Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség"

Átírás

1 HÁZUNK TÁJA Kínai vendégek a MAGEOSZ-nál KITEKINTÕ A MAGEOSZ is ott volt a MIDEST-en. A marokkói kapcsolat KÖRNYEZETÜNK Segítség a felkészüléshez. A Munka törvénykönyve fontos téma volt 2012-ben a GÁPB-ban MAGEOSZ hírlevél 2012/3 (november) Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség Erõsödõ szövetség Az idei év a gazdaság számára a megtorpanás és a tõkehiány esztendejét hozta el, annak ellenére is, hogy új beruházások érkeztek, köztük a Mercedes, az Audi és mások. Ám az európai recesszió nálunk is hat az iparra is, és azon belül a gépiparra. Cégem ugyanakkor nem zár rossz évet köszönhetõen annak, hogy fejlesztõ cég vagyunk, s mélyen beágyazódtunk részint az árbevételünk mintegy háromnegyedét adó gépiparba (azon belül is fõként az autóiparba), illetve a negyedét adó nukleáris iparba. Jövõre is ezt várjuk a cégtõl, amely folytathatja létszámbõvítését, miután telephelyfejlesztésbe fogunk egy nyertes pályázatnak is köszönhetõen. Ami az egész gazdaság kilátásait illeti: ha kiszámítható lesz az árfolyam-politika, stabil lesz a forint, s a kormány olyan körülményeket teremt, amelyek lehetõvé teszik a banki hitelezés beindulását, akkor elképzelhetõ némi szerény növekedés, az iparban és a gépiparban is. Ám ehhez a kormánynak is változtatnia kell kiszámítható gazdaságpolitikára és megváltozott kommunikációra is szükség volna. No meg persze arra, hogy termelõ beruházásokat generáljon, ezzel is növelve a munkába bevontak jelenleg nagyon is szûk táborát. A MAGEOSZ-t illetõen ennél pozitívabb a kép: a szövetség tovább erõsödik, mind létszámban, mind pedig erõben. Számos jele van az iránta megnövekedett érdeklõdésnek, s nem is csak a gépipari cégek részérõl, sokak szerint segítséget jelent ugyanis a piachoz jutáshoz. Ugyan a MAGEOSZ befolyása nem olyan erõteljes, mint szeretnénk, de ez általános ma Magyarországon: még az MGYOSZ sem képes érdemi hatásokat kiharcolni a kormánynál. Dr. Hegyháti József Hepenix Mûszaki Szolgáltató Kft., Kiszámíthatóságot! A kiszámíthatóság, a stabilitás, a tervezhetõség hiánya, a belsõ munkaerõpiaci, szakképzési gondok, a gazdaság mélyrepülése miatt visszaesõ kereslet szabtak-szabnak gátat a gazdaság elõrejutásának. Az export a kiút, ám a konjunktúra lanyha. Legfontosabb partnereink például (akiket globálisan is számon tartanak ebben a szegmensben) 2012-re eredetileg jelentõs teljesítmény felfutással kalkuláltak, de végül csak a tavalyi szintet tudták tartani. Évi 5 milliárd forintos forgalmat bonyolító cégünk még így is 20 százalékos növekedést tudott elérni. Sajnos 2013-ra sem látszanak nagy változások. Ám még ebben a szûkös helyzetben is sokat tehetne az állam. Például az adminisztrációt kellene csökkenteni ez nem kerül pénzbe. Be kellene szûntetni az újabb és újabb adók kivetését, s kompenzálni kellene, hogy a cégek az egykulcsos adó bevezetésének negatív hatásait kiegyenlítendõ, végrehajtották a rájuk kimért bérfejlesztést. Az uniós forrásokat végre a gazdaságfejlesztésbe kellene csatornázni, mégpedig normatív pályázati rendszerben. A hitelezés terén teret kellene hagyni a pénzintézeteknek e tevékenység folytatására. Miközben egyetértek azzal, hogy a MAGEOSZ tevékenységében elsõdleges a szakmaiság, egyfajta érdekképviseletet is el kellene látnunk. Még akkor is, ha a szövetség megalakulásakor egy tisztán szakmai szervezet mellett döntöttünk. S annak ellenére is, hogy van két, ezt a feladatot ellátó, nagy befolyású szervezet (MGYOSZ és a VOSZ). Van is némi átfedés a tagságban, ám szakmai gondjainkat, álláspontunkat saját magunk jobban képviselhetnénk, ha érdekképviseleti szervezetként is mûködnénk. Kámán János Pylon-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft., ügyvezetõ igazgató, Gépipari termelés, alágazatonként (2012. január-szeptember, az elõzõ évhez képest, százalék) Alágazat I-VIII. hó Számítógép, elektronikai, optikai termékgyártáss (CI) 7,4 6,5 21,3 6,6 4 Villamosberendezés gyártása CJ) 11,8 12,9 8,5 6 9 Gép, gépi berendezés gyártása (CK) 15 3,2 41,7 45,9 4,2 Jármûgyártás (CL) 0, ,4 13,2 4,6 Feldolgozóipar 2,3 15,1 15,3 11,1 1,3

2 Élethalálharc folyik Halódik a belföldi piac, s az egész magyar gépipar a közvetlen vagy éppen közvetett exporttól függ. Cégem ezzel együtt is jó évet zár, egy tatarisztani exportügyletnek egy marhavágóhíd komplett technológiai berendezései kiszállításának köszönhetõen. Belföldön az élelmiszeripari gépek iránti kereslet rendkívüli módon visszaesett. A vevõkörünkbe tartozó cégek többsége a fennmaradásért küszködik, és 1-2 ritka kivételtõl eltekintve csak a legszükségesebb javításokra, pótlásokra költenek. Ezért a megrendelésekért szinte élethalálharc folyik, ahol a megbízhatóság nem, csak az ár fontos a megrendelõk többségénél. Jövõre a nemzetközi piacokon némi visszaesésre számítok, a sok bizonytalansági tényezõ miatt. Megtörni látszik ugyanis az ázsiai növekedési ütem, változatlanul bizonytalanok a pénzpiacok, lecsökkent a német cégek rendelésállománya. Egyetlen kiút lehet, ha belföldön a kormány lehetõvé tenne egy utolsó nagy boomot az uniós pénzek lehívására. Mi, a magunk részérõl még fokozottabb export aktivitással és egy jelentõs technológiai beruházással próbálunk elõre menekülni, és %-os növekedést realizálni. A MAGEOSZ-nak jelentõs szerepet kellene játszani a makrogazdasági gépipari környezet szabályzórendszerének alakításában, ám ennek sikeressége a kormányzati szervek fogadókészségén is múlik. Ebben jelentõs változásokra lenne szükség, mégpedig sürgõsen! Amiben szintén elõre kell lépnünk: a nemzetközi piacszerzés orientált szövetségi kapcsolatépítés, amely a HITA-val kötött együttmûködési szerzõdés megszületésével jó irányba indult az idén. Szöllõsi Árpád Korax Gépgyár Kft., ügyvezetõ, Gép, gépi berendezés gyártása (2012. január-szeptember, az elõzõ évhez képest, százalék) Bruttó termelés Értékesítés Teljes Belföldi Exportcélú Motor, turbina gyártása 3,5 5,1 45,2 5,7 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 10,4 9,2 13,1 9 Egyéb általános rendeltetésû gép gyártása 1,4 1,8 3,5 2,6 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártása 4,1 2,3 4,6 4,1 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyárt. 8,6 8,6 8,4 8,6 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyárt. 10,6 10,1 10,1 10,1 Mezõgazdasági, erdészeti gép gyártása 6,9 9,6 24,9 6,8 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása 9,7 14,3 24,6 9,8 Döntésekre várva Az egyik legnagyobb gondot Magyarországon az energetikai területen az okozza, hogy nincs projektfinanszírozás, s így számos, már elõkészített beruházás nem tud elindulni. Ez a jelenség rányomta a bélyegét a 2012-es évre is. Hogy csak jelzésértékû fejleményeket említsek: ez évben közel 2000 megawatt beépített kapacitás áll le (majd az évtized végéig várhatóan további ezer megawatt), miközben az import gyakran eléri az ország villamosenergiaszükségletének a 30 százalékát. Bizonytalan a rugalmas, jó hatásfokú, a rendszerirányítás számára is szükséges erõmû projektek megvalósítása. A megújuló energetikai beruházások támogatások hiányában nem indultak. Alig épülnek új alállomások. A piaci szereplõk kivárnak, holott a válság miatt ma kedvezõ feltételekkel lehetne indítani új blokkok projektjeit, amik ra egy új gazdasági környezetben lépnének a rendszerbe. A jövõ évben számos kérdés, beruházás vár döntésre. Indul a Paksi Atomerõmû bõvítésének tendereztetése. Elõttünk áll az energiastratégia erõmû fejlesztési cselekvési tervének elfogadása és ezzel összhangban a támogatási rendszerek kidolgozása. Bízom benne, hogy 2013 számos projekt start éve lesz. A MAGEOSZ-nak a törvény-elõkészítésben látok nagy szerepet, abban kell aktívan részt vennünk. Stabil jogszabályi háttér kell ahhoz, hogy a gazdaság minden szegmense képes legyen boldogulni. Verle Viktor Siemens Zrt., energia szektor igazgató, Külkereskedelmi forgalom összetétele (2012. január-augusztus., érték: millió euró; változás: elõzõ év hasonló idõszakához képest, %; súlya: %) IMPORT Árufõcsoport Millió euró Változás Súlya az importban Élelmiszerek, italok, dohány 2 534,80 1,4 5,2 Nyersanyagok 1 199,30 4,2 2,5 Energiahordozók 6 197,40 5,7 12,8 Feldolgozott termékek ,70 2,4 34,4 Gépek és szállítóeszközök ,50 0,1 45,1 ÖSSZESEN ,60 1,4 100 EXPORT Árufõcsoport Millió euró Változás Súlya az exportban Élelmiszerek, italok, dohány 4 345,90 9,9 8,2 Nyersanyagok 1 775,20 12,6 3,3 Energiahordozók 2 058,30 12,1 3,9 Feldolgozott termékek ,30 6,6 31,2 Gépek és szállítóeszközök ,70 4,2 53,4 ÖSSZESEN ,50 1,1 100

3 HÁZUNK TÁJA Kínai vendégek a MAGEOSZ-nál Lassú, tudatos munkával dolgozik a MAGEOSZ azon, hogy a világgazdaság egyik leginkább meghatározó szereplõjének társszervezeteivel, szakcégeivel, regionális és tartományi képviselõivel mind szorosabbra fûzze a kapcsolatait. Szinte nem múlik el úgy negyedév, hogy a magyar szövetség ne fogadna idehaza vendégeket Kínából. Legutóbb november elején járt itt egy olyan szakértõi küldöttség az ázsiai államból, amelynek tagjaival együttmûködést alakított ki a MAGEOSZ. A kínai gépipari szövetség (China Machinery Industry Federation, CMIF) küldöttségének a szervezetnél tett látogatása a kölcsönös bemutatkozáson túl arra is lehetõséget nyújtott, hogy lefektessék a jövõbeni közös munka alapjait. A lehetséges együttmûködési területek közé sorolták az oktatást, ezen belül is a gépészképzést, valamint a szabványok közös értelmezésében való kooperációt, kölcsönös segítségnyújtást. Emellett a vendégek élükön Tan Xiangning delegációvezetõvel jelezték, hogy készek hozzájárulni a két szövetség tagvállalatainak az összehozásához. Magyar részrõl Deák László elnök vezetésével azt vállalták, hogy segítenek a kínai gépipari termékek uniós piacra való belépésében. A tárgyalás arra is lehetõséget biztosított, hogy bemutatkozzon a szövetség egyik tagvállalata, a TÜV Rheinland InterCert Kft.. Nagy sikert aratott a prezentáció, részben azért is, mert azt kínai nyelven tartotta a cég képviseletében Polyák Anett. A vendégek megismerhették Magyar-kínai gépipari forgalom (határparitásos érték, milliárd forint, kerekítve) Termék a TÜV Rheinland csoport szolgáltatásait, a TÜV Rheinland InterCert globális kompetencia központ szerepét és helyét a gép és gépi alkatrészek vizsgálataiban és a tanúsítások területén. A szolgáltatások iránt részletekben is érdeklõdést tanúsítottak a kínai küldöttség tagjai, akik egyébként jelezték, hogy ismerik a kínai TÜV-öt (TÜV Shanghai). Szerették volna tudni, hogy magyar részrõl milyen pluszt tudnak nyújtani. Polyák Anett kiemelte az európai piac közelségét és ismeretét, a környezõ országokban forgalmazni kívánt termékek vizsgálatát, tanúsítását. (Jegyezzük meg: ez egyébként is minden magyar gépipari vállalkozás nagy elõnye lehet a kínai partnrekkel való együtt dolgozás során.) A célpiac a kínai gyártóknak egész Európa, ahol a TRI, mint kompetencia központ széles körû vizsgáló képességekkel rendelkezik. Földrajzi, logisztikai elhelyezkedésünkbõl adódóan kiváló kiinduló bázis ország lehetünk. Példaként elhangzott, hogy egy adott termék egy adott országban (Csehországban) történõ forgalmazásához a kínai cégek kaphatnak magyar szakmai segítséget, az ottani jogszabályi, biztonsági elõírás követelményeinek összegyûjtésével, ami egy kínai Mrd Ft Gépek és villamossági cikkek 245,5 Ezen belül: Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei 192,4 Elektromos gépek, elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevõ és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevõ és -visszaadó készülékek, ezek alkatrészei és tartozékai 53,1 Jármûvek és szállítási célú felszerelések 27,9 Ezen belül: Sínhez kötött jármûvek és részeik; sínpálya felszerelései; mechanikus közlekedési jelzõberendezések; konténerek 19,1 Közúti jármûvek és ezek alkatrészei 8,8 Légi jármûvek, ûrhajók és ezek részei Hajó, csónak és más úszószerkezet 0,3 Novemberi vendégek A Kínai Gépipari Szövetség (China Machinery Industry Federation) több gépipari szakbizottságot felügyel. Rendszeresen készít a kínai kormány számára különféle kimutatásokat, elemzéseket a kínai gépiparról. Emellett részt vesz a törvényalkotás elõkészítésében is. Feladatai között szerepel továbbá a minõségellenõrzésben való részvétel (hol kínai, hol európai szabványok szerint). Ezen túl gépipari szakfolyóiratokat ad ki és megjelenéseket szervez különféle szakrendezvényeken. Magyar-kínai forgalom (milliárd forint) Év Export Import ,3 382, ,9 536, ,9 232, ,6 583, ,4 709, ,4 818, ,6 943, ,4 1050, ,9 1000, ,2 1285, ,7 1226, I-VI. hó 204,5 583,00 gépgyártó számára ismeretlen és nehezen áttekinthetõ otthonról. Ezt megelõzõen legutóbb júliusban jártak a MAGEOSZ-nál kínai vendégek. Akkor a kínai Zhejiang tartományból a Zheijang Machinery and Electrical Group Co.Ltd. elnökének Wang Min vezetésével 6 fõs delegáció tett látogatást a szövetségnél. A találkozó célja akkor is a kölcsönös bemutatkozás volt, melynek során a kínai és magyar gép és villamos berendezésgyártó ipar és kereskedelem piaci helyzetét valamint a jövõbeli együttmûködés lehetõségeit tekintették át a termékeikre és a piacokra vonatkozó információcsere révén.

4 KITEKINTÕ A MAGEOSZ is ott volt a MIDEST-en Tagvállalatán, a TERCIA Vállalkozások Kft.-n keresztül a MAGEOSZnak az idén is sikerült részt vennie a világ egyik vezetõ, ipari alvállalkozói lehetõségeket bemutató rendezvényén, a Párizsban november 6-9. között megrendezett MIDEST-en. A hagyományosan évente sorra kerülõ vásáron amely komoly lehetõséget kínál a nemzetközi színtérre ipari alvállalkozóként, beszállítóként kilépni szándékozó cégek számára közös standon vonultak fel a magyar cégek. Összesen az idén 46 ország több mint 1700 kiállítója mutatta be kínálatát, amire 78 ország 40 ezer látogatója volt kíváncsi. Tavaly még csak 36 ország vett részt a bemutató (igaz, a kiállítóik száma nagyjából megegyezett az ideivel), s 65 ország képviselõi tekintették meg a kínálatot (összesen mintegy 42 ezren). A Nemzeti Külgazdasági Hivatal által felállított kollektív magyar stand iránt jelentõs érdeklõdés nyilvánult meg összegezte a tapasztaltakat Vadnai Gábor, a TERCIA Vállalkozások Kft. ügyvezetõje, aki ugyan cége révén vett részt a vásáron, de lévén a MAGEOSZ fõtitkára a szövetség érdekében is bonyolított találkozókat. Vadnai Gábor beszámolt arról, hogy sok látogató nyilvánított ki érdeklõdést a szövetség iránt, s kapott is részletes tájékoztatást a MAGEOSZ-ról. Emiatt arra számít, hogy a honlap látogatottsága emelkedni fog, illetve új kapcsolatfelvételekre is sor kerül. Különösebb jelei nincsenek annak, hogy az üzletemberek számítanának a gazdaság élénkülésére ismertette a magyar standot felkeresõkkel folytatott beszélgetésekbõl leszûrt tapasztalatait. Ezzel együtt is úgy látja, hogy a tavalyi MIDEST-hez képest a hangulat most optimistább volt. Ez annak tudható be, hogy a kiállító, illetve a kilátogató cégek megfelelõen voltak képesek alkalmazkodni a kialakult gazdasági helyzethez. A Midest fõbb tematikája a fémfeldolgozás (forgácsolás, lemezmegmunkálás, öntvények, kovácsolás, rögzítés technika, félgyártmányok, hõ- és felületkezelés) volt, továbbá a szerszámgyártás, a mûanyag- és gumiipar, a kompozitok, az elektronika és villamosság, a mikrotechnológia és az ipari szolgáltatások. A 42 m 2 -es magyar kollektív standon 8 fémipari cég mutatkozott be. Két gumiipari cég (a Nivex Kft. és a Metavulk Kft.) önálló standon jelent meg a gumi- és mûanyagipari szekcióban. A kollektív magyar standon olyan multinacionális cégek beszerzõi jelentek meg, mint az ABB, Sanofi, SKF tudtuk meg a HITA-tól. Emellett számos középvállalkozással is tárgyalást folytattak a magyarországi beszerzési lehetõségekrõl. Fõként francia, olasz és spanyol cégek kerestek beszállítókat lemezmegmunkálás, forgácsolás és öntvénygyártás területén. A HITA gyorsfelmérése szerint a magyar cégek pozitívan ítélték meg a részvételt, számos ígéretes tárgyalást folytattak. Ezek eredményei azonban általában közepes idõ-távon jelentkeznek, mivel miként a legtöbb beszállítói kiállítás esetében nem jellemzõ a prompt üzletkötés. Egyébként nem csak a kiállításon magán, hanem az azzal párhuzamosan ismét megrendeztek B2FAIR üzletember-találkozón is voltak fontos tárgyalások. ez utóbbiakon 6 magyar cég (a kiállítók közül 5 cég) vett részt. Már most meghirdették a jövõ évi rendezvény idõpontját, ami november lesz. A marokkói kapcsolat Marokkó a jövõ partnere címmel (Le Maroc un partenaire d'avenir) külön konferenciát tartottak a kiállításon az észak-afrikai ország képviselõi. A rendezvényen a marokkói beruházási lehetõségekrõl volt szó, elõadást tartott egyebek között a francia ALSTOM Transport észak-afrikai régiós igazgatója, aki több sikeresen megvalósított és folyamatban levõ marokkói beruházásukról számolt be. Vadnai Gábor tárgyalt a MAGEOSZ marokkói társszervezete, a FIMME elnökével Abdelhamid Sourival, valamint Mohamed Mouhiedine Errafai társelnökkel. A többi között esetleges közös megjelenésrõl volt szó a Marokkóval szomszédos afrikai országokban. A magyar standra látogatók a MAGEOSZ iránt is érdeklõdtek. Magyar résztvevõk a kiállításon GRAVITAS 2000 KFT. HITA (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) MECHATECHNIK KFT. META VULK KFT CAOUTCHOUC HONGRIE NIVEX P+P KFT elsõ ízben REKARD HAJTASTECHNIKA KFT. elsõ ízben RUGET MAGYARORSZAG KFT. SOLACO KFT. TERCIA VALLALKOZASOK S.A.R.L. VERARBEITEN PAUSITS KFT. Megj.: A Tercia egyben a MAGEOSZ-t is képviselte Forrás:

5 KÖRNYEZETÜNK Segítség a felkészüléshez A Munka törvénykönyve fontos téma volt 2012-ben a GÁPB-ban AGépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységében az idei év egészét végigkísérte a munka törvénykönyvének a tematikája. A évi I. törvény január 6-án jelent meg hivatalosan (Magyar Közlöny, évi 2. szám), idõt hagyva a felkészülésre, s arra, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak az új rendelkezések. A szabályok zöme július 1-jétõl élt, ám voltak, amelyek hatályba lépése majd csak 2013 januárjától válik esedékessé. Már tavasszal is napirendre kerültek a változások a GÁPB ülésein, majd novemberben két alkalommal tartottak fejtágítót a témában, a legutóbbit hírlevelünk megjelenése elõtt egy héttel, Székesfehérvárott. Ezeken az üléseken részint az új munka törvénykönyve szellemiségével ismerkedhettek meg a résztvevõk, mégpedig szakavatott szakértõ elõadóknak köszönhetõen, akik végigvették a legfontosabb változásokat, hogy az átállás a munkaadóknak (és persze munkavállalóknak is) flottul menjen. Új a koncepció Koncepcióváltás így aposztrofálta az új jogszabálygyûjteményt a GÁPB munka törvénykönyvével foglalkozó ülésen dr. Takács Gábor, az Opus Simplex Kft. szakértõ-munkatársa. Ezt azzal indokolta, hogy a munkajogviszony eltolódik a polgári jogi jogviszony felé, s az Mt. kimondja a polgári jogi szabályok tételes alkalmazását. A törvény eltérõ rendelkezése hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás a kötelezõ hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor széles körû eltérési lehetõséget is kínál a jogszabálytól az új törvény, amely azonban a munkaszerzõdési ügyekben csak a munkavállaló javára hagy ennek ilyen teret, de kollektív szerzõdés (üzemi megállapodás) megléte esetében akár a munkavállaló hátrányára is. Mindezt azonban úgy, hogy elõírás: az eltérést a törvénytõl mindenképpen az egymással összefüggõ rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. Az új rendelkezések általában a foglalkoztatási kockázatokat a munkavállalókra telepítik át. Kimondják, hogy a fõkötelezettség a munkavégzés, s a rendelkezésre állás teljesítése nem feltétlenül jogosít munkabérre. Azt is tartalmazza a törvény, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket a munkavállaló is köteles lehet biztosítani, illetve, hogy fokozott kártérítési felelõssége van a munkavállalónak, felróható magatartás esetén is. Végül, de nem utolsósorban a munkavállalónak anyagi felelõssége van a kötelezettségek megsértéséért, még ha nem is okozott kárt, kötbér fizetésére kötelezhetõ ezeket a szabályokat nem árt alaposan megismerniük a munkaadóknak (sem). Alapelvek is változtak Bizonyos alapelvek is változtak hívja fel a figyelmet a szakember által készített összeállítás. Kiderül, hogy ilyen fordul elõ az egyenlõ bánásmóddal kapcsolatban. Mint rámutat: a munka egyenlõ értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minõségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erõfeszítést, tapasztalatot, felelõsséget, a munkaerõ-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. Egy másik, általa felsorolt eset a méltányos mérlegelés: ilyen esetekben a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Egy har- Legutóbb november 23-án, Székesfehérvárott tartottak Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsági ülést a Munka törvénykönyve témájában.

6 1. LÉTESÍTÉSE Munkaszerzõdéssel, írásban Kötelezõ tartalom: alapbér, munkakör Munkavégzés helye: a szokásos, nem kötelezõ elem Kötelezõ tájékoztató: 15 napon belül, kivételekkel (1 hónapos, vagy heti maximum 8 órás munkajogviszony Próbaidõ: 3 hó (egyszer meghosszabbítható), kollektív szerzõdésben: 6 hó Keletkezés és kezdet között elállási jog 2. MÓDOSÍTÁSA Közös megegyezéssel Bármikor Írásban. Vagy: egyezõ akaratnak megfelelõ helyzet ténylegesen megvalósul Munkaviszony Kötelezõ módosítani: Ha gyermeke 3 éves koráig a munkavállaló kezdeményezi: heti munkaidõ felére csökkentett részmunkaidõ. 3. MEGSZÛNTETÉSE Jognyilatkozat útján Írásban, de ha a jognyilatkozat a felek egyezõ akaratából teljesedésbe ment, nincs jogkövetkezmény Munkáltatói jogkör gyakorlója által, de ha nem a jogosult teszi, utólagos jóváhagyás lehetséges Ha indokolni kell: indokolás valós, világos, okszerû Jogorvoslati kioktatás kell, de: ha elmarad, per csak 6 hónapon belül indítható Jogcímek: - közös megegyezés - felmondás - azonnali hatályú felmondás (rendkívüli felmondás, próbaidõ alatti megszüntetés, elszámolási viszonnyá alakítás) Érvénytelen szerzõdés alapján létrejött jogviszony megszüntetése Foglalkoztatástól eltiltást kimondó büntetõ ítélet január 1-én lép hatályba munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás, szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, gyermek gondozásával, hozzátartozó ápolásával kapcsolatos fizetés nélküli szabadság, fizetés nélküli szabadságról való visszatérés szabályai, távolléti díj számítása madik precedens az alapelvek megváltozására a jó hírnév, jogos gazdasági érdek védelme, amikor is korlátozható a munkaidõn kívüli magatartás is, s a véleménynyilvánítás joga ennek keretében gyakorolható. A megelõzõ üléseken részletekbe menõen fogalmazták meg szakértõk köztük dr. Kártyás Gábor és dr. Petrovics Zoltán, akik szintén az Opus Simplex munkatársai azt, hogyan érdemes megközelíteni az új Mt-t, s annak egyes rendelkezéseit. A MAGEOSZ tagvállalatait például nagyon foglalkoztatja a kollektív szerzõdés által kínált lehetõségek, jogok. Ezzel kapcsolatban például a szakértõk megfogalmazták: az új Mt. arra épül, hogy ne a törvény határozza meg a foglalkoztatás szabályait, hanem a felek. Erre az alapelvre épülve mondja azt a törvény, hogy kollektív szerzõdésben (KSZ) el lehet térni tõle, akár a munkavállaló kárára is. Ez az Mt. szellemében lényegi változás, korábban ilyen nem volt, csak a munkavállaló javára lehetett eltérni a KSZ-ekben. Ugyanakkor nem csak KSZ-ben, hanem munkaszerzõdésben is el lehet majd térni a munkavállaló hátrányára több területen hívták fel a figyelmet egy további fontos szempontra. Az új szabályok értelmében a munkáltató üzemi tanáccsal kötött üzemi megállapodása KSZ pótló szerepet kaphat, tartalmazhatja a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, ám húzták alá a bért nem. Munkaviszonyváltozások sora Sok a változás a munkaviszony létesítésénél, módosításánál is. Az új Mt. rendelkezései szerint már nem kell a munkavégzés helyét tartalmaznia a munkaszerzõdésnek, ha az nem szerepel benne, akkor a szokásos munkavégzés helye értendõ ez alatt. Az ülésen példaként említették a szakértõk, hogy egy üzletkötõnél, anyagbeszerzõnél nehezen határozható meg a munkavégzés helye, illetve lehet bármilyen tág, ha a cégnek számos telephelye van. A kötelezõ írásos tájékoztatót (ami nem a szerzõdés része) az új törvény értelmében 15 napon belül kell kiadni, a korábbi 30 naphoz képest. Van módosulás a próbaidõ szabályozásánál is. Tartama ugyan ugyanaz maradt, mint ami volt, ám változást jelent hosszabbíthatósága, amit korábban tiltott a törvény. Az új Mt. értelmében elállási joga van a két félnek a munkaszerzõdés aláírása és a munkavégzés megkezdése között. Ez akkor következhet be, ha körülményeikben súlyos változás áll be. Az elállás érvényesítésével, olyan, mintha alá sem írták volna a szerzõdést. Számos könnyítést tartalmaz az új jogszabály a munkaviszony módosításában. Így ami változást jelent ha az írásba foglalást elmulasztják, de egyezõ akaratuknak megfelelõ helyzet áll elõ, akkor ez utólag nem kifogásolható egyik fél részérõl sem. Kötelezõ a munkaszerzõdést módosítani, ha a munkavállaló kéri, mert 3 évnél fiatalabb gyermeke van és korábban 8 órában dolgozott. (Megjegyzendõ, hogy a közszférában már tavaly januártól ez a szabály él de a versenyszférában csak 2012 júliusa óta törvényi elõírás.) A cél: kevesebb per induljon Az új Mt. célja, hogy a munkaügyi konfliktusok és peres eljárások számát csökkentse, s ennek érdekében bevezette a határozott idejû munkaviszony felmondásának lehetõségét, az úgynevezett felmondási védelem intézményét, s újraszabályozta a munkaviszony jogellenes megszüntetését, jogkövetkezményeit. A megszûnés rendszere ugyanakkor hasonló maradt az eddigiekhez, alapvetõ formái sem változtak, a szabályozás viszont sokkal egyszerûbb lett. Például a munkáltató személyében bekövetkezett változásnál új Mt. szerint nincs kötelezõ átvétel. A felek megállapodása alapján legfeljebb egy évre kizárható a felmondás joga. a munkáltató felmondás szabályai változatlanok maradtak. Kiadja: MAGEOSZ Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség, 1012 Budapest, Kuny Domokos u Telefon: (36-1) Felelõs kiadó: Vadnai Gábor fõtitkár Szerkesztõ: N.Vadász Zsuzsa

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

ITDH Euro Info Központ szolgáltatásai dr. Kerekes György EIC háttér Alapította: Európai Bizottság, Vállalkozási Ipari Főigazgatóság Cél: Európai Unió területén működő kkv-k hatékony piaci szereplésének

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Magyar lehetőségek a kínai piacon

Magyar lehetőségek a kínai piacon Magyar lehetőségek a kínai piacon Nádasi Tamás MKIK Magyar-Kínai Tagozat elnöke Szolnok, 2011. március 2. Kína fontosabb mutatói Terület: 9 640 821 km 2 Népesség: 1,3 milliárd fő A föld 3. legnagyobb országa

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

hírlevél MAGEOSZ Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség

hírlevél MAGEOSZ Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség MAGEOSZ Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség HÁZUNK TÁJA Látványosan aktivizálódik a szövetség KITEKINTÕ GÁPB: Folytatódik a megkezdett munka, Középpontban a KSZ KÖRNYEZETÜNK Mire készüljenek

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Tisztelt Leendő Kiállítók!

Tisztelt Leendő Kiállítók! Tisztelt Tagtársaim! Kedves Fémipari Vállalkozók! Országos Fémipari Ipartestület V. sz. hírlevele 2014. november 15-én Lipóton tartottuk meg az OFI Gazdasági Fórumát. Ez alkalommal több olyan téma került

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

Témazáró. 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása

Témazáró. 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása Témazáró 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása 1. Válaszolj az alábbi kérdésekre: Milyen feladatok tartoznak a létszámgazdálkodáshoz? Mit jelent az atipikus

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Hírlevél 2012/2 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk idén elindult hírlevelének második száma a július 1-től hatályba lépő Munka Törvénykönyvének legfontosabb változtatásait foglalja össze. Hírlevelünkből

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS A Széll Kálmán-tervben kitűzött célok és azok elérését szolgáló intézkedések érdekében a Kormány számos területen

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd

1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép Mo. régión kívül: 10 Mrd GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Rendelkezésre álló forrás: Szabad vállalkozási zónában 10 Mrd Ft Szabad vállalkozási zónán valamint Közép

Részletesebben

Júniusban csökkent az ipari termelés

Júniusban csökkent az ipari termelés 2013-08-13 MAGEOSZ Hírek 32. hét / 2013 1./5 Júniusban csökkent az ipari termelés 2013 júniusában előzetes adatok alapján az ipari termelés 0,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

2012. március 8. Dankó Viktória

2012. március 8. Dankó Viktória "Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap" 2012. március 8. Dankó Viktória Szervezeti kiválóság a társadalmi felelősségvállalásban Jabil világszerte 1966-ban alapították Detroitban Két alapító: James

Részletesebben

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től

A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től A magyar export támogatása lehetőségek az EXIM-től Boros Gergely, Képviseletvezető - Pécs 2015. január 20. Állami exportösztönzés Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi felügyelete alatt Stratégiai

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

Munkajog és munkavédelem

Munkajog és munkavédelem Munkajog és munkavédelem Dudás Katalin A munkaviszony Kollízió Létesítéskor a foglalkoztatási feltételekről való tájékoztatás jelentősége Egyoldalú teljesítés meghatározáskor méltányos mérlegelés, aránytalan

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben