1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása A Balatonakarattyai tagóvoda 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása A Balatonakarattyai tagóvoda Balatonvilágosi tagóvoda 5 3. Saját helyi óvodai programunk a Kippkopp HOP Részlet Kippkopp Programunkból Vegyes csoportjainkról Kompetencia alapú óvodai programcsomag Eszközeink 10 4.Óvodánk felépítése, nevelési kompetenciák bemutatása Óvoda felépítése Pedagógusaink,gondozónőink kiemelkedő nevelési kompetenciái Zöld óvoda, úton a Zöld óvoda felé honnan-hová A fenntarthatóság évtizede óvodai feladatok A Zöld, fenntartható óvodánk Mit tehetünk? 19 Felhasznált irodalom MELLÉKLETEK 1.SZ.MELLÉKLET: FAMODELL 2.SZ.MELLÉKLET: ZÖLDFAL LEÍRÁSA 3.SZ.MELLÉKLET: KIPPKOPP TÁBOR 4.SZ.MELLÉKLET: 5.SZ.MELLÉKLET: 6.SZ.MELLÉKLET: 7.SZ.MELLÉKLET: MADARAK ÉS FÁK NAPJA FELADATAI A Zöld Óvoda kritériumrendszere ÉVSZAKFÁK FÉNYKÉPEK

3 1 Bevezetés Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize,pillangója,madara. Van virágja,rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik! Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt. Wass Albert Már Vass Albert is a megmaradt szépséges világra, megóvására int bennünket. Ezek a gyönyörű gondolatok mit is sugallnak? - a mai kor gyakran használt szavaival élve környezettudatosságot,fenntarthatóságot jelentenek, azt hogy oda kell figyelnünk környezetünkre, a tágabb világra, földünkre. Miért is fontos, miért is kell odafigyelnünk? mert az a szűkebb vagy tágabb környezet, amelyben élünk, veszélybe került. Mikor és hogyan állítsuk meg ezt a folyamatot, a romlást és rombolást? A válasz rá egyszerű: itt és most! Nincs idő a várakozásra, halogatásra, most kell elkezdeni. Mára az emberiség tehát válaszúthoz érkezett. Választani kell a véges mennyiségű természeti, gazdasági erőforrások kimerülését okozó korlátlan gazdasági növekedés és a megújuló természeti és gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodásra épülő fenntartható fejlődés között. 1. Zöld mozgalom Történeti áttekintés A környezetünkre való odafigyelés már sok év óta a figyelem középpontjába került. Rachel Carton tengerbiológus,ökológus, író Néma Tavasz c. (1962) korszakalkotó könyvében már megkongatta a vészharangot, s felhívta a figyelmet a természetben felhasznált kémiai anyagok kedvezőtlen biológiai hatására. Elnémul a természet, elpusztulnak a madarak a vegyszerek hatására. - Sokan e könyv megjelenésétől számítják a környezetvédelem létrejöttét, mert ezután már nem lehetett a régi módon szemlélni az ember és környezete kölcsönhatását. Globálisan értelmezve a Zöld mozgalom kezdetét jelentette (magyarul 1994-ben jelent meg). A könyv máig ható következményei a DDT és más veszélyes anyagok betiltása, a Föld napjának a megünneplése, környezetvédelmi törvények születése, állami ellenőrző szervek felállítása.

4 2 Az első globális környezetvédelmi összejövetel 1972-ben a Stockholmi konferencia volt, ahol az emberi környezet megóvásával foglalkozó világméretű program kidolgozására került sor ben D.Meadows (ökológus) : A növekedés határai c. könyvében már kifejti, hogy mi történik, ha a népesedés korlátlanul folytatódik, milyen következményei lesznek a gazdasági növekedésnek és mit lehet tenni hogy a föld képes legyen eltartani az emberiséget? A könyv hatására tehető az ilyen jellegű gondolkodás. Később, 2002-ben megjelent, A növekedés határai 30 év múlva c. könyvében olvasható, hogy egyes területeken már elértük és meg is haladtuk a növekedés határait. Egyetlen megoldás, hogy minél kevesebb határsértés történjen, hogy a fenntartható fejlődést ne fenyegető veszélyként, hanem iránymutatásként tekintse az emberiség, akkor jó irányba kormányozható lesz az élet Tbiliszi konferencián kiadott a nyilatkozat a környezeti nevelés máig meghatározó dokumentuma, általa az oktatásban is megjelenik a környezetvédelem. ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága által, 1994-ben közreadott dokumentum összefoglalja a fenntartható fejlődést elősegítő feltételeket és szükséges intézkedéseket ( lásd: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia) 1997 ben az UNESCO a nevelés fontosságára hívja fel a figyelmet : A nevelés a fenntartható jövő megteremtésének a kulcstényzője. (p.24.). A fenntarthatóságra nevelés hozzájárul a békére és demokráciára neveléshez. (p.8.) Ki-ki dolgozhat a maga hivatásában a környezet - a világ és az ember jövője érdekében. A legfontosabb azonban a nevelés. Ez a legeredményesebb munka : diófát ültetni. 1 A közötti időszakot az ENSZ a fenntarthatóságra oktatás évtizedének javasolta. (UNESCO jelentés :Riótól Johannesburgig 2002 ). Fenntartható az a gazdasági társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül,hogy veszélyeztetné a jövő generációk saját szükségleteik kielégítésében. A fenntartható és fejlődés szavak nem külön-külön,hanem csak együtt értelmezhetők,s a fogalom nem jelent mást,mint olyan fejlődést,amely mindig elegendő forrást hagy a jövő nemzedékek életfeltételeinek kielégítésére(életminőségének jobbítására). 2 Magyarországon már 1986-ban megalakultak az első,iskolai Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Szalai Marzsó Enikő kezdeményezésére. 1) Dr.Sólyom László Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2003

5 ben a Környezetvédelem a közoktatásban címmel Kazincbarcikán rendezett konferencián már óvodai környezeti nevelés szekció is működött, dr.kancler Gyuláné vezetésével. Talán először itt fogalmazódott meg,hogy mi is az óvoda feladata a külső világ megismerése terén ben a Fővárosi Gyakorló Óvoda lett az első Óvodai Oktatóközpont Kékcinke névvel, úttörőként vállalva, pozitív példákon keresztül a szemléletformálást, Ez volt a legelső lépés a Zöld elnevezés felé. Az elmúlt években a hazai környezetvédelmi és oktatáspolitikai események egyre jobban közelítenek egymáshoz a fenntarthatóság pedagógiáját előtérbe helyezve ban megjelent a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (13 szervezet kezdeményezte ) első, 2003-ban a második változata. Az Óvodai Alapprogram (ONAP), a helyi óvodai programok (főleg a környezeti nevelésre épülő), a NAT és a megjelent Kerettantervi útmutató,helyi tantervi innovációk, pedagógus továbbképzések,erdei iskolák támogatása - A környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet. 3 mind a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája gyakorlati megvalósítását segíti elő Közoktatási Tv. : iskoláknak is ki kellett dolgozni a környezeti és egészséges életmódra nevelést. Az ONAP az idén módosításra került s ezáltal a helyi óvodai programokat is át kell dolgozni. A változtatások között még nagyobb hangsúlyt kapott a környezeti nevelés, környezetbarát szemlélet, a környezettudatosságra,fenntarthatóságra való nevelés. Feladattá fogalmazódott a környezetvédelmi és -megóvási szokások kialakítása. Éppen ezért nekünk, óvodáknak - óvodapedagógusoknak nagy a felelősségünk és kiemelkedő a szerepünk, mert saját területünkön bizony sokat tehetünk a szemléletformálás, a környezettudatos magatartás kialakítása terén. Az óvodák élen jártak, korán felismerték ennek szükségességét és sürgősségét, így sok helyi óvodai program alapját hangsúlyozottan a környezeti nevelés adja, ahogy a mi helyi óvodai programunknak is. Ehhez olyan elhivatott pedagógusok kelletek, akik egy másfajta, környezetbarát szemléletű, több tapasztalatra építő nevelés mellett álltak ki. Ma már sok óvodai oktatóközpont, és társadalmi szervezet munkálkodik szerte az országban, terjesztve az emberi felelősséget a közvetlen környezet és a tágabb világ iránt. Lelkes, odaadó szemléletformáló munka teremtette meg a Zöld Óvodá -kat és az 2 ) Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia )Victor András Óvodások környezeti nevelése Réce-füzetek 5.

6 4 egységes óvodai hálózat kialakítását (Zöld Óvoda Hálózat Egyesület ). A Zöld Óvoda cím kidolgozott kritériumrendszernek megfelelve, pályázat útján 2006 óta elnyerhető. 2. Óvodáink bemutatása 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása : az óvoda egy liget közepén található, a Balatontól csak egy műút választja el. Az 1977-ben épült, 100 férőhelyes őszétől 3 óvodai csoporttal és egy bölcsődei csoporttal működünk. Óvodánkhoz tartozik az akarattyai és a világosi tagóvoda nyarán a KDOP /2F Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése c. nyertes pályázat keretében a balatonkenesei óvoda felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére került sor. Csak a nagyobb léptékű felújítást említve : nyílászáróinkat kicserélték, földhő kihasználásával fűtésük korszerűbbé vált, napelem segíti a melegvíz-ellátást. A világításunk már régebb óta korszerű, energiatakarékos. Világos, tágas, otthonos berendezésű csoportszobáinkban a gyerekeknek esztétikus, biztonságos, barátságos környezetet tudunk biztosítani. Belépve óvodánkba és csoportjainkba - a hozzánk betérők véleménye alapján - a természetes anyagokhoz, színekhez való vonzódás, kreativitás, igényesség,melegség tükröződik vissza. Az óvodában kívül belül a zöld szín az uralkodó től saját Sókuckónkban tartunk a gyerekeknek beszélgetős-éneklős foglakozásokat. A csoportszobáink az ott dolgozó óvónők egyéniségét is tükrözi. Mindenhol megtalálható a kialakított természetsarok. Törekszünk a szelektív szemétgyűjtés elterjesztésére, az újrahasznosításra. Udvarunk tágas, gondozott, udvari játékaink megfelelnek az uniós követelményeknek. Minden csoportnak saját udvarrésze,virágoskertje, virágos ládája van, amit a gyerekekkel együtt gondoznak. Minden nagyobb esemény, évforduló alkalmából egy-egy fát ültetünk az óvoda udvarán, pl ben az év fáját, a mézgás égert. 2.2.A Balatonkenesei Óvodához tartozó balatonakarattyai tagóvodánk 1954 óta működik óvodaként. Az egy csoportos óvoda igazán ideális, családias körülményeket biztosít a gyermekeknek őszétől 25 fős férőhellyel. Programunk kiegészül a montessori pedagógia számos elemével. A két óvónő megszerezte a speciális végzettséget, s a módszert alkalmazása nagyon eredményes. A montessori eszközöket sajátkészítésű eszközökkel (újrahasznosítás) folyamatosan bővítik.

7 nyarán a KDOP /2F Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése c. nyertes pályázat keretében Balatonakarattyán az óvoda átépítésére,bővítésére került sor. A hozzáépítés során az emeleten korszerű tornaterem, nevelői szoba, zuhanyzók kerültek kialakításra, a földszinten fejlesztő szoba ( későbbiekben lehet ZÖLD SZOBA ), tágas, teraszos csoportszoba, öltöző, sószoba, kis melegítőkonyha és helyiségei találhatók. Az elkészült ÓVODAPALOTA helyiségeiben a természetes anyagok, a föld színei az uralkodóak. A csoportszobában gazdag, kincsekkel teli természetsarok található. A szelektív szemétgyűjtés megszokott a gyerekek körében, törekednek az újrahasznosításra. Az óvoda udvara tágas, gondozott, az udvari játékok megfelelnek az uniós követelményeknek. Az átalakítás miatt veteményes- és virágoskertet, a bogárlakot tavasszal újra kialakítjuk, amit a gyerekekkel együtt gondoznak. Udvarainkon megtalálható a komposztálótól kezdve, a madáretetőig és itatóig, sőt a madárodúkig, a gyerekek virágoskertjéig minden, ami segítheti a közvetlen (terepi) tapasztalatszerzést, környezetbarát szemléletet formálását. Mindkét óvodánk elnyerte a Madárbarát óvoda címet. 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda től intézményünk 2. tagóvodája Az óvoda épülete az 1980-as években épült, előre gyártott elemekből. Azóta az épület több funkciót is betöltött, volt már vendéglő, nagyüzemi konyha. Ezek nyomai a mai napig fellelhetők. Időszakos, apróbb javítások történtek csupán az elmúlt évtizedekben. Megkezdődött a nyílászárók cseréje, melynek folytatása energiatakarékossági okokból ugyancsak szükséges. Az öltözőbe új burkolat került. A csoportszobák berendezési tárgyai is a régi, békebeli időkből valók. Textíliák (függönyök, terítők), a padló burkolata, illetve a mellékhelyiségek csempe burkolata is megértek már a cserére. Az intézményt öreg kora ellenére igyekszünk az általunk készített dekorációval hangulatossá, családiassá, ízlésessé tenni. Az udvaron a rögzített és mobil játszóeszközök, illetve játszótéri játékok segítik a gyermekek mozgásfejlődését, a mozgás gyakorlását. Az esztétikus, biztonságos játékeszközök megléte mellett, a minőségre kívánunk egyre nagyobb hangsúlyt fordítani. A gyermekeket jól fejlesztő, tartós kivitelű eszközök beszerzését tartjuk elsődlegesnek. Az udvari játékeszközök a gyermekek fejlődéséhez, tevékenységeikhez igazodnak. Lényegesnek tartjuk, hogy minden évszakban biztosítsuk a gazdag szabadidős tevékenységek lehetőségét. Az óvoda épületeinek akadálymentesítését a jövőben eszközölni szükséges.

8 6 A nagy, füves udvarunkon hiányoznak azonban az árnyat biztosító fák, bokrok, így kissé sivár képet mutat. Az óvoda felszerelése, eszközellátottsága jónak mondható, ami persze nem jelenti azt, hogy minőségileg ne kelljen fejleszteni. Az óvodai ellátásra jelentkezők elsősorban Balatonvilágosról kerülnek felvételre, de néhányan a környező településekről érkeznek. 3. Saját helyi óvodai programunk 3.1.Kippkopp HOP : Marék Veronika (meseíró-rajzoló) gesztenyefáról lepottyant, mindenre kíváncsi figurája, Kippkopp a gesztenyegyerek méltón képviseli sajátos, KIPPKOPP nevet, ehhez kapcsolódóan tagóvodánk csoportját TIPPTOPP csoportnak neveztük el. Sajátos helyzetünk, bennünket körülvevő gazdag élővilág, a Balaton, a csodálatos természeti kincsek, természetvédelmi terület ( tátorján,tátorján tanösvény, Soós hegy,tatárlikak ), településünk (2009 óta városunk) több, mint 1000 éves múltja eleve elkötelezett bennünket arra, hogy a Kippkopp helyi óvodai programunk fő sajátossága a környezeti nevelésen alapuljon. Pontosabban a természet szeretetére és védelmére való tudatos nevelés, szoros összefüggésben a népszokások, hagyományok megismerésével, őrzésével. Tevékenységeinket az évszakok, a természet változásai, a megjelenő népszokásőrző, természetóvó és zöld jeles napok, ünnepkörök határozzák meg. Az éves ritmus, az évszakok körforgása egyrészt a folyamatosságot, másrészt az integrált ismeretszerzést biztosítják gyerekeinknek, ugyanakkor elősegítik a sokoldalú tapasztalást. Óvodai nevelésünk tartalmát, valamint a négy évszakhoz kötődő tevékenységeket famodellben ábrázoltuk (1.SZ.MELLÉKLET), ehhez igazodik az un. Zöldfalunk (2.SZ.MELLÉKLET), ahol szintén a forgandóságot követve, jelennek meg az aktuális feladatok, megfigyelni valók, olykor a szülőket is bevonva. Évek óta, a zöldfal előtt az évszaknak megfelelő kiállításokat rendezünk, nagy sikerrel. Balatonkenesén az évszakfelelős rendszerünk is nagyon jól működik, megadva az adott csoportnak az aktuális feladatait. (Zöldfal projekt). 3.2.Részlet KIPPKOPP Programunkból GYERMEK és a környező világ Környezeti nevelésen általában a környezeti kultúra megélését, átadását értjük. (Megélés és átadás csak együtt). Az óvónőnek sajátjának kell lennie, akinek nem sajátja az adott kultúra, az átadni sem tudja. Környezeti kultúra = élő és élettelen, természeti és művi

9 7 környezetünkkel való harmonikus együttélés, ami pedig életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás és értékrendszer. A szokások már nagyon korai életszakaszban kialakulnak - az alapok lerakása a gyermek életének első éveiben megtörténik. Azok az életre szóló élmények, benyomások, amelyek alapvetően meghatározzák a felnőtt környezeti gondolkodás- és életmódját, bizony már az első években megtörténnek. Ezért a környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedéskultúra és értékrendszer kialakítása szempontjából az óvódáskor ideális és fontos szakasz az ember életében. A mai gyermek környezeti nevelése a szüleik nevelésével kezdődött. Az óvodai nevelés ezért egy kicsit olyan mint a diófa ültetése: majd az utódaink fogják élvezni gyümölcsét és az árnyékát. 1 Az óvónő környezethez, természethez fűződő viszonya, alap-beállítottsága, értékrendje minta a gyerek, a szülei számára. Témái: természeti, társadalmi és az ember által épített környezet megismerése - környezetünk szépségei, gondjai - természeti környezet : vizek, mezők, erdők növény- és állatvilága - környezetbarát életmód szokásainak elsajátítása, környezetvédelem, természetvédelem. Tevékenységeink felépítése társadalmi természeti Család-óvoda-lakóhely-ember alkotta épített Időjárás,természeti változások,jellemzők az környezet testrészek,egészségvédelem évszakok megfigyelése által, összefüggések emberek munkája,foglalkozása,napszakok,növény- és állatvilág közlekedés (vizek,mezők,erdők) matematikai környezettel való ismerkedés Környezetünk mennyiségi,tér-,szín,formai viszonyai környezet- és természetvédelem környezetbarát életmód szokásainak elsajátítása Környezeti elemek védelme, alakítása hagyományőrzés-népszokások népi megfigyelések Személyiségfejlesztő hatás: a környezeti nevelés segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak a feldolgozását, rendszerezését, fejleszti értelmi képességeit. * Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, és védelmét, a szépség felfedezését. * Felismeri a mennyiségi, alaki nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. * A környezeti nevelés, a külső világ tevékeny megismerése óvodai gyakorlatában általánosan feldolgozásra kerülő témák mellett, a néphagyomány-ápolás mindennapos, természethez kapcsolódó tevékenységei is megjelennek (évszakok változásait követő, természeti jelenségek, szokások, időjárás változásaiból adódó környezetalakító munkálatok, szüretelések, jeles napok stb.) szoros kapcsolatban a környezetvédelemmel, környezetalakítással. * A külső világ megismerési folyamatában a gyerek cselekvésein, érzelmein keresztül szerzi környezetéről ismereteit. *A hagyományőrzésből fakadó élmények eljuttatják a gyereket a természettel való együttérzés harmóniájához és a hagyomány tiszteletéhez. 1 Viktor András Réce Füzetek 5. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért BP.1998

10 8 Módszertani alapelv / óvónő a folyamatban / Ügyeljen arra, hogy a 3-7 éves korú gyermek sajátosságait figyelembe véve tervezze a környező világ megismerésének hagyományos és helyi tartalmait (fokozatosság). Az óvónő hetente egy természeti-emberi-tárgyi környezeti téma megfigyelését tervezze. (8-10 gyermekkel figyelteti meg a témát). Vegye figyelembe, hogy a környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet, a közvetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés. Lehet olyan helyzet, amikor az óvónő a gyerekekkel együtt fedezi fel, tanulja a természetet, együtt csodálkoznak rá a világ végtelenségére, sokféleségére, csodájára, közös az élményük (nevelő hatás). A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében mikrocsoportban történik, a közvetlen tapasztalat- és élményszerző séták, csiga - biga túrák alkalmával. Teremtse meg és ötvözze a környezeti nevelés és a néphagyomány ápolás feltétel- és tevékenységrendszerét. (Zöldfal). Az óvónő törekedjen a megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagítására, differenciálására, az élővilág sokoldalú megismertetésére. (nagyítók, földgömb, speciális könyvek). Használja az Évszakfát, kísérje figyelemmel a Zöldfal feladatait. Teremtse meg a tevékenységek differenciált szervezeti formáit. Meséljen a természetről, állatokról, meséljen a vízcseppekről, a szélről (mindenről lehet mesélni). Mesélje el Kippkopp történeteit. A játékon keresztül bővítheti környezeti, természeti ismereteiket. A kisgyermek a mesét szereti és a játékot, így a környezeti nevelése is elsősorban a mese és a játék legyen (Nem csak, de első sorban). Lehetőleg kerülje a tudományos, értelmi megközelítést. A gyerekekkel együtt tudjon rácsodálkozni a környezet, a természet szépségeire, megszelídíteni azt (ahogy a Kis herceg rókája mondaná). A környezeti nevelésnek örömöt, csodálatot kell ébresztenie a meglévő szépségek iránt. Tehát az óvodai környezeti nevelés érzelmi megközelítéssel történjen s így kellő alapja lehet a természetszerető és környezetbarát életmódnak. Szeretesse, ismertesse meg a gyerekekkel az élő és élettelen világot. (Irodalmi és zenei alkotásokkal színesítheti.). A természet szeretete és oltalma egyben emberszeretetet is jelent. A gyermeki környezetet aktívan, kedvvel,ötletesen alakítsa. A jeles napok előtti (karácsony, húsvét) nagytakarítást örömmel, a gyermekekkel közösen végezze a csoportjában. Keressen és kezdeményezzen olyan alkalmakat, olyan természeti élményszerzéseket, ahol a családokkal együtt közösen munkálkodhatnak, amely alakítja, növeli a környezet iránti érzékenységet (udvarrendezés), a harmonikus környezet létrehozására ösztönöz. (kerti-tó), amely erősíti a hovatartozás érzését (jeles napokhoz fűződő szokások közös ünneplése, közös kirándulások). A tavaszi udvartisztogatásba a szülőket is bevonhatja - alakul a tiszta környezet iránti igény. Kapcsolatok más nevelési területekkel: a környezettel való aktív ismerkedés áthatja az egész óvodai életet, a nevelés komplex folyamatát. Kapcsolatot mutat a munkára neveléssel, játékkal, mert a gyermek a természeti - társadalmi környezetéből szerzett ismereteit játékában felhasználja, folyamatosan gyakorolja, munkatevékenységében alkalmazza. Az irodalmi, ének-zenei neveléssel, mert mint hangulati elemek mélyítik a

11 9 szülőföld szeretetét, a nemzeti, népi kultúra hagyományainak megőrzését. A vizuális neveléssel, mert a természet érzelmi megközelítése révén fogékonyak lesznek a természet szépségeire, meglátására, kifejezésére, az élmények újra élésére. (Témát, technikát meríthetnek belőle.) A közösségi neveléssel, szocializációval, mert a külső világ megismerési folyamatában a gyermekek egyénileg és közösen élik át a változatos ingereket. A közös tevékenységek során kapcsolatot teremtenek társaikkal, növekszik türelmük, erősödik akaratuk, önfegyelmük( akadályverseny ). Anyanyelvi neveléssel, mert a valós élethelyzetek természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek alkalmazzák a helyes köszönést, bemutatkozást, megszólítást. A beszéd a környezettel való ismerkedés, érintkezés az önkifejezés és gondolkodás legfőbb eszköze. A mozgással : a mindennapos testnevelések is a szabadban, a természetben történnek, ha az idő engedi. A mozgás és természet kapcsolata szorosan összekapcsolódik,mert a túrák,kirándulások során történnek a természeti megfigyelések,az állatvilág és növényvilág tanulmányozása. A kötetlen mozgásos tevékenységek során nagyon sok hasznos információhoz jutnak a gyerekek a saját testükkel és a természettel kapcsolatban óta vegyes csoportokat szervezünk Kippkopp Helyi Óvodai Programunk KIPPKOPP HOP megírásakor (1999) mérlegelve minkét szervezési formánál az előnyöket, hátrányokat, tapasztalatainkat, döntöttünk úgy, hogy a vegyes életkorú csoportszervezés mellett maradunk, programunk erre épül. A tiszta csoport nagyon hasonlítana az iskolához, s tapaszatlhatjuk, hogy nem ez a jövő törekvése. Egy előadáson hallott mondatot idézve : a tiszta csoport tulajdonképpen a szocializmus hozadéka. Módszertani megújulásként, a csoportszervezés új eljárásaként említik a vegyes életkorú, vagy másképpen heterogén csoportokat. Természetesebb, társas közeget jelentenek a gyerekek számára. Sokan méltatják az előnyeit,pl. Zilahi Józsefné főiskolai docens / Sopron / A hazai óvodai élet értékeiről tartott előadásából : a magyar óvodai élet nagy pozitívuma a vegyes csoport elterjedése. A családias jellegű, vegyes összetétel számtalan előnyét tapasztalva elmondhatjuk, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottak, érzelmi biztonságban, szeretve érzik magukat óvodánkban Kompetencia alapú óvodai programcsomag: Balatonvilágoson már több éve, az Aprófalva és az akarattyai Tipptopp csoportban 2009 szeptemberétől került bevezetésre - nagyon eredményesen. Alapjaiban nem változtatta meg nevelésünk tartalmát, hiszen az alapelvek közösek,de kiegészítette,bővítette ezt a módszereivel és az eszközeivel, széles

12 10 technikai palettát sorakoztat fel a témahetek feldolgozásakor. A kompetencia keretében kidolgozott Egészség hét és a kidolgozásra váró Víz világnapját felölelő témahét későbbiekben programunk része lesz. 3.5.Eszközeink : Óvodáink felszereltsége nagyon jó. A pályázatokon (KDOP és a TÁMOP ) belül pedagógiai eszközeik további bővítésére (SNI,környezeti nevelés, mozgásjavító, esélyegyenlőségi) és csoportszobai bútorok beszerzésre is lehetőség nyílt. A külső világ tevékeny megismerését segítő eszközeik lehetőséget teremtenek a sokoldalú képességfejlesztésre, a kísérletezésekre, a közvetlen tapasztalatszerzésre, hatékonyabbá téve a differenciált fejlesztést Óvodánk felépítése 4.Óvodánk felépítése,nevelési kompetenciák bemutatása Óvoda fenntartása től : Balatonkenese Küngös - Balatonvilágos intézményfenntartó társulás Az intézmény irányító szerve, székhelye: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8174 Balatonkenese Béri Balog Ádám tér 1. Gazdálkodásunk : Önállóan működő,többcélú közoktatási intézmény Balatonkenese 3 csoport 8 óvodapedagógus 4 dajka Bölcsőde 1 csoport 2 gondozónő 1 dajka Konyha +étterem 500 fős konyha 1 élelmezésvezető 1 óvodatitkár 5 konyhai alkalm. Balatonakarattya 1 csoport 2 óvodapedagógus 1 dajka Balatonvilágos 2 csoport 3 óvodapedagógus 2 dajka 4.2. Pedagógusaink kiemelkedő nevelési kompetenciái Mozgás Énekzene Vizuális nevelés Drámajáték Néptánc Körny.i nevelés Origami Erdei óvoda Minőség ügy Gné X X Tné X KT X X Ané X X X Pné X X X X Inform. tudás Pné X X X X Mné X Hné X X X X X Vné X X X Tné X X X X X Mné X X X Mné X X X RP X X Kompet.

13 11 5. Zöld óvoda, úton a Zöld óvoda felé honnan-hová 5.1. A fenntarthatóságra oktatás évtizedének javasolta az ENSZ a közötti időszakot A fenntarthatóságra nevelés feladata : ökológiailag,szociálisan, gazdaságilag és politikailag fenntartható társadalom létrejöttéhez szükséges emberi képességek és magatartások kialakítása. Erre fel kell készülnünk! Helyi Óvodai Programjainkban is újra kell értelmezni a környezeti nevelés céljait és feladatait és ahol szükséges kibővíteni a fenntarthatóság pedagógiájának óvodára lebontott (megvalósítható) nevelési feladataival : Testi-lelki biztonság megteremtése - Érzelmi nevelés alapozása Helyi érzelmi kötődés alakítása a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek a megismertetése, megszerettetése Környezeti problémákra érzékenyítés, természetes élethelyzetek kínálta lehetőségek : modellezés szenzitív játékokkal Stresszoldó képesség alakítása Kritikus és önkritikus gondolkodás fejlesztése A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi sajátosságok felhasználásával. Természeti,társadalmi,gazdasági összefüggések megláttatása (holisztikus szemlélet), Ökológiai szemlélet alapozása minden mindennel összefügg Szemlélet formálása : az ember része a természetnek, nem ura. Az egészség értékének tudatosítása ( helyes fogyasztás, életvitel, táplálkozási szokások ) Környezettudatos életvitel alapozása ( takarékosság az energiákkal ) és egészségtudatosság formálása Helyi társadalmi és gazdasági szervezetekkel való szoros együttműködés Hiteles értékközvetítés az óvodában Távlatos gondolkodás,jövőbe tekintés alapozása

14 12 A Zöld Óvoda cím kritériumrendszerének való megfelelés, a Zöld Óvoda ként való működés a fenti feladatok megvalósítását is magában foglalja Zöld, fenntartható Óvodánk - Milyenek vagyunk és milyenek leszünk? Önértékelési szempontsorok - A Zöld Óvoda kritériumrendszere alapján 1.A helyi óvodai dokumentumokban a Zöld óvodai nevelési tartalmak hol és mennyiben találhatók? Kippkopp HOP-ban és más dokumentumainkban kiemelten kezeljük a környezeti nevelést, a környező világ tevékeny megismerését. Megjelennek a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettségünk, a Zöld óvodai tartalmak (pl. a nevelésünk tartalma- Famodellünk, Évszakfák, mindent felölelő Zöldfal elnevezés és programjai stb.) Dokumentumok megnevezése Tartalmi kiemelések (dokumentumainkból) *Kippkopp HOP Gyermekképóvodakép c.rész Gyermek és a környező világ - a külső világ tevékeny megismerése (Nevelésünk tartalma) Hiszünk abban, hogy már az óvodáskorban le lehet rakni a helyes környezeti értékrendszer alapjait, a vonzódást a természet, a szülőföld, az otthon iránt, - lehet fejleszteni a gyermekek természeti ismereteit, környezetvédelmi szemléletét, a környezeti problémák iránti érzékenységét s azoknak a szokásoknak, viselkedési formáknak a körét, amelyekre később, felnőttként építhet. Meghatározó szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában, valamint a családokéban. Ezzel a komplex megfogalmazással szeretnénk egységben megmutatni és érzékeltetni azt, ami a valóságban is teljes egységben érzékelhető. A gyermeknek az őt körülvevő külső világot kell megismernie, felfedeznie, és megértenie a maga egészében. Éppen ezért a gyermek és környezetének megismerése az óvodai nevelés egészében érvényesülő feladat, általa a gyermekek tapasztalatokat szereznek a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi környezetről, annak védelméről s magáról az emberről. Felfedezve a világot olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek az életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. A gyermek közvetlen és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezete rengeteg formai, mennyiségi, téri, minőségi viszonylatokat tartalmaz, ezért matematikai tapasztalatait is környezetének megismerése során szerzi. Játék ( a legfontosabb tevékenység) Az óvoda világa maga a játék! A játék célja maga a játék.. Egy óvodás számára szinte minden a játékon keresztül közelíthető meg, a játék minden nevelési területbe beleolvad, a személyiségfejlesztés eszköze. A játékra van hangolva, számára mindaz amit csinál elsősorban játék. A játék olyan tevékenységforma, amely magában hordozza, megalapozza a tanulást, a munkát, a világ megismerését. Ismeretei bővülnek, elmélyülnek, készségeik rögzülnek. A közösségi élet, a szocializáció fejlesztésének alapvető eszköze, mert a közös játékot áthatja az összetartozás érzése. Megjelenik az Én tudat erős dominanciája mellett a Te és a Mi fogalma. A játék szoros kapcsolatban van a mozgással, fejleszti azt. Munka jellegű tevékenységek Hagyományőrző tevékenység Évszakfák (a KIPPKOPP HOP önálló melléklete) Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, s játékos jellegét az óvodáskor végéig megőrzi. Színtere a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének. A munkavégzéshez szükséges képességek, készségek, cselekvés sorok, tulajdonságok alakításának fontos lehetősége. A hagyományőrzésből fakadó élmények eljuttatják a gyereket a természettel való együttérzés harmóniájához és a hagyomány tiszteletéhez. A néphagyomány tárházából válogatva,olyan elemekkel gazdagítottuk programunkat, amiket a gyerekekhez közel lehet hozni,megfelel életkoruknak,örömteli ingereket,élményeket,természeti megfigyeléseket biztosítanak, cselekvésre késztetnek. A népművészet formanyelvén fogant vers, mese, énekes játék, vizuális és tárgyi környezet, az ősi kultúrában élő ember természet-megfigyelései, világképe beépül az egész óvodai nevelés folyamatába a néphagyományok, népszokások, ünnepkörök, jeles napok, évszakok köré csoportosítva.

15 13 Programunk része Egészséges életmód óvodánkban projekt (Testi-lelki-szociális egészség egysége) *IMIP Minőségpolitikai nyilatkozatunk Minőségi céljaink és feladataink Teljesítményértékelés Éves munkaterv Csoportnaplók Az egészséges életvitel igényének a kialakítása, a gyermek egészséges testi fejlődésének elősegítése már óvodáskorban kiemelt jelentőségű. Feladatunk, hogy biztonságos, egészséges környezetben a gyermek jó közérzetét, egészségét őrizve, egészséges testi fejlődését, szokásait segítsük elő, alakítsuk ki, miközben ápoljuk, védjük, eddzük, gondozzuk őket. Az egészség, mely szomatikus, pszichikus és szociális elégedettséget jelent - megőrzésére irányuló gondozás egyik feltétele az óvónő és a gyermek közötti jó kapcsolat, s nyugodt, biztonságos környezet. Külön projekttervben dolgoztuk ki Az egészséges életmód óvodánkban (Testi lelki-szociális egészség egysége). Ide tartoznak a mozgással kapcsolatos tevékenységek (mindennapos testnevelés,nagytorna,fit-ball,szenzoros integrált mozgásterápia, udvari mozgásos tevékenység, levegőzés ), pihenés és szabadidős tevékenységek ( alvás,só-szobai foglakozások, néptánc,séták, kirándulások), az egészséges táplálkozás kialakítása ( helyes étrend, gyümölcs-, zöldség- és magvas napok), gondozottság-szokások kialakítása (öltözködés,tisztálkodás szabályai), egészségügyi szakemberek, szabályok Gyermekszerető és tisztelő pedagógiával neveljük a jövő nemzedékét, hogy sikeres,embertársait,környezetét, nemzetét szerető, hagyománytisztelő, természetvédő emberré váljon. Szervezett nevelőmunkánk során játszva,,játékba ágyazottan nyújtsunk sokrétű,ismereteket,tapasztalatokat, biztosítsunk széles körű tanulási lehetőségeket...között első helyen van a természetet és környezetét szerető, óvó-védő magatartás és az egészséges életmód és szemléletmód alakítása.. pedagógusnak legyen lehetősége továbbképzésen való részvételre, legyen igénye az önművelésre, szakmai tájékozottságának fejlesztésére. Éves munkatervben a - Környezeti nevelés szinterei,feladatai - az évszakok 3 havi programja, feladatai (szervezési terv) vannak tervezve. Az évszakonkénti közös programokat ( Zöldfalon jelenik meg) az évszakfelelős csoportok tervezik meg. (Természetóvó Zöld jeles napok, Népszokásőrző jeles napok ) A csoportokban megvalósítandó feladatok,tevékenységek, kísérletek hónapokra,heti tervekre lebontva, részletesen a csoportnaplókban van kidolgozva (eseményterv) Egészséges életmód nevelési-szervezési terve : helyes szokás- és szabályrendszer A külső világ tevékeny megismerése tevékenységek feladatai, szervezési terve VÁLTOZTATÁSI TERVEK Programunk és más dokumentumaink átgondolása, átdolgozása a fenntarthatóság, a környezettudatosság jegyében, a Zöld óvodai tartalmak konkrét megfogalmazása az ember része a természetnek, nem ura elv alapján 2. Hogyan valósulnak meg a Zöld Óvodai programmal kapcsolatos továbbképzések? 13 fő pedagógus 1 fő : Óvodai Környezeti Nevelő, Óvodai környezeti tanácsadó, Népi játék és kismesterség oktató, Montessori pedagógus 1 fő :Erdei óvoda vezető, Montessori pedagógus,kompetencia pr.csom.bevezető, Kooperatív technika 1 fő : Kompetencia pr.csom.bevezető, Kooperatív technika 1 fő : Zöld óvoda, úton a Zöld óvoda felé c. továbbképzés 1 fő : Játék- és szabadidő szervező, Kooperatív technika Egészséges életmód kapcsán : 2 fő : szenzoros terapeuta, 1 fő : gyerek fit-ball edző, (Jelenleg ő végzi a gyógy-testnevelői szakot ) A JÖVŐ FELADATAI VÁLTOZTATÁSI TERVEK 2010-ben újabb 1 fő végzi el Erdei óvoda vezetői képzést *Belső továbbképzések *Évente legalább 1 fő vegyen részt ilyen irányú továbbképzésen * Gyógytestnevelés bevezetése

16 14 3.Az óvodai élet mindennapjaiban a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósítása Területek Megvalósítás A fejlesztés lehetőségei Gondozás és egészséges életvitelre nevelés *Táplálkozás *Gondozás, tisztálkodás Az óvodai étrend mellett heti rendszerességgel gyümölcs, zöldség- és magvas-napot tartunk (szülők segítségével) Szeretnénk fokozatosan rászoktatni a gyerekeket magvak, a teljes kiőrlésű készítmények fogyasztására fejlettségükhöz mérten részt vesznek az uzsonna elkészítésében (Egészséges életmód projekt) Önálló testápolás,tisztaságra való igény, gyakori kézmosás (Egészséges életmód óvodánkban projekt ) Önállóságuk fejlődésének elősegítése,együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. *Egészséges táplálkozás biztosítása lehetőségeinkhez mérten, változatosság biztosítása *Legyen tisztított ivóvizünk Környezetbarát tisztítóés tisztálkodási szerek használata *Levegőzés *Pihenés Udvari élet mindennap,séták.a mindennapos testnevelés a szabadban történik az időjárástól függően. Rendszeres délutáni pihenő-, alvásidő, folyamatos ébredés. Nyugodt,csendes pihenést biztosítunk altatódal, és mese, csendes zenehallgatás, kényelmes, korszerű ágyak, Akarattyán pizsama A szülők meggyőzése a levegőzés és a gyaloglás fontosságáról Továbbra is biztosítanunk kell a nyugodt körülményeket Óvodai tevékenységünk keretei *Hagyományok őrzése Óvodai nevelésünkben a hagyományok, népszokások keretet adnak tevékenységeinknek, mindennapjainknak. / Zöldfal /. Az óvoda természetes közege a hagyományőrzésnek,mert a népi kultúra gyermektől-gyermekig, óvónőtől-óvónőig, szájról-szájra hagyományozódik, és a modern világgal ötvöződve tovább él, s a mai gyerekek is megtanulhatják benne a szépséget, az örömöt és a követendőt. Népszokásőrző jeles napok : Az évszakokhoz, hónapokhoz és az egyes napokhoz kötődő természeti jelenségek, népi bölcsességek, ünnepkörök szokásait és a mindennapi élet hagyományait egymással szoros összefüggésben mutatja be a Zöldfal fája és az Évszakfák (6.SZ.MELLÉKLET). pl. Mihály napi vásár, szüretelések,szüreti felvonulás, lucázás, karácsonyi ünnepvárás, farsang, kiszebáb égetés Óvodai életünk tevékenységformái *Mozgás A szabad, spontán mozgás,mozgásos játékok, szervezett mozgás Fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében, megóvásában, a szervezet biológiai egyensúlyának fenntartásában, edzettségében * Felerősítik és kiegészítik a gondozást, az egészséges életmódra nevelés hatását. (Egészséges életmód óvodánkban projekt ) *Eddig is nagyon sok speciális eszközzel rendelkeztünk,amit a pályázat keretén belül csak tovább bővítettünk(fit-ball labdák,terápiás eszközök. *Gyógytestnevelés bevezetése *Eszközeink megóvása *Munkajellegű tevékenységek -Naposság -Környezetszépítő munka -Növényápolás -Állatgondozás *Túrák, séták *Önkéntes naposi önkiszolgálás és a másokért végzett munka. *Környezetszépítő munka.: természetsarok,növények,állatok gondozása (télen madáretetés,télen-nyáron madáritatás,csigafarm, kis akvárium,terrárium, aranyhörcsög), *csoportszoba rendezése (heti nagytakarítás).*udvar rendezése, gereblyézése, komposztálás, virágos kert gondozása, *Szüretelések (szőlő,dió,alma,kukoricatörés stb.)* kísérletek,modellezés*hajtatások,csíráztatások,gyűjtések * Akarattyán veteményeskert *A Balaton évszakonkénti megfigyeltetése a Balaton növény- és állatvilágának kiemelt megismerése, védelme (madarak-halak,nád-sás, állóvízfolyóvíz) *Tátorján túra a Tátorján tanösvényen (virágzás) *Parrag kert,soós hegy, közeli erdők, mezők, földek *Birkahodály,lovarda *Akarattyán Fürkész-tábor (Lakóhely- megismerés) *Élményszerző, természet kincseit gyűjtő séták (csiga-biga túrák) A különböző munkafolyamatokhoz szükséges biztonságos eszközök folyamatos bővítése, szükségszerű cserélése *Balatonkenesén júniusban Kippkopp tábort szervezünk, (3.SZ.MELLÉKLET) *A séták hetente valósuljanak meg

17 *Kirándulások *Természettudományi Múzeum,Tropicárium az iskolába menő nagyokkal, Csoportkirándulások tavasszal, nyár elején (hajó, busz) *Veszprémi állatkert *Erdei óvoda *Játék *Természetóvó Zöld jeles napok - a gyermek érzelmein keresztül ismerkedik a világgal, a madarakkal, fákkal, állatokkal, a természetes, a folyamatos gondozáson, törődésen túl. 15 A gyermeknek a játékhoz megfelelő helyre, időre, hangulatra,légkörre, játékszerre, stb. van szüksége. Mindezt tudjuk biztosítani a csoportszobában (térfelosztás), az udvaron egyaránt. Jó minőségű játékokkal, eszközökkel rendelkezünk. Törekszünk a természetes alapanyagú játékok vásárlására.saját készítésű játékokkal, gyűjtött kincsekkel is játszanak (szenzitív játékokat is alkalmazunk. ) Természetóvó Zöld jeles napok *Takarítási világnapon (szept.23.) : - 1. Zöldes napunk : Ezen a napon szemetet gyűjtünk, kertet rendezünk a szülőkkel együtt valamilyen zöldet kell viselnünk magunkon is ) *Állatok világnapja (okt. 4.) : ezen a héten állatkerti programot szervezünk, megnézzük a településen lévő háztáji állatokat, kirándulunk a Thury majorba *Víz világnapja (márc. 22.): a gyerekekkel tevékenykedve, kísérletezve hívjuk fel a figyelmet legnagyobb kincsünkre, a vízre * Az idei program Balatonkenesén 1.plakátok készítése (03.17.) : Aprófalva : A víz körforgásáról, Ficánka: A vízben élő állatokról Csipet-csapat : A vízi járművekről, Tipptopp: Kincsünk a víz 2.Különböző vízminták és Papírcsónak hajtogatás (03.19.) 3. Vízkínáló, vízfelelősök, kísérletezések,vizes játékok Uszoda nagycsoportosok(03.23) Föld napja (ápr. 22.) : 2. Zöldes napunk egy gyerek-egy palánta akció ültetés-palántázás az óvoda udvarán, komposztáló használata, a termőföld fontossága, ásványkiállítás Madarak, fák napja (máj. 10.) Hagyománnyá vált a csoportok közötti akadályverseny (8 állomás),szülők tanító nénik közreműködésével ( 4.SZ.MELLÉKLET) A kiránduláson a helyes, környezettudatos szokások kialakítása pl.textilszalvéta,sajá t kulacs, ne műanyagpohár stb. Játékeszközeink folyamatos bővítése. Tudatosabb, újrahasznosításra való törekvés a játékeszközök készítésénél a szülőket bevonva. *Víz témahét kidolgozása *Föld-hetet tartunk * Környezetvédelem napja jún.5. alkalmából a Szemét útja témát feldolgozzuk. Célunk a figyelemfelkeltés környezetünk védelme, megóvása érdekében tett tevékenységek szervezése. Saját kialakított hagyományaink Szülők bevonása megvalósul *Fát ültetünk egy-egy nagyobb évforduló, illetve nyugdíjba vonulás esetén a kenesei óvoda udvarán, amiket kis táblával látunk el és a gyerekekkel közösen gondozunk.kizárólag őshonos fajokat: pl. vadgesztenyét, 1999-ben mikor felvettük a Kippkopp nevet, mézgás égert 30 éves óvodánk évf. *Madárbarát Óvoda vagyunk *Kippkopp születésnapja (Kippkopp hét) *Kippkopp induló,zászló,póló,kippkopp Hírmondó, Bemutatkozó füzet *Nagyok búcsúja szalagkötés * Akarattyán már hagyomány az június végén a Fürkész tábor (3 napos) *2004 ben az akarattyai óvoda 50 éves, 2008 ban a balatonkenesei 70 éves óvodáztatás évfordulójára egy-egy emlékfüzetet adtunk ki óvodáink történetéről *Hagyományaink ápolása *További hagyományok kialakítása Pl. Zöld bál 4.A Zöld óvodai program eredményes megvalósítása érdekében az eszköz-,és felszerelésjegyzékben lévő eszközök állománya Eszközök megnevezése Használatuk és gyakorisága Beszerzés tervezése Teleszkópos és fülelő bogárnézőke, Hangya megfigyelő farm, állathang felerősítő, mikroszkóp, távcső,óriás földgömb, iránytűk,világtérkép, négy évszak filctábla, nagyítók Környezeti nevelés a megfigyeléseknél a közvetlen tapasztalatszerzést, a szabadban való tevékenykedést segítik. Minden csoport rendelkezik ezekkel az eszközökkel. Balatonvilágosi óvodába

18 Kémcsövek, hajtató edénykék szűrőkanál ( főleg az Akarattyán találhatók) 16 Kísérletezéseknél használják, főleg a köz.- és nagycsoportosok, Madáretetők és itatók,madárodúk Évszaknak megfelelően etetjük,itatjuk a madarakat Kerti szerszámok, A gyerekek méreteinek megfelelő eszközök, főleg ősszel és tavasszal használják Kukatündér társasjáték Vigyázz rám! Környezetvédelmi (Balatonos) társasjáték Akvárium,terrárium, természetsarok Homok -, víz asztal Különböző mérlegek Nagy bábkészlet (kompetenciás) kincses láda Tapintás érzékelő és memóriafejlesztő Szülők Alkalomszerűen, témához kötötten Napi tevékenységek lehetőségei A TÁMOP os pályázat keretén belül, két csoportba kerülnek ezek az eszközök Kenesén Zöld szobát hozunk létre, ahol ezek az eszközök minden csoport számára rendelkezésre áll Folyamatos csere Vigyázz rám! társasjáték kicserélése Kukatündér minden csoportba Minden csoportban legyen valamelyik További cél, hogy minden csoportba legyen elérhető 5.A környezet és természetvédelem érdekében partnerekkel, szervezetekkel kialakult együttműködési tartalmak Partnerek megnevezése Pilinszki János Általános Iskola Nők a Balatonért Egyesület (többen tagjai vagyunk) Együttműködési területek és tevékenységei Környezeti nevelés,környezetvédelem : udvarrendezés gyümölcsök,zöldségek behozása, kirándulások. Akadályversenyen vesznek részt ( Madarak és fák napján egyegy állomásán a szülők vannak ), játszóház Környezetvédelem Zöld jeles napok : Madarak és fák napján a tanítónők is részt vállalnak és a 4.osztály is részt vesz az versenyen. Környezetvédelem : játékos vetélkedőt szerveznek a gyerekeknek, virágpalánták adományozása, Környezetvédelmi témájú előadások szervezése. Hulladékgyűjtő akciójukon és egyéb programjaikon részt veszünk (pl.víz-napi Balcsi Party) MME Madárvédelem : Nemzetközi Madármegfigyelő napon veszünk részt őszi,tavaszi madárles Fejlesztési lehetőség Közös papír- és PET-palack gyűjtés Játszóház Semmiből valamit az újrahasznosítás jegyében, Elemgyűjtés, Ruha- és játékbörze szervezése A helyi iskolai egészségprogram és az óvodai egészségprojekt összehangolása, további közös programok keresése,szervezése A kapcsolat megtartása A kapcsolat megtartása Városvédő klub tagóvoda-vezetőnk az elnöke Környezetünkért Óvodai Egyesület Tájház Balatonkenese Közművelődési Intézmény Közvetlen környezetünk, lakóhelyünk megismerésében segítenek. Programjain rendszeresen részt vesz 2 óvónőnk ( óvodánk a tagja) Hagyományok ápolása:a paraszti élet és használati eszközeinek megismerése Tájházi Bütykölde (játszóházi foglalkozások): a bütykölők 4 ügyes óvónőnk Közös pályázaton veszünk részt : kulturális és művészeti nevelés, egészségtudatos életmód kialakítását szolgáló programok témában A kapcsolat megtartása Programjain nagyobb arányban kellene részt vennünk A bütykölős kedv megmaradjon A jó, együttműködő kapcsolat megőrzése

19 Ajka Városi Óvoda 17 Felvettük a kapcsolatot az Óvodával Szakmai látogatáson veszünk részt (márc.24.) Zöld Óvodák egyik bázisintézménye További kapcsolatok kiépítése 6. Az Óvoda, mint intézmény működésével kapcsolatos környezetvédelmi adatok Területek megnevezése Fűtés Világítás Rendszer leírása A takarékossági rendszer kiépített az óvodáinkban a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Akarattyán : Energiatakarékos,korszerű gázkazán Balatonkenesén : Energiatakarékos,korszerű gázkazán megújuló energia (földhő rásegítés) használata Balatonvilágoson : központi gázfűtés, radiátor, az épület nincs szigetelve A felújítás során energiatakarékos, korszerű a világításunk, megfelel az egészségügyi előírásoknak mind három intézményben Takarékossági intézkedések *Túlfűtés mellőzése *A felújítás során óvodáink szigetelése, a nyílászárók cseréje megtörtént * Balatonvilágoson is elkezdődött a nyílászárók kicserélése ( a beruházások az ottani önkormányzaton múlik) Csak szükség estén világítunk, amikor csak lehet természetes fényt használunk Vízhasználat Területek megnevezése Udvaraink növényei, felszereltsége Balatonkenesén napelem biztosítja a meleg vizünket. Minkét óvodában a WC öblítők takarékosak, hideg-meleg kevert csapvizünk van, a levegő illatosítására nem használunk hajtógázos légillatosítókat. Balatonvilágoson : külön van a hideg-meleg víz Felhasznált anyagok, a felhasználás módjai *Balatonkenese : lucfenyő,mezei szil, magnólia,juhar,tuják vadgesztenye, szomorúfűz,virágos kőris, jegenyenyár, füge, bálványfa,kislevelű hárs, gyümölcsfák, fagyal, puszpáng, orgona. Van Kerti tavunk,szikla- és rózsakertünk. *Balatonakarattya:juhar,fenyőfák,platán,csörgőfa,körte és alma fa, mogyoróbokor,orgona, tuják, óvoda előtti részen vadgesztenye, kerítésen borostyán,mahónia, tüskésszeder. *Udvari játékaink környezetbarát anyagból, fából készültek. EU-s szabályoknak nagyrészt megfelelnek A famászókák,kapaszkodók, libikókák,hinták, a kis faházak asztalok és padok(csoportonként) megfelelő helyet és teret adnak a gyerekek szabadban történő játékához,mozgásához. Minden csoportnak külön virágoskertje van. *Akarattyán udvari növényszövő-állvány is található. Balatonvilágoson : az udvaron elég kevés a növényzet, locsoló vizük viszont van, kevés az udvari fajáték, kressz parkot kialakítottak *Locsolásra gyűjtjük az esővizet, a csoportokban vízfelelősök vannak, akik vigyáznak a felesleges vízhasználatra * idővel a csaptelepek kicserélése Teendőink,terveink *Minden évben felülvizsgáljuk az udvari eszközeink állapotát, sajnos van olyan köztük, amit fel kell újítani,ill. le kellene bontani. *Balatonkenesén ivókút kiépítését tervezzük szülő segítségével. *Veteményeskertjeinket újra rendbe kell hozni,komposztálóinkat fel kell újítani. *Terveink között szerepel : * Kresszpark Balatonkenesén *Mind három óvodánkban gyógy- és fűszernövényspirál kialakítását *Akarattyán sziklakertet,kerti tavacskát és olyan cserjék ültetését, ami elsősorban virágjával,levelével díszít,termése táplálékul,fészkelő helyül szolgál a madaraknak, *Balatonvilágoson telepítés, faültetés ballagó csoport,padok,asztalok Szobák berendezése, bútorok,tárolók dekorációk Az óvoda berendezése az egyszerűség,a takarékosság, a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül Körültekintően vásároljuk meg a gyerekek által használt eszközöket, játékokat. Előnyben részesítjük a gyermekbarát (a gyerekekre a környezetre nem károsak), természetes anyagokat, a fából készült eszközöket, bútorokat. tárolókat, a fűzből készült kosarakat. Természetes anyagokat használunk a dekorációink elkészítése során (zsákvászon, nád, gyékény, fűzvessző, ágak, újrahasznosított anyagok). *A felújítási pályázaton nagyon sok eszközt és új bútorokat kaptunk, amire nagyon kell vigyáznunk. * Jó lenne, ha ki tudnánk cserélni a gyerekek öltözőszekrényeit, szűkös költségvetésünkből jelenleg nem lehetséges.

20 Természetsarok Zöldfal Óvodai természetsarok Hulladékgyűjtés 18 Minden csoportban megtalálható: ahol a gyűjtőmunkák során kövek,tollak,magok,termések kerülnek, illetve a hajtatások, csíráztatások, kísérletek folynak. Egy-egy csoportban akvárium vagy terrárium is található. Minden csoportszobának egyéni hangulata van Leírása 2.SZ.MELLÉKLET - Évszakfelelős csoportok feladata a programok megjelenítése, az Évszakkiállítások helye Szelektív szemétgyűjtésre neveljük óvodásainkat. Külön gyűjtjük a papírzsebkendőt, a felhasználható papírokat, a műanyagot, a komposztálni valót. Az irodákban összegyűlt használt papírokat a gyerekek újra felhasználják hajtogatásra, rajzolásra. A konyhán a veszélyes hulladék elszállítása megoldott. Pl. Építettünk már tejes dobozokból várat, vagy képeket karcoltunk a fémes felére, tojástálcából virágokat készítettünk,elhasznált papírból hóembert gyúrtunk, stb. *Továbbra is olyan kincsekkel kell gazdagítani a gyűjteményeket amit a természet eldobott *Nagyon jól hasznosul a mindennapokban * A hulladék nem szemét elv újabb és újabb ötletek keresése *Balatonvilágoson is továbbfejleszteni a szelektív gyűjtést Felnőtt dolgozók munkakörülményei Megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk az óvodában dolgozóknak (munkaruha, munkaeszközök, biztonság). A természet és környezetvédelem mellett ma már az ember is védelemre szorul ( mentálhigiénés tréningeket szerveztünk). *Környezetkímélő anyag-, és munkát könnyítő eszközhasználatra törekszünk *Továbbra is szükségünk lenne ilyen jellegű tréningekre,de nincs rá keretünk. 7. A Zöld óvodai arculat kialakítása érdekében végzett felnőtt tevékenységek feltérképezése Tevékenységek megnevezése Rendezvények, Szülők Iskolája, akadályverseny,kirándulások szervezése Más által szervezett rendezvényeken való részvétel Könyv- és folyóirat vásárlás Balatonfüred városa és az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. Pályázati felhívása Pályázatfigyelés Komposztálás Esővizet gyűjtünk Vegyszermentes tisztítószer Vertikál Zrt. Papír és PET palack szelektív gyűjtési akció Szakmai módszertani anyagokat dolgoztunk ki Erdei óvodába járunk Fürkész tábor Akarattyán Tevékenységek részletesen 20,30, 50 és 70 éves évfordulóra szervezett egy hetes ünnepi programok,csillagles,gólya nap,apák napja,gyermeknap, sportverseny (lásd.5.pont) MME Madár megfigyelő nap,nők a Balatonért Egyesület programjai, Ajka Városi Óvoda szakmai napja (lásd.5.pont) Folyamatosan gyarapítjuk a környezeti neveléshez kapcsolódó felnőttnek, ill. gyermekeknek szóló szakirodalmat, foglalkoztatókat. Járatjuk az Óvónők kincsestára t és a Természetbúvár lapot. Ötleteket gyűjtünk, amit tudunk meg is valósítunk Hulladékból termék pályázaton való részvétel *Pályáztunk a Zöld Óvoda cím elnyerésére *KDOP (infrastrukturális fejlesztés) és a TÁMOP (Kompetencia ) *A Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány -hoz pályáztunk Közlekedési járművekre(biciklik,rollerek) A csoportokban és konyhán keletkező komposztálható hulladékot komposztáljuk, esővízzel locsoljuk a benti növényeket Igyekszünk vegyszermentes tisztítószereket használni, alkalmazzuk az ecetet,szódabikarbónát. A meghirdetett akcióban részt veszünk a szülőket bevonva Zöldfal program (projekt), Évszakfák, Egészséges életmód projekt, Egészség-témahét, Víz témahét Mesztegnyő, Agostyán,Őriszentpéter, Gyűrűfű,Fenyőfő, az idei cél Pörböly (Gemenc) 3 napos lakóhely megismerési tábor, június utolsó hétvégéjén

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet-közeli, családokkal együttműködő óvodai program "A mag el van vetve, nem kell csak a

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben