A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FC-I-1297/2010. számú, felügyeleti intézkedést tartalmazó határozata az MKB Bank Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FC-I-1297/2010. számú, felügyeleti intézkedést tartalmazó határozata az MKB Bank Zrt."

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FC-I-1297/2010. számú, felügyeleti intézkedést tartalmazó határozata az MKB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által az MKB Bank Zrt.-nél (1056 Budapest, Váci u. 38., a továbbiakban: Bank) hivatalból lefolytatott célvizsgálata tárgyában a Felügyelet Elnökének felhatalmazása alapján az alábbi hozom: h a t á r o z a t o t 1. A Felügyelet megállapítja, hogy a Bank megsértette a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdését. 2. A Felügyelet megtiltja a Banknak a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésébe ütköző magatartás további folytatását. A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I n d o k o l á s A Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CXXXV. törvény (Psztv.) 41. (1) bekezdése alapján hivatalból célvizsgálatot indított a Banknál. A felügyeleti ellenőrzés annak megállapítására irányult, hogy a Bank a tevékenysége során a bankszámla, illetőleg a fizetési számla feletti rendelkezési jog nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos tevékenysége során megsértette-e a december 30. napjáig hatályban lévő a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésében foglaltakat. A vizsgálat megállapításait a Felügyelet október 21. napján kelt Vizsgálati jelentésben foglalta össze, és azt észrevételezés céljából október 21. napján megküldte a Bank részére, melyre a Bank november 10. napján kelt levelében tett észrevételt. A Felügyelet a vizsgálat során az alábbi tényállást állapította meg: ( ) (a továbbiakban: Fogyasztó) 2008 szeptemberében a Bankot érintő panasszal kereste meg a Felügyeletet. A Felügyelet a panasz alapján indult eljárást a Fogyasztó és a Bank által megküldött dokumentumokra alapozva jogszabálysértés megállapíthatóságának hiányában lezárta.

2 2010. január 20-án megkeresés érkezett a Felügyeletre. A megkeresés az üggyel kapcsolatosan olyan további információkat tartalmazott, mely alapján a Felügyelet a Fogyasztót további nyilatkozattételre hívta fel. Fogyasztó április 20-án jegyzőkönyvbe foglaltan kérte a vizsgálat lefolytatását. Fogyasztó nyilatkozata szerint augusztus 28-án bankszámlája feletti rendelkezési jogot biztosított ( )nak, amely meghatalmazást még évben visszavont. A meghatalmazás visszavonásakor az azt igazoló dokumentumot a banki ügyintéző nem adta át Fogyasztónak, ehelyett az ügyintéző a helyszínen megmutatta a képernyőt, amelyen a meghatalmazotti sorban nem szerepelt név. Ugyanakkor január 31-én a korábbi meghatalmazott, ( ) számára a Bank ( ) forint kifizetést teljesített Fogyasztó számlájáról. A Bank a Fogyasztó kártérítési igényének elutasításakor a papír alapon rendelkezésre álló, visszavonásról szóló, Fogyasztó által tett nyilatkozatra hivatkozott, amelyen március 13-ai a ( ) forintos kifizetés utáni dátum szerepel. Fogyasztó ezt követően szeptember hónapban számlát nyitott, szeptember 16-án rendelkezésre jogosultat nevezett meg (Budapest, Lajos utcai Fiók), majd azt szeptember 17-én visszavonta (Budapest, Szent István téri Fiók), ennek ellenére a volt meghatalmazott szeptember 18-án (Budapest, Lajos utcai Fiók) és szeptember 21-én (Budapest, 17. számú Fiók Eurocenter) pénzt tudott felvenni Fogyasztó számlájáról. Ezt követően Fogyasztó a meghatalmazást Kecskeméten, október 02-án ismételten visszavonta. A Felügyelet a beadványban foglaltak alapján április 22. napján kelt PC-I-882/2010 számú végzéssel célvizsgálatot kezdeményezett a Bankkal szemben annak megvizsgálása céljából, hogy a Bank tevékenysége során megsérti-e a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit, valamint a november 01. napjától hatályos a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény fizetési számla feletti rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit. A Felügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. -a alapján bizonyítási eljárást folytatott le. Az eljárás során a Felügyelet az alábbi dokumentumokat vizsgálta meg: január 20. napján kelt újságírói üzenet Fogyasztó által április 20. napján rendelkezésre bocsátott január 07. napján kelt levél, szeptember 23. napján kelt levél, október 19. napján kelt válaszlevél, január 28. napján kelt válaszlevél, március 13. napján kelt bejelentett aláírás visszavonása, február 01. napján kelt bankszámlakivonat, szeptember 15. napján kelt befizetési pénztárbizonylat, szeptember 16. napján kelt aláírásbejelentő lap, szeptember 17. napján kelt bejelentett aláírás visszavonása, szeptember 18. napján kelt pénztárbizonylat, szeptember 21. napján kelt pénztárbizonylat, október 02. napján kelt bejelentett aláírás visszavonása. 2

3 A Bank május 14. napján kelt nyilatkozata, valamint a nyilatkozathoz csatolt alábbi dokumentumok: Ügyfél és számla (a banki ügyintézők oktatásához, képzéséhez használt, a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot ismertető tananyag), szeptember 18. napján kelt pénztárbizonylat, szeptember 21. napján kelt pénztárbizonylat, február 18-án kelt üzenet, Fogyasztóra vonatkozó számítógépen rögzített adatok, ( ) meghatalmazottra vonatkozó számítógépen rögzített adatok, ( ) meghatalmazottra vonatkozó számítógépen rögzített adatok, a Bank számlák feletti meghatalmazotti nyilvántartás vezetésével kapcsolatos belső szabályzatai ( ) ügyviteli utasítás a lakossági bankszámlavezetésről, ( ) ügyviteli utasítás az aláírások bejelentésének, nyilvántartásának és vizsgálatának rendjéről). A Bank a Felügyelet PC-I-4117/2010. számú, augusztus 13. napján kelt végzésére tett szeptember 03. napján érkezetett nyilatkozata, és a csatolt alábbi dokumentumok: ( ) és ( ) meghatalmazott kapcsolatának összefoglalása, augusztus 28. napján kelt rendelkezési jogosultság bejelentésére vonatkozó adatlap, március 13. napján kelt rendelkezési jogosultság visszavonására vonatkozó adatlap, ( ) panaszára adott január 27-én kelt válaszlevél. A Fogyasztóhoz köthető, fentiekben részletesen kifejtett időpontokban készült videofelvételek megküldésére nem volt lehetőség tekintettel arra, hogy a videofelvételek megőrzésére vonatkozó 60 napos határidő eltelt. A Felügyelet rendelkezésére álló dokumentumok, így a Bank szeptember 03. napján érkeztetett nyilatkozata szerint a meghatalmazás típusa az ügyfél-meghatalmazott viszonyban a Bank ( ) elnevezésű informatikai rendszerében az alábbiak szerint alakulhat: 1. Tulajdonos: A meghatalmazottak adatainak és aláírásának nyilvántartására szolgáló ( ) rendszerben magát a számlatulajdonost (magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfelek esetén) is rögzít Tulajdonos meghatalmazottként. A tulajdonosi meghatalmazotthoz a jelenleg létező és a jövőben bármikor nyíló számlákhoz automatikusan, számla feletti rendelkezési joggal épül ki a kapcsolat. A kapcsolat ellenőrizetlen státuszban marad, melyet a fióki munkatársnak kell ellenőriznie. 2. Általános: A számlatulajdonos (magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás) valamennyi számlája fölött korlátlanul rendelkezhet. Ehhez a meghatalmazotthoz a számlatulajdonos ügyfél jelenleg létező, és a jövőben megnyíló számláival automatikusan kiépül a kapcsolat egyenleglekérdezési jogosultság beállítással. A kapcsolat ellenőrizetlen státuszban marad. Az egyenleg lekérdezési jogosultság átállítását számla feletti rendelkezésre a fióki ügyintéző állítja át. Általános meghatalmazott csak a számlatulajdonos által meghatalmazott magánszemély lehet. 3. Korlátozott: A számlatulajdonos (magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás) összes számlája fölött nem rendelkezhet. A számlatulajdonosnak minden számla nyitásakor rendelkeznie kell, hogy a meghatalmazottnak ad-e számla feletti rendelkezési jogot az új számla fölött. A meghatalmazott és számla között nem épül ki automatikusan a kapcsolat, azt az ügyintézőnek egyedileg kell berögzítenie a 3

4 rendszerben. Korlátozott meghatalmazott csak a számlatulajdonos által meghatalmazott magánszemély lehet. A meghatalmazotti jogosultságok értékei: 1 - Számla feletti rendelkezés 3 - Egyenleg lekérdezés Az aláírási jog értékei: 0 - Nincs 1 - Önálló 2 - Elsőhelyi 3 - Másodhelyi 4 - Együttes I. A ( ) ( ) azonosítón nyilvántartott Fogyasztó bankszámláihoz augusztus 28-án került rögzítésre ( ), mint új meghatalmazott. A rendszeradatok szerint ( ) meghatalmazása az alábbiak szerint alakult: augusztus 28. napján ( ) meghatalmazása rögzítésre kerül. A rendelkezésre álló bejelentő karton tanúsága szerint Fogyasztó általános meghatalmazást adott ( ) részére, mely alapján ( ) a Fogyasztó valamennyi számlája fölött korlátlanul rendelkezhetett. A rendelkezési jogosultság továbbá kiterjedt Fogyasztó valamennyi létező, és a jövőben megnyíló számláira is. A Bank rendszeradatai az alábbiakat tartalmazzák: augusztus 28. napján 09:46:01-kor rögzítésre kerül az új meghatalmazott meghatalmazása az alábbiak szerint: cégjegyz.jog: 0 - Nincs meghatalmazás típusa: 3 - Korlátozott augusztus 28. napján 09:46:45-kor az ügyintéző a bejelentő karton alapján átállítja ( ) meghatalmazását általános típusra, az alábbiak szerint: meghatalmazás típusa: 2 - Általános cégjegyz.jog: 1 Önálló augusztus 28. napján 09:46:45-kor az ( ) ügyfél azonosítóval ellátott számla tekintetében a meghatalmazás tartalma: aláírási jog: 1- Önálló jogosultság értéke: 3- Egyenleg lekérdezés augusztus 28. napján 11:45:22-kor az ( ) ügyfél azonosítóval ellátott számla tekintetében a meghatalmazotti jogosultság értéke 1-re, azaz számla feletti rendelkezésre módosul. Fentiek alapján a bejelentő kartonnak és a ( ) rendszerre vonatkozó leírásnak megfelelően ( ) általános típusú meghatalmazása augusztus 28. napján a Fogyasztó ( ) ügyfél azonosítóval ellátott számlájához beállításra került. 4

5 2002. november 11-én a Fogyasztó ( ) ügyfél azonosítóval ellátott számlájához ( ) meghatalmazottal 13:27:46-kor automatikusan kiépült a kapcsolat egyenleglekérdezési jogosultsággal. Az egyenleg lekérdezési jogosultságot az ügyintéző 13:31:58-kor átállította számla feletti rendelkezésre március 20-án ( ) meghatalmazott cégképviseleti jogát érintő változás történt a rendszerben, mely szerint cégjegyz.jog: 0-Nincs Arra vonatkozóan, hogy fenti módosítás milyen megbízás alapján került átvezetésre, a Bank az eljárás során dokumentumot nem csatolt március 20-án ( ) meghatalmazása rögzítésre került a Fogyasztó ( ) ügyfél azonosítóval ellátott számlájához az alábbiak szerint: a leírásnak megfelelően, azaz megnyíló számláival 12:10:46-kor automatikusan kiépült a kapcsolat egyenleglekérdezési jogosultság beállítással. Az egyenleg lekérdezési jogosultság átállítását számla feletti rendelkezésre az ügyintéző 12:24:32-kor állította át. A Felügyelet megállapította, hogy a Bank a ( ) rendszerre vonatkozó leírással ellentétben valamint egyéb adatlap, vagy a módosításra irányuló ügyleti akaratot tartalmazó dokumentum nélkül március 20-án 12:24:32-kor az ( ) számú számla, 12:24:40-kor az ( ) számú számla, 12:24:47-kor pedig az ( ) számla tekintetében módosította az aláírási jogot 0 - Nincs státuszra. A következő módosítás során, április 26-án az adatlap felvételi dátum változott augusztus 28. napjára. Arra vonatkozóan, hogy fenti módosítás milyen megbízás alapján került átvezetésre, a Bank az eljárás során dokumentumot nem csatolt. A Felügyelet megállapította továbbá, hogy a Bank a ( ) rendszerre vonatkozó leírással ellentétben valamint egyéb adatlap, vagy arra jogosító dokumentum nélkül június 16-án 13:31:56-kor az ( ) számú számla, 13:32:00-kor az ( ) számú számla, 13:32:05-kor az ( ) számla tekintetében módosította az aláírási jogot 1 - Önálló státuszra. A Felügyelet a rendelkezésre bocsátott rendszeradatok alapján szükségesnek látta megvizsgálni az adatmódosítások alapjául szolgáló megbízásokat is. A Felügyelet augusztus 13. napján kelt végzésében felhívta a Bankot, hogy küldje meg ( ) meghatalmazott tekintetében a Fogyasztó számlájához kapcsolódó aláírás bejelentő karton és módosításainak a másolatát. A pénzügyi szervezet a Felügyelet felhívására szeptember 03. napján érkeztetett levelében adott tájékoztatást, ugyanakkor ( ) rendszerbeli adatainak módosítását alátámasztó dokumentumokat - a augusztus 28. (rendelkezési jogosultság bejelentése), valamint a március 13. napján (rendelkezési jogosultság visszavonása) kitöltött adatlapok kivételével - nem tudott rendelkezésre bocsátani. A Bank a mulasztását a Felügyeletnek tett, szeptember 03. napján érkezetett nyilatkozatában elismerte az alábbiak szerint: án ( ) új számlát nyitott. A ( ) rendszerben az ügyintéző ekkor mindkettejük esetében (2 percnyi időintervallum alatt) az aláírási joghoz 0 értéket állított be minden 5

6 számla tekintetében. Ez azt jelentette esetükben, hogy amennyiben bármelyikük tranzaktálni szeretett volna bármelyik bankszámlán, akkor ügyintézői felelősség lett volna vizsgálni az aláírási jogot, és ebben az esetben meg kellett volna tagadni a tranzakciót án (szintén 2 percnyi időintervallum alatt) mind ( ), mind ( ) esetében, minden számla tekintetében az aláírási joghoz 1 (önálló aláírási jog) érték került visszaállításra. Ez azt jelentette, hogy bármelyikük tudott volna már bármelyik számláról tranzakciót indítani. A és közötti időszakban azonban nem indított sem ( ), sem ( ) megbízást egyik számláról sem. Annak alapján, hogy az ügyintéző mind a számlatulajdonosnál, mind a meghatalmazottnál következetesen átállította az aláírási jogra vonatkozó mezőt 0 -ra az összes számla felett, ügyintézői hiba került megállapításra. A rendszer naplója alapján a Felügyelet megállapította, hogy ( ) meghatalmazásának visszavonására, az ügyfél-meghatalmazott kapcsolat március 13. napján 15:04:28-kor történő törléséig, egyetlen számla esetében sem került sor. A Felügyelet a fentiekben tárgyalt tényállás értékelése, értékelhetősége kapcsán figyelemmel kell legyen a Psztv. 47. (5) bekezdésére, amely szerint: Nem lehet intézkedést alkalmazni a mulasztásnak vagy kötelezettségszegésnek a Felügyelet tudomására jutásától számított két év, illetve az elkövetésétől számított öt év elteltével. A Psztv. idézett rendelkezése alapján a Felügyelet nem jogosult olyan magatartások értékelésére, amelyek vonatkozásában a Psztv. 47. (5) bekezdése szerinti időkorlát fennáll. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 153. (1) bekezdése a Felügyelet által alkalmazható intézkedések körében sorolja fel azt az esetet is, amikor a Felügyelet határozattal megállapítja a jogsértés tényét. Ebből következően a fentebb tárgyalt magatartások vonatkozásában az időmúlásra való tekintettel a jogsértő jelleg megállapítására sincs a Felügyeletnek jogosultsága. II. A Felügyelet a Fogyasztó által április 20-án rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, valamit a Bank május 14-án érkezetett válaszából (nyilatkozat, naplózásra vonatkozó dokumentumok) az alábbiakat állapította meg: Fogyasztó szeptember 15-én ( ) ügyfél azonosító számon számlát nyitott a Banknál. Fogyasztó a számlához kapcsolódóan szeptember 16-án aláírásbejelentő kartonon ( ) részére, általános meghatalmazottként, önálló aláírási joggal rendelkezési jogosultságot biztosított. Az általános meghatalmazás a naplózás adatai szerint szeptember 16-án 13:59:04-kor rögzítésre, majd 13:59:10-kor beállításra került (Budapest, Lajos utcai Fiók). A rendelkezési jogosultság visszavonására a Fogyasztó által április 20-án becsatolt Bejelentett aláírások visszavonása dokumentum alapján szeptember 17-én került sor, mely a rendszerben 12:49:34-kor rögzítésre került (Budapest, Szent István tér 11. szám alatti Fiók). Fentieket követően a Bank (Budapest, Lajos utcai Fiók) szeptember 17-én 17:57:09-kor a volt meghatalmazott meghatalmazását aláírásbejelentő lap 6

7 hiányában újra rögzítette és a számláról a meghatalmazott részére szeptember 18-án ( ) Ft (Budapest, Lajos utcai Fiók), majd szeptember 21-én ( ) Ft (Budapest, 17. számú Fiók Eurocenter) kifizetést teljesített. Ezt követően Fogyasztó a meghatalmazást Kecskeméten, október 02-án ismételten visszavonta. A Bank által a Felügyelet rendelkezésére bocsátott, a lakossági bankszámlavezetésről szóló (...) ügyviteli utasítás 4.3. pontja kimondja, hogy A változások bejelentésére az Aláírásbejelentő lap szolgál, a módosítások végrehajtására az aláírások bejelentésének, nyilvántartásának és vizsgálatának rendjéről szóló ügyviteli utasítás szabályai vonatkoznak. Az aláírások bejelentésének, nyilvántartásának és vizsgálatának rendjéről szóló (...) ügyviteli utasítás valamint 3.3. pontja szerint: Az állandó meghatalmazott rendelkezési joga kiterjedhet a számlatulajdonos valamennyi bankszámlájára (teljes körű rendelkezési jog), vagy a számlatulajdonos által meghatározott egyes bankszámlákra (korlátozott rendelkezési jog). Az állandó meghatalmazottat és rendelkezési jogának teljeskörűségét, illetve korlátozását az Aláírásbejelentő lapon kell bejelenteni. Ha az Ügyfél a számlák feletti rendelkezésre bejelentett személyek mellett új személyeket kíván bejelenteni, vagy a már bejelentett személyek számla feletti rendelkezési jogosultságát kívánja további számlákra kiterjeszteni és/vagy az aláírás gyakorlásának módját kívánja az Ügyfél megváltoztatni, akkor ki kell töltenie az Aláírásbejelentő lapot a változásnak megfelelően. Új aláírásmintát csak akkor kell felvenni, ha az Ügyfél új személyt jelent be, vagy a korábban bejelentett személy neve (aláírásmintája) változott. Ha a bejelentett személy(ek) alábbiakban felsorolt adatai közül családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím állampolgárság, személyi okmány száma, típusa, külföldi természetes személy esetén a személy magyarországi tartózkodási helye, lakcíme. bármelyik megváltozik, akkor nem kell kitölteni az Aláírásbejelentő lapot, hanem az érintett személy a fiókban történő személyes megjelenésekor a változást igazoló okmányt mutatja be az ügyintézőnek. A folyamat megegyezik - ezen fejezetben leírt - számlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentésével. A megváltozott adatokat még aznap rögzíteni és ellenőrizni kell. A Felügyelet a fentiek alapján megállapította, hogy a Bank eljárása során megsértette a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdését, mely kimondja, hogy A hitelintézet a tőle elvárható gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa. A Bank Vizsgálati jelentésre tett észrevétele szerint a kifogásolt jogsértés ügyintézői hibának és nem pedig rendszerbeli működési hibának a következménye. A Felügyelet a vizsgálat során megállapította, hogy a jogszabálysértés nem informatikai hibára utal, hanem a pénzügyi szervezet eljárásrendjének nem megfelelőségére. 7

8 A Psztv. 47/A. (1) bekezdése szerint: Ha a felügyeleti ellenőrzés során a Felügyelet megállapítja a) az e törvényben, a 4. -ban meghatározott törvényekben, az azok felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, valamint a 4. -ban meghatározott szervezetek és személyek működésére vonatkozó egyéb jogszabályban, b) a Felügyelet határozatában, c) a 4. -ban meghatározott szervezetek és személyek belső szabályzatában foglaltak megszegését, megkerülését, elmulasztását vagy késedelmes teljesítését - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a 4. -ban meghatározott, az adott tevékenységre vonatkozó törvény szerinti intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazza, illetőleg felügyeleti bírságot szab ki (a továbbiakban együtt: intézkedés). A Hpt (1) bekezdése értelmében az előírások megsértése, illetőleg hiányosság megállapítása esetén - ha azok a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény prudens működését jelentősen vagy súlyosan nem veszélyeztetik - a Felügyelet a következő intézkedéseket alkalmazza: f) határozattal megállapítja a jogsértés tényét, s egyben elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, illetőleg megtiltja a jogszabályba ütköző magatartás további folytatását. Tekintettel a fentiek szerint összegzett vizsgálati megállapításokra, a Felügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a pénzügyi szervezetnek a jogsértés súlya, továbbá az eset összes körülményeinek figyelembe vételével megtiltotta a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésébe ütköző magatartás további folytatását. A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Psztv. 47. (1) bekezdés a) pontján, a Psztv. 47. (4) bekezdésének a) és e) pontjain, továbbá a Ket ának (1) bekezdésén alapul. A Felügyelet a határozatot a Psztv. 4. c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg. A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket (1) bekezdésének d) pontján, a 100. (2) bekezdésén, a 109. (1) bekezdésén, a 110. (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 326. (7) bekezdésén, a 327. (1)-(2) bekezdésein, és a 330. (2) bekezdésén alapul. A határozat a Ket (1) bekezdésének c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős. Budapest, január 27. Siklósi Máté s.k., a PSZÁF ügyvezető igazgatója 8

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-3263/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Dunacorp Faktorház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-203/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az AIM Általános Biztosító Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9206/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 108716-11/2011 * Tárgy: felügyeleti intézkedés alkalmazása a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel és

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6092/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel kereste meg a Felügyeletet, melyben a Bank eljárását kifogásolta az alábbiak szerint:

eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel kereste meg a Felügyeletet, melyben a Bank eljárását kifogásolta az alábbiak szerint: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-14/2012. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a K&H Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5535/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-60/2012. számú határozata OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársasággal (székhely: 1025

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I. A Felügyelet a Bankkal szemben a banktitokra vonatkozó jogszabályi

h a t á r o z a t o t I. A Felügyelet a Bankkal szemben a banktitokra vonatkozó jogszabályi A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50080/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata Budapest Bank Nyrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50044/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4372/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-7232/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Alföld Takarék Szövetkezeti Hitelintézet számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-770/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az MKB Bank Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Többes Ügynökkel szemben a biztosítási szakmai szabályok

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Többes Ügynökkel szemben a biztosítási szakmai szabályok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7919/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási

Részletesebben

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA:

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-IV-FB-356/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a AXA Önkéntes Magánnyugdíjpénztár számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I 50083/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

hozom: I n d o k o l á s

hozom: I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-8092/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

hozom: I n d o k o l á s

hozom: I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1011/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Bank Hungary Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8819/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-7250/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

határozatot Indokolás

határozatot Indokolás PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 144611-4/2011* Tárgy: határozat rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról JÉ-I-472/2011. számú határozat A Pénzügyi

Részletesebben

I n d o k o l á s. Ügyfél 2012. március 14-én személyesen tett panaszt a ( ) postafiók ügyfélszolgálatán, de választ nem kapott.

I n d o k o l á s. Ügyfél 2012. március 14-én személyesen tett panaszt a ( ) postafiók ügyfélszolgálatán, de választ nem kapott. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1845/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Bank Hungary Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I n d o k o l á s

küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-IV-FB-334/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a Pannónia Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár számára A Pénzügyi

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/1119/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Groupama Garancia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1602/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6451/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7723/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-I-10020/2012. számú végzése a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet számára kérelme elutasításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-I-10020/2012. számú végzése a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet számára kérelme elutasításáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-I-10020/2012. számú végzése a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet számára kérelme elutasításáról A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet (9023 Győr, Sport u. 4/a.)

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

I. AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

I. AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-114/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1529/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Budapest Bank Nyrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

hozom: I n d o k o l á s

hozom: I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1520/2012. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az OTP Jelzálogbank Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM vonalkód helye 150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM ÜGYSZÁM: Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez Érkeztetés helye E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FC-I/B-8373/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata Bobák Norbert számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a TITÁN GROUP ALKUSZ Független Biztosításközvetítő Kft. számára.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

A FOLYAMATOS FELÜGYELÉS CÉLJA ÉS ESZKÖZRENDSZERE

A FOLYAMATOS FELÜGYELÉS CÉLJA ÉS ESZKÖZRENDSZERE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete körhatározata az alábbiakban felsorolt önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak részére a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló előírások

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6565/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-39/2014. számú határozata a Tisza Takarékszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-39/2014. számú határozata a Tisza Takarékszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-39/2014. számú határozata a Tisza Takarékszövetkezet számára A Tisza Takarékszövetkezetnél (székhelye: 5430 Tiszaföldvár, Virág út 1., a továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-IV-50059/2011. számú határozata a Pannónia Nyugdíjpénztár részére kiegészítő vállalkozási tevékenység engedélyezéséről A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-B-50049/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6379/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-B-5256/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-1164 - H-JÉ-I-1222. számú határozatai a címlistában megjelölt hitelintézetek számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról A Pénzügyi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I/FB 50202/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Magyar Cetelem Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-7949/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Budapest Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-IV-50184/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata a K&H Medicina Egészségpénztár számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező panaszt nyújtott be a pénzügyi intézményhez, melyben az elszámolást vitatja vagy azt sérelmezi, hogy nem kapott elszámolást,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6677/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Széchenyi István Hitelszövetkezetnél (székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db.

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db. E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/19363-5/2014 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Biztosítóval szemben a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Biztosítóval szemben a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7357/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8326/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Fundamenta Lakáskassza- Lakástakrékpénztár Zrt. számára A Pénzügyi

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6774/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Erste Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben