Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról"

Átírás

1 Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184., cégjegyzékszáma: , a továbbiakban: TIGÁZ vagy Társaság) részvényesei a Társaság április 21-i közgyűlésén döntöttek a TIGÁZ által kibocsátott 1.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvények (HU ) dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról és feljogosították a Társaság igazgatóságát, hogy a részvények átalakításához kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtegye. I. Felhívás a nyomdai részvények benyújtására A TIGÁZ igazgatósága a közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján jelen hirdetménnyel felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket átalakítás céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint. Az értékpapír tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, hogy ellenőrizzék, hogy meglévő számlájuk alkalmas-e dematerializált értékpapírok nyilvántartására, mert élő értékpapír-számla hiányában a nyomdai részvények helyébe lépő dematerializált részvények jóváírása nem teljesíthető. A részvényesek minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak. II. A benyújtás teljesülése A Tisztelt Részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha: a) a nyomdai úton előállított részvényeiket legkésőbb június 15. és szeptember 3. között a jelen hirdetményben foglaltak szerint benyújtják, és b) egyidejűleg rendelkeznek értékpapír-számlával. Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő. A benyújtásra akként kerülhet sor, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket értékpapír-számlavezetőjükön keresztül beszállíttatják a KELER Zrt. értéktárába. Amennyiben a dematerializált részvények előállításának napján a megadott értékpapír-számla már nem élő, úgy a dematerializált részvények a részvényes számláján nem írható jóvá, és az őt illető dematerializált részvényeket csak az értékpapír-számával kapcsolatos hiány pótlását követően, külön eljárásban kérheti a Társaságtól.

2 Amennyiben a nyomdai úton előállított részvények befektetési szolgáltatónál/értékpapír számlavezetésére jogosult hitelintézetnél kerültek letétbe helyezésre, azonban a szolgáltató/hitelintézet a letétbe helyezetett, nyomdai úton előállított részvényeket nem szállította be a KELER Zrt. értéktárába, úgy a benyújtás feltételei nem teljesültek és a dematerializált részvényeknek a részvényes értékpapír-számláján történő szeptember 6-i jóváírására nem kerülhet sor. III. A nyomdai részvények benyújtásának ideje és módja A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak június 15-től szeptember 3-ig tart. Budapest területén kívül található befektetési vállalkozáson vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézeten keresztül legkésőbb augusztus 27-ig van mód a benyújtásra. A) Eljárás a részvényes által fizikailag birtokban tartott részvények esetén Azon részvényesek, akik a nyomdai úton előállított részvényeket eddig nem helyezték befektetési vállalkozásnál vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetnél letétbe, a következők szerint kell eljárniuk: a nyomdai úton előállított részvényeket valamely letéti őrzés és értékpapírszámlavezetés szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozásnál vagy hitelintézetnél - amennyiben értékpapírszámlával még nem rendelkeznek, úgy a szükséges szerződések megkötését követően - letétbe helyezik, mely esetben a nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények az ugyanezen szolgáltatónál vezetett értékpapír-számlájukra kerülnek jóváírásra. Felhívjuk figyelmüket, hogy az értékpapír-számla megnyitásához személyes jelenlét szükséges, továbbá személyes azonosító adataik és azonosító okmányaik (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya) bemutatása is szükséges lehet. A benyújtás során a nyomdai úton előállított részvényeket kizárólag üres forgatmánnyal ellátva vehetik át a szolgáltatók, ennek érdekében kérjük a Tisztelt Részvényeseket, hogy győződjenek meg arról, hogy a részvények üres forgatmánnyal vannak-e ellátva, és amennyiben nem, úgy gondoskodjanak arról, hogy azt üresre forgassák, azaz az új részvényes nevének kitöltése nélkül lássák el aláírásukkal a megfelelő részt a részvény hátoldalán. Amennyiben a részvények üresre forgatására nem kerül sor, úgy az akadályozhatja azoknak a KELER Zrt. értéktárába történő beszállítását és így az átalakítás feltételeinek maradéktalan teljesítését. Javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy a benyújtás és a részvény átalakítás minél problémamentesebb lebonyolítása érdekében győződjenek meg arról, hogy a befektetési szolgáltatójuk rendelkezik-e értékpapírszámla-vezetési jogosultsággal, továbbá hogy az adott számla alkalmas-e dematerializált értékpapírok nyilvántartására; győződjenek meg arról, hogy a részvények üresre vannak-e forgatva, valamint egyértelműen hívják fel számlavezetőjük figyelmét arra, hogy az Önök által letétbe helyezett nyomdai úton előállított részvényeket legkésőbb szeptember 3-ig 2 / 6

3 szállítsa be a KELER Zrt. értéktárába, mivel ennek hiányában a letétbe helyezett részvények be nem nyújtottnak minősülnek. B) Eljárás a befektetési vállalkozásnál vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetnél már korábban letétbe helyezett részvények esetén Amennyiben a nyomdai úton előállított részvényeket korábban már befektetési szolgáltatónál letétbe helyezték, úgy a nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények ugyanezen szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlájukra kerülnek jóváírásra. Amennyiben a dematerializált részvények jóváírását ettől eltérő számlára kérik, úgy az átalakítási határidők figyelembe vételével kell a nyomdai úton előállított részvényeket a másik választott szolgáltatóhoz transzferáltatniuk, vagy a letétből kikérve az A) pontban meghatározottak szerint eljárniuk, figyelemmel arra is, hogy a másik szolgáltató a megjelölt határidőn belül a nála letétbe helyezett részvényeket a KELER Zrt. értéktárába be tudja szállítani. A beszállítás pontos határidejéről annál a számlavezetőnél tájékozódjanak, amely a számlájukat vezeti. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy győződjenek meg arról, hogy a befektetési szolgáltatójuk rendelkezik-e értékpapírszámla-vezetési jogosultsággal, továbbá hogy az adott számla alkalmas-e dematerializált értékpapírok nyilvántartására, mivel ennek hiányában a dematerializált részvények jóváírása nem lehetséges. Amennyiben a Tisztelt Részvényes által korábban letétbe helyezett nyomdai úton előállított részvényeket szolgáltatójuk nem a KELER Zrt. értéktárában őrzi, úgy javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy a benyújtás és a részvény átalakítás minél problémamentesebb lebonyolítása érdekében egyértelműen hívják fel számlavezetőjük figyelmét arra, hogy az Önök által letétbe helyezett nyomdai úton előállított részvényeket legkésőbb szeptember 3-ig szállítsa be a KELER Zrt. értéktárába, mivel ennek hiányában a letétbe helyezett részvények be nem nyújtottnak minősülnek. Amennyiben a Tisztelt Részvényes által korábban letétbe helyezett nyomdai úton előállított részvényeket szolgáltatójuk a KELER Zrt. értéktárában őrzi, úgy a Tisztelt Részvényesnek a benyújtással kapcsolatban további teendője nincs. Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, hogy a benyújtás feltételeinek teljesítéséhez szükséges tennivalókat körültekintően egyeztessék a nyomdai úton előállított részvényeket kezelő befektetési szolgáltatóval. IV. A részvény átalakítás folyamata A befektetési szolgáltatónál letétbe helyezett nyomdai úton előállított részvényeket a befektetési szolgáltatók a KELER Zrt. értéktárába szállítják be. Ezen részvények összesített darabszámáról, valamint az egyes értékpapír-számlavezetőknél nyilvántartott részvények számáról a KELER Zrt. tájékoztatja a Társaságot. A Társaság a KELER Zrt. által megadott adatok alapján utasítja a KELER Zrt-t. a 3 / 6

4 dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására. Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, ideértve azokat is, melyeket a befektetési szolgáltatók határidőben nem szállítottak be a KELER Zrt. értéktárába, időlegesen a Társaság KELER Zrt-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az V. pontban foglaltak figyelembe vételével. A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: szeptember 6., azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2010. szeptember 3.) követő első munkanap. Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására. A dematerializált 1.000,- Ft névértékű TIGÁZ törzsrészvények ISIN azonosítója HU Az átalakítás napjának hatályával a TIGÁZ a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek. Ha a benyújtott nyomdai úton előállított részvény zárolt letéti alszámlán volt elhelyezve, a számlavezető befektetési szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a dematerializált részvény változatlan feltételekkel, a folyamatosságot biztosítva zárolt értékpapír-alszámlán kerüljön jóváírásra. A dematerializált részvények ugyanazon jogokat biztosítják tulajdonosaik számára, mint az átalakított, nyomdai úton előállított részvények. V. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyek nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi. Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a TIGÁZ az átalakítástól számított hat hónapon belül befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. Amennyiben az értékesítés sikertelen, úgy a Társaság köteles a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett és nem értékesített dematerializált részvények bevonásával az alaptőkét leszállítani. A Társaság az értékesítési folyamatra vonatkozó részletes tájékoztatását a későbbiekben fogja közzétenni, azonban már most tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság az alaptőke leszállításának elkerülése érdekében megtesz minden szükséges kezdeményezést az értékesítési folyamat sikeres, a piaci árhoz közeli értéken történő lebonyolításához. A Társaság már megkezdte az értékesítési folyamatban kötelezően közreműködő befektetési szolgáltató kiválasztására irányuló tárgyalásokat. Amennyiben értékesítésre kerül sor és az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél/elszámolóháznál 4 / 6

5 vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra. E követelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó szabályok érvényesek. Az értékesítés eredményéről a Társaság hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket. VI. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése az V. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó részvényesek a Társaság megbízásából eljáró KELER Zrt. ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.) ügyfélfogadási időben (munkanapokon 9 és 15 óra között) jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított, nyomdai úton előállított részvényeket, valamint amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény megadni értékpapír-számlájának számát, illetve amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának vagy ügyfélszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat adózási célból (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása). VII. Sérült, megrongálódott vagy megsemmisítési eljárás alatt álló nyomdai úton előállított részvények A befektetési szolgáltatóknál benyújtani kívánt sérült, megrongálódott, hamisgyanús nyomdai úton előállított részvények szolgáltató általi elfogadhatóságáról az egyes szolgáltatók tudnak esetileg felvilágosítást adni. Amennyiben közjegyzői megsemmisítési eljárás indul az átalakítás napja (2010. szeptember 6.) előtt, s erről a tényről a Társaság az eljáró közjegyző értesítése alapján ezen időpont előtt hivatalosan tudomást szerez, úgy a közjegyzői eljárásban kifüggesztett hirdetményi határidő lejártát követően a részvény jogosultját a nyomdai részvényüket be nem nyújtott részvényesekkel azonos jogok illetik meg. VIII. A részvénykönyvi bejegyzés A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. A dematerializált részvényekre vonatkozóan a Társaság az átalakítás napjára, mint fordulónapra vonatkozóan tulajdonosi 5 / 6

6 megfeleltetést kér a KELER Zrt-től, melynek adatai alapján kerül sor a sorszámokat nem tartalmazó részvénykönyv felállítására. IX. Információ Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a TIGÁZ készséggel áll a Tisztelt Részvényesek rendelkezésére munkanapokon 9-től 15 óráig az alábbi elérhetőségeken vagy a Társaság székhelyén. tel: vagy személyesen: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u A Társaság mindent megtesz azért, hogy a befektetési szolgáltatók is értesüljenek a részvény átalakításról, és a jelen hirdetményben foglaltak szerint járjanak el. Azonban a benyújtással kapcsolatos eljárás minél problémamentesebb lebonyolítása érdekében javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy a befektetési szolgáltató felkeresésekor vigyék magukkal a jelen közleményt, hogy pontosan egyeztetni tudják számlavezetőjükkel a benyújtáshoz szükséges teendőket, különös tekintettel a KELER Zrt-hez történő beszállítási kötelezettségre vonatkozó feltételeket. TIGÁZ Zrt. 6 / 6

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben