A DNS szerepe a bizonyításban OTDK DOLGOZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DNS szerepe a bizonyításban OTDK DOLGOZAT"

Átírás

1 A DNS szerepe a bizonyításban OTDK DOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Konzulens: dr. Finszter Géza Készítette: Duzs Edit Neptun-kód: OVDFS3 V. évfolyam január 21. 1

2 A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP A/ azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása, és működtetése országos program című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok A DNS története A DNS vizsgálatok jelentősége A nyomozás A DNS megjelenése előtti nyomozás A Személyazonosítás A Személyazonosítás problémája a közigazgatási jogban A Személyazonosítás problémája a polgári jogban A Személyazonosítás problémája a büntetőjogban A BSZKI-ról Daktiloszkópiai Osztály Fizikai-kémiai Osztály Igazságügyi genetika-dns vizsgálat Kriminalisztikai Osztály Orvosszakértői Osztály Szerves kémiai analitikai Osztály IRM rendelet a DNS-profil meghat. szakmai-módszertani követelményeiről A bizonyítás A bizonyítás törvényessége A bizonyítékok értékelése A bizonyítás eszközei A tanúvallomás Szakértői vélemény A tárgyi bizonyítékok A terhelt vallomása A bizonyítási eljárások Szemle A helyszíni kihallgatás A bizonyítási kísérlet A felismerésre bemutatás A szembesítés A szakértők párhuzamos meghallgatása Tartalomjegyzék

4 1. Bevezető gondolatok 2013 A DNS szerepe a bizonyításban Megcáfolhatatlan és könnyen belátható tény az, hogy léteznek olyan örök kérdések, univerzális problémák a világon, melyre az emberiség minden korban keresi a választ. Elmondható, hogy ezekre a problémákra, kérdésekre minden korban más és más választ, megoldást tekintenek elfogadottnak. Mindannyian tudjuk, hogy ezekre a kérdésekre nem létezik tökéletes és egyben hibátlan válasz. Senki által sem vitatható tény, miszerint a büntetőügyekben a nyomozás során fel kell tárni az elkövető személyét, majd a Büntetőtörvénykönyvnek megfelelően szankcióval kell őt. Mivel azonban a büntetőbíróság csupán valószínűsítésre nem alapíthatja az ítéletét, így szükség van olyan bizonyítékok feltárására, amelyekkel minden kétséget kizáró meggyőződés kialakítását lehet alátámasztani, vagy legalábbis segítik annak a kialakítását, illetve amelyek egyúttal minden kétséget kizáróan állapítják meg az adott személy kilétét, elkövetői mivoltát. A Büntetőeljárásról szóló évi XIX törvény 7. szerint Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg. A bűncselekmény elkövetésével vádolt személyek kutatásának különböző módszerei léteznek, amelyek egyébként folyamatosan változnak is. Dolgozatomban kitérek arra, hogy a DNS milyen szerepet tölt be az elkövetők azonosítása során, de vizsgálódásaim kiterjedtek ezen túlmenően a DNS megjelenését megelőző nyomozásokra is. A feltárt bizonyítékokat külön-külön is figyelembe kell vennie az eljáró bírónak, de azokat összességében vizsgálja végül. A 4

5 döntését meghozó bíró az ítéletében a bizonyítékokat köteles értékelni, illetve, ha valamelyiket figyelmen kívül hagyta, köteles azt magyarázattal ellátni. A legbiztosabb személyazonosításra olyan biológiai tulajdonságok alkalmasak, amelyek nem változnak az életkorral, a környezeti hatásokkal, viszont kellő sokféleséggel rendelkeznek, így mind ennek köszönhetően az egyedek között különbséget lehet tenni. Természetesen mindig az adott korszak tudományos színvonala határozza meg a biológiai maradványok vizsgálati lehetőségét, amelyek nemcsak a bűncselekmény megvalósulásának helyszínén keletkeztek, hanem egyben azokkal összefüggésbe hozhatóak. Szakdolgozatomban megvizsgálom, hogy mik a kriminalisztika új módszerei a büntetőeljárásban, és miként kerülnek felhasználásra a bizonyítás során. Célom megvizsgálni, hogy a büntetőjogon kívül más jogágakban közigazgatási jog, polgári jog a bizonyítás során a DNS milyen szerepet tölt be, hiszen az általános vélekedés ellenére a személyazonosítás problémája nem csak büntetőperekben, hanem az említett jogterületeken is hasonlóképpen felvetődik. Dolgozatom elején rövid áttekintést kívánok adni a DNS kialakulásáról, annak a jelentőségéről, majd kitérek arra, hogy a nyomozás során hogyan jártak el a nyomozóhatóságok mielőtt ez a bizonyítási technika megjelent volna. Ezt követően végigkísérem a DNS útját, így a mintavételtől kezdve azoknak a megvizsgálásán BSZKI át a bíróság bizonyítás során való alkalmazásáig. A molekuláris biológiában az elmúlt másfél évtizedben történt nagyarányú fejlődés lehetővé teszi, hogy a DNS vizsgálatokat mind polgári, mind közigazgatási, és mind a büntetőeljárásban széles körben alkalmazni lehessen. A vizsgálatokkal kapcsolatban azonban számos kérdés merül fel. A DNS vizsgálat eredményének felhasználását tekintve kerül elő az a kérdés, hogy milyen bizonyító erő tulajdonítható a DNS vizsgálat eredményeként elkészített szakvéleménynek? A szakvéleményben foglaltak megdönthetetlen bizonyítéknak tekinthetők-e? A DNS vizsgálatok bizonyító ereje nagyobb-e, mint mást bizonyítékoké? Önmagában minden kétséget kizáróan elegendő bizonyítékként szolgál? Ezekre a kérdésekre és más hasonló jellegű kérdésekre keresem a szakdolgozatomban a választ, amelyet a lehető legrészletesebben szeretnék elméletben kifejteni, illetve a 5

6 gyakorlatban megvizsgálni. Az magától értetődőnek tűnik, hogy a bírónak nem áll módjában az a lehetőség, hogy ne foglaljon egyértelműen állást. Ebből következik az, hogy azt a döntést kell meghoznia, amely mellé több érvet lehet felsorakoztatni, és amely a nagyobb társadalmi hasznot eredményezi, amely leginkább minden kétséget kizáróan meggyőződést kialakította benne. A dolgozat elkészítéséhez leginkább hazai szakirodalmat használtam fel, hiszen a hazai szabályozást és annak gyakorlatát vizsgáltam. A szakirodalmak feldolgozása folyamán törekedtem arra, hogy a kriminalisztika témakörében elismert szerzők munkáit idézzem meg. Természetesen a vonatkozó jogszabályok ismerete nélkül nem ismerhetők meg a ennek a speciális bizonyítási módszernek a szabályai, így a dolgozatban helyet kaptak jogszabály-helyek megjelölései, illetve azok értelmezései is. Dolgozatom színvonalának emelése érdekében személyes látogatást tettem a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban, ahol személyes interjút készíthettem Duzs Évával, illetve a Budapest, VIII. kerület, Mosonyi utca 5-7. szám alatti BRFK objektumában, ahol Árvai Lászlótól kapott információk nyújtottak segítséget. 2. A DNS története A DNS felfedezése, szerkezeti modelljének megalkotása a XX. sz. egyik leghatalmasabb felfedezésének tekinthető. Jó pár évvel ezelőtt, hosszú időn keresztül csupán az ujjlenyomat összehasonlító vizsgálat biztosított lehetőséget a személyek egyértelmű azonosítására. Az elkövetők azonban, mint azt mindannyian tudjuk, a bűncselekmény helyszínén nem csak ujjlenyomataikat hagyják hátra, hanem egyéb biológiai szövetet, testváladékot stb. is, amelyek részletes vizsgálatával az elkövetők azonosíthatóvá válnak. Mindezekre figyelemmel a tudósok kifejlesztették a kriminalisztikában jelentős szerepet betöltő DNS vizsgálatokat. Túlnyomórészt a személy- illetve az egyed azonosságának és a származás 6

7 megállapításának céljából ad választ különböző igazságügyi kérdésekre. Ezekben a kérdésekben keletkező szakértői vélemények a felderítés, nyomozás és a bizonyítás során is egyaránt jelentős szerepet kapnak. Az általános vélekedés ellenére azonban személyazonosításra nem csak a büntetőperek során, hanem a többi jogágban, a többi jogterületen is hasonlóképpen szükség van. Minden egyes jogterületen ugyanúgy felvetődik az a féle személyazonosítási probléma, hogy vajon ki az a személy, aki jogosult lehet igényét érvényesíteni. Az igazságügyi orvostan fejlődése mindenképpen szorosan összefügg a jogi élet változásával. A joggyakorlat olyan kérdéseket is felvet, amelyek megoldása természettudományokban, élettudományokban, orvostudományokban rejlik. A jogrend kialakulása magával hozza az igazságügyi orvostan fejlődését. Az igazságszolgáltatást az orvostudomány már a kezdetektől fogva jelentősen segíti. A jogtudomány és az igazságügyi orvostan, így kölcsönös hatásban fejlődnek egymás mellett, hiszen jogszabályi előírások teremtik meg az alapját annak, hogy orvosokat szakértőként lehessen meghallgatni a bizonyítási eljárások során. Az orvostudomány folyamatos fejlődésének eredménye gyakran a jogszabályok megváltozatását eredményezi. Az általa kidolgozott új módszerek, nemcsak a gyógyító orvostudomány számára fontos, hanem az igazságszolgáltatásban is kiemelkedő szerepet tölt be. Így például dolgozatom célja megvizsgálni, hogy a különböző jogágakban a bizonyítás során a DNS milyen szerepet tölt be. Habár a tanulmány elsősorban jogi szempontból közelíti meg a DNS vizsgálatot, rendkívül közel áll az élettudományokhoz. Így a kutatásomban az élettudomány és a jogtudomány egyes területein is el fogok mélyülni annak érdekében, hogy a kutatásom a lehető leghitelesebb legyen. Jelen dolgozatom a személyazonosítás problémájára terjed ki a különböző jogágakban. Vizsgálom továbbá a DNS profilt, mint bizonyítási eszközt a különböző típusú bűncselekményeknél ben Gregor Mendel, aki egy brünni apátság szerzetese. Mendel következtetéseket vont le különböző borsókeresztezési kísérleteiből, és ezzel a vizsgálódásával egyben megalapozta korunk talán legfontosabb tudományát, a genetikát, anélkül, hogy tudott volna róla. Felismerései rendkívül újszerűek voltak. A kutatásának eredményeit tartalmazó dolgozatát elküldte Charles Darwinnak is, de azok nyomtalanul figyelem nélkül tűntek el ban azonban három tudós rátalál a tudományos vizsgálódásokra, és vizsgálni 7

8 kezdik azokat, köztük DeVries, Correns és Tschermak. Évtizedekig nyitott kérdés maradt még azonban, hogy vajon mi hordozhatja az örökítés információját. Friedrich Miescher, aki bázeli katonaorvos és svéd biológus is egyben 1868-ban fedezte fel magát a dezoxiribonukleinsavat vagy, ahogyan az angolok nevezik a DNA-t. A katonaorvos sebesült katonák gennyel átitatott kötéseiből írt le egy új, foszfortartalmú szerves anyagot, amelyet nukleinnek nevezett el akkor. Ezt hívjuk ma DNS-nek. Miescher ekkor még nem volt tisztában a DNS öröklődésben játszott szerepével. Évekkel később azonban sikerül rájönni, hogy a biológiai információ átadódását egyik generációtól az azt követő generációnak az örökítő anyag teszi lehetővé. A fertőző tuberkulózis elleni küzdelem felvetette a transzformáció anyagának azonosíthatósági problémáját ben Oswald Avery, a Rockefeller Intézet mikrobiológusa bebizonyította, hogy a minden élő sejtben, de elsősorban a kromoszómákban megtalálható foszfortartalmú szerves anyag, az átöröklés anyagi hordozója. Avery ezen tudományos fejtegetései, kísérletei azonban nem győzték meg a tudományos közvéleményt. Több mint tíz évvel később, 1952-ben Alfred Hershey további kísérlettel bizonyította azt, amit már korábban Avery is. Nevezetesen, hogy a DNS a transzformálás anyaga. A különbség az volt, hogy közben megérett az idő ennek az elképzelésnek az elfogadására Nem elhanyagolható az sem, hogy Hershey megfelelő körökben mozgott, sokkal több kapcsolattal rendelkezett a tudomány területén. Az 1950-es években három csoport is céljául tűzte ki a DNS szerkezetének felfedezését. Az első csoport Londonban a King's College-en alakult és Maurice Wilkins vezette. Rosalind Franklin Maurice-től függetlenül ugyanitt, ugyanúgy a DNS problémával foglalkozott. Wilkins jóban volt Watsonnal és Crick-kel, de Franklint ellenfelének tekintette. Többek között azért, mert határozott, nagy tudású és független gondolkodású egyéniség volt, de közrejátszhatott az is, hogy a női kutatók abban az időben hátrányos megkülönböztetésben részesültek. Wilkins megmutatta Franklin röntgenfelvételeit és jegyzőkönyveit a tudta nélkül, a tulajdonképpen riválisnak számító Watsonnak. Megjegyzendő, hogy abban az időben a legjobb felvételeket Rosalind Franklin és munkatársa készítette. Ennek pedig azért volt különös jelentősége, mert a tudósok számára rendelkezésre álló felvételek rendkívül rossz minőségűek voltak, így a Franklin birtokában lévőek hatalmas segítséget nyújtottak. Néhány évvel később Franklin úgy halt 8

9 meg 37 éves korában rákban, hogy nem tudta, hogy Wilkins megmutatta eredményeit Watsonéknak. A második csoportot Francis Crick és James Dewey Watson képviselte Cambridge-ben. A harmadik társaság Caltechben végezte kísérleteit és ezt pedig Linus Pauling vezette. A DNS kémiai szerkezetének modelljét azonban, végül 1953-ban a cambridge-i kutatók írták le. A 19 éves James Watson-nak, aki ekkor már egyetemi fokozattal rendelkezett rögeszmés meggyőződése volt, hogy a gének nem fehérjéből, hanem DNS-ből állnak. Elméletének igazolására Dániába látogatott, mivel nem volt megelégedve szakmailag az itteni kollégáival, majd 1951 októberében Cambridge-be távozott. Cambridge-ben, a Cavendish-laboratóriumban hozta össze a sors, Francis Crickkel, aki szintén a DNS jelentőségének élt ban április 25. napján hozták nyilvánosságra kutatási eredményeiket közös cikkük formájában a Nature folyóiratban. Munkájukért 1962-ben Nobel-díjban részesültek. A modell jelenleg a Londoni Nemzeti Tudományos Múzeumban tekinthető meg. Az általuk megalkotott modell - amely Maurice Wilkins és Rosalind Franklin korábbi kutatásain alapszik - szerkezete magyarázatot ad arra, hogy hogyan képes az öröklési anyag megkettőződni, rámutat az öröklés mechanizmusára, valamint magyarázatot ad a genetikai anyag információraktározó, és információátadó képességével kapcsolatban is. Felfedezésük utat nyitott a génsebészet, a klónozás, az őssejt-kutatások, a DNS-ujjlenyomatok, DNS-alapú evolúciós vizsgálatok előtt. 9

10 James Watson és Francis Crick a megalkotott modell előtt 1953-ban 1985-ben Sir Alec J.Jeffreys professzor kidolgozta a DNS-minta alapján történő azonosítás módszerét. Ő volt az, aki elnevezte a DNS-t genetikus ujjnyomnak. A Lifecodes Corporation-t, a DNS-azonosítás másik technikáját DNS-nyom tesztként védette le. A DNS-azonosítás elfogadottsága 1987-ben jelent meg először, amikor Tommy Lee Andrew ellen Florida államban az ügyészség vádat emelt két rendbeli erőszakos közösülés miatt. Az ügyben rendelkezésre álltak közvetlen bizonyítékok, így például az ujjlenyomata, de a döntő bizonyítékot a DNS-azonosítás jelentette. Természetesen, ettől az esettől kezdve egyre inkább elterjedt az alkalmazása ben Kirk Bloodsworth-t emberölésben mondta ki bűnösnek a bíróság és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, hiszen az új módszerrel újra vizsgálták a nyomokat és egyértelműen ki tudták zárni az elítéltet, mint elkövetőt, így kilencévi börtön után szabadon engedték. Bár az ügy máig megoldatlan, hiszen más számba vehető személyt a nyomok felderítésekor nem rögzítettek. A DNS-vizsgálatok utólagos elvégzésével az elmúlt tíz évben 87 amerikai halálraítéltről derült ki, hogy nem bűnös. Magyarországon 1993-ban végezték az első DNS-vizsgálatot A DNS-vizsgálatok jelentősége A XX. század második felének tudományos technikai vívmányai kihatottak az igazságszolgáltatásra is. Természetesen a bíróságokra is hatással vannak a tudomány különböző területein bekövetkező fejlődések, így akár a természettudományi, műszaki vagy technikai újítások. A fejlődések eredményeképpen a kriminalisztika folyamatosan új módszerekkel találkozik, amelyeket a nyomozóhatóságoknak 1 Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor: Kriminalisztika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009, oldal 2 Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor: Kriminalisztika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009, oldal 10

11 alkalmazniuk kell. A bírósági ítélet meghozatalában rendkívül jelentős szerepet játszanak a nyomozás során összegyűjtött bizonyítási anyagok. Az emberi DNS-ek túlnyomórészt minden embernél megegyeznek, hiszen normál esetben minden személynél ugyanazok az összetevők figyelhetők meg. Így fej, nyak, végtagok, szív, máj stb. Ugyanakkor nem minden DNS egyezik meg. Megfigyelhetőek minden emberre külön jellemző DNS-ek, de még így is nem egy esetben okoz gondot a labor számára, hogy adott esetben nagy valószínűségű véleményt adjon. Így például könnyíti a helyzetet a kifejezetten erre a célra vett vér, viszont nehezíti a kiszáradt vérfolt. Különböző baktériumok miatt is csökkenhet az értékük, de akár az eltelt idő hossza is befolyással lehet. Woller János genetikus meghatározza, hogy melyek azok a biológiai anyagok, amelyek tökéletesen alkalmasak a DNS-vizsgálatra. Így például a vérnyomok, ondó, hüvelyváladék, nyál és orrváladék, fog, hajhagymával rendelkező hajszál. Ezzel szemben teljes mértékben alkalmatlan a veríték, könny, hajhagyma nélküli hajszál, korpa, vizelet, hányadék stb., vagyis a sejtmagot nem tartalmazó biológiai anyagok. 3 A megfelelő anyagból, megfelelő minőségben és megfelelő mennyiségben kell a DNSt kinyerni, ahhoz, hogy a vizsgálat sikeres lehessen. Magyarországon két módszer ismert. Az egyik, amelyet nem lehet minden esetben lehet alkalmazni. Ebben az esetben egyetlen lépésben, forralással nyerik ki a DNS-t. Ebben a közvetlen feltárásos módszerben a fő cél, hogy minél kevesebb anyagot veszítsenek. A másik a dialízises módszer, ahol a kivont DNS-t enzimekkel meghatározott darabokra vágják. Ez az általánosabb módszer, amit gyakrabban alkalmaznak. Csak azok a DNS-rendszerek vizsgálhatók a származás-megállapítási ügyekben, amelyek öröklésmenete pontosan ismert, alacsony a mutációs rátája, variabilitása nagyfokú és megbízható vizsgáló módszerek állnak a rendelkezésre. Minden olyan sejtből végezhetünk DNSvizsgálatot, amelynek magja van, tehát a szervezet bármely sejtjéből. Származás megállapítása céljából általában egyszeri vénás vérvétel útján nyert fehérvérsejtekből jutunk DNS-hez. Ezen kívül természetesen lehetőség van már arra is, hogy a száj- 3 Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor: Kriminalisztika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009, 108. oldal 11

12 nyálkahártyából a szájüreg belső felületéről levált hámsejteket kefével nyerjük, de hajhagymával kitépett haj vagy hüvelykenet is megfelelő lehet. 4. A nyomozás A Büntetőeljárásról szóló törvény szerint a nyomozást a nyomozóhatóság az ügyész rendelkezése alapján vagy önállóan végzi. Abban az esetben végzi önállóan a nyomozást, egyes nyomozási cselekményeket, ha a bűncselekményt észlelte, a feljelentést nála tették, vagy más módon maga szerzett tudomást, továbbá ha az ügyész a feljelentés kiegészítését, illetve a nyomozás lefolytatását hatáskörébe utalta. A nyomozóhatóságok körét képezi a rendőrség, aki általános nyomozó hatóságként ismert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást jogszabályban meghatározott esetekben. A hajó, illetve a légi jármű parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására a külföldön lévő magyar kereskedelmi hajón, illetőleg polgári légi járművön magyar állampolgár vagy bárki által elkövetett bűncselekmény miatt. Azt, hogy melyik nyomozóhatóság járhat el illetékességet és a hatáskört - mindig jogszabály határozza meg. Nyomozóhatóságok között felmerült hatásköri összeütközés esetén, valamint, ha rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel bűnhalmazatban olyan bűncselekmény is megvalósult, amelynek a nyomozására e nyomozó hatóság hatásköre nem terjed ki, és az eljárás elkülönítése nem célszerű, az eljáró nyomozó hatóságot az illetékes ügyész jelöli ki. A nyomozó hatóságok a vezetőik megállapodása alapján az ügyész jóváhagyásával egy ügyre vagy ügyek meghatározott csoportjára közös nyomozó csoportot hozhatnak létre. A Büntetőeljárásról szóló törvénykönyv szerint a büntetőügyekben a nyomozó hatóság tagjaként nem járhat el: a) aki az ügyben, mint bíró járt el, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró bíró hozzátartozója b) aki az ügyben, mint terhelt, védő, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél vagy azok képviselőjeként vesz, vagy vett részt, valamint ezek hozzátartozója c) aki az ügyben, mint tanú vagy szakértő vesz, vagy vett részt d) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható 12

13 Nem járhat el az a nyomozóhatóság sem, akinek a vezetőjével szemben az említett négy kizárási ok áll fenn. További kizáró ok a perújítási eljárás során, hogy a nyomozóhatóság tagja, aki az alapügyben eljárt nem vehet részt. A törvény akként rendelkezik, miszerint nem kizárási ok, ha a nyomozóhatóság tagja a feljelentést a szolgálati feladata teljesítése során tudomására jutott bűncselekmény miatt teszi. Ha a nyomozóhatóság tagja a kizárási okot nem maga jelentette be, a bejelentés elintézésig eljárhat az ügyben, de kényszerintézkedést nem lehet alkalmazni. A nyomozóhatóság tagjának kizárásáról, a nyomozóhatóság vezetője, az utóbbi kizárásáról a felettes nyomozóhatóság vezetője határoz. Az országos hatáskörű nyomozó hatóság vezetőjének kizárásról az ügyész jogosult határozni. A nyomozóhatóság kizárására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a jegyzőkönyv vezetőjével szemben is. 5. A DNS megjelenése elő1 nyomozás Mielőtt felfedezték volna, hogy a DNS tesztek alkalmasak lehetnek a személyazonosításra addig is szükség volt a bűncselekmények elkövetőit azonosítani valamely módon. Egy ben történt balatoni gyilkosság kapcsán láthatjuk, hogy az elkövetők nyomát hogyan derítették fel DNS vizsgálat nélkül. Az eset a Belügyi Szemle 60 év, hatvan bűncselekmény I. kötetében jelent meg 2012-ben Kalmár József és Méringer Emil írása nyomán. Balatonberénynél a parttól kb. 3 méterre a Balatonban egy 25 kg-os olajos kannában női holttest maradványokat találtak, így emberölés bűntette miatt nyomozást rendeltek el. Egy balatonberényi asszony ment a partra mosni, amikor a kannát észrevette. A kanna tetején egy háromszög alakú lyuk volt, amin keresztül látni lehetett, hogy a kannában hús van, bár azt nem tudni, hogy ez emberi vagy állati eredetű-e, így orvos szakértőket kellett bevonni annak érdekében, hogy ez kiderítésre kerüljön. Megállapítást nyert a szakértők segítségével, hogy a kannában női hullarészek vannak. Az ismeretlen nő kb. 25 éves lehetett, 170 cm magas, halvány, barna bőrű. A feltalálás előtt 2-3 nappal kerülhetett a vízbe. Kiderült az is, hogy a holttestet feldaraboló személy bizonyos anatómiai ismeretekkel rendelkezett, mert a combcsontoknak a hústól való megtisztítása nagyjából úgy történhetett, ahogy azt hozzáértő 13

14 szokta vizsgálni. A köldök fölött egy olyan fonal volt beöltve, mint, amilyet az orvosok szoktak használni a sebek összevarrásánál. A szakértői vélemény alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a bűncselekmény tettesét olyan körben kell keresni, ahol emberi testnek a varrása ismert, illetve ért a boncoláshoz. A lehetséges személyi kör így orvosokra, állatorvosokra, műtősökre, boncsegédekre, ápolónőkre terjedt ki. Továbbra is ismeretlen maradt a sértett és az elkövetési hely. A sértettről a lakosságot kérdezték, azonban bármennyire segítőkésznek bizonyult a lakosság sajnos lényegesen nem sikerült közelebb jutni az elkövető személyéhez. A Tihanyi Biológiai Intézetet kérték fel annak megvizsgálására, hogy a megtalált kannát, képes-e a Balaton hulláma valamely területről, a megtalálás helyére sodorni. A véleményből kiderül, hogy időjárástól függ, hogy átsodródhatott-e vagy sem, így végül arra az eredményre sikerült jutni, hogy számításba kell venni a Balaton észak-nyugati és dél-nyugati részeit, tehát a veszprémi és zalai partokat is. A seb varrófonal kapcsán kiderült, hogy azt orvosok használják bizonyos műtétek során. Ugyanakkor ugyanezt a fonalat használják az állatorvosok is állatokon végzett műtétek kapcsán. Annak kiderítése, hogy vajon milyen orvosok használják a fonalat akként történt, hogy a fonalon talált csomókötést megmutatták az Állatorvosi Főiskola szakembereinek, akik kifejezetten állították, hogy az állatorvosok más csomót szoktak alkalmazni. A bemutatott csomó kivitelezése előttük ismeretlen volt. Az Állatorvosi Főiskola szakembereit követően bemutatták az egyik sebészeti klinikán is a csomót, ahol kiderült, hogy a csomókötést rendszeresen használják valamennyi kórházban. A helyszín környékén továbbfolytatták az adatgyűjtést. A tanúk láttak egy gépkocsit Keszthely irányába tartani. A gépkocsit egy férfi vezette. Az adatok alapján most már minden bizonnyal vélni lehetett, hogy a cselekményt orvos követte el. Váratlan fordulatot vett a nyomozás, amikor a Budapesti Főkapitányság azt a hírt kapta, hogy egy budapesti vendéglőben egy csuklóban levágott kézfejet találtak a mosdóban. A kézfejet ugyanazokkal az orvos szakértőkkel vizsgáltatták meg, akik a feldarabolt holttestről szakvéleményt adtak. A vélemény szerint a kéz vízben ázott és származhatott ugyanazon elhunyt nőtől, akinek egyes testrészeit a Balatonban találták meg. A kéz hasonlóan zsíros, párnás, mint a megtalált hullarészek. A talált kézfejen további vizsgálatokat is elvégeztek, így röntgen vizsgálatot is. Ennek a vizsgálatnak a célja az volt, hogy kiderüljön a kéz csontja a fejődés mely szakaszában van, vagyis megállt vagy fejlődésben levő személyről van-e szó. A 14

15 röntgenfelvétel alapján a kéz csontja felnőtt egyén csontjának felel meg, de közelebbi korhatárt megjelölni nem tudtak. Annak érdekében, hogy a tettes kiléte nyilvánvalóvá válhasson további adatgyűjtésre volt szükség, így ápolónőket, boncsegédeket és orvosokat kezdtek aktívabban vizsgálni. Különös hangsúlyt kaptak a gépkocsival rendelkező orvosok, főként, akik a kérdéses időben a Balaton környékén járhattak. Nem csak a gépkocsival, de a hajóval, csónakkal rendelkező orvosokat is vizsgálták. A Balaton vizén egy orvost igazoltattak, aki többszöri felszólításra sem akarta magát igazolni. A járőr adatait nem jegyezte fel, és személyleírásra, vagy a csónak jellegzetességére sem emlékszik. A nevezett személy az éjjeli kint létét megfelelően igazolni nem tudta. A nyomozásban előtérbe került egy ún. dr. Susszer Frigyes nevű körzeti orvos, aki Nagykanizsán lakott. Vele tartózkodott egy lány, akit úgy tartottak számon, hogy a lánya, de inkább tűnt úgy, hogy a szeretője. Fény derült arra, hogy a lányt Tóth Jolánnak hívják és dr. Susszer Frigyes orvos mostoha lánya. Nem sokkal később a nagykanizsai orvos öngyilkosságot kísérelt meg, és még a kihallgatása előtt meghalt. A nyomozás innentől kezdve természetesen Susszer-re és a családi kapcsolataira helyeződött. A tanúk elmondása alapján egyik napon többen is látták, hogy Susszer gépkocsijával kiáll az udvarról. A gépkocsi csomagtartóján két darab nagy olajos kannát, egy barna színű bőröndöt és más csomagokat láttak. Az orvos saját ingatlanában fogadta a betegeket. A gyilkosság napján az orvos ajtót nyitott a házába érkezőknek, de nem vizsgálta meg őket. Több beteg jelezte, hogy felmosó ruhát láttak a kezében, amivel a konyha kövezetét mosta. Természetesen felmerül a kérdés, hogy miért kellett dr. Susszer Frigyesnek a konyha kövét felmosni? Házkutatást tartottak az illetékes hatóságok annak érdekében, hogy a kérdésekre választ találjanak. A lakásban olyan tárgyakat, ruhaneműket is kerestek, amelyek az utolsó napon voltak az elhunyt nőn. Kutattak olyan tárgyak, kések, fűrész, orvosi műszer után is, amelyekből a feldarabolásra lehetett következtetni. A házkutatás eredményeképpen nyilvánvalóvá vált, hogy minden olyan eszköz, amely a boncoláshoz szükséges, az orvos rendelkezésére állt. Megállapítást nyert, hogy dr. Susszer nagyobb mennyiségű mérget tartalmazó gyógyszert és seb varrófonalat szerzett be. A vizsgálatból láthatóvá vált, hogy olyan bádoglemezből készült 25 literes kannákat is találtak, mint, amilyenben a megtalált hullarészek voltak. A zalaegerszegi rendőr főkapitányság egyik beosztottja taxival beteg édesanyjához utazott. Útközben a nyomozásról beszélgettek. A taxis 15

16 tájékoztatta a rendőrségi dolgozót, hogy egy idős férfit egy erdős területre szállított nem rég. Kiderült, hogy az idős férfi dr. Susszer Frigyes volt. A rendőrség nyomozókutyákkal érkezett a taxis által megjelölt helyre és nyomozásba kezdtek. A vizsgálat eredményeként a földben egy kis ládikót találtak a nyomozók, amelyben egy fiatal nő fejére bukkantak. Bebizonyosodott, hogy a női fej Tótpál Jolántól származik. A fent leírt eset azt bizonyítja, hogy tervszerű nyomozómunkával, tudományos eszközök igénybevételével eredményes felderítés és bizonyítás érhető el. A DNS vizsgálatok, amíg Magyarországon nem terjedtek el, addig csupán a rendelkezésre álló adatokból lehetett logikai következtetést levonni az elkövető személyével kapcsolatban. Fent leírt esetben például jelentős szerepet játszott az elkövető által használt orvosi kötöző madzag, amely az elkövetők körét jelentősen körülhatárolta. Büntetőügyekben volt lehetőség arra, hogy felderítsék a tettest, azonban a többi jogágban a kérdések megoldatlanok maradtak, hiszen apaság megállapítása iránti perben DNS vizsgálat nélkül logikai következtetést nem lehetett levonni, csakúgy, ahogyan a közigazgatási jog területén sem. 6. Személyazonosítás A személyazonosság megállapítása nem csak a kriminalisztika feladata, hanem a határtudományoké is. Személyazonosság kérdése különböző esetekben merül, így többek között tömegkatasztrófák során elhunytak boncolása alkalmával, talált holttestek vagy holttestrészek esetében, de természetesen nem elhanyagolható élő személyek személyazonosítása sem. Egyszerűnek tűnő feladat, azonban nagyon sok hibázási lehetőséget rejt magában. Az elmúlt évszázad folyamán a személyazonosítás leginkább háborús események áldozatainak azonosításához köthető, illetve politikai események kapcsán merült fel. Európában a II. világháborús tömegsírok, illetve a politikai indíttatású perek áldozatai személyazonosságának megállapításához tudjuk kötni a kezdeti időszakokat, habár a gyökerei régebbiek ennél. Elsőként egy korai paleolit korszak emberének csontvázát igyekezett rekonstruálni Schaffhausen. 4 4 Sótonyi Péter: Igazságügyi orvostan, Semmelweis Kiadó, oldal 16

17 Élő személy azonosításának számtalan módja van, a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb a személyazonosító okmánnyal való igazolás. Ebben az esetben meg kell megvizsgálni, hogy az adott személyazonosító okmány érvényes-e. Természetesen előfordul, hogy az okmány érvényes, de azt nem a jogszerű tulajdonosa birtokolja, mert elhagyta, vagy ellopták tőle. Ha valaki nem a saját okmányát adja át személyazonosítás céljából, teljesen egyértelmű, hogy titkolni akarja a saját adatait, mert nagy valószínűséggel alapos oka van arra. Magyarországon létezik egy körözési nyilvántartás, amely segít kiszűrni az illegálisan használt okmányokat. Akadnak a gyakorlatban olyan esetek, amikor szakértő bevonása mégis fontossá válik. Amennyiben az adott személy beszámíthatatlan elmebeteg, illetve valamilyen okból nem kívánja a személyazonosságát előadni az eljárás során, személyazonosítás történik. tartozik azon bűncselekményt elkövetők csoportja, akikről videofelvétel készül például bankok, takarékszövetkezetek, áruházak, ATM-ek stb. rablása esetén. Az élő ember személyazonosságának megállapításához számos módszert vehetünk igénybe. Sótonyi Péter Igazságügyi orvostan című tankönyvének 21. fejezetében Varga Tibor az alábbiakat említi. a) Ujjlenyomat Az ember ujjain a bőr fodorszálainak rajzolata olyan egyedi sajátosság, amely az egész élettartam alatt nem változik, illetve minden egyén esetében eltérő. Természetesen vannak kivételes helyzetek, hiszen, ha valakinek a teljes tenyérfelülete megég, abban az esetben a regenerálódás folyamán megváltozik mind a tenyéren, mind az ujjakon a bőr fodorszálainak rajzolata. Ettől a rendkívüli helyzettől eltekintve a fodorszálak vastagsága, mérete, szélessége változatlan a születéstől egészen a halált követő lebomlásig. A bőrfodorszálak rajzolata egyedi és nem ismétlődő, még az egypetéjű ikrek esetén sem. A legtöbb államban a hatóságok vezetnek egy nyilvántartást a velük kapcsolatba kerülő személyekről, hiszen a lenyomat könnyen elkészíthető és a megkülönböztethető minták lehetőséget nyújtanak az osztályozásra. Magyarországon például június 28. napjától kezdődően kiadott útlevelek esetén ujjlenyomatot vesznek az érintett személyektől. Az útlevél chipjében csupán a személy neve, állampolgársága, születési helye, ideje, neme, aláírása, arcképmása és ujjlenyomatának másolata Ide 17

18 kerül rögzítésre. Ujjlenyomat adása ebben az esetben kötelező, megtagadni nem lehet. Mivel az ujjlenyomatok szenzitív adatok, így azok tároló lemezeken kerülnek csupán rögzítésre. Bemutatok egy példát, ahol az ujjlenyomat nagyon fontos szerepet játszott a nyomozás során. Az as években a közvéleményt sokáig foglalkoztatták az akkori rendszeres főként fővárosban keletkező szállodai tüzek. Először az Interkontinental Szállóban, majd a Hiltonban, ezt követően pedig ismét az Interkontinental-ban ütött ki tűz. Később más szállodákban is folytatódtak a tűzesetek, összesen 16 alkalommal. A tettes elfogására úgy került sor, hogy a margitszigeti Thermál Szállóban miután tüzet észleltek a szálloda bejáratait lezárták. A nyomozócsoport, a tűzoltóság és a helyszíni szemle-bizottság megkezdte a visszatartott 47 fő elszámoltatását. Köztük volt egy budapesti lakos, nevén nevezve Horváth Péter. A korábbi tűzesetekkel összefüggő névjegyzékek mindegyikén szerepelt, ő azonban tagadta, hogy a szállodák bármelyikében is járt volna. A nála talált gázöngyújtó kapcsán nem tudott magyarázatot adni, ugyanis nem dohányzott. Tanúként hallgatták ki, majd ujjlenyomatot is vettek tőle. További kutatások eredményeként kiderült, hogy a tűzesetek napján, hamis néven jelentkezett be a szállodákba. Az ügyet végül az oldotta meg, hogy ujjnyom szakértők megállapították, hogy a margitszigeti szállóban, a tűz keletkezésének helyszínén rögzített ujjnyomok Horváth Péter ujjlenyomataival azonosak. Ezt követően előzetes letartóztatásba helyezték. A 21/2009. (VI. 19.) számú IRM rendelet, amely a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlésről, valamint az ujj- és tenyérnyomatvételről és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szól határozza meg pontosan meghatároz néhány fogalmat. Így a rendelet értelmében ujj- és tenyérnyomat-rögzítésnek minősül az ujj- és tenyérnyom töredéknek a bűncselekmény helyszínén vagy a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon való rögzítése. Ujj- és tenyérnyomatvétel a rendelet meghatározásában jogszabályban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személytől vagy jogszabályban meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személytől való felvétele. DNSminta-rögzítésnek minősül a DNS-profil meghatározására alkalmas DNS-mintának 18

19 a bűncselekmény helyszínén vagy a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon való rögzítése. Végül pedig DNS-mintavétel a DNS-profil meghatározására alkalmas DNS-mintának jogszabályban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személytől vagy jogszabály alapján bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személytől való felvétele. b) Vércsoport A vércsoportok olyan jellegzetességek, amelyek az egész élet folyamán változatlanok maradnak. A vércsoport tulajdonságának bizonyító ereje mindig függ az egyes tulajdonságoknak populáción belüli gyakoriságától. A DNStulajdonságok vizsgálata olyan egyedi jellegzetességeket tárhat fel, amelyekkel szinte teljes bizonyossággal megállapíthatjuk egy személy személyazonosságát. A bizonyító erőt befolyásolja a vizsgált jellegcsoport száma vagy az előfordulási gyakoriság is. c) Antropológiai módszerek Lehetőség van antropológiai módszerekkel történő személyazonosításra is. Habár az arcnak és a koponyának egyediek a sajátosságai, plasztikai műtétekkel lényegesen megváltoztathatóak, így nem állapítható meg, hogy egész élet folyamán változni nem tudó jellegzetesség. Ennek a személyazonosításnak köszönhetően a bizonyítási eljárás során, így csupán valószínűsíteni lehet, de teljes bizonyossággal semmiképpen sem számolhatunk. d) Fénykép Fénykép alapján történő azonosítás szintén csupán valószínűsíthető azonosítással bír, hiszen az arc- és koponyacsont formája jellegzetes az egyénre, azonban plasztikai műtéttel, de egyéb más módon is módosítható, így a teljes bizonyosság ebben az esetben is kizárható. 19

20 e) Egyedi jellegzetességek Minden embernek vannak különös ismertető jelei, így például tetoválás, anyajegy, műtéti heg, testi fogyatékosság vagy egyéb rendellenesség, fogazat stb., amelyek szintén lehetővé tudják tenni a személyazonosítást. Ezek közül a legfontosabb a fogazat vizsgálata. Fogászati lelet alapján történő személyazonosításra egyébként 200 évvel korábban is sor került már, de részletes fogorvosi nyilvántartás nélkül lehetetlen volna. Sótonyi Péter ugyanebben a fejezetben ír az ismeretlen holttest azonosításáról is. Ezek a halottak megállapíthatóak felismeréssel vagy ruházat, iratok, egyéb személyi tárgyak azonosításával, vagy orvos-vagy fogorvos szakértői vizsgálattal, de kizárásos eljárással is. Ismeretlen holttest azonosításánál a legfontosabb szerepet azok a körülmények adják, amelyek között azt megtalálták. Kiemelendő, hogy jelentősége lehet a holttest fekvésének módjának, a talaj állagának. A kihantolás szükséges általában ahhoz, hogy azonosítani lehessen a testet, azonban sajnos gyakran fordul elő, hogy olyannyira sérül a maradvány, amikor szakértőhöz kerül, hogy meghiúsul az azonosítás. A szakértő feladata, hogy megállapítsa, hogy a vizsgált maradvány emberi vagy állati eredetűe, azok egy vagy több személytől származnak-e. Választ adhat arra a kérdésre is, hogy mennyi idő telt el a halál bekövetkeztétől, milyen nemű, illetve milyen életkorú volt az elhunyt, milyen testméretekkel rendelkezhetett. Ismeretlen holttestről felöltözött és meztelen állapotban is kötelező képfelvételeket készíteni és ujjlenyomatot venni. A ruhadarabokat mosott állapotban meg kell őrizni a későbbi felismerés céljából. A problémát az azonosítással kapcsolatban nem az egész holttest vagy teljes csontváz eredetének vizsgálata okozza, annál inkább, amikor csupán holttestrészek vagy csontvázrészek kerülnek elő. Egyik módszere a vizsgálatoknak az összehasonlító anatómiai vizsgálat, amelynek keretében biztosan megállapítható az emberi eredet. Mikroszkópos vizsgálattal elsősorban a tömött csontszövetről állapítható meg a faj. Az emberi lágyrészek, csontok, fogazat fehérjéi faj specifikusak és ez a tulajdonság hosszú időn át kimutatható, így szerológiai módszerekkel faj specifikus immunsavók felhasználása esetén a faj egyértelműen megállapítható. 20

A DNS szerepe a bizonyításban

A DNS szerepe a bizonyításban A DNS szerepe a bizonyításban Eötvös Loránd Tudományegyetem Konzulens: dr. Finszter Géza Készítette: Duzs Edit Neptun-kód: OVDFS3 IV. évfolyam 2013. május 10. A kutatás az Európai Unió és Magyarország

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

Írásszakértő. a büntetőeljárásban

Írásszakértő. a büntetőeljárásban 1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi ügyintéző szak Levelező tagozat Írásszakértő a büntetőeljárásban Konzulens: Dr. Herke Csongor egyetemi docens Készítette: Pásztor Magdolna

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer...

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer... TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...17 I. A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA. 19 1. A büntetőeljárás fogalma és célja 19 2. A büntetőeljárás szakaszai...19 2.1. A nyomozási szakasz 20 2.2. Az ügyészi szakasz... 20 2.3.

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu

Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése. Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése Illési Zsolt illesi.zsolt@proteus.hu Témák Az igazságügyi szakértői módszertani levelek és a szakértés minősége Az igazságügyi informatikai szakértés modellezése

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei kormányhivatal érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET I. A kérelmező személyi adatai 1.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: LONDON Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: A személyesen megjelent

Részletesebben

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése , Ii ianyszám : 16 A ' L G Az Országgyűlés Érkezett : 2015 OKT 0 1. Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény [ ] V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS Általános szabályok 200. (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság bírói engedély alapján az elkövető kilétének,

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

2007. július 1-jén hatályos szöveg évi CLIV. törvény az egészségügyről

2007. július 1-jén hatályos szöveg évi CLIV. törvény az egészségügyről 2007. július 1-jén hatályos szöveg 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGAI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉS BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN, VALAMINT AZ EBBŐL EREDŐ POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGI

Részletesebben

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat 10.2.2010 genmisk1 1 Áttekintés Mendel és a mendeli törvények Mendel előtt és körül A genetika törvényeinek újbóli felfedezése és a kromoszómák Watson és Crick a molekuláris biológoa központi dogmája 10.2.2010

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredményének. felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések

A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredményének. felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések A titkos információgyűjtés és adatszerzés alkalmazása és eredményének felhasználása során felmerülő jogértelmezési kérdések a bírósági gyakorlat tükrében Szerző: dr. Kenese Attila 2013. március Bevezető

Részletesebben

A DNS nyilvántartások büntetőjogi vetületei

A DNS nyilvántartások büntetőjogi vetületei A DNS nyilvántartások büntetőjogi vetületei Szerző: Dr. Margitics István 2013. november I. Bevezetés Az igazságügyi genetika, mint különálló tudományterület, nagykorú lett. Ez a nagykorúság nemcsak abból

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján A BIRTOKVÉDELMET KÉRŐ ADATAI A birtokvédelmet kérő neve (és születési neve):...... A kérelmező címe, ill. székhelye:......

Részletesebben

NYOMTATVÁNY. A járási hivatal érkeztető bélyegzője. Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

NYOMTATVÁNY. A járási hivatal érkeztető bélyegzője. Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez NYOMTATVÁNY A járási hivatal érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET I. A kérelmező személyi adatai 1. Neve: 2. Születési

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: OTTAWA Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: I. A személyesen megjelent

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. )

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) A rokonság Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) Az apai jogállás keletkezése Vélelmet keletkeztető tények (sorrend!): 1. házassági kötelék (4:99. ) 2.élettársak reprodukciós eljárásban

Részletesebben

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél Csizmár Attila sz. szds., egészségügyi tiszt MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG EGÉSZSÉGÜGYI FŐNÖKSÉG HM Tel.:

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. félév 1. Kriminalisztikai alapok A tantárgy azoknak a kriminalisztikai alapoknak az elsajátítását

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2013/2014.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2013/2014. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi- és Büntetés- végrehajtási Jogi Tanszék Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Szerző: Károlyi László Konzulens:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

A.3) A büntető törvény hatálya. Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

A.3) A büntető törvény hatálya. Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A.3) A büntető törvény hatálya Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntető törvény hatálya Fogalma: azon rendelkezések összessége, amelyek meghatározzák,

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala

Országgyűlés Hivatala Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16623 14 d Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV o 5. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

A poligráfos vizsgálat

A poligráfos vizsgálat A poligráfos vizsgálat Hitek és tévhitek Hitek és tévhitek A poligráf leleplezi a hazugságot? A poligráfos vizsgálat több mint vallomásellenőrzés? Igazak az 1960-as években megfogalmazott vádak, miszerint

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4273/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4273/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4273/2013. számú ügyben Ügyintéző: dr. Zséger Barbara Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint a rendőrség indokolatlanul igazoltatta, előállította

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész ESETTANULMÁNY Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. szeptember (799 818. o.) Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész A szerzõ az új intézményi

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben