Újdonságaink IBM HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újdonságaink IBM HÍREK"

Átírás

1 Újdonságaink Új segédprocesszor a Javásoknak Áttörô jelentôségû technológia: a webes alkalmazások integrálására alkalmas, új fejlesztésû zseries alkalmazási segédprocesszor (zseries Application Assistant Processor, zaap) különleges z/os Java végrehajtási környezetet biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik meglévô üzleti alkalmazásaikkal és adataikkal egy platformon szeretnék futtatni Java-alapú webes alkalmazásaikat. A processzoronként dollárba kerülô zaap fokozza a rendszer általános produktivitását, egyszerûsíti a szerver-infrastruktúrát, javítja a mûködési hatékonyságot, és csökkenti a biztonságosabb, méretezhetôbb, magasabb rendelkezésre állási szintû és ellenállóbb zseries platformot igénylô Javaalkalmazások számítástechnikai összköltségét. Itt a POWER5-tel mûködô eserver i5 rendszer Az IBM nemrégiben bemutatott eserver i5 rendszerei alkalmazzák elsôként az IBM régóta várt POWER5 mikroprocesszorait. Az OS/400 következô generációjával, az i5/os operációs rendszerrel dolgozó új rendszerek soha nem látott teljesítményhez, rugalmassághoz és költségelônyhöz juttatják a kis- és középvállalatokat. Az IBM eserver i5 új gazdasági modellt teremt a kis- és a középvállalatok számára. Beépített virtualizációs technológiája révén az új kiszolgáló több operációs rendszert is képes párhuzamosan futtatni. A minden idôk legnagyobb teljesítményû 64 bites lapkájának számító POWER5 mikroproceszszorok segítségével az IBM eserver i5 több operációs rendszert (i5/os, Windows, Linux és AIX 5L rendszereket) is képes integrálni és párhuzamosan futtatni A UNIX-megoldások konszolidálása és kezelése érdekében az eserver i5 az eserver i5/os mellett az AIX 5L rendszert is támogatja. Az IBM eserver i5 beágyazott új virtualizációs technológiája kiterjeszti és továbbfejleszti az iseries virtualizációs képességeit. Az eserver i5 kiszolgálót használó vállalatok átlagosan 40 százalékos javulásra számíthatnak az ár-teljesítmény arány terén a korábbi iseries rendszerekhez képest. Új vizeken az IBM Shark Az ESS 750 az új nagygépes és más szerverrendszerek által igényelt kisebb kapacitás és ár mellett biztosítja a középvállalati szegmensben az IBM nagyvállalati kategóriájú tárolószerverének (Enterprise Storage Server) megbízhatóságát és fejlett funkcióit. Az 1,1 és 4,6 terabájt között skálázható kapacitású rendszer támogatja a leállás nélküli, azonnali kapacitásbôvítést. A húsznál is több autonóm jellemzôvel rendelkezô rendszeren párhuzamosan futhatnak a nagygépes feladatok, a sorbanálló mûveletek kezelése pedig áthelyezôdik a szerverrôl az ESS-re. Ezek a jellemzôk nem csak a teljesítményt, hanem az adattárolásért felelôs rendszergazda produktivitását is javítják. Az üzletmenetfolytonossági követelményeket kielégítô megoldások kiépítése érdekében az új rendszer sokféle másolófunkciót és felügyeleti eszközt támogat. 48 órás Linux-verseny Az IBM Magyarországi Kft. idén is meghirdette 48 órás programozási bajnokságát a magyarországi egyetemek, fôiskolák diákjai számára A Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyén zárták össze a diákokat, akik háromfôs csapatokban mérték össze erejüket. A versenyen a kitûzött programozási feladatot SuSE Linux operációs rendszeren, IBM Rational Rose, IBM DB2, IBM WebSphere valamint IBM Eclipse kompatibilis szoftverekkel kelett végrehajtani, a dokumentálást pedig angol nyelven kellett elkészíteni. Két korcsoportban indulhattak egyrészt a felsôoktatás harmadik évfolyamába, vagy annál kisebb évfolyamba járók, másrészt a felnôttképzésben részt vevôk. Izgalmasak voltak a körülmények: A versenyzôk nem használhatták mobiltelefonjukat, az internet forgalmat szûrték, csak az elôre bejelentkezett szakértôket és meghatározott web címeket (ilyen pl. az ibm.com) lehetett elérni. A verseny ideje alatt a versenyzôk nem hagyhatják el az épületet, saját gépet nem használhattak. A végeredmény lapzártánk után derült ki. A gyôztes csapatok résztvevôi ígérte az IBM bizonyítási lehetôséget kapnak IBM technológiát használó fejlesztô cégeknél. A projektben résztvevôk a bizonyítási lehetôség mellett az elvégzett munka után fizetést kapnak. 3

2 Magyarország a középmezôny Az IBM és az Economist Intelligence Unit felmérése az e-gazdasági felkészültségrôl Fôbb eredmények: Dánia vezet; az elsô öt hely közül négy a skandináv országoké Ázsia és a csendes-óceáni térség elsô helyezettje, Szingapúr világviszonylatban a hetedik helyre lépett elôre Az internet-használat terén egykor élen járó Ausztráliában és Egyesült Államokban lassan hódít teret a szélessávú technológia Az új EU-tagállamokban gyors fejlôdés várható A fejlôdô országok versenyelônyt kovácsolnak az e-business kínálta lehetôségekbôl Az Economist Intelligence Unit 2000 óta minden évben nyilvánosságra hozza a világ 60 legnagyobb gazdaságának ereadiness rangsorát. Az idei jelentés elkészítésében az IBM kutatóintézete, az Institute for Business Value is részt vett. Egy ország e-gazdasági felkészültsége az elektronikus üzletviteli (e-business) környezet fejlettségi szintjét mutatja azt, hogy milyen mértékben képes kiaknázni a helyi piac az internet kínálta lehetôségeket. Az idei besorolás két újdonságot tartalmaz: a pontozási szempontok között a szélessávú technológia elterjedtségét is vizsgálja; valamint az Európai Unió keleti bôvítésére reagálva a listán már korábban is szereplô négy tagjelölt ország (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) mellett Észtországot, Lettországot, Litvániát és Szlovéniát is értékeli. Az éves besorolásban Skandinávia vezet Dánia (elsô hely), Svédország (harmadik hely), Norvégia (negyedik hely), Finnország (ötödik hely). Ezzel a skandináv térség maga mögé utasította az elektronikus gazdaság korábbi éllovasait köztük az Egyesült Államokat, Ausztráliát és Kanadát. A második helyet az Egyesült Királyság szerezte meg. (A 2001-es besorolás elsô négy helyezettje sorrendben: USA, Ausztrália, Egyesült Királyság és Kanada). Skandinávia annak köszönheti elôretörését, hogy országaiban az internet példátlan mértékben átalakította az üzleti tranzakciókat, a lakosság készségesen beépítette mindennapjaiba az internetes technológiát, és a kormányok is aktív támogatást nyújtottak a fejlesztésekhez. A szélessávú technológia gazdaságösztönzô szerepét elismerve módosították a pontozási rendszert: a vezetékes vonalbérleti díjak helyett felvették a vizsgálati szempontok közé a szélessávú ellátottságot. A legtöbb országban különösen a lista élén ez a módosítás csökkentette az összpontszámot, mivel a szélessávú technológia általában lassan terjed. A más szempontból (pl. IT-beruházások) kimagaslóan eredményes Spanyolország (21.) és Izrael (22.) kivételével a huszonötös élboly valamennyi tagja alacsonyabb pontszámmal zárta a vizsgálatot, mint korábban ami nem kisrészt ennek a módszertani változtatásnak köszönhetô. El kell fogadnunk, hogy a digitális világban az új technológiák minduntalan újraírják a játékszabályokat. Az Unió új tagjai Észtország (26.), Csehország (27.), Magyarország (30.), Szlovénia (31.), Lettország (34.), Lengyelország (36.), Litvánia (38.) és Szlovákia (39.) (akárcsak a rangsorban nem szereplô Ciprus és Málta) már jelenleg is elég fejlett infrastruktúrával és e-business környezettel rendelkeznek. Észtországban az internetezôk többsége és minden állami iskola szélessávú hozzáférést használ. Ezek az országok azonnali elônyökre számíthatnak az EU összehangolt fejlesztési gyakorlatából eredôen. Gögge Péter, az IBM kormányzati szektor üzletágának közép-kelet-európai vezetôje szerint a magyar kormány többféleképpen is hozzájárulhat a hazai e-gazdaság élénkítéséhez. Kiemelkedô fontosságú a kormányzati szervek internetes átalakulásának, és az on-line vállalatközi (B2B) szolgáltatások bevezetésének ösztönzése, valamint az elektronikus üzletvitelt (e-business) 4

3 tetején elôsegítô nyílt szabványok és irányelvek alkalmazása. A technikai készségek elsajátítása iránti igényt kielégítô informatikai oktatási és ismeretterjesztô programok támogatása elengedhetetlen. Ezen kívül meg kellene vizsgálni, milyen módon lehetne a kis- és középvállalatok számára mérsékelni az induló technikai beruházások terhét; valamint felderíteni a számítógépezés, internetezés és mobil eszközhasználat széles körû elterjesztésére alkalmas kreatív megoldásokat. A lista készítôi hat szempontot vettek figyelembe: a csatlakozási és technológiai infrastruktúra (25%); üzleti környezet (20%) elfogadottság a magánfelhasználók és az üzleti szervezetek körében (20%); társadalmi és kulturális környezet (15%); jogi és szabályozói környezet (15%); az elektronikus szolgáltatások támogatottsága (5%). Az Economist Intelligence Unit 2004-es e-readiness rangsora: (2004-es helyezés 64-bôl; max pontszám 10) 1. Dánia 8,28 2. Egyesült Királyság 8,27 3. Svédország 8,25 4. Norvégia 8,11 5. Finnország 8,08 6. Egyesült Államok 8,04 7. Szingapúr 8,02 8. Hollandia 8,00 9. Hongkong 7, Svájc 7, Kanada 7, Ausztrália 7, Németország 7, Dél-Korea 7, Ausztria 7, Írország 7, Belgium 7, Franciaország 7, Új-Zéland 7, Tajvan 7, Spanyolország 7, Izrael 7, Olaszország 7, Portugália 7, Japán 6, Észtország 6, Görögország 6, Csehország 6, Chile 6, Magyarország 6,22 Új csomag a bankoknak Az IBM bejelentette pénzügyi intézmények számára készült új termékcsomagját, amely lehetôvé teszi a napi mûködésbôl és az ügyfélforgalomból származó üzleti adatok azonnali öszszegyûjtését, feldolgozását és megtekintését. A termékcsomag ezenfelül olyan eszközöket is ad a bankok kezébe, amelyekkel meg tudnak felelni a küszöbön álló II. Bázeli Tôke Egyezmény (ismertebb nevén: Basel II ) adatkezelési követelményeinek. Ennek lényege a több évre visszamenô ügyféladatok és mûködési adatok szigorú és elôírásszerû rögzítése, elérhetôsége, prezentálása, elemzése. A bank az IBM Risk and Compliance Basel II Information Management termékcsomag segítségével még pontosabban prognosztizálhatja nyereségét, új termékeket és szolgáltatásokat kínálhat ügyfeleinek, kezelheti beruházásait és tôkekihelyezéseit, továbbá korszerûsítheti üzleti módszereit. Ez a megoldás például több hétrôl néhány órára csökkentheti a bank nyilvántartásaiban elôforduló eltérések azonosításának és egyeztetésének idejét, mivel képes a különbözô adatforrásokat egyetlen, integrált nézetben megjeleníteni. A rendszer e célból automatikusan jelentéseket készít, megjelölve azokat a tételeket, ahol a bank fôkönyve és tényleges tranzakciói között eltérés mutatkozik. Óriási Linux-alapú mainframe a német Szövetségi Pénzügyi Hivatalnál A német Szövetségi Pénzügyi Hivatal (Bundesamt für Finanzen, BfF) nagyszabású informatikai projekt keretében Európa egyik legnagyobb Linux-alapú mainframe rendszerét helyezte üzembe. A BfF jelentôs megtakarításokat szeretne elérni azáltal, hogy IT infrastruktúráját kevesebb szerveren mûködteti. Ezek között található egy IBM eserver zseries z990, Linux operációs rendszerrel és egy IBM eserver zseries z900, amelyen z/os és Linux is fut. Az új, központosított infrastruktúra a korábbi, többrétegû szerver platformot váltja ki, amely különbözô kisebb IBM, Fujitsu-Siemens és Sun szerverekbôl állt. Az új rendszer több mint felhasználót tud kiszolgálni a BfF szervezetén belül, és megközelítôleg 700 helyi adóhivatalt egész Németországban. A BfF amely a közszférában dolgozó alkalmazottaknak járó kifizetéseket, a adóköteles külföldi jövedelemmel rendelkezô német állampolgárok adóztatását, továbbá Németország legnagyobb vállalatainak adóügyeit kezeli, nagy teljesítményt, magas fokú megbízhatóságot vár az új platformtól, a szerver konszolidációtól pedig jobb rendszerfelügyeletet és kedvezôbb költségeket remél. 5

4 Az AVNET a legjobb szoftverdisztributor Szédítô sebesség globális távolságokban Az Avnet lett az IBM szoftverek legeredményesebb disztribútora Európa négy különbözô régiójában. Az Avnet Partner Solution mint értéknövelt szolgáltatásokat nyújtó disztribútor IBM melleti elkötelezettsége a megtisztelô cím elnyerésével meghozta jutalmát. Az Avnet erôsen összpontosít az IBM szoftver területre, és a megfelelô befektetés, együtt az IBM iránti elkötelezettséggel, helyes stratégiának bizonyult. Ez volt a véleménye Fritz Gaeblernek, az Avnet Partner Solutions központi régiója elnök-helyettesének. A díjat Ralph Hauptertôl, az IBM EMEA szoftver értékesítési csatorna igazgatójától behette át. Fritz Gaebler szerint legfôképp a vevôk reakciói mutatják, hogy az IBM-el való együttmûködéssel a helyes utat választottuk. A magas rendelkezésre állás, a méltányos árak és a gyors, átfogó tájékoztatás éppen olyan hasznos a kereskedôknek és a végfelhasználóknak egyaránt, mint az IBM termékek garantált minôsége és használhatósága. Adatvesztés ellen Az IBM forradalmian új adattárolási technológia kifejlesztését jelentette be, melynek segítségével a felhasználók megvédhetik, és adatvesztés esetén a lehetô leggyorsabban helyreállíthatják kulcsfontosságú állományaikat a világ különbözô pontjain található biztonsági másolatok segítségével. Az IBM Global Mirror for Enterprise Storage nevû technológia globális biztonsági másolataira támaszkodva olyan nagysebességû helyreállítást tesz lehetôvé, amilyet azelôtt csak helyi tárolók esetén lehetett elképzelni. Üzemszünet esetén minden másodperc kritikus fontossággal bír hangsúlyozta Tom Hawk, az IBM vállalati adattárolási üzletágának igazgatója. Az elveszett vagy elmentett adatok értéke gyakorlatilag felbecsülhetetlen. A Global Mirror segítségével ügyfeleink költséghatékonyan, és a létezô legnagyobb sebességgel biztosíthatják üzleti folyamataik és kulcsfontosságú alkalmazásaik folyamatos elérhetôségét az egész világon. AZ IBM vezet a szalagos meghajtók piacán Az IBM érte el a legnagyobb gyári árbevételt ban a szalagos meghajtók piacán. Valamennyi versenytársát maga mögé utasította a gyári árbevételt tekintve - állapította meg Gartner Dataquest nemrégiben közzétett jelentése[1]. Az IBM az eladott darabszámot tekintve is komoly növekedést produkált, és - az LTO Ultrium töretlen népszerûségének, valamint a 2003 szeptemberében bevezetett IBM TotalStorage Enterprise Tape Drive 3592 gyors elfogadásának köszönhetôen - növelte részesedését a szalagos meghajtók összesített piacán. A szalagos meghajtók fontos szerepet játszottak a modern számítástechnika megszületésében. Történetük egészen az ötvenes évekre nyúlik vissza, de ma is népszerû, olcsóbb megoldásnak számítanak. A Global Mirror forradalmi újításokat alkalmaz az aszinkron PPRC (peer-to-peer remote copy kölcsönös távoli másolat) technológiában, melyeknek köszönhetôen az egymástól több mint 300 km-re lévô tárolólemezeket akár 3 5 másodperc alatt el lehet érni. Ez a sebesség jelentôsen meghaladja a hasonló EMC ajánlatokét. [2] Az új megoldás nagysebességû távolsági adatátvitelt biztosít az adatok épségének megôrzésével. A termék nagymennyiségû adat átvitelét teszi lehetôvé az informatikai teljesítmény vagy az elérhetôség csökkenése nélkül. A Global Mirror for ESS kivételes teljesítményének eléréséhez tárolórendszerenként csupán két üvegszálas csatornára van szükség, míg a hasonló technológiák legalább négy kapcsolatot igényelnek. Az új technológia segítségével jelentôsen csökkenthetôk az infrastrukturális és beszerzési költségek. A Global Mirror képes az üzemfolytonosság fenntartására olyan nagy formátumú alkalmazások esetében is, melyek több tárolórendszert alkalmaznak, vagy adataikat különbözô gazdagépeken kezelik. Más termékek nem lennének képesek ilyen teljesítményre speciális szoftver alkalmazása nélkül, amely növeli a költségeket és szükségtelenül bonyolítja az informatikai munkatársak munkáját. 6

5 Az IBM megvette a Candle Corporation-t Az IBM bejelentette, hogy megállapodást kötött a Kalifornia állambeli El Segundóból irányított Candle Corporation megvásárlásáról. A tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Candle megoldásai a nagyvállalati infrastruktúra kialakításához, bevezetéséhez és felügyeletéhez nyújtanak segítséget, valamint elôsegítik az adatközpontok és az alkalmazások mûködésének optimalizálását. Az akvizíció révén az IBM ügyfelei még több szoftvert használhatnak igény szerint (on-demand) üzemeltetett mûködési környezetük felügyeletére. Cseréljen IBM-re! Több mint 2000 ügyfél kiszolgálása és 9000 migrációs projekt lebonyolítása során szerzett tapasztalatait kamatoztatva az IBM átállási szolgáltatásokat vezet be a zseries szoftvereszközökhöz. Különbözô környezetfelmérési, telepítési, testre szabási és oktatási szolgáltatáscsomagjai a nem IBM márkájú termékeiket gazdaságosabb IBM-megoldásokra cserélô cégek számára nyújtanak segítséget a zökkenômentes átálláshoz. Az IBM ügyfelei közel 150 zseries szoftver és segédprogram közül választhatják ki az IT-infrastruktúrájukhoz legjobban illô eszközöket. Jövôbelátók Az Irvine-i Kaliforniai Egyetem Földrendszer-tudományi tanszékén elkészült az úgynevezett virtuális éghajlati idôgép, amely egy nagyteljesítményû új IBM szuperszámítógép segítségével 300 éves távlatra modellezi, és elôre jelzi a globális felmelegedés, a környezetszennyezés és a Földre nézve káros egyéb tényezôk hatását. A kutatók a legsürgetôbb kérdések vizsgálatára fogják használni a virtuális éghajlati idôgépet: tanulmányozzák, hogy milyen hatással lesz a Földre és lakóira az elkövetkezô évszázadok során a globális felmelegedés, az emberi környezetszennyezés, a sarki jégtakaró mozgása, valamint a kémiai ciklusok. Egyre több bizonyíték utal arra, mondják a kutatók hogy a földi éghajlatot szabályozó óceán-atmoszféra rendszer kevesebb mint egy évtized alatt egy másik állapotba billenhet át akár egy kenu, amely fokozatosan dôl, dôl, azután hirtelen felfordul. A tudósok nem tudják, hogy jelenleg milyen közel van a rendszer ehhez a kritikus küszöbhöz. De a nem túl távoli jövôben gyökeres változás következhet be az éghajlatban. És ha ez megtörténik, a gyors alkalmazkodás kényszere sok társadalmat megrendíthet egyúttal felboríthatja a geopolitikai hatalmi egyensúlyt. A világ legfejlettebb nagygépes rendszere Az IBM a nyilvánosság elé lépett a világ legnagyobb teljesítményû, középvállalati felhasználásra szánt nagygépes rendszerével: az IBM eserver zseries 890 kiszolgálóval. Az új gép a középvállalatok szegmensére is kiterjeszti a vállalat elsô számú mainframe-szervere, a z990 rendkívüli képességeit - mégpedig alacsonyabb költségszint és alapszintû méret mellett. A forradalmi jelentôségû IBM System/360 mainframe negyvenedik születésnapján bemutatott új nagygépes rendszer innovatív technológiákkal csökkenti a középvállalatok IT-környezetének bonyolultságát és költségeit.a vállalat szintén megismertette a nagyközönséggel az IBM TotalStorage 750 tárolószervert, amely új ügyfélkör számára teszi elérhetôvé a Shark tárolók világszínvonalú nagyvállalati képességeit. Az új nagygépes és tárolórendszerek ágazatvezetô technológiák segítségével konszolidálják és egyszerûsítik a középvállalatok környezetét. A z890 sebessége a korábbi z800 kiszolgálóénak kétszerese, mérete pedig annak alig 70 százaléka. Az új skálázási képességek és árak bevezetésével az IBM a középvállalatok számára is vonzóvá kívánja tenni a zseries technológiát. A vállalat 28 kapacitásszinten kínálja a z890 modellt - így ügyfelei a korábbinál szorosabban összehangolhatják szerverkapacitásukat egyedi üzleti szükségleteikkel. 7

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor FELHŐ és a MAINFRAME Irmes Sándor Változik az üzleti környezet Zavaró tényezők viharában Gartner: nexus of forces (összehangolt erőterek) Social: Mindenhol elérhető kapcsolattartás, egyre gazdagabb tartalommal

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Portfóliónk áttekintése

Portfóliónk áttekintése Accelerating Your Success Portfóliónk áttekintése 2012. szeptember Az Avnet Technology Solutions vállalati számítástechnikai megoldások, szolgáltatások, szoftver és hardver globális ITmegoldásdisztribútora.

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél

A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél A VT-SOFT humáninformatikai rendszerének kiépítése a Kelly Services-nél SÁFÁR Katalin kereskedelmi igazgató VT-SOFT Mobil: +36 20 553 1945 Telefon: +36 (1) 436 0550 E-mail: katalin.safar@vtsoft.hu Web:

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Novell Roadshow 2008. 2008. január március

Novell Roadshow 2008. 2008. január március Novell Roadshow 2008. 2008. január március Napirend 2 9.30 10.00 Megnyitó 10.00 10.45 Hatékony csoportmunka 10.45 11.15 Mobilkommunikáció 11.15 11.30 Szünet 11.30 12.15 Linux alapú infrastruktúra 12.15

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

SUSE Linux Enterprise Server 12 Hargitai Zsolt

SUSE Linux Enterprise Server 12 Hargitai Zsolt SUSE Linux Enterprise Server 12 Hargitai Zsolt Üzletfejlesztési Igazgató zhargitai@suse.com SUSE Linux Enterprise Server 12 A megbízható alap kritikus szolgáltatások futtatásához Állásidő minimalizálása

Részletesebben

StoreWay, Bull tárolórendszer

StoreWay, Bull tárolórendszer StoreWay, Bull tárolórendszer Philippe REYNIER, Vezető storage szakértő 2007. március 29. Budapest Üzleti kihívások Dematerializáció Vállalati fúziók & felvásárlások Új technológiák Globális electronikus

Részletesebben