NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a as fejlesztési. időszakra Buzás Sándor Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési. időszakra Buzás Sándor Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a as fejlesztési időszakra Buzás Sándor Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

2 Megérett az idő! A AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAKRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS ELKEZDŐDÖTT Európa: Az EU új Területi Agendája (TA2020) (Magyar Elnökség elfogadva) as Kohéziós politikai reform október az első rendelettervezetek Magyarország: Új Széchenyi Terv (ÚSZT) - fókuszban a KKV fejlesztéssel Erdélyi magyarság gazdaságfejlesztési terve a Mikó Imre Terv (HMIT) Nemzeti Energia Stratégia (NES), Nemzetpolitikai Stratégia, Diaszpóra Stratégia Magyarország: Nemzeti, ágazati, területi stratégiai dokumentumok megújítása Nemzeti Vidékstratégia (NVS), Magyar KFI Stratégia, Wekerle Terv, Külgazdasági Stratégia Új Széll Kálmán Terv és az Új Nemzeti Reformprogram Magyarország: Nemzeti, ágazati, területi programozás 2012 júliusban megindult a as fejlesztési időszak tervezési és felkészülési folyamata! - OTK felülvizsgálata NEMZETI FEJLESZTÉS 2020/2030 Megyei Területfejlesztési Koncepciók tervezése 2013 A as magyar fejlesztési felkészülés Partnerségi Megállapodás és OP-k új generációjának tervezése Egyeztetések a Bizottsággal (Partnerségi Megállapodás, OP-k)

3 Felkészülés a időszakra

4 Főbb változások 2014-től Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 célterület) Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell költeni) Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek) 2 célkitűzés 3 régiókategória (Mo.-on 2 fajta) Vidékfejlesztés, ETE és Mainstream programok együtt-tervezése Új térségi integrációs eszközök: Integrált térségi beruházások (ITI) megyei lépték? Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) jelenlegi LEADER kiterjesztése

5 Országos és megyei tervezési folyamatok áttekintése társadalmasítás elfogadás Nemzeti Fejlesztés 2020 (OFTK) A megyei koncepció elfogadásának előfeltétele az OFTK elfogadása! Megyei Területfejlesztési Koncepciók helyzeaeltárás egyeztetésre kész célrendszer egyeztetésre kész Partnerségi Szerződés tervezése Opera7v Programok tervezése Megyei programozás Szept. Nov. Ápr. Szept. DEC.

6 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020/2030 OFTK helye, szerepe a tervezésben LEGITIM POLITIKAI TERVDOKUMENTUM, TERVEZÉSE JOGSZABÁLYI HÁTTÉRREL TÁMOGATOTT, A FEJLESZTÉSI TERVEZÉS ALAPJA Elkészítéséről a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 9/B. a) és b) pontja rendelkezik, valamint a Kormány 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozata a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról Hosszú távon teljes tervezéssel készül Nyílt, iteratív tervezési folyamat Középtávon fókuszált üzeneteket ad A nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét foglalja keretbe Egy átfogó, nemzeti fejlesztéspolitikai dokumentumban rögzíti az ágazati fejlesztési és a területfejlesztési célokat

7 Hogyan jelöljük ki Magyarország 2020/2030-as céljait? Hazánk középtávon továbbra is erős növekedési kényszerben van. Csak így biztosíthatók kiszámítható pénzügyi, társadalmi és gazdasági viszonyok, továbbá az államadósság csökkentése. Hosszú távon viszont a fenntarthatóságra, öngondoskodásra, azaz a stabilitásra épülő paradigmák ideje köszönt be. Középtávon fel kell készülnünk a nemzeti irányítású, erős belső piaccal, fogyasztással és termelési bázissal rendelkező magyar gazdasági, társadalmi, környezeti rendszer kialakítására. Stratégiailag fókuszaink kialakítása: (1) Kitörési pontok, ahol már középtávon növekedni tudjunk; (2) Legégetőbb problémáink, ahol fordulatra van szükség. Döntően támogatási eszközökkel elérhető fejlesztési célokat jelölünk ki. Gazdaság felől közelítve integráljuk a társadalmi és környezeti tényezőket is. Tervezésre épülő fejlesztés és gazdaságfejlesztés: (1) egységes rendszerbe integrálva a tervezés, a végrehajtás és az értékelés, az ágazati és a területi fejlesztések, a hazai és az uniós fejlesztések; (2) beavatkozások csak kritikus pontokon; (3) bevonva minden érintett.

8 A as felkészülést is szolgáló futó és előkészítés alatt álló nemzeti és ágazati tervezési folyamatok Országos Területrendezési Terv - megújítása Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia és részletes cselekvési programja Nemzeti K+F+I Stratégia RIS3 stratégiái KKV stratégia Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció Magyar Iparstratégiák Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia Nemzeti Logisztikai Stratégia ETE tervezési és programozási előkészítések

9 as nemzeti fejlesztési prioritások A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Korm. Határozata a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről A Kormány a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásáról kötendő Partnerségi Megállapodás első tervezetével egyetértve úgy dönt, hogy a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, amely 1. a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén, 2. a foglalkoztatás növelésén, 3. az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán, 4. a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén, 5. a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán mint nemzeti fejlesztési prioritásokon alapszik.

10 Az intézményi felkészülés biztosítása érdekében megszületett eddigi magyar döntések 1. NFK - Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság felállítása A kormányzati fejlesztéspolitikai döntések felgyorsítása és a hatékony központi szakmai koordinációjának biztosítása érdekében Tagjai: Miniszterelnök, NGM miniszter, NFM miniszter, Miniszterelnökséget vezető államtitkár as és as kormánydöntések előkészítése i OFTK Kormányhatározat - határoz az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) előkészítésének tervezési koordinációjáról az NGM személyében Kiemelt nemzeti fejlesztési programterületek azonosítása - NGM Megyei Fejlesztési Koncepciók és Programok készítése Központi szakmai koordinációja NGM + NFM Térségi koordinációja Megyei Önkormányzatok /2012. NFM miniszteri utasítás as magyar tárgyalási miniszteri biztos kijelölése --) Varga Mihály Úr ) Cséfalvay Zoltán Úr személyében

11 Az intézményi felkészülés biztosítása érdekében megszületett eddigi magyar döntések Kormányrendelet határoz Partnerségi Megállapodás készítésének koordinátora: NGM Operatív Programok készítésének koordinációja: NFM -) NGM az érintett szakpolitikát irányító és tervező Minisztériumokkal közösen készítve Területi felkészülés támogatása: Szakmai támogatásáról: NGM (NTH) Ennek forrásáról: NFM gondoskodik

12 Operatív programok -A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata a közöf európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról Opera7v program megnevezése Forrás Tervezésért első helyen felelős tárca Irányító hatóság elhelyezése Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) ERFA, ESZA NGM NGM Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) KA, ERFA NFM NFM KörnyezeG és EnergeGkai Hatékonysági OP (KEHOP) KA, ERFA NFM, VM NFM Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) ESZA, ERFA EMMI EMMI Versenyképes Közép- Magyarország OP (VEKOP) ERFA, ESZA NGM NGM Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ERFA, ESZA NGM NGM Koordinációs OP (KOP) KA ME ME Vidékfejlesztési OP (VOP) EMVA VM VM Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) EHTA VM VM

13 Stratégiai tervezés, programozás felelősségi szintek FejlesztéspoliXkai VezeX (k) szervezetek és szintek FejlesztéspoliXkai döntéshozó, képviselex és egyeztetési szint Tagjai Kormány Miniszterelnök ÉrinteP tárcák és kormányzag tanácsadók NFK ME államxtkár Miniszterelnök, ME, NGM, NFM Főtárgyaló NGM Varga Mihály Dr. Cséfalvay Zoltán TTT ülés NGM Főtárgyaló (távollétében HÁT) ÉrinteP tárcák és kiemelt szervek szakpoligkai delegáltjai Két, vagy többoldalú vezetői szintű egyeztetések (ÁT, HÁT, kormánybiztosok, hivatalvezetők stb.) ÉrinteP tárcák és kiemelt szervek szakpoligkai delegáltjai + meghívop tagjaik Tárcaközi szakmai koordinációs szint PM + OP Szakértői Munkacsoport ülés NGM- NTH PM + OP érintep tárcák és kiemelt szervek szakmai delegáltjai PM + OP Horizontális Szakértői Munkacsoportok NGM- NTH + speciálisan érinte` első helyi felelős minisztériumok Horizontális MCS érintep szakmai delegáltak

14 Operatív Programok tervezése Eddig megtett lépések kormányhatározatban rögzítettek szerint: 1. A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata értelmében január 31-e az egyes OP-k prioritástengelyének definiálása i NFK ülésen a továbbdolgozás alapjaként elfogadta a kormány 2. A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata értelmében február 28-a az egyes OP-k 0.1 verziójának a koordinációért felelős szaktárcák általi elkészítése Megtörtént az 0.1 OP verziók elkészítése NFK tárgyalás: május 15. Eddig megtett további lépések: PM + OP Tárcaközi MCS ülések legutóbbi EU Bizottsági tárgyalások legutóbbi általános a, folyamatos informális, következő EU szakértői szintű egyeztetések 2 heti rendszerességgel Folyamatos szinte heti rendszeres tárcaközi szakértői egyeztetések Megyei tájékoztató Fórumok Egyéb tájékoztató rendezvények

15 Opera7v Programok és végrehajtás A források várható megoszlása - Kb milliárd Ft Világos üzenet, látható irányok a gazdasági szereplők felé ca. 60% gazdaságfejlesztésre és terüleaejlesztésre (országos és térségi) Ca. 40%- ot az emberi erőforrás- fejlesztésre, az infrastruktúrafejlesztésre, a környezetvédelemre és az energiahatékonyságra. Mi várható a végrehajtásban? Egyszerűsíte` eljárásrend a támogatási döntések meghozatalában Vissza nem térítendő támogatások, az önerő minimalizálása + szélesebb körben pénzügyi eszközök A korábbi tömeges pályázatok helye` kis számú, több évre előre tervezhető programok, felhívások Közfejlesztések elsődlegesen nem pályázax rendszerben kerülnek allokációra Koncentrált, integrált, illetve a terülexség elvét figyelembe vevő forrásfelhaszn.

16 Korábbi végrehajtási tapasztalatokból adódó változtatások A szakpolixka alá rendelt irányítás (Irányító Hatóságok a szakminisztériumoknál), ua. erős koordináció a Miniszterelnökségnél a közötti programok lebonyolítását támogató intézményrendszer központi koordinációs feladatait az erre kijelölt szervezet keretein belül kell kialakítani ME + NFM as időszakra vonatkozó egységes eljárásrendek és működési szabályok kidolgozása ME + MIN + NFÜ közötti programok lebonyolítását támogató intézményrendszer még nyitott, aktuális kérdéseiről, különös tekintettel a közreműködői szervezetrendszer struktúrájára NGM + ME Eszközorientáltság helyep fejlesztési cél orientáltság - az OP- k közöc merev lehatárolások helyep szinergia ERFA- ESZA eszközök komplexebb felhasználása (ESZA EFOP- ban, GINOP- ban, TOP és VEKOP- ban is) Bátrabb gazdasági és ágazax fókusz

17 Regionális forrás felhasználási elvek Kevésbé fejle` régiók (6) A pályázatok támogatásintenzitása: max % A felhasználható források 50%- a kötöp EU2020 célokra Források összekapcsolhatók lesznek, integrált fejlesztési lehetőségek (ITI, CLLD) Kategória Definíció Részesedés ö s s z e s forrásból (%) Legkevésbé fejlett régió GDP/fő/tagállam < GDP/fő/EU27 75 %-a E S Z A minimális részesedés (%) Támogatásintenzitás (%) 50,

18 Regionális forrás felhasználási elvek Fejle`ebb, ún. versenyképességi régiók - Közép- Magyarország Pályázatok támogatásintenzitása: max. 60% A felhasználható források 80%- a kötöp EU2020 célokra ESZA minimum 40% Kategória Definíció Részesedés összes forrásból (%) ESZA minimális részesedés (%) Támogatás- intenzitás (%) Verseny- képességi régió GDP/fő/tagállam> GDP/fő/EU27 90 %- a 12,

19 A as magyar gazdaság és KKV fejlesztést meghatározó tervdokumentumok Eddig elkészült magyar gazdaságfejlesztési megalapozó tervdokumentumok - kiemelten: Új Széchenyi Terv Nemzeti Konvergencia Program és Nemzeti Reformprogram Széll Kálmán Terv 2.0 Magyar Munka Terv Magyar Növekedési Terv Nemzeti Külgazdasági Stratégia Készítés alatt lévő magyar gazdaságfejlesztési megalapozó tervdokumentumok - kiemelten: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció társadalmasítás december Nemzeti KFI Stratégia 2020 társadalmasítás novemberben volt Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció társadalmasítás előtt Nemzeti KKV Stratégia 2020 előkészítés alatt Külgazdasági Részstratégiák előkészítés alatt Tudománypolitikai Stratégia előkészítés alatt

20 as lehetséges gazdaságfejlesztési alapelvek A as ca. 25 milliárd EU-s fejlesztések 60%-a közvetlen központi és térségi gazdaságfejlesztésre menjen! Kiemelten fontos szempont a munkahelyteremtés! Nagyon fontos a célzott és integrált KKV fejlesztés (azaz nem eszközökre szétszabdalt jelenlegi GOP-s, ROP-s gyakorlat folytatása) - Fejlesztések célzott piac és termékkombinációk mentén történjenek ne csak azért és úgy, mert éppen van pályázat Komolyan fókuszálni kell stratégiai területenként és szektoronként a fejlesztések során A Bizottság által is elvárt versenyképességi és stratégiai fókuszálás érdekében az eddigi általános KKV fejlesztési gyakorlat helyett kiemelt cél a fókuszált magyar gazdasági kitörési pontok mentén történő KKV- és gazdaságfejlesztés, azaz a magyar versenyképesség és növekedés szempontjából kiemelt szektorok célzott és fókuszált fejlesztése! Komolyan kell fókuszálni KKV kategóriánként is Azaz MINDEN KKV-t NEM LEHET FEJLESZTENI ÉS NEM IS KELL! Például: magyar gazellák, export- és beszállító képes KKV-k, nemzeti közszolgáltatások, komoly növekedéssel, hálózatosodással és foglalkoztatási hatással bíró KKV-k és hálózataik! Szükséges területi differenciálás is --- pl. növekedési zónák versus szabad vállalkozási zónák A piaci kereskedelmi banki áraknál jobb feltételekkel biztosított Pénzügyi eszközöket bármelyik KKV a megfelelő feltételek teljesítésével igénybe vehesse

21 A as Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) - Indika7v prioritásstruktúra 1. Versenyképes KKV Szektor, Ipari Termelés és Szolgáltatási Központok 17,5% 2. Tudásgazdaság fejlesztése 14% 3. IKT gazdaság, e- közigazgatás, szolgáltatás és technológiafejlesztés (Infokommunikációs Technológia Fejlesztése) 9% 4. Innova7v üzlex szolgáltatások, krea7v szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és hálózatok fejlesztése 14% 5. Kiemelt Térségi és Közösségi Gazdaságfejlesztés 12,5% 6. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalax alkalmazkodóképesség fejlesztése 17,5% 7. Pénzügyi eszközök 14% 8. Technikai segítségnyújtás 1,5%

22 Versenyképes Közép- Magyarország OP beavatkozási területei A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (Intelligens és tudásalapú növekedés) A kis- és közép-vállalkozások versenyképességének javítása (KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése, rekreatív és alternatív gazdaságfejlesztés) Az alacsony CO 2 kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban (Integrált települési infrastruktúra-fejlesztés) A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása (Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre (CLLD)) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem (Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok) Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén (Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok).

23 A as Versenyképes Közép- Magyarország OP (VEKOP) - Indika7v prioritásstruktúra 1. Versenyképes KKV szektor, rekrea7v és alterna7v gazdaságfejlesztés 14,25% 2. Intelligens és tudásalapú növekedés 14,25% 3. Integrált települési infrastruktúra- fejlesztés 15,41% 4. Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre (CLLD 7pusú programok) 7,55% 5. Közösségi infrastruktúra- fejlesztés 15,41% 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 15,41% 7. Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 16,22% 8. Technikai segítségnyújtás 1,5%

24 A VEKOP-ban megjelenő tematikus célok (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása (4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban (8) A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem (10) Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén

25 A VEKOP indikatív prioritás-rendszere PRIORITÁSOK Alap Tem. cél 1. Versenyképes KKV szektor, rekrea7v és alterna7v gazdaságfejlesztés OP- n belüli arány ERFA 3 14,25% 2. Intelligens és tudásalapú növekedés ERFA 1 14,25% 3. Integrált települési infrastruktúra- fejlesztés ERFA 4, 9 15,41% 4. Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre (CLLD 7pusú programok) ERFA 8, 3 7,55% 5. Közösségi infrastruktúra- fejlesztés ERFA 4, 10 15,41% 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok ESZA 9 15,41% 7. Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok ESZA 10, 8 16,22% 8. Technikai segítségnyújtás ESZA 1,50% Kedvezményeze`ek Mikro-, kis- vagy középvállalkozások, önkormányzatok, egyesületek, köztestületek, alapítványok pénzügyi intézmények megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok és kockázag tőkealap- kezelők stb. Gazdasági társaság, természetes személy, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non- profit szervezetek Fővárosi önkormányzat, kerüleg önkormányzatok, KMR térségben található önkormányzatok, illetve az önkormányzatok által vezetep vegyes összetételű konzorciumok stb. Önkormányzatok és intézményeik, mikro- és kis- és középvállalkozások, civil szervezetek stb. Önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, non- profit szervezetek, egyházak, civil szervezetek, a betegellátásban résztvevő gyógyászag intézmények TISZK, BMIK, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, KMR Munkaügyi Központ, ORSZI, Bentlakásos intézményeket fenntartó közpong szervek, megyei és települési önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek stb. Középfokú intézmények, a felsőoktatási intézmények, felnőpképzési és szakképzést adó intézmények továbbá a települési és megyei önkormányzatok és az egyházak stb.

26 Az OP tervezés következő mérföldkövei és kapcsolódó feladatai (indika7v) OP ÜTEMEZÉS HATÁRIDŐ TELJESÍTENDŐ FELADATOK NFK ELÉ MEGY 1. OP első változatok szakmai előkészítése RÖVID összesítő (nem COM, hanem saját) sablon, informális bizottsági egyeztetésre szánt első, nem teljes, kiinduló rövid változat COM-nak is! Elkészül evvel párhuzamosan az első rövid partnerségi és társadalmasítási anyag (előtársadalmasítás)! 2. OP 2.0 verzió Ez az első teljes, informális Bizottsági egyeztetésre és/ vagy kiemelt partnerekkel történő egyeztetésre szánt változat 3. OP 3.0. köztes munkaverzió Nyitott kérdések szakértői és HÁT, ÁT szintű kötelező egyeztetése Bizottsági új COM sablonban, valamennyi fejezet informálisan Bizottságnak kiküldhető A továbbtervezés alapjául szolgál, a kormánynak ad információkat NFK megtárgyalja az OP m á s o d i k t e r v e z e t é t, e l f o g a d j a, é s továbbtervezésre javasolja Nem megy NFK elé 4. OP 3.0 verzió A második teljes, Bizottsági informális egyeztetésre és előzetes társadalmasításra szánt változat NFK megtárgyalja az OP 2.0 verzió tartalmazza: teljes OP sablon szerinti tartalom m á s o d i k t e r v e z e t é t, e l f o g a d j a, é s továbbtervezésre javasolja 5. Nyílt társadalmasítás Miniszterelnökség vezetésével és koordinációjában ind. szeptember

27 További ütemezés és ismert határidők - megjelent Kormányhatározatok alapján Irányelvek a várostérségi integrált közös programok tervezési térségeinek lehatárolása (ITI- k is) közös előterjesztés BM + NGM Közösségvezérelt helyi fejlesztések alkalmazásának módja (CLLD 7pusú beavatkozások) közös előterjesztés: NGM, VM, ME, BM =) július 31. Társadalmasítás első körös OP partnerség: kb. május/június Megyei programozási módszertan kb. május/június Megyékkel stratégiai megállapodás

28 Köszönöm a meg>sztelő figyelmet! BUZÁS SÁNDOR főosztályvezető H Budapest, József nádor tér 2-4. E- mail: A magyar gazdaság, társadalom és terülecejlesztés szolgálatában Egy boldogabb társadalomért és gazdaságért

29 EU 2020 Stratégiával összhangban lévő temaxkus célkitűzések (1) Az innováció, technológiai fejlesztés és kutatás erősítése; (2) A kommunikációs technológiákhoz való hozzáférhetőségének használag sebességének és minőségének emelése; (3) KKV- k versenyképességének növelése, valamint a mezőgazdasági, halászag és vízgazdálkodási szektorok fejlesztése; (4) Az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság irányába való elmozdulás támogatása; (5) A klíma változáshoz való alkalmazkodás és kockázat megelőzés és menedzsment elősegítése; (6) Környezetvédelem és az erőforrások hatékony felhasználása; (7) Fenntartható szállítmányozás elősegítése és a kulcsinfrastruktúrákban a szűk keresztmetszetek feloldása; (8) A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása (9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem (10) Beruházás az oktatásba és a képzésbe (11) Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

30 A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalról (NTH) 2011-ben alapították, január 11-től működik Az NGM háttérintézménye, szerteágazó tervező, elemző, értékelő, disszeminációs feladatokkal Gazdaság- és területfejlesztési tervezési feladatai: Tervdokumentumok készítése, koordinációja, illetve ezekben való szakmai közreműködés - pl. OTK/OFK, Magyar Növekedési Terv, Széll Kálmán Terv 2.0, Magyar Kínai Stratégia, Korea Stratégia, Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2020, Erdélyi Magyar Mikó Imre Terv támogatása, Tervezési és értékelési feladatok ellátása, módszertani koordináció Döntés-előkészítés, állásfoglalás, tanácsadás és minőségbiztosítás Külgazdasági elemzés, gazdasági vezetői információs rendszer építése Nemzeti kontaktponti és projektfeladatok ellátása + NGM as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra való felkészülési feladatainak támogatása, koordinációja (OFTK, ETE, MIGNOP, Megyék, ITI, CLLD stb.) GINOP, TOP, VEKOP 2020 stb. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 - Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Hoffmann Csilla Vezető tervező-elemző, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Dr. Petrás Ferenc Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tervező-elemző, GINOP prioritásfelelős

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Dr. Petrás Ferenc Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tervező-elemző, GINOP prioritásfelelős Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Dr. Petrás Ferenc Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tervező-elemző, GINOP prioritásfelelős Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A as időszak gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei

A as időszak gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei A 2014-2020-as időszak gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségei Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Zalaegerszeg, 2013. november 7. A tervezési folyamat EU új Területi

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO) XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)! Ágazati stratégia A fejlesztések céljait és eszközeit Célrendszerük helyzetelemzésre és helyzetértékelésre épül A fejlesztési eszközöket

Részletesebben

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Tartalom A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülés 2011-2012 július előkészületi időszak EU új Területi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési. időszakra Horkay Nándor Elnök, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH)

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési. időszakra Horkay Nándor Elnök, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Az Európai Unió 2014 2020. programozási időszak támogatási prioritásai és a magyarországi lehetőségek

Az Európai Unió 2014 2020. programozási időszak támogatási prioritásai és a magyarországi lehetőségek Az Európai Unió 2014 2020. programozási időszak támogatási prioritásai és a magyarországi lehetőségek dr. Petrás Ferenc Tervező elemző, GINOP prioritásfelelős Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Tematika:

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Stratégiai és programozási felkészülés a as fejlesztési periódusra különös tekintettel a területi tervezésre és elérhetőség kérdéseire

Stratégiai és programozási felkészülés a as fejlesztési periódusra különös tekintettel a területi tervezésre és elérhetőség kérdéseire Stratégiai és programozási felkészülés a 2014-20-as fejlesztési periódusra különös tekintettel a területi tervezésre és elérhetőség kérdéseire Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról

Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról Az Európai Unió a tagállamok közös és egyéni fejlesztési terveinek megvalósulását a hétéves fejlesztési tervek keretein belül támogatja. Az uniós előírásoknak

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015.

FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015. FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015. Amiről szó lesz 1) K+F+I támogatások 2014-20 között 2) Új közösségi tervezési keretek közös stratégiai keretrendszer

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására

Tervezett humán fejlesztések között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Tervezett humán fejlesztések 2014-2020. között különös tekintettel a hajléktalanok ellátására Horváth Viktor főosztályvezető Balatonföldvár, 2013. augusztus 29. FEJLESZTÉSEK 2014-2020. KÖZÖTT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK

OPERATÍV PROGRAMOK OPERATÍV PROGRAMOK 2014-2020 Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a hazai költségvetés támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei között Vidékfejlesztési Program

A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei között Vidékfejlesztési Program A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei 2014-2021 között Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Czene Zsolt vezető tervező osztályvezető, NAKVI Mórahalom, 2013. december 12 A Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 2. Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 2. Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 2. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.03.04. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése részére tájékoztatás a 2014. március hó 04-i ülés 2. napirendi pontjához

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN HORVÁTH CSILLA településfejlesztési programmenedzser NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája

A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája Tipold Ferenc főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály Hagyomány. Természet. Modernitás. Tokaj - Hegyalja fejlesztési

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője Együttműködési lehetőségek a magyar-horvát területfejlesztésben konferencia Eszék, 2018. február 5. A magyar regionális fejlesztés politika

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA ilos Katalin- Főosztályvezető, emzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

EU Ágazati Operatív Programok

EU Ágazati Operatív Programok EU 2014-2020 Ágazati Operatív Programok Európai Uniós fejlesztési források és az intézményrendszer 2014-2020 Operatív program (indikatív megnevezés) Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

Közlekedésfejlesztési aktualitások Magyarországon (a Kohéziós Politika tükrében ) Kovács-Nagy Rita

Közlekedésfejlesztési aktualitások Magyarországon (a Kohéziós Politika tükrében ) Kovács-Nagy Rita Közlekedésfejlesztési aktualitások Magyarországon (a Kohéziós Politika tükrében 2014 2020) Kovács-Nagy Rita Balatonföldvár 2013. május 15. 2007-2013 időszak általános végrehajtási tapasztalatai Az operatív

Részletesebben

AZ EU FEJLESZTÉSPOLITIKÁJA ÉS TURISZTIKAI VONATKOZÁSAI AZ EU SZAKPOLITIKÁINAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA. A FEJLESZTÉSPOLITIKA PÉNZÜGYI ESZKÖZEI.

AZ EU FEJLESZTÉSPOLITIKÁJA ÉS TURISZTIKAI VONATKOZÁSAI AZ EU SZAKPOLITIKÁINAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA. A FEJLESZTÉSPOLITIKA PÉNZÜGYI ESZKÖZEI. AZ EU FEJLESZTÉSPOLITIKÁJA ÉS TURISZTIKAI VONATKOZÁSAI AZ EU SZAKPOLITIKÁINAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA. A FEJLESZTÉSPOLITIKA PÉNZÜGYI ESZKÖZEI. 2014-2020 Felkészülés a 2014-2020 időszakra Főbb változások 2014-től

Részletesebben

Közösségi alapú tervezés az uniós finanszírozású területfejlesztésben

Közösségi alapú tervezés az uniós finanszírozású területfejlesztésben Bikal, 2013. október 18. Közösségi alapú tervezés az uniós finanszírozású területfejlesztésben Péti Márton NTH 2013. Október 28. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) tervezése A TOP tervezés folyamata

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben