HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllec7ng Satellite)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllec7ng Satellite)"

Átírás

1 HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllec7ng Satellite) ESA, Első űrbéli asztrometriai műhold 120,000 csillag, 1 mas pontosság Magnitúdólimit M V = % pontosság parallaxisban >10 mas, távolságban <100 pc 10% hibával 5% pontosság, <200pc 20% hibával 1 kpc határig van Leeuwen (2007!): második adatredukálás h^p://www.rssd.esa.int/index.php?project=hipparcos 1

2

3 3

4

5 A Hipparcos nagyon fontos eredményekre vezete^, de a pontosság igénye megnő^ - - Gaia

6 A Gaia-projekt Klagyivik Péter MTA KTM CsKI

7 Gaia: tervezési szempontok Asztrometria (V < 20): 20 magnitúdóig teljes (fedélzeti detektálás) 10 9 csillag pontosság: milliomod ívmásodperc 15 magnitúdónál (Hipparcos: 1 ezred ívmásodperc 9 magnitúdónál) szkennelés, két eltérő irányban (a globális pontosságért az észlelési idő optimális kihasználásával) globális asztrometriai redukálás (mint a Hipparcos esetében) Fotometria (V < 20): asztrofizikai diagnosztika (alacsony diszperziós színképből) + szín ΔT eff ~ 200 K, log g, [Fe/H] 0,2 dex, extinkció Radiális sebesség (V < 16 17): alkalmazása: térbeli mozgás harmadik komponense dinamika, populációs vizsgálatok, kettőscsillagok színkép: kémiai összetétel, rotáció mérési elv: rés nélküli spektroszkópia a Ca triplet körül ( nm) 7

8 A szonda kizárólag ESA-misszió indítás: 2012 tavasza 5 év működés (esetleg 1 év hosszabbítás) hordozórakéta: Szojuz Fregat pálya: Lissajous-pálya az L2 pont körül földi állomás: Cebreros és New Norcia adattovábbítás: 4 8 Mbps tömeg: 2120 kg (hasznos 743 kg) teljesítmény: 1631 W (hasznos 815 W) EADS-Astrium alapján 8

9 A távcső és a műszerek két SiC főtükör 106,5 -ra 1,45 0,50 m 2 forgástengely (6 h) alapszögellenőrző rendszer SiC toroidális szerkezet (optikai pad) a két látómező egyesítése (FoV) kombinált fókuszsík (CCD-k) EADS-Astrium alapján 9

10 Az elkészült tórusz 10

11 fókuszsík Alex Short alapján 104,26cm 42,35cm Wave Front Sensor Basic Angle Monitor Wave Front Sensor Ké k fot o mé ter C C D- i Vö rö s fot o mé ter C C D- i Radiálissebességspektrométer CCD-i Basic Angle Monitor csillagtérképező CCD-i teljes látómező: - aktív terület: 0,75 négyzetfok - CCD-k: x 1966 pixel (TDI) - pixelméret = 10 µm x 30 µm = 59 mas x 177 mas asztrometriai mező CCD-i csillagok mozgása 10 s alatt csillagtérképező: fotometria: - mindent detektál 20 m -ig - spektrofotométer - kozmikus sugárzást kihagyja- kék és vörös CCD-k asztrometria: spektroszkópia: - detektálási zaj: ~6 e - - nagy felbontású színképek - vörös CCD-k 11

12 Az égbolt szkennelésének elve 45 o forgástengely: 45 o a Naphoz; haladás: 60 ívmásodperc s -1 ; forgási periódus: 6 óra Forrás: Karen O Flaherty 12

13 A szkennelés eredménye 13

14 A radiális sebesség mérése látómező RVS spektrográf CCD-detektorok F3 óriás RVS spektrumai (V=16 m ) S/N = 7 (egyetlen mérés) S/N = 130 (a misszióra összegezve) David Katz alapján 14

15 Az adatok redukálásának elve 1. Objektumok megfeleltetése a különböző fökörök mentén 2. Helyzet és kalibrálás frissítése 3. Objektumok pozíciójára stb. megoldás 4. Magasabb rendű tagok 5. Újabb főkörök adatai 6. A rendszer iterálása Michael Perryman alapján 15

16 Az adatok redukálásának elve Michael Perryman alapján legnagyobb pontosság a szkennelési irány mentén 1. Objektumok megfeleltetése a különböző fökörök mentén 2. Helyzet és kalibrálás frissítése 3. Objektumok pozíciójára stb. megoldás 4. Magasabb rendű tagok 5. Újabb főkörök adatai 6. A rendszer iterálása 15

17 Az adatok redukálásának elve sáv szélessége: 0,7 Michael Perryman alapján legnagyobb pontosság a szkennelési irány mentén 1. Objektumok megfeleltetése a különböző fökörök mentén 2. Helyzet és kalibrálás frissítése 3. Objektumok pozíciójára stb. megoldás 4. Magasabb rendű tagok 5. Újabb főkörök adatai 6. A rendszer iterálása 15

18 Az adatok redukálásának elve sáv szélessége: 0,7 Michael Perryman alapján legnagyobb pontosság a szkennelési irány mentén 1. Objektumok megfeleltetése a különböző fökörök mentén 2. Helyzet és kalibrálás frissítése 3. Objektumok pozíciójára stb. megoldás 4. Magasabb rendű tagok 5. Újabb főkörök adatai 6. A rendszer iterálása 15

19 Gaia: teljes, pontos, mély A pontosság 2 nagyságrendet javul, az érzékenység 4 nagyságrenddel jobb, a vizsgált csillagok száma 4 nagyságrenddel több. A műszer tökéletesebb: nagyobb főtükör: 0,3 0,3 m 2 1,45 0,50 m 2, σ D -3/2 Jobb detektor (CCD): kvantumhatásfok, sávok. A mérések alapelve azonos: két látóirány egyesítése (abszolút parallaxis) Az égbolt szkennelése 5 éven át parallaxisok és sajátmozgások. 16

20 Gaia az asztrofizika számára A luminozitás átfogó kalibrálása, egyebek között: 1% pontos távolságok ~10 millió csillagra 2,5 kpc-en belül 10% pontos távolságok ~100 millió csillagra 25 kpc-en belül Számos ritka típusú, ill. gyors fejlődési fázisban levő csillag Minden távolságindikátor parallaxisának kalibrálása: pl. cefeidák, RR Lyrae típusú csillagok a Magellán-felhőkben is Csillagok fizikai jellemzői, egyebek között: pontos Hertzsprung Russell-diagram az egész Tejútrendszerre a Naphoz közeli csillagok tömegfüggvénye és luminozitási függvénye, pl. fehér törpék (~200000), barna törpék (~50000) csillagkeletkezési régiók tömeg- és luminozitási függvénye fősorozat előtti csillagok luminozitási függvénye minden színképtípus és csillagpopuláció detektálása és korának meghatározása minden színképtípusú csillag változásának detektálása és jellemzése 17

21 1 milliárd csillag 3 dimenziós vizsgálata a Tejútrendszerre vonatkozóan minden csillagpopuláció távolsága és sebességeloszlása a korong és a haló térbeli és dinamikai szerkezete keletkezésének története a galaktikus sötét anyag eloszlásának részletes feltérképezése a csillagszerkezetre és -fejlődésre vonatkozó elméletek szelektálása megfigyelési alapon extraszoláris bolygók teljes égfelmérés alapján (~15000) a Naprendszer kis égitestjeinek felfedezése teljes égfelméréssel (~250000) és azon túl megbízható távolságstandardok a két Magellán-felhőben is gyors riasztás tranziens források (SN, egyéb kitörések) esetén (~20000) QSO-k detektálása, vöröseltolódása, mikrolencse-szerkezete (~500000) fundamentális mennyiségek példátlan pontossággal 18

22 Exobolygók várható felfedezése Asztrometriai felmérés: több százezer FGK csillag monitorozása ~200 pc-ig detektálási határ: ~1M J és P < 10 év minden csillagtípusnál várható felfedezések, torzítatlan minta, P = 2 9 év bolygótömeg az eddigi alsó határ helyett (m sin i) többszörös rendszerek kimérése, relatív inklinációkkal Várható eredmények: ~8000 exobolygó (egyetlen bolygó a csillaga körül) ~1000 bolygórendszer (több bolygó a csillaga körül) pályameghatározás ~4000 rendszerre bolygótömegek 10 M Föld -ig 10 pc-en belül Fotometriai tranzit: ~

23 Kisbolygók stb.: minden mozgó objektum detektálása (20 magnitúdóig) homogén módon ~ objektum észlelése, főként főövbeli kisbolygók pályák: 30-szor pontosabb a jelenleginél, még az egy évszázada ismert objektumok esetében is forgástengely iránya, forgási periódus, alak meghatározása a többségre taxonómia/ásványi összetétel a heliocentrikus távolság függvényében átmérő ~1000-re 20% pontosan, tömeg ~150-re 10% pontosan a Mars, Föld és Vénusz trójai kísérői Kuiper-objektumok: ~50 darab 20 magnitúdóig (kettősség, plutínók) kentaurok: ~50 objektum Föld-közeli objektumok: A Naprendszer vizsgálata Amor, Apollo és Aten típusúak (2591, 3097, 512 ismert most) ~1600 Föld-pályát keresztező >1 km esetén (1055 ismert most) detektálási határ: m 1 CsE esetén, az albedótól függően 20

24 Tudományos szervezeti felépítés Gaia Science Team (GST): 7 tag + ESA Project Scientist + DPAC Executive Chair Tudományos közösség: a Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) keretében ~400 kutató 20 országból valamilyen aktivitási szinten magyar részvétel: KOGT (ESA PECS No.98090) Kutatói aktivitás: rendszeres kutatócsoport- és DPAC megbeszélések tudományos jelentések gyarapodó archívuma szimulációk, algoritmusok, pontosság becslése stb. Adathozzáférési politika: végső katalógus: ~ közbülső katalógusok a lehetőség szerint tudományos riasztás esetén azonnali adathozzáférés nincs előjog az adatokhoz 21

25 Koordinációs egységek CU1: System Architecture CU2: Data Simulation CU3: Core Processing CU4: Object Processing CU5: Photometric Processing CU6: Spectroscopic Processing CU7: Variability Processing magyar részvétel (KOGT) CU8: Astrophysical Parameters CU9: Catalogue Access később hívják életre 22

26 Időrend Javaslat Definálás Technológiai tanulmány Küldetés jóváhagyása Újabb megvalósíthatósági tanulmány B1 fázis Fővállalkozó (EADS Astrium) kiválasztása Megvalósítás Működés B2 fázis C/D fázis Felbocsátás: 2012 tavasz Tudományos mérések Adatfeldolgozás Tanulmányok Szoftverfejlesztés Adatfeldolgozás A küldetés végeredményei Közbülső Végleges Michael Perryman és François Mignard alapján Most 23

27 Tudományos célok összefoglalása 24

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék)

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) Bevezetés A lakott világok sokaságának első kimondásáért még máglyahalál

Részletesebben

Hogyan működik a VLBI? A Föld felszínén egymástól messze, akár interkontinentális

Hogyan működik a VLBI? A Föld felszínén egymástól messze, akár interkontinentális Alappontok az égen Dr. Frey Sándor Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium MTA-BME-FÖMI Fizikai Geodéziai és Geodinamikai Kutatócsoport A csillagászok számára a nagyon hosszú

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Az atomoktól a csillagokig Előadássorozat az ELTE Természettudományi Kar Fizika Intézetében ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Forgácsné dr. Dajka Emese Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM Borza Tibor 2010 1 TARTALOM Előzetes... 3 Kell egy (de inkább két) obszervatórium!... 11 Mi várható az űrkutatástól?... 13 Geodéziai vonatkozások, lézeres mérések...

Részletesebben

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása?

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Tartalomjegyzék Klímaváltozás és a CO 2 geológiai tárolásának szükségessége 4 1. Hol és milyen mennyiségű CO 2 tárolható a föld alatt? 6 2. Hogyan történik

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1)

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) Horváth Dezső ÖSSZEFOGLALÁS Fermionok és bozonok. Miért szükséges az LHC? A Standard Modell és a nagyenergiájú részecskegyorsítók. A titokzatos Higgs-bozon.

Részletesebben

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám

LÉGKÖR. 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR 53. évfolyam 2008. 3. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 53. évfolyam 2008. 3. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében ECMWF az ERA Interim reanalízis alapján SZAKDOLGOZAT Készítette: Gaál Nikolett

Részletesebben

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Napfogyatkozás napkeltekor Rainer Klemm (Németország) felvétele Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Merkúr-átvonulás - 1973 A szerzõ és barátja a kivetített képet

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés Írta: Busics György Székesfehérvár 2007 TARTALOM Bevezetés. 2 1. A GNSS rendszer fogalma, fejlődése...

Részletesebben

4. Oszcillációk Első észlelések

4. Oszcillációk Első észlelések 4. Oszcillációk Első észlelések A Nap felszíni oszcillációinak vizsgálata 1960-ban indult Leighton észleléseivel, aki egy szellemes spektrohelioszkópos eljárást követett. Az ionizált bárium 4554 Angström

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra)

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Óraszám Tananyag 1. Év eleji tudnivalók 2. 1. A rezgőmozgás leírása Ha rezeg a léc 3. 2. A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Hogyan

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A K/Ar ÉS 40 Ar/ 39 Ar GEOKRONOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA I. kötet Balogh Kadosa MTA Atommagkutató Intézet Debrecen 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A K/Ar módszer

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben