ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009.május 27-i ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009.május 27-i ülésére."

Átírás

1 K e r e k e g y h á z i K á b e l t e l e v í z i ó K f t Kerekegyháza, Fő u. 47/a.: 76/ ; 76/ Fax: 76/ ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009.május 27-i ülésére. 1) A Kábelkommunikációs Kft évi mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának bemutatása. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. a jogszabályokban meghatározott beszámolási kötelezettségének eleget téve elkészítette a évi egyszerűsített beszámolóját, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt megvitatásra (1. sz. melléklet) A beszámoló tartalmazza a évi mérlegbeszámolót,-és eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést. A kft. mérleg szerinti eredménye: 0 Ft A kft gazdálkodásának fontosabb adatait a mérlegbeszámoló Eredménykimutatás-táblázata tartalmazza. Az előző évvel való összehasonlítással nem vonhatunk le irányadó következtetéseket, ugyanis a korábbi 2007 októberéig tartalmazza a kunadacsi rendszer adatait is amely értékesítésre került. Jelen beszámolónkban ezért inkább a 2008 évi terv tény adatokat elemezzük: Bevételek 2008 évi terv 2008 évi tény Eltérés Index Előfiz.dijak ,8 % HBOszolg % Internet szolg % Szerelési dijak ,1% Hírdetési dijak ,3% Aktivált saját term.ér.t % Egyéb bev.+bekötések ,5 % Kamat bevétel % Összes bevétel: ,23 %

2 Kiadások: Anyagköltség ,5 % Energia költség ,1 % Nyomtatv.,irodaszer,posta ,75% Telefon ktg ,14% Egyéb ag.jell. (oszlop is ) ,6 % Bér és megb.i dijak,célpr ,13 % Járulékok ,55% Étkezés,repi,munkaruha ,8% Biztosítás ,25 % Bérleti díj ,7 % Gk. használat ,5 % Könyvelés,könyvvizsg.,szell ,95 % Karbantartás ,1 % Értékcsökkenés ,1 % Műsordíjak,+HBO ,47 % Internet költség ,87% Bankköltség ,6% Egyéb költség ,% Egyéb ráfordítások Összes költség % Üzemi eredmény: Bevételeink közül az aktivált saját beruházást aláterveztük. Folyamatban volt uis a rendszer további üzemeltetésével kapcsolatos koncepció előkészítése és a tervkészítés időpontjában nem tudtuk, hogy mennyi saját rezsis felújításra marad fedezetünk. A terveink között szerepelt karbantartási munkák egy részét felújítással egybekötött korszerűsítéssel valósítottuk meg, így a saját aktívált beruházás sokkal több lett a tervezettnél, viszont a kiadási soron szereplő karbantartás e miatt kevesebb lett. Előfizetési díjbevételünk csökkent a tervezetthez képest. Részben szolgáltatóváltás miatt (Digi TV), részben pedig a megélhetési gondok miatt az olcsóbb csomagot kérik inkább az előfizetők. Az HBO díjbevétele évek óta csökken. Az elöző okok miatt mind kevesebben igénylik ezt a szolgáltatást. Műsorkínálatunkban megnöveltük a filmcsatornák számát (Film+, Sorozat+), ezek díja benne szerepel az előfizetési díjban, így az HBO-ra nem fizetnek elő külön. Összes tervezett bevételünket 2,7 millió Ft-tal, mintegy 5%-kal összességében meghaladtuk. A kiadások közül az anyagköltséget jelentősen túlléptük a tervezetthez képest. Ennek oka az, hogy a felújításként megvalósult beruházásoknak nagy volt az anyagszükséglete. A Bem,-Nyár,- és Árokszállási utcákban új hálózatokat építettünk. A város központjában két új föld alatti törzshálózatot építettünk ki az első erősítőkig (ezáltal lényegesen megnöveltük internet szolgáltatásunk üzembiztonságát és gyorsaságát). Az anyagköltségek között szerepel az internetszolgáltatáshoz biztosított modemek értéke is óta nem adjuk el, hanem bérbeadjuk az előfizetőknek ezeket a végponti eszközöket. 2

3 A többi, jelentősebb költségnél a tervezett alatt maradtunk, így tudtuk biztosítani a nagyobb anyagszükséglet fedezetét. Nem terveztük be az egyéb ráfordítások sort, de év végén szükségesnek láttuk, hogy az évek óta felhalmozódott és elfekvő készleteinket leselejtezzük és a készleteink közül kivezessük. Ezek az anyagok már elavultak, még javításokhoz sem volt rájuk már évek óta szükségünk, és a valós pénzügyi helyzet illetve készlet kimutatásához ez a lépés elengedhetetlen volt. Ugyancsak a képződött eredmény terhére leírtuk a évben keletkezett hátralékokat is. A fentiek ellenére összességében a költségeket 1,66 %-kal vagyis 863 e Ft-tal léptük túl 2008 évben évben kivásároltuk a Kunadacs Önkormányzat valamint Kecskeméti Krisztián magánszemély tulajdonrészét, mintegy e Ft értéken. Az e Ft jelenleg a Kft tulajdonában van, és ennek a sorsáról a képviselőtestületi ülésnek mint a Kft taggyűlésénekdöntenie kell. Ismereteink szerint a tulajdonos Kerekegyháza Város Önkormányzata a társaságunk jegyzett tőkéjét e Ft-on kívánja hagyni. Erre jelenleg három megoldás kínálkozik: Az egyik megoldás: Társaságunk ingyenesen átadja a Város tulajdonába ezt az üzletrészt, de ez azzal jár, hogy 2009 évben e Ft veszteséget realizálunk, mert ráfordításként kell kimutatni. Másrészről mivel névérték alatt adjuk át, a társasági adó alapot meg kell vele növelni és be kell fizetni az e Ft-ra jutó társasági adót. A másik megoldás: A tulajdonos a 2008 évben képződött mérlegszerinti eredményt elvonja osztalékként. Ezt az összeget kiegészíti az eredménytartalékból összesen eft-ra, és ennyi osztalékot kér a Társaságtól. Ez mindenkinek adómentes és ebből az eft-ból megvásárolja a jelenleg a Kft tulajdonában lévő tulajdonrészt névértéken. Ha névértéken történik az üzletrész vásárlás, akkor nincs társaságiadó-alap növelő tényező, és nincs a Társaságnál ráfordítás. Harmadik megoldás: A törzstőkét le kell szállítani az üzletrésszel szemben. Ekkor a társaság jegyzett tőkéje eft-tal csökken és eft lesz. Ebben az esetben csak jogi eljárás szükséges, adófizetési kötelezettséggel nem jár. 3

4 2) A kft évi módosított pénzügyi tervezete A módosított pénzügyi kalkulációnál elsősorban az ismertté vált műsordíj változásokat és az előfizetői csoportok számadataiban bekövetkezett változásokat alkalmaztuk naprakészen. Összességében elmondható, hogy a változtatások az eredményt minimális mértékben módosították. Veszteséget nem terveztünk. Kiadások e Ft Anyagköltség Energia költség Nyomtatvány, irodasz.,,posta 600 Telefon ktg 600 Egyéb ag.jell.egyéb ( oszlop is ) Bér és megbízási díjak, célprémium Járulékok 2,702 Étkezés, repi, munkaruha 650 Biztosítás 450 Bérleti díj 650 Gk. használat 960 Könyvelés,könyvvizsg,egyéb szellemi Karbantartás 800 Értékcsökkenés Műsordíjak + HBO Internet költség Bankköltség 400 Egyéb költség 800 Összes költség A 2009 évi tervezett árbevétel az alábbiak szerint alakul: eft Előfizetői díjakból HBO szolgáltatás 950 Internet szolgáltatás Szerelési díjak 350 Hirdetési díjak Aktivált saját telj.ért Egyéb bevételek + bekötések 500 Kamat bevétel 60 Összes bevétel Várható eredmény évben: 150 4

5 A Korábbi tervezetnél kalkulált 200 Ft-os USD, illetve a 290-es EUR árfolyam szintet éves átlagban változatlanul hagytuk! Szükségessé válhat év közbeni korrekció, mint ahogy az adó törvények változása és egyéb gazdasági megszorító intézkedések is generálhatnak rá okot. Amennyiben a T. Képviselőtestület úgy dönt, hogy ingyenesen adjuk át a üzletrészt, akkor a ráfordítások sort meg kell emelni e Ft-tal, ami tisztán veszteség forrás! Ezen összegre eső 20%-os társasági adóval is számolni kell. Beruházások, fejlesztések fedezete csak az értékcsökkenés lehet, ill. a meglévő, lekötött pénzeszközökből is lehet erre áldozni figyelembe véve az egyéb kötelezettségeket. Az eredményes működéshez szükséges bővítési és felújítási munkálatok jelenleg is folyamatban vannak. A kiírásra kerülő a rendszer üzemeltetésének bérbeadását célzó közbeszerzési pályázat eredményessége esetén gazdálkodásunk likviditása stabil marad, mert megteremtődnek a források a versenyhelyzetet fenntartó fejlesztési munkálatok elvégzéséhez. (Nem önerőből kellene elvégezni az ez évre kalkulált 25 millió forintos beruházást). A pénzügyi számításokat Fokti Károlyné könyvelő asszony közreműködésével végeztem. Kérem a Tisztelt Taggyűlést beszámolóm megvitatására és elfogadására. Kerekegyháza, április Varga István ügyvezető igazgató 5

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A Kft. könyvvizsgálója a 2015. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet)

A Kft. könyvvizsgálója a 2015. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 5 4 jzökb BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Mezőhegyes Város költségvetésének és gazdálkodásának átvilágítása, javaslat a fenntartható pénzügyi egyensúlyra

Mezőhegyes Város költségvetésének és gazdálkodásának átvilágítása, javaslat a fenntartható pénzügyi egyensúlyra Mezőhegyes Város költségvetésének és gazdálkodásának átvilágítása, javaslat a fenntartható pénzügyi egyensúlyra 2011 Készítette: Lipcsei Könyvvizsgáló Kft. Lipcsei János könyvvizsgáló Mezőhegyes Város

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29.

ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29. ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361 E-mail:

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez:

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez: Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez: 1. A Dunakanyari Csatornázási Társulás elnökének tájékoztatója a Társulás eddig

Részletesebben

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási kötelezettségéről Az új civil szervezetekkel kapcsolatos szabályozás jelentősen megváltoztatta a közhasznúság feltételeit. A jogszabályváltozást

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben