Szociális kiadások. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-al csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális kiadások. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-al csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen:"

Átírás

1 Szociális kiadások 1. Vezetői áttekintés Mostani elemzésünkben a szociális kiadások közé a családpolitikai, gyermekvédelmi és gyermekjóléti, és szociális kiadásokat és a társadalmi felzárkózást segítő kiadásokat soroltuk. Nem soroljuk ide a nyugdíjakat és nyugdíjszerű ellátásokat (rokkantsági, özvegyi, árvasági), a táppénzt, és az álláskeresési járadékot - bár szakterületileg ide tartoznak a téma jelentőségénél és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásánál fogva azokról külön elemzésben írunk. A fenti területekre, tehát a szociális kiadásokra összességében 2012-ben milliárd forintot tervez költeni a kormány, ami a központi költségvetés kiadásainak 10,2 %-a. Összehasonlításképpen: ez reálértékben (azaz ha beleszámoljuk az inflációt) közel 7 %-os csökkenést jelent az idénre tervezett kiadásokhoz képest és egyúttal a szociális feladatok súlyának csökkenését is az idei 11,1 %-hoz képest. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-al csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen: a döntően uniós forrásból működő Társadalmi Megújulás Operatív Program, az önkormányzatok szociális feladatainak finanszírozása, és az egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése. A legjelentősebb csökkenés három területet érint: a lakossági energiafogyasztás támogatását, a Nemzeti Civil Alapprogramot, illetve a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont) finanszírozását érinti. A szektor egészére szánt ráfordítások csökkenése szakmai alapon nem indokolható, a legnagyobb, közel 30 milliárdos tételé azonban igen. Az energiafogyasztás támogatása a gáz- és távhő támogatást tartalmazza, amelyet már bevezetésekor is vitattak a szakemberek, mivel nem éppen oda kerül, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, és nem ösztönöz az energiatakarékosságra. A támogatás nem szűnik meg teljesen, hanem beépül a lényegesen célzottabb és minden szegény számára elérhető lakásfenntartási támogatásba részben ez magyarázza az önkormányzatok

2 2 szociális feladataira szánt keret növelését, mivel ebből fizetik a lakásfenntartási támogatást. Az utóbbi bővítésre a közfoglalkoztatási programok alakulásának bizonytalansága ad további magyarázatot. 2. Általános költségvetés elemzés A szociális kiadások közé soroltuk a családpolitikai, gyermekvédelmi és gyermekjóléti, és szociális kiadásokat és a társadalmi felzárkózást segítő kiadásokat is. Ezekre összességében 2012-ben milliárd forintot tervez költeni a kormány, ami a központi költségvetés kiadásainak 10,3 %-a. Ez reálértékben közel 7 %-os csökkenést jelent az idénre tervezett kiadásokhoz képest és egyúttal a szociális feladatok súlyának csökkenését is az idei 11,1 %-hoz képest. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-kal csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen: a döntően uniós forrásból működő Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP, 125 helyett 153 milliárd), az önkormányzatok szociális feladatainak finanszírozása (89 helyett 139 milliárd), és az egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (6 helyett 13 milliárd). A legjelentősebb csökkenés három területet: a lakossági energiafogyasztás támogatását (30 milliárd helyett 0,3 milliárd), a Nemzeti Civil Alapprogramot (NCA. 3,6 helyett 1,4 milliárd), illetve a támogató szolgáltatások, közösségi ellátások 1 finanszírozását (7,3 helyett 4,4 milliárd) érinti. A szociális terület egészére szánt ráfordítások csökkenése szakmai alapon nem indokolható. Ezen a területen legfeljebb a kiadások átcsoportosítására, egyes pénzbeli ellátások csökkentésére és a szolgáltatások bővítésére lehetne szükség. A fenti említett nagyobb elvonások közül a legnagyobb tétel, az energiafogyasztás támogatásának megszüntetése viszont a költségvetési kényszeren túli, szociális és környezetvédelmi érvekkel is alátámasztható lépés. Ez a tétel a gáz- és távhő támogatást tartalmazza, amelyet már bevezetésekor is vitattak a szakemberek: egyrészt mivel a felső középosztályt is támogatja, az kap többet, aki többet fogyaszt és a jellemzően nem gázzal fűtő szegények nem férnek hozzá, másrészt mivel nem ösztönöz az energiatakarékosságra. A támogatás pedig nem szűnik meg teljesen, hanem beépül a lényegesen célzottabb és minden szegény számára elérhető lakásfenntartási támogatásba. Az uniós pénzből finanszírozott ún. TÁMOP program növekedése részlegesen kompenzálhatja a veszteseket, ez a kompenzáció azonban átmeneti (az uniós 1 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont.

3 3 támogatások idővel csökkennek) és bizonytalan, mivel ezt a forrást jellemzően pályázati úton, túlságosan bonyolult rendszer szerint osztják el. Ez különösen a támogató szolgáltatások és más közösségi ellátások esetében jelent nagy kockázatot, mivel ezek esetében folyamatos szükségletek ellátásáról van szó, ami nem igazítható a pályázati rendszer ütemezéséhez (sem a kifizetések késedelméhez). A támogató szolgáltatások azt biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyek ott éljenek, ahol mindenki más: integráltan, családjuk közelében, és nem egy peremkerületi vagy határszéli tömegintézményben. 2 Elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segítik, illetve szükség szerint a fogyatékos személy önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítséget nyújtanak. A szolgáltatások biztosítása, sőt bővítése amellett, hogy hazai jogszabályok és nemzetközi egyezmények is rögzítik az érintettek erre való jogát más kormányzati célok elérésének is feltétele volna. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatottságának jelentős növelését és a fogyatékosok nagylétszámú intézményeinek uniós forrásból tervezett lebontását (kitagolását) sem lehet megvalósítani ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztése nélkül. A tervek szerint az önkormányzatok szociális feladatainak finanszírozására szánt keret közel másfélszeresére nő. Ezt a keretet az önkormányzatok a következőkre használhatják fel: a nem munkaképes, de aktív korú és más ellátásra nem jogosult emberek rendszeres szociális segélyére, az időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek megtérítésére, ápolási díjra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, óvodáztatási támogatásra, és még néhány kisebb kiadási típusra. A költségvetési tervezet nem részletezi, hogy ezen belül melyik kiadásban várható nagyobb növekedés, csak feltételezzük, hogy a bővítést két tétel indokolta: egyfelől, hogy a gáz- és távhő támogatás beépült a lakásfenntartási támogatásba, másfelől, hogy ebből finanszírozható azoknak a tartós munkanélkülieknek az ellátása, akik számára nem tudnak közfoglalkoztatást biztosítani. 2 Részletesebb leírást lásd: Arany Amália, Helmeczi Erika, Kanyik Csaba és Dr. Szabó Miklós: Támogató szolgáltatás

4 4 Az erre szoruló munkanélküliek száma pedig több okból is növekedhet: a munkanélküli járadék megrövidítése, a minimálbér emelése, illetve ha a közmunkák költsége a tervezettnél nagyobb lesz és így kevesebb ember foglalkoztatását sikerül megoldani. A tervezet egyébként arra is lehetőséget adna, hogy a kormány átcsoportosítson a közfoglalkoztatási keret (Munkaerőpiaci Alap Startmunka program előirányzata) a helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, és az egyes szociális feladatok támogatására szolgáló keret között, amennyiben ezt a közfoglalkoztatásban részt vevők létszámának, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának év közbeni alakulása indokolttá teszi. 3. A lakásfenntartási támogatás átalakítása Az energiafogyasztás támogatásának megszüntetése a költségvetési kényszeren túli, szociális és környezetvédelmi érvekkel is alátámasztható lépés. Ez a 30 milliárd forintos tétel a gáz- és távhő támogatást tartalmazza, amelyet már bevezetésekor is vitattak a szakemberek: egyrészt mivel nem jól a felső középosztályt is támogatja, az kap többet, aki többet fogyaszt, és a jellemzően nem gázzal fűtő szegények nem férnek hozzá, másrészt mivel nem ösztönöz az energiatakarékosságra A gázár-támogatás átalakításának indokai A gáz- és távhőtámogatást 2003-ban vezették be, akkor lényegében csak a fogyasztástól függött, és egy magas fogyasztási küszöbig minden háztartás megkapta. Ezt 2006 óta több módosításban fokozatosan alakították át, először csoportos célzású, majd részben a jövedelemtől és részben a fogyasztástól függő támogatássá. Ezek a módosítások javították valamelyest a támogatás célzását, de nem változtattak azon az alapvető hibáján, hogy a támogatás összege a fogyasztással arányosan növekszik. Ez azzal jár, hogy a fogyasztók nem a tényleges árnak megfelelően alakítják fogyasztásukat, így ez optimális (tényleges piaci árnak megfelelő) feletti fogyasztási szintet (pazarlást) eredményez, és nem ösztönzi az energiatakarékosságot. 3 További hátránya, hogy nehezen tervezhető a költségvetési kiadás, hiszen a fogyasztás az időjárástól is függ. A fogyasztástól függő támogatások a társadalmi igazságosság kritériumát sem teljesítik, hiszen több támogatást kap az, aki többet fogyaszt (ha többsávos a támogatás, akkor a sávon belül, ha egységes, akkor az összes fogyasztón belül). A 2003-as gázár-támogatás további hibája, hogy volt nem jogosult rá az, aki más energiaforrást (például fát vagy bioenergiát) használ. 4 Végül, a rendszer az 3 A fogyasztás arányában adott, és a gázszámlán jóváírt támogatás előnye, hogy így nem válik láthatóvá a gáz tényleges ára, és a lakosság kevésbé érzékeli a nagymértékű áremelést. Ugyanez a hátránya is, ugyanis ezáltal fennmarad az eddigi állapot, amelyben megéri elavult szigetelési technológiával házat építeni, illetve nem éri meg utólag szigetelni. 4 Vezetékes gázt a háztartások 90 %-a használ, és 10 % használ más energiaforrást (villany, szén, fa, stb).

5 5 indokoltnál lényegesen nagyobb lakossági körnek, a háztartások kétharmadának biztosított jogosultságot, ami egyrészt igazságtalan, másrészt jelentős adminisztratív költségekkel is járt. Ezeket a hatékonysági és igazságossági problémákat egy olyan egységes lakásrezsitámogatás bevezetésével lehet megoldani, melynek összege nem a fogyasztástól, hanem a lakás paramétereitől (lakásméret, alapvető technológiai jellemzők) függ, a felhasznált energiaforrástól függetlenül jár, de sokkal szűkebb kör, csak a leginkább rászorulók (a háztartások legszegényebb tizede vagy huszada) kaphatják, és a jogosultság elbírálását nem önálló, központi adminisztráció végzi, hanem a segélyezési rendszerben történik, jövedelemteszt alapján A gáz- és távhő ártámogatás megszüntetésének költségvetési hatása A szeptemberével bevezetett új rendszerben a gáz- és távhő ártámogatás megszűnik, illetve beépül a lakásfenntartási támogatásba. Az utóbbi is átalakul valamelyest: a jogosultságot nem az egy főre, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján számítják, és a jogosultsági határt az öregségi nyugdíjminimum 150 % helyett 250 %-ára emelik, ez jelenleg forint. Ez a határ lényegesen magasabb, mint más, jövedelmi rászorultságon osztott segélyek esetében (a rendszeres szociális segély határa például forint) így a támogatás célzása továbbra is túlságosan bő, annyival azonban javulhat, hogy az igénylésnek vagyoni feltételei is lesznek, ami várhatóan szűkíti majd a jogosultak körét. 5 A célzást tovább lehetne javítani a jogosultsági határ csökkentésével, további lényeges megtakarítást azonban valószínűleg már nem lehet elérni, mivel a lakásfenntartás költségei is növekedtek, és az alsó jövedelmi ötöd lakásfenntartási kiadásainak %-os támogatása korábbi számítások szerint egy nagyságrendileg milliárd forintos tétel. Ha tehát szűkítenék a jogosultságot, akkor a megtakarításokat a támogatási összeg emelésére lenne érdemes fordítani. A évi tervben nem közölt a kormány olyan számításokat, amely alapján meg lehetne becsülni, hogy mennyibe fog kerülni az új lakásfenntartási támogatás. A szaktárca tájékoztatója szerint a támogatás igénybevevői köre két irányban is bővül: egyrészt a jövedelemkorlát emelése, másrészt amiatt, hogy a támogatást azok is igénybe vehetik, akik nem gázzal vagy távhővel fűtenek. Ugyanakkor a lakásfenntartási támogatást vagyoni teszthez kötik, ami szűkítheti a jogosultak körét ennek részletes feltételei azonban még nem ismertek. 6 Ez egyúttal azt a kockázatot is tartalmazza, hogy ha a vagyoni és jövedelmi feltételek érvényesítése nem egységesen történik a helyi önkormányzatokban, sérülhet a támogatás hozzáférhetőségének igazságossága (azonos jövedelmi helyzetű igénylők az ország más településein más esélyekkel jutnak hozzá). 5 Forrás: NEFMI tájékoztatója, augusztus %A1s% %20szeptember%201- j%c3%a9t%c5%91l%20hat%c3%a1lyba%20l%c3%a9p%c5%91%20v%c3%a1ltoz%c3%a1sair%c3%b3l.doc 6 Forrás. https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420005/szocialis_tamogatas html?ugy=lasfentt am.html#topicissue

6 6 Melléklet: Az érintett szervezetek érvei a Támogató szolgálatok finanszírozási keretének csökkentése ellen. 1. A költségvetési törvény tervezetében rendelkezésre álló összeg a évi keret 60%-a, ebből az eddigiek mellett további két szolgáltatás országos szintű működését kellene fedezni. Ez nyilvánvalóan irreális elvárás. 2. A tervezett összeg a pályázati finanszírozású szolgáltatások jelentős részének azonnali megszűnését jelenti. A támogató szolgáltatások esetében a jelenleg működő 340 szolgáltatóból akár is kieshet rendszerből, ezzel egész kistérségnyi területeken maradnak segítség nélkül a fogyatékkal élők. A túlélő szolgáltatók esetében a támogatás csökkenése és a évre tervezett intézkedések többletköltségei kritikus pénzügyi helyzetet teremhetnek, kapacitásuk pedig csak minimális és romló minőségű szolgáltatásra lesz elegendő. Különösen nehéz helyzetbe kerülnek az alacsony feladatmutatóra befogadást nyerő és a vállalt feladatmutatót jelentősen túlteljesítő szolgáltatók. 3. Az intézkedések veszélyezteti a támogató szolgáltatás célcsoportját, az alapvető szükségletek kielégítését, akadályozza a fogyatékkal élők és családtagjaik munkavállalását és növeli a célcsoport kiszolgáltatottságát, krízishelyzetek kialakulásának veszélyét. Összességében , szociálisan rászorult, súlyos fogyatékossággal élő személy ellátása kerül veszélybe. 4. A támogató szolgáltatások számos tevékenységi elemét más szolgáltatói rendszerek nem tudják kiváltani. A fejlesztést, habilitációt-rehabilitációt folytató intézmények, oktatási intézmények, egészségügyi és szociális szolgáltatók működése károsodhat az által, hogy a célcsoport nem lesz képes a szolgáltatásokhoz hozzáférni. 5. A szolgáltatások megszűnése óriási mennyiségi és minőségi humánerőforrás veszteséget is jelent (a munkanélkülivé váló szociális szakdolgozók száma csak a támogató szolgálatnál főre tehető) melynek szimbolikus és anyagi értéke is jelentős. Az utcára kerülő szakemberek tovább rontják a hazai foglalkoztatási adatokat, a foglalkoztatásba való bevonásuk közvetlen és járulékos költségek összességében többe fognak kerülni, mintha eredeti munkakörükben dolgoztak volna tovább. 6. Miközben a szolgáltatásra jogosultak és a szolgáltatás iránti igények jelentősen emelkedtek az elmúlt években, a szolgáltatási kapacitás éppen ellenkezőleg, jelentős csökkentés előtt áll. A támogató szolgáltatás iránti potenciális és valós kereslet is jelentősen nőtt az elmúlt években, az ennek való megfelelés csak a szolgálatok finanszírozásának javításával érhető el. 7. Az állami humán szolgáltatások csökkentése után számítani lehet a fekete gondozás széles körű és tömeges megjelenésére. A fekete gondozás kontrollálhatatlan szakmai tartalommal működik, az igénybevevői kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, emellett komoly nemzetgazdasági károkat is okoz. 8. Az elvonás arról ad tanúbizonyságot, hogy az állam nem kíván az Alaptörvényben és a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, a fogyatékkal élőket magára hagyja. 9. A támogató szolgáltatások működtetése összességében a ráfordításokkal nagyságrendileg megegyező bevételhez juttatja az állami költségvetést, ugyanakkor kiváltja drágább és kevésbé hatékony ellátási formák (pénzbeli támogatások, bentlakásos intézményi férőhelyek) fenntartását. 10. A pályázati finanszírozási rendszerben működő szolgáltatások az elmúlt években kijelölték a szociális humán szolgáltatások fejlesztési irányát, értékes

7 7 szakmai tapasztalatokhoz juttatták a döntéshozókat, modellértékű szakmai programokat valósítottak meg (a rendszer számos eleme jelenik meg a Nemzeti Szociálpolitikai Programban is). A jelen költségvetési törvény ennek a három éves munkának az eredményeit teszi tönkre, ahelyett, hogy továbbvinné, tovább építené a rendszert. 11. A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek tervezett kiváltásában a támogató szolgáltatás fontos szerepet játszik. A évi befogadással kapcsolatos szakmai előkészítő tevékenységekben ez szemlélet nagy hangsúlyt kapott (Szakmai ajánlás Támogató szolgálatok részére, 2011). Ennek tükrében a rendelkezésre álló forrásokat nem szűkíteni, hanem éppen ellenkezőleg, bővíteni kellene, hiszen a kitagolás során jelentős új igényeket kell ellátnia a szolgáltatásnak. Forrás:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében Gyerekesély Közhasznú Egyesület 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? A kormány

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007.

FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA KÖZPÉNZÜGYI FÜZETEK 18. 2007. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. FIRLE RÉKA ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY CÉLZOTTSÁGA ÉS MUNKAKÍNÁLATI HATÁSA Szerzők:

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

3. Önkormányzati szociális segélyezés *

3. Önkormányzati szociális segélyezés * 3. Önkormányzati szociális segélyezés * Bevezetés Magyarországon a nyolcvanas évek végén a tömeges munkanélküliség kialakulásával egy időben a munkanélküliek ellátására előbb a korlátozott időtartamra

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE Kutatási jelentés (javított változat) 2011. augusztus 30. Kutatásvezető: Scharle Ágota Készítette:

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Száma:../2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazon

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben