Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség"

Átírás

1 HÁZUNK TÁJA Kínai vendégek a MAGEOSZ-nál KITEKINTÕ A MAGEOSZ is ott volt a MIDEST-en. A marokkói kapcsolat KÖRNYEZETÜNK Segítség a felkészüléshez. A Munka törvénykönyve fontos téma volt 2012-ben a GÁPB-ban MAGEOSZ hírlevél 2012/3 (november) Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség Erõsödõ szövetség Az idei év a gazdaság számára a megtorpanás és a tõkehiány esztendejét hozta el, annak ellenére is, hogy új beruházások érkeztek, köztük a Mercedes, az Audi és mások. Ám az európai recesszió nálunk is hat az iparra is, és azon belül a gépiparra. Cégem ugyanakkor nem zár rossz évet köszönhetõen annak, hogy fejlesztõ cég vagyunk, s mélyen beágyazódtunk részint az árbevételünk mintegy háromnegyedét adó gépiparba (azon belül is fõként az autóiparba), illetve a negyedét adó nukleáris iparba. Jövõre is ezt várjuk a cégtõl, amely folytathatja létszámbõvítését, miután telephelyfejlesztésbe fogunk egy nyertes pályázatnak is köszönhetõen. Ami az egész gazdaság kilátásait illeti: ha kiszámítható lesz az árfolyam-politika, stabil lesz a forint, s a kormány olyan körülményeket teremt, amelyek lehetõvé teszik a banki hitelezés beindulását, akkor elképzelhetõ némi szerény növekedés, az iparban és a gépiparban is. Ám ehhez a kormánynak is változtatnia kell kiszámítható gazdaságpolitikára és megváltozott kommunikációra is szükség volna. No meg persze arra, hogy termelõ beruházásokat generáljon, ezzel is növelve a munkába bevontak jelenleg nagyon is szûk táborát. A MAGEOSZ-t illetõen ennél pozitívabb a kép: a szövetség tovább erõsödik, mind létszámban, mind pedig erõben. Számos jele van az iránta megnövekedett érdeklõdésnek, s nem is csak a gépipari cégek részérõl, sokak szerint segítséget jelent ugyanis a piachoz jutáshoz. Ugyan a MAGEOSZ befolyása nem olyan erõteljes, mint szeretnénk, de ez általános ma Magyarországon: még az MGYOSZ sem képes érdemi hatásokat kiharcolni a kormánynál. Dr. Hegyháti József Hepenix Mûszaki Szolgáltató Kft., Kiszámíthatóságot! A kiszámíthatóság, a stabilitás, a tervezhetõség hiánya, a belsõ munkaerõpiaci, szakképzési gondok, a gazdaság mélyrepülése miatt visszaesõ kereslet szabtak-szabnak gátat a gazdaság elõrejutásának. Az export a kiút, ám a konjunktúra lanyha. Legfontosabb partnereink például (akiket globálisan is számon tartanak ebben a szegmensben) 2012-re eredetileg jelentõs teljesítmény felfutással kalkuláltak, de végül csak a tavalyi szintet tudták tartani. Évi 5 milliárd forintos forgalmat bonyolító cégünk még így is 20 százalékos növekedést tudott elérni. Sajnos 2013-ra sem látszanak nagy változások. Ám még ebben a szûkös helyzetben is sokat tehetne az állam. Például az adminisztrációt kellene csökkenteni ez nem kerül pénzbe. Be kellene szûntetni az újabb és újabb adók kivetését, s kompenzálni kellene, hogy a cégek az egykulcsos adó bevezetésének negatív hatásait kiegyenlítendõ, végrehajtották a rájuk kimért bérfejlesztést. Az uniós forrásokat végre a gazdaságfejlesztésbe kellene csatornázni, mégpedig normatív pályázati rendszerben. A hitelezés terén teret kellene hagyni a pénzintézeteknek e tevékenység folytatására. Miközben egyetértek azzal, hogy a MAGEOSZ tevékenységében elsõdleges a szakmaiság, egyfajta érdekképviseletet is el kellene látnunk. Még akkor is, ha a szövetség megalakulásakor egy tisztán szakmai szervezet mellett döntöttünk. S annak ellenére is, hogy van két, ezt a feladatot ellátó, nagy befolyású szervezet (MGYOSZ és a VOSZ). Van is némi átfedés a tagságban, ám szakmai gondjainkat, álláspontunkat saját magunk jobban képviselhetnénk, ha érdekképviseleti szervezetként is mûködnénk. Kámán János Pylon-94 Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft., ügyvezetõ igazgató, Gépipari termelés, alágazatonként (2012. január-szeptember, az elõzõ évhez képest, százalék) Alágazat I-VIII. hó Számítógép, elektronikai, optikai termékgyártáss (CI) 7,4 6,5 21,3 6,6 4 Villamosberendezés gyártása CJ) 11,8 12,9 8,5 6 9 Gép, gépi berendezés gyártása (CK) 15 3,2 41,7 45,9 4,2 Jármûgyártás (CL) 0, ,4 13,2 4,6 Feldolgozóipar 2,3 15,1 15,3 11,1 1,3

2 Élethalálharc folyik Halódik a belföldi piac, s az egész magyar gépipar a közvetlen vagy éppen közvetett exporttól függ. Cégem ezzel együtt is jó évet zár, egy tatarisztani exportügyletnek egy marhavágóhíd komplett technológiai berendezései kiszállításának köszönhetõen. Belföldön az élelmiszeripari gépek iránti kereslet rendkívüli módon visszaesett. A vevõkörünkbe tartozó cégek többsége a fennmaradásért küszködik, és 1-2 ritka kivételtõl eltekintve csak a legszükségesebb javításokra, pótlásokra költenek. Ezért a megrendelésekért szinte élethalálharc folyik, ahol a megbízhatóság nem, csak az ár fontos a megrendelõk többségénél. Jövõre a nemzetközi piacokon némi visszaesésre számítok, a sok bizonytalansági tényezõ miatt. Megtörni látszik ugyanis az ázsiai növekedési ütem, változatlanul bizonytalanok a pénzpiacok, lecsökkent a német cégek rendelésállománya. Egyetlen kiút lehet, ha belföldön a kormány lehetõvé tenne egy utolsó nagy boomot az uniós pénzek lehívására. Mi, a magunk részérõl még fokozottabb export aktivitással és egy jelentõs technológiai beruházással próbálunk elõre menekülni, és %-os növekedést realizálni. A MAGEOSZ-nak jelentõs szerepet kellene játszani a makrogazdasági gépipari környezet szabályzórendszerének alakításában, ám ennek sikeressége a kormányzati szervek fogadókészségén is múlik. Ebben jelentõs változásokra lenne szükség, mégpedig sürgõsen! Amiben szintén elõre kell lépnünk: a nemzetközi piacszerzés orientált szövetségi kapcsolatépítés, amely a HITA-val kötött együttmûködési szerzõdés megszületésével jó irányba indult az idén. Szöllõsi Árpád Korax Gépgyár Kft., ügyvezetõ, Gép, gépi berendezés gyártása (2012. január-szeptember, az elõzõ évhez képest, százalék) Bruttó termelés Értékesítés Teljes Belföldi Exportcélú Motor, turbina gyártása 3,5 5,1 45,2 5,7 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 10,4 9,2 13,1 9 Egyéb általános rendeltetésû gép gyártása 1,4 1,8 3,5 2,6 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártása 4,1 2,3 4,6 4,1 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyárt. 8,6 8,6 8,4 8,6 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó gyárt. 10,6 10,1 10,1 10,1 Mezõgazdasági, erdészeti gép gyártása 6,9 9,6 24,9 6,8 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása 9,7 14,3 24,6 9,8 Döntésekre várva Az egyik legnagyobb gondot Magyarországon az energetikai területen az okozza, hogy nincs projektfinanszírozás, s így számos, már elõkészített beruházás nem tud elindulni. Ez a jelenség rányomta a bélyegét a 2012-es évre is. Hogy csak jelzésértékû fejleményeket említsek: ez évben közel 2000 megawatt beépített kapacitás áll le (majd az évtized végéig várhatóan további ezer megawatt), miközben az import gyakran eléri az ország villamosenergiaszükségletének a 30 százalékát. Bizonytalan a rugalmas, jó hatásfokú, a rendszerirányítás számára is szükséges erõmû projektek megvalósítása. A megújuló energetikai beruházások támogatások hiányában nem indultak. Alig épülnek új alállomások. A piaci szereplõk kivárnak, holott a válság miatt ma kedvezõ feltételekkel lehetne indítani új blokkok projektjeit, amik ra egy új gazdasági környezetben lépnének a rendszerbe. A jövõ évben számos kérdés, beruházás vár döntésre. Indul a Paksi Atomerõmû bõvítésének tendereztetése. Elõttünk áll az energiastratégia erõmû fejlesztési cselekvési tervének elfogadása és ezzel összhangban a támogatási rendszerek kidolgozása. Bízom benne, hogy 2013 számos projekt start éve lesz. A MAGEOSZ-nak a törvény-elõkészítésben látok nagy szerepet, abban kell aktívan részt vennünk. Stabil jogszabályi háttér kell ahhoz, hogy a gazdaság minden szegmense képes legyen boldogulni. Verle Viktor Siemens Zrt., energia szektor igazgató, Külkereskedelmi forgalom összetétele (2012. január-augusztus., érték: millió euró; változás: elõzõ év hasonló idõszakához képest, %; súlya: %) IMPORT Árufõcsoport Millió euró Változás Súlya az importban Élelmiszerek, italok, dohány 2 534,80 1,4 5,2 Nyersanyagok 1 199,30 4,2 2,5 Energiahordozók 6 197,40 5,7 12,8 Feldolgozott termékek ,70 2,4 34,4 Gépek és szállítóeszközök ,50 0,1 45,1 ÖSSZESEN ,60 1,4 100 EXPORT Árufõcsoport Millió euró Változás Súlya az exportban Élelmiszerek, italok, dohány 4 345,90 9,9 8,2 Nyersanyagok 1 775,20 12,6 3,3 Energiahordozók 2 058,30 12,1 3,9 Feldolgozott termékek ,30 6,6 31,2 Gépek és szállítóeszközök ,70 4,2 53,4 ÖSSZESEN ,50 1,1 100

3 HÁZUNK TÁJA Kínai vendégek a MAGEOSZ-nál Lassú, tudatos munkával dolgozik a MAGEOSZ azon, hogy a világgazdaság egyik leginkább meghatározó szereplõjének társszervezeteivel, szakcégeivel, regionális és tartományi képviselõivel mind szorosabbra fûzze a kapcsolatait. Szinte nem múlik el úgy negyedév, hogy a magyar szövetség ne fogadna idehaza vendégeket Kínából. Legutóbb november elején járt itt egy olyan szakértõi küldöttség az ázsiai államból, amelynek tagjaival együttmûködést alakított ki a MAGEOSZ. A kínai gépipari szövetség (China Machinery Industry Federation, CMIF) küldöttségének a szervezetnél tett látogatása a kölcsönös bemutatkozáson túl arra is lehetõséget nyújtott, hogy lefektessék a jövõbeni közös munka alapjait. A lehetséges együttmûködési területek közé sorolták az oktatást, ezen belül is a gépészképzést, valamint a szabványok közös értelmezésében való kooperációt, kölcsönös segítségnyújtást. Emellett a vendégek élükön Tan Xiangning delegációvezetõvel jelezték, hogy készek hozzájárulni a két szövetség tagvállalatainak az összehozásához. Magyar részrõl Deák László elnök vezetésével azt vállalták, hogy segítenek a kínai gépipari termékek uniós piacra való belépésében. A tárgyalás arra is lehetõséget biztosított, hogy bemutatkozzon a szövetség egyik tagvállalata, a TÜV Rheinland InterCert Kft.. Nagy sikert aratott a prezentáció, részben azért is, mert azt kínai nyelven tartotta a cég képviseletében Polyák Anett. A vendégek megismerhették Magyar-kínai gépipari forgalom (határparitásos érték, milliárd forint, kerekítve) Termék a TÜV Rheinland csoport szolgáltatásait, a TÜV Rheinland InterCert globális kompetencia központ szerepét és helyét a gép és gépi alkatrészek vizsgálataiban és a tanúsítások területén. A szolgáltatások iránt részletekben is érdeklõdést tanúsítottak a kínai küldöttség tagjai, akik egyébként jelezték, hogy ismerik a kínai TÜV-öt (TÜV Shanghai). Szerették volna tudni, hogy magyar részrõl milyen pluszt tudnak nyújtani. Polyák Anett kiemelte az európai piac közelségét és ismeretét, a környezõ országokban forgalmazni kívánt termékek vizsgálatát, tanúsítását. (Jegyezzük meg: ez egyébként is minden magyar gépipari vállalkozás nagy elõnye lehet a kínai partnrekkel való együtt dolgozás során.) A célpiac a kínai gyártóknak egész Európa, ahol a TRI, mint kompetencia központ széles körû vizsgáló képességekkel rendelkezik. Földrajzi, logisztikai elhelyezkedésünkbõl adódóan kiváló kiinduló bázis ország lehetünk. Példaként elhangzott, hogy egy adott termék egy adott országban (Csehországban) történõ forgalmazásához a kínai cégek kaphatnak magyar szakmai segítséget, az ottani jogszabályi, biztonsági elõírás követelményeinek összegyûjtésével, ami egy kínai Mrd Ft Gépek és villamossági cikkek 245,5 Ezen belül: Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei 192,4 Elektromos gépek, elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevõ és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevõ és -visszaadó készülékek, ezek alkatrészei és tartozékai 53,1 Jármûvek és szállítási célú felszerelések 27,9 Ezen belül: Sínhez kötött jármûvek és részeik; sínpálya felszerelései; mechanikus közlekedési jelzõberendezések; konténerek 19,1 Közúti jármûvek és ezek alkatrészei 8,8 Légi jármûvek, ûrhajók és ezek részei Hajó, csónak és más úszószerkezet 0,3 Novemberi vendégek A Kínai Gépipari Szövetség (China Machinery Industry Federation) több gépipari szakbizottságot felügyel. Rendszeresen készít a kínai kormány számára különféle kimutatásokat, elemzéseket a kínai gépiparról. Emellett részt vesz a törvényalkotás elõkészítésében is. Feladatai között szerepel továbbá a minõségellenõrzésben való részvétel (hol kínai, hol európai szabványok szerint). Ezen túl gépipari szakfolyóiratokat ad ki és megjelenéseket szervez különféle szakrendezvényeken. Magyar-kínai forgalom (milliárd forint) Év Export Import ,3 382, ,9 536, ,9 232, ,6 583, ,4 709, ,4 818, ,6 943, ,4 1050, ,9 1000, ,2 1285, ,7 1226, I-VI. hó 204,5 583,00 gépgyártó számára ismeretlen és nehezen áttekinthetõ otthonról. Ezt megelõzõen legutóbb júliusban jártak a MAGEOSZ-nál kínai vendégek. Akkor a kínai Zhejiang tartományból a Zheijang Machinery and Electrical Group Co.Ltd. elnökének Wang Min vezetésével 6 fõs delegáció tett látogatást a szövetségnél. A találkozó célja akkor is a kölcsönös bemutatkozás volt, melynek során a kínai és magyar gép és villamos berendezésgyártó ipar és kereskedelem piaci helyzetét valamint a jövõbeli együttmûködés lehetõségeit tekintették át a termékeikre és a piacokra vonatkozó információcsere révén.

4 KITEKINTÕ A MAGEOSZ is ott volt a MIDEST-en Tagvállalatán, a TERCIA Vállalkozások Kft.-n keresztül a MAGEOSZnak az idén is sikerült részt vennie a világ egyik vezetõ, ipari alvállalkozói lehetõségeket bemutató rendezvényén, a Párizsban november 6-9. között megrendezett MIDEST-en. A hagyományosan évente sorra kerülõ vásáron amely komoly lehetõséget kínál a nemzetközi színtérre ipari alvállalkozóként, beszállítóként kilépni szándékozó cégek számára közös standon vonultak fel a magyar cégek. Összesen az idén 46 ország több mint 1700 kiállítója mutatta be kínálatát, amire 78 ország 40 ezer látogatója volt kíváncsi. Tavaly még csak 36 ország vett részt a bemutató (igaz, a kiállítóik száma nagyjából megegyezett az ideivel), s 65 ország képviselõi tekintették meg a kínálatot (összesen mintegy 42 ezren). A Nemzeti Külgazdasági Hivatal által felállított kollektív magyar stand iránt jelentõs érdeklõdés nyilvánult meg összegezte a tapasztaltakat Vadnai Gábor, a TERCIA Vállalkozások Kft. ügyvezetõje, aki ugyan cége révén vett részt a vásáron, de lévén a MAGEOSZ fõtitkára a szövetség érdekében is bonyolított találkozókat. Vadnai Gábor beszámolt arról, hogy sok látogató nyilvánított ki érdeklõdést a szövetség iránt, s kapott is részletes tájékoztatást a MAGEOSZ-ról. Emiatt arra számít, hogy a honlap látogatottsága emelkedni fog, illetve új kapcsolatfelvételekre is sor kerül. Különösebb jelei nincsenek annak, hogy az üzletemberek számítanának a gazdaság élénkülésére ismertette a magyar standot felkeresõkkel folytatott beszélgetésekbõl leszûrt tapasztalatait. Ezzel együtt is úgy látja, hogy a tavalyi MIDEST-hez képest a hangulat most optimistább volt. Ez annak tudható be, hogy a kiállító, illetve a kilátogató cégek megfelelõen voltak képesek alkalmazkodni a kialakult gazdasági helyzethez. A Midest fõbb tematikája a fémfeldolgozás (forgácsolás, lemezmegmunkálás, öntvények, kovácsolás, rögzítés technika, félgyártmányok, hõ- és felületkezelés) volt, továbbá a szerszámgyártás, a mûanyag- és gumiipar, a kompozitok, az elektronika és villamosság, a mikrotechnológia és az ipari szolgáltatások. A 42 m 2 -es magyar kollektív standon 8 fémipari cég mutatkozott be. Két gumiipari cég (a Nivex Kft. és a Metavulk Kft.) önálló standon jelent meg a gumi- és mûanyagipari szekcióban. A kollektív magyar standon olyan multinacionális cégek beszerzõi jelentek meg, mint az ABB, Sanofi, SKF tudtuk meg a HITA-tól. Emellett számos középvállalkozással is tárgyalást folytattak a magyarországi beszerzési lehetõségekrõl. Fõként francia, olasz és spanyol cégek kerestek beszállítókat lemezmegmunkálás, forgácsolás és öntvénygyártás területén. A HITA gyorsfelmérése szerint a magyar cégek pozitívan ítélték meg a részvételt, számos ígéretes tárgyalást folytattak. Ezek eredményei azonban általában közepes idõ-távon jelentkeznek, mivel miként a legtöbb beszállítói kiállítás esetében nem jellemzõ a prompt üzletkötés. Egyébként nem csak a kiállításon magán, hanem az azzal párhuzamosan ismét megrendeztek B2FAIR üzletember-találkozón is voltak fontos tárgyalások. ez utóbbiakon 6 magyar cég (a kiállítók közül 5 cég) vett részt. Már most meghirdették a jövõ évi rendezvény idõpontját, ami november lesz. A marokkói kapcsolat Marokkó a jövõ partnere címmel (Le Maroc un partenaire d'avenir) külön konferenciát tartottak a kiállításon az észak-afrikai ország képviselõi. A rendezvényen a marokkói beruházási lehetõségekrõl volt szó, elõadást tartott egyebek között a francia ALSTOM Transport észak-afrikai régiós igazgatója, aki több sikeresen megvalósított és folyamatban levõ marokkói beruházásukról számolt be. Vadnai Gábor tárgyalt a MAGEOSZ marokkói társszervezete, a FIMME elnökével Abdelhamid Sourival, valamint Mohamed Mouhiedine Errafai társelnökkel. A többi között esetleges közös megjelenésrõl volt szó a Marokkóval szomszédos afrikai országokban. A magyar standra látogatók a MAGEOSZ iránt is érdeklõdtek. Magyar résztvevõk a kiállításon GRAVITAS 2000 KFT. HITA (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) MECHATECHNIK KFT. META VULK KFT CAOUTCHOUC HONGRIE NIVEX P+P KFT elsõ ízben REKARD HAJTASTECHNIKA KFT. elsõ ízben RUGET MAGYARORSZAG KFT. SOLACO KFT. TERCIA VALLALKOZASOK S.A.R.L. VERARBEITEN PAUSITS KFT. Megj.: A Tercia egyben a MAGEOSZ-t is képviselte Forrás:

5 KÖRNYEZETÜNK Segítség a felkészüléshez A Munka törvénykönyve fontos téma volt 2012-ben a GÁPB-ban AGépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységében az idei év egészét végigkísérte a munka törvénykönyvének a tematikája. A évi I. törvény január 6-án jelent meg hivatalosan (Magyar Közlöny, évi 2. szám), idõt hagyva a felkészülésre, s arra, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak az új rendelkezések. A szabályok zöme július 1-jétõl élt, ám voltak, amelyek hatályba lépése majd csak 2013 januárjától válik esedékessé. Már tavasszal is napirendre kerültek a változások a GÁPB ülésein, majd novemberben két alkalommal tartottak fejtágítót a témában, a legutóbbit hírlevelünk megjelenése elõtt egy héttel, Székesfehérvárott. Ezeken az üléseken részint az új munka törvénykönyve szellemiségével ismerkedhettek meg a résztvevõk, mégpedig szakavatott szakértõ elõadóknak köszönhetõen, akik végigvették a legfontosabb változásokat, hogy az átállás a munkaadóknak (és persze munkavállalóknak is) flottul menjen. Új a koncepció Koncepcióváltás így aposztrofálta az új jogszabálygyûjteményt a GÁPB munka törvénykönyvével foglalkozó ülésen dr. Takács Gábor, az Opus Simplex Kft. szakértõ-munkatársa. Ezt azzal indokolta, hogy a munkajogviszony eltolódik a polgári jogi jogviszony felé, s az Mt. kimondja a polgári jogi szabályok tételes alkalmazását. A törvény eltérõ rendelkezése hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás a kötelezõ hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor széles körû eltérési lehetõséget is kínál a jogszabálytól az új törvény, amely azonban a munkaszerzõdési ügyekben csak a munkavállaló javára hagy ennek ilyen teret, de kollektív szerzõdés (üzemi megállapodás) megléte esetében akár a munkavállaló hátrányára is. Mindezt azonban úgy, hogy elõírás: az eltérést a törvénytõl mindenképpen az egymással összefüggõ rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. Az új rendelkezések általában a foglalkoztatási kockázatokat a munkavállalókra telepítik át. Kimondják, hogy a fõkötelezettség a munkavégzés, s a rendelkezésre állás teljesítése nem feltétlenül jogosít munkabérre. Azt is tartalmazza a törvény, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket a munkavállaló is köteles lehet biztosítani, illetve, hogy fokozott kártérítési felelõssége van a munkavállalónak, felróható magatartás esetén is. Végül, de nem utolsósorban a munkavállalónak anyagi felelõssége van a kötelezettségek megsértéséért, még ha nem is okozott kárt, kötbér fizetésére kötelezhetõ ezeket a szabályokat nem árt alaposan megismerniük a munkaadóknak (sem). Alapelvek is változtak Bizonyos alapelvek is változtak hívja fel a figyelmet a szakember által készített összeállítás. Kiderül, hogy ilyen fordul elõ az egyenlõ bánásmóddal kapcsolatban. Mint rámutat: a munka egyenlõ értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minõségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erõfeszítést, tapasztalatot, felelõsséget, a munkaerõ-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. Egy másik, általa felsorolt eset a méltányos mérlegelés: ilyen esetekben a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Egy har- Legutóbb november 23-án, Székesfehérvárott tartottak Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsági ülést a Munka törvénykönyve témájában.

6 1. LÉTESÍTÉSE Munkaszerzõdéssel, írásban Kötelezõ tartalom: alapbér, munkakör Munkavégzés helye: a szokásos, nem kötelezõ elem Kötelezõ tájékoztató: 15 napon belül, kivételekkel (1 hónapos, vagy heti maximum 8 órás munkajogviszony Próbaidõ: 3 hó (egyszer meghosszabbítható), kollektív szerzõdésben: 6 hó Keletkezés és kezdet között elállási jog 2. MÓDOSÍTÁSA Közös megegyezéssel Bármikor Írásban. Vagy: egyezõ akaratnak megfelelõ helyzet ténylegesen megvalósul Munkaviszony Kötelezõ módosítani: Ha gyermeke 3 éves koráig a munkavállaló kezdeményezi: heti munkaidõ felére csökkentett részmunkaidõ. 3. MEGSZÛNTETÉSE Jognyilatkozat útján Írásban, de ha a jognyilatkozat a felek egyezõ akaratából teljesedésbe ment, nincs jogkövetkezmény Munkáltatói jogkör gyakorlója által, de ha nem a jogosult teszi, utólagos jóváhagyás lehetséges Ha indokolni kell: indokolás valós, világos, okszerû Jogorvoslati kioktatás kell, de: ha elmarad, per csak 6 hónapon belül indítható Jogcímek: - közös megegyezés - felmondás - azonnali hatályú felmondás (rendkívüli felmondás, próbaidõ alatti megszüntetés, elszámolási viszonnyá alakítás) Érvénytelen szerzõdés alapján létrejött jogviszony megszüntetése Foglalkoztatástól eltiltást kimondó büntetõ ítélet január 1-én lép hatályba munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás, szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, gyermek gondozásával, hozzátartozó ápolásával kapcsolatos fizetés nélküli szabadság, fizetés nélküli szabadságról való visszatérés szabályai, távolléti díj számítása madik precedens az alapelvek megváltozására a jó hírnév, jogos gazdasági érdek védelme, amikor is korlátozható a munkaidõn kívüli magatartás is, s a véleménynyilvánítás joga ennek keretében gyakorolható. A megelõzõ üléseken részletekbe menõen fogalmazták meg szakértõk köztük dr. Kártyás Gábor és dr. Petrovics Zoltán, akik szintén az Opus Simplex munkatársai azt, hogyan érdemes megközelíteni az új Mt-t, s annak egyes rendelkezéseit. A MAGEOSZ tagvállalatait például nagyon foglalkoztatja a kollektív szerzõdés által kínált lehetõségek, jogok. Ezzel kapcsolatban például a szakértõk megfogalmazták: az új Mt. arra épül, hogy ne a törvény határozza meg a foglalkoztatás szabályait, hanem a felek. Erre az alapelvre épülve mondja azt a törvény, hogy kollektív szerzõdésben (KSZ) el lehet térni tõle, akár a munkavállaló kárára is. Ez az Mt. szellemében lényegi változás, korábban ilyen nem volt, csak a munkavállaló javára lehetett eltérni a KSZ-ekben. Ugyanakkor nem csak KSZ-ben, hanem munkaszerzõdésben is el lehet majd térni a munkavállaló hátrányára több területen hívták fel a figyelmet egy további fontos szempontra. Az új szabályok értelmében a munkáltató üzemi tanáccsal kötött üzemi megállapodása KSZ pótló szerepet kaphat, tartalmazhatja a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, ám húzták alá a bért nem. Munkaviszonyváltozások sora Sok a változás a munkaviszony létesítésénél, módosításánál is. Az új Mt. rendelkezései szerint már nem kell a munkavégzés helyét tartalmaznia a munkaszerzõdésnek, ha az nem szerepel benne, akkor a szokásos munkavégzés helye értendõ ez alatt. Az ülésen példaként említették a szakértõk, hogy egy üzletkötõnél, anyagbeszerzõnél nehezen határozható meg a munkavégzés helye, illetve lehet bármilyen tág, ha a cégnek számos telephelye van. A kötelezõ írásos tájékoztatót (ami nem a szerzõdés része) az új törvény értelmében 15 napon belül kell kiadni, a korábbi 30 naphoz képest. Van módosulás a próbaidõ szabályozásánál is. Tartama ugyan ugyanaz maradt, mint ami volt, ám változást jelent hosszabbíthatósága, amit korábban tiltott a törvény. Az új Mt. értelmében elállási joga van a két félnek a munkaszerzõdés aláírása és a munkavégzés megkezdése között. Ez akkor következhet be, ha körülményeikben súlyos változás áll be. Az elállás érvényesítésével, olyan, mintha alá sem írták volna a szerzõdést. Számos könnyítést tartalmaz az új jogszabály a munkaviszony módosításában. Így ami változást jelent ha az írásba foglalást elmulasztják, de egyezõ akaratuknak megfelelõ helyzet áll elõ, akkor ez utólag nem kifogásolható egyik fél részérõl sem. Kötelezõ a munkaszerzõdést módosítani, ha a munkavállaló kéri, mert 3 évnél fiatalabb gyermeke van és korábban 8 órában dolgozott. (Megjegyzendõ, hogy a közszférában már tavaly januártól ez a szabály él de a versenyszférában csak 2012 júliusa óta törvényi elõírás.) A cél: kevesebb per induljon Az új Mt. célja, hogy a munkaügyi konfliktusok és peres eljárások számát csökkentse, s ennek érdekében bevezette a határozott idejû munkaviszony felmondásának lehetõségét, az úgynevezett felmondási védelem intézményét, s újraszabályozta a munkaviszony jogellenes megszüntetését, jogkövetkezményeit. A megszûnés rendszere ugyanakkor hasonló maradt az eddigiekhez, alapvetõ formái sem változtak, a szabályozás viszont sokkal egyszerûbb lett. Például a munkáltató személyében bekövetkezett változásnál új Mt. szerint nincs kötelezõ átvétel. A felek megállapodása alapján legfeljebb egy évre kizárható a felmondás joga. a munkáltató felmondás szabályai változatlanok maradtak. Kiadja: MAGEOSZ Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség, 1012 Budapest, Kuny Domokos u Telefon: (36-1) Felelõs kiadó: Vadnai Gábor fõtitkár Szerkesztõ: N.Vadász Zsuzsa

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) Textil-, Ruházati-, Bőr,- Cipőipar, Textiltisztítás 1054 Budapest, Báthory utca 20. telefon: 428 70 95, telefax: 428 70 81, e-mail: vujkovk@lab.hu A KÁPB

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL

SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara H-6722 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Növekedési pályán marad a gazdaság. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az MGYOSZ csúcstalálkozóján (3-7. oldal)

Növekedési pályán marad a gazdaság. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az MGYOSZ csúcstalálkozóján (3-7. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Növekedési pályán marad a gazdaság Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az MGYOSZ csúcstalálkozóján (3-7. oldal) Négy vélemény

Részletesebben

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit XVI. évfolyam 2014. 1. szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu 1. 2010 előtt a

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz

Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz Külgazdaság, XLVII. évf., 2003. április Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz ANTALÓCZY KATALIN SASS MAGDOLNA Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása alapvető változásokat

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban

netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban CROSSING BORDERS network for Labourmarket cooperation in the Border region AT-HU netlab_ Partnerschaft für den arbeitsmarkt in der region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban konferencia kiadvány 2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Fodor T. Gábor Nacsa Beáta Neumann László KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY KENDE ÜGYVÉDI IRODA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése III. évfolyam, 2015. március 1. szám (2) Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése A két éven belül rájuk köszöntő piacnyitás miatt

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek dr. Bednay Dezső Budapest 2012-2013 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 1) A munkajog kialakulása 2) A közszolgálati

Részletesebben

12. évfolyam 3. szám 2011. március. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja

12. évfolyam 3. szám 2011. március. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja 12. évfolyam 3. szám 2011. március Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A tolna megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági havi lapja tartalom Börtön fenyegeti a fiktív számlázókat Az elmúlt pár évben

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben