Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (IV.29.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (IV.29.) Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (IV.29.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített bevételi főösszegét az 1. sz. mérleg melléklet bevételi adatai alapján e Ft-ban hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat működési bevételének teljesítését a 2/a. sz. mellékletben szereplő adatok szerint eft-ban hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően e Ft-ban fogadja el. Ebből: - személyi juttatások e Ft - járulékok e Ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e Ft - pénzbeni juttatások e Ft - pénzeszköz átadások e Ft - létszám: 65 fő (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 13/4.sz.meléklet tény oszlopban szereplő eft összegben hagyja jóvá Ebből: - személyi juttatások e Ft - járulékok e Ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e Ft - pénzeszköz átadások 331 e Ft - létszám: 12 fő (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint címek működési kiadásának teljesítését a 13/1-13/5. sz. melléklet tény oszlop adatai alapján hagyja jóvá 3. (1) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti e Ft teljesítését a 2/b sz. melléklet adatai alapján, a beruházási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként a 5.sz.melléklet alapján hagyja jóvá. (2) Bocskaikert Önkormányzatnál korábban megkezdett beruházások Iskola komplex akadálymentesítése 2009-ban befejeződött, a többi megkezdett beruházás 2010-ben fognak befejeződni. Az önkormányzat 2008-ban az Iskola-óvoda bővítését kezdte el, mely anyagi kihatása a költségvetési évet követő (2010) évre is kihatással lesz. Emellett az iskola, óvodai kompetencia fejlesztését szolgáló pályázat 2009-ben

2 kezdődött és a következő költségvetési évre is kihatással lesz. (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatását az 2/a. sz. mellélet adatai alapján hagyja jóvá. 5. Az Önkormányzat és a hozzá tartozó feladatok évi pénzmaradványa e Ft. A központi források elszámolásából adódó korrekció eft e Ft-tal, ezzel a korrigált pénzmaradvány e Ft, pozitív pénzmaradvány keletkezett. Az Önkormányzat december 31.-i vagyonának értékét a 16.sz. mellékletben részletezve e Ft-ban (saját tőke) állapítja meg A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. E rendelet április 29-én lép hatályba. Bocskaikert, április 26. Kihirdetési záradék: 8. E rendelet április 29-én kihirdetésre került. Jegyző

3 Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím év eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) ,8% 2. I/1. Intézményi működési bevételek * ,1% I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek ,9% 3.2. Helyi adók* ,0% 3.3. Átengedett központi adók* ,0% 3.4. Bírságok, egyéb bevételek ,2% 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) ,0% 4.1. Normatív hozzájárulások* ,0% 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás ,0% 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* ,0% 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,0% 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* ,0% 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,8% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ( )* ,2% OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Működési pe átvéel államháztartáson kívülről Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás ,0% ,1% ,7% ,2% 100,0% ,0% 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* ,0%

4 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* ,0% 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Készlet FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,4% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,4% A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcímcsoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek év eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % I. Folyó (működési) kiadások ( ) ,7% 1.1. Személyi juttatások ,7% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 1.3. Dologi kiadások* ,6% 1.4. Egyéb folyó kiadások ,4% 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás ,4% 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,0% 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,5% Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) Kamatkiadások ,2% 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) ,4% 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* ,4% 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

5 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) ,6% 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai ,3% 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,0% A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, március 31.

6 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Megnevezés Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Megnevezés Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Int. működési bevételek ,1% Személyi juttatások ,7% Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,9% Munkaadókat terhelő járulék ,4% Saját bevételek (adók) ,0% Dologi kiadások ,6% Támogatásértékű bev ,2% Egyéb folyó kiadások ,4% Költségvetési támogatás ,0% Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás ,4% Támogatások, kiegészítések ,0% Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás ,0% Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatása ,5% Támog. Visszatér. Alulfin. 885 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatbevételek Kamatkiadások ,2% Egyéb (függő, átfutó) bevételek -860 Tartalékok Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ,3% Egyéb (függő, átfutó) kiadások 899 ÖSSZESEN: ,9% ÖSSZESEN: ,9% Hiány: Többlet: Bocskaikert, március 31.

7 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet Megnevezés Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Megnevezés Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás ,0% Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt ,4% Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások ,3% Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek stb. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány Kamat ,2% Egyéb bevételek stb ÖSSZESEN: ,0% ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ,0% Bocskaikert, 2010 március 31.

8 4. sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagosmérték Mutató-szám Összesen(2x3) SZJA részesedés SZJArészesedés(4x5) Állami hozzájárulás(4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft Lakosságszám szerint közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok építésügyi igazgatási feladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok települési önk-t megillető SZJA 8 %-a települési önk-k jöv.diff. Mérséklése Települési normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatás Szoc.alapszolg. Családsegítés Szoc.alapszolg. Gyermekjólét Szoc.alapszolg. Gyermekjólét (12 hó) Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 150 %-ig Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés Házi segítségnyújt Szoc.alapszolg. Szoc.étk. Házi seg.nyújt. 150 %-ig Szoc.alapszol.Szoc.étk.házi seg.150%-át meghal Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó Szociális ellátás normatív támogatása Óvoda 3 nevelési év 8 hó > 8 óra Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra Óvodai ellátás normatív támogatása

9 Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó Ált.iskola 3.évf. 8 hó Ált.iskola 4. évf. 8 hó Ált.iskola évf. 8 hó Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó Ált.iskola 3.évf. 4 hó Ált.iskola 4. évf. 4 hó Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó Ált.iskola 7. évf. 4 hó Ált.iskola 8. évf. 4 hó Általános Iskolai ellátás összesen Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 8 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó Ped.módszer tám. 8 hó egyéni Ped.módszer tám. 8 hó csop Ped.módszer tám. 4 hó egyéni Ped.módszer tám. 4 hó csop Alapfokú művészetoktatás összesen Napközis foglalkozás 8hó 1-4. évf Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf Napközis foglalkozás összesen Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyvk. 12 hó Tankönyv ingyenes 12 hó Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó Iskola és óvoda szociális támogatása Kieg.tám. 8 hó ped. Szakv Kieg.tám. 4 hó ped. Szakv Szakvizsga, továbbképzés támgoatása Diáksport támogatása 8 hó Diáksport támogatása 4 hó Diáksport összesen Összesen: Bocskaikert, március 31.

10 Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Módosított Teljesítés % TÁMOP ,2% Rendezési terv módosítása ,0% Iskola-óvoda bővítése pályázat előkészületi költsége ,0% Lámpatestestek (13 db) ,0% Faluközpont önrész ,0% Tanyagondnoki gépjármű ,0% Tanyagondnoki gépjármű garázs ,0% Védőnői program ,0% Informatikai eszközök ,0% Akadálymentesítés ,0% ÖSSZESEN: ,4% Bocskaikert, március 31

11 Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2009-ben Megnevezés foglalkoztatotti létszám foglalkoztatotti létszám Teljesítés % eredeti módosított december 31 Óvodai nevelés ,0% Általános iskolai nevelés ,0% Napközi otthonos foglalk ,0% Művészeti oktatás ,0% Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen ,0% Családsegítő ,0% Idősek ellátása ,0% Házi segítségnyújtás ,0% Védőnő ,0% Humánszolgáltató Központ összesen ,0% Polgármesteri hivatal (részfoglaloztatással) ,0% Város és Községgazdálk ,0% Önkormányzat összesen ,0% Bocskaikert, március 31.

12 Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként 2009 december 31-én KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított Teljesíté s % Polgármesteri Hivatal ,1% Óvodai intézményi étkeztetés ,3% Iskolai intézményi étkeztetés ,4% Óvodai nevelés ,6% Általános iskola nappai rendszerű nev.okt ,1% Alapfokú művészetoktatás ,4% Napköziotthoni és tanulószobai foglalk ,7% Védőnői szolgálat ,6% Házi segítségnyújtás ,6% Családsegítés ,2% Szociális étkeztetés ,2% Nappali szociális ellátás ,6% Közutak üzemeltetése ,2% Országgyűlési képviselő választás ,2% Város és községgzadálkodás ,7% Köztemető fenntartási feladatok ,5% Közvilágítási feladatok ,4% Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás ,0% Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek ,3% Háziorvosi szolgálat ,0% Rendszeres szocális pénzbeli ellátások ,0% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,2% Munkanélküli ellátások ,5% Eseti pénzbeli szociális ellátások ,8% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ,9% Hulladékgazdálkodás ,3% Teleház működtetése ,4% Függő kiadások 898 ebből általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: ,0%

13 Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként Bevételi JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés % Polgármesteri Hivatal ,6% Óvodai intézményi étkeztetés ,5% Iskolai intézményi étkeztetés ,0% Óvodai nevelés ,0% Általános iskola nappai rendszerű nev.okt ,0% Alapfokú művészetoktatás ,8% Napköziotthoni és tanulószobai foglalk. Védőnői szolgálat ,0% Házi segítségnyújtás ,7% Családsegítés ,8% Szociális étkeztetés ,0% Nappali szociális ellátás ,9% Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás ,2% Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok ,0% Közvilágítási feladatok Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz ,0% Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat ,0% Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Függő kiadások ebből általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: ,4% Bocskaikert, március 31.

14 Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után 8. sz. melléklet Ezer forintban! Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) NEMLEGES Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( ) Bocskaikert, március 31

15 Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Beruházási cél Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törlesztések 8/a. számú melléklet Adatok: Ft-ban után nemleges Összesen Összesen FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN Bocskaikert, március 31

16 Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházási cél Törlesztések Adatok: Ftban után NEMLEGES Összesen (OTP): Bocskaikert, március 31

17 Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 9 sz. melléklet Ezer forintban! után Rövid lejáratú NEMLEGES Hosszú lejáratú Összesen (1+6) Bocskaikert, március 31

18 Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 2009.évi teljesítés % Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* ból biztosított kedvezmény, mentesség* ,0% 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség ,6% 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Bocskaikert, március ,8%

19 Kimutatás A évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja eredeti előirányzat Módosított Teljesítés % Alapítványok ,1% 2. Bocskaikert Jövőjéért és Felem.Al. Alapvető működési feladatokra 0 3. Közoktatási Közalapítvány Alapvető működési feladatokra ,0% Egyházak Vértanúi Alapítvány Alapvető működési feladatokra ,0% Bocskaikert Közhasznú Egyesület Alapvető működési feladatokra ,0% Egyházak Társadalmi Alapvető működési feladatokra önszerveződések támogatása ,0% Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra ,0% Polgárőrség Alapvető működési feladatokra Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra Vöröskereszt Alapvető működési feladatokra Központi költségvetési szervnek Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak 18. Jégvirág Közmunkaprogram Alapvető működési feladatokra 19. Kistérségi Logopédia Alapvető működési feladatokra ,0% 20. Kistérségi Feladatok Alapvető működési feladatokra ,0% Összesen: ,5% Bocskaikert, március 31.

20 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános és Művészeti Iskola komplex akadálymentesítése Bocskaikert ÉAOP Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése ÉAOP /2F Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

21 2009.év. 13/1. számú EU-s projekt neve, azonosítója:németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda kompetencia alapú okt. fejl. TÁMOP Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Egyéb költségek Összesen: Bocskaikert, március 31

22 melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,1% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,0% 2 Egyéb saját bevétel ,0% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,0% 4 Hozam- és kamatbevételek ,0% 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,9% 1 Illetékek 2 Helyi adók ,0% 3 Átengedett központi adók ,0% 4 Bírságok, egyéb bevételek ,2% 3 Támogatások, kiegészítések ,0% 1 Normatív állami hozzájárulás ,0% 2 Központosított előirányzatokból támogatás ,0% 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás ,0% 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás ,0% 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,0% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,0% 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök ,8% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,0% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,1% 3 EU-s forrásból származó bevétel ,0% Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről ,7% 4 Működési célú pénzeszközátvétel ,2% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,0% 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek

23 1 Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiegy.átfutó bevéelek -860 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,4% Kiadások Előirányzat Módosított Teljesítés % 10 Működési kiadások ,7% 1 Személyi juttatások ,7% - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 3 Dologi kiadások* ,6% 4 Egyéb folyó kiadások ,4% - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás ,4% 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 41 kívülre ,0% 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,5% 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások ,2% 11 Felhalmozási célú kiadások ,4% 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* ,4% 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások(függő) Finanszírozási kiadások ,3% 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai ,3% 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, március ,5%

24 13/2. számú év melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Módosított Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,9% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,0% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök ,0% Támogatásértékű működési bevételek ,0% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel ,9% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás 9 Önkormányzati támogatás ,9% ,8% 100,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1% Kiadások 10 Működési kiadások ,3% 1 Személyi juttatások ,8% - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,3% 3 Dologi kiadások* ,0% 4 Egyéb folyó kiadások ,7% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások

25 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások ,3% 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* ,3% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni ,0% Bocskaikert, március 31. Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 2009.név. Alcím neve, száma Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirány - zat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti 2009 évi módosított Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 40 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,9% 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,9% 100,0% 4 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel ,4% 100,0%

26 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,3% 100,0% 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,0% 82,5% Kiadások 10 Működési kiadások ,1% 1 Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás ,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,6% 3 Dologi kiadások* ,5% 4 Egyéb folyó kiadások ,2% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 8 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások ,3% 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások ,3% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, március 31. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5% ,0%

27 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat -csoport száma Kiemelt előirány - zat. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése számú melléklet Ezer forintban! Előirányzat Bevételek Intézményi működési bevételek év Módosítot t Teljesítés % ,0% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,0% 2 Egyéb saját bevétel ,0% Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejár. Hitel Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 886 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% 80,8% ,2% ,0% ,0% 91,6% Kiadások 10 Működési kiadások ,0% 1 Személyi juttatások ,3% - személyi juttatásból céljellegű kiadás

28 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,0% 3 Dologi kiadások* ,7% 4 Egyéb folyó kiadások ,2% Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre ,0% ,3% 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,1% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni ,0% Bocskaikert, március 31.

29 Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai számú melléklet Ezer forintban! 2009.év Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés % száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 4 Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 5 Önkormányzati működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök ,9% ,0% 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 5 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,0% 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9%

30 Kiadások 10 Működési kiadások ,8% 1 Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás ,9% 98,8% 99,6% 86,4% 6 Támogatásértékű működési kiadás ,0% 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása ,5% - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni ,0% Bocskaikert, március 31.

31

32 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 16. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Előző Audit- Előző Tárgyévi Audit- Tárgyév Előző Audit- Előző Tárgyévi Audit- Tárgyév ESZKÖZÖK évi álási évi ktg.vetési álási auditált FORRÁSOK évi álási évi ktg.vetési álási auditált ktgvetési eltérések auditált beszám. eltérések egysz. ktgvetési eltérések auditált beszám. eltérések egysz. beszám. (+ -) egysz. záró (+ -) beszám. beszám. (+ -) egysz. záró (+ -) beszám. záró beszám. adatai záró záró beszám. adatai záró adatai záró adatai adatai záró adatai adatai adatai A./BEFKETETETT D./ SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Induló tőke 2. Tőkeváltozások E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások F./ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN: Bocskaikert, március 31.

33 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 16.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés sz. Előirányzat 01 Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadások Társadalom- és szoc.pol-i juttatások Felújítás 07 Felhalmozási pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalomi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadás (Céltartalék) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Államházt-on kívülről végleges működési pe. Átvétel Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hitelek kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 26 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek 29 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) 0 0 Bocskaikert, március 31. Tamás Szaniszló

34 13/2. számú év melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított Teljesítés % Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,9% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,0% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök ,0% ,8% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,0% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel ,9% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EUs 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás ,0% 9 Önkormányzati támogatás ,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1% Kiadások 10 Működési kiadások ,3% 1 Személyi juttatások ,8% - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,3% 3 Dologi kiadások* ,0% 4 Egyéb folyó kiadások ,7% 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások

35 11 Felhalmozási célú kiadások ,3% 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* ,3% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni ,0% Bocskaikert, március 31.

36 14. számú melléklet BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA adatok ezer Ft-ban Előző évi Auditálási Előző év Tárgyévi Auditálási Tárgyévi MEGNEVEZÉS ktg.vetési eltérések auditált ktg.vetési eltérések auditált beszám. (+ -) egysz. beszám. (+ -) egysz. záró beszám. záró beszám adatai záró adatai adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány ( ) A 10. sorból az egésszégbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa Bocskaikert, március 31.

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. 411 168 ezer forint. 17 423 ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikert Községi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 1..

Bocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 1.. Bocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.14.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.14.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.14.) Önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr.

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 4. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017.

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat 1 2 5 1. B4 I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban!

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban! 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi eredeti

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 3-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK. 2/2009. (II. 19.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK. 2/2009. (II. 19.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 19.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat 1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti Módosított 1 2 3

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2010. (IV.21.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2010. (IV.21.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2010. (IV.21.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 1992.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Andocs Község Képviselő-testületének 8/2011 (IV.28.) számú rendelete. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. A rendelet hatálya

Andocs Község Képviselő-testületének 8/2011 (IV.28.) számú rendelete. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. A rendelet hatálya Andocs Község Képviselő-testületének 8/211 (IV.28.) számú rendelete Az Önkormányzat 21. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2./2011. (II.09.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2./2011. (II.09.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2./2011. (II.09.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben