smereme szolgáltatásunkat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "smereme szolgáltatásunkat!"

Átírás

1 smereme szolgáltatásunkat! _ -~ ~ ~ _ ,, ONLINE MUNKAERO-MENEDZSMENT RENDSZER

2 Mi a JobJCTRL? Hogyan müködik? A JobCTRL fontosabb funkciói: Munkaidö követés Munkakövetés Nyomon követés Kimutatások, statisztikák Munkaügyi adminisztráció Mobil bövítmények

3 Mi a JobCTRL? A JobCTRL egy olyan innovatív munkaidő mérési, -követési és munkaerő irányítási rendszer, amelyet az elvégzett munka hiteles mérésének és megalapozott tervezésnek igénye hívott életre. Minden vezetőnek feladata pontosan tudni, mi történik az általa irányított szervezeten vagy szervezeti egységen belül, hiszen csak a valóságnak megfelelő adatok birtokában hozhat hatékony és sikeres döntéseket. A munkaidőt munkával kell tölteni. Ám a vezetők vajon mindig pontos információval rendelkeznek-e arról, hogy beosztottaik mikor, milyen feladaton dolgoznak, illetve hogyan haladnak vállalásaikkal? Minden szervezet sikeres működésének egyik kulcsa a munkaidő és a munkaerő hatékony tervezése és valós idejű nyomon követése. A JobCTRL erre kínál megbízható, egyedi és rendkívül költséghatékony megoldást. Hogyan müködik? A JobCTRL egy több platforrnon futó rendszer. A számítógépes alkalmazást webes támogató felület és további telekommunikációs eszközökön (telefon, okostelefon, tablet) használható szolgáltatások egészítik ki. A szoftver a munkavállaló számítógépén, a háttérben fut. A telepítés és aktiválás után a rendszer naplózza, hogy a felhasználó éppen milyen projektet végez, illetve hogy egy-egy feladattal mennyi időt tölt el. Segítségével a dolgozók egy adott feladathoz rendelhetik tevékenységüket, tájékozódhatnak feladataik (felettesük által meghatározott) fontossági sorrendjéről vagy határidejéről Az alkalmazás emellett észleli a leütések gyakoriságát, az egérhasználatot, illetve egy kicsinyített, pixelesen torzított,jotón" rögzíti a képernyőváltásokat. Az alkalmazást ki lehet kapcsolni, ha valaki pihenésként munkaidőben privát oldalakat használna, sőt beállítható, hogy a rendszer automatikusan kijelentkeztessen olyan weboldalak használata esetén, amelyek nincsenek összefüggésben a munkavégzéssel. A JobCTRL.com oldalon érhető el a JobCTRL webalkalmazás. A munkavállalók itt vehetnek fel maguknak feladatokat, itt kezelhetik szabadság igényeiket, a vezetők pedig áttekinthetik és ellenőrizhetik az elmúlt munkanapok adatait, kimutatásokat, statisztikákat kérhetnek le, valamint szerkeszthetik a rendszerben rögzített feladatokat. A JobCTRL garantálja a munkavállaló személyiségi jogait, hiszen a szoftver egyetlen kattintással bármikor ki kapcsolható. Az alkalmazás adatkezelését az adatvédelmi biztos jóváhagyta. Desktop alkalmazás Webalkalmazás Mobil alkalmazás Telefonos szeigáitatás Hitelesítés Bevezetési paraméterezés Testresza b ott ri po rt ok Munka-hatékonysági tanácsadás Teljesítmény-értékelési módszertan Munka-pszichológiai támogatás Munkajogi és HR tanácsadás A JobCTRL megrendelésével egy olyan komplex eszközrendszert, szolgáltatást és módszertant kap, amellyel maximalizálni tudja szervezete hatékonyságát!

4 A JobCTRL fontosabb funkciói Munkaidő követés A JobCTRL szofisztikált munkaidő követést tesz lehetövé, ahol a munkavállalók munkaidő felhasználása nagy hatékonysággal, a munkafolyamatokba integrálva mérhető. A JobCTRL desktop alkalmazás egy kattintással vagy leütéssei elindítható és leállítható: Az alka lmazás segítségével a munkavállalók egy mozdulattal vá laszthatnak a rájuk bízott feladatok közül. A JobCTRL a feladatstruktúrának megfele l ő bontásban, pontosan méri a nettó munka i dőt; az alkalmazás bármikor kikapcsol ható, ha a dolgozó saját megítéléseszerint nem munkajellegű tevékenységet végez. Munkavállalók, munkacsoportok kezelése: A JobCTRL jogosultságkezelési rendszere képes leképezni a legösszetettebb szervezeti struktúrákat, akár állandó, illetve eseti (pl. projekt alapú) szervezeti hierarchi a igényeknek megfe l elően is. Statiszti ka i adatgyűjtés: A JobCTRL a munkavégzésrő l a felhasználó által meghatározott időközönként mintavételezéssel adatokat (bi ll entyűzet- és egéraktivitás, futó alkalmazások címsora stb.) gyűjt a dolgozó tevékenységéről, amelyeket egy biztonságos szerveroldali alka lmazásban összegez. Munka státusz Nem munka státusz On munk:át váltott! Jelenlegi munkája: Marketing :: Altalános Marketing :: Direkt marketing előké szítés Ön nem munka státuszhan van! Az adatok gyújtése szünetel. amíg nem választ ki egy munkát. Munkakövetés A JobCTRL szeigáitatás segítségével egyszerű en, munkafolyamatokba építve, hatékonya n mérhetők az egyes feladatokra, projektekre fordított valós munkaidők. Projektek, feladatok: A JobCTRL segítségével a legbonyolultabb vál lalati működés munkafolyamatai is lemodellezhetők. A rendszerben projektek, alprajektek és feladatok megfelelő rész l etezettségű struktúrája hozható létre. A szaigáitatás képes a projekt alapon szerveződő tevékenységet leképezni, mint amilyen az ügyfél vagy a tevékenység alapján szervezett működés. Prioritás, határidő kezelése: A JobCTRL -ban megadott feladatokhoz határidők, teljesítésre rendelkezésre álló idő, sőt az adott feladat ellátására felhasználható nettó munkaidőterv is hozzárendelhető. A fe ladatok prioritása értékszámmal ruházható fe l, amelyek segítségével a dolgozók napi irányítása és a feladatkiosztás nagyban automatizálható.

5 Feladatok hozzárendelése: A szaigáitat ás segítségével a feladat st rukt úrák a JobCTRL webalka lmazás felüleletén egyszerűen megadhatók, sze r keszthetők. A szofisztikált jogosultságrendszer segítségével a feladatok szerkesztése, kiosztása több szinten (adminisztrátor, csoportvezető, dolgozó) történhet, alkalmazkodva a vállalat irányítás i rendszeréhez. Feladatok kiválasztása, kezelése: A JobCTRL desktop alkalmazásban a felhaszná Iók egy menürendszerből kü l önböző szempontok alapján válogathat nak a hozzáj uk rendelt feladatok között. Egy egyszerű fastruktúra az összes feladatot e l érhetővé teszi; a l O legutóbbi, a l O legfontosabb és a l O l egsürgősebb feladat pedig külön is elérhető. Automatikus feladatválasztás: A JobCTRL deskt op alka lmazásban szabályok alakíthatók ki, amelyek segítségével meghatározott feltételek fennállása esetén, a feladatok közötti vá ltás automatikussá vá lik (pl. a levelezőp r og ram rendszer automatikusan az " ek kezelése" feladatra vált). Marketing Zoltán (1051) Mai m u n ka i d ő : OO:U Havi mun igaid&: 25:11. li~ 06:48 I: 152:00 Marketing :: Értékesítés :: Ajánlat lcészítés JobCTRl Marketing megnyitásakor a Legfontasa bh fel a d at ok Kezd ő- és végdátum alapjá n Bevállalt óraszám alapjá n Legutóbbi munigák Feladat keresése JobCTRL :: JobCTRL Tuto ri al Videó JobCTRL :: Scriptek Írása JobCíRL :: Weboldal szövegek írása JobCTRLcom Főol da l... Beállítások Kilépés ij.4: Nyomon követés Az alkalmazás a dolgozókat a rendszer szabályainak pontos betartására ösztönzi, ami a JobGRL _t minden eddiginél hatékonyabb eszközzé teszi. A JobGRL szolgáltatásai arra épülnek, hogy a dolgozók abban az esetben, ha nem valamilyen munkakörükhöz köthető tevékenységgel vannak elfoglalva, kikapcsolják az alkalmazást, így a rendszerben összegyűjtött adatok minden esetben a munkavégzésre vonatkoznak. A JobGRL eszközrendszerével felderíthetők azok az esetek, amikor a munkahelyi tevékenység nem tényleges munkavégzés. Online monitoring: A JobCTRL webalkalmazásban a jogosultsággal rende l kező felhaszná Iók nyomon követhetik a munkavállalók rögzített adatait, és képet kapnak a kü l önböző időintervallumokra eső dolgozói tevékenységekrő L Automatizált előszűrés: A rögzített adatokat a JobCTRL a megadott paraméterek mentén e l őszűri, egyszerűsítve ezzel az ellenőrzés folyamatát.

6 Munkanap áttekintés: A JobCTRL webalkalmazásban a munkanap áttekintés funkció segítségével hatékonya n átnézhetőek a munkanapok során rögzített adatok, így a nem megfelelő adatok egy teljes munkanapra akár 5-8 perces tevékenységgel kiszűrhetők. Online projekt monitoring: A funkció segítségével projektjeit valós időben nyomon követheti projektrevagy ügyfélre vetítve. Láthatóvá válik, hogy kik, mennyit, mikor dolgoztak az adott projekten, mennyi a tervezett és valóban teljesített idő, továbbá mekkora a tervezett és aktuális költségszint. Erőforrá s ütemezés: A felületen adott projekten dolgozó munkavállalóinak lekötött és szabad idő-kapadtásai láthatók. Az egyszerű használatnak köszönhetően a feladatok könnyen átmozgathatóak. Adminisztrálhatóak továbbá az egy-egy üzleti megbeszélésen felvetett jövőbeli ötletek, tervek, illetve könnyen ki oszthatók a kapcsolódó feladatok. Hitelesítési szolgáltatás: Gyakorlott munkatársaink anonim módon, folyamatosan vagy szúrópróbaszerűen végzik el meghatározott paraméterek alapján a rögzített adatok napi ellenőrzését, és jelzik, ha ezek között nem munkához kapcsolódóakat találnak. Ezzel a szolgáltatással a JobCTRL kínálta összes előny elérhetővé válik anélkül, hogy erőforrásokat kötne le cégénél 09:42 r '- - -;i; "".:. - ~~--- - ~~ ~-+~ ,.. ~ -. - "<, :50 Job Károly [User!d: 375] {JobCTRLJ l Föoldal l 1 Kilépés l l l l.lagyar GJ JobCTRL Beállításaim Testreszabás ' ' G- JobCTRL J. lr-.. Iroda á'! JobCTRl IP Key kccmjnt fr-# Admínis:rtrKió!t.i'! Ált.a~nos Movketing J... ~~.. Erttkesitts :: Marketing.1_ r:. Gt:nerll mmkebng r Menedzsment tr ~ Projekt ~t-~ ~::, -.i lewiezé:s l f' rojektt:k Q. La:a TAUílkoxó. Marketing MH'ting p. a Ugyfél U. Kft. # Ügyfél ID. Kft ttj-# Ügyfél Kft. li Levelezés Név: Opcionális beállítások Kategória: Tervezott kezdödátum: Tervezett végdátum: Tervezett koltség {Ft): leírás: Megbeszélés hossza: Prioritás: (opoooí s) perc (op.:jor-1 ::s)

7 Kimutatások, statisztikák A munkaidő felhasználására vonatkozó adatokbóllekérdezések, statisztikák és kimutatások készíthetők. Összes munkaidö 06:12:10 Számítógépes munkaidö 06:12:10 Munka kezdete 9:18:14 Munka vége 21:39:32 M unkák bontás Munka neve ld ö Kezdés IMaiketillg :: Social media kampány (40056) Vége Státusz 91,6% marketmg :: Altalános marketmg (38111) Mzm kák idő szeri11ti bo11tása - Promóciós anyag készítés~ (39386) Általános marketing (38111) Sz g. Social media kampány (40056) Direkt marketing előkészít ése (27466) febr :00 12:00 14:00 16:il0 18:00 20:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21 : Bill. Akt. gé Akt. febr :00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 11 :00 13:00 15:00 17:00 19:00 21 :00 értesítések: A dolgozók napi, heti, havi összesítést kapnak rögzített adataikról, míg a csoportvezetők és adminisztrátorok számára napi, heti és havi kimutatás készül a munkavállaló teljesítményéről O nl i ne statiszti ka: A JobCTRL online fe lületein a dolgozókkal kapcsolatos adatokra épülő lekérdezések, kimutatások, mutatók és táblázatok érhetők el, amelyek segítségével nagyobb szervezet esetén is jól áttekinthetővé válik a munkavállalók munkaidő felhasználása és hatékonysága. M u n ka idő-teljesítménymutatók rendszere: A JobCTRL magában foglal egy, a szaigáitatás keretei között végzett mérésekre épülő értékelési rendszert, amely lényeges eleme lehet a dolgozók teljesítményértékelésének.

8 Munkaügyi adminisztráció A JobCTRL segítségével egyetlen felületen tudja kezelni a dolgozók szabadsága it, távolléteit. Szabadságok kezelése: A dolgozók a JobCTRL webalkalmazásban kérhetik ki szabadságaikat, amelyeket a munkaadók ugyanitt engedélyezhetnek. Betegségek követése: A JobCTRL -lal a dolgozók a betegszabadságot is online tudják rögzíteni. Mobil bővítménye A JobCTRL magában foglalja a munkahelyen kívül végzett munkavégzés kezelését is. A külsős kollégák kétféle telekommunikációs megoldást használhatnak, amelyek segítségével a minimális, de ingyenes szolgáltatástól, a teljes értékű, de többletköltséggel járó funkcionalitásig minden elérhetővé válik mobiltelefonok segítségével is. Mobil alkalmazás: A mobil alkalmazás segítségével a JobCTRL számítógépes programjával egyenértékű szaigáitatás vehető igénybe bármely okostelefonon vagy tableten. A JobCTRL mobilalkalmazás nem csak a külső munkatársak és iradán kívüli tevékenységgel töltött munkaidő regisztrálására alkalmas, de a vezető beosztású dolgozóknak ideális eszközt jelent olyan vezetői teendőkhöz is, mint a munkavállalói feladatok kijelölése vagy a munkavállalók teljesítményértékelése. Földrajzi pozíciók követése és képfeltöltés: A mobil alkalmazás használatakor külső helyszínen tartózkodó és mozgó munkavállalók tevékenysége is könnyen követhető a webalkalmazásban. Ennek köszönhetően látható, hogy adott napon a munkavállalók hol tartózkodtak, továbbá a képfeltöltés opció segítségével a felhasználék egyszerűen dokumentálhatják távoli munkájukat és annak eredményét. Telefonos szolgáltatás: A JobCTRL telefonos szaigáitatás egy ingyenes megoldás, amelynek segítségével dolgozói regisztrált mobiltelefonszámuk segítségével indíthatják el és állíthatják le a munkaidő mérését.

IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik

IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik Adatlap IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik Áttekintés Az IBM Cognos 8 Planning programcsomag tartalmaz minden elemet, ami a kiváló teljesítmény megalapozásához szükséges. Alkalmazása

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

GRANT OR, EU PÁLYÁZATKEZELÉSI ALKALMAZÁS

GRANT OR, EU PÁLYÁZATKEZELÉSI ALKALMAZÁS ADAMAS GRANT OR, EU PÁLYÁZATKEZELÉSI ALKALMAZÁS Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Az Adamas Grant or Technológia Bevezetési módszertan Üzleti ajánlatunk BPMS referenciáink Elérhetőségeink Adamas Grant

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés 1 Tartalom 1 Bevezetés...... 2 2 A Yohhanan Graphics bemutatása....... 3 Szolgáltatásaink Online Marketing Arculatok kialakítása Statikus honlapok készítése Dinamikus honlapok készítése Animációk kivitelezése

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára A magyarországi kis- és középvállalkozások jelenleg csak korlátozott mértékben alkalmaznak korszerű infokommunikációs

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2014/2. szám MAGAZIN ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában Az EMMA 2.0 már mobilon és tableten is támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját A betegellátás modernizálása Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

INTERNET-TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL

INTERNET-TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL INTERNET-TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL Netion Informatikai Kft. 2002. INTERNET-TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A NETION KFT.-TŐL Bevezetés A Netion Kft. egyedi fejlesztésű rendszerek szállítója, a felhasználó

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0 OPENCART Online Webáruház Felhasználói Ismertető verzió: 1.0-1 - Tartalomjegyzék Bevezető...5 Az OpenCart telepítése...6 Rendszer követelmények és installálás...7 Alapvető Beállítások...12 A magyar nyelvi

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

MAXsees ISMERTETŐ. integrált vállalatirányítási rendszer. Érvényessége: 1 hónap 2014-04-07

MAXsees ISMERTETŐ. integrált vállalatirányítási rendszer. Érvényessége: 1 hónap 2014-04-07 MAXsees integrált vállalatirányítási rendszer ISMERTETŐ Érvényessége: 1 hónap 2014-04-07 Tartalomjegyzék I. CÉGBEMUTATÓ II. REFERENCIÁK III. MAXsees RENDSZER INFORMÁCIÓ IV. MAXsees MODULOK LEÍRÁSA, JELLEMZŐI

Részletesebben

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA 2015 A Z O T P C S O P O R T I N F O R M Á C I Ó S M A G A Z I N J A I N G Y E N E S K I A D V Á N Y 06 13 18 TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN

Részletesebben

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Million Documents. Thousand Movements. One Solution. ü Európai Unió által ajánlott MOREQ szabványt alapul véve, teljes mértékben helyettesíti

Részletesebben

PR7 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR7 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR7 dokumentum Javaslatok érintett ágazatok (egészségügy, szociális, oktatás) intézményi adatbázisainak összehangolására, amely a kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények adatgyűjtési rendszerének

Részletesebben

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer

CLICK ON ... Termékismertető. Folyamat és dokumentumkezelő rendszer Termékismertető Folyamat és dokumentumkezelő rendszer 1 Product Information V11.0 1997-2011 folyamat és dokumentumkezelő Click On Kft www.click-on.hu info@click-on.hu xflower@click-on.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6.

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6. Connection Novell Connection Magazin VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM/2007 A Novell biztonságfilozófiája Hozzáférés-kezelés a Novell Access Managerrel Jogosultság-kezelés: Novell Identity Manager PC-biztonság a SecureWave

Részletesebben

tisoware.projekt tisoware.projekt Projektkezelő és kontrolling modul

tisoware.projekt tisoware.projekt Projektkezelő és kontrolling modul tisoware.projekt tisoware.projekt Projektkezelő és kontrolling modul A projekt sikere többé nem a véletlen műve, köszönhetően a tisoware. PROJEKT Projektkezelő és kontrolling modulnak. Bármikor bővíthető

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 4 1.1 Digitális Város INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 5 1.2 A MAGYAR TELEKOM CSOPORT Digitális Város MEGOLDÁSAi 6 1.3 T-CITY SZOLNOK A JÖVŐ

Részletesebben