PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A évi Éves beszámoló -hoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2010. évi Éves beszámoló -hoz"

Átírás

1 PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A évi Éves beszámoló -hoz

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2. A Társaság szöveges értékelése 1.3. Számviteli politika fő vonásai 1.4. Értékelési eljárások, módszerek 1.5. Könyvvezetés módja II. Specifikus jellegű kiegészítések Vagyoni helyzet elemzése 2.02 Pénzügyi helyzet, finanszírozás elemzése 2.03 Eredményesség, jövedelmi helyzet bemutatása Bruttó érték alakulása 2.05 Értékcsökkenési leírás bemutatása 2.06 Eszközök elhasználódási foka, leíródási mutató alakulása 2.07 Aktívák belső arányainak változása 2.08 Értékvesztés elszámolása 2.09 Aktívák részletezése 2.10 Passzívák részletezése 2.11 Passzívák belső arányainak változása 2.12 Eredmény alakulása 2.13 Társasági adóalapot módosító tételek III. Tájékoztató jellegű kiegészítések 3.1 Létszám és jövedelmi helyzet alakulása 3.2 Környezetvédelem bemutatása 3.4 Vezető tisztségviselők járandóságainak bemutatása 3.5 Befektetett pénzügyi eszközökről tájékoztatás IV. Cash flow kimutatás V. Kimutatás a likvid ingatlanok értékeléséhez

3 3 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1.1. Céginformációs adatok Társaság cégneve: PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Ajka, Móra F. u. 26. Társaság telephelye: Ajka, Semmelweis u. 1/A. Társaság alakulásának időpontja: én szétválással jött létre az AVA Ajkai Városgazdálkodási Kft egyik jogutódjaként. Társaság tevékenységi köre: TEÁOR száma: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás fő tevékenység 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Társaság törzstőkéje: Ft, azaz Egyszázharminckettőmillió-hatvanezer forint. Társaság tulajdonosa: Ajka Város Önkormányzat (Székhelye: 8400.Ajka, Szabadság tér 12) Társaság cégbejegyzésének száma: Cg.: Társaság statisztikai számjele: Vezető tisztségviselők: 1. Ügyvezető igazgató: Holczinger József (an: Happ Erzsébet, sz: ) 8400.Ajka, Köztársaság u Felügyelő Bizottság tagjai: Molnár István Fischli János Pék Attila 3. Könyvvizsgáló SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft Veszprém Radnóti tér 2. Olma Frigyes Tagsági ig. szám: A könyvvizsgálat éves díja e Ft. A beszámoló összeállításáért felelős: Szolnoki Erzsébet

4 4 PM nyilvántartási szám: A társaság szöveges értékelése A társaság tevékenységi köre és feladata a város távhőellátása, annak zavartalan üzemeltetése, hangsúlyozottan a folyamatos és biztonságos közüzemi szolgáltatás fenntartása, a működés hatékonyságának folyamatos javítása. A piaci környezet A távhőszolgáltató piaci helyzetének stabilitása első alkalommal 2009 évben romlott. A távhőtermelő által végrehajtott 70%-os alapdíjemelés és 77 %-os mértékű hődíj emelés hatása a távhőellátás költségeire a fogyasztók részéről tömeges közös használatú helyiségek fűtésének megszűntetését, kikapcsolását generálta. A közös használatú helyiségek légtérfogat csökkenése 2009 és 2010 évben meghaladta a lm 3 -t. Az egyéb felhasználók fűtött légtérfogatának csökkenése évben közel lm 3. Az önálló épületek leválása a távhőszolgáltatásról annak ellenére bekövetkezett, hogy Ajka város Önkormányzata rendeletben korlátozta a távhőszolgáltatásra kijelölt területeket. Új létesítmények kialakításakor, vagy meglévő energiaellátó rendszerek átalakításakor a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. ( II.14.) Kormányrendelet előírásai szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket ( különösen távhőt, villamos energiát, megújuló energiát, geotermikus energiát hasznosító berendezéseket ) kell alkalmazni. A távhőszolgáltatás költségein belül a PRIMER Kft. által befolyásolható költségrésze alig haladja meg a 20 % mértéket, így mozgástere rendkívül behatárolt a költségek csökkenésével kapcsolatosan. Az állandó költségeket tartalmazó alapdíj emelésének megállítása, esetleges csökkentése két módon érhető el. Az első a hőtermelő alapdíj költségeinek csökkentése, második lehetőség a felhasználói kör bővítése, új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba. A fogyasztói kör bővítésének feltétele, hogy az Önkormányzat építéshatósági tevékenységében támogassa a távhőszolgáltatást az ilyen célú törekvésében. A gazdálkodás értékelése A jelentős mértékű áremelések hatására 2009-től nagyságrendileg megnőttek a PRIMER Kft. kintlévőségei. Ezért likviditási problémák keletkeztek, melyet a 2009 júliustól rendelkezésre álló likvid hitel is csak enyhíteni tudott. A kintlévőségek 2010-ben folyamatosan nőttek, ezért a Kft. a likvid hitel összegét 150 M Ft-ra emelte. Ennek ellenére a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit a PRIMER Kft fűtési idényben folyamatosan késedelmesen tudta kifizetni. A késedelem mértéke egyetlen számla esetében sem haladta meg a 30 napot. A Bakonyi Erőmű Zrt-nek kifizetett késedelmi kamat összege 2010 évben e Ft, a likvid hitel költsége pedig e Ft volt.

5 Számviteli politika fő vonásai A PRIMER Kft vezetése a évi C. Számviteli törvény előírásait, valamint a társaság adottságait alapul véve olyan hosszú távú számviteli politikát alakított ki, mellyel biztosítja a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az egyértelmű és megbízható mindenre kiterjedő valós üzleti megítélést, mind a tulajdonos, mind pedig a jelenlegi és jövőbeni partnerei számára. Számviteli politikánk elsődleges célja, hogy reális képet biztosítsunk a vállalkozás valós üzleti megítéléséhez. Az alkalmazott számviteli politika eredményeképpen olyan információs rendszerrel rendelkezünk, amely a társaság hosszú távú folyamatos működését a valós helyzetnek megfelelően bemutatja. Társaságunk úgy döntött, hogy évben a likvid ingatlan vagyonait piaci értéken kívánja a könyveiben kimutatni. Ezeket az ingatlanokat ingatlanbecslővel felértékeltettük és a megfelelő mérleg sorokban kimutattuk évben is megtörtént a likvid ingatlanok értékbecslése. Ezek az ingatlanok a következők: Hrsz: Ingatlan megnevezése: 907/2 Balatonfüred, Illyés Gyula u /1 Ajka, Szondy utca 1406 Ajka, Semmelweis u. 1/A Ajka, Fő u. 4/A 1358 Ajka, Kossuth u. 35/A 1273 Ajka, Verseny u. 2/A 1476/A/6-10 Ajka, Móra Ferenc u /3 Ajka, Szent István u. 1/A Értékelési eljárások, módszerek Az értékelési elvek, eljárások, módszerek kialakításánál törekedtünk valamennyi számviteli alapelv betartására, valamint a vagyonvédelem biztosítására. Befektetett eszközök: Bruttó érték meghatározása: lényegében minden konkrét eszközhöz tartozó ráfordítást tartalmazza, kivéve a levonható ÁFÁ-t.

6 6 Amortizáció elszámolásának módja Maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően nulla lehet, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Terv szerinti időarányos leírást alkalmaztunk a bruttó érték alapján, lineáris elszámolással, a társasági adótörvény mellékletében meghatározott leírási kulcsok szerint. Kivétel a január 01-e előtt üzembehelyezett vezetékek, ahol 4 %-os amortizációs kulcs került alkalmazásra [1251. üzemi építmények, (távhővezetékek)] Az Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközöket a használatbavételkor egy összegben amortizáljuk. Forgóeszközök A készleteken belül a vásárolt készleteket tényleges beszerzési ár alapján képzett átlagáron tartjuk nyílván, melynek valódiságát a december 31.-i fordulónappal (a mennyiségi és a mennyiségi és értékbeni értéknyilvántartás) egyeztetésével biztosítjuk. Követelések A követelések között a bekerülési érték meghatározásánál az elfogadott számlázott árat, illetve az adós által elismert követelést vettük figyelembe. A vevőkövetelés az elszámolt értékvesztéssel csökkentett összegben került kimutatásra. A december 31- i fordulónapon kimutatott értékeket folyószámla egyeztetéssel dokumentáljuk. A vevőink ügyfélkörét, mivel nagyrészt lakossági díjfizetőkből áll, az értékvesztés kiszámításánál csoportosan értékeltük. Az értékvesztés elszámolásának módját a számviteli politikában rögzítettük. Pénzeszközök: A mérleg fordulónapján a pénztár és a bankbetétek összege a záró kivonatok összegével egyezően szerepel a mérlegben. A pénztárak tényleges leltározása megtörtént. Kötelezettségek értékelése:

7 7 A kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken kell szerepeltetni. Eredménykimutatás: A számviteli törvény adta választási lehetőséggel élve úgy döntöttünk, hogy a Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változatát készítjük el, elsődlegesen költséghely költségviselő, másodlagosan költségnem könyvelést alkalmazva. Az eredménykimutatás az értékesítés nettó árbevételét az értékesítés közvetlen és közvetett költségeivel állítja szembe Könyvvezetés módja Társaságunk könyvvezetése a számviteli törvény előírásainak megfelelően az abban megfogalmazott kritériumok miatt kettős könyvviteli rendszerben történik, eredmény-kimutatásunkat az A változatú forgalmi-költség eljárással határoztuk meg. A Kft a tevékenysége során előforduló valamennyi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményről folyamatosan számítógépes nyilvántartást vezet, és azt a naptári év végével lezárja. A társaság tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban), valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan áttekinthetően bemutatja. A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egységes számlakeret iránymutatásának figyelembevételével kialakítottuk és alkalmaztuk a Társaság adottságainak megfelelő számlarendet.

8 8 II. Specifikus jellegű kiegészítések Vagyoni helyzet elemzése Vagyoni helyzet alakulása A mutató Tárgyév Megnevezése Számítása I. 1. XII. 31. Index % 1. Tartósan Befektetett eszköz 60,5 51,6 85,3 befektetett eszközök aránya Összes eszköz = 2. Mobilizálható, likvid eszközök aránya Forgóeszközök Összes eszköz 3. Tőkeerősség Saját tőke = Összes forrás 4. Forgótőke összege Forgóeszközök (B)- Rövid lejár.köt. (F/III) = Forgótőke 5. Forgótőke aránya Forgótőke Saját tőke = 6. Fedezeti mutató I. Saját tőke_ D Befektetett eszköz 7. Saját tőke Saját tőke D növekedése Jegyzett tőke = D/I. = = A 36,9 45,7 123,8 68,4 58,0 84, ,2 15,8 91,9 113,1 112,4 99,4 376,2 373,8 99,4 A vagyoni helyzet változását a számszaki adatokon túl az alábbiakban szöveges értékeléssel egészítjük ki. Az üzleti év végére a befektetett eszközök nettó értéke 198 e Ft-al csökkent, az éves szinten végrehajtott e Ft értékű beruházás, az értékbecslés pozitív különbözete és a lineáris módszerrel elszámolt amortizáció együttesen idézte elő. A likvid vagyon értékbecslése évben is megtörtént Ft ( az előző évi értékbecslés e Ft volt). A befektetett eszközök év végi részaránya az összes eszközhöz képest 14,7 %-kal csökkent, a forgóeszközök részaránya pedig 23,8 %-kal nőtt az induláskori állapothoz képest.

9 9 A saját vagyon aránya, azaz a tőke ellátottsági mutató az időszak elejéhez viszonyítva 15,2 %-os csökkenést mutat. A fedezeti mutató I. 0,6 %-kal csökkent, mivel a befektetett eszközök nettó értéke kismértékben csökkent a tárgyévben, az amortizáció a tárgyévi beruházás és a likvid vagyon értékkülönbözetének kimutatása miatt. A saját tőke 0,6 %-os csökkenése a tárgyévi mérleg szerinti eredmény miatt következett be.. Az értékelési tartalék mérlegsoron e Ft került kimutatásra, mely 815 e Ft-al több mint az előző évben Pénzügyi helyzet, finanszírozás elemzése A következő oldalon lévő pénzügyi helyzetet bemutató táblázat adataiból látható, hogy az előző időszakhoz viszonyítva Társaságunk likviditása romlott.

10 10 Pénzügyi helyzet bemutatása A mutató Tárgyév Megnevezése Számítása I. 1. XII. 31. Index % 1. Gyors likviditási ráta Likvid pénzeszközök 0,8 0,8 100 Rövid lejáratú köt. 2.Likviditási mutató I. Pénzeszközök + követelések 135,1 118,9 88,0 (készpénzfizetési képesség) Rövid lejáratú köt. 3. Likviditási mutató II. Pénzeszközök + követelések 146,7 125,0 85,2 + készletek+ értékpapírok Rövid lejáratú köt. 4. Likvid eszközök aránya Pénzeszközök 0,5 0,6 120,0 Pénzeszközök + követelések + készletek + értékpapírok 5. Vevő/szállító állomány Vevők Szállítók 150,9 148,5 98,4

11 Eredményesség, jövedelmi helyzet bemutatása Az árbevétel és a vagyonarányos nyereség alakulását a következő táblázaton mutatjuk be: Eredménykategóriák december 31. eft Nettó árbevételhez viszonyított arány % Saját tőkéhez viszonyított arány % A. Üzemi (üzleti) tevékenység ,3 1,2 Eredménye B. Pénzügyi műveletek ,5-1,7 Eredménye C. Szokásos vállalkozási ,2-0,5 Eredmény D. Rendkívüli eredmény ,1 0,4 E. Adózás előtti eredmény ,05-0,1 F. Adózott eredmény ,2-0,8 G. Mérleg szerinti eredmény ,2-0,8 Társaságunk évi nettó árbevétele eft, amelynek eredménytartalma a fenti adatokból látható. A saját vagyon, illetve tőke értéke december 31.-én eft, amelyhez a különböző eredménykategóriák viszonyítása látható a fenti adatokból.

12 11 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A Számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészítettük az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását bemutató táblázatainkat: 2.04 Bruttó érték alakulása Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány január 01. Növekedés Csökkenés december Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Ingatlanok értékkülönbözete Műszaki berendezések, gépek, járművek 13.Egyéb berendezések felszerelések,járművek II.Tárgyi eszközök összesen I-II. Összesen: Bef-len beruházás Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke eft-al magasabb az induláskori állapothoz képest, amely a tárgyévi beruházások eft, a tárgyévi beszerzett immateriális javak 320 eft, az értékkülönbözet ( 815 e Ft) beállítása, mely a likvid ingatlanok piaci értékelése után került sor, a selejtezések, értékesítések miatti kivezetések (tárgyi eszköz selejt és értékesítés miatti kivezetés 1003 eft), együttes hatása. A tárgyévben a befejezetlen beruházáson nyilvántartott 1740 e Ft kivezetésre került. Legnagyobb volumenű beruházások: Vezetéképítés 9000 eft Hőközpont és fűtési blokk kialakítás eft Számítástechnikai eszközök 757 eft Egyéb berendezés 6711 eft e Ft Számítástechnikai eszközeinket évben 4db számítógéppel korszerűsítettük. Befejezetlen beruházás az év végén nem volt.

13 Értékcsökkenési leírás bemutatása: Megnevezés Nyitó állomány január 01. Tárgyévi értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Adatok eft-ban Záró állomány december Vagyonértékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, Gépek, járművek Egyéb berendezések, Felszerelések,járművek II. Tárgyi eszközök össz I+II Összesen: Az elszámolt értékcsökkenésből tervszerinti értékcsökkenés eft, a 100 eft alatti tárgyi eszköz amortizáció eft. Terven felüli értékcsökkenés 105 eft volt évben, amely a vezeték selejtezés kivezetéséből adódik. Selejtezés miatti kivezetési érték 841 eft, évben tárgyi eszköz értékesítés nem történt. Az értékcsökkenés meghatározása lineáris módszerrel történt Eszközök elhasználódási foka, leíródási mutató alakulása Megnevezés Elszámolt Értékcsökkenés eft Bruttó érték eft Leíródási mutató %-ban Immateriális javak ,8 Ingatlanok ,1 Műszaki ,5 Berendezések Egyéb berendezések ,3 Összesen ,4 A tárgyi eszközök leíródási mutatója 68,4 %, amelynél az amortizáció, valamint a évben üzembe helyezett jelentős mértékű beruházások torzítást eredményeztek.

14 Aktívák belső arányainak változása Betű és számjel Megnevezés év január 01. december 31. Érték Megoszt. Érték Megoszt eft % eft % Index a megoszlás %-ához A/1 Immateriális javak 244 0, ,03 100,0 II. Tárgyi eszközök , ,5 85,3 III. Befekt.pü-i eszközök 172 0, ,07 350,0 A/ Befektetett eszközök , ,6 85,4 B/1 Készletek , ,9 65,5 II. Követelések , ,5 128,7 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök , ,3 150,0 B/ Forgóeszközök , ,7 123,8 C/ Aktív időbeli elhat.-ok , ,7 101,9 A+B+C Eszközök összesen , ,0 A táblázat adataiból látható, hogy az időszak végére megváltozott az aktívák belső megoszlása. A befektetett eszközök részaránya 51,6 %, a forgóeszközöké pedig 45,7 % volt. Az induláshoz képest a befektetett eszközök részaránya 14,6 %-al csökkent, a forgóeszközök részaránya pedig nőtt 23,8 %-al Értékvesztés elszámolása: Az értékvesztés megállapításához a vevőállomány minősítése megtörtént. A december 31.-i fordulónapon fennálló vevőkövetelések az esedékességi időpontok alapján az alábbiak szerint alakultak, melyet az elszámolt értékvesztés módosít a mérleg értékére. Vevőállomány minősítése (2010. december 31.-én) Forintban Hőszolgáltatási Egyéb Összesen ügyfélkör ügyféltörzs 360 napon túli követelés nap köz.követelés Összesen: Vevőállomány minősítése a számvitelben képzett értékvesztéshez (I.31.)

15 14 Számviteli politika alapján számított értékvesztés: (forintban) 360 napon túli önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények nap közötti önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények nap közötti önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények Hőszolgáltatási ügyfélkör % Egyéb ügyfélkör % Szv.tv.szerinti értékvesztés Minősített vevők összesen: Előző évi értékvesztés: Különbözet: Az 1 éven túli saját lakások értékvesztését az előző évek gyakorlatához képest 85%-ról 90 %-ra megemeltük, melynek az eredményre gyakorolt hatása e Ft.

16 2.09 Aktívák részletezése Az egyéb követelések amelynek értéke eft részletezve. eft A munkavállalók tartozása 20 Végrehajtási előleg Decemberi teljesítésű számlák ÁFÁ-ja Eü-i alapot terhelő kifizetés (táppénz) 144 Kaució ÁFÁ-ja 70 Energia támogatás Követeléssé vált kötelezettség (Adó túlfizetés) Pénzeszközök A pénztár és bankszámlák egyeztetett egyenlegeit a kivonatokkal egyező értékben, e Ft összegben szerepeltetjük a megfelelő mérlegsoron. Az aktív időbeli elhatárolások értéke eft megoszlása az alábbi: - Költségek, ráfordítások elhatárolása eft Előfizetési díjak 393 eft Január havi étkezési utalványok 990 eft Bérleti díjak 37 eft Áramdíj visszatérítés 103 e Ft - Bevételek elhatárolása eft Továbbszámlázott közüzemi díjak 215 eft Kórház hődíj eft Hődíj elszámolás eft

17 Passzívák részletezése Források: A társaság saját tőkéje december 31-én eft Ezen belül: - A jegyzett tőke mérleg szerinti értéke eft, mely a Cégbíróságon bejegyzett összeggel megegyezik. A jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. - A tőketartalék összege eft, nem változott. - Az eredménytartalék záró értéke eft, eft-os növekedése az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetésének következménye. - Lekötött tartalék (fejlesztési tartalék) e Ft - Értékelési tartalék: e Ft - A mérleg szerinti eredmény eft, a bázishoz viszonyítva eft-os csökkenést mutat. Kötelezettségek összege: eft Hosszúlejáratú kötelezettségek: Társaságunknál december 31-én hosszú lejáratú kötelezettség nem volt. Ingatlanjaink jelzáloggal nincsenek megterhelve. Rövidlejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú hitel Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: eft eft eft eft A szállítói november és december havi számlák fizetési határideje döntően január-február hó, a mérlegkészítés időpontjáig valamennyi szállítói kötelezettség pénzügyileg rendezést nyert. A XII. 31-i állományt folyószámla egyeztetéssel ellenőriztük.

18 17 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: eft e Ft Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás 192 Bér kifizetési kötelezettség 9007 Egyéb kötelezettségek 180 Nyugdíjpénztárak felé kötelezettség: 936 Lakásfenntartási támogatás 355 Költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségek: SZJA Munkaerőpiaci járulék TB járulék Innovációs járulék Társasági adó e Ft 5224 eft 506 eft 8531 eft 63 e Ft 26 e Ft A passzív időbeli elhatárolás a december 31-i hődíj és vízelszámolásból adódó eltérésből, az évet terhelő költségek elszámolásából, illetve a fejlesztésre kapott támogatások halasztott bevételként elszámolt összegéből tevődik össze, melynek összege eft. - Bevételek elhatárolása eft = vízdíj elszámolás eft = hődíj elszámolás eft - Költségek és ráfordítások elhatárolása eft =Telefondíj 189 eft = Vízdíj eft = Áramdíj eft = Prémium és járulékai: eft = Egyéb költségek 653 eft - Halasztott bevétel eft Fejlesztési célú támogatások következő éveket érintő összegei: = MOL benzinkút építésének távhővez. kialakítás 1012 eft = MARCI ÁBC távhővezeték kiváltás 1961 eft = Körforgalom távvezeték kiváltás 370 eft = Széchenyi terv támogatás 215 eft = Egyéb térítés nélkül átvett tárgyi eszközök 247 eft = Önkormányzati beruházási támogatás 45 eft = SPAR áruház 5377 eft = Leltártöbblet 3061 eft

19 Passzívák belső arányainak változása Betű év Index a és január 01. december 31. megoszlás szám- Megnevezés Érték Megoszl. Érték Megoszl %-ához jel eft %-a eft %-a D. Saját tőke , ,0 84,8 F Kötelezettségek , ,6 145,2 G Passzív időb. elhat.-ok , ,4 84,4 D-G Források összesen: , , Az eredmény alakulása Az üzleti tevékenység eft eredménnyel szemben az adózott eredmény eft lett. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év Változás Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény Az egyes eredmény kategóriák vizsgálata során az alábbiak állapíthatók meg: Az üzleti év során realizált értékesítés nettó árbevétele e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 10,5 %-os növekedést jelent. Belföldi értékesítés nettó árbevétele: eft Alaptevékenység (távhőszolgáltatás) árbevétel eft Egyéb tevékenység árbevétele eft Az aktivált saját teljesítmények értéke eft, melyből a saját előállítású eszközök aktivált értéke eft.

20 19 Az egyéb bevételek eft-os összegének jelentősebb tételei, a távhőtartozásra befolyt kamat 6433 eft, leírt tartozásra befolyt összeg 799 eft, káreseményre befolyt összeg 1526 eft. Ügyvédi munkadíjra, végrehajtási előlegre, illetékre befolyt összeg 3822 Ft. Felhasznált leltártöbblet ellentételezése 1968 e Ft. Az anyagjellegű ráfordítások ( e Ft) közül az anyagköltség eft, mely 13,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. ( Az anyagjellegű ráfordításokon belül a vásárolt hőenergia költsége 16 %-al emelkedett.) Az igénybe vett szolgáltatások eft legjelentősebb tételei: javítás-karbantartás 938 eft, egyéb javítás, hitelesítés 4597 e Ft, vezetékbontás, helyreállítás, utószigetelés 3836 eft, jogi képviselet, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálat 6186 eft, telefon és postaköltség 4117 eft, hirdetési díj 730 eft, oktatás-továbbképzés költsége 600 eft, számlázó program adatátvitel 7200 e Ft. Egyéb igénybevett szolgáltatás 7877 e Ft. Az egyéb szolgáltatások tárgyévi értéke eft, amely tartalmazza: a bankköltséget 8037 eft, hatósági díjat 7068 eft, biztosítási díjat 1193 eft összegben. A személyi jellegű ráfordítások eft, amelynek 0,9 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Az értékcsökkenési leírás összege eft, amely évhez képest 1,9 %-kal csökkent. Az egyéb ráfordítások eft-os összegének jelentősebb tételei: tárgyi eszköz selejtezés kivezetési értéke 382 eft, a helyi és egyéb adók e Ft, kamat 2367 e Ft, támogatások 1507 eft összegei, hitelezési veszteség 137 eft. Követelésekre elszámolt értékvesztés e Ft. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás 1740 e Ft. Az üzleti tevékenység eredménye 5871 eft, mely az előző évhez képest eft-tal csökkent. Az értékesítés nettó árbevétele 10,5%-al emelkedett. Az elszámolt amortizáció 1,9 %-al csökkent. A jelentős árbevétel növekedés ellenére az üzemi tevékenység eredményének csökkenése az anyagjellegű ráfordítások nagymértékű növekedésével magyarázható. A pénzügyi műveletek eredménye eft, A rendkívüli műveletek eredménye 1784 eft-tal javította a társaság adózás előtti eredményét, amely a fejlesztési célra kapott támogatások költséggel ellentételezett évre eső értékéből adódik.

21 20 A Társaság adózott eredménye eft Társasági adóalapot módosító tételek A évi adózás előtti -903 eft volt. Az adóalapot módosító tételek az alábbiak: eft-ban Megnevezés Növelő Csökkentő Értékcsökkenési leírás Tárgyi eszköz értékesítés és selejtezés kivezetési értéke Képzett értékvesztés Hitelezési veszteség Támogatás Behajthatatlan követ, leírt tart. befolyt összeg Reprezentáció Beruházásra kapott támogatás adóévben elszámolt bevétele Adóalap korrekció Adóalap Társasági adó 19 % 181 nap % 184 nap Mérleg szerinti eredmény levezetése Adózás előtti eredmény -903 Adófizetési kötelezettség - Társasági adó 3010 Jóváhagyott osztalék - Adózott eredmény eft

22 21 III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1. Létszám és jövedelmi helyzet alakulása A létszám évben 3 fővel csökkent. A létszám, bérköltség és személyi jellegű kifizetés alakulását az alábbi táblázaton mutatjuk be: Létszám (fő) Bérköltség (eft) Szem.jell.kif.(eFt) Megnevezés Bázis 2009.év Tény 2010 Bázis 2009.év Tény 2010.év Bázis 2009.év Tény 2010.év Fizikai teljes munkaidős Szellemi teljes munkaidős Fizikai, részmunkaidős Szellemi, részmunkaidős Egyéb bér (Felügy.Bizottság) Összesen: évben bértömeg fejlesztés nem volt. A személyi jellegű kifizetés a bázis időszakhoz képest 25,4 %-kal nőtt, a korengedményes nyugdíjak miatt. A létszám és bérgazdálkodás értékelésénél megállapítható, hogy a tervezett bérkeret biztosította azt, hogy évben a szolgáltatáshoz megfelelő létszámú és képzettségű munkaerő rendelkezésre állt. A bérjárulékok éves összege eft volt Környezetvédelem A tárgyévre vonatkozóan Társaságunk teljesítette a környezetvédelemre vonatkozó jelentési kötelezettségeit. Így a veszélyes hulladékok éves mennyiségének jelentését határidőre megküldte a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnek. A tárgyév során képződő valamennyi veszélyes hulladékot minden évben elszállítjuk. A veszélyes hulladék szállítását végző, engedéllyel rendelkező Vas-Fém Hulladék Kft részére 8 eft került kifizetésre a szállítás és megsemmisítés költségeire.

23 Vezető tisztségviselők járandóságainak bemutatása Az ügyvezető igazgató alapbére 2010 január 1-től 531 e Ft/hó mértékű, prémium kitűzése az éves alapbér 50 %-a. A Kft Felügyelő Bizottságának létszáma 3 fő. A felügyelő bizottság évben a betöltött tisztségért tiszteletdíjban részesült. A tiszteletdíjak éves összege 2160 eft volt, ennek kifizetését az egyéb bérek között számoltuk el Befektetett pénzügyi eszközökről tájékoztatás Társaságunk BAERT részvénnyel rendelkezik, melynek névértéke 170 e Ft.

24 23 IV. CASH FLOW KIMUTATÁS Ssz. Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó Pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés felh. kül Befekt. eszk. érték eredménye Szállító köt. változása Egyéb rövid lejár. köt. változása Passzív időbeli elhatárolás változás Vevőkövetelés változás Forgóeszközök vált. (vevő és pénzeszk.nélk.) Aktív időbeli elhatárolás vált Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék - - II. Befekt. tevékenységből származó pénzeszk.vált Befektetett eszk. beszerzése Befektetett eszk. eladása Kapott osztalék + - III. Pénzügyi műv.szárm.pénzeszk.változás Részvénykibocsátás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvény visszavonás Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszk IV. Pénzeszköz változás (+I.+II+III.sorok) A j k a, március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013.07.012014.06.30. üzleti évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt 2014. évi beszámolójához 1 A vállalkozás alapadatai, általános cégbemutató Cég megnevezése: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év Szombathely, 2015. április 8. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről

Egyszerűsített Éves Beszámoló a 2014. üzleti évről 1 3 5 5 8 0 9 1 9 0 0 1 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3-0 9-1 0 4 6 2 0 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben