Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6 1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz: Az éves beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyijövedelmezőségi helyzetéről megbízható valós képet ad, ahhoz további kiegészítések nem szükségesek. 2. A szervezet bemutatása: 2.1 Elérhetőség: 1078 Budapest, Marek József u. 5. III/ Azonosító adatok: Besorolás: Közhasznú Alapítvány Regisztrációt végző szerv neve: Fővárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 60287/ Adószám: Statisztikai számjel: Tevékenység általában: Az alapítvány ténylegesen 2008-ban kezdte meg tevékenységét. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: - Magyarország sikeres Európai Uniós tagságának elősegítése - társadalmi és gazdasági felzárkózás a fejlett tagállamokhoz, ezzel összefüggésben: - munkaerőpiaci egyensúly helyreállítása, a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci reintegrálásával - oktatás és nevelés minőségi és infrastrukturális fejlesztéseinek ösztönzése - hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők támogatása,

7 - társadalmi befogadás; esélyegyenlőség biztosítása, ezen belül a nők helyzetének a javítása - felnőttképzés rendszerének korszerűsítése, képző központok szakmai támogatása - közigazgatás és közszolgáltatások reformjának szakmai támogatása - humán erőforrás fejlesztés ösztönzése a társadalom minden rétegében, - ifjúság látókörének és gondolkodásmódjának szélesítése, - az ország fejlesztéspolitikai rendszerének folyamatos fejlesztése - természetvédelem, környezetvédelem, tudatos élet szemléletének terjesztése, a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése, - kis- és középvállalkozások üzletviteli, technológiai és infrastrukturális fejlesztése, induló vállalkozások támogatása, - elmaradott térségek és települések az EU átlagához való felzárkózásának elősegítése, - az épített örökség megóvása, védett épületek megmentése az utókor számára, - a vidéki térségek és települések életminőségének, fejlődésének előmozdítása, - az agrárium helyzetének javítása, átalakulásának előmozdítása Az Alapítvány céljait tekintve országos jellegű és jelentőségű. Az Alapítvány tartós közérdekű céljait az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: - Az Alapítvány az évi CLVI. Törvény 26. paragrafus c) pontja 3-as pontjában meghatározott cél szerinti tevékenységét folytatja, azaz: - Magyarország sikeres felzárkózásához szükséges szakmai iránymutatás megfogalmazása különböző szakmai kutatási tevékenységek révén - az Európai Unióhoz való gazdasági-társadalmi konvergencia-pálya elemzése - tanulmányok, elemzések készítése, illetve ösztönzése és publikálása, amelyek az Európai Unió történéseit, folyamatait objektíven vizsgálja - tudományos konferenciák szervezése az Európai Unió közpolitikai, gazdasági folyamatainak megértése céljából

8 - tanácsadói és mentori tevékenységek végzése a felsorolt célok elérése érdekében - a célok szerinti komplex fejlesztési projektek megvalósítása, ezzel segítve az ország gazdasági és társadalmi felzárkózását - nemzetközi együttműködésben végzett kutatási és fejlesztési projektekbe való bekapcsolódás - tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ismeretátadás 2.4. Közhasznú tevékenység: A január 1-től december 31-ig terjedő időszakban az Együtt Európáért Alapítvány folytatta 2009-ben megkezdett stratégiai céljainak megvalósítását. Ennek keretében a következő jelentősebb tevékenységekre került sor: akkreditáció, regisztráció bonyolítása különböző társadalmi és támogató szervezetekhez szakmai együttműködési megállapodások létrejötte (Budapest négy kerületi önkormányzatával - a VII., XIV., XVI. és XVII. kerülettel-, valamint Tatárszentgyörgy Község Önkormányzatával) nemzetközi kapcsolati rendszer továbbfejlesztése gyakornoki rendszer üzemeltetése a felsőoktatási hallgatók gyakorlati tapasztalatainak bővítése céljából előadás sorozat tartása a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán, ennek keretében aktuális szemléletformáló kompetenciákat oktattunk a felsőoktatási intézmény hallgatóinak ( Európa Klub keretében) Fenntartható Fejlődés szemléletének erősítése és terjesztése Több hónapnyi előkészítő munka eredményeképpen Együtt a fenntartható életmódért c. KMOP-3.3.4/A pályázat és megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása és benyújtása ösztöndíj program hirdetése és egy tehetséges fiatal támogatása társadalmi részvétel erősítése önkéntes támogatók toborzása, szervezett kapcsolattartás önkéntes szakértő hálózat fenntartása és továbbfejlesztése önkéntesség szemléletének erősítése és terjesztése magyar és angol nyelvű honlapunk továbbfejlesztése és folyamatos tartalomkezelése

9 Az Alapítvány élve a kormányzat által nyújtott új lehetőséggel II. félévben bekapcsolódott a jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezésébe: - Közoktatási koncepció véleményezése (NEFMI, december 28.) - Felsőoktatási koncepció véleményezése (NEFMI, december 10.) - Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (NFM, december 16.) - Új és egyszerű pályázati rendszer és eljárásrend kialakítását (NFM, november 16.) - LEADER program átalakítását célzó Vitairat (VM, november 12.) Pályázati tevékenység, forrásszerzés: Civil szervezetünk 2010-es évtől célul tűzte ki a projekt alapú támogatásokból származó bevételek növelését. Ez csak hosszú előkészítő munka eredményeképpen lehetséges, tehát tárgyévben még nem jelentkezett. Ezen céllal összhangban nyújtottuk be Együtt a fenntartható életmódért c. KMOP /A pályázatunkat 2010 év végén. A projekt célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták szemléletformálással, tájékoztatással és képzéssel való terjesztése a Közép- Magyarországi Régióban élők környezettudatosságának erősítése érdekében. Az Alapítvány Budapest négy kerületi önkormányzatával (a VII., XIV., XVI. és XVII. kerülettel), valamint Tatárszentgyörgy Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást ezen projekt lebonyolítására A szervezet vezetése: Vanka Lajos kuratórium elnöke (képviseletre feljogosított személy) Dr. Kaiser Tamás Kuratóriumi tag Dr. Szuchy Róbert, PhD Kuratóriumi tag Erdős Szabolcs Alapító 2.6. Foglalkoztatottak: Ezen időszak alatt az alapítványnál nem volt foglalkoztatott.

10 3. A vagyon felhasználása: Az eredménykimutatás részletesen mutatja be a vagyoni helyzet alakulását, kiegészítés nem szükséges. 4. Költségvetési támogatások felhasználása: A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást nem vett igénybe, kiadások fedezete célból nem volt lehetőség támogatás szerzésére. 5. Tárgyévi gazdálkodás bemutatása: 5.1. Bevételek: Pályázati úton elnyert támogatások: 2010-es évben nem nyertünk pályázati támogatást. Kapott támogatások A tárgyévben szervezetünk 400 eft-ot kapott a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft-től közhasznú feladatainak megvalósítására. Tagdíjból származó bevételek Tagdíj címén árbevétel a tárgyében nem volt. Közhasznú tevékenység bevételei A tárgyévben szervezetünk 400 eft-ot kapott a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft-től közhasznú feladatainak megvalósítására. Ezt ösztöndíj programjaink megvalósítására fordítottuk. Egyéb közhasznú bevételek: Vállalkozási tevékenység bevételei: A tárgyévben alapítvány nettó 70 eft árbevétel realizált Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben ösztöndíj keretében 200 eft támogatást nyújtott. Vezető tisztségviselő juttatásai: A szervezet vezetősége 2010 évben díjazásban nem részesült.

11 Közhasznú tevékenység ráfordításai: A tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra, jogszabály biztosította lehetőségével élve a szervezet levonási hányados számításával, a főkönyvben használt költséghely feltüntetésére szolgáló munkaszámok figyelembevételével arányosan számolta el. A közhasznúsági tevékenység egyértelműen kimutatható, a 200 eft ösztöndíjprogramra történő ráfordítás kapcsán. Az árbevétel arányában ez: 400 eft / 476 eft = 84%. A felosztható költségek arányában a közhasznúsági ráfordítás összeg: 136 eft * 84% = 114,2 eft. Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Tehát a fentiek miatt a vállalkozási tevékenység ráfordításai árbevétel arányosan számolva: 70 eft / 470 eft = 16%. A felosztható költségek arányában a vállalkozásai (működési és egyéb) ráfordítás összege: 136 eft * 16% = 21,76 eft 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése A szervezet a létesítő okiratában meghatározottaknak megfelelően látta el tevékenységét, a gazdálkodás eredményességét tekintve új gazdasági politika és tevékenységet megkezdését tervezi a jövőben.

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18559334-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2003 Budapest, 2004. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Maholnap

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére Adószám: 18690651-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4 Pb 60.408./2000. Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Egyszerűsített mérleg az egyszeres

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egyesület bemutatása a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Periféria Egyesületet 1995-ben alapították. A bejegyzést

Részletesebben