SULINET EXPRESSZ KALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SULINET EXPRESSZ KALAUZ"

Átírás

1 SULINET EXPRESSZ KALAUZ

2 SZÁMÍTÓGÉPEK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK MEGSZERZÉSE A SULINET EXPRESSZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM I. PÁLYÁZAT KERETÉBEN Hogyan kell eljárni, ha a pályázat keretében valaki gyorsan és egyszerűen szeretne számítógépet, számítástechnikai eszközt szerezni? (Tudnivalók 10 pontban a)-tól j)-ig ) a) Először ebből a kiadványból, a Sulinet Expressz emblémás hirdetésekből, a címen található összesített katalógusból (5. pont), az címről vagy az [1] telefonszámról kért információk alapján tájékozódjon a lehetőségekről. (14. pont) b) Győződjön meg, hogy a jogszabály és a Sulinet Expressz pályázat alapján jogosult-e adókedvezményre. (1., 2., 3., 6., 7., 8. pontok) Ha nem biztos a válaszban, hívja az [1] telefonszámot, vagy ben kérdezze meg ( ). c) Döntse el, hogy milyen terméket kíván a Sulinet Expressz keretében megszerezni (12., 14., 16., 17. pontok) és döntse el, hogy a lehetséges kedvező megszerzési módok (vásárlás, részletre vétel, hitel, bérlet, lízing, stb.) közül melyik módozat keretében. (17. pont) d) A fenti döntései (termék, megszerzési mód) alapján válassza ki azt a hivatalos Sulinet Expressz értékesítőhelyet, amelyik a fenti terméket és megszerzési módot kínálja (14., 15., 17. pontok) e) Abban az esetben, ha jogosult adókedvezmény igénybevételére, szerezze be az igényjogosultságot alátámasztó igazolás(oka)t (6., 10. pont) A megszerzés során nem kell az igényjogosultságot igazolni, de jó, ha a tranzakció előtt, illetve a számlák kiállításának időpontjában ( pontok) azok már a birtokában vannak. f) A jogszabály és a pályázat alapján az adókedvezményre nem jogosultak is vásárolhatnak Sulinet Expressz terméket, csak ők nem vehetik igénybe az adókedvezményt, valamint rájuk nem vonatkoznak a pályázat szabályai, kötöttségei. g) Keresse fel a kiválasztott hivatalos Sulinet Expressz értékesítőhelyet, ahol ellenőrizze az értékesítőhely tanúsítványát, a Sulinet Expressz emblémát, a hologramos termékjelölő címkét. (14., 15. pontok). (Figyelem! Az egyes üzletekben nem csak a termékkínálat más és más, hanem a megszerzési konstrukció is kedvezőbb lehet!) h) Az Önnek megfelelő megszerzési konstrukció igénybevételével válassza ki a kívánt terméket és kérje a tranzakciós kódot és a hologramokat tartalmazó szabályos számlát, a kísérőlistát (18. pont). Ha adókedvezményt kíván igénybe venni, írja alá a továbbértékesítési szabály elfogadására vonatkozó nyilatkozatot! (Nagyon FONTOS! 13. pont). Vigye haza és használja a számítógépet, számítástechnikai eszközöket. i) A vásárlás évének december 31. napját követő 5 évig őrizze meg az igényjogosultságot tanúsító igazolást és a számlákat, mert azokra egy esetleges adóellenőrzés során szüksége lesz. (19. pont) j) A vásárlás utáni problémáival először az értékesítőhelyhez, ha ott nem tudnak segítséget nyújtani, akkor közvetlenül ahhoz, az értékesítőhelyen kifüggesztett tanúsítványon szereplő nyertes céghez forduljon, amelyiknek a termékét megvásárolta! Vásárlás utáni problémák megoldásában a Sulinet Expressz Kalauz már nem tud közreműködni.

3 RÉSZLETES TUDNIVALÓK 1. A családok fele kedvezményesen juthat számítógéphez, számítástechnikai eszközhöz. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) 36/A (3) bekezdése alapján: A pedagógus, az oktató, a hallgató, a felnőttképzésben részt vevő magánszemély, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt, az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (vásárlására, bérletére, lízingelésére) fordított összeggel, ha a megszerzés a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium vagy az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat keretében történik. Az adókedvezmény alapját és összegét a vételárat, a bérleti díjat, illetve a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja. 2. Az adókedvezmény igénybevétele előtt célszerű mérlegelni! A hivatkozott jogszabály a felnőttképzés díjának, valamint az oktatásban résztvevők egyes kiadásainak adókedvezményeit állapítja meg. Így az adójóváírás lehetősége nemcsak a számítógépek, számítástechnikai eszközök megszerzéséhez kapcsolódik. Ezért a 36/A alapján adókedvezményre jogosultnak célszerű mérlegelni, hogy a kedvezmények közül melyeket veszi igénybe, ugyanis a (4) bekezdés az igénybe vehető adókedvezmény mértékét korlátozza: A magánszemély által e alapján igénybe vehető adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot. Ugyanakkor a fentiekből az is következik, hogy a több évre szóló megszerzési konstrukciók (pl. lízing, bérlet) esetében, amelyek keretében az adott termék ára (lízingdíja, bérleti díja) több adóév során kerül leszámlázásra, a jogszabály érvényessége alatt - a többi feltétel teljesülése esetén - minden egyes adóévben igénybe vehető a fenti adókedvezmény. A fentiek alól kivételt képez a több éves futamidejű áruhitel igénybevételével történő megszerzés, mivel ez esetben a termék vásárlásáról egy - a vásárláskor kiállított - számla készül. 3. A jogszabályt és a pályázat szabályait együtt kell alkalmazni! A törvényalkotó azáltal, hogy a szállítók valamint a termékek tekintetében pályázaton való részvételhez, a jogosult magánszemélyek részére pedig adott feltételekhez kötötte az összevont adóalap csökkentés lehetőségét, biztosította, hogy az idézett törvény alapján megvalósuló számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzés, valamint a tranzakcióhoz kapcsolódó adó visszaigénylés a pályázat keretében (is) szabályozott módon történjen. A pályázat keretében alkalmazandó szabályokat ez a kiadvány tartalmazza. 4. Tájékoztatás magánszemélyeknek A kiadvány azoknak a magánszemélyeknek készült, akik az általuk megszerezni kívánt számítógép, számítástechnikai eszköz után az Szja tv. 36/A (3) bekezdésében biztosított adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. 5. Sulinet Expressz Ne maradj le róla! Az illetékes minisztériumok elején Sulinet Expressz Egész életen át tartó Tanulás - Tudásalapú társadalom I. Pályázat címmel közösen kiírták a jogszabályban meghatározott pályázatot, amelynek keretében megtörtént az igényjogosultak szempontjából legkedvezőbb megszerzési feltételeket ajánló cégek, konzorciumok győztes ajánlatainak kiválasztása és a keretszerződést aláíró nyertesek felhatalmazása pályázatnyertes termékeik 2 évig történő forgalmazására. Természetesen megfelelő eljárások betartásával a cégeknek lehetőségük van a gyorsan elavuló számítástechnikai termékek helyett

4 mindig a legújabbat, legkorszerűbbet ajánlani, így 2 év múlva is az akkor legkorszerűbb termékekhez juthatnak hozzá az igényjogosultak. A szerződést kötő nyertesek az értékesítésbe az ország egész területét lefedő közreműködői hálózatot vontak be, ily módon biztosított, hogy a magánszemélyek a pályázat keretében lakóhelyükhöz közel is kedvező feltételekkel juthatnak számítógéphez, számítástechnikai eszközhöz. A nyertesek és közreműködőik megnevezése, elérhetősége, a nyertes termékek, az ajánlott szolgáltatások és a termékmegszerzési lehetőségek összesített katalógusa megtekinthető a című honlapon. A jogszabály alapján kiírt és lebonyolított pályázat a továbbiakban Sulinet Expressz pályázatként vagy Sulinet Expresszként szerepel a kiadványban. 6. Ki vásárolhat a Sulinet Expressz keretében és kik jogosultak adójóváírásra? A Sulinet Expressz keretében bárki, bármelyik nyertes és értékesítésre szerződéssel felhatalmazott cég tetszőleges, a Sulinet Expressz pályázatban szerepeltetett termékét megvásárolhatja (vagy az adott nyertes cég által kínált bármely egyéb kedvező konstrukcióban részletre vásárlás, bérlet, lízing, stb. megszerezheti), de csak az Szja. tv. 36/A. (3) bekezdésében meghatározott személyi kör az igényjogosultak - vehetik igénybe az adókedvezményt, csökkenthetik összevont adóalapjuk adóját. A Sulinet Expressz pályázat és a jogszabály alapján adókedvezményre jogosultak: - a pedagógusok, akik a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában pedagógus igazolvánnyal rendelkeznek, továbbá akik OM azonosítóval rendelkező intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, továbbá akik OM azonosítóval rendelkező intézményben pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakörben foglalkoztatottak; - az oktatók, akik a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában felsőoktatási intézményben oktatói munkakörben foglalkoztatottak, illetve akik ilyen munkakörből mentek nyugdíjba; - a Felnőttképzésben résztvevők, akikkel felnőttképzési intézmény felnőttképzési szerződést kötött; (nem igényjogosultak a felnőttképzési intézményben oktatók, előadók ők oktatói státusz alapján sem tekinthetők igényjogosultaknak) - a hallgatók, akik a felsőoktatási törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy főiskolai, egyetemi szintű alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben vesznek részt, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik, ha a számukra a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában valamelyik felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszonyuk fennállt és van adóköteles jövedelmük; - a szülők (vagy eltartók), akik gyermeküket saját háztartásukban tartják el és a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt, ha a számukra a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában gyermekük valamelyik nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást folytató, OM azonosítóval rendelkező általános iskolával vagy szakiskolával vagy középiskolával vagy gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézménnyel tanulói, vagy a követelménynek megfelelő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állt.

5 7. Egy magánszemély több jogcímen is igényjogosult lehet A jogszabály biztosította adókedvezményt egy személy több jogcím alapján (pl. pedagógus, szülő, felnőttképzésben résztvevő stb.) is igénybe veheti, de az ilyen módon megállapítható adókedvezmény (figyelembe véve azt is, hogy a jogszabály alapján a kedvezmény nem csak számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzése esetén jár,) együttes összege sem haladhatja meg egy adóévben a ,- Ft-ot. Az adókedvezmény akkor is igénybe vehető, ha egy adóév során több különböző alkalommal történik a vásárlás, de a Sulinet Expressz egyéb feltételeinek minden egyes vásárlásra külön-külön is fenn kell állniuk. Az adókedvezmény együttes összege ez esetben sem haladhatja meg az adóévi ,- Ft-ot. 8. Egy gyermek után is mindkét szülő igénybe veheti az adókedvezményt Mivel Magyarországon nem családi, hanem személyi jövedelemadó rendszer működik, ezért a jogszabály alapján mindkét szülő (külön-külön is) igénybe veheti az adókedvezményt, ha egyébként megfelelnek az igényjogosultsági feltételeknek, azonban a szülők a fenti adókedvezményüket egy termék megszerzéséhez nem vonhatják össze (azaz külön-külön vásárlással érvényesíthetik, mert nem lehet ugyan arról a termékről két szülőnek számlát kiállítani.) 9. Mikor kell az igényjogosultságot igazolni? Az igényjogosultságot a vásárláskor, a bérleti vagy a lízingszerződés megkötésekor nem, csak az esetleges adóellenőrzés során kell igazolni, ugyanakkor a forgalmazó, a kereskedő vagy a finanszírozásra szerződő partner egyes megszerzési konstrukciókhoz (pl. részletre vásárlás, lízing, bérlet), illetve az ahhoz kapcsolódó hitelbírálathoz saját mérlegelése alapján kérheti a jogosultság igazolását. A fentiek mellett az utólag felmerülő problémák elkerülése érdekében ajánljuk, még a vásárlás, illetve a megszerzésre irányuló egyéb ügylet megkötése előtt tájékozódjanak, hogy a választott tranzakcióhoz kapcsolódó számla (esetleg a további számlák) kiállításának napján, a jogszabály és a pályázat alapján jogosultak-e adókedvezményre (vagy azok lesznek-e), vagy sem. 10. Mivel igazolható az igényjogosultság, hol állítják ki az igazolásokat? Az igazolásokat a megfelelő közoktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, felnőttképzési, felsőoktatási intézmények állítják ki. Pedagógusok, oktatók esetében a közalkalmazotti jogviszony vagy a munkaviszony adott időpontban való fennállását igazoló okirat, hallgatók, felnőttképzésben résztvevők, szülők esetében a tanulói, hallgatói jogviszonyt tanúsító, az adott intézmény által kiállított (iskolalátogatási) igazolás megfelel az igényjogosultság tanúsítására. 11. Lehet-e a jogszabály alapján az adókedvezményt ,- Ft-nál nagyobb értékben (több éven át is) igénybe venni? Az Szja. tv. 36/A. (4) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: A magánszemély által e alapján igénybe vehető adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot. Ennek értelmében a jogszabály érvényessége alatt több lehetőség is van az adókedvezmény ,- Ft-nál nagyobb értékben (több éven át) történő igénybe vételére: - az olyan, több évre szóló kedvező megszerzési konstrukció (pl. lízing, bérlet) esetében, amelynek keretében az adott termék ára (lízingdíja, bérleti díja) több adóév során kerül leszámlázásra, a jogszabály érvényessége alatt - a többi feltétel teljesülése (jogosultság fennállása, stb.) esetén - minden egyes adóévben igénybe vehető a fenti adókedvezmény. Kivételt képez a több éves futamidejű áruhitel

6 igénybevételével történő megszerzés, mivel ez esetben a termék vásárlásáról egyetlen - a vásárláskor kiállított - számla készül. - készpénzes vagy áruhitellel történő vásárlás esetében a jogszabály érvényessége alatt - a többi feltétel teljesülése (jogosultság fennállása, stb.) esetén - minden egyes adóévben ismételten igénybe vehető a fenti adókedvezmény, amennyiben az adott adóévben is a Sulinet Expressz keretében történt a vásárlás. 12. Honnan származhatnak azok a termékek, amelyek után a Sulinet Expressz keretében adókedvezmény vehető igénybe? Kizárólag a pályázatnyertes cégek által forgalmazott pályázatnyertes számítógépek, az azokhoz használható opciós és upgrade alkatrészek, továbbá a pályázatnyertes számítástechnikai eszközök megszerzésére fordított összeg képezheti adókedvezmény alapját. A Sulinet Expressz termékek megszerzését, illetve az azok megszerzésére fordított összeget gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, pénzintézet vagy lízingcég által kiállított számlával (számlákkal) az adóellenőrzéskor igazolni kell. A pályázat keretében magánszemélytől magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó nyilvánvalóan nem vásárolhat, illetve más módon sem szerezhet számítógépet, számítástechnikai eszközt. 13. Meddig nem lehet továbbadni, továbbértékesíteni a Sulinet Expressz keretében megszerzett számítógépet, számítástechnikai eszközt? A Sulinet Express keretében adókedvezmény igénybevételével megvásárolt számítógépet, számítástechnikai eszközt a kedvezményt igénybevevő magánszemély a vásárlás évének utolsó napját követő harmadik év december 31-ig nem adhatja el, nem adhatja bérbe, vagy más részére térítés mellett vagy térítés nélkül nem adhatja át, gazdasági társaság részére apport jogcímen nem bocsáthatja rendelkezésre. (*) Az e szabály betartásának vállalására vonatkozó nyilatkozatot a Sulinet Expressz értékesítőhelyek, értékesítők a termék átadásakor kötelesek a vásárlóval, lízingelővel, bérlővel aláíratni és a vásárlás évének december 31. napját követő 5 teljes naptári évig megőrizni. 14. Honnan lehet megtudni a pályázatnyertes cégek nevét, az értékesítőhelyek címét és azt, hogy a pályázat keretében milyen számítástechnikai termékek vásárolhatók? A nyertesek vállalták, hogy a pályázat keretében megszerezhető termékeiket, szolgáltatásaikat, értékesítőhelyeiket széles körben reklámozzák. Keresse a Sulinet Expressz emblémával megjelenő hirdetéseket! Aki a hirdetésekben nem talál lakóhelyéhez közeli, számára megfelelő Sulinet Expressz értékesítőhelyet, az segítségért a Sulinet Expressz Kalauzhoz fordulhat, ahol más, a projekttel és az adókedvezménnyel kapcsolatos kérdéseire is válaszolnak. Elérhető munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között hívható [1] telefonszámon. Az Internethez hozzáférők megtekinthetik a Sulinet Expressz Katalógust a honlapon, illetve letölthetik a lakóhelyükhöz közeli értékesítőhelyek kínálatát. Ez a jegyzék tartalmazza: a pályázat keretében értékesítési joggal rendelkező gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, értékesítőhelyek nevét, címét, egyéb elérési adatát, továbbá a megszerezhető számítástechnikai termékeket, azok műszaki jellemzőit, árait, a kedvezményeket, valamint a lehetséges megszerzési módokat (vásárlás, bérlet, lízing), igénybe vehető szolgáltatásokat. Továbbá érdeklődni lehet az címen is.

7 15. Miként lehet azonosítani a hivatalos Sulinet Expressz értékesítőt, értékesítőhelyet? A pályázatnyertesek gyártók vagy gyártónak minősülő gazdálkodó szervezetek, amelyek maguk vagy az általuk szerződés alapján bevont közreműködők útján forgalmazzák pályázatnyertes termékeiket. A közreműködők gazdálkodó szervezetek. A pályázatnyertesekkel megkötött keretszerződés alapján az Oktatási Minisztérium minden értékesítőhely számára eredeti bélyegzőlenyomattal és aláírással, Sulinet Expressz emblémával ellátott, A4-es méretű, Tanúsítvány -t állított ki. A tanúsítvány tartalmazza: az értékesítésben közreműködésre felhatalmazott szervezet, egyéni vállalkozó nevét, az értékesítőhely címét, továbbá a pályázatnyertes szállító (mint felügyeleti szerv ) megnevezését, kapcsolattartási adatait, ahová a Sulinet Expressz keretében történő értékesítéssel, a nyertes termékekkel kapcsolatban a magánszemélyek kérdéssel, panasszal közvetlenül is fordulhatnak. A Sulinet Expressz értékesítőhelyen a Tanúsítványt az eladótérben jól látható helyre kell kifüggeszteni. Keresse! 16. Miről lehet felismerni a Sulinet Expressz keretében forgalmazott számítógépeket, opciós és upgrade alkatrészeket, számítástechnikai eszközöket? A számítógépek, számítástechnikai eszközök külső burkolatán, homlokfelületén, illetve a beépíthető alkatrészek csomagolásán öntapadós Sulinet Expressz embléma található, ezen felül a pályázat keretében megszerezhető termékeket a gyártók, a termék és az értékesítőhálózat azonosítására alkalmas hologramos termékjelölő címkével látják el. A termékeken keresse a Sulinet Expressz emblémát és a hologramos termékjelölő címkét. (Egy-egy terméken embléma és termékjelölő címke vagy embléma található). 17. Az értékesítőhelyek kínálata különböző-e, vagy bármelyik értékesítőhelyen bármelyik Sulinet Expressz nyertes termék megszerezhető? A Sulinet Expressz értékesítőhelyek csak a saját nyertes pályázatukban szereplő termékeiket vagy azoknak a pályázatnyertes cégeknek a pályázatnyertes termékét forgalmazhatják, amelyekkel szerződéses kapcsolatban állnak, azaz akiktől megkapták a pályázat keretében történő értékesítésre feljogosító Sulinet Expressz Értékesítőhely Tanúsítvány -t. Ebből következően sajnos nem lehet bármelyik Sulinet Expressz terméket bármelyik értékesítőhelyen megszerezni. (A központi Sulinet Expressz Katalógus alapján azonban bármelyik termék értékesítőhelye felkereshető.) Az egyes értékesítőhelyek kínálata abban a Sulinet Expressz helyi katalógusban (az árlistában ) is megtalálható, amelyet az értékesítők maguk állítanak össze és reklámoznak. A helyi listák, jegyzékek tartalmazzák az adott értékesítőnél, értékesítő helyen megszerezhető Sulinet Expressz nyertes számítástechnikai termékeket, azok műszaki jellemzőit, árait, a kedvezményeket, valamint a lehetséges megszerzési módokat (vásárlás, bérlet, lízing), igénybe vehető szolgáltatásokat, továbbá az egyes értékesítőhelyek kínálata, mint korábban említettük, a honlapon is megtekinthető. 18. Hogyan zajlik le a Sulinet Expressz termék megszerzését indító tranzakció (eljárás) dokumentálása, illetve a számla kiállítása? A Sulinet Expressz nyertes terméket vásárolni, bérelni, lízingelni szándékozó magánszemélynek az értékesítőhelyen, illetve a pályázatnyertes termék megszerzése során nem kell igazolnia adókedvezményre jogosultságát (kivéve azon eseteket, amikor a forgalmazó, a kereskedő vagy a

8 finanszírozásra szerződő partner egyes megszerzési konstrukciókhoz pl. részletre vásárlás, lízing, bérlet, illetve az ahhoz kapcsolódó hitelbírálathoz saját mérlegelése alapján kéri a jogosultság igazolását). A korábban megrendelt vagy a helyszínen kiválasztott termékeken fellelhető hologramos termékjelölő címkén található kódok megadásával, a saját azonosítóval és jelszóval rendelkező értékesítőhely Interneten tranzakciós kódot kér a Sulinet Adatközponttól, majd ha azt az Internetről automatizáltan (a megfelelő számítógépes program segítségével) megkapta, kiállítja a számlát. Ehhez az értékesítőhelynek Internet kapcsolattal és egy általánosan használt webböngészővel kell rendelkeznie (viszont nem kell célszoftver). A Sulinet Expressz keretében kiállított számlán csak pályázatnyertes termék szerepelhet. Egy számlán csak egy nyertes cég nyertes termékeit lehet feltüntetni. A számlán az OM és a pályázatnyertes cég közötti keretszerződés iktatószámával együtt szövegesen is szerepeltetni kell, hogy a számlát kiállító (cég vagy egyéni vállalkozó) jogosult a számlán szereplő Sulinet Expressz termékek kiskereskedelmi forgalmazására, valamint a számlára rá kell vezetni a tranzakciós kódot. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges az adókedvezményre jogosító igazolás. Az igazolás lehet maga a számla is, ha azon a számla kiállítója feltünteti a magánszemély tízjegyű adóazonosító jelét, valamint azt, hogy pályázat keretében történő szerzés valósult meg. Az igazolás lehet külön dokumentum is, amely tartalmazza a számlában foglaltakat, valamint a magánszemély adóazonosító jelét és a pályázat keretében történő szerzés tényét. E külön igazolás kibocsátásának előfeltétele az adóazonosító jel közlése. Az ún. adókedvezményre jogosító igazolás bármely formája esetén az azt kiállító forgalmazó jogosult a magánszemély adóazonosító jeléről meggyőződni, azaz a magánszemélytől az adóigazolványt elkérheti. Lényeges felhívnunk arra a figyelmet, hogy ha a magánszemély adóazonosító jelét nem közli, a birtokába került számla nem tekinthető adókedvezményre jogosító igazolásnak, e számla kibocsátásához kapcsolódóan a forgalmazó az állami adóhatóság felé adatszolgáltatást sem teljesít. Ennek azért van jelentősége, mert adatszolgáltatás hiányában az adóhatóság rendelkezésére nem áll kontroll adat arról, hogy a magánszemély ténylegesen szerzett-e meg pályázat keretében számítógépet, számítástechnikai eszközt, s így a kedvezmény érvényesítésének jogszerűségéről az adóhatóság csak ellenőrzés keretében tud meggyőződni. Tehát az adóazonosító jel közlésének elmaradásával a magánszemély egy egyébként elkerülhető ellenőrzés procedúrájának teheti ki magát. Az értékesítőhely az adókedvezmény igénybevételére alkalmas számlára (amelyik a vevő adószámát is tartalmazza), vagy lízing ill. bérlet esetében az annak alapjául szolgáló szerződésre köteles a hologramos termékjelölő címke másodpéldányait ráragasztani. (A hologramos címkék harmadik példánya a számlát kiállítónál maradó másolati számlára/szerződésre kerül.) A Sulinet Expressz keretében kiállított számla minden egyéb tekintetben is meg kell, hogy feleljen a részletes számlák kiállítására vonatkozó szabályoknak. Az értékesítőhely a számla mellé egy helyben kinyomtatott (az Internetről, a Sulinet Expressz Adatközpont által küldött) kísérőlistát csatol, amely azt tartalmazza, hogy a számlára is felragasztott hologramos címkékhez milyen termékek tartoznak, és azok mit tartalmaznak. A kísérőlistán szerepel a közlés, hogy a rajta található termékek szerzése a pályázat keretében valósult meg. Amennyiben a magánszemély tízjegyű adóazonosító jelét a vásárláskor megadja, úgy a kísérőlistára az is rákerül, s így ez a lista az értékesítőhely azonosítójával és hitelesítő aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátva megfelel az adókedvezményre jogosító igazolásnak. Az értékesítőhely aláíratja a vevővel, a részletre vásárlóval, a lízingelővel a termék továbbadásának, továbbértékesítésének korlátozására vonatkozó - korábban a 13. pontban ismertetett - nyilatkozatot. Egyes megszerzési módozatok (pl. lízing, bérlet) esetében a fent leírt tranzakciók kiegészülhetnek egyéb folyamatokkal, dokumentációkkal. Ezekről részletes felvilágosítást az adott hivatalos Sulinet értékesítő helyektől, illetve a nyertes pályázók kiadványaiból, hirdetéseiből kaphatnak.

9 19. Mikor érvényesíthető az adókedvezmény? Az adókedvezményt önadózás formájában magánszemély az általános szabályok szerint a vásárlás évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában érvényesítheti. Maximális mértékű adókedvezmény igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az összevont adóalap adója más jogcímen érvényesített kedvezmények levonása után is eléri a 60 ezer forintot. Az adókedvezmény visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint kerül sor. A magánszemélynek a Sulinet Express termékek megszerzésével kapcsolatos hologramos számlákat, szerződéseket, az igényjogosultságot igazoló dokumentumokat a személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőriznie. Ez azt jelenti, hogy a például évben megvásárolt termékek esetében a megőrzési kötelezettség december 31-ig tart. Budapest, május 26. Oktatási Minisztérium

SULINET EXPRESSZ KALAUZ AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

SULINET EXPRESSZ KALAUZ AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT SULINET EXPRESSZ KALAUZ AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT SZÁMÍTÓGÉPEK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK MEGSZERZÉSE A SULINET EXPRESSZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM I. PÁLYÁZAT KERETÉBEN Hogyan kell

Részletesebben

c) Döntse el, hogy milyen terméket kíván a Sulinet Expressz keretében megszerezni (11. pont)

c) Döntse el, hogy milyen terméket kíván a Sulinet Expressz keretében megszerezni (11. pont) SULINET EXPRESSZ KALAUZ SZÁMÍTÓGÉPEK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK MEGSZERZÉSE A SULINET EXPRESSZ - EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS - TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM I. valamint II. PÁLYÁZATOK KERETÉBEN Hogyan kell

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ

TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ TÁJÉKOZTATÓ JÖVEDELEMADÓ KEDVEZMÉNYHEZ Kedves Hallgatók! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a felsőoktatási képzésekért befizetett tandíj/költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezmény feltételeiről:

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A 2009-es adóévben az adóigazolás kiállításához a hallgatónak kell az ehhez szükséges adatokat a Neptun rendszerben fölvinnie. Az adóigazolás kedvezményezettjének

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az

KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az A keretszerződés OM iktatószáma : A pályázat OM nyilvántartási száma: xxxr3/200x OM KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., képviseli: Dr. Szüdi

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra MUN v14.0130 Ez a verzió adatbázis módosításokat hajt végre, ezért először csak egyetlen munkahelyről szabad indítani (a windows tálcán se legyen letéve a program)! Ha ez a feltétel nem teljesül, a program

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Mentori ajánlattételi adatlap

Mentori ajánlattételi adatlap I. Az ajánlattevő személyes adatai Mentori ajánlattételi adatlap Név előtag (pl. Ifj., dr., stb.) Vezetéknév Keresztnév TAJ-szám: Adóazonosító jel: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Magánnyugdíj-pénztár

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk!

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Tanuló pályázati adatlap

Tanuló pályázati adatlap I. A tanuló adatai I.1. Név Név előtag (pl. Ifj. stb.): Tanuló pályázati adatlap Vezetéknév: Keresztnév: I.2. Születési adatok Születési hely: Születési idő (év.hónap.nap pl. 1999.05.06): Anyja születési

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. Okos csomag akció... 2 1.1 Igényvebételének feltételei:...

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról Útmutató a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben