A Visual C++ és az MFC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Visual C++ és az MFC"

Átírás

1

2 Sipos Marianna A Visual C++ és az MFC SZAKMAI LEKTOR Dr. Charaf Hassan Zolnay András ANYANYELVI LEKTOR Temesy Klára

3 Siposné Németh Marianna Második, javított, módosított kiadás, augusztus. Minden jog fenntartva. A szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen könyvet vagy annak részleteit más nyelvre fordítani, valamint bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos. A könyv, illetve a benne szereplő ismeretanyag felhasználásának következményiért a szerző nem vállal felelősséget. Kiadja: Szerkesztette: Borítóterv: Dr. Sipos Jenő Siposné Németh Marianna Nagy Ágnes ISBN: X Nyomdai munkák: Akadémiai Nyomda, Martonvásár.

4 A könyvben szereplő MFC osztályok CObject CDC CGdiObject CCmdTarget CClientDC CBitmap CDocTemplate CMetaFileDC CPaintDC CWindowDC CExeption CFile CMenu CBrush CFont CPalette CPen CRgn CMultiDocTemplate CSingleDocTemplate CDocument CWinThread CWinApp Nem a CObject utódosztályai: CArchive CPoint CArray CObArray CCmdUI CRect CList CPtrList CRuntimeClass CSize CStringList CCreateContext CString CMap CDataExchange CTime CTypedPtrArray CWaitCursor CTimeSpan CTypedPtrList CTypedPtrMap

5 A könyvben szereplő MFC osztályok CColorDialog CFileDialog CFindReplaceDialog CFontDialog CPrintDialog CCommonDialog CPropertyPage CDialog CDialogBar CStatusBar CToolBar CControlBar CSplitterWnd CPropertySheet CMDIChildWnd CMDIFrameWnd CFrameWnd CEditView CListView CRichEditView CTreeView CCtrlView CHtmlView CRecordView CFormView CScrollView CView CBitmapButton CButton CComboBoxEx CComboBox CEdit CCheckListBox CDragListBox CListBox CProgressCtrl CRichEditCtrl CScrollBar CSliderCtrl CSpinButtonCtrl CStatic CTabCtrl CWnd CCmdTarget CObject

6 Előszó Egy jól használható tankönyv írásához elengedhetetlen a több éves oktatási gyakorlat az adott témában. E könyv készítését is megelőzte a tananyag különböző képzési formákban nappali tagozatos szakképzés, tanfolyami képzés történő többszöri gyakorlati kipróbálása. Sajnos az informatika gyors változása miatt nincs mód arra, hogy a könyvet olyan szinten teszteljük, ahogy azt egy hagyományos általános érvényű témában tehetnénk, mert mire elkészülne, a benne található tananyag már elavulttá válna. Remélem, sikerült megtalálnom azt a pontot, amikor már elegendő gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésemre, és még mindig izgalmas témát jelent a könyv tartalma. A könyv Visual C fejlesztői környezetben, a háttérben Windows NT 4.0 operációs rendszerrel készült. Az oktatás során használtam a tananyagot Visual C től, Win 95 és későbbi operációs rendszerek alatt is. A megadott konfigurációtól eltérő felhasználás esetén előfordulhat néhány megoldás kisebb módosítása. Amit ezek közül észrevettem, azt beépítettem a szövegbe. További információk az Útmutató a könyv használatához fejezetben találhatóak. A könyvet egyaránt ajánlom diákoknak és gyakorló programozóknak, akik az objektumorientált programozás alapfogalmaival már megismerkedtek, és új programfejlesztő környezetként a Visual C++-t választották. Ezúton kérem az olvasó elnézését a könyvben mégis fellelhető esetleges hibákért! "Always make new mistakes!" (Dyson, 1998.)

7 Előszó Szeretnék köszönetet mondani családomnak, akik az utóbbi hónapokban csak a hátamat látták a dolgozószoba ajtajából, s a rám vonatkozó mondatok többsége így kezdődött: "Majd, ha anyu végez a könyvével...". Köszönet illeti szüleimet, akik megtanították, hogy az eredményekhez kitartó munkára van szükség, és a könyv kiadása is a bővebb család összefogásának köszönhető. A szakmai munkában elsősorban szakmai és anyanyelvi lektoraim segítségét köszönöm, akik nagyon alapos elemzéssel, kritikus véleménnyel, tanácsokkal járultak hozzá a könyv tartalmához, segítették elő az érthetőséget, az áttekinthetőséget. A feladatok megoldását tanítványaim: Bihari Sándor és Szabó Péter tesztelték lelkiismeretesen. Köszönet illeti azokat a tanítványokat, olvasókat is, akik immár az első kiadást használva felhívták figyelmemet a kevésbé érthető részekre, esetleg módosításokat javasoltak a szövegbe, a feladatok megoldásába. Angster Erzsébet és Baga Edit, akik SZÁMALK oktatóként kollégáim és a könyvírásban elődeim voltak, példát mutattak, tanácsokkal láttak el és bátorítottak. Hálás vagyok Gregorics Tibornak, tőle tanultam a programozás első lépéseit, ő szerettette meg velem új szakmámat; és Illés Zoltánnak, akinek találkozásomat köszönhetem a Visual C++ nyelvvel. A programozásoktatás elméletével Zsakó László, Szlávi Péter és az ELTE tanárai ismertettek meg. Az új tananyagok fejlesztésekor ma is emlékezetembe idézem tanácsaikat. A gyakorlatban pedig a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola és Gimnázium tanári kara nyújtott kiváló szakmai és emberi segítséget a kezdéshez. Koncz Mártit és kollégáit ma is inkább érzem barátaimnak, mint egykori munkatársaknak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Biszterszky Elemér professzor úrnak azért, hogy a könyv és a hozzá tartozó tananyag elkészítésekor a BME Szakképzéspedagógiai doktori (PhD) program professzorainak és doktorandusz társaimnak szakképzésre, távoktatásra vonatkozó kutatási eredményeit is figyelembe vehettem. A hazai és nemzetközi konferenciák előadásai elősegítették, hogy az objektumorientált programozás olyan szakembereit sorolhatom az ismerőseim, sőt barátaim közé, mint Juhász István és Ivar Jacobson, akiktől ma is több száz, több ezer kilométerre dolgozom, és akiknek már megismerkedésünk előtt nagy csodálója voltam. Az emberi kapcsolatok a szakmai munkát is elősegítik, inspirálják. Kedves Olvasó! Jó tanulást, jó programozást kívánok! Budapest, augusztus. Sipos Marianna

8 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 3 ÚTMUTATÓ A KÖNYV HASZNÁLATÁHOZ BEVEZETÉS A VISUAL C++ BEMUTATÁSA A VISUAL C++ TELEPÍTÉSE A VISUAL C++ FEJLESZTŐI KÖRNYEZET Használt varázslóink: Az alkalmazásvarázsló Az osztályvarázsló A Workspace ablak További ablakok a képernyőn Az Output ablak Eszköztárak A súgó használata Nyomkövetés KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS ÜZENETKEZELÉS A VISUAL C++ ALKALMAZÁS SZERKEZETE ESEMÉNY, ÜZENET, KEZELŐ METÓDUS... 39

9 Tartalomjegyzék 2.3. AZ ESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA Üzenetek a szálak üzenetsorában Az üzenetek feldolgozása Az üzenetkezelő ciklus függvényei ASZINKRON SZINKRON ÜZENETEK AZ ÜZENETTÉRKÉP (MESSAGE_MAP) ÜZENET KATEGÓRIÁK KEZELÉSE Ablaküzenetek kezelése Vezérlést bejelentő üzenetek kezelése Parancsüzenetek kezelése Üzenetek csoportos kezelése A fejlesztő által definiált üzenetek kezelése Regisztrált üzenetek KÜLSŐ ÜZENETEK Billentyűüzenetek Egérüzenetek A SPY KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS PÁRBESZÉDABLAKOK ERŐFORRÁSOK VEZÉRLŐK A párbeszédfelület szerkesztése PÁRBESZÉDABLAK Előredefiniált párbeszédablak Szerkesztett párbeszédablak Változó hozzárendelése a vezérlőhöz Hozzárendelés az osztályvarázsló segítségével Kapcsolattartás a vezérlő és a tagváltozó között Vezérlők kezelésének lehetőségei Ideiglenes mutatón keresztül Objektum segítségével, üzenetkezelő metódusok a szülőablakban Származtatással, új üzenetkezelő metódusok a vezérlő osztályban A párbeszédablak életciklusa A párbeszédalapú alkalmazás szerkezete Új szerkesztett párbeszédablak ACTIVEX VEZÉRLŐ CSATOLÁSA A file nyilvántartásba vétele Regisztrált vezérlők tesztelése ActiveX vezérlő használata az alkalmazásban KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS AZ MFC FELÉPÍTÉSE AZ MFC ÁTTEKINTÉSE API: Application Programming Interface Az MFC mint osztálykönyvtár... 86

10 Tartalomjegyzék Az MFC mint framework INFORMÁCIÓK AZ MFC OSZTÁLYOKRÓL A COBJECT OSZTÁLY A COBJECT FŐBB UTÓDOSZTÁLYAI Az alkalmazások főbb alaposztályai A kivételkezelést támogató osztályok A fájlkezelést támogató osztályok A konténerosztályok AZ ALKALMAZÁSSZERKEZETI OSZTÁLYOK A CCmdTarget osztály A CWinThread osztály TÖBBSZÁLÚ ALKALMAZÁSOK A MEGJELENÍTÉST TÁMOGATÓ OSZTÁLYOK AZ ABLAKOK A CWnd osztály Az időzítő CWnd és HWND kapcsolata A CFrameWnd osztály A CView osztály Drag & drop technika A CDialog osztály és utódai A vezérlők a CWnd utódai Néhány további vezérlőosztály Vezérlők futásidejű létrehozása AZ EGYSZERŰ ÉRTÉK TÍPUSOK KATEGÓRIA OSZTÁLYAI A CString osztály A CTime és a CTimeSpan osztály AZ OSZTÁLYOK TÁROLÁSA GLOBÁLIS FÜGGVÉNYEK KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS MEGJELENÍTÉS A GRAFIKUS FELÜLETEN A DC A CDC objektumai Az objektumok kiválasztása a DC-be Hogyan férünk hozzá a DC-hez? A CDC osztály utódosztályai A GDI (GRAPHICS DEVICE INTERFACE) A GDI objektumok CPen CBrush CBitmap CFont CRgn A színek Grafikus objektum törlése

11 Tartalomjegyzék 5.3. RAJZOLÁS A KÉPERNYŐRE A WM_PAINT üzenet és kezelése A CDC osztály tagfüggvényei Logikai és fizikai megjelenítés Az ikonok AZ EGÉRKURZOR A KÉPERNYŐN Tetszőleges alakú kurzor Általunk rajzolt kurzor Animált kurzor A kurzort kezelő függvények Az egér mozgásának korlátozása KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS SDI, MDI ALKALMAZÁSOK A DOCUMENT / VIEW ARCHITEKTÚRA SDI, MDI alkalmazások A Document / View architektúra osztályai Az alkalmazásosztály A dokumentumsablon-osztály A keretablakosztály A nézetosztály A dokumentumosztály Az SDI alkalmazássablon osztályai Az MDI alkalmazássablon osztályai SZERIALIZÁCIÓ Az alkalmazáshoz rendelt fájlkiterjesztés Szerializáció Szerializáció a dokumentumosztályban Új dokumentum parancs (New document) Létező dokumentum nyitása (Open) A dokumentum mentése vagy bezárása Szerializáció különböző típusú adatok esetén Szerializálható osztályok készítése A KERETABLAK INTERFÉSZEI Menükezelés Menüpontok szerkesztése Menüparancsok kezelése A menüpont megjelenése Gyorsmenü Menü a párbeszédablakban Dummy menü Gyorsgombok Az eszköztár Az eszköztár szerkesztése Több eszköztár az alkalmazásban Az állapotsor Állapotsor a kódban Új ablak az állapotsorban Kiírás az állapotsorba

12 Tartalomjegyzék További elemek TÖBB ABLAK AZ ALKALMAZÁSBAN Egy nézet, több ablak Egy dokumentum, több nézet Osztott nézetek Önálló nézetek KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS A REGISTRY HASZNÁLATA A REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS SZERKEZETE A REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS MÓDOSÍTÁSA Módosítás szerkesztővel Módosítás telepítéskor A REGISTRY MÓDOSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSBÓL Adatok írása a regisztrybe Dokumentumok megnyitása duplakattintásra Az utolsó használt dokumentum nyitása indításkor KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁS GYAKORLATOK 1. GYAKORLAT BEVEZETŐ FELADAT HELLO ALKALMAZÁS GYAKORLAT AZ ALKALMAZÁS SZERKEZETE KÉZZEL ÍRT MINIMÁLIS ALKALMAZÁS GYAKORLAT PÁRBESZÉDALAPÚ ALKALMAZÁSOK GYÜMÖLCSÁRAZÓ AUTOMATA Terv A párbeszédfelület és kezelése Új párbeszédablakok MÁSODIK MEGOLDÁS: MINDEZ VEZÉRLŐOBJEKTUM VÁLTOZÓKKAL FELADATOK: Köszöntés hanggal * Számológép Fényképtár * Tili-toli játék * Telefon Nyomógomb képpel *

13 Tartalomjegyzék Szókirakó játék Memória játék (memory) ÖTLETEK A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ: GYAKORLAT MFC OSZTÁLYOK AMŐBA JÁTÉK Terv Előkészítő lépések Kódolás Egér használata Ablakok a Spy++-ban FELADATOK Időmérés az Amőba feladatban Kapj el gomb!* Elégedett Ön a fizetésével?* Szerencsekerék Fuss!* DragList* Feladatütemező Többfülű alkalmazás Varázsló Fényújság Videólejátszó* ÖTLETEK A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ: GYAKORLAT A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE RAJZ KÉSZÍTÉSE Rajzoljunk ablakunkba egy ábrát! Tároljuk a rajzot metafájlban! Metafált kirajzoló alkalmazás! RAJZOLÁS EGÉRREL Terv Rajzolás pontokkal Rajzolás vonalakkal Tároljuk a rajzot a memóriában! Módosítsuk az egérkurzort! A TOLL ÉS AZ ECSET BEÁLLÍTÁSA A PÁRBESZÉDFELÜLETEN A terv A rajz A toll és az ecset tulajdonságlapja A toll beállításai Az ecset tulajdonságlapja AZ EGÉR ELKAPÁSA, TÉGLALAPBA ZÁRÁSA FELADATOK: Animált kurzor Pattogó pöttyös labda Pöttyös labda görbült térben

14 Tartalomjegyzék Tetszőleges alakú gomb* Besüllyedő nyomógomb* Számoló ovisok Kapj el!* Figyellek!* Kávé* Karácsonyi képeslap ÖTLETEK A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ: GYAKORLAT SDI, MDI ALKALMAZÁSOK 'MINDENÜTT KÖRÖK' FELADAT A kör alkalmazás standard tagváltozókkal Tároljuk egy kör adatait egy CCircle osztályban! Több kör tárolása MINDENÜTT ALAKZATOK A KERETABLAK INTERFÉSZEI Menüpontok Az eszköztár Gyorsgombok Az állapotsor EGY DOKUMENTUM, TÖBB NÉZET Egy nézet több ablak Legyen több megosztott nézet! SZÖVEGSZERKESZTŐ ALKALMAZÁS FELADATOK Arc SDI pulzáló kör* Képrajzolás* Kapj el!* Rajz gyorsmenüvel* Eseménykezelés Egy dokumentum, több önálló nézettel* Mindenütt körök több nézettel ÖTLETEK A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ GYAKORLAT A REGISTRY HASZNÁLATA BEÁLLÍTÁSOK TÁROLÁSA A REGISTRYBEN FELADATOK Az utoljára használt dokumentum beolvasása indításkor Készítsünk ini fájlt az alkalmazásunkhoz! Tanulmányozzuk a registry bejegyzéseket GYAKORLAT HELYZETÉRZÉKENY SÚGÓ KÉSZÍTÉSE IRODALOMJEGYZÉK TÁRGYMUTATÓ

15 Útmutató a könyv használatához A könyv két fő részre osztható, elméleti rész és gyakorlati rész. Az adott elméleti résszel megegyező sorszámú gyakorlatok az elmélethez kapcsolódó feladatokat és megoldásokat tartalmazzák. Eredeti terveim szerint a könyv része lett volna egy objektumorientált programozás fejezet is, de terjedelmi okok miatt ebből önálló kötet készül: 'Objektumorientált programozás a C++ nyelv lehetőségeivel' címmel. (Az azonos című jegyzet az önálló kötet egy részét tartalmazza.) A könyv OOP hivatkozásai e kötet fejezeteire vonatkoznak. Úgy gondolom, ma nem célszerű a Visual C++-hoz magyar nyelvű referenciakönyvet írni. Egyszerűen a hatalmas méretű, de mindenki számára rendelkezésre álló súgó helyettesíti azt, ráadásul oly gyorsak a változások, hogy a könyv ára nem lenne arányos használhatóságával. A könyv a Visual C felhasználásával készült. Könyvemben néhány helyütt úgy éreztem, elengedhetetlen bepillantást adni a lehetőségekbe, pl gyakorlat window styles, de itt is csak az alapeseteket írtam le, az extended styles már nem szerepel, s az egyéb utódablakok stílusaira sem került sor (Button styles...) Úgy gondolom, ezek a hosszadalmas leírások részekre tördelik mondanivalómat, rontják a lényegre koncentrálást és csekély haszonnal járnak, hisz a gép előtt ülő programozó bármikor elérheti őket a súgóban. Ugyanakkor részletes tárgymutató tartozik a könyvhöz, melyben a tárgyalt fogalmak, rövidítések osztály- és metódusnevek... felsorolásra kerülnek, lehetővé téve a könyv kézikönyv jellegű használatát. Az ilyen típusú

16 Útmutató a könyv használatához felhasználást támogatják az önálló, kis méretű feladatok, melyek megértéséhez nincs szükség az előző fejezetek végrehajtására. A könyv szerkezete lehetővé teszi az egyénre szabott felhasználást. Azok, akik előbb az elméletet szeretik megtanulni, aztán alkalmazni a gyakorlatban, megtehetik, mert az elméleti rész a feladatoktól függetlenül íródott. Minden elméleti fejezet végén kérdések és összefoglalás segíti az elmélyítést. Az elméleti rész számítógéptől független, akár pl. utazás közben is olvasható. Aki viszont inkább a gyakorlat oldaláról közelíti a feldolgozást, a feladatok megoldása során visszalapozhat az azonos sorszámú fejezethez. A gyakorlatok elején mindig szerepel legalább egy lépésről lépésre megoldott feladat, melynek célja nemcsak egy megoldás részletes ismertetése, hanem az eszközök használatának bemutatása is. A kész forráskódból nem biztos, hogy kiderül, az adott kódrészletet az osztályvarázslóval, a workspace ablakaival, vagy kézzel írtuk meg a kódot. A szövegszerkesztő a kód írásakor nemcsak a nyelv kulcsszavait ismeri fel és írja más színnel, hanem a tabulálást is automatikusan végzi. A '' után beljebb kezdi a kódsorokat és a '' automatikusan az utolsó '' alá kerül. Az is látható a lépésenként végrehajtott feladatból, hogyan oldjuk meg először egyszerűbben aztán részletesebben az adott feladatot. Van, aki az önálló munkát kedveli. Megoldhatja önállóan is a gyakorló feladatokat, s ha elakad, segítségért fordulhat a könyvhöz, vagy más ötletet láthat a megoldásra. Ahhoz, hogy érezzük, ismerjük a nyelvet, tudunk bánnia a fejlesztőeszközzel, elengedhetetlen az önálló munka. A gyakorlati fejezetek végén található feladatok az adott tudásszinttel megoldható önálló munkát támogatják. A *-gal jelölt feladatok megoldásához ötleteket találunk a rákövetkező szakaszban. Ezek néha csak egy-két mondatot, máskor viszonylag részletes megoldást, vagy a forráskód közlését jelentik. Az ötleteket csak akkor nézze meg, ha már saját tudásával és a súgó segítségével megpróbálta megoldani a feladatot. Ne feledjük! A "korlátlan" lehetőségek világában járunk. Más speciális területek gyors fejlesztésére kidolgozott fejlesztőeszközök a lehetőségük határára érve azt mondják, e probléma megoldása nem áll módjukban. A C++ nyelv annak köszönheti közkedveltségét, hogy ha egy probléma egyáltalán megoldható, akkor bár lehet, hogy küzdelmes munkával de jó eséllyel megvalósítható benne. A könyv feladatainak forráskódja a Internet címen a Visual C++ alapjai címszó alatt érhető el, vagy a következő ftp címről tölthető le: 12 ftp://ftp.gdf.hu/public/vcpp

17 Útmutató a könyv használatához A könyvben használt szakkifejezések Amikor az angol szavak magyar megfelelőjét kerestem, gyakran éreztem együtt Shopenauerrel, aki azt mondta: "A gondolat elhal, mihelyt szavakban ölt testet." A könyv magyar nyelvű, tehát a szakkifejezések is magyar nyelven szerepelnek benne. Azonban a szoftver, amiről szól, nem rendelkezik (várhatóan a jövőben sem fog) magyar nyelvű változattal, így elengedhetetlen az angol menüpontok, a súgóban megtalálható kifejezések használata. A Visual C++ ismerőjének mind a magyar, mind az angol kifejezésekkel gyakorlottan kell bánnia, így az angol szavakat gyakran szinonimaként használja a szöveg. Több olyan angol kifejezés van, aminek már létezik magyar megfelelője, de az vagy nem egészen takarja a fogalmat, vagy nem használatos még általánosan. Például a default konstruktor lehetne alapértelmezett, de ez könnyen összekeverhető lenne az alapértelmezett paraméteres konstruktorral, (mely default is, de nem csak az), így inkább a default szót használom. Vannak olyan fogalmak, melyeket a különböző szakirodalom más-más néven nevez. Például a property sok Delphi könyvben jellemző-ként szerepel, míg a magyar nyelvű súgók tulajdonságnak fordítják. Itt egyértelmű volt a tulajdonság szó választása. Az overloading fogalmát szokás túlterhelésnek, de átdefiniálásnak is nevezni. Sok helyütt túlterhelésnek fordították, de ez a szó tartalmilag nem egészen azzal a jelentéssel bír, mint az overloading. Angolul a terhelhetőség fokozódásáról van szó (többet tud, mint az egy paraméterlistájú változat). A magyar túlterhelt tartalma más, már nagyon sokat vállal, s nem bírja tökéletesen ellátni feladatát. A közelmúltban megjelent Kondorosi, László, Szirmai-Kalos: Objektumorientált szoftverfejlesztés könyv (Kondorosi, 1998, 222.old.) talán épp emiatt inkább az átdefiniálást használja. A függvények értelmezésének kiterjesztése kifejezéssel él a Benkő, Benkő, Poppe: Objektum-orientált programozás C++ nyelven (Benkő, 1998, 190. old.), és maradnak a túlterhelés mellett a Young: Visual C mesteri szinten (Young, 1998/I old.) fordítói. Ráadásul mindez kiegészül az overriding fogalmával, ami felülírásként, felüldefiniálásként használatos. A szintaxis minden esetben hasonló. Ha egy függvénynek, operátornak több különböző argumentumlistájú változatát adjuk meg, ez overloading, túlterhelés, átdefiniálás. Ha ezt a függvényt az öröklés során írjuk felül az utódosztályban, az overriding, felüldefiniálás, mely az ősosztály különböző argumentumlistájú függvényeit eltakarja. De egy osztályon belül több különböző argumentumlistás függvény megadása overloading, átdefiniálás. Vannak olyan magyar szakkifejezések, melyek C++ környezetben más tartalommal bírnak. Ilyen a statikus függvény, melyet az Objektumorientált tervezés és programozás könyv (Angster, 1997) a nem virtuális függvény megjelölésére használ. A C++ static kulcsszó az osztályszintű függvényeket jelöli. A Delphi 13

18 Útmutató a könyv használatához programozók a vezérlőket komponenseknek nevezik (Baga, 1998). Az ActiveX vezérlők valóban komponensek, de Visual C++-ban, ha komponensről beszélünk, az ActiveX-nél általánosabb fogalomra, COM komponensekre gondolunk. A framework kifejezésnek nem találtam megfelelő kifejezést. Szó szerint fordítva keretmunkát jelent, tartalmilag az MFC által biztosított, a háttérben elvégzett tevékenységet. A magyar keretmunka szó negatív politikai hátterű. Inkább nem fordítottam le a kifejezést. Ellenkező az eset a gyorsmenüvel, melyre több magyar megfelelőt is használnak: felbukkanó, előbukó, lebegő, helyi menü. De angolul sem egyértelmű a kifejezés, hisz a komponensgalériából pop-up menüt választunk, hogy megvalósítsuk a shortcut menüt. Egyik megoldási lehetőség, hogy több kifejezés esetén az egyiket kiválasztva, következetesen azt használja a könyv. Előnye az egyértelműség, hátránya, hogy más szakirodalomban nehezen ismeri fel az olvasó a fogalmat, valamint a sok szóismétlés, ami szakirodalomban bocsánatos bűn lehet. Egy másik megoldás, hogy mondandónk és a magyar nyelv változatossá tétele érdekében használjuk a különböző elnevezéseket. Hátránya, hogy ez az érthetőség rovására mehet. A könyv írásakor igyekeztem mindig a megfelelő megoldást választani. Sipos Marianna 14

19 Bevezetés A bevezetőben Jeffrey Richter gondolatait idézném, melyeket az Inside Disrtributed COM könyv (Eddon, 1998) előszavában találunk, s melyek rámutatnak az informatika hihetetlen gyors fejlődésére s arra a problémára, milyen nehézségek előtt áll a programozó, amikor választania kell, merre induljon vagy merre haladjon tovább. A Windows operációs rendszer óriásit fejlődött az utóbbi tíz évben. Eleinte könnyű volt áttekinteni és megérteni az egész rendszert, amely csak néhány száz függvényből állt. A Windows 2.11 (Kernel 283, User 141 és a GDI 213) összesen 637 függvény ismeretét követelte. 10 év alatt a Microsoft óriási mértékben kiterjesztette moduljait, és számos alrendszert épített be a Windows-ba. (Az alrendszerek nevei angolul szerepelnek, mert legtöbbjüknek nincs magyar megfelelője) pl. telephony, remote access, print spoolers, 3-D graphics, Internet access, security, registry, services, multimedia, networking és így tovább. Ma lehetetlen egyetlen személy számára a teljes operációs rendszer megértése, és akkor még nem beszéltünk más operációs rendszerek programozásáról. Tehát specializálódnunk kell. Ez persze nem jelenti, hogy a rendszer más részeit el kellene hanyagolni. E kötet a Windows-programozás alapjainak elsajátítását tűzte ki céljául, mely a későbbiekben bármely modul mélyebb megismerését megalapozza. A fejezetek kódjának s a kód működésének megértéséhez elengedhetetlenül szükséges az objektumorientált programozás fogalmainak ismerete. Ezért készült az eredetileg a könyv függelékébe szánt, majd számos okból külön kötetben kiadásra kerülő

20 Bevezetés Objektumorientált programozás a C++ nyelv lehetőségeivel könyv (ezentúl OOP), melynek első hat fejezete Gábor Dénes Főiskolai jegyzetként már megjelent. E kötet ismerteti az objektumorientált programozási szemléletmód alapfogalmait, lehetővé téve azok számára is a megértést, akik még nem találkoztak ezzel a fogalomkörrel. Az olvasók többsége úgy gondolom nem ebbe a kategóriába sorolható. Lesznek, akik más programozási nyelv segítségével ismerték meg az objektumorientált programozás alapfogalmait, vagy nem minden e könyvben felhasznált részletével találkoztak ennek a filozófiának. Az OOP kötet az ő használatukra is készült, ahol utánanézhetnek a C++ nyelv más nyelvekhez képest többnyire jelentősen bővebb lehetőségeinek, más szemléletének. Ahhoz, hogy el tudjunk indulni a könyv anyagának feldolgozásával, elengedhetetlen az OOP első és harmadik fejezetének, az alapfogalmaknak és az öröklésnek az ismerete. A gyakorlatok során az osztálydiagramok elkészítéséhez pedig a Visual Modelerről szóló OOP 2. fejezetet ajánlanám az olvasó figyelmébe. A többi OOP fejezet a későbbiekben is elsajátítható. A terjedelmi korlátok a könyv tartalmát is korlátozzák. E kötet egy sorozat második része, első rész a fent említett OOP könyv. További kötetek foglalkoznak majd az osztott alkalmazások fejlesztésével és az adatbázis-kezelés lehetőségeivel Visual C++-ban. 16

21 1. A Visual C++ bemutatása Amikor a programozó programozási nyelvet választ, meg kell válaszolnia önmagának néhány kérdést. Ezek közül áll itt kettő. Miért épp Windows alatt? Egyre több gépen fut Windows operációs rendszer. Windows alatt meghajtó független programok írhatók. Vagyis, amikor a programot írjuk, nem kell odafigyelnünk, hogy milyen típusú az egér, a monitor, a hangkártya, a nyomtató, a CD-meghajtó A Windows tartalmazza a meghajtókra vonatkozó kódrészleteket, így ezekre nincs szükség programunkban. A kész alkalmazásnál adott a felhasználó megszokott környezete. Az általunk írt alkalmazásban is ismeri az ikonok nagy részének jelentését, tudja, milyen menüpontot hol keressen, tudja, hogyan kezelheti az ablakokat. Miért épp Visual C++? A C++ nyelvre épül, az objektumorientált fejlesztést támogatja. Vizuális felületet biztosít a program írásához, egy negyedik generációs nyelv lehetőségeit kínálja a kód elkészítéséhez. Lehetőség van keretprogram generálására az alkalmazásvarázsló (AppWizard) segítségével.

22 1. A Visual C++ bemutatása A képernyőkép és a vezérlők kényelmesen tervezhetőek az erőforrás nézetben (ResourceView). Az osztályok gyors és áttekinthető létrehozását, illetve módosítását az osztály nézet (ClassView) és az osztályvarázsló segíti. Támogatja a komponens alapú programozást. "We use it before you do" elve, ami a gyakorlatra lefordítva azt jelenti, hogy a Visual C++-t Visual C++-ban fejlesztik. Operációs rendszer is írható vele. A Windows fordításához a Visual C++ fordítóját használják. Állandó fejlesztés alatt áll, így egyre hatékonyabb, és az újabb lehetőségek azonnal beépülnek. (Ez persze azt is jelenti, hogy kb. 2 évente új verziót kellene megvásárolnunk.) A Visual Studio szoftverfejlesztő eszközcsomag része, amely további a fejlesztést támogató eszközöket biztosít számunkra. Hatékonyság Visual C++ DHTML és Script Visual InterDev Gyors fejlesztés Visual Basic Java Visual J++ Adat centrikus Visual Fo xpro 1.1. ábra A Visual Studio elemei Mi a Visual C++ feladata a Visual Studioban? A hatékony és rugalmas programfejlesztést támogatja. Hatékony COM komponensek fejleszthetőek vele. Az MFC lehetőségeinek maximális kihasználását teszi lehetővé. Az Active Template Library (ATL) maximális kihasználását teszi lehetővé A Visual C++ telepítése A Visual C++ önállóan is megvásárolható, de a Visual Studio részeként is hozzájuthatunk. 18

23 1.1. A Visual C++ telepítése A ma használatos (3.0-nál későbbi) verziói 32 bites operációs rendszert igényelnek, tehát Windows 95, vagy újabb verziót; illetve Windows NT 3.51, vagy újabb verzió szükséges. Az első verziók még 16 bites Windows-hoz készültek. 16 bites fejlesztéshez használjuk a Visual C++ 1.5x-et! Ha számítógépünkön engedélyezve van a CD AutoRun, akkor a CD-lemezt a CDmeghajtóba helyezve elindul a telepítő program. Ha nem indul automatikusan, akkor a CD-meghajtó gyökérkönyvtárából indítsuk a setup.exe-t. A telepítő párbeszédfelülete lehetővé teszi, hogy igényeinknek megfelelően telepítsük a programot. A felajánlott lehetőségek függnek attól, hogy a Visual Studio részeként, vagy önálló szoftverként vásároltuk meg a Visual C++-t. Visual Studio részeként először a Visual C++-t kell választanunk. Más és más komponenseket kapunk, ha a Standard, a Professional vagy az Enterprise változatot vásároltuk meg. (1.2. ábra) Az aktuális opció leírása A telepítés helye A beállításhoz szükséges hely Az aktuális opció részletezése Szabad hely a merevlemezen 1.2. ábra A telepítő párbeszédablaka Minden telepítendő opció mellett találunk egy jelölőnégyzetet, melynek többnyire három állapota lehet; üres, szürke pipa, fekete pipa. Ha üres a jelölőnégyzet, azt az opciót nem választottuk, ha fekete, akkor minden hozzátartozó részt kiválasztottunk. Ha szürke pipa van az aktuális opció jelölőnégyzetében, akkor választhatóvá válik a Change Option nyomógomb. Az egérrel rákattintva egy újabb hasonló szerkezetű párbeszédablakkal találkozunk, mely az előbb aktuális opció részletezése. A Select All gomb segítségével a teljes telepítést állíthatjuk be. A Description az aktuális komponens leírását adja. A Folder for Currently Selected Option tájékoztat bennünket az aktuális opció telepítésének helyéről a könyvtárstruktúrában. A helyet a Change Folder nyomógomb segítségével módosíthatjuk. Az opciók jobb oldalán az adott opció telepítéséhez szükséges méret látszik, a párbeszédablak alján tájékoztatást kapunk a beállított telepítés szükséges méretéről és a meghajtón elérhető szabad terület méretéről. A hatékony fejlesztés érdekében 19

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen gtk 2007/10/21 14:22 page1 #1 Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen Változat: 1.16 gtk 2007/10/21 14:22 page2 #2 (c) 2006 2007 Pere László A szerző hozzájárul a jelen mű változatlan formában

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mészáros Péter

SZAKDOLGOZAT. Mészáros Péter SZAKDOLGOZAT Mészáros Péter Debrecen 2011 Debreceni Egyetem Informatika Kar WEBES ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS A MAGYAR IMMUNOLÓGIAI TÁRSASÁG SZÁMÁRA Témavezető: Dr. Végh János DSc, egyetemi tanár Külső konzulens:

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május 2. oldal Web programozás (0.5. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap:

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap: Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax Kft. A könyv készítése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése: Illés Zoltán Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Programozás Delphi-ben

Programozás Delphi-ben Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben Komárom, 2006. október 26. Mgr. Végh László, 2005-2006 http://www.prog.ide.sk 1. Mi a Delphi?...1 2. Az integrált fejlesztői környezet...3 3. Első programunk

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Word 97 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Word 97 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. TARTALOM 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

Szintézis Informatikai Rt.

Szintézis Informatikai Rt. Számítástechnikai alaptanfolyam Jegyzet a NEFELEJCS Nyugdíjas Klub részére Számítástechnikai alapismeretek (8 óra) Microsoft Windows felhasználói ismeretek (12 óra) Szövegszerkesztési ismeretek (15 óra)

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0 OPENCART Online Webáruház Felhasználói Ismertető verzió: 1.0-1 - Tartalomjegyzék Bevezető...5 Az OpenCart telepítése...6 Rendszer követelmények és installálás...7 Alapvető Beállítások...12 A magyar nyelvi

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Colophon. Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek és Alexanenak.

Colophon. Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek és Alexanenak. Grace Hopper, a compiler feltalálója : «Számomra a programozás több mint alkalmazott tudomány. A programozás a tudás mélységeibe vezető érdekes kutatás is.» Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek

Részletesebben

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Árvai Zoltán, Csala Péter, Fár Attila Gergő, Kopacz Botond, Reiter István, Tóth László Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Készült a Devportal.hu

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ e-motions Kft. 1 1. Tartalomjegyzék WordPress Felhasználói dokumentáció... 1 1. Tartalomjegyzék...2 2. A WordPress szoftverről...4 3. Online dokumentáció... 5 A WordPress

Részletesebben

Készült a devportal.hu támogatásával. A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.

Készült a devportal.hu támogatásával. A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado. Készült a devportal.hu támogatásával A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Novák István, Fülöp Dávid, Petró Emil, Fár Attila Gergő, Farkas

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek 2012 A műnek erre a változatára a Nevezd meg! Így add tovább! 3.0 licenc feltételei1 érvényesek. A következőket teheted a művel:

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára Online alapismeretek - 2. fejezet (Firefox) látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden

Részletesebben