Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium"

Átírás

1 Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

2 Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály cím: Telefonszám: május 28. Industriautomation Szakkiállítás

3 Az új Mt évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) Hatálybalépés két lépcsőben: július január évi LXXXVI. törvény (Mth.) Évi CIII. törvény (Mtmód.)

4 Az új Mt. szabályozási elvek Általános rendelkezések (1-4. fejezet) A munkaviszony (5-18. fejezet) A munkaügyi kapcsolatok ( fejezet) A munkaügyi vita ( fejezet) Záró rendelkezések A hatálybalépéssel kapcsolatos átmeneti szabályok külön törvény

5 Az új Mt. szabályozási elvek Forma - szerkezeti változások (rövidebb, kollektív munkajogi szabályok az egyéni munkaviszonyok után, szabályok új csoportosítása, elhelyezése) Tartalom (nagyobb koherencia, új szabályozási területek, új jogintézmények, új atipikus munkaviszonyok, kollektív munkajog helye, szakszervezetek, üzemi tanács, régi intézmények és fogalmak eltűnése, eltérési lehetőségek, fogalom-meghatározások) Jogpolitikai célok (polgári joghoz való viszony, egyéni és kollektív munkajogi szabályozás kapcsolata, EU jog új alkalmazása) Szabályozási koncepció (a munkajog célja, a munkáltató és munkavállaló új kapcsolata új szabályozási célok)

6 Az új Mt. szabályozási elvek Cél általános követelmény: a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályai (a másik fél érdekeinek figyelembe vétele, alapjogok érvényesülésének elősegítése a munkaviszony minden létszakában a vállalkozás és a munkavállalás szabadsága a munkáltató és munkavállaló gazdasági és szociális érdekei Értelmezési alapelvek A tv. helye a magyar és az EU jogrendben Jogról való lemondás Ptk., mint mögöttes jogszabály alkalmazhatósága

7 Az új Mt. szabályozási elvek Hatály Időbeli: július 1-től (+ átmeneti szabályok) Személyi: munkaviszony alanyai (munkáltató, munkavállaló), kollektív munkajogi jogviszonyok alanyai (munkáltató, munkáltatói érdek-képviseleti szervezet, szakszervezet, üzemi tanács); háromszemélyes jogviszonyok (munkaerő-kölcsönzés, iskolaszövetkezet, jogutódlás, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás); életkori kiterjesztés: 18. életévét be nem töltött személy; személyi kiterjesztés: a munkaviszony alanyain túli személyeket is érint (vállalatcsoport, ellenőrző vállalkozás, hozzátartozók - közvetlenül: kártérítési felelősség körében, közvetetten pl. távmunka, bedolgozás esetén).

8 Az új Mt. szabályozási elvek Nem terjed ki közigazgatási szerveknél munkaviszonyban foglalkoztatottakra Tárgyi: Munkajogviszonyok; munkaviszony megkötését megelőző viszonyok; munkaviszony megszűnését követő magatartások (versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés); polgári jogviszonyok (18 év alatti foglalkoztatottakra az Mt. fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályok); nem: közszolgálati jogviszonyok; Területi: nemzetközi magánjogi szabályok (külföldi elem - Róma I. rendelet).

9 Az új Mt. szabályozási elvek általános magatartási követelmények személyhez fűződő jogok védelme egyenlő bánásmód

10 Az új Mt. szabályozási elvek Munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendszere Jogszabályok (Mt., törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet háttérszabályként Ptk.) Kollektív szerződés (munkáltató, vállalatcsoport, ágazat) Üzemi megállapodás Egyeztető bizottság határozata + Felek megállapodása EU JOGANYAG Beépült a törvénybe Rendelet - közvetlenül alkalmazandó Irányelv jogszabályba való beépítéssel Külföldi munkavégzése során

11 Az új Mt. szabályozási elvek Többszintű szabályozás: Mt., egyéb jogszabály Kollektív szerződés (általános szabály szerint eltérhet), de nem térhet el, munkavállaló javára térhet el. Felek megállapodása (csak a munkavállaló javára)

12 Munkaügyi ellenőrzés szervei Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Fővárosi és Megyei KH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Munkavédelmi felügyelőség Munkaügyi felügyelőség

13 A munkaügyi ellenőrzés évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Met.) Általános eljárási rend: évi CXL. törvény (Ket.) 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

14 A munkaügyi ellenőrzés Új Mt.-vel párhuzamosan változó hatáskörök A munkaügyi hatóság ellenőrzési hatáskörei [Met. 3. (1) bek.] a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűsége, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételek, a munkaszerződés lényeges tartalmi elemei, a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége; bejelentési kötelezettség teljesítése; a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok; munkaképességűek a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések;

15 A munkaügyi ellenőrzés a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések; a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok; a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek;

16 A munkaügyi ellenőrzés a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok; a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése; a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatása, a foglalkoztatás bejelentése; annak vizsgálata, hogy a foglalkoztató rendelkezik-e az általa alkalmazott harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodásra jogosító engedélyének másolatával; külföldi munkáltató munkavállalójának az Mt alapján történő munkavégzése.

17 A munkaügyi ellenőrzés

18 A munkaügyi ellenőrzés Felügyelő jogosítványai Az ellenőrzött foglalkoztató munkahelyére való belépés; Akadályoztatás esetén rendőrség igénybevétele; Az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások, munkaügyi iratok megtekintése, azokról másolat készítése; Hang- és képfelvétel készítése; A munkahelyen tartózkodó személyektől felvilágosítás kérése, személyazonosság megállapítása igazoltatással; TAJ-szám használata; Lefoglalás.

19 A munkaügyi ellenőrzés Felügyelő által hozható intézkedések megtiltja a további foglalkoztatást; kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belüli megszüntetésére; kötelez a központi költségvetésbe történő befizetésre; javaslatot tehet vagy javasolni köteles munkaügyi bírság kiszabását; minősítés alapján megállapítja a munkaviszony fenn-állását; eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától; jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálatnál, megállapítja a jogsértést; figyelemfelhívást bocsát ki; jogerős döntését közli a nyugdíj-megállapító szervvel; jogerős határozatát közli a korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot megállapító szervvel.

20 A munkaügyi ellenőrzés IGAZGATÓ INTÉZKEDÉSEI Munkaügyi bírság

21 A munkaügyi ellenőrzés Az intézkedés kiválasztásában irányadó szempontok: a jogsértés típusa; a jogsértés jellege; a munkaügyi bírság kötelező-e; figyelemfelhívás lehetséges-e.

22 A munkaügyi ellenőrzés munkaügyi bírság kötelező kiszabható

23 A munkaügyi ellenőrzés

24 A munkaügyi ellenőrzés Met7. (7) bekezdés A jogellenes állapot időtartama Okozott hátrány nagysága Megsértett jogszabályi előírások száma és hatása Érintett munkavállalók száma + Ket. 94/A. (1) bekezdés A jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatatlansága A jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása

25 Köszönöm a figyelmet!

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenőrzésről1

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenőrzésről1 jogszabály mai napon (2012.IX.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2014.I.1. ) 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 2. Külföldi személyeknek kiküldetésben, kirendelésben, munkaerő-kölcsönzésben történő magyarországi munkavállalásának feltételei

Részletesebben

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenırzésrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Tartalomjegyzék Ajánlás 2 Bevezetés, fogalmak 3 I. Munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése 12 II.

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15.

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Munkaügyi ellenőrzés: íme a változások Álláskeresési támogatások Így kezelhet személyes adatokat a munkáltató Nők 40: ami beszámít a nyugdíjba, és ami nem Hatékonyabb az

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatási formák

Atipikus foglalkoztatási formák Atipikus foglalkoztatási formák A gazdasági válság hatására egyre több szó esik a rugalmasabb munkavégzést lehetővé tevő atipikus foglalkoztatási formákról. A munkaadók egyre jobban érdeklődnek az alternatív

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2015.1.1. és 2015.3.14. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya I. rész [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi

Részletesebben

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda ELMÉLETI ALAPVETÉS A MUNKAJOG HELYE A JOGÁGAK RENDSZERÉBEN A munkajog a szocialista felfogásban

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 20., csütörtök Tartalomjegyzék 87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes

Részletesebben