PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A évi Éves beszámoló -hoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz"

Átírás

1 PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A évi Éves beszámoló -hoz

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2. A Társaság szöveges értékelése 1.3. Számviteli politika fő vonásai 1.4. Értékelési eljárások, módszerek 1.5. Könyvvezetés módja II. Specifikus jellegű kiegészítések Vagyoni helyzet elemzése 2.02 Pénzügyi helyzet, finanszírozás elemzése 2.03 Eredményesség, jövedelmi helyzet bemutatása Bruttó érték alakulása 2.05 Értékcsökkenési leírás bemutatása 2.06 Eszközök elhasználódási foka, leíródási mutató alakulása 2.07 Aktívák belső arányainak változása 2.08 Értékvesztés elszámolása 2.09 Aktívák részletezése 2.10 Passzívák részletezése 2.11 Passzívák belső arányainak változása 2.12 Eredmény alakulása 2.13 Társasági adóalapot módosító tételek III. Tájékoztató jellegű kiegészítések 3.1 Létszám és jövedelmi helyzet alakulása 3.2 Környezetvédelem bemutatása 3.4 Vezető tisztségviselők járandóságainak bemutatása 3.5 Befektetett pénzügyi eszközökről tájékoztatás IV. Cash flow kimutatás V. Kimutatás a likvid ingatlanok értékeléséhez

3 3 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1.1. Céginformációs adatok Társaság cégneve: PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Ajka, Móra F. u. 26. Társaság telephelye: Ajka, Semmelweis u. 1/A. Társaság alakulásának időpontja: én szétválással jött létre az AVA Ajkai Városgazdálkodási Kft egyik jogutódjaként. Társaság tevékenységi köre: TEÁOR száma: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás fő tevékenység 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Társaság törzstőkéje: Ft, azaz Egyszázharminckettőmillió-hatvanezer forint. Társaság tulajdonosa: Ajka Város Önkormányzat (Székhelye: 8400.Ajka, Szabadság tér 12) Társaság cégbejegyzésének száma: Cg.: Társaság statisztikai számjele: Vezető tisztségviselők: 1. Ügyvezető igazgató: Holczinger József (an: Happ Erzsébet, sz: ) 8400.Ajka, Köztársaság u Felügyelő Bizottság tagjai: Molnár István Fischli János Pék Attila 3. Könyvvizsgáló SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft Veszprém Radnóti tér 2. Olma Frigyes Tagsági ig. szám: A könyvvizsgálat éves díja e Ft. A beszámoló összeállításáért felelős: Szolnoki Erzsébet PM nyilvántartási szám:

4 A társaság szöveges értékelése A társaság tevékenységi köre és feladata a város távhőellátása, annak zavartalan üzemeltetése, hangsúlyozottan a folyamatos és biztonságos közüzemi szolgáltatás fenntartása, a működés hatékonyságának folyamatos javítása. A piaci környezet A távhőszolgáltató piaci helyzetének stabilitása első alkalommal 2009 évben romlott. A hőtermelő által végrehajtott 70 %-os alapdíjemelés és 77 %-os mértékű hődíj emelés hatása a távhőellátás költségeire a fogyasztók részéről tömeges közös használatú helyiségek fűtésének megszűntetését, kikapcsolását generálta. A közös használatú helyiségek légtérfogat csökkenése 2009 évben lm 3 volt. A távhőszolgáltatás költségein belül a PRIMER Kft. által befolyásolható költségrésze alig haladja meg a 20 % mértéket, így mozgástere rendkívül behatárolt a költségek csökkentésével kapcsolatosan. Az állandó költségeket tartalmazó alapdíj emelésének megállítása, esetleges csökkentése két módon érhető el. Az első a hőtermelő alapdíj költségeinek csökkentése, második lehetőség a felhasználói kör bővítése, új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba. A fogyasztói kör bővítésének feltétele, hogy az Önkormányzat építéshatósági tevékenységében támogassa a távhőszolgáltatást az ilyen célú törekvésében. A gazdálkodás értékelése A hőtermelői nagy mértékű áremelések hatására nagyságrendileg megnőttek a PRIMER Kft. kintlévőségei. E miatt likviditási problémák keletkeztek, melyet a 2009 júliustól rendelkezésre álló likvid hitel is csak enyhíteni tudott. Ezért a Bakonyi Erőmű Zrt. részére több számla késedelmesen került kifizetésre. A likvidhitellel kapcsolatos kamatköltség e Ft, a késedelmes fizetés miatt a Bakonyi Erőmű Zrt-nek fizetett kamat összege e Ft volt 2009 évben. Az Önkormányzat részére a PRIMER Kft. 8,8 M Ft térítésmentes pénzeszköz átadást teljesített. A bevétel a Magyar Vöröskereszt részére értékesített Tűzoltó utcai irodahelyiség értékesítéséből származott.

5 Számviteli politika fő vonásai A PRIMER Kft vezetése a évi C. Számviteli törvény előírásait, valamint a társaság adottságait alapul véve olyan hosszú távú számviteli politikát alakított ki, mellyel biztosítja a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az egyértelmű és megbízható mindenre kiterjedő valós üzleti megítélést, mind a tulajdonos, mind pedig a jelenlegi és jövőbeni partnerei számára. Számviteli politikánk elsődleges célja, hogy reális képet biztosítsunk a vállalkozás valós üzleti megítéléséhez. Az alkalmazott számviteli politika eredményeképpen olyan információs rendszerrel rendelkezünk, amely a társaság hosszú távú folyamatos működését a valós helyzetnek megfelelően bemutatja. Társaságunk úgy döntött, hogy 2009 évben a likvid ingatlan vagyonait piaci értéken kívánja a könyveiben kimutatni. Ezeket az ingatlanokat ingatlanbecslővel felértékeltettük és a megfelelő mérleg sorokban kimutattuk. Ezek az ingatlanok a következők: Hrsz: Ingatlan megnevezése: 907/2 Balatonfüred, Illyés Gyula u /1 Ajka, Szondy utca 1406 Ajka, Semmelweis u. 1/A Ajka, Fő u. 4/A 1358 Ajka, Kossuth u. 35/A 1273 Ajka, Verseny u. 2/A 1476/A/6-10 Ajka, Móra Ferenc u /3 Ajka, Szent István u. 1/A Értékelési eljárások, módszerek Az értékelési elvek, eljárások, módszerek kialakításánál törekedtünk valamennyi számviteli alapelv betartására, valamint a vagyonvédelem biztosítására. Befektetett eszközök: Bruttó érték meghatározása: lényegében minden konkrét eszközhöz tartozó ráfordítást tartalmazza, kivéve a levonható ÁFÁ-t. Amortizáció elszámolásának módja Maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően nulla lehet, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

6 6 Terv szerinti időarányos leírást alkalmaztunk a bruttó érték alapján, lineáris elszámolással, a társasági adótörvény mellékletében meghatározott leírási kulcsok szerint. Kivétel a január 01-e előtt üzembehelyezett vezetékek, ahol 4 %-os amortizációs kulcs került alkalmazásra [1251. üzemi építmények, (távhővezetékek)] Az Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközöket a használatbavételkor egy összegben amortizáljuk. Forgóeszközök A készleteken belül a vásárolt készleteket tényleges beszerzési ár alapján képzett átlagáron tartjuk nyílván, melynek valódiságát a december 31.-i fordulónappal (a mennyiségi és a mennyiségi és értékbeni értéknyilvántartás) egyeztetésével biztosítjuk. Követelések A követelések között a bekerülési érték meghatározásánál az elfogadott számlázott árat, illetve az adós által elismert követelést vettük figyelembe. A vevőkövetelés az elszámolt értékvesztéssel csökkentett összegben került kimutatásra. A december 31- i fordulónapon kimutatott értékeket folyószámla egyeztetéssel dokumentáljuk. A vevőink ügyfélkörét, mivel nagyrészt lakossági díjfizetőkből áll, az értékvesztés kiszámításánál csoportosan értékeltük. Az értékvesztés elszámolásának módját a számviteli politikában rögzítettük. Pénzeszközök: A mérleg fordulónapján a pénztár és a bankbetétek összege a záró kivonatok összegével egyezően szerepel a mérlegben. A pénztárak tényleges leltározása megtörtént. Kötelezettségek értékelése: A kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken kell szerepeltetni. Eredménykimutatás: A számviteli törvény adta választási lehetőséggel élve úgy döntöttünk, hogy a Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változatát készítjük el, elsődlegesen költséghely költségviselő, másodlagosan költségnem könyvelést alkalmazva. Az eredménykimutatás az értékesítés nettó árbevételét az értékesítés közvetlen és közvetett költségeivel állítja szembe.

7 Könyvvezetés módja Társaságunk könyvvezetése a számviteli törvény előírásainak megfelelően az abban megfogalmazott kritériumok miatt kettős könyvviteli rendszerben történik, eredmény-kimutatásunkat az A változatú forgalmi-költség eljárással határoztuk meg. A Kft a tevékenysége során előforduló valamennyi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményről folyamatosan számítógépes nyilvántartást vezet, és azt a naptári év végével lezárja. A társaság tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban), valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan áttekinthetően bemutatja. A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egységes számlakeret iránymutatásának figyelembevételével kialakítottuk és alkalmaztuk a Társaság adottságainak megfelelő számlarendet.

8 8 II. Specifikus jellegű kiegészítések Vagyoni helyzet elemzése Vagyoni helyzet alakulása A mutató Tárgyév Megnevezése Számítása I. 1. XII. 31. Index % 1. Tartósan Befektetett eszköz 54,2 60,5 111,6 befektetett eszközök aránya Összes eszköz = 2. Mobilizálható, likvid eszközök aránya Forgóeszközök Összes eszköz 3. Tőkeerősség Saját tőke = Összes forrás 4. Forgótőke összege Forgóeszközök (B)- Rövid lejár.köt. (F/III) = Forgótőke 5. Forgótőke aránya Forgótőke Saját tőke = 6. Fedezeti mutató I. Saját tőke_ D Befektetett eszköz 7. Saját tőke Saját tőke D növekedése Jegyzett tőke = D/I. = = A 41,9 36,9 88,1 61,9 68,4 110, ,4 19,4 17,2 88,7 114,3 113,1 99,0 204,6 376,2 183,9

9 8 A vagyoni helyzet változását a számszaki adatokon túl az alábbiakban szöveges értékeléssel egészítjük ki. Az üzleti év végére a befektetett eszközök nettó értéke e Ft-al nőtt, éves szinten végrehajtott e ékű beruházás, és a lineáris módszerrel elszámolt amortizáció együttesen idézte elő. A lényeges változást azonban likvid vagyon piaci értéken való kimutatása okozza ( e Ft ) A befektetett eszközök év végi részaránya az összes eszközhöz képest 11,6 %-kal nőtt, a forgóeszközök részaránya pedig 11,9 %-kal csökkent az induláskori állapothoz képest. A saját vagyon aránya, azaz a tőke ellátottsági mutató az időszak elejéhez viszonyítva 10,5 %-os növekedést mutat. A fedezeti mutató I. 1 %-kal csökkent, mivel a befektetett eszközök nettó értéke a tárgyévben összességében nőtt, az amortizáció a tárgyévi beruházás és a likvid vagyon értékkülönbözetének kimutatása miatt. A saját tőke 83,9 %-os növekedését a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, és a valós értékelés értékelési tartaléka növelte, a saját tőke szerkezetében változás történt. A lekötött tartalék e Ft-al növekedett, amely az eredménytartalékból került átvezetésre. Az értékelési tartalék mérlegsoron e Ft került kimutatásra Pénzügyi helyzet, finanszírozás elemzése A következő oldalon lévő pénzügyi helyzetet bemutató táblázat adataiból látható, hogy az előző időszakhoz viszonyítva Társaságunk likviditása romlott.

10 9 Pénzügyi helyzet bemutatása A mutató Tárgyév Megnevezése Számítása I. 1. XII. 31. Index % 1. Gyors likviditási ráta Likvid pénzeszközök 31,0 0,8 2,58 Rövid lejáratú köt. 2.Likviditási mutató I. Pénzeszközök + követelések 123,7 135,1 109,2 (készpénzfizetési képesség) Rövid lejáratú köt. 3. Likviditási mutató II. Pénzeszközök + követelések 140,4 146,7 104,5 + készletek+ értékpapírok Rövid lejáratú köt. 4. Likvid eszközök aránya Pénzeszközök 22,1 0,5 2,3 Pénzeszközök + követelések + készletek + értékpapírok 5. Vevő/szállító állomány Vevők Szállítók 64,3 150,9 234,7

11 Eredményesség, jövedelmi helyzet bemutatása Az árbevétel és a vagyonarányos nyereség alakulását a következő táblázaton mutatjuk be: Eredménykategóriák december 31. eft Nettó árbevételhez viszonyított arány % Saját tőkéhez viszonyított arány % A. Üzemi (üzleti) tevékenység ,4 4,6 Eredménye B. Pénzügyi műveletek ,08-0,3 Eredménye C. Szokásos vállalkozási ,3 4,4 Eredmény D. Rendkívüli eredmény ,4-1,3 E. Adózás előtti eredmény ,9 3,1 F. Adózott eredmény ,7 2,2 G. Mérleg szerinti eredmény ,7 2,2 Társaságunk évi nettó árbevétele eft, amelynek eredménytartalma a fenti adatokból látható. A saját vagyon, illetve tőke értéke december 31.-én eft, amelyhez a különböző eredménykategóriák viszonyítása látható a fenti adatokból.

12 11 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A Számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészítettük az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását bemutató táblázatainkat: 2.04 Bruttó érték alakulása Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány január 01. Növekedés Csökkenés december Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Ingatlanok értékkülönbözete Műszaki berendezések, gépek, járművek 13.Egyéb berendezések felszerelések,járművek II.Tárgyi eszközök összesen I-II. Összesen: Bef-len beruházás Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke eft-al magasabb az induláskori állapothoz képest, amely a tárgyévi beruházások eft, a tárgyévi beszerzett immateriális javak 245 eft, az értékkülönbözet ( e Ft) beállítása, mely a likvid ingatlanok piaci értékelése után került sor, a selejtezések, értékesítések miatti kivezetések (tárgyi eszköz selejt és értékesítés miatti kivezetés eft), együttes hatása. Legnagyobb volumenű beruházások: Vezetéképítés eft Hőközpont és fűtési blokk kialakítás eft Számítástechnikai eszközök 705 eft Egyéb berendezés 525 eft Számítástechnikai eszközeinket évben 2 db számítógéppel korszerűsítettük. Befejezetlen beruházás az év végén 320 eft.

13 Értékcsökkenési leírás bemutatása: Megnevezés Nyitó állomány január 01. Tárgyévi értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Adatok eft-ban Záró állomány december Vagyonértékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, Gépek, járművek Egyéb berendezések, Felszerelések,járművek II. Tárgyi eszközök össz I+II Összesen: Az elszámolt értékcsökkenésből tervszerinti értékcsökkenés eft, a 100 eft alatti tárgyi eszköz amortizáció 749 eft. Terven felüli értékcsökkenés 115 eft volt évben, amely a vezeték selejtezés kivezetéséből adódik. Selejtezés miatti kivezetési érték 3550 eft, értékesített tárgyi eszköz kivezetésének értéke 1778 e Ft. Az értékcsökkenés meghatározása lineáris módszerrel történt Eszközök elhasználódási foka, leíródási mutató alakulása Megnevezés Elszámolt Értékcsökkenés eft Bruttó érték eft Leíródási mutató %-ban Immateriális javak % Ingatlanok % Műszaki % Berendezések Egyéb berendezések % Összesen % A tárgyi eszközök leíródási mutatója 67 %, amelynél az amortizáció, valamint a évben üzembe helyezett jelentős mértékű beruházások torzítást eredményeztek.

14 Aktívák belső arányainak változása Betű és számjel Megnevezés év január 01. december 31. Érték Megoszt. Érték Megoszt eft % eft % Index a megoszlás %-ához A/1 Immateriális javak 310 0, ,03 42,9 II. Tárgyi eszközök , ,4 111,9 III. Befekt.pü-i eszközök 175 0, ,02 66,7 A/ Befektetett eszközök , ,45 111,7 B/1 Készletek , ,9 58,0 II. Követelések , ,8 122,0 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök , ,2 2,2 B/ Forgóeszközök , ,9 88,1 C/ Aktív időbeli elhat.-ok , ,65 66,3 A+B+C Eszközök összesen , ,0 - A táblázat adataiból látható, hogy az időszak végére megváltozott az aktívák belső megoszlása. A befektetett eszközök részaránya 60,45 %, a forgóeszközöké pedig 36,9 % volt. Az induláshoz képest a befektetett eszközök részaránya 11,7 %-al nőtt, a forgóeszközök részaránya pedig csökkent 11,9 %-al Értékvesztés elszámolása: Az értékvesztés megállapításához a vevőállomány minősítése megtörtént. A december 31.-i fordulónapon fennálló vevőkövetelések az esedékességi időpontok alapján az alábbiak szerint alakultak, melyet az elszámolt értékvesztés módosít a mérleg értékére. Vevőállomány minősítése (2009. december 31.-én) forintban Hőszolgáltatási Egyéb Összesen ügyfélkör ügyféltörzs 360 napon túli követelés nap köz.követelés Összesen:

15 14 Vevőállomány minősítése a számvitelben képzett értékvesztéshez (I.31.) Számviteli politika alapján számított értékvesztés: (forintban) 360 napon túli önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények nap közötti önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények nap közötti önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények Hőszolgáltatási ügyfélkör % Egyéb ügyfélkör % Szv.tv.szerinti értékvesztés Minősített vevők összesen: Előző évi értékvesztés Különbözet

16 Aktívák részletezése Az egyéb követelések amelynek értéke eft részletezve. eft A munkavállalók tartozása 25 Végrehajtási előleg Egyéb követelés 157 Decemberi teljesítésű számlák ÁFÁ-ja Eü-i alapot terhelő kifizetés (táppénz) 55 Kaució ÁFÁ-ja 115 Energia támogatás Követeléssé vált kötelezettség (Adó túlfizetés) Pénzeszközök A pénztár és bankszámlák egyeztetett egyenlegeit a kivonatokkal egyező értékben eft összegben szerepeltetjük a megfelelő mérlegsoron. Az aktív időbeli elhatárolások értéke eft megoszlása az alábbi: - Költségek, ráfordítások elhatárolása 1100 eft Előfizetési díjak 376 eft Január havi étkezési utalványok 687 eft Bérleti díjak 37 eft - Bevételek elhatárolása eft Továbbszámlázott közüzemi díjak 145 eft Kórház hődíj 2483 eft Hődíj elszámolás eft

17 Passzívák részletezése Források: A társaság saját tőkéje december 31-én eft Ezen belül: - A jegyzett tőke mérleg szerinti értéke eft, mely a Cégbíróságon bejegyzett összeggel megegyezik. A jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. - A tőketartalék összege eft, nem változott. - Az eredménytartalék záró értéke eft, eft-os növekedése az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetésének és az eredménytartalékból e Ft fejlesztési tartalékba való áthelyezéséből adódik. - Lekötött tartalék (fejlesztési tartalék) e Ft - Értékelési tartalék: e Ft - A mérleg szerinti eredmény eft, a bázishoz viszonyítva eft-os csökkenést mutat. Kötelezettségek összege: eft Hosszúlejáratú kötelezettségek: Társaságunknál december 31-én hosszú lejáratú kötelezettség nem volt. Ingatlanjaink jelzáloggal nincsenek megterhelve. Rövidlejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú hitel Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: eft eft eft eft A szállítói november és december havi számlák fizetési határideje döntően január-február hó, a mérlegkészítés időpontjáig valamennyi szállítói kötelezettség pénzügyileg rendezést nyert. A XII. 31-i állományt folyószámla egyeztetéssel ellenőriztük.

18 17 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: eft e Ft Korengedményes nyugdíj 2722 Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás 142 Bér kifizetési kötelezettség 5770 Egyéb kötelezettségek 675 Nyugdíjpénztárak felé kötelezettség: 1475 Lakásfenntartási támogatás 268 Költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségek: SZJA 4823 eft Munkaadói járulék 388 eft Munkavállalói jár: 275 eft EHO 111 eft TB járulék 7430 eft ÁFA 3717 eft Magánszemélyek különadója 22 eft Cégautó adó 15 eft A passzív időbeli elhatárolás a december 31-i hődíj és vízelszámolásból adódó eltérésből, az évet terhelő költségek elszámolásából, illetve a fejlesztésre kapott támogatások halasztott bevételként elszámolt összegéből tevődik össze, melynek összege eft. - Bevételek elhatárolása eft = vízdíj elszámolás 4667 eft = hődíj elszámolás 8529 eft - Költségek és ráfordítások elhatárolása eft =Telefondíj 183 eft = Vízdíj eft = Áramdíj 1373 eft = Prémium és járulékai: 2023 eft = Egyéb költségek 595 eft = Adatátvitel, szoftver bérlet 600 e Ft - Halasztott bevétel eft Fejlesztési célú támogatások következő éveket érintő összegei: = MOL benzinkút építésének távhővez. kialakítás eft = MARCI ÁBC távhővezeték kiváltás 2103 eft = Körforgalom távvezeték kiváltás 814 eft = Széchenyi terv támogatás 329 eft = Egyéb térítés nélkül átvett tárgyi eszközök 372 eft = Önkormányzati beruházási támogatás 213 eft = SPAR áruház 6080 eft = Leltártöbblet 5030 eft

19 Passzívák belső arányainak változása Betű év Index a és január 01. december 31. megoszlás szám- Megnevezés Érték Megoszl. Érték Megoszl %-ához jel eft %-a eft %-a D. Saját tőke , ,4 110,5 F Kötelezettségek , ,2 84,3 G Passzív időb. elhat.-ok , ,4 78,0 D-G Források összesen: , , Az eredmény alakulása Az üzleti tevékenység eft eredménnyel szemben az adózott eredmény eft lett. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év Változás Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény Az egyes eredmény kategóriák vizsgálata során az alábbiak állapíthatók meg: Az üzleti év során realizált értékesítés nettó árbevétele eft, mely az előző évhez viszonyítva 39 %-os növekedést jelent. Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Alaptevékenység (távhőszolgáltatás) árbevétel Egyéb tevékenység árbevétele eft eft eft Az aktivált saját teljesítmények értéke eft, melyből a saját előállítású eszközök aktivált értéke eft.

20 19 Az egyéb bevételek eft-os összegének jelentősebb tételei az értékesített tárgyi eszközök 8871 eft, a távhőtartozásra befolyt kamat eft, leírt tartozásra befolyt összeg 2040 eft, káreseményre befolyt összeg 32 eft. Ügyvédi munkadíjra, végrehajtási előlegre, illetékre befolyt összeg 1458 Ft. Az anyagjellegű ráfordítások ( e Ft) közül az anyagköltség eft, mely 51,2 %-kal nőtt az előző évhez képest. ( Az anyagjellegű ráfordításokon belül a vásárolt hőenergia költsége 62,9 %-al emelkedett) Az igénybe vett szolgáltatások eft legjelentősebb tételei: javítás-karbantartás 630 eft, egyéb javítás, hitelesítés 3417 e Ft, vezetékbontás, helyreállítás, utószigetelés 1949 eft, jogi képviselet, szakértői díj 4689 eft, telefon és postaköltség 3915 eft, hirdetési díj 899 eft, oktatás-továbbképzés költsége 624 eft, számlázó program adatátvitel 7600 e Ft. Egyéb igénybevett szolgáltatás 6899 e Ft. Az egyéb szolgáltatások tárgyévi értéke eft, amely tartalmazza: a bankköltséget 7370 eft, hatósági díjat 1528 eft, biztosítási díjat1132 eft összegben. A személyi jellegű ráfordítások eft, amelynek 3,8 %-os növekedése elsődlegesen a bérfejlesztés és annak vonzatainak eredménye. Az értékcsökkenési leírás összege eft, amely évhez képest 6,8%-kal csökkent. Az egyéb ráfordítások eft-os összegének jelentősebb tételei: értékesített tárgyi eszköz kivezetési értéke 3073 eft, a helyi és egyéb adók e Ft, kamat 1725 e Ft, támogatások 1572 eft összegei, hitelezési veszteség 70 eft. Követelésekre elszámolt értékvesztés e Ft. Az üzleti tevékenység eredménye eft, mely az előző évhez képest 1233 eft-tal csökkent. Az értékesítés nettó árbevétele 39,1%-al emelkedett. Az elszámolt amortizáció 6,8 %-al csökkent. A jelentős árbevétel növekedés ellenére az üzemi tevékenység csökkenése az anyagjellegű ráfordítások nagymértékű növekedésével magyarázható. A pénzügyi műveletek eredménye eft, A rendkívüli műveletek eredménye eft-tal rontotta a társaság adózás előtti eredményét, amely eft pénzeszköz átadásból és a fejlesztési célra kapott támogatások költséggel ellentételezett évre eső értékéből adódik. A Társaság adózott eredménye eft

21 Társasági adóalapot módosító tételek A évi adózás előtti eredmény eft volt. Az adóalapot módosító tételek az alábbiak: eft-ban Megnevezés Növelő Csökkentő Értékcsökkenési leírás Tárgyi eszköz értékesítés és selejtezés kivezetési értéke Fejlesztési tartalék 7500 Képzett értékvesztés Hitelezési veszteség Támogatás Behajthatatlan követ, leírt tart. befolyt összeg 2028 Helyi adó 100 %-a max.adózás előtti eredmény 6779 Pénzeszköz átadás 8800 Beruházásra kapott támogatás adóévben elszámolt 703 bevétele Adóalap korrekció Adóalap Társasági adó 16% Különadó levezetése eft Adózás előtti eredmény Módosító tételek Átadott pénzeszköz Támogatások Rendkívüli bevételek Adóalap Különadó 4 % Mérleg szerinti eredmény levezetése Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Társasági adó 3353 Különadó 928 Jóváhagyott osztalék - Adózott eredmény eft

22 21 III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1. Létszám és jövedelmi helyzet alakulása A létszám évben nem változott. A létszám, bérköltség és személyi jellegű kifizetés alakulását az alábbi táblázaton mutatjuk be: Létszám (fő) Bérköltség (eft) Szem.jell.kif.(eFt) Megnevezés Bázis 2008.év Tény 2009 Bázis 2008.év Tény 2009.év Bázis 2008.év Tény 2009.év Fizikai teljes munkaidős Szellemi teljes munkaidős Fizikai, részmunkaidős Szellemi, részmunkaidős Egyéb bér (Felügy.Bizottság) Összesen: évben a bértömeg fejlesztés mértéke 4,5 %-os volt. A személyi jellegű kifizetések a bázis időszakhoz képest 13,1 %-kal nőtt, a korengedményes nyugdíjak miatt. A létszám és bérgazdálkodás értékelésénél megállapítható, hogy a tervezett bérkeret biztosította azt, hogy évben a szolgáltatáshoz megfelelő létszámú és képzettségű munkaerő rendelkezésre állt. A bérjárulékok éves összege eft volt Környezetvédelem A tárgyévre vonatkozóan Társaságunk teljesítette a környezetvédelemre vonatkozó jelentési kötelezettségeit. Így a veszélyes hulladékok éves mennyiségének jelentését határidőre megküldte a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnek. A tárgyév során képződő valamennyi veszélyes hulladékot minden évben elszállítjuk. A veszélyes hulladék szállítását végző, engedéllyel rendelkező Vas-Fém Hulladék Kft részére 6 eft került kifizetésre a szállítás és megsemmisítés költségeire.

23 Vezető tisztségviselők járandóságainak bemutatása Az ügyvezető igazgató alapbére 2009 január 1-től 531 e Ft/hó mértékű, prémium kitűzése az éves alapbér 50 %-a. A Kft Felügyelő bizottságának létszáma 3 fő. A felügyelő bizottság évben a betöltött tisztségért tiszteletdíjban részesült. A tiszteletdíjak éves összege eft volt, ennek kifizetését az egyéb bérek között számoltuk el Befektetett pénzügyi eszközökről tájékoztatás Társaságunk BAERT részvénnyel rendelkezik, melynek névértéke 170 e Ft.

24 23 IV. CASH FLOW KIMUTATÁS Ssz. Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó Pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés felh. kül Befekt. eszk. érték eredménye Szállító köt. változása Egyéb rövid lejár. köt. változása Passzív időbeli elhatárolás változás Vevőkövetelés változás Forgóeszközök vált. (vevő és pénzeszk.nélk.) Aktív időbeli elhatárolás vált Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék - - II. Befekt. tevékenységből származó pénzeszk.vált Befektetett eszk. beszerzése Befektetett eszk. eladása Kapott osztalék + - III. Pénzügyi műv.szárm.pénzeszk.változás Részvénykibocsátás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvény visszavonás Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszk IV. Pénzeszköz változás (+I.+II+III.sorok) A j k a, április 15. Holczinger József ügyvezető igazgató

25 24 V. KIMUTATÁS LIKVID INGATLANOK ÉRTÉKELÉSÉHEZ december 31. Hrsz: Ingatlan megnevezése Becsült érték dec. 31-én könyv szerinti érték Különbözet 1941/1 Szondy utcai telephely Távfűtési Ügyelet Ajka, Semmelweis u. 1/A Ajka, Kossuth u Ajka, Verseny u. 2/A /A/6 1476/A/7 Irodaház Alagsor Földszint 1476/A/8 I. emelet /A/9 II. emelet 1476/A/10 Padlástér 778/3 C Telephely Raktár Ajka, Fő u. 4/A /1-2 Balatonfüred Üdülő Összesen: Ft eft Ajka, december 31.

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben