A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről"

Átírás

1 A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről Tisztelt Partnereink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER 2010-ben is több Kibocsátóval köt vagy már kötött megállapodást a év után járó osztalék kifizetésének tárgyában. A megbízások alapján a KELER fogja ellátni az adott társaság évre vonatkozó osztalék kifizetésének teljes lebonyolítását. A üzleti év után járó osztalékot a már megszokott eljárási rend szerint az adott kibocsátó hirdetményében meghatározott fordulónapon előállt egyenleg alapján utaljuk át, de több társaság bizonyos korábbi évek után járó osztalékát is kifizetjük ben a következő társaságok 2009-es osztalékának kifizetésében működünk közre: Magyar Telekom Nyrt (MAGYAR TELEKOM) Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) ERSTE Bank Hungary Nyrt. (ERSTE Bank) Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Graphisoft Park SE Tekintettel arra, hogy a Kibocsátók többsége az osztalékról döntő közgyűlését a jövőben tartja, így ezen lista reményeink szerint bővülni fog, mely adatokkal frissítjük jelen tájékoztatónkat. Az alábbiakban az egyes osztalékfizetési események részleteit, illetve sajátosságai foglaltuk össze a kifizetés dátumának időrendje szerinti sorrendben:

2 BÉT Egy darab törzsrészvényre meghatározott bruttó osztalék: 255 Ft Az osztalékfizetés kezdőnapja (E nap): május 10. Az osztalékfizetésre vonatkozóan a IV. törvény rendelkezései alapján nem végzünk tulajdonosi megfeleltetést. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik szerepelnek a BÉT április 2-án megtartott közgyűlésére vonatkozóan elkészített részvénykönyvben. Az adatok pontosítására vonatkozóan ben fogjuk megkeresni az érintett Partnereinket. MAGYAR TELEKOM Egy törzsrészvényre meghatározott bruttó osztalék: 74 Ft Az osztalékfizetés kezdőnapja (E nap): május 7. Az osztalékfizetés fordulónapja (E-5.): április 30. Az adatállományok leadásának határideje: május óra ELMŰ Egy részvényre meghatározott bruttó osztalék: Ft Az osztalékfizetés kezdőnapja (E nap): május 13. Az osztalékfizetés fordulónapja (E-5.): május 6. Az adatállományok leadási határideje: május ÉMÁSZ Egy részvényre meghatározott bruttó osztalék: Ft Az osztalékfizetés kezdőnapja (E nap): május 13. Az osztalékfizetés fordulónapja (E-5.): május 6. Az adatállományok leadási határideje: május

3 ERSTE BANK Egy törzsrészvény bruttó osztaléka a névérték %-ban: 22,85% Egy osztalék-elsőbbségi részvény bruttó osztaléka a névérték %-ban: 34,28% Az osztalékfizetés kezdőnapja (E nap): május 25. Az osztalékfizetésre vonatkozóan a IV. törvény rendelkezései alapján nem végzünk tulajdonosi megfeleltetést. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik szerepelnek az ERSTE BANK április 23-án megtartott közgyűlésére vonatkozóan elkészített részvénykönyvben. GRAPHISOT PARK SE Egy részvényre meghatározott bruttó osztalék: 25 Ft Az osztalékfizetés kezdőnapja (E nap): június 1. Az osztalékfizetés fordulónapja (E-5.): május 25. Az adatállományok leadási határideje: május A tulajdonosi megfeleltetés adatszolgáltatásának tekintetében a KELER-nek a hatályos Általános Üzletszabályzatában, valamint annak eljárási rendjében részletezettek szerint kell eljárnia. Ennek megfelelően az adatállományok leadásának határideje az egyes kibocsátóknál jelzett dátum. Kérjük, tartsák be ezen időpontokat, az előírt adatstruktúrát, formátumot és karakterkészletet, mivel csak azon részvényesek juthatnak hozzá az osztalékhoz az E napon, akiknek a letétkezelője időben és a megfelelő formában adja le az adatállományt. A KELER az adatok feldolgozását követően az egyes értékpapírszámla-vezetők azon ügyfelei részére, akiknek utalható az osztalék, az értékpapírszámla-vezetők által megadott számlaszámra fogja a nettó osztalékok összesített összegét utalni. Azon részvényesnek, akinek a megadott adatai között szerepel a bankszámlaszáma, a KELER közvetlenül fogja a nettó osztalékot utalni. Az osztalék az E napon már rendelkezésre fog állni a megfelelő számlákon. A KELER a feldolgozás eredményét, azaz az értékpapírszámla-vezetők által az E-4. napon leadott részvényesek megfelelő adatait (pl. az osztalékra vonatkozó adatokkal: bruttó osztalék, adó összege, nettó osztalék) kifizethető / nem kifizethető megbontásban eljuttatja az értékpapírszámla-vezető részére KID-en, a már ismert szerkezetben. Ezen adatokat az értékpapírszámla-vezető az E napon megkapja.

4 Adózási szabályok a 2009-es év után fizetett osztalékra vonatkozóan 1. Belföldi illetőségű természetes személyek adózása: Tőzsdei kibocsátók esetén: Belföldi természetes személy részére az osztalék 10%-os adókulccsal kerül számfejtésre. Nem tőzsdei kibocsátók esetén: Belföldi természetes személy részére az osztalék 25%-os adókulccsal kerül számfejtésre január 1-jétől hatályos törvényi előírások alapján a 25%-os mértékű adóval terhelt osztalékot további 14 % egészségügyi hozzájárulás (eho) is terheli. Azon belföldi magánszemélyek, akik a fordulónapig eljuttatják nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy 2010-ben megfizeti, vagy már megfizette az eho maximális értékét ( Ft), úgy azon részvényesektől az eho nem kerül levonásra. A nyilatkozat megtalálható a KELER honlapján. Felhívnánk figyelmüket, hogy minden egyes értékpapír-sorozathoz külön nyilatkozat kitöltése szükséges! 2. Külföldi illetőségű természetes személyek adózása: Tőzsdei kibocsátók esetén: Külföldi természetes személy részére az osztalék 10%-os adókulccsal kerül számfejtésre. Nem tőzsdei kibocsátók esetén: Külföldi természetes személy részére az osztalék 25%-os adókulccsal kerül számfejtésre. Lehetőség van arra, hogy a külföldi illetőségű részvényes részére a kettős adóztatás elkerüléséről szóló rendeletekben írt kedvezményes adókulcs kerüljön alkalmazásra. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényes, illetve értékpapírszámlavezetője a törvényben előírt dokumentumokat, igazolásokat megküldi a Kibocsátó vagy a KELER részére legkésőbb a kifizetés fordulónapjáig. Ezen dokumentumok az illetőségigazolás és - ahol az egyezmények igénylik a haszonhúzó nyilatkozat. Illetőségigazolás: A külföldi osztalékjogosult adóhatóságától származó igazolás, mely szerint az osztalékjogosult az adott országban adóalany. Feltétlenül szükséges, hogy az illetőségigazolást 2010-ben, vagy a adóévre vonatkozólag állítsa ki az adóhatóság. Ezen igazolás hiteles magyar nyelvű OFFI általi - fordítása, vagy annak az értékpapírszámla-vezetőnél való fellelhetőségének biztosítása mellett a fénymásolata szükséges.

5 Haszonhúzó nyilatkozat: A haszonhúzó arról tesz jognyilatkozatot, hogy az általa kapott és a nyilatkozatban megjelölt osztalékot az illetősége államában benyújtott adóbevallásában bevételként elszámolja, továbbá legkésőbb a kifizető bevallásának időpontjáig a külföldi adóhatóság vagy a független könyvvizsgáló által kiállított haszonhúzói igazolást benyújtja. A haszonhúzó nyilatkozatot csak ugyanazon szerződésből eredő, meghatározott kifizetésről lehet tenni. (Ennek alapján a haszonhúzói nyilatkozatban szerepeltetni kell, hogy mely társaságtól kapott osztalékjövedelem szempontjából minősül haszonhúzónak a részvényes.) A haszonhúzó arról tesz nyilatkozatot, hogy az általa kapott osztalékot az illetősége államában benyújtott adóbevallásában bevételként elszámolja, továbbá legkésőbb a kifizető adóbevallásának időpontjáig a külföldi adóhatóság vagy független könyvvizsgáló által kiállított haszonhúzói igazolást benyújtja. A részünkre a haszonhúzói nyilatkozat hiteles magyar nyelvű OFFI általi - fordítását, vagy annak a letétkezelőnél való fellelhetőségének biztosítása mellett a fénymásolatát kérjük eljuttatni. (Az értékpapírszámla-vezető az adóért vállalt korlátlan és egyetemleges felelőssége mellett nyilatkozhat, hogy a külföldi személy a kifizetés tekintetében haszonhúzónak minősül-e.) Az értékpapírszámla-vezetőnél való fellelhetőség biztosítása egy nyilatkozat megtételét jelenti, amelyben a szóban forgó dokumentumok eredeti példányának a KELER, illetve a kibocsátó általi megkérését követő 3 napon belüli megküldésére vállalnak felelősséget. Illetőségigazolásra minden esetben szükség van, haszonhúzói nyilatkozatra pedig csak azon illetőségű részvényes esetében, ahol azt az adott állammal kötött egyezmény megköveteli! A megfelelő igazolásokat a KELER Zrt. Részvénykönyv-vezetési Osztályának munkatársai részére kell leadni lehetőleg az E-4. napig. A KELER összegyűjti és továbbítja a kibocsátók felé a dokumentumokat, majd a kibocsátó rendelkezésének megfelelően alkalmazza a kedvezményes adókulcsot a nettó osztalék megállapításához. Amennyiben a kedvezményes adókulcs alkalmazására a kibocsátó döntése alapján nincs lehetőség, úgy az APEH-nél kell a részvényesnek, illetve meghatalmazottjának eljárnia a visszaigénylés ügyében, a kibocsátónál, illetve a KELER-nél a továbbiakban nincs lehetőség a kedvezmény érvényesítésére. TBSZ számlán tartott értékpapír után járó osztalék Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén évtől az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B. (6) bekezdés c) pont, ART. 4. számú melléklet). A KELER abban az esetben tudja a tartós befektetésre vonatkozó adójogi szabályok szerint számfejteni az osztalékot, amennyiben az érintett részvényes számlavezetője az erre vonatkozó tájékoztatást az osztalék számfejtése előtt eljuttatja a KELER-hez a tulajdonosi megfeleltetés alkalmával.

6 3. Belföldi illetőségű jogi személyek adózása: Valamennyi belföldi illetőségű jogi személy részére 0%-os adókulccsal kerül az osztalék számfejtésre. 4. Külföldi illetőségű jogi személyek adózása: Valamennyi külföldi illetőségű jogi személy részére 0%-os adókulccsal kerül az osztalék számfejtésre. 5. Részvényesi meghatalmazott (nominee) adózása: A részvényesi meghatalmazott részére kifizetendő osztalékból levonásra kerülő adó mértéke alapesetben 10% tőzsdei kibocsátók esetén és 25% nem tőzsdei kibocsátók által fizetett osztalék esetében. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott cégszerűen aláírt, eredeti, magyar vagy magyar és angol nyelven kiállított nyilatkozatban nyilatkozik az általa képviselt jogi személyiségű részvényesek tulajdonában az E-4. napon álló részvények darabszámáról, és a tulajdonosi megfeleltetés során ennek megfelelően jelenti le a részvényesi adatokat az értékpapírszámla-vezetője, úgy a részvényesi meghatalmazott részére ezen részvények után kifizetendő osztalékból nem kerül levonásra adó. A részvényesi meghatalmazott által tett nyilatkozatnak tartalmaznia kell: - a részvényesi meghatalmazott pontos cégnevét és székhelyét, - az E-5. napon a részvényesi meghatalmazott nevén lévő részvények darabszámát, - a részvények ISIN azonosítóját, - a részvényesi meghatalmazott által képviselt jogi személyiségű részvényesek tulajdonában az E-5. napon álló részvények darabszámát. Amennyiben a nominee nem tesz nyilatkozatot a kifizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáig, illetve nem kéri az osztalék kifizetésének visszatartását a nyilatkozat beérkezéséig, úgy részére az osztalék a személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre (függetlenül attól, hogy milyen tulajdonosi jelleggel került a nominee lejelentésre).

7 A KID rendszeren keresztül leadható tulajdonosi megfeleltetés során a következő tulajdonosi jelleg szerint kell az egyes részvényeseket besorolni: 1- Belföldi magánszemély 2- Belföldi jogi személy 3- Belföldi önkormányzat 4- Külföldi magánszemély 5- Külföldi jogi személy 6- Nominee, belföldi magánszemély 7- Nominee, belföldi jogi személy 8- Nominee, külföldi magánszemély 9- Nominee, külföldi jogi személy Adatszolgáltatás pótlása: A KELER a tájékoztató elején felsorolt kibocsátókkal kötött megállapodásnak megfelelően biztosítja annak a lehetőségét, hogy az E-4. napon leadásra nem került részvényesek adatait valamint a nem kifizethető kategóriába sorolt részvényesek adatait havonta leadhassák az újbóli feldolgozás céljából. Az adatállományokat minden egyes hónap utolsó két munkanapján óráig tudja fogadni a KID rendszer. A pótlólagosan leadott adatok feldolgozására a következő hónap 5. munkanapjáig kerül sor, illetve ezen időpontig kerülnek utalásra a kifizethető osztalékok, amennyiben a KELER rendelkezik a szükséges fedezettel. A feldolgozás eredményéről természetesen az előzőekben ismertetett módon és időben értesül az értékpapírszámla-vezető. Kérjük, hogy a pótlólagos adatszolgáltatás során ne adjanak meg több részvénydarabszámra részvényest, mint amennyire még nem történt meg az osztalék kifizetése, mivel ez esetben osztalék kifizetésére egyetlen pótlólagosan megadott részvényes részére sem fog megtörténni. Ezen felül kérjük, hogy kizárólag azon részvényesek adatait adják meg, akik részére még nem történt meg a kifizetés (ez alól természetesen kivétel, ha a részvényes által a fordulónapkor birtokolt részvények darabszámát több részletben jelentik le).

8 A évet megelőző évek után járó osztalékok fizetése A KELER a következő kibocsátók és évekre vonatkozóan a évet megelőző évek után járó osztalékok kifizetésében is részt vesz a dematerializált részvények, valamint azon nyomdai úton előállított részvények tekintetében, melyek az adott év osztalékfizetésének fordulónapján a KELER Értéktárában voltak elhelyezve. Ezen részvényekre a letétkezelőknek lehetőségük van KID-en beküldeni a megfelelő adatállományt. Kérjük, hogy az állományokat a tulajdonosi megfeleltetés során leadandó állomány struktúrájának megfelelően adják le. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) Danubius Hotels Nyrt. (Danubius) Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (DÉMÁSZ) Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) FHB Jelzálogbank Nyt. (FHB) Magyar Telekom Nyrt. (M.Telekom) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (MOL) Elévülő osztalékok 2010-ben 2010 folyamán az alábbi, KELER Zrt. által fizetett osztalékok évülnek el a megjelölt naptól kezdődően, vagyis a feltüntetett dátumot követően ezen igényeket teljesíteni nem áll módunkban: ELMŰ év után fizetett osztaléka: május 24. Magyar Telekom év után fizetett osztaléka: július 1. MOL év után fizetett osztaléka: FHB év után fizetett osztaléka: június 2. DÉMÁSZ év után fizetett osztaléka: május 4. BIF év után fizetett osztaléka: június 01.

9 Jelen tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, hogy a következő munkatársainkhoz forduljanak: Részvénykönyv-vezetési Osztály: Borókné Matus Judit (tel: ) Kánvási Erika (tel: ) Kövesiné Bereczky Erika (tel: ) Üdvözlettel: KELER Zrt.

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED MINT AJÁNLATTEVŐK ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

Az OTP Török Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Török Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Török Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-307/2010. Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.04.30.

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben