29 évesek szerint csupán kevésbé változtak a dolgok, az áldozatok segítése és a gyerekek, fiatalok biztonsága területre is 0 pontot adtak. A 45 és 59 éves korosztály véleménye a legnegatívabb, szerintük a polgárőrség jelenlétén és a vagyonvédelmi ellátottságon kívül minden inkább romlott. Minél inkább magasabb a végzettsége valakinek, annál rosszabbnak ítéli a helyzetet. A felsőfokú végzettségűek esetében a bűnözés is kiemelten alacsony pontszámot kapott, vagyis véleményük szerint az is sokat romlott az elmúlt öt évben. A háztartások nagyságát vizsgálva, kitűnik, hogy az egyedül élők körében magas azok aránya, akik szerint egyértelműen romlott az idősek biztonsága, illetve inkább romlott a közlekedésbiztonság is. Az anyagi helyzet szempontjából nagyobbak voltak a különbségek. Azok esetében, akiknek gyakran vannak anyagi gondjaik, nagyon magas arányú a bűnözés romlásának értéke, illetve a gyerekek, fiatalok biztonságának romlása, valamint a rendőrség és a lakosság kapcsolatának romlása. Véleményük szerint a polgárőrség jelenléte is rosszabb lett az elmúlt öt évben. Ezzel szemben igen magas értékek kapott ugyanez a jellemző azok esetében, akik gond nélkül megélnek. A mérlegindexen 34 pontot adtak, vagyis szerintük az elmúlt öt évben sokat javult a polgárőrség jelenléte. Továbbá az ő körükben a rendőrség és a lakosság kapcsolata is sokat javult, ezt bizonyítja a 9-es pontszám. 7

18 Végül a települések nagyság szerinti vizsgálatánál is nagy különbségek mutatkoznak. Ha e szerint csoportosítunk, akkor a 2 ezer fő alatti és a 5-0 ezer közötti főt számláló településeken élők szerint inkább javult a bűnözés helyzete. A dunaújvárosi lakók szerint pedig nagyon nagymértékben romlott, náluk -64 pont jött ki. Meg kell említeni, hogy Dunaújváros felnőtt lakosai véleménye szerint minden felsorolt tényező igen nagymértékben romlott az elmúlt öt évben. Mindössze a kisebbségekkel való együttélés és a polgárőrség jelenléte az, mely a -45 pontszámot kapta, a többi még ennél is jóval kevesebbet. A székesfehérváriak megítélése sokkal pozitívabb. Szerintük több tényező nem változott, sőt a vagyonvédelmi eszközökkel való ellátottság némileg javult. Azonban ott is sokat romlott a gyerekek, fiatalok biztonsága, az idősek biztonsága, a bűnözés helyzete, és az általános szociális helyzete a lakosoknak. Ön szerint az alábbi területek helyzete azon a településen, ahol Ön él, az elmúlt öt évben javult, nem változott vagy romlott?. bűnözés 2. közlekedésbiztonság 3. áldozatok segítése 4. lakosok szociális helyzete 5. kisebbségekkel való együttélés 6. polgárőrség jelenléte 7. vagyonvédelmi eszközökkel való ellátottság 8. idősek biztonsága 9. gyerekek, fiatalok biztonsága 0.a rendőrség és a lakosság kapcsolata Kategória férfi nő év év év év és idősebb max 8 általános szakmunkás érettségizett felsőfokú végzettségű dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív

19 Kategória születése óta kevesebb, mint 5 éve több, mint 5 éve fő fő fő fő, vagy annál több gyakran vannak anyagi gondjaik néha kisebb anyagi gondjaik vannak ügyes beosztással, megszorítással kijönnek gond nélkül megélnek Ft alatt Ft között Ft felett ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár pontszám mérlegindexen (-00 és +00 pont között) A lakókörnyezetük biztonságát összességében leginkább közepesnek ítélik a válaszadó lakosok a megyében. Nagyobb eltérések általában nincsenek a különböző dimenziók esetében. Akiknek gyakran vannak anyagi gondjaik, azoknál valamivel magasabb az aránya a közbiztonság rossz megítélésének. Ezen felül igen magas arányban negatív a Dunaújvárosi felnőtt lakosság véleménye a városban mutatkozó közbiztonságról, 7 százalékuk szerint nagyon rossz, további 33 százalékuk szerint pedig rossz. Esetükben nem is fordult elő, hogy valaki nagyon jónak értékelte volna, csupán 32 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy maximum jó. 9

20 Összességében milyennek ítéli meg lakókörnyezetének közbiztonságát? Változó Kategória Nagyon rossz Rossz Közepes Jó Nagyon jó Nem férfi nő Korcsoport 8-29 év év év Iskolai végzettség 60 év és idősebb max 8 általános szakmunkás érettségizett felsőfokú végzettségű Aktivitás dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív Települése n való lakás Háztartás nagysága Anyagi helyzet születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve fő fő fő fő vagy több gyakran vannak anyagi gondjaik néha kisebb anyagi gondjaik vannak ügyes beosztással, megszorítással kijönnek gond nélkül megélnek Havi Ft alatt jövedelem Ft között Ft felett Település 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár százalékos megoszlás 20

21 Az elmúlt öt évben mindössze a lakosság 9 százalékát érte valamilyen jogsértés egyszer, és további 3 százalékukat többször is. Majdnem 90 százalék azok aránya, akiket egyszer sem ért. Akiket ért, 73 százalékuk tett is bejelentést, vagy feljelentést a rendőrségen. Az elmúlt öt évben történt-e az Ön vagy családja sérelmére jogsértés? igen többször is igen, egyszer 3% 9% 88% nem Tett Ön bejelentést vagy feljelentést a rendőrségen? nem 27% 73% igen 2

22 Amennyiben nem tett, azt azért nem tette, mert véleménye szerint esélytelen lett volna, hogy bármi is történjen, vagy lebeszélte róla a rendőr, vagy nem érte akkora kár, hogy feljelentést tegyen, esetleg megegyeztek az őt sérelmezővel. Többen voltak azok, akik viszont úgy vélték, hogy úgysem történt volna semmi ügyükben, nem segítettek volna nekik a rendőrök. Válaszok Esélytelennek láttam, hogy bármi történjen. Lebeszélt a rendőr. Megegyeztek a rendőrségen kívül. Nem a rendőrségre tartozik. Nem tartottam érdemesnek, a kár értéke csekély volt. Nem volt akkora a baj. Nem volt akkora az anyagi kár. Tudtam ki a tettes. Úgysem csinálnak semmit. Úgysem érdekelte volna őket. Úgysem kapták volna el. úgysem találják meg. Más hatóságnál a válaszadók mindössze 7 százaléka tett bejelentést, mégpedig a bíróságon, vagy előfordult, hogy a tűzoltóságon. Tett Ön bejelentést más hatóságnál? igen 7% 93% nem 22

23 A következőkben rákérdeztünk arra, hogy mikor és hol szoktak esetleg attól tartani a lakosok, hogy áldozattá válhatnak. Leginkább a nők azok, akik félnek, hogy bántalmazzák őket. Attól, hogy éjjel egyedül az otthonukban éri őket valami, attól 5 százalékuk folyamatosan tart, százalékuknak ez gyakori, és további 32 százalékuknak pedig ennél ritkábban előforduló, de előforduló félelme. A különböző korosztályok vizsgálatánál, holott a legmagasabb arányban, 5 százalékban a évesek félelme ez, mégis a 60 éves, vagy annál idősebb korosztály az, akik 2 százaléka mindig, vagy gyakran fél ettől, amit az aktivitás alapján való csoportosítás jellemzése is igazol, hisz a nyugdíjasok 3 százaléka mindig, vagy gyakran válaszkategóriát jelölte be. Az inaktívak csoportjába tartozók GYED-en, GYES-en lévők, munkanélküliek, tanulók, háztartásbeliek több mint 0 százalékának ez szintén állandó, vagy gyakori félelme, valamint 27 százalékuk néha tart ettől. Települések részletes elemzése kapcsán megállapítható, hogy aki több mint 5 éve él az adott településen fél leginkább, legkevésbé pedig azok, akik kevesebb ideje élnek ott, vagy nemrég költöztek oda. Ezen felül látható, hogy minél nagyobb egy település, annál inkább tartanak attól az ott élők, hogy éjjel az otthonukban áldozattá válnak. Legnagyobb arányban Dunaújváros felnőtt lakossága fél ettől, 4 százalékuk mindig, vagy néha, és további majdnem 50 százalékuk néha. 23

24 Szokott-e félni attól, hogy áldozattá válik éjjel egyedül az otthonában? férfi nõ 53 soha néha gyakran mindig év vagy feletti dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve ezer fõ alatti 2-5 ezer fõ 5-0 ezer fõ 0-5 ezer fõ Dunaújváros Székesfehérvár % 20% 40% 60% 80% 00% százalékos megoszlás Az utcán sötétedés után a nők 6 százaléka mindig, 7 százalékuk pedig gyakran fél attól, hogy áldozattá válik. Több mint harmaduk pedig tart ettől, de néha. A férfiak mindössze 8 százaléka fél ettől mindig, vagy gyakran. Korcsoport és aktivitás szerinti vizsgálatnál is a nyugdíjas korosztály fél ettől legmagasabb arányban, a dolgozók köre és a minél fiatalabbak pedig kevésbé. Az adott településen való élés hossza, és a település nagysága is differenciálja a megye felnőtt lakosságát aszerint, hogy ki milyen gyakran tart attól, hogy sötétedés után áldozattá válhat az utcán. Aki a legkevesebb ideje él lakóhelyén, az tart ettől a legkevésbé, aki több mint 5 éve, vagy születése óta az a leginkább, 45 és 43 százalék között mozog azok aránya, akiknek ez vagy állandó, vagy ritka, de tartósan fennálló félelme. A köztereken való áldozattá válástól legnagyobb mértékben a Dunaújvárosi lakosság tart, harmaduk mindig, vagy gyakran fél ettől, 24

25 további 43 százalékuk pedig néha. A másik nagyváros, Székesfehérvár esetében, ezek az értékek 8 és 28 százalék között mozognak. Minél magasabb egy település lélekszáma, annál jobban tartanak ilyen atrocitástól. Szokott-e félni attól, hogy áldozattá válik sötétedés után az utcán? férfi nõ 44 soha néha gyakran mindig év vagy feletti dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve ezer fõ alatti 2-5 ezer fõ 5-0 ezer fõ 0-5 ezer fõ Dunaújváros Székesfehérvár % 20% 40% 60% 80% 00% százalékos megoszlás A tömegközlekedésen való áldozattá válástól a nők 4 százaléka, és a férfiak 2 százaléka gyakran tart. A nők 9 százaléka, a férfiak 0 százaléka pedig néha. Ebben az esetben a fiatal korosztályhoz tartozóak jobban félnek 4 százalékuk gyakran, 7 százalékuk néha, mint az idősebbek. A 45 és 59 évesek 6 százaléka, a nyugdíjasok 7 százaléka gyakran, vagy néha tart ettől. A válaszadó minél régebb óta él és minél nagyobb településén, annál jobban fél a tömegközlekedésen való utazástól. Dunaújváros lakosai ettől is magasabb mértékben tartanak, mint a megye egyéb településen élők. 25

26 Szokott-e félni attól, hogy áldozattá válik tömegközlekedési eszközön? férfi nõ soha néha gyakran mindig év vagy feletti dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve ezer fõ alatti 2-5 ezer fõ 5-0 ezer fõ 0-5 ezer fõ Dunaújváros Székesfehérvár % 20% 40% 60% 80% 00% százalékos megoszlás A külföldön való tartózkodásuk alkalmával kevesen félnek attól, hogy áldozattá válhatnak. 4 és 8 százalék között mozog azok aránya, akik csupán néha tartanak ettől. Általánosságban a nők és a fiatal generációhoz tartozóak valamivel magasabb százalékban, mint a férfiak, vagy az idősebbek. Valamint így van ezzel az inaktívak csoportja, esetükben 5 százalék fél ettől néha, vagy gyakran. A település nagyság szerinti kategorizálásnál Dunaújváros felnőtt lakossága ismét kicsit nagyobb arányban tartanak ettől, mint a megye egyéb településien, 20 százalékuk néha, vagy gyakran. 26

27 Szokott-e félni attól, hogy áldozattá válik külföldön? férfi nõ év vagy feletti dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve soha néha gyakran mindig ezer fõ alatti 2-5 ezer fõ 5-0 ezer fõ 0-5 ezer fõ Dunaújváros Székesfehérvár % 20% 40% 60% 80% 00% százalékos megoszlás Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire tartanak attól az emberek, hogy nappal válnak áldozattá az utcán. Ettől viszonylag kisebb mértékben tartanak a megye lakosai, - százalék között mozog azok aránya, akik esetleg mindig, vagy gyakran félnek ettől. A nagyobb településeken élőknek általánosságban ez nem félelmük, csupán néha tartanak tőle, azonban meg kell említeni, hogy a Dunaújvárosban élők majdnem felének néha idegeskedést okoz, hogy kimenjen-e nappal az utcára. 27

28 Szokott-e félni attól, hogy áldozattá válik nappal az utcán? soha néha gyakran mindig férfi nõ év vagy feletti dolgozó nyugdíjas egyéb inaktív születése óta kevesebb, mint 5 éve több mint 5 éve ezer fõ alatti 2-5 ezer fõ 5-0 ezer fõ 0-5 ezer fõ Dunaújváros Székesfehérvár % 20% 40% 60% 80% 00% százalékos megoszlás Bűnmegelőzési attitűdök A fejér megyei lakosok 92 százaléka egyetért azzal a kijelentéssel, hogy az ingatlanok tulajdonosainak, illetve az egy utcában élőknek össze kellene fogniuk a biztonságuk érdekében, továbbá 88 százalékuk véleménye szerint ha a rendőrség nem tudja megvédeni a lakosokat és vagyontárgyaikat, az embereknek joguk van megvédeni magukat mindenáron. Magyarországon állandó vitatéma és az utóbbi időkben történt brutális gyilkosságok nyomán ismét fellángolt a vita a halálbüntetés visszaállításáról, a fejér megyei lakosok 56 százaléka teljes mértékben egyetért azzal, hogy Magyarországon vissza kellene állítani a halálbüntetést különösen súlyos bűncselekmények esetén, további egynegyedük szintén támogatja ezt a gondolatot, ezzel szemben a lakosok közel egyötöde elutasítja a halálbüntetés visszaállítását. A lakosok több mint 80 százaléka szerint a vagyontárgyak védelme elsősorban az emberek, a tulajdonosok feladata, illetve úgy gondolják, hogy az emberek 28

29 megfelelően vigyáznak értékeikre. A fejér megyei lakosok háromnegyede úgy véli, hogy a településeken élő gyermekek biztonságban vannak, egynegyedük gondolja azt, hogy ki vannak téve veszélynek a fiatalabb korosztályhoz tartozók. A lakosok 29 százaléka úgy véli, hogy a jelenlegi büntetési rendszer kellőképpen elrettentő hatású, 44 százalékuk véleménye szerint ez egyáltalán nem igaz, illetve további 27 százalékuk is inkább úgy gondolja, hogy nincs elég elrettentő ereje a mai szabályozásnak. A fejér megyei lakosok 5 százaléka nyilatkozta azt, hogy vannak olyan emberek a szomszédságában, akiktől fél, 85 százalékuk egyáltalán vagy inkább nem tud ilyet említeni. Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Az ingatlanok tulajdonosainak, az egy utcában lakóknak össze kellene fogniuk a biztonság érdekében Ha a rendőrség nem tudja megvédeni a lakosokat, vagyontárgyaikat, az embereknek joguk van megvédeni magukat minden áron Magyarországon vissza kellene állítani a halálbüntetést különösen súlyos bűncselekmények esetén. A vagyontárgyak védelme elsősorban az emberek, a tulajdonosok feladata Az itt élő emberek megfelelően vigyáznak értékeikre A településen élő gyermekek biztonságban vannak A jelenlegi büntetési rendszer kellőképpen elrettentő erejű. Vannak olyan emberek a szomszédságában, közvetlen környezetében, akitől fél teljesen inkább igen inkább nem egyáltalán nem sorszázalékos megoszlás Az egyes társadalmi alcsoportok részletes vizsgálata során látható, hogy a nőkre, az idősekre, az inaktívakra és az egy fős háztartásokban élőkre 29

30 nagyobb arányban jellemző az, hogy a környezetükben van olyan ember, akitől fél, azaz a szubjektív biztonságérzetük alacsonyabb a többi alcsoportba tartozó társaiknál. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők kevésbé értenek egyet azzal, hogy az ingatlanok tulajdonosainak, az egy utcában lakóknak össze kellene fogniuk a biztonság érdekében, illetve ugyanezt a véleményt osztják az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők is. A férfiak és az átlagjövedelem alatti bevétellel rendelkezők gondolják főleg úgy, hogy ha a rendőrség nem tudja megvédeni a lakosokat, vagyontárgyaikat, az embereknek joguk van megvédeni magukat minden áron, kevésbé osztják ezt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a nők és az egy fős háztartásokban élők. A vagyontárgyak védelmét főként a nők, a 60 éven felüliek, a szakmunkás végzettséggel rendelkezők, az átlagjövedelem alatti bevételűek és a kisebb háztartásokban élők gondolják az emberek, illetve tulajdonosok feladatának. Súlyos bűncselekmények esetén a halálbüntetés visszaállítását leginkább a férfiak, a évesek, a szakmunkás végzettséggel rendelkezők, a nyugdíjasok illetve inaktívak, az átlagos jövedelműek, illetve a nagyobb háztartásokban élők támogatnák. A jelenlegi büntetési rendszer a nők, az idősek, a szakmunkások és a diplomások, az inaktívak és a 4 vagy több fős háztartásokban élők szerint kevésbé elrettentő hatású. Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel?. Vannak olyan emberek a szomszédságában, közvetlen környezetében, akitől fél 2. Az ingatlanok tulajdonosainak, az egy utcában lakóknak össze kellene fogniuk a biztonság érdekében 3. Ha a rendőrség nem tudja megvédeni a lakosokat, vagyontárgyaikat, az embereknek joguk van megvédeni magukat minden áron 4. A vagyontárgyak védelme elsősorban az emberek, a tulajdonosok feladata 5. Az itt élő emberek megfelelően vigyáznak értékeikre 6. A településen élő gyermekek biztonságban vannak 7. Magyarországon vissza kellene állítani a halálbüntetést különösen súlyos bűncselekmények esetén. 8. A jelenlegi büntetési rendszer kellőképpen elrettentő erejű. 30

31 Kategória Férfiak Nők évesek évesek évesek év felettiek Alapfokú végzettség Szakmunkás Középfokú végz Felsőfokú végzettség Gazdaságilag aktív Nyugdíjas Egyéb inaktív éven belül költözött a településre 5 évnél régebben költözött a településre születése óta itt él a településen Átlag jövedelem alatti Átlagos jövedelem Átlag feletti jövedelem fős háztartás fős háztartás fős háztartás vagy több fős háztartás 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár Átlag pontszám százfokú skálán Az emberek vagyonbiztonságának javítása érdekében a fejér megyei lakosok szerint a legfontosabb az, hogy a bűnelkövetők jóvá tegyék a 3

32 károkat, véleményük szerint fontos lenne a bűnelkövetők szigorúbb büntetése, valamint az, hogy az emberek jobban vigyázzanak az értékeikre, mindezeket a lakosok százaléka tartja indokoltnak. A lakosok több mint kétharmada szerint teljes mértékben, további 22 százalékuk szerint pedig inkább fontos lenne térfigyelő kamerák felszerelése a településeken a vagyonbiztonság javítása érdekében, továbbá az, hogy a szomszédok jobban figyeljenek egymásra és tartsák szemmel egymás értékeit. A Fejér megyében élők 9-92 százaléka fontosnak tartaná a rendőri jelenlét fokozását, a kivonuló szolgálat biztosítását a riasztóval rendelkező épületekhez, valamint a segélyhívó rendszer és a kivonuló szolgálat megszervezését belterületen is. A lakosok 87 százaléka szerint fontos lenne a rendőrségi állomány megerősítése, 80 százalékuk szerint a mezőőrség felállítása, százalékuk véleménye alapján a polgárőrség jogkörének bővítése és a polgárőrség létszámának növelése, valamivel több mint kétharmaduk szerint pedig önkormányzati rendőröket is munkába kellene állítani. Ön szerint a vagyonbiztonság javítása érdekében mennyire fontosak az alábbiak teljesen inkább inkább egyáltalán igen nem nem a bűnelkövetők szigorúbb büntetése hogy a bűnelkövetők tegyék jóvá a kárt hogy az emberek jobban vigyázzanak értékeikre térfigyelő kamerák felszerelése hogy a szomszédok jobban figyeljenek egymásra a rendőri jelenlét fokozása kivonuló szolgálat a riasztóval rendelkezőkhöz segélyhívó rendszer és kivonuló szolgálat megszervezése belterületen a rendőrség állományának megerősítése mezőőrség felállítása a polgárőrség jogkörének bővítése a polgárőrség létszámának növelése önkormányzati rendőr munkába állítása sorszázalékos megoszlás 32

33 Az egyes társadalmi alcsoportok véleménystruktúráját részletesen vizsgálva megállapítható, hogy nemek között lényeges eltérések nem tapasztalhatóak, életkor szerint inkább a évesek és a 60 éven felüliek gondolják fontosnak ezen szempontok fejlesztését, iskolai végzettség szerint több kérdés mentén pedig főleg az alacsony iskolai végzettségűek. Gazdasági aktivitás szerint nagy eltérések nem mutathatóak ki, azonban a kisebb jövedelműek valamivel fontosabbnak gondolják ezeket a tényezőket a vagyonbiztonság javítása érdekében, csakúgy mint háztartásokban élők. a kisebb méretű Ön szerint a vagyonbiztonság javítása érdekében mennyire fontosak az alábbiak. a bűnelkövetők szigorúbb büntetése 2. hogy a bűnelkövetők tegyék jóvá a kárt 3. hogy az emberek jobban vigyázzanak értékeikre 4. hogy a szomszédok jobban figyeljenek egymásra 5. a rendőri jelenlét fokozása 6. a rendőrség állományának megerősítése 7. a polgárőrség jogkörének bővítése 8. segélyhívó rendszer és kivonuló szolgálat megszervezése belterületen 9. mezőőrség felállítása 0. önkormányzati rendőr munkába állítása. a polgárőrség létszámának növelése 2. térfigyelő kamerák felszerelése 3. kivonuló szolgálat a riasztóval rendelkezőkhöz Kategória Férfiak Nők évesek évesek évesek év felettiek Alapfokú végzettség Szakmunkás Középfokú végz Felsőfokú végzettség Gazdaságilag aktív Nyugdíjas Egyéb inaktív

34 Kategória éven belül költözött a településre 5 évnél régebben költözött a településre születése óta itt él a településen Átlag jövedelem alatti Átlagos jövedelem Átlag feletti jövedelem fős háztartás fős háztartás fős háztartás vagy több fős háztartás ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár Átlag pontszám százfokú skálán A parlament nemrégiben kezdeményezte a büntető törvénykönyv módosítását annak érdekében, hogy önálló büntetőjogi törvényi tényállássá minősítse a családon belüli erőszakot. A fejér megyei lakosok 77 százaléka nagyon egyetért azzal, hogy büntethető legyen az ilyen fajta erőszakos cselekmények, további egyötödük is egyetért ezzel, a lakosok mindössze három százaléka nyilatkozta azt, hogy véleménye szerint erre a módosításra nincsen szükség. 34

35 A parlament módosította a jogszabályokat és büntethető lett a családon belüli erőszak. Ön egyetért vagy nem ért egyet ezzel a módosítással? egyáltalán nem egyetért % 20% 2% inkább nem 77% nagyon egyetért A nők 79 százaléka, a férfiak 76 százaléka teljes mértékben támogatja azt, hogy büntethető legyen a családon belüli erőszak, életkor szerint a 60 éven felüliek támogatják leginkább ezt a jogszabályváltozást, iskolai végzettség szerint az alapfokú végzettséggel rendelkezők, aktivitás alapján inkább az inaktívak, jövedelmi helyzet szerint az alacsony jövedelemmel rendelkezők, míg háztartásméret alapján a több fős háztartásokban élők. A parlament módosította a jogszabályokat és büntethető lett a családon belüli erőszak. Ön egyetért vagy nem ért egyet ezzel a módosítással? Inkább Egyáltalán Nagyon Egyetért nem ért nem ért egyetért egyet egyet Férfiak Nők évesek évesek évesek év felettiek Alapfokú végzettség Szakmunkás Középfokú végz Felsőfokú végzettség

36 Nagyon egyetért Egyetért Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet Gazdaságilag aktív Nyugdíjas Egyéb inaktív éven belül költözött a településre 5 évnél régebben költözött a településre születése óta itt él a településen Átlag jövedelem alatti Átlagos jövedelem Átlag feletti jövedelem fős háztartás fős háztartás fős háztartás vagy több fős háztartás ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár sorszázalékos megoszlás A fejér megyei felnőtt lakosok közel fele a bűnmegelőzés területén igényelné elsősorban a rendőrség fokozott fellépését a jelenlegi helyzethez viszonyítva, közel egyharmaduk a bűnüldözésben várnak nagyobb munkát, 4 százalékuk elsősorban a közterületen látna több rendőri intézkedést, illetve 6 százalékuk szerint a közlekedés területén kellene fokozottabb fellépés a rendőrség részéről. 36

37 Ön mely területen igényelné elsősorban a Rendőrség fokozott fellépését a jelenlegi helyzethez viszonyítva? közterületen közlekedésben 6% 4% 49% bűnmegelőzésben 3% bűnüldözésben A nők néhány százalékponttal többen igényelnék a rendőrség nagyobb fellépését a bűnmegelőzésben, mint a férfiak, korosztály szerint a közterületen a 60 éven felüliek látnának szívesebben több rendőrt, míg a évesek a bűnmegelőzésben. Iskolai végzettség szerint az alapfokú végzettségűek 38 százaléka vár nagyobb rendőri munkát a bűnüldözés területén, a magasabb iskolai végzettségűek 29-3 százaléka várja el ugyanezt, utóbbi csoportok inkább a bűnmegelőzésre fektetnének nagyobb hangsúlyt. Jövedelmi helyzet alapján is láthatóak különbségek, a magasabb jövedelemmel rendelkezők az alacsonyabb jövedelműekhez képest több rendőrt látnának a közlekedési helyzetekben és a bűnmegelőzésben, míg hozzájuk képest majdnem 0 százalékponttal többen várnak fokozottabb rendőri fellépést az alacsony jövedelműek a bűnüldözésben. 37

38 Ön mely területen igényelné elsősorban a Rendőrség fokozott fellépését a jelenlegi helyzethez viszonyítva? közterületen közlekedésben bűnüldözésben bűnmegelőzésben Férfiak Nők évesek évesek évesek év felettiek Alapfokú végzettség Szakmunkás Középfokú végz Felsőfokú végzettség Gazdaságilag aktív Nyugdíjas Egyéb inaktív éven belül költözött a településre 5 évnél régebben költözött a településre születése óta itt él a településen Átlag jövedelem alatti Átlagos jövedelem Átlag feletti jövedelem fős háztartás fős háztartás fős háztartás vagy több fős háztartás ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár sorszázalékos megoszlás Kíváncsiak voltunk arra a kutatás során, hogy a megyei lakosok saját lakókörnyezetükben mely területen igényelnék a rendőrség fokozott bűnmegelőzési tevékenységét. A lakosok 38 százaléka a közterületen tartja fontosnak ezt a tevékenységet, 35 százalékuk az ifjúság- és 38

39 családvédelemben, 24 százalékuk a vagyonvédelem területén, 3 százalékuk pedig a rendezvények helyszínén. Lakókörnyezetében mely területen igényelné elsősorban a Rendőrség fokozott bűnmegelőzési tevékenységét? vagyonvédelemben 24% 38% közterületen 35% 3% ifjúság- és családvédelemben rendezvények helyszínén A férfiak közül többen igényelnék a rendőrség fellépését a vagyonvédelem területén, mint a nők, ugyanez figyelhető meg az élekor emelkedésével is. Fordított jellegű jelenség figyelhető meg az életkor tekintetében az ifjúság- és családvédelem területén, azaz minél fiatalabb valaki, véleménye szerint annál nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatalok és a családok védelmére. Iskolai végzettség szerint jelentős véleménykülönbségek nem tapasztalhatóak, egyedül talán az ifjúság- és családvédelem területén, a felsőfokú végzettségűek valamivel többen gondolják azt alacsonyabb iskolai végzettségű társaiknál, hogy nagyobb hangsúlyt kellene erre a területre helyezni a rendőrségnek. Aktivitás alapján a nyugdíjasok főleg a közterületen és a vagyonvédelem területén látnának szívesen fokozottabb rendőri tevékenységet, míg az egyéb inaktívak elsősorban az ifjúság- és családvédelem valamint a közterületen, és a gazdaságilag aktívak is inkább az utóbbi két területen. 39

40 A kisebb méretű háztartásokban élők főleg a vagyonvédelemben és a közterületen várnának nagyobb rendőri tevékenységet, míg a nagyobb háztartások lakói a közterületen és az ifjúság- és családvédelemben. Lakókörnyezetében mely területen igényelné elsősorban a Rendőrség fokozott bűnmegelőzési tevékenységét? Ifjúság- és Vagyonvédelemben helyszínén leten Rendezvények Közterü- családvédelemben Férfiak Nők évesek évesek évesek év felettiek Alapfokú végzettség Szakmunkás Középfokú végz Felsőfokú végzettség Gazdaságilag aktív Nyugdíjas Egyéb inaktív éven belül költözött a településre 5 évnél régebben költözött a településre születése óta itt él a településen Átlag jövedelem alatti Átlagos jövedelem Átlag feletti jövedelem fős háztartás fős háztartás fős háztartás vagy több fős háztartás 2 ezer fő alatti ezer fő ezer fő ezer fő Dunaújváros Székesfehérvár sorszázalékos megoszlás 40

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 28. hullám

Alba Radar. 28. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 28. hullám Civil szervezetek megítélése Székesfehérváron 2015. november 6. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal

Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal Közvélemény-kutatás a kerületi lakosság és a kerületi szakértők körében ZÁRÓ KUTATÁSI JELENTÉS 2015. január Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 2. hullám

Alba Radar. 2. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám A polgármester lemondásával kapcsolatos vélemények 2010. július 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2.

30. hullám. II. Gyorsjelentés. Adományozási szokások január 2. 30. hullám II. Gyorsjelentés Adományozási szokások 2017. január 2. 1 A KUTATÁS HÁTTERE ÉS MÓDSZERTANA A Magyar Városkutató Intézet havi rendszerességgel vizsgálja a települések, különös tekintettel a városok

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám A fehérvári lakosok aktivitása 2012. április 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében Lakossági véleményfeltárás Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében 2013. június 7-9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu 1 A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés Készült az Állampolgári részvétel hete 01 program keretén belül 01. szeptember. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A házasság, mint érték 2012 Székesfehérvári lakosok házasságról vallott értékei 2012. február 14. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 9. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 9. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 9. jelentés Készült az állampolgári részvétel hete 2010 program keretében 2010. szeptember 20. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám. A tervezett Kisebbségi Kulturális Központ támogatottsága Székesfehérváron

Alba Radar. 11. hullám. A tervezett Kisebbségi Kulturális Központ támogatottsága Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A tervezett Kisebbségi Kulturális Központ támogatottsága Székesfehérváron 2012. január 25. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 10. hullám

Alba Radar. 10. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 10. hullám Vélemények az idős és fiatal generációk helyzetéről 01. január 1. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu. www.echoinn.hu

Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu. www.echoinn.hu Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Önkéntességgel kapcsolatos lakossági attitűdök - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014. június 27. Készítette:

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Alba Radar. 5. hullám. A lakosok politikai preferenciája

Alba Radar. 5. hullám. A lakosok politikai preferenciája Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 5. hullám A lakosok politikai preferenciája 2010. december 30. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám. A lakosok politikai preferenciája

Alba Radar. 14. hullám. A lakosok politikai preferenciája Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám A lakosok politikai preferenciája 12. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Maczuczáné Fenyvesi Viktória: Az önkéntesség megítélése Székesfehérváron

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2012. július 6. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám. A lakosok a nők helyzetéről Fehérváron

Alba Radar. 6. hullám. A lakosok a nők helyzetéről Fehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám A lakosok a nők helyzetéről Fehérváron 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám. Verskultúra Székesfehérváron

Alba Radar. 21. hullám. Verskultúra Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám Verskultúra Székesfehérváron 203. április 0. Készítette: Macher Judit macherjudit@echomail.hu www.echoinn.hu A kutatás háttere

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana A lakossági közvélemény-kutatást a Sze-Lá-Ví Alapítvány végezte a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Tordas

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Inflációs várakozás 2002/8 SPSS állomány neve: F53 Budapest, 2002. augusztus Inflációs várakozás 2002/8 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ INFLÁCIÓS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A fehérvári lakosok véleménye a környezetvédelmi problémákról - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. április

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok?

Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? Hogyan kerülnek haza a vállalati adatok? G Data-felmérés G Data. A biztonság németül. Munkahely és magánélet kapcsolata A 18 75 éves internetezők 56%-a rendelkezik teljes munkaidős vagy részmunkaidős állással.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április

A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás április A Kőbánya-Kispest metróvégállomás környezetében tervezett beruházás 200. április 2 Vezetői összefoglaló A 19. kerületi lakosok több mint háromnegyede hallott a Kőbánya- Kispest metróvégállomás környezetében

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben