MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA"

Átírás

1 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott, Magyarné Teliska Gyöngyi pályázatot nyújtok be, a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola intézményvezető munkakör további betöltésére. Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás törvényileg előírt feltételeinek megfelelek, ennek igazolását mellékelem. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a teljes pályázatom sokszorosításához, és továbbításához. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal kapcsolatos kezeléséhez. az anyagom tartalmazza: az állás betöltéséhez szükséges képzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló dokumentumok másolatát / 1. sz. melléklet/ hatósági bizonyítványt büntetlen előélet igazolásáról /2.sz. melléklet/ az intézmény vezetésére vonatkozó programot, szakmai helyzetelemzéssel szakmai önéletrajzot. 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot./ 3. számú melléklet/

2 2 tartalomjegyzék: I. Szakmai önéletrajz II. Bevezetés: II 1. szakmai hitvallás II. 2. küldetésnyilatkozat III. Helyzetelemzés: III:/1. III./2 III./ 3. III./4. III./5 III./ 6. Iskolánkról Személyi feltételek Tárgyi feltételek Gazdálkodási stratégia Nevelő oktató munka Kapcsolatok. IV. Vezetői Program V. Iskolai környezet VI. Gazdálkodás VII. szervezeti kultúra VIII. Nevelő-oktató munka IX. Személyi feltételek X. kapcsolatok XI. összegzés XII. mellékletek

3 3 I. Szakmai önéletrajz személyes adatok: név: Magyarné Teliska Gyöngyi lánykori név: Teliska Gyöngyi születési hely: Nyírbátor idő: anyja neve: Bodó Margit családi állapota: férjezett 1 gyerek édesanyja telefon: tanulmányok: Nyírbátor, Báthory István Gimnázium Nyíregyháza Bessenyei György Tanárképző Főiskola biológia rajz szakos tanár Budapesti Műszaki Egyetem gazdaságtudományi és Társadalomtudományi karán : közoktatási vezető szakvizsga június 30. kiemelt továbbképzések: Nyári képzőművészeti táborok alkotótábor Zebegény Az FPI szervezésében Mozgókép és médiaismeret vizuális kultúra - OKKER szervezésében 50 óra intézményértékelés és minőségbiztosítás- Fővárosi pedagógiai Intézet 30 óra június 1. Mozgókép és médiaismeret : 60 órás tanfolyam - Fővárosi Pedagógiai Intézet Református Oktatási Iroda napos továbbképzése Intézményműködés, jogi ismeretek

4 4 kitüntetések: Magyar kultúráért miniszteri dicséret Arany kakas díj: egyházmegyei és egyházközségi díj Pestszentimréért díj 30 éves kiemelkedő művészeti és 10 éves iskolateremtő tevékenység elismeréséért. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN, AKI ENGEM MEGERŐSÍT FIL.4,13. II/1. SZAKMAI HITVALLÁS és az elmúlt 5 év bemutatása: SZEPTEMBER 1-ÉN KEZDTEM MEG A 34. TANÉVET PEDAGÓGUSKÉNT. A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEPTEMEBER 1-I MEGALAKULÁSA ÓTA VEZETEM AZ INTÉZMÉNYT. ELŐTTE EBBEN AZ ÉPÜETBEN, DE ÁLLAMI FENNTARTÁSBAN MŰKÖDŐ PODHORSZKI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA VOLTAM 1998 MÁJUSÁTÓL. Az egyházi intézmény vezetése a fenntartó váltása után komoly feladatot jelentett. A Református köznevelési törvény bevezetése, a hittan és az hitéleti nevelés, református hitben való nevelés gyülekezettel való kapcsolatok építése, egyházi ünnepeink bevezetése, és elfogadása nagy kitartást és elkötelezettséget jelentett. Szerettem, és nagy örömmel végeztem ezt a nem könnyű feladatot. A gazdasági önállóság, az új dokumentumok elkészítése, a folyton változó törvényeknek való megfelelés, sok időt, munkát, és tervezést követelt. Én ezt örömmel, és lelkesen végeztem. A segítő munkatársak száma kevés volt, 1 iskolatitkár, 1 gazdaságis, 1 igazgató helyettes, de közös akarattal és készséggel munkálkodtunk. A keresztény nevelés melletti elkötelezettségem töretlen. Azt gondolom, hogy a színvonalas és igényes, munkája iránt alázattal közelítő, az Úr áldását kérő ember vagyok. Az egyházi iskola ideológiai vallási elkötelezettsége mellett az engedékenység helyett a szigorú rendet, a minőségi munka alapvető tényét, a szép és rendezett környezet elvárását, odaadó, lelkiismeretes munkatársak meglétét kell, hogy jelentse, és én ezt szeretném megvalósítani.. A tanulók nevelése nehéz és hosszú folyamat. A biblia tanítása, hitben való nevelkedés, Istennel közösséget kereső emberré válás felé vezető vezérfonal ennek az útnak az egyengetése és megmutatása a célunk és feladatunk, a színvonalas neveléssel és oktatással együtt. Nyitott segítő, támogató gyülekezet, a presbitérium,az igazgatótanács és lelkipásztor állt mellettünk, ők adtak bizalmat és bíztatást. A hitoktatók iskolateremtő támogatása is nagyon segített minket.

5 5 Az eddigi munkám és a jövőben vetett hitem alapján : Az iskola sikereiért úgy gondolom alkalmas vagyok arra, hogy felelősséget vállaljak más emberekért, képviseljem a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvénynek és a Nemzeti Alaptanterv érvényesítését, célokat határozzak meg, irányt mutassak, helyes döntéseket hozzak, másokat meghallgassak, megértessem a minőségre való törekvés fontosságát, jó példát mutassak, építsem az iskola arculatát, hagyományokat ápoljak esztétikus környezetet építsek, korszerű innovatív törekvéseket támogassak, értéket teremtsek és a meglévőket megőrizzem, a gyermekek iránti empátiával forduljak, és az adottságaik kibontakozásában támogassam őket, számukra megfelelő képzést nyújtsak A szülőkkel együttműködve alakítsam az gyermekek szabadidős programjait, a nevelésüket. A nevelőtestület együttműködő, viszonylag stabil, többen vannak az induló csapatból akikkel éve dolgozunk együtt. Hiszem, hogy a tanulóinkkal el tudunk érni olyan színvonalat, aminek segítségével megfelelő alappal sikeresen tanulnak tovább a gimnáziumokban, majd az egyetemeken. pályázatok útján, vagy megtakarítások felhasználásával minden évben nagy beruházásokat tudtunk végezni, első sorban az energiatakarékosság és az életminőség javítása jegyében. szeretném, ha a színvonalas jó iskola alakulna az intézményünkből és az ide járó gyerekek büszkén jönnének tanulni, és nem kényszerből. 13 év sikere bizonyítja, hogy jó úton haladunk, sok a tennivaló, de a jövő református egyház iránt elkötelezett hitben élő felnőttjeit szeretnénk kibocsájtani az iskola falai közül. Az iskola folyamatos felújítása és eszközállományának bővítése, korszerűsítése kiemelten fontos számomra. A megvalósításhoz az utólagos normatíva kiegészítéseket használtuk fel. A takarékosság is segített abban, hogy az iskola dolgozói évente 2 alkalommal mindig jutalomban részesülhettek, kafetériát is kaphattak, és tanulmányúton is részt vehettek a tanulók is és a pedagógusok is. A gyermekekkel szeretném megismertetni a régi hagyományokkal rendelkező református intézményeket és templomokat. Az elmúlt évben Debrecen idén Kecskemét meglátogatását tervezzük. Az egységes megjelenés érdekében iskolánk címerét, jelképét egy kakas emblémát készítettünk, mely megjelenik bélyegzőn, honlapon nyakkendőn, az épületen belül, fejlécként,é s jelvényként is. az ünnepi viselet az énekkarnak és más szereplőknek a zsinóros mellény. hagyományteremtő rendezvényeink évről évre színvonalasabbak: ilyen az adventi csendes nap, az adventi gyertyagyújtás, a jótékonysági koncert, az egyházi ünnepek a templomban. A néptánccsoportok rendszeres fellépései és sikerei

6 6 a hagyományőrző ünnepi programok mint a szüreti rendezvény, a Zene Világnapja színvonalas külső vendég előadásokkal pl: Muzsikás együttes, Kozák Márta az operaház nagykövete, vagy a sikeres tanítványok által adott mini koncertek szünetekben a folyosón, és az udvaron. A diáknapi egész napos program főzéssel játékokkal sportversennyel közösen a szülőkkel ben a gyülekezet részéről Ráczné Balogh Sarolta nyertes pályázatában vettünk részt más iskolákkal egy éven át szabadidős programok és szakkörök szervezésében, én személy szerint rajz programmal. Nagyon sikeres volt. A Soli deo gloria alapítvány támogat több rendezvényünket, jól tudunk együtt működni, hálásan köszönjük a támogatást. A környezettudatos nevelést a gyermekekkel is szeretném elfogadtatni, a tisztaság igényét, a rend megtartását, a higiéniát és az egészséges táplálkozást is. Az udvar parkosítása, és a kerti pihenőhely kialakítása, a természet szeretetére és a minőségi környezet kialakítására ösztönöz, remélem. Az öltözők és vécék felújítása, a táncterem, a könyvtár, a 4,11-es, 12- es, 5-ös terem, az informatika terem teljes rekonstrukciója, az ebédlő és konyha korszerűsítése az elmúlt időszakban valósult meg. A kazán cseréje a fűtés korszerűsítése a takarékos üzemmód bevezetésére adott lehetőséget. A 18. kerületi Önkormányzattal közösen a műfüves pálya pályázati keretből valósult meg segítve a megnövekedett testnevelés órák megtartását Az energiatakarékosság jegyében a napenergia hasznosítását napelemekkel a villanyáram termelésére most van folyamatban. Ötletem és elképzelésem nagyon sok van, a fejlesztések, és az esélyegyenlőség biztosítása terén is. Az intézmény nevelő, oktató munkájának javítása fejlesztése különösen a kompetencia fejlesztése a mérési eredmények javítása, a tehetséggondozás érdekében további csoportbontások szerinti oktatás, és a 2. idegen nyelv bevezetése, és a konfirmációi előkészítés folytatása a legfontosabb célom.

7 7 III. Helyzetelemzés III./1. Az iskola rövid bemutatása. - Iskolánkról:/ a pedagógiai programunk alapján/ A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentimrén alakult meg 2003-ban. Megalakulása Pestszentimrei Református Egyházközség lelkészének és presbitériumának iskolaalapító szándéka, és a XVIII. Kerületi Önkormányzat kompromisszum kész szándéka alapján vált lehetségessé. Az iskola az önkormányzat által jogutód nélkül megszüntetett Podhorszki János Általános Iskola épületében jött létre. A tanulók száma induláskor hasonlóan alakul, a megszüntetett intézmény létszámával, de folyamatosan érkeznek jelentkezők. Szándékaink szerint 15 tanulócsoportos, 5 napközis csoportos iskolát szeretnénk működtetni. Az ingatlant jelképes bérleti díj ellenében átadta a XVIII. Kerületi Önkormányzat a református egyház számára. Az épület berendezése, felszerelése, valamint az udvar és a sportpálya is rendelkezésünkre áll. Fontos azonban, hogy folyamatosan gondozzuk, az amortizáció szerint pótoljuk, a mindenkori kor igényeinek megfelelően ezeket. 25 évre kapta meg az egyház az épületet oktatási tevékenység céljából A szükséges tárgyalások az engedélyek megszerzése, a dokumentumok elkészítése időbe kerül, és sok munkába, melyet csak közös összefogással lehet végezni. A fenntartók és a XVIII. kerületi önkormányzat segítségével, az előző iskola megszüntetése, és a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola megindulása.

8 8 II.A Az iskola felépítése: Az iskola nyolc évfolyamos általános iskola 2 párhuzamos osztállyal, felmenő rendszerben 8 évenként egy osztály pár nélkül indul. Összesen 15 tanulócsoporttal. Jelenleg református felekezethez tartozók száma 107 fő, törekszünk rá, hogy ez a szám egyre nagyobb legyen. Legfőbb célunk, hogy jellemes, keresztyén embereket neveljünk felekezeti hovatartozásuktól függetlenül. A hitoktatás formája, óraszáma: Az órarendbe heti két órában hittan tanulása választható formában 2004-től 1. Osztályba jelentkezők számára kötelezően épül be az órarendbe a hittan tanítása. A felekezeti hovatartozás és annak megfelelő igények szerint szervezzük a hittanórákat. Református és katolikus hittant lehet választani. Az iskola szaktanári ellátottsága a szükséges feltételeknek és igényeknek megfelelő szeptember 1-én így indultunk el. III./3. Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei Az iskola a Nagykőrösi úton található, de az oktató nevelő munkát nem zavarja a forgalom. Az épületet parkosított udvar veszi körül játékokkal és pihenő helyekkel. Az elektromos kapuzár, a gyermekek védelmében készült, így a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket. A bejáratnál portás fogadja és igazítja el a hozzánk érkezőket. A sportudvar biztosítja a testnevelés és szabadidősportok megtartásának lehetőségét. Az udvaron szabadtéri színpad is van, így az időjárás függvényében kint is tarthatunk rendezvényeket. A kötelező és kötelezően választandó tanítási órák délelőtt, a nem kötelező, foglalkozások délután vannak szeptemberében átadott műfüves focipálya minőségében és térben is magasabb szintre emelte az oktatás színtereit, testnevelés órákat, szabadidős foglalkozásokat lehet tartani. A pálya a 18. kerületi Önkormányzattal közösen pályázat útján jött létre. Az épületben könyvtár, természettudományi, rajz, számítástechnika, technika, szaktanterem, TV stúdió valamint tornaterem áll rendelkezésre. A felszereltségünk nagyon jó szemléltetőeszközök, audiovizuális eszközök, számítógép minden alsós teremben és interaktív tábla több alsós teremben és a természettudományi teremben van. Az Euró van Számítástechnikai Zrt. Nánási Sándor vezérigazgató úr szervezésében és felajánlásával Samsung Android alapú iskolai mintatantermet hoztak létre 2013-tavaszán iskolánk természettudományi termében. Ezzel a legfejlettebb számítástechnikai eszközöket bocsátotta rendelkezésükre a digitális tananyagok tanításának széles lehetőségével. A legtöbb teremben új padok vannak. Sporteszközeinket is folyamatosan gyarapítjuk, a sportszertár is jól felszerelt. A konyha berendezése és eszközei is a HAACC rendszernek megfelelően működik. Folyamatosan korszerűsítjük, javítjuk az iskolánkat a használhatóság és esztétikum szem előtt tartásával. Az oktatáshoz szükséges eszközök és tantermek rendelkezésünkre állnak. A kötelező eszköz és felszerelési jegyzék kiírásának megfelelünk, a tanári külön étkezőn kívül, mert annak kialakítására nincs hely.

9 9 A kazán és fűtésrendszer korszerűsítése, az almatúrák cseréje, a nyílászárók cseréje, a homlokzat szigetelése, a vízszűrők felhelyezése, automata vízöblítéses piszoárok kialakítása a takarékos gazdálkodás és üzemeltetést szolgálja.

10 10 III./ 4. Gazdálkodási stratégia szeptemberében kezdődő tanévben megalakulásunk 10 évfordulóját ünnepeltük. Az iskola pénzügyi helyzete, költségvetése: - A költségvetés elkészítése a gazdasági vezető feladata, a hatályos jogszabályok alapján. A pénzügyi tervezés és elszámolási kötelezettség az igazgató tanács felé van. Negyedévenként pénzügyi elszámolást készít, és ad a fenntartónak. A naptári év végén könyvvizsgáló ellenőrzi a gazdálkodást meghatározott szempontok alapján. A könyv vizsgálót a Magyar Református Egyház Zsinati Tanácsa bízza meg feladatával.. Az állami normatíva elszámolását a Magyar Államkincstár kéri, ellenőrzi. A bevételek tervezésénél az egyházi és állami normatívával számolhatunk. Az étkezési díj átfolyó saját bevétel, és a 18. kerületi önkormányzat étkezési támogatása egészíti ki a tanulói étkezés kötelezettségének ellátását.. - A maradványelvű önálló pénzügyi gazdálkodással működünk. A költségvetés bevételei az állami normatíva és az egyházi normatíva. Más bevételünk nincs. - Normatíva összege a tanulói létszámhoz kötött, illetve meghatározott. 11,8 tanuló/ fő - alapján 30,9 fő pedagógusra kapunk támogatást. - A fenntartási költségek csökkentésére irányuló törekvések a gazdálkodás sikerét és a tartalékképzést segítik. A11 év alatt mindig pozitív zárást tudtunk produkálni, tehát a tartalék képzés a nem várt kiadásokra megoldott.

11 11 IV. 5. Az iskola szaktanári ellátottsága : Jelenleg valamennyi területen a szükséges szakképzettséggel rendelkező pedagógus dolgozik, de a gyes miatt a fizikát mérnöktanár tanítja, aki idén szerzi meg a fizika szakos diplomáját. A technika szakot a következő évben tervezzük. A kötelező továbbképzéseken folyamatosan részt vesznek. Gyes, vagy egyéb okokból távozó kollégák helyére igyekszünk azonnali megoldást találni, eddig még sikerült. A pedagógusoktól elvárás, hogy vallását gyakorolja,ha nem református, a református egyház tanítását tiszteletben tartsa, elfogadja az iskola szokásrendjét, hagyományainak ápolásában tevékenyen részt vegyen, aktív tagjaként az iskola közösségének. Ettől eltérő magatartás felmondást von maga után. Egyetemet végzettek száma: 9 fő főiskolát végzettek száma: 24 fő szakvizsgát tett pedagógusok száma: 6 fő ebből portfólióját feltöltötte 5 fő, ebből szakértő 2 és szaktanácsadó vizsgát tett 1 fő, így mesterpedagógusok lettek január 17- i átsorolással. A mindennapi munkában az igazgató szabályozó tevékenysége teremt egységet a tantestület munkájában. Az eltérő végzettségű emberek közös cél felé törekvését folyamatos munka során kell egyengetni, irányt mutatni. A nevelőtestület együttműködő békés kapcsolatai, egymás megbecsülése, és a közösségi magatartás kialakítása is fontos vezetői feladat. Az én kollégáim minden esetben egységbe állnak, ha a közösség érdekeit kell képviselni. Viszonylag állandó sok éve együttdolgozó munkatársam van, ¾ részben az itt dogozó pedagógus és nem pedagógus állományban. Az engedélyezett technikai dolgozók száma: 6 fő. 1 gazdasági vezető, egy karbantartó, 2 konyhalány, 1 fűtő- portás, és ¾ állásban 1 kertész. A takarítást külső cég végzi, a státusz hiány miatt így tudtuk megoldani. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő:1 iskolatitkár,1 rendszergazda, 1 pedagógiai asszisztens. Együttműködőek, az iskola napi életének zavartalan működésébe agyon fontos szerepet játszanak.

12 12 III./ 6. Nevelő oktató munka A jövőképet meghatározó objektív feltételek: jó tárgyi és személyi feltételek biztonságos környezet Fenntartói elvárások: első sorban református tanulók felvétele, oktatása, nevelése Felvételkor : a megkeresztelt tanulók lelkészi ajánlásának megléte bemutatása, vallásos nevelés elfogadása keresztyén egyház tanításának tiszteletben tartása, intézmény hagyományainak nevelési elveinek elfogadása. Az egyoldalú nyilatkozat alapján hátrányos helyzetű tanulók felvétele a felvételi szempontok sorának figyelembe vételével, a felvett tanulók 25%- ig, ha van jelentkező és szabad kapacitás. Környezeti feltétel: - kellő számú református tanuló, - ezeken túl nem református tanulók felvétele - A gyermekek születési arányának növekedése - jelentkezők igénye, a szülők elvárásai, - a társadalmi környezet elvárásai : szülői elvárások: erkölcsi, vallási nevelés kellő alapokat adjon az iskola a középiskolához nyelvoktatás színvonalas oktatás korszerű pedagógiai módszerek differenciált oktatás pályaválasztási törekvések szakmailag felkészült pedagógusok

13 13 SZERVEZETI KULTÚRA A jó iskola önmagára jellemző értéket teremt és hordoz. A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola az első 8 osztályos református iskola volt 2003-ban. Egyházi keresztyén értékteremtő nevelés és hagyományteremtő, és tisztelő iskola alakítása volt a célunk. A megvalósításhoz olyan emberek kellenek, akik ezeket a törekvéseket tudják, és akarják érvényesíteni. A gyermekek adottságainak felismerése, képességeinek kibontakoztatása tettre kész képzett és empátiával megáldott munkatársak együttes munkájával lehetséges. Az alsó tagozaton a művészeti nevelés hangsúlyozásával az érzelmi nevelés segítségével építjük az alapokat. Az ének egyházi ének néptánc mozgásfejlesztés, és kézműves foglalkozások köré építünk. A délelőtti kötelező órák száma elég magas, délután az ebéd szünet után a nyelvtanulás, felzárkóztatás, tehetséggondozás és a napközis jellegű tanulás ideje tart. A testnevelés 5 órájából 1 a néptánc 1 délutáni óra sok esetben. A sokféle felkészülés és differenciálás eredményeként évről évre eredményesen vesznek részt tanulóink kerületi országos egyházi és fővárosi versenyeken is. A kompetencia mérés eredménye általában az országos átlag, vagy fölött van, de a közepes eredmény is előfordult, a gyengébb teljesítményt nyújtó gyermekek miatt. Célunk ezek felzárkóztatása is, mert az eredményes teljesítmény nyújtás nagyom fontos. A nyelvtanítás csoportbontásban zajlik, és a nyelviskolai csoport külön 1 osztálytól 8. végéig alkot egy rendszert. Az 1. évfolyamtól törvény adta lehetőséget kihasználva fakultatív angol órákat kezdtünk el a hagyományos csoportnak is. 7. évfolyamtól szülői kérésre francia nyelv választható 2. nyelvként. Szakköri keretekben ez már 2 éve működik. A csoportbontás informatika és technika tárgyakból is megmaradt. A felső tagozaton 7. évfolyamtól csoport bontás segíti a felvételi előkészítést, és a kompetencia mérés eredményes teljesítését. A felsőben az egyéb foglalkozásokon korrepetálásra, tanulószobára előkészítőn való részvételre van mód. Rajz, énekkar, média, néptánc sportkör, gyógytorna biztosítja a művészeti és sport fejlesztést és tehetséggondozást. A néptánc csoportok rendszeresen fellépnek kerületi ünnepségeken, rendezvényeken, néptánc találkozókon. A média csoport iskolai Pá tv műsorát készítik. Az énekkar ünnepeinken és kerületi rendezvényünkön is sok fellépésnek tesz eleget. A képzőművész szakkör tagjai országos és nemzetközi pályázatokon sikeresek. A sport terén egyéni és csoportos atlétikai és röplabda versenyeken eredményesek.

14 14 A hagyományőrző programjaink a csendes napok, egyházi ünnepségek, népi hagyományokhoz és évszakokhoz kötött programok színesítik és gazdagítják az iskola életét, és a tanulóinkat. A hagyomány teremtés a külsőségekben is megjelenik, az egységes öltözék mellény, a nyakkendő, a kakas embléma, a pedagógus kitüntetés. A hagyományos jótékonysági koncert, 8 éve egyre színvonalasabb előadásai nagy élményben részesít mindenkit. A környezettudatos nevelés része az évi 2 alkalommal tartott papírgyűjtés, a születés program, és az egészség nap. A műanyag flakonok szelektív gyűjtése, a téli madárvédelem, és az erdei iskola alsóban szintén a környezeti nevelést segíti elő. Az iskola jelenleg 15 osztállyal. A tanulói létszám adatok szerint 353 fővel vettük át az iskolát 2003-ban, azóta folyamatos emelkedéssel 365 maximálisan felvehető létszámra törekszünk. Jelenleg 360 fő jár iskolánkba, leginkább a költözés miatt, vagy 8 és 6 osztályos gimnáziumokba való felvétel miatt mennek el év közben. Az első osztályos felvételi eljárásrendje : 2 alkalommal tartunk nyílt napot és óralátogatás lehetőségét. A jelentkezési lapokat és a lelkészi ajánlásokat már szeptember 1-től le lehet adni. A pedagógiai programban megszabott felvételi szempontok alapján az igazgatótanács dönt a tanulók felvételéről, és az írásbeli értesítés alapján jöhetnek beiratkozni a törvényi előírásoknak megfelelően. A továbbtanulási mutatók: évek óta mindenkit sikerül időben beiskolázni. A tanulói bukások száma évek óta alacsony, ben nem is volt. A gimnáziumi és szakközépiskolai eredményes felvételik aránya 50% -50% százalék körül alakul. lásd: mellékelt táblázat. A középiskolás tanulók eredményeiket többnyire megtartják. A közösségi munkára vissza járnak többen, keresik tanáraikkal is a kapcsolatot. A hitéleti nevelés része a gyülekezeti látogatás, a heti áhítat, a konfirmációi előkészítés a bibliaórák, és a csendes napok, nyári hittan táborok.

15 15 III/ 6. Kapcsolatok: Nagyon fontos az iskola működésének, tevékenységének külső megítélése. A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 11 év óta működik. Állami iskolából lett egyházi intézmény, a fenntartó és az iskola ideológiája, küldetése jelentősen megváltozott. A fenntartó jelenleg a Pestszentimrei gyülekezet presbitériuma által megbízott igazgatótanács, elnöke Orbán Kálmán nagytiszteletű Úr, akivel napi munkakapcsolatban vagyunk. Kezdetektől igyekszünk betartani a működésre vonatkozó törvényi szabályozásokat, és hierarchikus rendet. Az intézmény vezetőjének döntési jogköre az intézmény működtetése, pedagógiai munkájának szervezése, és biztosítása. A rendszeres kapcsolat tartása, és az igazgató tanácsi ülések megtartása évi 4-5 alkalommal biztosítják ezek megvalósítását. Pénzkezelés és gazdálkodás az igazgató hatásköre, amelyről negyedéves beszámolót készít a gazdasági vezető. A tanulófelvétel, az új dolgozó felvétele, a pedagógiai munka félévi és tanév végi beszámolója is az igazgató tanács előtt történik. A kapcsolat rendszeres, és jó hangulatban él, működik. A gyülekezettel közös rendezvényeink, alkalmaink vannak. - A tavaszi gyülekezeti közös istentisztelet és azt követő ebéd. - Adventi csendes nap, mely a gyermek istentisztelettel kezdődik, és az iskolában foglalkozásokkal folytatódik szeretet vendégséggel. A Soli deo gloria alapítvány támogatásával. - A jótékonysági koncert szintén a Soli deo gloria alapítvány anyagi támogatásával jön létre. - A kerületrészi önkormányzat gyakran felkéri a néptánc csoportot és az énekkart fellépésekre különböző állami ünnepélyeken, és helyi fesztiválokon civil szervezetek rendezvényein mint például a Széky Társaság által rendezett vasutas ünnepségeken. - A 18. kerületi Önkormányzat is megkeres minket hasonló fellépésekre való felkéréssel,melynek eleget teszünk szívesen. - Az Önkormányzat évek óta támogatást ad étkezési költségek kiegészítésére. Nagyon sokat jelent ez a támogatás, mert egyre magasabbak az árak, és azok is részesülhetnek ebből, akiknek nem jár a szociális támogatás. - A külső kapcsolatainkhoz tartozik a közeli PIK művelődési ház, ide sokféle programra át mehetnek a gyerekek. - A szülők munkaközösséget alkotnak, évente 3 alkalommal ülésezünk az osztályok SZMK küldötteivel. Meghallgatjuk észrevételeiket, és beszámolunk az alapítvány anyagi helyzetéről, és az iskola életéről, pedagógiai munkájáról. A diákönkormányzat rendezvényeinek előkészítésében, és lebonyolításában is sok segítséget adnak, tevékenyen részt vesznek a szülők. - Az egyházi intézmények pedagógiai szakszolgálata nehezen elérhető, a távolság miatt. - A kerületi pedagógiai intézet, Nevelési Tanácsadó ellátja az iskolát. Versenyekre járunk, szakszolgálati vizsgálatokra küldjük szakvéleményt kapunk a tanulók vizsgálatáról, gyógytestnevelés ellátást kapunk. - A református iskolák közötti kapcsolat építés idén kezdődött el nagyobb ütemben. - A középiskolák eddig is eljöttek tájékoztatást adni a továbbtanulás lehetőségeiről, és Budapesten egyre nő a számuk az egyházi középiskoláknak, így többen keresek meg minket. - A közös rendezvények szervezése is elkezdődött, A Baár - Madas Református Gimnáziumba sportversenyre szoktak menni a kollégák és a gyerekek, a Karácsony

16 16 Sándor Református Iskolától átvettük az Országos Zsoltáréneklő verseny felsős rendezvényét, amely nagyon jól sikerült első alkalommal idén. - A kapcsolat felvétel megtörtént a Benkő Református Iskolával is. - A Református Pedagógiai Intézet módszertani és törvényváltozásokból eredő feladatok és eljárások magyarázatára szolgáló előadásokat szerveznek, melyekre a kollégák el szoktak menni, amelyek a pedagógus továbbképzés 120 órás idejébe is beszámítható. - Az első osztályosok beiratkozásának eljárásrendjébe tartozik, hogy a szomszédos óvodáknak meghívót küldünk a nyílt napokra, és ők is meghívják a tanító néniket tavaszi ünnepségeikre. Félév után visszacsatolást kérnek egy kérdőív formájában a tanulók előmeneteléről, teljesítményéről. - Az iskola egészségügyi ellátás részben itt zajlik, a védő nő rendszeresen itt van, a gyermekorvos itt oltja be a gyerekeket, a fogászatra a közeli rendelőbe sétálnak át éves szűrésre a gyerekek.

17 17 V. VEZETŐI PROGRAM /tervezés/ Mindenre van erőm a krisztusban, aki engem megerősít Fil Igazgatói kinevezésem után a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola megalakulásával ezt az igét kaptam a vezető társamtól Czellahó Lászlótól. Gyakran esik a pillantásom az igére, mikor a feladatok sokasodnak, és erőt kell merítenem. A vezetői munka sok kitartást és önfeláldozást követel az embertől, sok tekintetben a kollégái segíthetnek, de sokszor csak maga tudja elvégezni az ember megbízatásánál fogva az intézmény vezetéséből fakadó tennivalókat. A tanulói létszámot 365 körül igyekszünk tartani, hol kevesebb néha többen is vagyunk. A működéshez fontos a maximális létszám megtartása, ami nagyon nehéz, mert a környéken sok iskola van, és az egyházi iskolák száma is növekszik. Másrészről, az épület már akkor kicsi volt, amikor kezdtünk, 352 fővel. Az épület átalakítására való törekvésünkért évekig harcoltunk, kerestünk sokféle megoldást, de nem sikerült a fenntartó önkormányzattal mint tulajdonossal elfogadtatni, nem voltak hajlandók engedélyezni az átalakítást. Ez a tény nagyban befolyásolja az iskola pedagógiai munkáját, a csoportbontások számának növelését. A minőségi munka megkövetelése, és az esztétikus környezet valamint a vallásos nevelés számomra nagyon fontos. Ezért tartom fontosnak az iskolai környezet és a tanítási eszközök fejlesztését, és bővítését, a gyülekezettel és a fenntartóval való kapcsolat még jobbá tételét, együttműködésünk erősítést. A gyermekek nyári hittan táborának kibővítését, az iskola udvarának sportolásra és szabadidős programokra alkalmas további átépítését. Ezek megvalósulása önerőből és pályázat útján lehetséges. Eddig az energiatakarékos és az iskolát használók számára fontos fejlesztéseket tartottam fontosnak, és ezeket valósítottuk meg. lásd: 1. sz. melléklet fejlesztések címmel Az iskola létszámának növelése és a 15-rő 16 tanulócsoport engedélyeztetése a hosszú távú tervezés szempontjából fontos. A tantermek száma azonban nem teszi ezt lehetővé. Megoldás lehet a szomszédos könyvtár épületének megszerzése, mert a művészeti szekció ott kaphatna helyet. Az iskolában kevés a rongálás, köszönhető ez a fokozott ellenőrzésnek, és a gyerekek igénye is igazodik az itteni szokásokhoz, és a neveléshez. Ez mindenképpen örömteli számunkra. A lopás és a firkálás is ismeretlen, de természetesen idilli képet nem mondhatunk, mert a rendetlenség és fegyelmezetlenség, hangoskodás előfordul, a leckék hiányáról nem is beszélve. Az egész napos iskola igénye a gyermekek felét érinti, főleg az alsó tagozatosokat. 200 fő körül étkezik, amit nagy szervezéssel bonyolítunk le az 50 főt befogadó ebédlőben.

18 18 GAZDÁLKODÁS: Az intézményvezető felelőssége a gazdálkodás terén is egyre nagyobb. A bérkifizetés és az iskola működtetése, karbantartása és bővítése továbbra is megmaradt a régi keretek között. Nem tartozunk a KLIKK hez, a napi igényeknek és szükségleteknek azonnal eleget tudunk tenni. A takarékosságra törekvés továbbra is kiemelt tényező, a pénzmaradvány és a tartós maradványképezés segíti a tervszerű gazdálkodást, nem várt eseményekre való felkészülést, akár természeti, akár emberi tényező is legyen. A fenntartóval napi kapcsolatban vagyunk, segítőkész és megértő, sorsunkért felelősséget vállaló igazgatótanács tagok, és presbitériummal jól együtt tudunk működni. Együtt örülnek a sikereinknek. Az energiatakarékos gazdálkodás mindig is fontos volt számunkra. A kazáncsere, ablakcsere, vízszűrők, mozgásérzékelő piszoárok, felújított WC-k mosdók, világítás korszerűsítése,homlokzati szigetelés ennek megvalósítását szorgalmazta részünkről. Még az épület teljes szigetelése, és festése van hátra, remélhetőleg a napenergia az elektromos áram nagy részét megtermeli A tulajdon nélküli létünk azonban nyomasztóan lebeg a fejünk felett továbbra is, mert a 25 évből már 11 eltelt. A kialakított és folyamatosan fejlesztett épület és felszereltsége a hosszabb távra tervezés egyik fontos eleme, a jövő feladata, hogy a törvényi kereteken belül az iskola vezetősége kezdeményezze a szerződés hosszabbítását. A 18. kerületi Önkormányzattal folyamatos kapcsolat tartása, és tárgyalási helyzet fenntartása elengedhetetlen a szerződés meghosszabbítása érdekében néhány éven belül. VII. Szervezeti kultúra: Az intézményünk tárgyi eszközei és értékei mellett a tevékenységeinket is értékeljük. Mi az ami folytatható, és min kell változtatni. Célunk a vallásos nevelés mellett a színvonalas oktatás, figyelembe véve a különböző adottságokat. Az intézmény minősítésének és a pedagógusok minősítésének felkészítése, az ellenőrzésnek való megfelelés. Ennek érdekében: igénybe kell venni a szaktanácsadói segítséget, a református pedagógiai intézet által szervezett előadásokat és programokat. A pedagógus továbbképzéseken szakmódszertani és médiahasználati előadásokat helyezünk előtérbe. A korszerű innovatív igényre törekvést erősítjük. A vallásos nevelés hatékonyabb megvalósítása érdekében iskolalelkész foglalkoztatása, a szabadidős programok szervezésébe beépíteni a karitatív tevékenységet, és a szolgálatok körét bővíteni kell. Az intézmény házirendjének és értékeinek egységesebb szabálykövetése. A szülők bevonása a nevelési elvek megvalósításában a rendszeres szülői ellenőrzés és az iskola életében aktív szerepet vállaló szülők számának emelésével. A szülők gyülekezetekhez tartozása sokat segítene.

19 19 Intézményi kultúra fejlesztése Célom, hogy a demokratikus vezetési stílus az esélyegyenlőség megtartása és figyelembe vétele mellett a szervezeti vezetők hatáskörének pontos ismeretével működjön. A megnövekedett feladatok és ellenőrzési területek valamint az intézmény működéshez kapcsolódó tevékenységek, a külső kapcsolatok működtetése a fenntartóval, szülőkkel és partnerekkel megköveteli a pontos feladatmegosztást, és a hatáskörök folyamatos ellenőrzés nélkül is működő rendszerét. A feladat tudatos és elkötelezett magatartás iránti elvárás ebben a helyzetben természetes. A rendszeres intézményvezetőségi megbeszélés, és a nevelőtestületi értekezletek munkaértekezletek megtartásával a munkahelyi légkör javítása, és a biztonság érzésének megteremtése továbbra is fontos. Az információáramlás folyamatossága és időzítése, a határidők betartása, a munkatársi kapcsolat nyílt és összetartó működése fejlesztésre vár. A hatékony nevelés és oktatás az eredményes munka pozitív emberi hozzáállás nélkül nem megy. Fontosnak tartom, hogy minden kollégám érezze, a feladatok csak általa, és vele oldható meg. Elengedhetetlennek tartom, hogy a munkatársak és a vezetés között nyílt, és folyamatos legye az információáramlás. A kollégákat ösztönözni szeretném a szakmai megújulásra, új módszerek és eszközök megismerésére, biztosítva a továbbképzési lehetőségeket. A pedagógusok egyenletesebb teherviselését akarom szem előtt tartani, azzal a kritériummal, ha valaki többletmunkát végez, annak elismerése anyagilag is igazságos legyen. Iskolánk pedagógusai és dolgozói eddig is folyamatosan fáradoztak azon, hogy példamutatással, pozitív emberi megközelítéssel a nevelési és oktatási folyamat hatékonyságát növeljük. Ezt a jövőben előtérbe kell helyezni és tovább fejleszteni. hagyományok ápolása.: Az iskola jövőjét a hagyományok ápolásával, az eddigi értékeink tiszteletben tartásával lehet eredményesen építeni. Szeretném megőrizni iskolánk hagyományos rendezvényeit, melyeket a hosszú évek során alakítottunk ki. Az óvodákkal szorosabb kapcsolatok ápolásával az első osztályok kialakítására és a későbbiekben saját óvoda létrehozásával kiszámíthatóbb első osztályok indítását előkészíteni. Az iskolánk múltjának ápolása érdekében az eddig eltelt idő eseményeinek dokumentálását és közszemlére állítását tovább építeni és a honlapon elérhetővé tenni, a gyermekek alkotásainak kiállítását továbbra is az iskola folyosóján megmutatni, és dokumentálni. Volt diákjaink életútját bemutatni, meghívni őket példát mutatva az őket követő tanulók részére. Az egyéni arculat kialakítását tovább folytatni, a református hitéleti nevelést iskolalelkész által szervezett csendes napok és nyári táborok szervezésével. A külsőségekben is meg kell jelenni az összetartozásnak, és az ünnepségeken az egységesebb öltözet megjelenését szorgalmazva el kell érni, hogy ezt minden diák és pedagógus fontosnak tartsa. Az egységes fehér felső és ünnepi alsó, a nyakkendő viselete, és a jelvény használata mindenkor kötelező felvételével.

20 20 A szülői munkaközösség és a diákönkormányzat segítségét is szeretném ebben kérni. A kiemelkedően teljesítő diákok és pedagógusok számára már van kitüntetésük a Szenczi díj és a Szenczi oklevél felnőtteknek a Kakas díj, de ezeket egy emléktáblán is szeretném megjeleníteni az utókor számára példaként. Verseny eredményeinket évről évre : Akikre büszkék vagyunk fotóval és eredmény megjelenéssel kihelyezni egy emléktáblán, folytatva eddigi hagyományainkat is, hogy kihirdetjük, és az iskola honlapján feltüntetjük őket. Eszközfejlesztés: A meglévő eszközállományunk folyamatos fejlesztés eredménye. A jövőben ezek pontosabb igényfelmérése szükséges első sorban nem csak az egyéni igények alapján, hanem a tantervi követelményekkel egyeztetés pontosabb elemzése után. A pedagógusok év eleji tanmenet elkészítésével együtt a szükséges felszereléseket is számba kell venni. A meglévő felszereléseken kívül mi az ami nélkülözhetetlen a hatékony és minőségi munka elvégzéséhez. A tantermek Informatikai eszközállományának, és rendszeres használatának feltételeit biztosítani szeretném a felsős termekben is mindenütt. A természettudományi tantárgyak tanításának feltételrendszerét bővíteni szeretném a térképek, kémiai eszközök, biológiai modellek, és a projektorok, interaktív táblák további beszerelésével. A digitális tananyagok használatát elterjeszteni, az eszközök használatára minden pedagógust felkészíteni. A differenciáláshoz szükséges eszközöket és tananyagokat alkalmazni alsóban és felsőben egyaránt. A nyomtató és fénymásoló használatát bővíteni, de egyben ésszerű felhasználásra buzdítani mindenkit. Az udvari sporteszközök és a hagyományőrző programok segítése érdekében udvari sporteszközök telepítése, konyhakert fejlesztés, kertépítő program megvalósítása segítené a környezettudatos és egészséges életmód fejlesztését. A távolabbi elképzelésem a technika életvitel tantárgy egyéni életvitel és hagyományőrzés tantervi kidolgozása, és ennek gyakorlati megvalósítása. Meglévő tárgyainknak használaton kívüli bútorainknak tárolására külső raktár kialakítása elengedhetetlen. A takarítás és a napközbeni tisztaság megőrzése, fenntartása a gyermekek bevonásával megoldásra vár, a diákönkormányzat segítségét fogom erre megkérni. szervezeti kultúránk építéséhez továbbra is fontos a partnereink visszajelzése. Megerősítenek bennünket, segítenek eldönteni, hogy jó úton haladunk-e, min érdemes változtatni. Az igazgatótanács az iskola felügyeleti szerve, mely a fenntartó presbitérum megbízásából működik. A református egyház oktatási törvényében megfogalmazott jogköröket gyakorolja, ellenőrzési felügyeleti és engedélyezési jogkörét. Az igazgatótanács elnöke és a világi gondnok együttesen él aláírási jogkörével. Ezen nem változtathatunk, feladatom a törvénynek megfelelő működés

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben