Újdonságaink IBM HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újdonságaink IBM HÍREK"

Átírás

1 Újdonságaink Új segédprocesszor a Javásoknak Áttörô jelentôségû technológia: a webes alkalmazások integrálására alkalmas, új fejlesztésû zseries alkalmazási segédprocesszor (zseries Application Assistant Processor, zaap) különleges z/os Java végrehajtási környezetet biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik meglévô üzleti alkalmazásaikkal és adataikkal egy platformon szeretnék futtatni Java-alapú webes alkalmazásaikat. A processzoronként dollárba kerülô zaap fokozza a rendszer általános produktivitását, egyszerûsíti a szerver-infrastruktúrát, javítja a mûködési hatékonyságot, és csökkenti a biztonságosabb, méretezhetôbb, magasabb rendelkezésre állási szintû és ellenállóbb zseries platformot igénylô Javaalkalmazások számítástechnikai összköltségét. Itt a POWER5-tel mûködô eserver i5 rendszer Az IBM nemrégiben bemutatott eserver i5 rendszerei alkalmazzák elsôként az IBM régóta várt POWER5 mikroprocesszorait. Az OS/400 következô generációjával, az i5/os operációs rendszerrel dolgozó új rendszerek soha nem látott teljesítményhez, rugalmassághoz és költségelônyhöz juttatják a kis- és középvállalatokat. Az IBM eserver i5 új gazdasági modellt teremt a kis- és a középvállalatok számára. Beépített virtualizációs technológiája révén az új kiszolgáló több operációs rendszert is képes párhuzamosan futtatni. A minden idôk legnagyobb teljesítményû 64 bites lapkájának számító POWER5 mikroproceszszorok segítségével az IBM eserver i5 több operációs rendszert (i5/os, Windows, Linux és AIX 5L rendszereket) is képes integrálni és párhuzamosan futtatni A UNIX-megoldások konszolidálása és kezelése érdekében az eserver i5 az eserver i5/os mellett az AIX 5L rendszert is támogatja. Az IBM eserver i5 beágyazott új virtualizációs technológiája kiterjeszti és továbbfejleszti az iseries virtualizációs képességeit. Az eserver i5 kiszolgálót használó vállalatok átlagosan 40 százalékos javulásra számíthatnak az ár-teljesítmény arány terén a korábbi iseries rendszerekhez képest. Új vizeken az IBM Shark Az ESS 750 az új nagygépes és más szerverrendszerek által igényelt kisebb kapacitás és ár mellett biztosítja a középvállalati szegmensben az IBM nagyvállalati kategóriájú tárolószerverének (Enterprise Storage Server) megbízhatóságát és fejlett funkcióit. Az 1,1 és 4,6 terabájt között skálázható kapacitású rendszer támogatja a leállás nélküli, azonnali kapacitásbôvítést. A húsznál is több autonóm jellemzôvel rendelkezô rendszeren párhuzamosan futhatnak a nagygépes feladatok, a sorbanálló mûveletek kezelése pedig áthelyezôdik a szerverrôl az ESS-re. Ezek a jellemzôk nem csak a teljesítményt, hanem az adattárolásért felelôs rendszergazda produktivitását is javítják. Az üzletmenetfolytonossági követelményeket kielégítô megoldások kiépítése érdekében az új rendszer sokféle másolófunkciót és felügyeleti eszközt támogat. 48 órás Linux-verseny Az IBM Magyarországi Kft. idén is meghirdette 48 órás programozási bajnokságát a magyarországi egyetemek, fôiskolák diákjai számára A Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyén zárták össze a diákokat, akik háromfôs csapatokban mérték össze erejüket. A versenyen a kitûzött programozási feladatot SuSE Linux operációs rendszeren, IBM Rational Rose, IBM DB2, IBM WebSphere valamint IBM Eclipse kompatibilis szoftverekkel kelett végrehajtani, a dokumentálást pedig angol nyelven kellett elkészíteni. Két korcsoportban indulhattak egyrészt a felsôoktatás harmadik évfolyamába, vagy annál kisebb évfolyamba járók, másrészt a felnôttképzésben részt vevôk. Izgalmasak voltak a körülmények: A versenyzôk nem használhatták mobiltelefonjukat, az internet forgalmat szûrték, csak az elôre bejelentkezett szakértôket és meghatározott web címeket (ilyen pl. az ibm.com) lehetett elérni. A verseny ideje alatt a versenyzôk nem hagyhatják el az épületet, saját gépet nem használhattak. A végeredmény lapzártánk után derült ki. A gyôztes csapatok résztvevôi ígérte az IBM bizonyítási lehetôséget kapnak IBM technológiát használó fejlesztô cégeknél. A projektben résztvevôk a bizonyítási lehetôség mellett az elvégzett munka után fizetést kapnak. 3

2 Magyarország a középmezôny Az IBM és az Economist Intelligence Unit felmérése az e-gazdasági felkészültségrôl Fôbb eredmények: Dánia vezet; az elsô öt hely közül négy a skandináv országoké Ázsia és a csendes-óceáni térség elsô helyezettje, Szingapúr világviszonylatban a hetedik helyre lépett elôre Az internet-használat terén egykor élen járó Ausztráliában és Egyesült Államokban lassan hódít teret a szélessávú technológia Az új EU-tagállamokban gyors fejlôdés várható A fejlôdô országok versenyelônyt kovácsolnak az e-business kínálta lehetôségekbôl Az Economist Intelligence Unit 2000 óta minden évben nyilvánosságra hozza a világ 60 legnagyobb gazdaságának ereadiness rangsorát. Az idei jelentés elkészítésében az IBM kutatóintézete, az Institute for Business Value is részt vett. Egy ország e-gazdasági felkészültsége az elektronikus üzletviteli (e-business) környezet fejlettségi szintjét mutatja azt, hogy milyen mértékben képes kiaknázni a helyi piac az internet kínálta lehetôségeket. Az idei besorolás két újdonságot tartalmaz: a pontozási szempontok között a szélessávú technológia elterjedtségét is vizsgálja; valamint az Európai Unió keleti bôvítésére reagálva a listán már korábban is szereplô négy tagjelölt ország (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) mellett Észtországot, Lettországot, Litvániát és Szlovéniát is értékeli. Az éves besorolásban Skandinávia vezet Dánia (elsô hely), Svédország (harmadik hely), Norvégia (negyedik hely), Finnország (ötödik hely). Ezzel a skandináv térség maga mögé utasította az elektronikus gazdaság korábbi éllovasait köztük az Egyesült Államokat, Ausztráliát és Kanadát. A második helyet az Egyesült Királyság szerezte meg. (A 2001-es besorolás elsô négy helyezettje sorrendben: USA, Ausztrália, Egyesült Királyság és Kanada). Skandinávia annak köszönheti elôretörését, hogy országaiban az internet példátlan mértékben átalakította az üzleti tranzakciókat, a lakosság készségesen beépítette mindennapjaiba az internetes technológiát, és a kormányok is aktív támogatást nyújtottak a fejlesztésekhez. A szélessávú technológia gazdaságösztönzô szerepét elismerve módosították a pontozási rendszert: a vezetékes vonalbérleti díjak helyett felvették a vizsgálati szempontok közé a szélessávú ellátottságot. A legtöbb országban különösen a lista élén ez a módosítás csökkentette az összpontszámot, mivel a szélessávú technológia általában lassan terjed. A más szempontból (pl. IT-beruházások) kimagaslóan eredményes Spanyolország (21.) és Izrael (22.) kivételével a huszonötös élboly valamennyi tagja alacsonyabb pontszámmal zárta a vizsgálatot, mint korábban ami nem kisrészt ennek a módszertani változtatásnak köszönhetô. El kell fogadnunk, hogy a digitális világban az új technológiák minduntalan újraírják a játékszabályokat. Az Unió új tagjai Észtország (26.), Csehország (27.), Magyarország (30.), Szlovénia (31.), Lettország (34.), Lengyelország (36.), Litvánia (38.) és Szlovákia (39.) (akárcsak a rangsorban nem szereplô Ciprus és Málta) már jelenleg is elég fejlett infrastruktúrával és e-business környezettel rendelkeznek. Észtországban az internetezôk többsége és minden állami iskola szélessávú hozzáférést használ. Ezek az országok azonnali elônyökre számíthatnak az EU összehangolt fejlesztési gyakorlatából eredôen. Gögge Péter, az IBM kormányzati szektor üzletágának közép-kelet-európai vezetôje szerint a magyar kormány többféleképpen is hozzájárulhat a hazai e-gazdaság élénkítéséhez. Kiemelkedô fontosságú a kormányzati szervek internetes átalakulásának, és az on-line vállalatközi (B2B) szolgáltatások bevezetésének ösztönzése, valamint az elektronikus üzletvitelt (e-business) 4

3 tetején elôsegítô nyílt szabványok és irányelvek alkalmazása. A technikai készségek elsajátítása iránti igényt kielégítô informatikai oktatási és ismeretterjesztô programok támogatása elengedhetetlen. Ezen kívül meg kellene vizsgálni, milyen módon lehetne a kis- és középvállalatok számára mérsékelni az induló technikai beruházások terhét; valamint felderíteni a számítógépezés, internetezés és mobil eszközhasználat széles körû elterjesztésére alkalmas kreatív megoldásokat. A lista készítôi hat szempontot vettek figyelembe: a csatlakozási és technológiai infrastruktúra (25%); üzleti környezet (20%) elfogadottság a magánfelhasználók és az üzleti szervezetek körében (20%); társadalmi és kulturális környezet (15%); jogi és szabályozói környezet (15%); az elektronikus szolgáltatások támogatottsága (5%). Az Economist Intelligence Unit 2004-es e-readiness rangsora: (2004-es helyezés 64-bôl; max pontszám 10) 1. Dánia 8,28 2. Egyesült Királyság 8,27 3. Svédország 8,25 4. Norvégia 8,11 5. Finnország 8,08 6. Egyesült Államok 8,04 7. Szingapúr 8,02 8. Hollandia 8,00 9. Hongkong 7, Svájc 7, Kanada 7, Ausztrália 7, Németország 7, Dél-Korea 7, Ausztria 7, Írország 7, Belgium 7, Franciaország 7, Új-Zéland 7, Tajvan 7, Spanyolország 7, Izrael 7, Olaszország 7, Portugália 7, Japán 6, Észtország 6, Görögország 6, Csehország 6, Chile 6, Magyarország 6,22 Új csomag a bankoknak Az IBM bejelentette pénzügyi intézmények számára készült új termékcsomagját, amely lehetôvé teszi a napi mûködésbôl és az ügyfélforgalomból származó üzleti adatok azonnali öszszegyûjtését, feldolgozását és megtekintését. A termékcsomag ezenfelül olyan eszközöket is ad a bankok kezébe, amelyekkel meg tudnak felelni a küszöbön álló II. Bázeli Tôke Egyezmény (ismertebb nevén: Basel II ) adatkezelési követelményeinek. Ennek lényege a több évre visszamenô ügyféladatok és mûködési adatok szigorú és elôírásszerû rögzítése, elérhetôsége, prezentálása, elemzése. A bank az IBM Risk and Compliance Basel II Information Management termékcsomag segítségével még pontosabban prognosztizálhatja nyereségét, új termékeket és szolgáltatásokat kínálhat ügyfeleinek, kezelheti beruházásait és tôkekihelyezéseit, továbbá korszerûsítheti üzleti módszereit. Ez a megoldás például több hétrôl néhány órára csökkentheti a bank nyilvántartásaiban elôforduló eltérések azonosításának és egyeztetésének idejét, mivel képes a különbözô adatforrásokat egyetlen, integrált nézetben megjeleníteni. A rendszer e célból automatikusan jelentéseket készít, megjelölve azokat a tételeket, ahol a bank fôkönyve és tényleges tranzakciói között eltérés mutatkozik. Óriási Linux-alapú mainframe a német Szövetségi Pénzügyi Hivatalnál A német Szövetségi Pénzügyi Hivatal (Bundesamt für Finanzen, BfF) nagyszabású informatikai projekt keretében Európa egyik legnagyobb Linux-alapú mainframe rendszerét helyezte üzembe. A BfF jelentôs megtakarításokat szeretne elérni azáltal, hogy IT infrastruktúráját kevesebb szerveren mûködteti. Ezek között található egy IBM eserver zseries z990, Linux operációs rendszerrel és egy IBM eserver zseries z900, amelyen z/os és Linux is fut. Az új, központosított infrastruktúra a korábbi, többrétegû szerver platformot váltja ki, amely különbözô kisebb IBM, Fujitsu-Siemens és Sun szerverekbôl állt. Az új rendszer több mint felhasználót tud kiszolgálni a BfF szervezetén belül, és megközelítôleg 700 helyi adóhivatalt egész Németországban. A BfF amely a közszférában dolgozó alkalmazottaknak járó kifizetéseket, a adóköteles külföldi jövedelemmel rendelkezô német állampolgárok adóztatását, továbbá Németország legnagyobb vállalatainak adóügyeit kezeli, nagy teljesítményt, magas fokú megbízhatóságot vár az új platformtól, a szerver konszolidációtól pedig jobb rendszerfelügyeletet és kedvezôbb költségeket remél. 5

4 Az AVNET a legjobb szoftverdisztributor Szédítô sebesség globális távolságokban Az Avnet lett az IBM szoftverek legeredményesebb disztribútora Európa négy különbözô régiójában. Az Avnet Partner Solution mint értéknövelt szolgáltatásokat nyújtó disztribútor IBM melleti elkötelezettsége a megtisztelô cím elnyerésével meghozta jutalmát. Az Avnet erôsen összpontosít az IBM szoftver területre, és a megfelelô befektetés, együtt az IBM iránti elkötelezettséggel, helyes stratégiának bizonyult. Ez volt a véleménye Fritz Gaeblernek, az Avnet Partner Solutions központi régiója elnök-helyettesének. A díjat Ralph Hauptertôl, az IBM EMEA szoftver értékesítési csatorna igazgatójától behette át. Fritz Gaebler szerint legfôképp a vevôk reakciói mutatják, hogy az IBM-el való együttmûködéssel a helyes utat választottuk. A magas rendelkezésre állás, a méltányos árak és a gyors, átfogó tájékoztatás éppen olyan hasznos a kereskedôknek és a végfelhasználóknak egyaránt, mint az IBM termékek garantált minôsége és használhatósága. Adatvesztés ellen Az IBM forradalmian új adattárolási technológia kifejlesztését jelentette be, melynek segítségével a felhasználók megvédhetik, és adatvesztés esetén a lehetô leggyorsabban helyreállíthatják kulcsfontosságú állományaikat a világ különbözô pontjain található biztonsági másolatok segítségével. Az IBM Global Mirror for Enterprise Storage nevû technológia globális biztonsági másolataira támaszkodva olyan nagysebességû helyreállítást tesz lehetôvé, amilyet azelôtt csak helyi tárolók esetén lehetett elképzelni. Üzemszünet esetén minden másodperc kritikus fontossággal bír hangsúlyozta Tom Hawk, az IBM vállalati adattárolási üzletágának igazgatója. Az elveszett vagy elmentett adatok értéke gyakorlatilag felbecsülhetetlen. A Global Mirror segítségével ügyfeleink költséghatékonyan, és a létezô legnagyobb sebességgel biztosíthatják üzleti folyamataik és kulcsfontosságú alkalmazásaik folyamatos elérhetôségét az egész világon. AZ IBM vezet a szalagos meghajtók piacán Az IBM érte el a legnagyobb gyári árbevételt ban a szalagos meghajtók piacán. Valamennyi versenytársát maga mögé utasította a gyári árbevételt tekintve - állapította meg Gartner Dataquest nemrégiben közzétett jelentése[1]. Az IBM az eladott darabszámot tekintve is komoly növekedést produkált, és - az LTO Ultrium töretlen népszerûségének, valamint a 2003 szeptemberében bevezetett IBM TotalStorage Enterprise Tape Drive 3592 gyors elfogadásának köszönhetôen - növelte részesedését a szalagos meghajtók összesített piacán. A szalagos meghajtók fontos szerepet játszottak a modern számítástechnika megszületésében. Történetük egészen az ötvenes évekre nyúlik vissza, de ma is népszerû, olcsóbb megoldásnak számítanak. A Global Mirror forradalmi újításokat alkalmaz az aszinkron PPRC (peer-to-peer remote copy kölcsönös távoli másolat) technológiában, melyeknek köszönhetôen az egymástól több mint 300 km-re lévô tárolólemezeket akár 3 5 másodperc alatt el lehet érni. Ez a sebesség jelentôsen meghaladja a hasonló EMC ajánlatokét. [2] Az új megoldás nagysebességû távolsági adatátvitelt biztosít az adatok épségének megôrzésével. A termék nagymennyiségû adat átvitelét teszi lehetôvé az informatikai teljesítmény vagy az elérhetôség csökkenése nélkül. A Global Mirror for ESS kivételes teljesítményének eléréséhez tárolórendszerenként csupán két üvegszálas csatornára van szükség, míg a hasonló technológiák legalább négy kapcsolatot igényelnek. Az új technológia segítségével jelentôsen csökkenthetôk az infrastrukturális és beszerzési költségek. A Global Mirror képes az üzemfolytonosság fenntartására olyan nagy formátumú alkalmazások esetében is, melyek több tárolórendszert alkalmaznak, vagy adataikat különbözô gazdagépeken kezelik. Más termékek nem lennének képesek ilyen teljesítményre speciális szoftver alkalmazása nélkül, amely növeli a költségeket és szükségtelenül bonyolítja az informatikai munkatársak munkáját. 6

5 Az IBM megvette a Candle Corporation-t Az IBM bejelentette, hogy megállapodást kötött a Kalifornia állambeli El Segundóból irányított Candle Corporation megvásárlásáról. A tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Candle megoldásai a nagyvállalati infrastruktúra kialakításához, bevezetéséhez és felügyeletéhez nyújtanak segítséget, valamint elôsegítik az adatközpontok és az alkalmazások mûködésének optimalizálását. Az akvizíció révén az IBM ügyfelei még több szoftvert használhatnak igény szerint (on-demand) üzemeltetett mûködési környezetük felügyeletére. Cseréljen IBM-re! Több mint 2000 ügyfél kiszolgálása és 9000 migrációs projekt lebonyolítása során szerzett tapasztalatait kamatoztatva az IBM átállási szolgáltatásokat vezet be a zseries szoftvereszközökhöz. Különbözô környezetfelmérési, telepítési, testre szabási és oktatási szolgáltatáscsomagjai a nem IBM márkájú termékeiket gazdaságosabb IBM-megoldásokra cserélô cégek számára nyújtanak segítséget a zökkenômentes átálláshoz. Az IBM ügyfelei közel 150 zseries szoftver és segédprogram közül választhatják ki az IT-infrastruktúrájukhoz legjobban illô eszközöket. Jövôbelátók Az Irvine-i Kaliforniai Egyetem Földrendszer-tudományi tanszékén elkészült az úgynevezett virtuális éghajlati idôgép, amely egy nagyteljesítményû új IBM szuperszámítógép segítségével 300 éves távlatra modellezi, és elôre jelzi a globális felmelegedés, a környezetszennyezés és a Földre nézve káros egyéb tényezôk hatását. A kutatók a legsürgetôbb kérdések vizsgálatára fogják használni a virtuális éghajlati idôgépet: tanulmányozzák, hogy milyen hatással lesz a Földre és lakóira az elkövetkezô évszázadok során a globális felmelegedés, az emberi környezetszennyezés, a sarki jégtakaró mozgása, valamint a kémiai ciklusok. Egyre több bizonyíték utal arra, mondják a kutatók hogy a földi éghajlatot szabályozó óceán-atmoszféra rendszer kevesebb mint egy évtized alatt egy másik állapotba billenhet át akár egy kenu, amely fokozatosan dôl, dôl, azután hirtelen felfordul. A tudósok nem tudják, hogy jelenleg milyen közel van a rendszer ehhez a kritikus küszöbhöz. De a nem túl távoli jövôben gyökeres változás következhet be az éghajlatban. És ha ez megtörténik, a gyors alkalmazkodás kényszere sok társadalmat megrendíthet egyúttal felboríthatja a geopolitikai hatalmi egyensúlyt. A világ legfejlettebb nagygépes rendszere Az IBM a nyilvánosság elé lépett a világ legnagyobb teljesítményû, középvállalati felhasználásra szánt nagygépes rendszerével: az IBM eserver zseries 890 kiszolgálóval. Az új gép a középvállalatok szegmensére is kiterjeszti a vállalat elsô számú mainframe-szervere, a z990 rendkívüli képességeit - mégpedig alacsonyabb költségszint és alapszintû méret mellett. A forradalmi jelentôségû IBM System/360 mainframe negyvenedik születésnapján bemutatott új nagygépes rendszer innovatív technológiákkal csökkenti a középvállalatok IT-környezetének bonyolultságát és költségeit.a vállalat szintén megismertette a nagyközönséggel az IBM TotalStorage 750 tárolószervert, amely új ügyfélkör számára teszi elérhetôvé a Shark tárolók világszínvonalú nagyvállalati képességeit. Az új nagygépes és tárolórendszerek ágazatvezetô technológiák segítségével konszolidálják és egyszerûsítik a középvállalatok környezetét. A z890 sebessége a korábbi z800 kiszolgálóénak kétszerese, mérete pedig annak alig 70 százaléka. Az új skálázási képességek és árak bevezetésével az IBM a középvállalatok számára is vonzóvá kívánja tenni a zseries technológiát. A vállalat 28 kapacitásszinten kínálja a z890 modellt - így ügyfelei a korábbinál szorosabban összehangolhatják szerverkapacitásukat egyedi üzleti szükségleteikkel. 7

INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN

INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN Készítette a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja:

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6.

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6. Connection Novell Connection Magazin VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM/2007 A Novell biztonságfilozófiája Hozzáférés-kezelés a Novell Access Managerrel Jogosultság-kezelés: Novell Identity Manager PC-biztonság a SecureWave

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - tanulmány - Ez a dokumentum 78 oldalt tartalmaz 1 1. A tanulmány célja... 4 2. Az e-kereskedelem és az e-fizetés gazdaságélénkítő hatása... 5 3. IKT-helyzetkép az

Részletesebben

2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A A mi emberünk: Nagymihály Adrienn Made in Hungary: Nav N Go, a navigációs szoftverfejlesztô Utazás: Kalandozás Galíciában Portré: Érdi Tamás

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

A Z I B M N E G Y E D É V E N T E M E G J E L E N Ô F O L Y Ó I R A T A

A Z I B M N E G Y E D É V E N T E M E G J E L E N Ô F O L Y Ó I R A T A Kék Rózsa 2007/2 A Z I B M N E G Y E D É V E N T E M E G J E L E N Ô F O L Y Ó I R A T A A mi emberünk: Ökrös Anna Made in Hungary: Az ipari adatátvitel élvonalában Cason Rt. Utazási ajánlat: Pöstyén a

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét!

Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét! Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét! Azért választottuk a WMware-t, mert ismertük fejlett technológiájukat és a felhőalapú informatikával kapcsolatos előremutató gondolkodásmódjukat.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE *

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

PIACI ÉS SZABÁLYOZÁSI TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁVKÖZLÉSI PIACOKON *

PIACI ÉS SZABÁLYOZÁSI TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁVKÖZLÉSI PIACOKON * Kiss Károly Miklós PIACI ÉS SZABÁLYOZÁSI TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁVKÖZLÉSI PIACOKON * A tanulmány az európai távközlési szektor piaci folyamatainak főbb trendjeit és szabályozásának kihívásait

Részletesebben

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer.

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. Rugalmas és időtálló integrált vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatok számára Szoftver Kompetencia Módszertan Tartalom

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

Az üzleti vállalkozások készen állnak az informatikai háttér új megközelítésére

Az üzleti vállalkozások készen állnak az informatikai háttér új megközelítésére PureSystems 2012. április Az üzleti vállalkozások készen állnak az informatikai háttér új megközelítésére Egyszerűbbé válik a telepítés és csökken az összetettség a szakértelmet integráló rendszerek használatával

Részletesebben