2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: Honlap címe:

2 Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben Hallgatólétszám alakulása Hallgatói előirányzat felhasználása Tudományos Diákköri tevékenység Hallgatói mobilitás Pályázati aktivitás Oktatói változások A kutatási tevékenység értékelése Szakmai rendezvények Változások az intézményi szolgáltatásban Megvalósult beruházások, felújítások Új információs rendszerek Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések Alapítványok, közalapítványok támogatása A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzatgazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek alakulása Előirányzatok évközi változásai A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások A dologi kiadások előirányzatának változása, takarékossági intézkedések A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendelkezésére tett intézkedések 44 2

3 3. Bevételek alakulása A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai Európai uniós programok, nemzetközi segélyprogramok Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Tulajdonosi részesedések Követelések és kötelezettségek állomány alakulása Letéti számla pénzforgalma Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 50 3

4 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény hivatalos neve: Szolnoki Főiskola Szakágazati besorolása: PIR-törzsszáma: Törzskönyvi azonosító száma: Az intézmény működési helye székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány telephelye: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének telephelyei: 1078 Budapest, Hernád út Kiskunfélegyháza, Kossuth L út 31. Honlapjának címe: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal A Szolnoki Főiskola által ellátott tevékenységi kört az alapokmány tartalmazza, alapfeladata az oktatás. A képzésszervezés területén tett intézkedések a műszaki és agrár képzések nappali és levelező tagozatos hallgatóit érintették, az elméleti oktatás teljes egészében átkerült a szolnoki székhelyre, a gyakorlati oktatás egy része együttműködési megállapodás alapján szolnoki szakközépiskolai korszerű műszeres laborháttérrel folyik, illetve a mezőtúri telephely tanüzemeiben, tanműhelyeiben, tangazdaságában. Az üzleti szakok távoktatási konzultációs központja új telephelyre költözött, melynek végleges kialakítása folyamatban van, a konzultációk azonban rendszeresek. A telephely létesítését megalapozó megállapodás alapján készülünk a nappali képzések indítására. Új telephelyként került bejegyzésre a Facultas Alapítvány kiskunfélegyházi középiskolája, ahová nappali és levelező tagozatos üzleti szakokat hirdettünk. A képzéshirdetés területi megújulása mellett számbeli és összetételbeli változtatások is érintik az oktatást, melyben a szakirányok és specializációs lehetőségek a mélyebb, az új, vagy regisztrált de nem indított képzések meghirdetése a szélesebb képzési lehetőségeket eredményezhetik. Keresztféléves beiskolázásunk először volt sikeres. A főiskola létét, fontosságát, tudományos potenciálját 2010-ben az intézetek biztosították. Jelentős változás a hallgatóknak nyújtott tanulmányi szolgáltatások területén az elektronikus kérvénykezelés folyamatos bővítése és az elektronikus index bevezetése volt, valamint a pályázati háttérrel kialakított ügyfélhívó rendszer kialakítása. Az ügykezelési fegyelem mind hallgatói, mind oktatói oldalon javult. A képzések eredményessége tanulmányaikat befejező hallgatók és a végzettséget megszerző hallgatók arányával jellemezhető. A felsőfokú szakképzési szakokon a modul 4

5 rendszerű programok első évfolyama végzett, szakmai vizsgájuk sikerességének nagyobb arányához a nyelvvizsga kötelezettség eltörlése és az új vizsgarendszer is hozzájárult. Az alapképzés hallgatói az előző éveknek megfelelő arányban kaptak diplomát, összefüggésben az elvárt nyelvvizsgák számával. Még nem érezhető azon intézkedés hatása, mely szerint egy nyelvi előkészítő tárgy felvételére kötelezzük a hallgatókat kritérium feltételkénti előírásával, amely a szintrehozás funkcióját is betölti. Képzési együttműködések kezdeményezésére került sor több egyetemmel főiskolával, formális és informális képzéseket folytató intézménnyel. A közös képzések bejegyeztetését és indítását az új felsőoktatási törvényt megelőző várakozások korlátozzák. A külföldi akvizíciós és képzési együttműködési tevékenység hangsúlya átterelődött a határon túli magyar felsőoktatásra (Komárno, Beregszász, Zenta), az angol nyelvű képzések képzésszervezése és beiskolázása a Nemzetközi Iroda hatáskörébe került, a hallgatói cserék rendszere szélesedik, a kurzusok létszáma növekvő. Az oktatás személyi feltételeit tekintve a mindenkori MAB szabályozásnak megfelelő, a természetes fluktuációból adódó oktatói szükségleteket kizárólag fokozatos oktatókkal elégítjük ki. Az óraadók száma és az általuk ellátott órák aránya csökkent. Hároméves fenntartói megállapodás 1 A tervezett mutatók megválasztása a tervezés időszakában (2007) és most is kifejezi az IFT-ben megfogalmazott célok alakulását. Pályázati tevékenységünket is ennek a célnak az érdekében erősítettük, hogy megfelelő forrással rendelkezzünk a tervcélok megvalósításához. A felsőszintű vezetés összességében az oktatási és gazdasági tevékenységet is az IFT-ben meghatározott és a három éves megállapodásban rögzített stratégiai irányok felé terelte, döntően sikerrel. I. Oktatás Az IFT-ben ezen a területen megfogalmazott célokat, úgy mint képzési szerkezet korszerűsítése, a képzések gyakorlati feltétel rendszerének fejlesztése, az idegen nyelvet tanuló hallgatók számának növelése és szintentartása megvalósult. Nem valósult meg viszont az idegen nyelven oktatott hallgatók számának növekedése, mivel a Távol-keleti piacon az igények változtak, valamint a felvett hallgatók nagyobb része nem kapott vízumot. Az idegen nyelvet tanuló hallgatók létszámát befolyásolja az adott évben nyelvvizsgát szerzett és óralátogatási kötelezettség alól felmentett, vagyis a követelmények teljesítésének elismerését megszerző hallgatók száma, illetve a fiziológiai, vagy egyéb igazolt ok miatt a nyelvtanulási kötelezettség alól hivatalosan felmentést kapott hallgatók száma. Aktív jogviszonyban lévő olyan hallgatók is kikerülhetnek a nyelvtanulási kötelezettség alól, akik képzési időn túliak, az előírt nyelvi 1 1.sz.melléklet, Teljesítménycélok 5

6 krediteket már teljesítették. A képzési időn belül pedig a két nyelv, illetve az egy nyelv tanulásárára kötelezett hallgatók száma. Amennyiben az utóbbiak aránya növekszik, a mutató csökkenni fog, két nyelv oktatása pedig csak két szakon folyik. Így a mutató alakulását pozitív és negatív jelenségek is befolyásolhatják. Az időszak alatt meghatározott 75%-os nyelvtanulási célarány 74,4%-os tényarány elérésével kissé elmaradt a célértéktől, de a hibahatáron belül teljesült a mutató, az előző év 73,6%-os arányát így is meghaladta. A hányados elemei abszolút értékben elmaradtak a tervezettől. Nem sikerült teljesíteni a felvételi keretszám feltöltését, pedig PR-tevékenységre évente növekvő összeget fordítottunk, továbbá kedvező feltételeket biztosítottunk nyelv és egyéb felzárkóztató tanfolyamok beindítására. Beindítottuk GO-Card néven hallgatói önmenedzselő programunkat, ahol ingyenes többletórákat biztosítottunk. A vidéki felsőoktatás problémája ismert, a felvételi rendszer változása leginkább a vidéki főiskolákat sújtotta. Országosan is megfigyelhető trend volt, hogy az agrár képzési területen visszaszorulnak a jelentkezések, ez a főiskolán is bekövetkezett. A műszaki és üzleti képzéseken a tantervek átalakításával igyekeztünk a képzést gazdaságosabbá ill. még jobban gyakorlat orientálttá tenni. Szakfejlesztés a főiskolán az elmúlt három évben sikeresen FSZ, ill. szakirányú továbbképzés szakokon valósult meg. Az oktatás területén szerepeltetett mutatók közül arányaiban az idegen nyelvet tanuló hallgatók, valamint az idegen nyelven tanuló hallgatók létszámaránya mutatott növekvő tendenciát. A fent említett problémák miatt a kapacitás feltöltést nem tudta az intézmény teljesíteni. A tantervek átalakításával azonban az idegen nyelvet tanulók aránya az előzetes célértéket mind a három évben elérte, valamint az egy oktatóra jutó hallgatói létszám is kedvezően alakult. Az idegen nyelven oktatott hallgatók számába a két angol képzési nyelvű szak hallgatói, az Erasmus mobilitásban érkező hallgatók számítanak, ezen kívül szabadon választott tárgyakat is felvehetnek angol nyelven a hallgatók, amik nem jelennek meg a kimutatásokban. A évi képzéshirdetésben az állami finanszírozású angol nyelvű képzési lehetőség kimaradt, így jelentős hátránnyal indult a beiskolázás. A 7%-os elvárt arány helyett 3,4% valósult meg, a 2,6%-pontos lemaradás hibahatáron kívül esik. Az újjászervezett angol képzési csoport aktivitása a következő időszakra vonatkozóan bíztató jeleket mutat. Hallgatók részvétele, helyezése OTDK konferenciákon 2010-ben nem került megrendezésre OTDK konferencia, ezért a tényérték 0. A sikertelenség a konferencia hiányának tulajdonítható. A főiskola hallgatóinak Tudományos diákköri aktivitása azonban jelentős volt, a GF OTDK helyett bevezetésre került Közgazdászhallgatók Tudományos Konferenciájára a tavaszi félévben szerzett részvételi jogot 8 hallgató, ebből 5 helyezést ért el. Az őszi félév intézményi TDK konferenciáján 28 hallgatóból 18 jutott tovább a következő évi országos fordulóra. 6

7 Egy oktatóra jutó hallgató Az egy oktatóra jutó hallgatók száma a teljesítményelvárás szerint 34,8 fő, ténylegesen 28,2 fő, az előző időszakhoz viszonyítva csökkent. A mutató alakulását befolyásolják az évfolyamlétszámok, a szemináriumi bontások, a tantermek nagysága. Az órák többsége csoport-nagyságrendben tartott, a Campus 24 fős szemináriumi termei által meghatározott létszám a nagyobb termek egy előadóra jutó magasabb hallgatói számával emelhető. Összevonásokat hajtottunk végre BA-BA csoportok, BA-Fsz csoportok és FSz-FSz csoportok között. Ugyanakkor a főiskola stratégiájában szereplő gyakorlatorientált képzést az alacsonyabb csoportlétszám hatékonyan támogatja, valamint a szintén a stratégiában szereplő személyes, egyéni, differenciált oktatást is a csoportlétszámok teszik lehetővé. A mutatót tekintve jobb teljesítményt ért el az üzleti képzési terület, ezzel szemben a műszaki és agrár képzési terület szétaprózott csoportjai a mutatót gyengítik. Felvételi arányok alakulása intézményi szinten képzési formánként A felvett hallgatók száma az intézményi felvételi keretszámhoz viszonyítva némileg elmarad mind a célértékhez, mind az előző évhez viszonyítva, de jóval magasabb mint 2008-ban és 2007-ben volt Ez egyrészt a keretszám csökkenéséből, másrészt a felvettek számának csökkenéséből, illetve a két csökkenés egymáshoz viszonyított mértékéből származik. A felvett hallgatók száma növekedett a távoktatás tagozaton és a felsőfokú szakképzési szakokon. Így alakult ki az 54,7%-os összesített arány, valamint FSZ képzésben a 74,4%-os teljesítés. Az FSZ célértékének megvalósíthatóságát mérlegelni kell, a néhány éve alkalmazott átcsoportosíthatóság miatt több mint 100% a mutató értéke. Levelező tagozatos képzésünk hallgatóink számát és arányát tekintve a csökkenés ellenére is stabil. 7

8 II. Kutatás A legnagyobb előrelépés a főiskola kutatási tevékenységében következett be. Sikerült a 2007-es bázishoz képest a minősített oktatók számát növelni és a doktori képzésben jelenleg is részt vevők magas száma miatt a további színvonal javulása is biztosított. A főiskola célul tűzte ki, hogy a turisztikai iparág szereplőit felkészíti a világtendenciák alakulásából várható igényekre, másrészt megalapozza a vállalkozói szférában az exportképes vendéglátási és turisztikai termékek fejlesztését. A főiskolán belül kitüntetett szerepet kapott a turizmus ágazat kutatása, az innováció szerepének felértékelése a turizmusban. Ezt biztosítják az elnyert pályázataink forrásai (KKC-világtrendek a turizmusban, Innovatív Turizmusklaszter létrehozása stb.). A vállalt célkitűzések mindegyikét sikerült arányaiban teljesíteni, azzal a megjegyzéssel, hogy az intézményi tudományos normatíva összege csökkent két okból is. Az egyik ok, hogy a normatíva összegének tervezésénél annak inflációt elérő növekedésével számoltunk, azonban 2010-ben nominális értéken is csökkent a normatíva összege. Másik ok, hogy a normatíva számításánál után már csak az oktatói státuszban lévők után lehet a támogatást igénybe venni. A mutatókból nem látszik, azonban szintén előrelépés, hogy az intézmény oktatóinak publikációs aktivitása fellendült, melyre hatással volt az intézmény által kiadott tudományos folyóirat az Economica is. Összes minősítettek aránya az oktatókon belül A két időszak között mind az oktatók száma, mind a minősítettek száma csökkent, azonban a minősítettek száma nagyobb ütemben csökkent az összes oktatói létszámnál. Így az előző évi 34,6%-os tényaránytól és a 39%-os célaránytól némileg elmaradva a 2010-ben 30,1% lett az eredmény, ami 8,9%-pontos romlást jelentett. A változás a korfa kedvezőtlen összetételének tulajdonítható, valamint a PhD hallgatók ütemes előrehaladása sem garantált minden esetben. A 2011-es akkreditációra készülve a minősítettek arányát biztosítani kell, a minősítettek pótlása várható. Benyújtott és elnyert pályázatok arányának alakulása A főiskola által megvalósítás alatt álló két nagy horderejű pályázat mellett, ami azonban igen sok energiát leköt, még néhány kisebbet nyert 2010-ben az intézmény, a beválási arány romlott, nem éri el az 50%-ot, holott az előző időszakban meghaladta azt. A célértéktől való lemaradás 13,6%-pont. Kutatási tevékenység hatékonysága A kutatási bevételek és az intézményi tudományos normatíva aránya rendkívül jól alakult, mind rövid, mind hosszú távon. Tényértéke 92,4%, a tervezett célérték 50%. Az iránymeghatározás jó, a bevételt is eredményező kutatásokat fenn kell tartani a továbbiakban is. A szervezeti átalakulás a kutatás hangsúlyozásával, a Vidékfejlesztési Kutató és Innovációs Központ létrehozásával megteremtette a további fejlődés alapját. 8

9 III. Gazdálkodás A gazdálkodás területén lényeges változás az infrastrukturális ellátottság javulása, amit a PPP-konstrukcióban megvalósult Campus és a felújított kollégiumi beruházások biztosítottak. Az oktatásnak sikerült olyan tantermi, előadói, labor hátteret biztosítani, amely elvárható a főiskolai oktatás terén, amelyre eddig a középiskolának épült ingatlanban nem volt lehetőség. Az üzemeltetés is hatékonyabbá vált, mind az üzemeltetés, mind pedig a közüzemi ellátás terén. A megfelelő számú és méretű előadók és tantermek lehetővé tették az elméleti oktatás hatékonyabb megszervezését is. A főiskola vagyona a szükségtelenné vált régi épületek tervezett eladása miatt csökkeni fog, de valójában a PPP konstrukciós bérleti jogviszony továbbra is biztosítja az oktatás infrastruktúrájának minőségét. A mutatók kapcsán kijelenthető hogy a saját bevételek aránya akár egy hallgatóra, akár egy közalkalmazottra nézve is teljesült. A PPP konstrukcióban üzemeltetett épületeink üzemeltetési és közüzemi költségeinek terven felüli alakulása elsősorban az energia és egyéb közületi szolgáltatások árszínvonalának jóval az infláción felüli emelkedése az oka. A főiskola tartozásállomány a évi bázishoz képest 2010-re mind összességében mind pedig a 60 napon túli tartozásállomány tekintetében csökken, változása azonban nagyban függ a fenntartó maradványtartási előírásának, esetleges tárgyévi zárolásának kötelezettségétől is. IV. Szervezeti hatékonyság Szervezeti változások iránya folyamatosan alkalmazkodott a nehezebb pénzügyi helyzethez, amely a hallgatói létszám apadásából, ezáltal a változó normatívák öszszegének folyamatos csökkenéséből adódott. A hiányzó pénzügyi fedezetet a TÁMOP pályázatok elnyerése biztosította, amelynek keretében kialakításra kerül a VIR és DPR rendszer, létrehozzuk a Karrier irodát, és kiterjesztjük az Alumni szolgáltatásokat is. Az él- és tömegsportot kiemelten támogatjuk, ezáltal több sportágban (kosárlabda, vízilabda, kézi és röplabda) fő élsportolót oktatunk. Ezen sportágak népszerűségén keresztül is próbáljuk ellensúlyozni a hallgatói létszám csökkenését. Az előzetes célértékekhez képest minden mutatószámunkat sikerült teljesíteni. A kollégiumi férőhely-kapacitás az összes kollégiumba jelentkező hallgató számára elegendő, a szabad kapacitásokat igyekeztünk értékesíteni (pl. bérbeadás Mezőtúron). Az intézmény továbbra is kiemelten kezeli az él- és elsősorban a tömegsportot, melynek érdekében hosszú távú bérleti szerződéssel rendelkezik sportcsarnok tekintetében, ill. C tantárgyként továbbra is oktatja a menedzsersportokat (Squash, Tenisz stb.). Szintén kiemelten fontos a hallgatói rendezvények megtartása is, melyen karrier-tanácsadás, tanulás-módszertani tanácsadás kiemelt figyelmet kapnak. A főiskola a tervnek megfelelően a három év átlagában csökkentette a vezetők létszámát, ill. figyelmet fordított a controlling folyamatok hatékony működtetetésére, controlling szervezetet működtet összhangban a TÁMOP pályázattal ahol a VIR rendszernek és a mérhetőségnek kiemelt fontossága van. 9

10 V. Nemzetközi és regionális együttműködés A főiskola előrelépett a külföldi hallgatók létszámának alakulása terén (részképzést is figyelembe véve), de a tervezett célt nem érte el. Ehhez már a korábban taglalt okok is hozzájárultak (vízum problémák). Az idegen nyelven oktatott hallgatók létszámának csökkenése annak ellenére bekövetkezett, hogy a főiskola második alapszakra is kiterjesztette a képzést (Turizmus, és Nemzetközi gazdálkodás). A részképzésben résztvevő külföldiek száma és a kiutazott saját hallgatóink száma növekedett, amely az Erasmus ösztöndíjaknak köszönhető. Az oktatók is lényegesen nagyobb számban utaztak konferenciára, ahol elődadásokat is tartottak, továbbá társintézményekhez vendégoktatóként is részt vettek képzések lebonyolításában, előadások megtartásában (pl. Szlovákia, Lengyelország, Finnország, Norvégia). A főiskola Észak alföldi térségbe történő beágyazódása folyamatos feladat volt, amely különösen a turizmus és a megújuló energiagazdálkodás területén a legmélyebb. Az intézmény minden oktatott területén szerződéseket kötött a szakmai vállalkozásokkal, szervezetekkel, ezáltal a szakmai és tudományos információk kölcsönösen elérhetőek. Mutatók tekintetében a hallgatói mobilitásban, az oktatói mobilitás, valamint a régióbeli beágyazódás kapcsán teljesíteni tudtuk a főbb mérőszámokat. A Szolnoki Főiskola az elmúlt három évben jelentős lépéseket tett nemzetközi kapcsolatai fejlődéséért és nemzetköziesítéséért. A vizsgált három évben különösképpen a tudatos és rendszerszerű kapcsolatépítést megelőző évi állapothoz képest az ad hoc külföldi utazások és esetenként fellángoló intézményközi nemzetközi kapcsolatok Szolnoki Főiskoláját felváltotta a rendszeres hallgatói és oktatási mobilitással, nemzetközi szervezeti tagsággal, széleskörű kapcsolatrendszerrel, angol nyelvű képzéssel, nemzetközi programokkal rendelkező, egyes területeken a nemzetközi kapcsolatok tapasztalatait a napi gyakorlatba is beépítő Szolnoki Főiskola. A főiskola angol nyelvű képzése (két szakon) adja bázisát a külföldi hallgatók fogadására. A képzésben nagyobbrészt magyar anyanyelvű hallgatók vesznek részt, azonban tanulnak (illetve a évi időszakban tanultak) a két programban kínai, indiai, ukrán, afgán, török hallgatók is. Az ő létszámuk azonban nem érte el a tervezéskor megadott létszámot. Ennek okai az alábbiak. A tervszámok megadásakor a főiskola épp jelentős offenzívát hajtott végre a távol-keleti, elsősorban a kínai felsőoktatási igények kihasználása érdekében a távoli országokban a kapcsolatépítés és a hallgatótoborzás terén. A tervdokumentáció készítésekor a tárgyalások és a kapcsolatok építése optimizmussal töltötte el az intézmény akkori vezetőit, s azok alapján komolyabb létszámú kínai és indiai hallgató szolnoki képzése tűnt reálisnak s ez tükröződött a tervszámokban. Utólag viszszatekintve optimizmusunk túlzott volt; a partnerek az ígért (és több esetben szerződésben vállalt) hallgatói létszámot nem közvetítették, a jelentkezők egy része nem rendelkezett a megfelelő nyelvtudással, s a jelentkezők egy részének vízumkérelmét elutasították. 10

11 A Szolnoki Főiskola jelentős eredményt ért el a nemzetközi kapcsolatok terén, azonban még számos területen mutatkoznak feladatok, amelyeket azonban kihívásnak és lehetőségnek tekintünk, ami mind intézményi, mind pedig egyéni szinten teret biztosít a fejlődésnek és lehetőséget nyújt szakmai sikerek elérésére. A) A vállalt teljesítménycélokkal kapcsolatos adatszolgáltatás: B) Szöveges értékelés 1. Az adott területnek az intézményfejlesztési tervben szereplő főbb stratégiai céljai és a megállapodásban vállat teljesítménycélok kapcsolata: A főiskola részben az üzleti képzési területen, másrészt a műszaki és agrár képzési területeken folytat többszintű képzést (FSZ, alapképzés, szakirányú továbbképzés) a gazdasági, a műszaki és az agrár képzési területekre kiterjedően. A főiskola az országos és kiemelten a térségi igényekhez rugalmasan alkalmazkodó oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési szolgáltatási jellegű kínálatot nyújtó innovatív felsőoktatási intézmény, amely hagyományaira építve komplex tevékenységével, a minőség iránti elkötelezettségével részt vállal az alföldi térség gazdasági-társadalmi felemelkedésében. Mindezeket a főiskola a fenti célok iránti elkötelezettséggel, a társadalmi, a civil- és a gazdasági szférával, a hazai és a külföldi szakmai, munkaadói és más szervezetekkel történő szoros és újszerű együttműködésben, erőforrásainak a felhasználói igények szolgálatába állításával valósítja meg. 2. Az egyes mutatók közötti alakulásának értékelése: V.5. Tény Célérték Tény Célérték Tény Célérték Tény Összes külső régiós együttműködés Összes együttműködések száma Teljesítménymutatók 15,89% 18,26% 19,53% 19,17% 19,00% 21,09% 30,67% A vállalt teljesítménycélok éves célértékeinek teljesülése csaknem kiegyensúlyozott értékeket mutat. A célértékektől pozitív eltérés volt folyamatában tapasztalható. A folyamatos fejlődést a vezetés és a Szenátus által megtett intézkedések folyamatosan biztosították. 11

12 C) A megállapodás kapcsán, a további finanszírozással kapcsolatos javaslatok: A mutatót indokolt lenne kiterjeszteni a Közép-alföldi térségre is, hiszen a Szolnoki Főiskola képzési, szolgáltatási funkciói jelentősen átnyúlnak Bács-Kiskun, illetve Pest megye területére. Összegzés Összességében az IFT-ben szereplő főbb stratégiai célokat megvalósítottuk. A 3 éves megállapodásban rögzített célértékekhez képest a mutatószámok aránya 75%-ban teljesült. Az elmúlt három évben folyamatosan módosítottuk az IFT-t és az ehhez kapcsolódó belső intézkedéseket, hogy a legfontosabb célt, a főiskola fizetőképességét fenntartsuk. Ezáltal tudtuk biztosítani az oktatók képzésének folyamatos feltételeit, a pályázatokhoz az önerőt. A szervezeti átalakítások révén az intézeti gazdálkodás bevezetésével érdekeltté tettük az egységeket a bevételek növelésében, amely szintén biztosította az egy közalkalmazottra jutó bevétel teljesülését. A 3 éves megállapodás legnagyobb előnye számunkra az volt, hogy az intézményi fenntartás és működés kiadásait az előre meghatározott tervszámok ismeretében tervezni tudtuk, amely döntően hatott a főiskola biztonságos működésére. Speciális támogatások értékelése A Tangazdaság támogatás felhasználásának értékelése Az állami támogatás tette lehetővé a mezőtúri telephelyen működő Tangazdaság működését, mivel az intézmény ÁFA alanya, az oktatás ÁFA mentes, ezért az ÁFA-t nem lehet visszaigényelni. A mezőgazdasági termelés időjárás függő, ezért az éves aszály, belvízkár miatt saját árbevételéből a Tangazdaságot nem tudtuk volna működtetni. A támogatást a mezőgazdasági termelésen belül mivel biogazdálkodást folytattunk fémzáras vetőmagra, öntözési lehetőség biztosítására, nyári idénymunkák kiadásaira, hallgatók hetesi gyakorlatának költségeire fordítottuk. Tanszálloda, Tanétterem támogatás értékelése A turizmus szak hallgatói minden munkafázisban végeznek gyakorlati tevékenységet, szobaasszony, portaszolgálat, szállodai pénzügyek. Velük folyamatosan foglalkozik a szálloda menedzsmentje, ezért munkaidejük egy részét oktatásra fordítják. A Tanétteremben az ételkészítés folyamatában vesznek részt a hallgatók. A konyhatechnológia minden fázisát oktatják az étterem szakoktatói. Az állami támogatást a gyakorlati oktatók személyi kiadásaira, a felszolgáló és ételkészítés tárgyi eszközeire, védőruhákra fordítottuk. A gyakorlati képzésnek része a hideg- és melegkonyhai ételek kis adagokban (4 adag) való elkészítése, amelynek nyersanyag költségeit finanszírozzuk a támogatásból. 12

13 Költségvetési támogatás évre Az irányító szerv által a három éves fenntartói megállapodás keretében a évre biztosított alap és változó támogatás és az azzal való elszámolás összegzését mutatja az alábbi táblázat: Megnevezés Rendelkezésre Intézményt megillető álló támogatás támogatás Különbözet Hallgatókkal kapcsolatos juttatások Képzési normatíva támogatása Tudományos normatíva támogatása Speciális programok támogatása Változó támogatások összesen Céltartalék terhére biztosított egyéb támogatás Működést szolgáló fenntartói támogatás Speciális programok támogatása PPP programok támogatása Három évre biztosított alaptámogatás Intézményi támogatás összesen A változó támogatás alakulása elsősorban a hallgatói létszám csökkenése miatt változott kedvezőtlenül, az összes visszafizetési kötelezettség eft, amely az állami támogatás 10,4%-a. A visszautalandó állami támogatás közel 79%-a a főiskolát meg nem illető hallgatói normatíva összege. eft Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben A képzéskínálat fejlesztésére mind a diverzifikálás, mind a differenciálás jellemző volt és mindhárom képzési szinten (felsőfokú szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés) megjelent. Az alapképzések tartalmi átalakítása a tantárgyi programok szintjén elkezdődött, az ismeretanyag gyakorlati alkalmazhatóságának növelése került előtérbe, amit az alacsonyabb hallgatói létszám is lehetővé tesz. Ugyanakkor előkészíti a tantervek kompetenciák megszerzésén alapuló jövőbeni átalakítását. A négy alapképzési szak és a két angol nyelvű képzési szak tantervi óraszámait a szenátus a nyelvi képzés területén növelte, amelyet állami támogatásból nem, csak napi bevételből tudunk finanszírozni. Egyéb módosítások a tantárgyi elnevezésekben jelentek meg, amelyek a lefedett ismeretanyagot egyre jobban tükrözik. A tartalomfejlesztés megjelent a tananyaghordozókban is, a saját készítésű jegyzetek vagy hiánypótlónak számíthatók az adott szakmai területen, vagy az ismeretek aktualizálása miatt újra kiadott művek, vagy a távoktatási módszertant beépítő, vagy abba beleillő digitális kiadványok. A Képzésfejlesztési stratégia kialakítása folyt az év második felében, a képzéspiaci keresleti trendeknek és a pályázati háttér alapján, a munkáltatók véleményét figyelembe vevő kutatásnak megfelelően a további képzési programok kidolgozása a műszaki területeken fog megtörténni. A felsőfokú szakképzés képzéskínálata a gazdasági területen bővült, a műszaki és agrár területeken stagnált, az azonos szakmacsoportba tartozó képzések elágazásainak kidolgozása és meghirdetése a választékot növeli, az egyes 13

14 területek túlképzését csökkenti, ugyanakkor a közös modulok miatt a képzés lebonyolítása racionalizálható. Így először került meghirdetésre a WEB-programozó szak, valamint kidolgozásra és regisztrálásra került a Számviteli szakügyintéző szak. A szakirányú továbbképzések rugalmasan alkalmazkodnak a diplomával már rendelkezők egyéni és vállalati képzési igényeihez, az előbbi az üzleti (főként a pénzügyi és marketing jellegű), az utóbbi a műszaki és agrár (főként alternatív energetikai, hulladékgazdálkodási) képzésekre jellemző. A felnőttképzés területén a rövid ciklusú képzéskínálat is bővült, az agrár területen a fiatal gazdálkodók képzésébe kapcsolódott be a főiskola Hallgatólétszám alakulása A hallgatói létszám alakulásában a főiskola ismertsége, elismertsége és az adott év felvételi rendszere, valamint ennek következtében kialakult keretszámok és ponthatárok játszanak szerepet. A magas ponthatárok miatt a normál felvételi eljárásban felvett alacsony hallgatószámot a hatékony pótfelvételi kampány során jelentkező hallgatók növelték, arányaiban a felsőfokú szakképzési szakok felé eltolódva de nem érte el az előző évit. A felvételi statisztikák alapján a főiskola első helyen áll az elsőhelyes jelentkezők és felvettek aránya alapján az országban. Ugyanakkor egy másik olvasatban a mutató azt is jelenti, hogy egyre alacsony a jelentkezők száma főiskolánkra. A komplex mutató alapján történő minősítésben pedig közgazdászképzéseinket a vidéki főiskolák között a legjobbnak értékelik, az összesített rangsorban e tekintetben a 11. helyet foglaljuk el. 14

15 Jelentkezett és felvett hallgatók Képzés Év Jelentkezők Felvettek Összes Első AN Állami Összes AN Állami Keresztféléves 2009/K Szeptemberben induló 2009/Á Pótfelvételi 2009/P év összesen Keresztféléves 2010/K Szeptemberben induló 2010/Á Pótfelvételi 2010/P év összesen A kedvezőnek ítélt statisztikák és minősítések ellenére a felvételi rendszer jelentős változása továbbra is kedvezőtlen helyzetet teremt a Szolnoki Főiskolának is, ami további évekre halmozottan érezteti hatását ben a jelentkezők száma, összesen fő volt, ebből a felvettek száma fő, ami a jelentkezőknek csupán 40%-át jelenti. Ezen belül az alapképzésre jelentkezettek számának csupán 25%-ka került felvételre ben a jelentkezők száma előző évhez képest 10%-kal csökkent, ebből a felvettek aránya 36,5%. Ugyanakkor az alapképzésre felvettek aránya csupán 18,9% az előző év 25%-ával szemben. Intézményünkben a tanulmányokat folytatók száma évről-évre csökken óta a létszámcsökkenés megközelíti az főt. A hallgatói létszám legnagyobb szegmensét kitevő nappali tagozaton átlagosan fő folytatta tanulmányait, ami a hallgatóknak 49,2 %-át jelenti. A levelező és távoktatásos képzésben a márciusi és októberi statisztika átlaga szerint fő vett részt (50,8%). Megnevezés október 15. Összes hallgató (fő) október Október oszlopból Költségtérítéses (fő) 3. oszlopból 4. oszlopból Nappali tagozat o ebből felsőfokú szakképzés Levelező tagozat ebből o felsőfokú szakképzés o szakirányú továbbképzés o újabb diplomás Távoktatás Összesen Az előző évek októberi hallgatói létszámát elemezve megállapítható, hogy az évrőlévre csökkenő tendencia érzékelhető a költségtérítéses és államilag finanszírozott létszámoknál egyaránt. 15

16 A évben a Szolnoki Főiskola októberi hallgatói létszáma fő, ami a évi főhöz képest 19,3%-kal alacsonyabb. A hallgatói létszámváltozást mind a nappali, mind pedig a levelező tagozatosok létszámának csökkenése okozta, mely leginkább az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók esetében jelentkezik Hallgatói előirányzat felhasználása A 119 eft/fő hallgatói normatíva a évben éves átlagos szinten 1.067,5 fő után jár intézményünk részére, ami eft-ot jelent. A eft rendelkezésre álló előirányzat így eft túlfinanszírozottságot jelent, ami a NEFMI felé befizetendő. Köztársasági ösztöndíjak Köztársasági ösztöndíjra eft állt rendelkezésre a évi költségvetésben év tavaszi félévében 6, az őszi félévben 9 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult. A hallgatók havonta 34 eft-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan eft került kifizetésre. Így ezen a jogcímen további eft visszafizetési kötelezettség terheli a Szolnoki Főiskolát. Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 318 fő az őszi félévre 274 fő nyert, melyre az intézmény eft-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra eft állt rendelkezésre, így a főiskolának eft többletutalás történt, ami visszafizetési kötelezettséggel jár. A 51/2007 Kormányrendelet 16 (2-3-4) alapján meghatározott hallgatói körnek kötelező szociális támogatást biztosítani. Ezen a jogcímen eft került kifizetésre, mely a kötelező minimális összeggel számítva 10 eft/fő/hó, kapcsolódó létszám pedig 155 fő. Ezen támogatást a 119 eft/fő hallgatói normatíva terhére teljesítette a főiskola. 16

17 Kollégiumi támogatás szociális viszonyok A statisztika szerint márciusban 436, októberben 353 nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A nem intézmény székhelyén lakók viszonylatában a kollégiumban lakók aránya 61,2%. A kollégiumi normatívát a év során 116,5 eft/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján eft támogatás illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló eft-ból így eft visszautalandó. Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 485, illetve 563 fő volt, ezen létszám után eft illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló eft túlfinanszírozásból további eft befizetési kötelezettség terheli az intézményt. A lakhatási támogatás összegét a PPP üzemelésű kollégium bérélésre fordítottuk, ill. fordítjuk, amely kollégium a hallgatók minden igényét kielégíti. Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9 eft/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 1.067,5 hallgató után igényelhette a főiskola, amely összesen eft-ot jelent. A eft rendelkezésre álló keretből eft a befizetési kötelezettség terhe. A főiskola hallgatói juttatási és térítési szabályzata alapján a sport és kulturális normatíva négy részre került felosztásra, % arányban. Ezeket a kereteket központi rendezvények támogatására, sportcélú rendezvényekre egyaránt használták, segítségével több kiemelkedő program valósult meg 2010-ben is. A tankönyv és jegyzettámogatás 56%-a szociális támogatás keretében hallgatói jegyzettámogatásra, 24%-a a jegyzetkiadás támogatására fordítódik, 20% pedig sport és kulturális célokra a kormányrendelet előírásainak megfelelően. A fentiek alapján összességében eft hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra jogosult a főiskola, ami eft-tal magasabb összeg, mint a rendelkezésre álló eft Tudományos Diákköri Tevékenység A Szolnoki Főiskolán a legrégebb óta működő tehetségműhely a Tudományos Diákkör évben két TDK konferencián vehettek részt a hallgatóink. Áprilisban a Közgazdász Hallgatók Tudományos Tanácskozásán, amely a BSc képzésben résztvevő közgazdász hallgatók országos versenye. Az áprilisi fordulón a és évi XIII. és XIV. Intézményi TDK Konferencia helyezettjei indulhattak, amennyiben nem értek el helyezést a 2009.évi XXIX. OTDK Konferencián. Novemberben a XV. ITDK Konferenciát szerveztük meg, amely az első olyan konferencia volt, amelyen a gazdasági, a műszaki és az agrár területek hallgatói közösen vehettek részt. A évi létszámadatokhoz mérten a hallgatók 1%-a vett részt a versenyen, ez az arány a korábbi évek részvételi arányával megegyező. 17

18 A versenyeken induló hallgatók, dolgozatok és díjazottak számadatai: Konferencia Versenyen induló dolgozatok Versenyen induló hallgatók Díjazott dolgozatok Díjazott hallgatók Közgazdász Hallgatók Tudományos Tanácskozása XV. ITDK A hallgatói díjazásokat a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány és a Hallgatói Önkormányzat, az ITDK szervezési költségeit az intézmény finanszírozta Hallgatói mobilitás A év a nemzetközi kapcsolatokban az útkeresés éve volt. Az év során összességében a Szolnoki Főiskola tanszékei és más szervezeti egységei széles körű, színes és többrétű nemzetközi kapcsolatokat folytattak. Az év során több, addig ezen a területen passzív vagy csak kisebb aktivitást mutató kolléga kezdett intenzív nemzetközi életbe. A nemzetközi kapcsolatok egyszerű utazástól a komoly projektépítésig kiterjedtek. A nemzetközi kapcsolatok szervezésében és folytatásában döntő mértékben az oktatók egy szűk, de bővülő része vesz részt. Ez évről évre növekszik s növekedett 2010-ben is. A további bővülés legjelentősebb akadályát a nyelvtudás, a nemzetközi tapasztalat vagy a motiváció hiánya képezi. A év során mind oktatói, mind hallgatói mobilitásra sor került; személyzetire azonban nem. A célországok közül kiemelendő Spanyolország és Portugália és Németország ben három hallgató töltötte szakmai gyakorlatát külföldön Erasmus támogatással. A hallgatói kiutazások növelését elsősorban a hallgatók gyenge nyelvtudása és a mérsékelt érdeklődés akadályozza. A beérkező hallgatók száma növekvő tendenciát mutat; a kezdeti 2-3 hallgató létszáma 2010-ben 23-ra emelkedett. A származási országok viszonylag egyenletesen oszlanak meg: hallgatóink Spanyolországból (a legtöbb), Lengyelországból, Belgiumból, Franciaországból és Litvániából érkeztek. Tervezzük a hallgatói létszám további növelését, mert a külföldi hallgatók jelenléte nagymértékben segíti a nemzetköziesítés folyamatát. Az oktatói mobilitás kiemelkedő jelentőségű, hiszen külföldi oktatási gyakorlatot tesz lehetővé kolléga számára, illetve tanulásra, konzultációra, jó gyakorlat átvételére, benchmarkingra és kapcsolatépítésre ad lehetőséget. A évben három oktató kollégánk utazott partnerintézményhez Erasmus támogatással. A kiutazások száma bővíthető lenne további források megpályázásával; a korlátot azonban nem a kiutazás forrása, hanem a pályázatok alacsony száma képezi. Az oktató kollégák pályázati kedve alacsony olyannyira, hogy 2010-ben jelentős támogatási összegeket kellett viszszafizetnünk, mert nem tudtuk a forrásokat kihasználni. A nem oktató dolgozók mobilitása esetében ugyanez a helyzet; tavaly senki nem utazott ki. 18

19 A MarkSim egy nemzetközi üzleti stratégiai és marketing játék, amelyet évek óta a Szolnoki Főiskola koordinál. A programban 7 partnerintézmény vesz részt. A játék lehetővé teszi hallgatóink számára a tanultak szintetizálását és alkalmazását nemzetközi környezetben. A szakmai és szervezési folyamatokban résztvevő kollégák nemzetközi tapasztalatai gyarapodnak ben a játékot Szolnokon rendeztük meg, alapvetően nagy sikerrel. Hozzávetőlegesen 70 nemzetközi hallgató és kolléga volt csaknem két hétig folyamatosan a főiskolán ben a Businet éves konferenciáján és közgyűlésén ismét részt vettünk. A részvételnek két fő célja volt: továbbképzés a nemzetköziesedés terén, illetve a főiskola számára nemzetközi projektek szervezése vagy megalapozása. A részvétel és a konferencián folyó networking eredményeképpen több nemzetközi programot alapoztunk meg, illetve folytattuk az előző évben megkezdetteket. Az oktatók angol nyelvi felkészültsége közepesnek mondható nagy szórással. Megítélésünk szerint az angol nyelvű képzésünk jelenleg működőképes, képes hazai és külföldi hallgatókat fogadni, angol nyelven oktatni és a hallgatókat diplomáig eljuttatni. Szigorú nemzetközi mércével mérve az angol nyelvű képzésünk azonban távolról sem mondható nemzetközi szinten is megfelelő színvonalú és rendszerű képzésnek. Meg kell azonban hozni a döntést, hogy színvonalas, nemzetközi szinten is elfogadható (vagy jó), kettős diploma kiadására vagy közös képzésre (és annak akkreditációjára) alkalmas angol nyelvű képzést akarunk folytatni, vagy a jelenlegi szinten akarjuk tartani Pályázati aktivitás Európai Uniós támogatási programokban intézményünk részt vesz, de lebonyolítását hazai finanszírozó szervezet segíti. Több nyertes pályázattal rendelkezünk, illetve benyújtott elbírálás alatt lévőink is vannak. Összességében 2010-ben a pályázatokkal kapcsolatban beérkezett 258 millió forint, ezzel szemben a kiadások 282 millió forintban teljesültek. Mivel a pályázatok túlnyomórészt utófinanszírozásúak ezért az aránytalanság. A kiadás összege az önerőt is tartalmazza ben hat pályázatuk zárult le, elbírálás alatt lévő pályázataink száma öt. 19

20 Elnyert/művelt pályázatok 2010-ben Pályázat címe, jele Növényvédőszer megtakarítást lehetővé tevő permetezőgép fejlesztése és prototípus előállítás EA_KFI-07-permetez OMFB-01043/2009 Mobil bioreaktor és mérőrendszer kifejlesztése helyszíni biogáz előállítási technológiai kísérletekhez EA_KFI_07-bioreakt OMFB00931/2009 Környezettudatos oktatás és szemléletformálás a szolnoki kistérség gyermekei és diákjai számára, a táborok szervezésével, a kerékpáros közlekedés, és a túrázás feltételrendszerének javításával NA Túravezető képzés Jász- Nagykun Szolnok Megyében NA Támogató Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor pályázat Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor pályázat Környezetvédelmi alap Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Norvég Alap Környezetvédelmi alap Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Norvég Alap GKM KKC-2008/V Támogatás összesen (Ft) Kezdő vállalkozói tudás ösztönzése - Világtrendek a turizmus-iparban: vállalkozói kultúra és tudás fejlesztése Innovatív turizmus klaszter alapítás ÉAOP A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KKC- GKM 2008-A KKC-2008-A TEMPUS Közalapítvány Norvég személyzeti mobilitási program 07/002/NA/N TEMPUS Közalapítvány Norvég hallgatói mobilitási program 07/002/NA/N A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex TÁMOP / hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán Komplex megközelítésű tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap-és mesterszakjaihoz TÁMOP /1/A ,- Konzorciumi tag Nemzeti Tankönyvkiadó Hallgatói szolgáltatás fejlesztés TÁMOP , Oktatói változások A tudományos fokozattal rendelkező oktatói háttér a szakok indításának és működtetésének akkreditációs feltétele, ezáltal a hallgatókkal együtt a felsőoktatási intézmények létének a meghatározója. A minősített, tudományos fokozattal rendelkezők száma, aránya humán erőforrás vonatkozásában a K+F+I tevékenység feltételeként is jelentkezik. Intézményi szinten az elmúlt tanévben 36 fő rendelkezett tudományos fokozattal és 32 fő vett részt PhD. képzésben évben három fő fokozatot szerzett. Ez évben doktori iskolába felvételt nyert három fő. A kinevezett oktatókra, kutatókra vetítve a tudományos fokozattal rendelkezők jelenleg 32,4 %-os minősített arányt jelentenek, amely változatlan oktatói létszám mellet a közeljövőben a PhD képzések befejezésével tovább növekedhet. 20

21 A PhD tevékenység kiemelten támogatott terület intézményünkben. Belső pályázati rendszer bevezetésre került sor, így minden PhD-s hallgatónak lehetősége van kutatását finanszírozni, a védési időszakban pedig a felmerülő költségekhez az intézmény hozzájárul. A tudományos fokozat megszerzése egyaránt egyéni és intézményi érdek. Napjainkban szerepe felértékelődött, mert az intézmények fennmaradásért folytatott küzdelmében egyik determináns befolyásoló tényező. Az egyéni célkitűzések teljesítését segíti a főiskola vezetése a kedvezőtlen pénzügyi helyzet ellenére és a képzésben résztvevők és az azt tervezők agyagi és szakmai segítését kiemelt feladatának tekinti Kutatási tevékenység A Szolnoki Főiskola célja, hogy az intézmény a térség olyan oktatási, kutatási és szolgáltatási centruma legyen, amely a társadalom és a gazdaság szereplőivel együttműködésben sikeres és eredményes kutatási fejlesztési és innovációs tevékenységet fejt ki. A K+F+I minősítésének intézményi, fakultási, kutatóműhelyi, szervezeti egységi szempontrendszere az oktatói követelményrendszerben rögzítetteken, a MAB akkreditációs követelményrendszerén és a minőségbiztosítási rendszerünkben foglaltakon alapul. Ezen dokumentumokban foglalt minőségi mutatók egymással szinkronban vannak és egyértelműen meghatározottak. A K+F+I tevékenység fő minősítési területei és azok tartalma: dokumentált kutatási tevékenység; publikációs tevékenység; szakmai tudományos közéleti tevékenység. tudományos fokozatszerzés Dokumentált kutatási tevékenység A központ szolgáltatási szerepköre az intézmény K+F+I tevékenységére kiható koordinációt foglalja magába (a pályázati koordináció az intézmény kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégiájával összhangban történik) kihasználva az intézmény kapcsolatrendszerét. Publikációs tevékenység, publikációs kiadvány A Szolnoki Főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását a főiskola Tudományos Tanácsa irányítja. Meghatározza a stratégiai kutatási fő irányokat, fő kutatási tématerületeket. A Főiskolán elsősorban a képzési ágakhoz köthető tudományterületeken folyik aktív és eredményes pályázatos és megbízásos K+F+I tevékenység. A K+F+I tevékenység pénzügyi alapját jórészt sikeres pályázatok jelentették. Kutatóműhelyeink a Jedlik Ányos, a Baross Gábor, a ROP 3.1., illetve az OTKA és az NKFP pályázati forrásokból részesültek támogatásban. Az agrár és műszaki képzési ágakhoz köthető főbb 21

22 K+F+I témakörök fenntartható mezőgazdasági technológiák, a megújuló energiaforrások, a bioalapú üzemanyagok előállítása és hasznosítása, az egészséges élelmiszer előállítás és az ezekkel kapcsolatos technológiák, valamint vidékfejlesztés. A közgazdasági képzési ághoz kötődő tudományos műhelyek oktatói a vállalkozások marketing stratégiájának kialakítása, regionális, kistérségi és városi marketing témákban, a közös európai belső piac regionális határainak feltárásában végeztek eredményes kutatómunkát és ehhez kötődő szolgáltatói tevékenységet. A dokumentált kutatási tevékenység a benyújtott és elnyert K+F+I jellegű pályázatok számával és a pályázati támogatások összegével minősíthető. A publikációs tevékenység is a tudományos munka dokumentálható mutatói közé tartozik. A központ munkatársai biohajtóanyagok (biogáz és biodízel) előállítása és hasznosítása, permetezőgépek próbapadi vizsgálata, növényi magvak feldolgozása témákban, valamint vidékfejlesztési területen 22 publikációt jelentettek meg magyar, angol, illetve román nyelven, különböző hazai és külföldi konferenciákon képviselték a központot és ismertették annak tevékenységét. Összességében megállapítható, hogy a kitűzött K+F célok jellemzően teljesültek. A tevékenység pénzügyi forrásait jórészt sikeres pályázatok jelentették. Publikációs tevékenység A publikációs tevékenység is a K+F+I munka dokumentálható mutatói közé tartozik, de természetesen a felsőoktatási működéshez jogosítványt adó akkreditációs eljárásnak is része a kutatóműhelyek, tanszékek, oktatók publikációs munkájának elemzése, értékelése. Az oktatóink ennek megfelelő súllyal publikálnak, hozzák nyilvánosságra K+F+I tevékenységük eredményeit. A főiskola oktatói, kutatói és egyéb besorolású munkatársai az elmúlt évben különböző formában összesen 183 db közleménnyel jelentkeztek. Az oktatónkénti és évenkénti átlagosan közel 2 publikáció a más főiskolákkal való összehasonlítás próbáját is kiállja. A főiskolán ciklikusan kiadásra kerül az oktatók közleményeinek bibliográfiai adatait tartalmazó publikációs jegyzék Szakmai rendezvények A Szolnoki Főiskola rendezvényei lehetőséget nyújtanak arra, hogy az intézmény oktatói, tehetséges hallgatói más kutatóműhelyek, felsőoktatási intézmények munkatársaival együtt megfelelő módon (akár idegen nyelven is) tudjanak számot adni közös és egyéni kutatási eredményeikről, K+F+I tevékenységükről. Oktatóink tevékeny szerepet vállalnak a városi, megyei tudományos, ismeretterjesztő rendezvények szervezésében, illetve előadói ezen konferenciáknak. Az egyes szervezeti egységek, szakmai profiljuknak megfelelően maguk is szervezői, résztvevői tudományos rendezvényeknek. A Szolnoki Főiskola legfontosabb tudományos rendezvényei a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson az Alföldi Tájgazdálkodási Napok, és az Üzleti Fakultás tudo- 22

23 mányos konferenciája. Jelentős rendezvények még az intézményi TDK konferencia, megyei és városi Tudomány Napi rendezvények, Szolnoki Főiskola Fiatal Oktatók Klubja rendezvényei, Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny (MMF), Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (MMF). A főiskola oktatói több tudományterületen nemzetközi szakmai-tudományos szervezetekben, ill. azok hazai szervezetében képviselik intézményünket. Széleskörű tudományos és szakmai közéleti tevékenység végzése elsősorban a már korábban tudományos fokozatot szerzett oktatóinkra jellemző. Az egyre növekvő számú tudományos fokozattal rendelkező, ill. annak megszerzésén munkálkodó oktatóink mind aktívabb szerepet töltenek be nemzetközi, országos, regionális és helyi szakmai-tudományos köztestületekben, tudományos-ismeretterjesztő társaságokban, közhasznú egyesületekben is. Oktatóink összesen 23 nemzetközi szervezetben ezek közül több külföldi székhelyű 97 országos és 52 regionális szervezetben képviselik a főiskolát. A statisztikai adatokból az is kitűnik, hogy egy-egy aktív oktató több testület munkájában is részt vesz. A főiskola oktatói, kutatói minden szakunkhoz kötődően végeznek tudományos és szakmai közéleti tevékenységet és bekapcsolódnak a doktori iskolák munkájába is. A főiskola oktatói tevékeny részt vállalnak a képzéseinknek helyet adó városok, a megye és a régió szakmai-kulturális és sport közéletében is. Így például a teljesség igénye nélkül: XVI. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia szervezése, lebonyolítása: A konferencia megrendezésére június 30 július 2. között került sor Mezőtúron, melyet a hazai és külföldi felsőoktatási intézmények főiskolai, egyetemi és Ph.D képzésben résztvevő, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés, a fenntartható fejlődés témakörökben tudományos munkát végző hallgatói számára biztosított publikálási lehetőséget, valamint alkalmat adott a szakmai bemutatkozásra, széleskörű gondolatcserére, a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok kiépítésére. A konferencián három szekcióba sorolva 39 előadás hangzott el, és 14 poszter került bemutatásra különféle témákban. A konferencia előadások és poszterek egy oldalas összefoglalói nyomtatott kiadványban, valamint öt oldalas anyagai CD-n jelentek meg. Környezeti nevelési program pedagógusok, környezetvédelmi- és civil szervezetek szakembereinek képzése című 260 órás továbbképzés szervezése, lebonyolítása A továbbképzést a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt a Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája című pályázati felhívás 1. komponens - a Környezetvédelem területén oktató tanárok és szakalkalmazottak képzése - nyertesei részére szerveztük január 16 augusztus 10. között 23 fő részvételével. A képzés alapvető célja a környezettudatosság, 23

24 környezetkultúra és környezet-etika fejlesztése, az ehhez kapcsolódó szakmai ismeretanyag - főleg a mindennapi élet területén - bővítése, valamint az ismeretek - életkori sajátossághoz igazodó - továbbításának elősegítése, a környezeti nevelés pedagógiai hátterének erősítése. A képzés befejeztével segítettük a résztvevők pályázati dokumentációjának elkészítését is Változások az intézményi szolgáltatásban Szakkollégiumi tevékenység májusban megalakult a Bethlen István Szakkollégium a szenátus által elfogadott SzMR alapján. A hallgatók több tudományterülethez kapcsolódó kutatásokban, önképzésben vehetnek részt, melyek a következő szakcsoportok munkáihoz kapcsolódnak: A szakcsoportok saját munkaterv alapján dolgoznak, az intézményi szintű rendezvényeket a Tehetséggondozási Bizottság javaslata alapján a szenátus határozatban fogadja el. A évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Ftv) 66.. alapján az intézmény tehetséggondozási tevékenységének rendszerszerű működtetése érdekében október 1-jével létrejött a szenátus Tehetséggondozási Bizottsága, amely a Bethlen István Szakkollégium, a Tudományos Diákköri Tanács és a Demonstrátori Csoport munkáját koordinálja, illetve kapcsolatban van a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági bizottság Szolnoki Diákszervezetével és a Szolnoki Főiskola Regionális Tehetségpont- Központtal. A főiskola Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán c. Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-4.1.1/A pályázatának keretében az intézmény július 18-án a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácshoz benyújtott hivatalos regisztrációt követő visszaigazolás után tehetségponttá alakult, azaz bekapcsolódott a tehetséggondozás országos és határon túli hálózatába. Az említett pályázat finanszírozásában kialakítottuk a Tehetségpont- Központot, amely egyben az intézmény tehetséggondozási rendszerének központja is. Tehetségpontként a főiskola feladata a tehetségazonosítás, -gondozás, -tanácsadás folyamatainak intézményen belüli, illetve tehetségműhelyek közötti bonyolítása, ezáltal az országos és a határon túli hálózatosodás elősegítése. 24

25 Könyvtári szolgáltatások A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként ellátta kötelezően előírt feladatait 2010-ben is. A látogatók száma érezhetően megnövekedett a második félévben. Könyvtárhasználók száma Kölcsönzők száma Helybenhasználók száma Kölcsönzők száma Helybenhasználók száma Hallgatóink közül a mezőtúri hallgatók sokat veszik igénybe az olvasótermi szolgáltatásokat, sok olyan feladatuk van, ami helyben használható könyvekhez kötött (pl. géprajzok készítése). Tapasztalatok azt mutatják, hogy átalakultak az olvasók igényei. Sajnos tovább csökken a dokumentumokat kérőlapon kikérő olvasók száma. Az a jellemző, hogy a felhasználó kikeresi az adatbázisban az őt érdeklő cikket, majd ha a cikk megtalálható az interneten, akkor nem kéri az adott folyóiratot. Másik oka lehet a csökkenésnek, hogy papír alapú szakdolgozatot már csak elenyésző számban kérnek a hallgatók. A hallgatók a felhasználóképzésnek, a proszeminárium óráknak köszönhetően jobban eligazodnak az állományban. 25

26 A 2010-es évi olvasói összesített adatok: Beiratkozott olvasók száma Olvasók száma Állomány gyarapítás Az éves gyarapodás mértéke a évi 46%-ára, míg az értéknövekedés annak 58%- ára esett vissza. A 2008-ban prognosztizált éves db dokumentumban megállapított gyarapodás ebben az évben már nem valósult meg. A folyamat vizsgálatánál figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az utolsó két tárgyévben az újonnan feldolgozott dokumentumok között nagy arányt képviseltek a bekötött folyóiratok (korábbról elmaradt munka folyamatos pótlásáról van szó) ben ez az összes feltárt, rögzített dokumentum közel 22 %-át tette ki, ,- Ft értékben, amely a teljes beszerzési keret 31,6 %-a. Ez a viszonyszám is mutatja az új beszerzések, a vétellel beszerzett dokumentumok visszaesésének a mértékét. Ehhez járult még hozzá az ajándék címén beszerzett dokumentumok számának további csökkenése. Sajnos az elektronikus jegyzetek számának növekedése is megtorpant, gyakorlatilag alig emelkedett, az állománynak elenyésző részét teszi ki ez a dokumentumtípus. Az elmúlt öt évet vizsgálva összegzésként megállapítható, hogy a 2010-es évben volt a legalacsonyabb az állománygyarapodás mértéke dokumentumegységekre kivetítve, értékében pedig csak a évben volt ennél alacsonyabb. Ennek a folyamatnak a megállítása, újabb források bevonásával a beszerzésbe, az elkövetkezendő időszak egyik kiemelt, fontos feladata kell, hogy legyen. 26

27 Informatikai szolgáltatások Az Informatikai és Oktatástechnikai Központ a 2010-es évben is az integrált intézmény központi szervezeteként működött így, ellátja az informatikai, oktatástechnikai és telekommunikációs feladatokat. Ide tartoznak a beszerzéssel, üzemeltetéssel, karbantartással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mellett a különböző pályázatok informatikai részének tervezése, pályázati rész-munkaanyag elkészítése, a pályázatokon nyert eszközök beüzemelése, üzemeltetése. Az év során eszköz beszerzésekre pályázati és szakképzési forrásból került sor, ami oktatási célt szolgáló számítógépekből, szerverekből állt. Bérleti konstrukcióban 2010-ben 16 db (11 fekete, 5 színes) nagyteljesítményű multifunkcionális nyomtató, - fénymásoló került beállításra, melyek költséghatékonyak és felhasználói szinten kimutathatóak a nyomtatási költségek. Kellékanyag vásárlásnál a nyomtatásokhoz szükséges festékkazetták és tonerek beszerzése történt, a beüzemelt nagyteljesítményű sokszorosító eszközöknek köszönhetően megtakarítás mutatható ki. Szeptembertől a kollégium internet sávszélességét több mint 10-szeresére növeltük. Az intézménynél üzemeltetett, karbantartott eszközök típusbontásban (db): 27

28 Kommunikációs és Marketing Iroda A Marketing Központ a október 1-jén hatályba lépett szervezeti átalakítás után Kommunikációs és Marketing Iroda néven működik tovább. Az Iroda szervezeti keretein belül Képzésértékesítő Menedzsment, Rendezvény és Kommunikációs Menedzsment, valamint Online Tartalom Menedzsment működik. Sport A Szolnoki Főiskola sporttevékenysége két részből tevődik össze az egyik a versenysport, a másik a főiskolai testnevelésórák, valamint az amatőr sport. A versenysportban főiskolai hallgatóink részvételével kosárlabda csapatunk megnyerte 2010-ben az egyetemi-főiskolai bajnokságot. Jól szerepeltek az NB I-B-ben. Röplabdás fiú csapatunk az extraligában játszott, lánycsapatunk megnyerte az NB II-es bajnokságot, így az őszi idényben már az NB I-ben indultak Pólósaink az évek során a vidék meghatározó csapatává nőtték ki magukat. Olyan csapattá, akik ellen a magyar sztárcsapatok sem mehetnek biztosra. Számukra is a továbblépés a cél. Erre jó esélyük van, hiszen a támogatók sorába lépett a KÖZGÉP Zrt, aki a megfelelő anyagi biztonságot meghozta a pólócsapatunk részére. Kézilabdásaink a megnyert NB II-es bajnokság után csak az anyagi okok miatt nem tudták megmutatni magukat az NB I B-ben. Maradtak az NB II-es bajnokságban, de továbbra is a megismételt feljutás a cél. A testnevelés órák az eddig megszokott rendben kezdődtek a 2010-es tanévben. A hallgatók kiválaszthatták a számukra szimpatikus, vagy időben megfelelő sportágat és az első félévben ennek megfelelően teljesítették az órai követelményeket. Meg kell említeni a nagyon jól működő C tárgyak rendszerét. A választható sportágak felsorolásszerűen: fallabda, tenisz, íjászat, kézilabda, társastánc. Ezen sportágak népszerűek, a meghirdetett kurzusok telt házzal működnek. Feladatunk, hogy ezen tárgyak sorát tovább bővítsük ésszerű keretek között. Lehetőségeink a következők: sízés, falmászás (műfal), vadvízi evezés, túrázás (kerékpár-, gyalogtúrázás). Az utóbb felsoroltakat próbáljuk majd folyamatosan a főiskola anyagi teherbíró képességének figyelembe vételével beépíteni a sportági kínálatunkba. Kultúra, tanácsadás A főiskola mindennapjaiban folyamatosan jelen van a művészet, a kultúra ben külső partnerekkel 58 rendezvényt bonyolítottunk. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2009-ben kötött együttműködési megállapodásának köszönhetően, CAMPUS BÉRLET szervezésében három hangversenyt adott intézményünk főépületének aulájában. A galéria adta lehetőséget kihasználva több kiállítást is szerveztünk. Ezek közül az egyik legsikeresebb az év végi karácsonyi meglepetés kiállítás Czebe Kata és Kálmán Éva művésznők alkotásaiból. 28

29 A Kutatók éjszakája elnevezésű rendezvény Mezőtúr után Szolnokon is nagy sikert aratott. Saját hallgatóink mellett mezőtúri és szolnoki középiskolások is részt vettek a programokban. A rendezvény nyitott volt a város lakói előtt is. Májusban a Kreatív Napoknak adtunk otthont. Szolnok volt az első vidéki város, ahol a 100 Csoda kiállítást bemutatták ezer palacsintával köszöntöttük a látogatókat. Gasztrokultúrális napok keretében rendeztünk Halkolbász Fesztivált, Pelikán Kupát. Borakadémiát, Borvacsorát, Szicsek Pálinka estet. A Tiszaliget Kft-vel szervezett közös toros napokkal nyitottunk a város felé, (augusztusban halas napok, decemberben disznótoros napok várták a vendégeket). A szervezésben és a lebonyolításban hatalmas szerepe volt a Szolnoki Főiskola Ínyenc Klubjának. A közreműködésükkel sikerült a februári Guiness rekord kísérlet, ahol adag székelykáposzta készítésével bekerültünk az igazán nagyot alkotók közé. Idei évben két alkalommal szerepelt a könyvtár Szakácskönyv külön gyűjteményének anyaga a Campusban. Halas hallhatatlanok halászlé receptgyűjtemény és szakácskönyv kiállítást is megrendeztük. Kutatók Éjszakáját tartottunk, amelybe a könyvtárunk is csatlakozott. A résztvevők elsősorban középiskolai végzés előtt álló diákokból tevődtek össze. Könyvtár a program keretében vetélkedővel és a könyvtár bemutatásával készült. Különlegessége volt, hogy éjfélig tartott nyitva, amit a hallgatók ki is használtak. Ezt az éjszakát egybekötöttük a megbocsájtás napjával, ami szintén sok látogatót vonzott. A Gerlóczy Mártonnal tartott író-olvasó találkozó tekinthető akár a nyertes TÁMOP pályázatunk rendezvényszervezési próbájának is. Ez a rendezvény jó alkalom volt arra, hogy a könyvtárunkat a városlakók is megismerjék, nemcsak szakkönyvtárként (pl: rádiós szereplés). A rendezvény kapcsán szerzett tapasztalatokat, tanulságokat (hirdetés, szervezés), illetve kapcsolatokat a későbbiek során jól tudjuk majd kamatoztatni. A térség vállalkozóival, a Kereskedelmi- és Iparkamarával, Miniszterelnöki Hivatallal vállalkozói fórumot, polgármesterek találkozóját szerveztünk Megvalósult beruházások, felújítások Intézményünkben évben központi beruházás nem volt. Költségvetési támogatásból eft-ot költöttünk beruházásra, melyhez eft önerő társult. Ennek részleteit a gazdálkodási részben tételesen bemutatjuk. Felújítási kiadásaink összege saját erőre korlátozódik, bekerülési összege eft volt az elmúlt évben. A főiskola kezelésében lévő ingatlanok állagmegóvása érdekében ingatlan felújításra eft-ot, karbantartásukra eft-ot fordítottunk. 29

30 Új információs rendszerek Kontrollkörnyezet: kialakításra és rögzítésre került a stratégiai és operatív célrendszer, mely minden vezető és alkalmazott részére teljes körűen ismertetésre került, befejezés előtt áll a stratégiai célrendszer és monitoring BSC alapú kezelésére vonatkozó fejlesztés, rendelkezünk a stratégiai tervezés és monitoring professzionális informatikai támogatásához szükséges szoftverrel, melynek feltöltése folyamatban van, a szervezeti felépítés minden alkalmazott számára elérhető a belső intraneten keresztül, a főiskola működtetése érdekében gondoskodtam komplex szabályzatrendszer rendelkezésre állásáról, kialakításra került az alapvető célok teljesítésének előrehaladását jelző indikátorrendszer, a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét tartalmazó szabályzat rendelkezik a szabálytalanságkezelés rendjéről, valamennyi szabályzat a belső intranet hálózaton keresztül elérhető, az egyes szervezeti egységek feladatai, funkciói összhangban állnak az intézmény fő feladataival, melyek írásban rögzítésre kerültek a Szervezeti és Működési Rendben, valamint a szervezeti egységek ügyrendjeiben, megkezdődött a divizionális működési és gazdálkodási rend bevezetése, valamennyi alkalmazott rendelkezik munkaköri leírással, mely a felelősségi köröket tartalmazza, az ellenőrzi nyomvonalak írásos formában rendelkezésre állnak, a Humánerőforrás gazdálkodás ügyrendje tartalmazza a munkakörök betöltéséhez szükséges elvárt tudást és képességeket, a képzési és az előrehaladási követelményeket, folyamatosan felülvizsgálatra és fejlesztésre kerül a foglalkoztatási követelményrendszer, évente teljesítményértékelésre kerül sor, mely egyrészt önértékelést, másrészt vezetők általi értékelést tartalmaz. Az Oktatók és nem oktatók ösztönzési rendszerének szabályzata alapján a rendelkezésre álló források függvényében a jól és magas színvonalon teljesítő dolgozók jutalmazásban részesülnek, Szenátus által elfogadott Etikai Kódex- szel rendelkezünk, ISO 9001:2008 tanúsítással rendelkezünk óta folyamatos felülvizsgálati auditok eredményeképpen, a rendszer alapját az egységes Minőségirányítási rendszer képezi, mely magába foglalja a TQM irányelveit és az EFQM értékelési szempontjait, a professzionális informatikai alapú folyamatmenedzsment rendszer fejlesztése folyamatban van. 30

31 Kockázatkezelés: a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének szabályzata tartalmazza a kockázatkezelésre vonatkozó előírásokat, mely kitér a kockázatok meghatározására és felmérésére, a kockázatok elemzésére, azok kezelésére, kiemelt figyelmet fordítva a csalás illetve korrupció, mint kiemelt kockázatok kezelésére, ezen szabályzat évente felülvizsgálatra kerül, az informatikai alapú professzionális kockázat elemzési, és kockázat menedzsment rendszer bevezetéséhez a megfelelő szoftver rendelkezésre áll. A fejlesztés április végéig befejeződik. Kontrolltevékenységek: a Belső ellenőrzési kézikönyv valamint a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének szabályzata tartalmazza a kontrollok részletes szabályait, valamint a kontrolltevékenységek hozzárendelését az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz, az adatok biztonságos tárolása, valamint az informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosítványok meghatározása és kiosztása az Informatikai biztonsági szabályzat valamint az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint történik, munkakörök átadásánál a feladatvégzés folytonossága érdekében átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ellátott feladatokkal kapcsolatos információkat is, Információ és kommunikáció: a Titokvédelmi, az Adatvédelmi, az Informatikai biztonsági, a Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák az információáramlás és kommunikáció rendjét, felelőseit, az információhoz való hozzáférés rendjét, a Főiskolán teljes körű elektronikus iktatási és iratkezelési rendszer bevezetésére került sor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár jóváhagyta az Iratkezelési szabályzatot, mely rendelkezik az iktatási rendszerben lévő dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságok meghatározásáról, a bizalmas információk, az állam- és szolgálati vagy egyéb titkok és a személyes adatok védelméről, valamint a rendszerben való tárolás, rendszerből való kikérés és lekérdezés szabályairól, továbbá a rendszer kezelésére jogosult felelős személyek megjelöléséről, az iktatási rendszerben nyilvántartásba kerül minden a működés során keletkezett és a beérkezett irat, a rendszerben biztosított az intézkedést igénylő ügyek előrehaladásának nyomon követhetősége, illetve az intézkedési határidők betartásának monitoringja, a hiányosságok, szabálytalanságok jelentésének rendjét a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének szabályzat részeként elfogadott Szabálytalanságok kezelésének rendje tartalmazza. 31

32 Monitoring: a belső kontrollrendszer évente felülvizsgálatra kerül a Minőségirányítási rendszer keretében működtetett vezetőségi átvizsgálás folyamán, a belső és külső vizsgálat által feltárt, a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról intézkedési tervek meghozatalára kerül sor Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A Szolnoki Főiskola 2010-ben szervezeti és feladatstruktúra egyszerűsítése mellett döntött, csökkentve a szervezeti egységek számát, leegyszerűsítve az információáramlást és a felelősségi jogkörök áttekinthetőségét. Az egyszerűsítéssel csökkent a vezetők száma, a gazdálkodási elvek nem változtak, ugyanakkor egyszerűbbé és hatékonyabbá váltak. A szervezeti ábra 2 egyértelműen rögzíti a rektor felelősségének fenntartása mellett - a szenátus kiemelt irányító szerepét. Az oktatási infrastruktúra folyamatos fejlődése a napi oktatási feladatokat megkönnyíti, ugyanakkor a kiszélesedett hallgatói foglalkoztatási lehetőségek (üzleti adminisztrációs szaklaborok, mikrobiológiai laboratórium átköltözése) a teremkapacitások korlátozottsága miatt nem tudnak maradéktalanul megvalósulni. A B oktatási épület felújítása az oktatási csoport létszámok és a tantermek újragondolása a probléma megoldását jelentősen segíteni fogja. A tananyag ellátottság megfelelő, a mezőtúri telephely jegyzetei és a könyvtári anyagának egy része Szolnokon elhelyezésre került. A hallgatói szolgáltatások bővülése sarkalatos pontja volt a 2010-es évnek. Tényleges és remélt pályázati támogatással kialakításra került egy olyan integrált rendszer, amely összefogja a tudományos diákköri tevékenységet, a szakkolégiumi tevékenységet, a demonstrátori munkát, az Alumni tevékenységet és a hallgatói közgazdász szervezetet. A központ mind a struktúrában, mind helyileg is elkülönült, aktív és sikeres pályázati tevékenységet folytat Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvétel A Szolnoki Főiskola évben közreműködött egy alapítvány létrehozásában, amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni ben nem utaltunk át a célfeladatok segítésére támogatást. 2 2.sz. melléklet szervezeti ábra 32

33 1.5. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Főiskolánk részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így az értékcsökkenés elszámolása változatlan formában, az előző évek gyakorlatának megfelelően történik A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 2010-ben nem került sor szolgáltatás kiszervezésre, mivel ezek a korábbi években már megtörténtek, ezek a takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás, könyvtár és Student kollégium üzemeltetése, hőközpontok kezelése Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök Intézményünk két, egyszemélyes Kft-vel rendelkezik. Szolnoki telephellyel a Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Korlátolt Felelősségi Társaság, feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült igények kielégítésére. A 2008-ban eft törzstőkével létrehozott vállalkozás adózott eredménye 2010-ben eft volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele eft, kiadása eft volt. TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel -, 2007-ben alapította intézményünk, eft törzstőkével. Feladata, a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglakoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása évi adózott eredménye 126 eft volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele eft, melyből a főiskolától származó ebből eft, kiadása pedig eft volt, ebből az intézményünk felé kifizetés eft. A főiskolától megrendelt szolgáltatások árbevétele a külföldi hallgatók elszállásolásából, projektrendezvényekből volt. Intézményünk az Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 160 eft (3%) részesedéssel bír, évi mérlegadatok a beszámoló készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök Intézményünk dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósít támogatást, csupán a lakásépítési alapszámlára befolyt összegből juttatunk vissza az esetleges kérelmek alapján, ez azonban nem számottevő. 33

34 1.9. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása A főiskola a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának, munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP NyRtnél vezet számlát év folyamán támogatásfolyósítására nem került sor, a számla forgalma a befizetési kötelezettségek teljesítését követte 46 eft összegben A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai A Magyar Államkincstár biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer alkalmazását részletes tájékoztatók kiadása, valamint internetes adatszolgáltatások és egyeztetések lehetősége támogatta. 2. Az előirányzatok alakulása évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat eft évi teljesítés 1. Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházási kiadások központi beruházás - felújítás egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100 Értékpapír (finansz. kiad.) évi tényleges maradvány évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök működési célra felhalmozási célra Egyéb bevétel Előirányzat-maradvány igénybevétele 2.1 Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) 2.4 Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)

35 A Szolnoki Főiskola évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását, tervszámait az OKM határozta meg. A támogatás kiszámításának alapját a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, az 50/2008 (III. 14) Kormány rendelet a felsőoktatási intézmények finanszírozásáról, továbbá a okt. 15-i intézményi statisztika a hallgatók valamint a közalkalmazottak létszámáról és státuszáról készült adatszolgáltatás alapozta meg. A fenntartási normatíva a három éves megállapodás alapján fix, változó a kollégiumi normatíva és az egyéb speciális támogatások. A képzési és tudományos normatíva a három éves megállapodás szerint csak támogatási előleg, amelynek hallgatói létszámcsökkenésből eredő részét az irányító szerv részére vissza kell fizetni. A évi támogatás eredeti előirányzatának összege intézményi szinten eft, amely a tavalyi év 94 %-a. Ehhez kaptunk év közben pótelőirányzatban eft-ot, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege eft, a eft különbözet pedig a kereset-kiegészítés és prémiuméves programban résztvevők kiadásainak fedezete. A saját bevételeink előirányzata 2009-hez viszonyítva változatlan összegben került meghatározásra Főbb kiadási tételek alakulása Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2010.évi telj. aránya a mód. ei.-hoz viszonyítva %-ban Személyi juttatások ,02% Munkaadókat terhelő járulékok ,49% Dologi kiadások ,58% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,19% Egyéb műk. célú támogatások, folyó kiad ,00% Működési kiadások ,01% Intézményi beruházási kiadások ,69% Egyéb intézményi felhalm. kiadások Felújítás ,76% Felhalmozási kiadások ,83% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,15% Kiadásainkban 4,9%-os megtakarítást értünk el, ami közel 155 millió forint megtakarítást jelent. Kiemelt jogcímeknél a módosított előirányzaton belül maradt a felhasználás. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a 40%-os különbség nem megtakarítást jelent, sokkal inkább érzékelhető a hallgatói állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói létszámcsökkenésből eredő túlfinanszírozásból keletkezett. 35

36 Intézményünk évi eredeti előirányzatának főösszege eft-tal indult, ez évközi módosításokkal eft-ra változott. Gazdálkodásunkat ennek értelmében alakítottuk, igyekeztünk takarékosan megoldani, hogy biztosítva legyen a kiegyensúlyozott, zavartalan működés. Beérkezett számláink folyamatos és határidőn belüli kifizetésére törekedtünk, kötelezettségvállalásaink indokoltak és átgondoltak voltak. Pénzügyi helyzetünket nehezíti a PPP beruházás támogatási részének hiánya különösen az év első negyedévében, de egész évben gondot jelent a finanszírozás ütemezése. Intézményi bevételeink nem adnak lehetőséget a támogatás megelőlegezésére, így a fizetési határidőt nehezen, vagy nem tudjuk betartani az üzemeltető felé, illetve egyéb szolgáltatói számlák utalása is nehézségbe ütközik. Gondot jelentett intézményünknek az előírt zárolási kötelezettség is, melynek összege 13,272 millió forint volt, amely év végén elvonásra került. December 6-án kaptuk meg a kiadások felfüggesztésére szóló utasítást, ami nagymértékben befolyásolta a kifizetetlen számláink nagyságrendjét, utalásokat nem tudtunk indítani, így tárgyévet terhelő szállítói számláink egyenlege év végén meghaladta a 185 millió forintot. A évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. sz. Kormányhatározat végrehajtásával összefüggésben egyedi mentesítést kértünk, amit nem kaptunk meg időben, ezért befizetésre került intézményünktől eft, december utolsó napjaiban, amit vissza is utaltak részünkre. 36

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

SWOT ANALÍZIS MUNKATÁBLA részanalízisek eredményeinek összesítése

SWOT ANALÍZIS MUNKATÁBLA részanalízisek eredményeinek összesítése 1.sz. melléklet SWOT ANALÍZIS MUNKATÁBLA részanalízisek eredményeinek összesítése 1.1 Környezet hatása az üzleti alapképzésre LEHETŐSÉGEK Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A változó munkaerő-piaci igények

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetése Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklet

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Pécsvárad, 2007-02-26 Moschnitzka Péterné Gazdasági

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2014. március 5. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2014.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2014. március 5. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2014. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2014. március 5. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2014. évi költségvetése Mellékletek: Készítette: Biró Terézia Látta: Dr. Tőzsér

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA. Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására

ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA. Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására Gazdálkodás és menedzsmentképzés alap és felsőfokú képzésen kis-és középvállalkozás,

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Kidolgozási Útmutató 2007-2011 időszakra vonatkozóan Jogszabályi háttér A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Ftv.) 151. (5) bekezdése szerint az állami

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szakmai gyakorlat rendjéről távoktatásos hallgatók részére 2014-15. tanév tavaszi félév

TÁJÉKOZTATÓ. A szakmai gyakorlat rendjéről távoktatásos hallgatók részére 2014-15. tanév tavaszi félév TÁJÉKOZTATÓ A szakmai gyakorlat rendjéről távoktatásos hallgatók részére 2014-15. tanév tavaszi félév A diploma egyenértékűségének biztosítása érdekében azonos követelményeket kell megfogalmazni a távoktatásos

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA

ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA M - K ANULMÁNYI SZ NDÍJOSZ ÁSI SZA ÁLYZA Hatályos: 2012. augusztus 1-től. 1 Á 1. (1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) továbbá a

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szociális szövetkezetek, nonprofit szociális szövetkezet Célcsoport tag foglalkoztatása Szakmai megvalósító foglalkoztatása

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI 1/11 Jereb László NYME-FMK Informatikai és Gazdasági Intézet Szeged, 2009. október 16. Tartalom Néhány képzési alapinformáció. 2/11 Tartalom

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben