Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. ( ) Ör. számú rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról"

Átírás

1 Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. ( ) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási formával történő kiegészítése) Tisztelt Képviselő- testület! I. Jogszabályi háttér A természetben nyújtható támogatási formák nyújtásának lehetőségét, annak megállapítási feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) III. Fejezete, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, valamint Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. Ennek megfelelően egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: a) meghatározott mértékben és feltételekkel: a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, b) a lakásfenntartási támogatás, c) az átmeneti segély, d) a temetési segély. Az Szt. értelmezésében természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. II. Az új támogatási forma bevezetésének szükségessége Biatorbágy Város Önkormányzata az elmúlt fűtési időszakban (2011. ősz tavasz) az átmeneti segély iránti kérelmet benyújtók közül 11 fő kért és kapott kifejezetten tüzelőre támogatást. A támogatás összege egyenként ,- Ft között volt februárjában a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő Központ) jelzéssel élt az Igazgatási Osztály felé, hogy több gondozottuknak csak 1-2 napra elegendő, vagy még annyi tüzelője

2 sincs, így életük veszélybe került. A krízishelyzetre való tekintettel a Családsegítő Központ által megjelölt 7 fő részére (szinte) azonnali, egyenként ,- Ft összegű tűzifa került megvásárlásra és kiszállításra a Családsegítő Központ és a Polgármesteri Hivatal közreműködésével, egyéb költségvetési forrás hiányában a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai támogatásai, átmeneti segély fejezete terhére. Mindösszesen tehát 19 fő részesült, összesen ,- Ft összegű pénzbeli, vagy természetben nyújtott tüzelő támogatásban. (A Családsegítő Központ már második éve részt vesz a Téli Szomszédolás Látogasd meg a szomszédodat és kérdezd meg, hogy nem fázik-e? elnevezésű akcióprogramban, melynek célja a társadalmi szolidaritás erősítése mellett a téli hideg miatt legveszélyeztetettebb polgárok számának feltérképezése, illetve téli tüzelőanyaggal (fával) történő ellátása. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az akcióprogram keretében a közterületeken kivágott, illetve adományokból rendelkezésre álló tűzifa mennyisége segítséget jelent ugyan, de ettől az akcióprogramtól nem várható el, hogy önmagában megoldja a krízishelyzeteket.) III. Az új támogatási rendszer Az Igazgatási Osztály, illetve a Családsegítő Központ feladatkörébe tartozó támogatási formákat, továbbá a lakosság, helyi szervezetek, egyházak, egyesületek stb. önkéntes feladatvállalását meghagyva, azt kiegészítve egyrészt a fagyásveszély elkerülése, illetve a krízishelyzet azonnali kezelése érdekében, másrészt a meglévő pénzbeli segítségnyújtás (átmeneti segély tüzelő vásárlásához) hatékonyabbá tétele érdekében szükséges egy új, természetben nyújtott támogatási forma, a tüzelő segély bevezetése. Ennek kiépítése az alábbiak szerint történne: - minden költségvetési évben egy előre meghatározott keretből (2012. évben az átmeneti segélykeret terhére) nagyobb mennyiségű (és így kedvezőbb áron elérhető) tűzifa kerülne felvásárlásra, - a tűzifa tárolása önkormányzati ingatlanon történne, - a rászorulók/kérelmezők részére az átmeneti segélyen belül a rendkívüli gyógyszersegély megállapításához hasonlóan, gyorsított eljárási rendben (Családsegítő Központ és Igazgatási Osztály együttműködése) kerülne megállapításra a támogatás, - a Városgondnokság felvállalná a beszerzéssel, tárolással és az egyes támogatottak felé történő kiszállítással kapcsolatos feladatokat. IV. Eljárás, pénzügyi fedezet A természetben nyújtandó tüzelő segély és a tüzelő vásárlásához nyújtott pénzbeli átmeneti segély egyidőben, illetve meghatározott időtartamon belül együttesen nem állapítható meg. Ennek érdekében a kérelemnyomtatvány egységes lesz, a meglévő átmeneti segély kérelemnyomtatvány kerül kiegészítésre. 2

3 A támogatás iránti kérelem: 1. A kérelmező jelenleg is nyomtatványon jelzi, hogy milyen célra kéri az átmeneti segélyt, a jövőben arról is nyilatkozik, hogy amennyiben tüzelőre van szüksége, azt természetbeni támogatásként igényli-e. 2. A gyorsított eljárás, illetve természetbeni támogatás feltétele: 2.1. A Családsegítő Központ jelzése alapján: hivatalból induló gyorsított eljárás 2.2. Kérelem benyújtása esetén: az Igazgatási Osztály ügyintézője egyedi elbírálás alapján vizsgálja egyrészt a jövedelmet (alacsonyabb jövedelemhatár vonatkozik a tüzelő segélyre: jelenleg ,- Ft-os legkisebb öregségi nyugdíjjal számolva családos kérelmezőnél ,- Ft/fő/hó, egyedül élő esetén: ,- Ft/hó), másrészt amennyiben szükségessé válik (pl. újonnan kerül be az ügyfél a segélyezési rendszerbe) környezettanulmányt folytat le és állapítja meg a krízishelyzetet. Az új támogatási forma jelentős többletkiadással nem jár (max. szállító jármű üzemanyag-költsége), az ügyintézéshez szükséges személyi feltételek a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, illetve a Városgondnokságon foglalkoztatottak munkakörébe beépíthetőek, továbbá a kettős segélyezés kizárt (természetben nyújtott támogatásban részesült kérelmező részére nem nyújtható pénzbeli átmeneti segély tüzelő vásárlás jogcímén). A támogatás forrása úgy, mint a tüzelő vásárlására nyújtott pénzbeli átmeneti segélynél, Biatorbágy város költségvetése Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai fejezete lenne. Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék. Biatorbágy, november 15. Tarjáni István polgármester Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 3

4 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (XII. ) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 32. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 2. (3) bekezdés b) pontjának második francia bekezdését követően az alábbi támogatási formával egészül ki: - tüzelő segély 2. A Rendelet 9. -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) Átmeneti segély igényelhető, külön eljárási rend alapján, természetben nyújtott Tüzelő segély formájában is. 3. A Rendelet a következő 17/A. -sal egészül ki: Tüzelő segély 17/A. (1) A polgármester egyedi elbírálás alapján természetben nyújtott tüzelő segélyt állapít meg annak a személynek, akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át, b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (2) A tüzelő segély iránti kérelem tárgyév szeptember 15. és azt követő év március 15. között nyújtható be. (3) Ez a támogatási forma egy fűtési szezonban (szeptembertől áprilisig) egy alkalommal adható. (4) A tüzelő segély minimális mértéke 0,5 m 3 tűzifa (kb. 5 q). 4

5 (5) A tüzelő segélyre való jogosultság további feltétele kivéve a rendkívül indokolt esetet -, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban nem részesült tüzelőanyag vásárlása céljából pénzbeli átmeneti segélyben. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző 5

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/218. Fax: 6 23 31-135 E-mail: igazgatas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben,

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról. Rendkívüli települési támogatás

Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról. Rendkívüli települési támogatás Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben