PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A évi Éves beszámoló -hoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2011. évi Éves beszámoló -hoz"

Átírás

1 PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A évi Éves beszámoló -hoz

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2. A Társaság szöveges értékelése 1.3. Számviteli politika fő vonásai 1.4. Értékelési eljárások, módszerek 1.5. Könyvvezetés módja II. Specifikus jellegű kiegészítések Vagyoni helyzet elemzése 2.02 Pénzügyi helyzet, finanszírozás elemzése 2.03 Eredményesség, jövedelmi helyzet bemutatása Bruttó érték alakulása 2.05 Értékcsökkenési leírás bemutatása 2.06 Eszközök elhasználódási foka, leíródási mutató alakulása 2.07 Aktívák belső arányainak változása 2.08 Értékvesztés elszámolása 2.09 Aktívák részletezése 2.10 Passzívák részletezése 2.11 Passzívák belső arányainak változása 2.12 Eredmény alakulása 2.13 Társasági adóalapot módosító tételek III. Tájékoztató jellegű kiegészítések 3.1 Létszám és jövedelmi helyzet alakulása 3.2 Környezetvédelem bemutatása 3.4 Vezető tisztségviselők járandóságainak bemutatása 3.5 Befektetett pénzügyi eszközökről tájékoztatás IV. Cash flow kimutatás V. Engedélyköteles tevékenység és egyéb tevékenység szétválasztásának bemutatása (Számviteli tv. 18/A.) VI. Kimutatás a likvid ingatlanok értékeléséhez

3 3 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1.1. Céginformációs adatok Társaság cégneve: PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Társaság telephelye: 8400 Ajka, Semmelweis u. 1/A. Társaság alakulásának időpontja: én szétválással jött létre az AVA Ajkai Városgazdálkodási Kft egyik jogutódjaként. Társaság tevékenységi köre: TEÁOR száma: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás fő tevékenység 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Társaság törzstőkéje: Ft, azaz Egyszázharminckettő-millió-hatvanezer forint. Társaság tulajdonosa: Ajka Város Önkormányzat (Székhelye: 8400.Ajka, Szabadság tér 12) Társaság cégbejegyzésének száma: Cg.: Társaság statisztikai számjele: A mérlegzárás időpontja január 31. Beszámoló formája: Éves beszámoló Az üzleti év január 01-től december 31-ig tart. Mérleg fordulónap: december 31. Vezető tisztségviselők: 1. Ügyvezető igazgató: Holczinger József (an: Happ Erzsébet, sz: ) 8400 Ajka, Köztársaság u Felügyelő Bizottság tagjai: Pákai Péter Nagyné Takács Olga Perjés József 3. Könyvvizsgáló SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft Veszprém Radnóti tér 2. Olma Frigyes

4 4 Tagsági ig. szám: A könyvvizsgálat éves díja 878 e Ft. A beszámoló összeállításáért felelős: Szolnoki Erzsébet PM nyilvántartási szám: A társaság szöveges értékelése A társaság tevékenységi köre és feladata a város távhőellátása, annak zavartalan üzemeltetése, hangsúlyozottan a folyamatos és biztonságos közüzemi szolgáltatás fenntartása, a működés hatékonyságának folyamatos javítása. A piaci környezet A PRIMER Kft. piaci helyzetének stabilitása 2009 óta folyamatosan romlik. Ennek oka egyrészt a 2009 év elején egy lépésben végrehajtott hőtermelői díjemelés - több mint 70 % -, másrészt a díjfizetők fizetőképességének érezhető romlása, a támogatások megszűnése, ill. csökkenése. Bár kisebb mértékben, de a korábbi évekhez hasonlóan csökkent az ellátott fogyasztók fűtött légtérfogata. A távhőszolgáltatás költségein belül a PRIMER Kft. által befolyásolható költségrész alig haladja meg a 20 % mértéket, így mozgástere rendkívül behatárolt a költségek csökkentésével kapcsolatosan. Új fogyasztók bekapcsolására középtávon nem látunk lehetőséget. A gazdálkodás értékelése A PRIMER Kft évi gazdálkodását kettősség jellemezte. Az év első 9 hónapjának gazdálkodását az jellemezte, hogy a likviditási helyzet romlott, a kintlévőségek emelkedtek, a társaság 1-9 havi mérleg szerinti eredménye negatív volt. Változást a jogi környezet megváltozása hozott: Az országgyűlés törvényt alkotott a évi XVIII. tv. a távhőszolgáltatásról és az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. módosításáról. Ennek lényege, hogy a lakossági és kiemelt intézményi felhasználók díjai a hatósági ár kategóriába kerültek, meghatározták a fogalmakat és a hatósági ár alkalmazásának feltételeit. A törvénnyel egyidőben került kihírdetésre a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 50/2011 (09.30) NFM Rendelete is. A Rendelet rögzíti, hogy a hatósági ár a korábbi törvénymódosítással március 31-én rögzített ár. Szabályozza azt is, hogy a távhőszolgáltatónál képződő nyereség max. mértéke a könyv szerinti bruttó eszközérték 2 %-a lehet. A nyereségkorlát ellenőrzését a Magyar Energiahivatal végzi, melyre első alkalommal a évi auditált mérlegbeszámolót követően kerül sor.

5 5 Mivel a nyereségkorlátot szabályozó paragrafus január 1-én lép hatályba, úgy tűnik, hogy a 2011-ben jelentkező veszteség, ill. képződő nyereség tekintetében a rendelet nem ad szabályozást. A Rendelet mellékletében megtalálható a hőtermelő számára rögzített hatósági ár, mely a Bakonyi Erőmű Zrt. esetében a következő: Teljesítménydíj október 1-tól e Ft/MW/év Teljesítménydíj december 1-től e Ft/MW/év Teljesítménydíj január 1-től e Ft/MW/év Hődíj 2011 október 1-től Ft/GJ Hődíj 2011 december 1-től Ft/GJ 2012 január 1-től Ft/GJ A Bakonyi Erőmű Zrt szeptember 30-ig alkalmazott díjai a következők: Alapdíj: Hődíj: A 34 M Ft-os havi alapdíj teljesítmény díjra átszámítva: e Ft/hó = Ft/GJ e Ft/MW/év mértéket jelent. A táblázatból látható, hogy 2011 október-november hónapban a hőtermelő díjai jelentősen alacsonyabbak voltak, a szeptember 30-ig fizetendő díjaknál, ezért a PRIMER Kft-nél jelentős mértékű eredmény keletkezett. Növelte ezt az eredményt a december 1-én hatályba lépett rendelet módosítás is, amikor a hőtermlő hődíját magasabb mértékben határozták meg a szeptember 30-i díjakhoz képest, és ennek kompenzálására a PRIMER Kft is bekerült a hődíj támogatásban részesülő távhőszolgáltatók közé. A támogatás december hónapban 997 Ft/GJ, január 1-től pedig 759 Ft /GJ mértékű, mely a lakosságnak értékesített hőmennyiség után vehető igénybe. A Kft-nél keletkező e Ft adózás előtti eredményből Ajka Város Önkormányzata 70 M Ft osztalék-előleg megfizetésére kötelezte a Kft-t. A Kft. által átutalt osztalék-előleg szinte teljes mértékben az önkormányzati intézmények díjtartozásainak csökkentésére került felhasználásra. A 150 M Ft összegű likvid hitelt az év első 9 hónapjában maximálisan, a negyedik negyedévben kisebb mértékben vette igénybe a Kft. A Bakonyi Erőmű Zrt-nek kifizetett késedelmi kamat összege 2011 évben e Ft, a likvid hitel költsége pedig e Ft volt.

6 Számviteli politika fő vonásai A PRIMER Kft vezetése a évi C. Számviteli törvény előírásait, valamint a társaság adottságait alapul véve olyan hosszú távú számviteli politikát alakított ki, mellyel biztosítja a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az egyértelmű és megbízható mindenre kiterjedő valós üzleti megítélést, mind a tulajdonos, mind pedig a jelenlegi és jövőbeni partnerei számára. Számviteli politikánk elsődleges célja, hogy reális képet biztosítsunk a vállalkozás valós üzleti megítéléséhez. Az alkalmazott számviteli politika eredményeképpen olyan információs rendszerrel rendelkezünk, amely a társaság hosszú távú folyamatos működését a valós helyzetnek megfelelően bemutatja. Társaságunk úgy döntött, hogy évben a likvid ingatlan vagyonait piaci értéken kívánja a könyveiben kimutatni. Ezeket az ingatlanokat ingatlanbecslővel felértékeltettük és a megfelelő mérleg sorokban kimutattuk évben is megtörtént a likvid ingatlanok értékbecslése. Ezek az ingatlanok a következők: Hrsz: Ingatlan megnevezése: 907/2 Balatonfüred, Illyés Gyula u /1 Ajka, Szondy utca 1406 Ajka, Semmelweis u. 1/A Ajka, Kossuth u. 35/A 1273 Ajka, Verseny u. 2/A 1476/A/6-10 Ajka, Móra Ferenc u /3 Ajka, Szent István u. 1/A Ajka, Fő u. 4/A Értékelési eljárások, módszerek Az értékelési elvek, eljárások, módszerek kialakításánál törekedtünk valamennyi számviteli alapelv betartására, valamint a vagyonvédelem biztosítására. Befektetett eszközök: Bruttó érték meghatározása: lényegében minden konkrét eszközhöz tartozó ráfordítást tartalmazza, kivéve a levonható ÁFÁ-t.

7 7 Amortizáció elszámolásának módja Maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően nulla lehet, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Terv szerinti időarányos leírást alkalmaztunk a bruttó érték alapján, lineáris elszámolással, a társasági adótörvény mellékletében meghatározott leírási kulcsok szerint. Kivétel a január 01-e előtt üzembehelyezett vezetékek, ahol 4 %-os amortizációs kulcs került alkalmazásra [1251. üzemi építmények, (távhővezetékek)] Az Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközöket a használatbavételkor egy összegben amortizáljuk. Forgóeszközök A készleteken belül a vásárolt készleteket tényleges beszerzési ár alapján képzett átlagáron tartjuk nyílván, melynek valódiságát a december 31.-i fordulónappal (a mennyiségi és a mennyiségi és értékbeni értéknyilvántartás) egyeztetésével biztosítjuk. Követelések A követelések között a bekerülési érték meghatározásánál az elfogadott számlázott árat, illetve az adós által elismert követelést vettük figyelembe. A vevőkövetelés az elszámolt értékvesztéssel csökkentett összegben került kimutatásra. A december 31-i fordulónapon kimutatott értékeket folyószámla egyeztetéssel dokumentáljuk. A vevőink ügyfélkörét, mivel nagyrészt lakossági díjfizetőkből áll, az értékvesztés kiszámításánál csoportosan értékeltük. Az értékvesztés elszámolásának módját a számviteli politikában rögzítettük. Pénzeszközök: A mérleg fordulónapján a pénztár és a bankbetétek összege a záró kivonatok összegével egyezően szerepel a mérlegben. A pénztárak tényleges leltározása megtörtént. Kötelezettségek értékelése: A kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken kell szerepeltetni.

8 8 Eredménykimutatás: A számviteli törvény adta választási lehetőséggel élve úgy döntöttünk, hogy a Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változatát készítjük el, elsődlegesen költséghely költségviselő, másodlagosan költségnem könyvelést alkalmazva. Az eredménykimutatás az értékesítés nettó árbevételét az értékesítés közvetlen és közvetett költségeivel állítja szembe Könyvvezetés módja Társaságunk könyvvezetése a számviteli törvény előírásainak megfelelően az abban megfogalmazott kritériumok miatt kettős könyvviteli rendszerben történik, eredménykimutatásunkat az A változatú forgalmi-költség eljárással határoztuk meg. A Kft a tevékenysége során előforduló valamennyi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményről folyamatosan számítógépes nyilvántartást vezet, és azt a naptári év végével lezárja. A társaság tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban), valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan áttekinthetően bemutatja. A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egységes számlakeret iránymutatásának figyelembevételével kialakítottuk és alkalmaztuk a Társaság adottságainak megfelelő számlarendet.

9 9 II. Specifikus jellegű kiegészítések Vagyoni helyzet elemzése Vagyoni helyzet alakulása A mutató Tárgyév Megnevezése Számítása I. 1. XII. 31. Index % 1. Tartósan Befektetett eszköz 51,6 58,1 112,6 befektetett eszközök aránya Összes eszköz = 2. Mobilizálható, likvid eszközök aránya Forgóeszközök Összes eszköz 3. Tőkeerősség Saját tőke = Összes forrás 4. Forgótőke összege Forgóeszközök (B)- Rövid lejár.köt. (F/III) = Forgótőke 5. Forgótőke aránya Forgótőke Saját tőke = 6. Fedezeti mutató I. Saját tőke_ D Befektetett eszköz = A 7. Saját tőke Saját tőke D növekedése Jegyzett tőke = D/I. = 45,7 41,7 91,3 58,0 64,4 111, ,1 15,8 20,4 129,1 112,4 110,9 98,7 373,8 376,6 100,8 A vagyoni helyzet változását a számszaki adatokon túl az alábbiakban szöveges értékeléssel egészítjük ki. Az üzleti év végére a befektetett eszközök nettó értéke e Ft-al nőtt, az éves szinten végrehajtott e Ft értékű beruházás, az értékbecslés negatív különbözete és a lineáris módszerrel elszámolt amortizáció együttesen idézte elő. A likvid vagyon értékbecslése évben is megtörtént, melynek értékelési különbözete e Ft ( az előző évi értékelési különbözete e Ft volt ).

10 10 A befektetett eszközök év végi részaránya az összes eszközhöz képest 12,6 %-kal nőtt, a forgóeszközök részaránya pedig 0,8 %-kal csökkent az induláskori állapothoz képest. A saját vagyon aránya, azaz a tőke ellátottsági mutató az időszak elejéhez viszonyítva 11 %-os növekedést mutat. A fedezeti mutató I. 1,3 %-os csökkentést mutat, mivel a befektetett eszközök nettó értéke növekedést mutat a tárgyévben, az amortizáció a tárgyévi beruházás és a likvid vagyon értékkülönbözetének kimutatása miatt. A saját tőke 0,8 % -os növekedése a tárgyévi mérleg szerinti eredmény miatt következett be. Az értékelési tartalék mérleg soron e Ft került kimutatásra, mely 1041 e Ft-al kevesebb, mint az előző évben Pénzügyi helyzet, finanszírozás elemzése A következő oldalon lévő pénzügyi helyzetet bemutató táblázat adataiból látható, hogy az előző időszakhoz viszonyítva Társaságunk likviditása jelentősen javult a gazdálkodás értékelésénél leírt okok miatt.

11 11 Pénzügyi helyzet bemutatása A mutató Tárgyév Megnevezése Számítása I. 1. XII. 31. Index % 1. Gyors likviditási ráta Likvid pénzeszközök 0,8 5,8 725,0 Rövid lejáratú köt. 2.Likviditási mutató I. Pénzeszközök + követelések 119,7 140,0 117,0 (készpénzfizetési képesség) Rövid lejáratú köt. 3. Likviditási mutató II. Pénzeszközök + követelések 125,0 146,3 117,0 + készletek+ értékpapírok Rövid lejáratú köt. 4. Likvid eszközök aránya Pénzeszközök 0,6 4,0 666,7 Pénzeszközök + követelések + készletek + értékpapírok 5. Vevő/szállító állomány Vevők Szállítók 148,5 103,6 69,8

12 Eredményesség, jövedelmi helyzet bemutatása Az árbevétel és a vagyonarányos nyereség alakulását a következő táblázaton mutatjuk be: Eredménykategóriák december 31. eft Nettó árbevételhez viszonyított arány % Saját tőkéhez viszonyított arány % A. Üzemi (üzleti) tevékenység ,6 25,3 Eredménye B. Pénzügyi műveletek ,6-2,1 Eredménye C. Szokásos vállalkozási ,1 23,2 Eredmény D. Rendkívüli eredmény ,5-1,5 E. Adózás előtti eredmény ,6 21,7 F. Adózott eredmény ,8 19,0 G. Mérleg szerinti eredmény ,3 0,9 Társaságunk évi nettó árbevétele eft, amelynek eredménytartalma a fenti adatokból látható. A saját vagyon, illetve tőke értéke december 31.-én eft, amelyhez a különböző eredménykategóriák viszonyítása látható a fenti adatokból.

13 13 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően elkészítettük az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását bemutató táblázatainkat: 2.04 Bruttó érték alakulása Adatok eft-ban Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány január 01. Növekedés Csökkenés december Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Ingatlanok értékkülönbözete Műszaki berendezések, gépek, járművek 13.Egyéb berendezések felszerelések,járművek II.Tárgyi eszközök összesen I-II. Összesen: Befejezetlen beruházás Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke e Ft-al magasabb az induláskori állapothoz képest, amely a tárgyévi beruházások eft, (ebből befejezetlen e Ft) a tárgyévi beszerzett immateriális javak 345 eft, az értékkülönbözet ( 1041 e Ft-al csökkent az előző évihez képest),mely a likvid ingatlanok piaci értékelése után került sor. A selejtezések, értékesítések miatti kivezetések ( e Ft értékesítés) együttes hatása. Legnagyobb volumenű beruházások: Vezetéképítés eft Hőközpont és fűtési blokk kialakítás eft Számítástechnikai eszközök 226 eft Egyéb berendezés eft Kisteher-gépkocsi vásárlás e Ft Számítástechnikai eszközeinket évben 2 db számítógéppel korszerűsítettük. Befejezetlen beruházás az év végén e Ft volt.

14 Értékcsökkenési leírás bemutatása: Megnevezés Nyitó állomány január 01. Adatok eft-ban Tárgyévi értékcsökkenés Növekedés Csökkenés Záró állomány december Vagyonértékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, Gépek, járművek Egyéb berendezések, Felszerelések,járművek II. Tárgyi eszközök össz I+II Összesen: Az elszámolt értékcsökkenésből tervszerinti értékcsökkenés eft, a 100 eft alatti tárgyi eszköz amortizáció 483 eft. Terven felüli értékcsökkenés 44 e Ft volt évben, amely a vezeték selejtezés kivezetéséből adódik. Selejtezés miatti kivezetési érték eft, évben tárgyi eszköz értékesítés miatti kivezetés értékcsökkenése e Ft. A vagyoni értékű jog és szellemi termék selejtezés miatt e Ft került kivezetésre. Az értékcsökkenés meghatározása lineáris módszerrel történt Eszközök elhasználódási foka, leíródási mutató alakulása Megnevezés Elszámolt Értékcsökkenés eft Bruttó érték eft Leíródási mutató %-ban Immateriális javak ,8 Ingatlanok ,3 Műszaki ,0 Berendezések Egyéb berendezések ,7 Összesen ,9 A tárgyi eszközök leíródási mutatója 68,9 %, amelynél az amortizáció, valamint a évben üzembe helyezett jelentős mértékű beruházások torzítást eredményeztek.

15 Aktívák belső arányainak változása Betű és számjel Megnevezés év január 01. december 31. Érték Megoszt. Érték Megoszt eft % eft % Index a megoszlás %-ához A/1 Immateriális javak 241 0, ,04 133,3 II. Tárgyi eszközök , ,04 112,7 III. Befekt.pü-i eszközök 172 0, ,02 28,6 A/ Befektetett eszközök , ,1 112,6 B/1 Készletek , ,8 94,7 II. Követelések , ,1 87,6 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök , ,6 533,3 B/ Forgóeszközök , ,5 90,8 C/ Aktív időbeli elhat.-ok , ,4 14,8 A+B+C Eszközök összesen , ,0 A táblázat adataiból látható, hogy az időszak végére megváltozott az aktívák belső megoszlása. A befektetett eszközök részaránya 58,1 %, a forgóeszközöké pedig 41,5 % volt. Az induláshoz képest a befektetett eszközök részaránya 33,3 %-al nőtt, a forgóeszközök részaránya pedig 9,2 %-al csökkent Értékvesztés elszámolása: Az értékvesztés megállapításához a vevőállomány minősítése megtörtént. A december 31.-i fordulónapon fennálló vevőkövetelések az esedékességi időpontok alapján az alábbiak szerint alakultak, melyet az elszámolt értékvesztés módosít a mérleg értékére. Vevőállomány minősítése (2011. december 31.-én) Forintban Hőszolgáltatási Egyéb Összesen ügyfélkör ügyféltörzs 360 napon túli követelés nap köz.követelés Összesen: Vevőállomány minősítése a számvitelben képzett értékvesztéshez (I.31.)

16 16 Számviteli politika alapján számított értékvesztés: (forintban) 360 napon túli önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények nap közötti önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények nap közötti önkormányzati bérlakás saját tulajdonú lakás Egyedileg értékelt önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények Hőszolgáltatási ügyfélkör % Egyéb ügyfélkör % Szv.tv.szerinti értékvesztés Minősített vevők összesen: Előző évi értékvesztés: Különbözet:

17 Aktívák részletezése Az egyéb követelések amelynek értéke e Ft részletezve. eft Egyéb követelések Végrehajtási előleg 3145 Decemberi teljesítésű számlák ÁFÁ-ja Eü-i alapot terhelő kifizetés (táppénz) 102 Kaució ÁFÁ-ja 77 Támogatás lakosságnak értékesített hő után Követeléssé vált kötelezettség (Adó túlfizetés) e Ft ÁFA Társasági adó 124 Iparűzési adó 846 Pénzeszközök A pénztár és bankszámlák egyeztetett egyenlegeit a kivonatokkal egyező értékben e Ft összegben szerepeltetjük a megfelelő mérlegsoron. Az aktív időbeli elhatárolások értéke eft megoszlása az alábbi: - Költségek, ráfordítások elhatárolása 323 eft Előfizetési díjak 286 eft Bérleti díjak 37 eft - Bevételek elhatárolása 3419 eft Továbbszámlázott közüzemi díjak 127 eft December havi hődíj 2086 eft Kórház kamat 1206 eft

18 Passzívák részletezése Források: A társaság saját tőkéje december 31-én eft Ezen belül: - A jegyzett tőke mérleg szerinti értéke eft, mely a Cégbíróságon bejegyzett összeggel megegyezik. A jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. - A tőketartalék összege eft, nem változott. - Az eredménytartalék záró értéke eft, a növekedést az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetés és a fejlesztési tartalék ( e Ft) visszavezetésének együttes hatása okozza. - Értékelési tartalék: e Ft - A mérleg szerinti eredmény eft, a bázishoz viszonyítva e Ft-os növekedést mutat. Kötelezettségek összege: eft Hosszúlejáratú kötelezettségek: Társaságunknál december 31-én hosszú lejáratú kötelezettség nem volt. Ingatlanjaink jelzáloggal nincsenek megterhelve. Rövidlejáratú kötelezettségek: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: eft eft eft A szállítói november és december havi számlák fizetési határideje döntően január-február hó, a mérlegkészítés időpontjáig valamennyi szállítói kötelezettség pénzügyileg rendezést nyert. A XII. 31-i állományt folyószámla egyeztetéssel ellenőriztük.

19 19 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: eft e Ft Egyéb rövid lejárítú kötelezettség Tulajdonossal szemeni kötelezettség Bér kifizetési kötelezettség Egyéb kötelezettségek 314 Nyugdíjpénztárak felé kötelezettség: 632 Lakásfenntartási támogatás 380 Költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségek: SZJA Munkaerőpiaci járulék TB járulék Innovációs járulék Szakképzési hozzájárulás e Ft eft 329 eft eft 171 eft 197 eft A passzív időbeli elhatárolás a december 31-i hődíj és vízelszámolásból adódó eltérésből, az évet terhelő költségek elszámolásából, illetve a fejlesztésre kapott támogatások halasztott bevételként elszámolt összegéből tevődik össze, melynek összege e Ft. - Bevételek elhatárolása eft = vízdíj elszámolás eft = hődíj elszámolás eft - Költségek és ráfordítások elhatárolása eft =Telefondíj 164 eft = Vízdíj 656 eft = Áramdíj eft = Prémium és járulékai: eft = Egyéb költségek 765 eft - Halasztott bevétel eft Fejlesztési célú támogatások következő éveket érintő összegei: = MOL benzinkút építésének távhővez. kialakítás 924 eft = MARCI ÁBC távhővezeték kiváltás eft = Széchenyi terv támogatás 100 eft = Egyéb térítés nélkül átvett tárgyi eszközök 121 eft = SPAR áruház eft Leltártöbblet eft

20 Passzívák belső arányainak változása Betű év Index a és január 01. december 31. megoszlás szám- Megnevezés Érték Megoszl. Érték Megoszl %-ához jel eft %-a eft %-a D. Saját tőke , ,4 111,0 F Kötelezettségek , ,4 77,6 G Passzív időbeli elhat , ,2 133,3 D-G Források összesen: , , Az eredmény alakulása Az üzleti tevékenység eft eredménnyel szemben az adózott eredmény eft lett. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év Változás Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény Az egyes eredmény kategóriák vizsgálata során az alábbiak állapíthatók meg: Az üzleti év során realizált értékesítés nettó árbevétele e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 8,5 %-os csökkenést mutat. Belföldi értékesítés nettó árbevétele: eft Alaptevékenység (távhőszolgáltatás) árbevétel eft Egyéb tevékenység árbevétele eft Az aktivált saját teljesítmények értéke e Ft, melyből a saját előállítású eszközök aktivált értéke e Ft.

21 21 Az egyéb bevételek eft-os összegének jelentősebb tételei, a lakosságnak értékesített hő után igényelt december havi támogatás e Ft, értékesített tárgyi eszköz e Ft a távhőtartozásra befolyt kamat eft, leírt tartozásra befolyt összeg 253 eft. Ügyvédi munkadíjra, végrehajtási előlegre, illetékre befolyt összeg e Ft. Felhasznált leltártöbblet ellentételezése 915 e Ft. A korengedményes nyugdíjra befizetett összeg: e Ft, melyet a korengedményes nyugdíjba vonulók fizettek be a Kft részére. Az anyagjellegű ráfordítások ( e Ft) közül az anyagköltség eft, mely 14,0 %-kal csökkent az előző évhez képest. ( Az anyagjellegű ráfordításokon belül a vásárolt hőenergia költsége 13,7 %-al csökkent.) Az igénybe vett szolgáltatások eft legjelentősebb tételei: javítás-karbantartás. vezetékbontás helyreállítás utószigetelés eft, jogi képviselet, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálat eft, telefon és postaköltség eft, hirdetési díj 876 eft, oktatás-továbbképzés költsége 291 eft, számlázó program bérlet e Ft. Egyéb igénybevett szolgáltatás e Ft. Az egyéb szolgáltatások tárgyévi értéke eft, amely tartalmazza: a bankköltséget eft, hatósági díjat eft, biztosítási díjat eft összegben. A személyi jellegű ráfordítások eft, amelynek 1,5 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Az értékcsökkenési leírás összege eft, amely évhez képest 2 %-kal nőtt. Az egyéb ráfordítások eft-os összegének jelentősebb tételei: tárgyi eszköz selejtezés kivezetési értéke 144 eft, a helyi és egyéb adók e Ft, kamat e Ft, támogatások 183 eft összegei, hitelezési veszteség eft. Követelésekre elszámolt értékvesztés e Ft. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás 44 e Ft. Az üzleti tevékenység eredménye eft, mely az előző évhez képest eft-tal nőtt. Az értékesítés nettó árbevétele 8,5%-al csökkent. A pénzügyi műveletek eredménye eft, A rendkívüli műveletek eredménye eft-tal rontotta a társaság adózás előtti eredményét, amely a fejlesztési célra kapott támogatások költséggel ellentételezett évre eső értékéből és a tulajdonosnak átadott pénzeszközből adódik. A Társaság adózott eredménye eft

22 Társasági adóalapot módosító tételek A évi adózás előtti eft volt. Az adóalapot módosító tételek az alábbiak: eft-ban Megnevezés Növelő Csökkentő Értékcsökkenési leírás Tárgyi eszköz értékesítés és selejtezés kivezetési értéke 171 Képzett értékvesztés Hitelezési veszteség 5292 Támogatás 183 Behajthatatlan követ, leírt tart. befolyt összeg 218 Reprezentáció 602 Beruházásra kapott támogatás adóévben elszámolt 702 bevétele Adóalap korrekció Adóalap e Ft Társasági adó 10 % e Ft Mérleg szerinti eredmény levezetése Adózás előtti eredmény Társasági adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 4698 eft A társaság mérleg szerinti eredménye e Ft, jóváhagyott osztalék e Ft.

23 23 III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1. Létszám és jövedelmi helyzet alakulása A létszám évben 5 fővel csökkent. A létszám, bérköltség és személyi jellegű kifizetés alakulását az alábbi táblázaton mutatjuk be: Megnevezés Létszám (fő) Bérköltség (eft) Szem.jell.kif.(eFt) Bázis Tény Bázis Tény Bázis Tény 2010.év év 2011.év 2010.év 2011.év Fizikai teljes munkaidős Szellemi teljes munkaidős Fizikai, részmunkaidős Szellemi, részmunkaidős Egyéb bér (Felügy.Bizottság) Összesen: évben bértömeg fejlesztés nem volt. A személyi jellegű kifizetés a bázis időszakhoz képest 5,8 %-kal csökkent. A létszám és bérgazdálkodás értékelésénél megállapítható, hogy a tervezett bérkeret biztosította azt, hogy évben a szolgáltatáshoz megfelelő létszámú és képzettségű munkaerő rendelkezésre álljon. A bérjárulékok éves összege eft volt.

24 Környezetvédelem A tárgyévre vonatkozóan Társaságunk teljesítette a környezetvédelemre vonatkozó jelentési kötelezettségeit. Így a veszélyes hulladékok éves mennyiségének jelentését határidőre megküldte a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnek. A tárgyév során képződő valamennyi veszélyes hulladékot minden évben elszállítjuk. A veszélyes hulladék szállítását végző, engedéllyel rendelkező Vas-Fém Hulladék Kft részére 6 eft került kifizetésre a szállítás és megsemmisítés költségeire Vezető tisztségviselők járandóságainak bemutatása Az ügyvezető igazgató alapbére 2011 január 1-től 531 e Ft/hó mértékű, prémium kitűzése az éves alapbér 50 %-a. A Kft Felügyelő Bizottságának létszáma 3 fő. A felügyelő bizottság évben a betöltött tisztségért tiszteletdíjban részesült. A tiszteletdíjak éves összege eft volt, ennek kifizetését az egyéb bérek között számoltuk el Befektetett pénzügyi eszközökről tájékoztatás Társaságunk BAERT részvénnyel rendelkezik, melynek névértéke 170 e Ft évben A Bakonyi Erőmű részéről osztalék fizetés történt 105 e Ft értékben.

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2010. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2010. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2010. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013.07.012014.06.30. üzleti évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 3999 Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: 11706676-9102-572-05 Kiegészítő melléklet a 2013. éves beszámolóhoz 2013. december 31-i fordulónapra Hollóháza, 2014. április

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai... 7 3. A számviteli politika

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz Tartalom 1. A Társaság bemutatása... 5 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-26. old. 2.) Alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása 27. old. 3.) Nem

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben