SULINET EXPRESSZ KALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SULINET EXPRESSZ KALAUZ"

Átírás

1 SULINET EXPRESSZ KALAUZ

2 SZÁMÍTÓGÉPEK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK MEGSZERZÉSE A SULINET EXPRESSZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM I. PÁLYÁZAT KERETÉBEN Hogyan kell eljárni, ha a pályázat keretében valaki gyorsan és egyszerűen szeretne számítógépet, számítástechnikai eszközt szerezni? (Tudnivalók 10 pontban a)-tól j)-ig ) a) Először ebből a kiadványból, a Sulinet Expressz emblémás hirdetésekből, a címen található összesített katalógusból (5. pont), az címről vagy az [1] telefonszámról kért információk alapján tájékozódjon a lehetőségekről. (14. pont) b) Győződjön meg, hogy a jogszabály és a Sulinet Expressz pályázat alapján jogosult-e adókedvezményre. (1., 2., 3., 6., 7., 8. pontok) Ha nem biztos a válaszban, hívja az [1] telefonszámot, vagy ben kérdezze meg ( ). c) Döntse el, hogy milyen terméket kíván a Sulinet Expressz keretében megszerezni (12., 14., 16., 17. pontok) és döntse el, hogy a lehetséges kedvező megszerzési módok (vásárlás, részletre vétel, hitel, bérlet, lízing, stb.) közül melyik módozat keretében. (17. pont) d) A fenti döntései (termék, megszerzési mód) alapján válassza ki azt a hivatalos Sulinet Expressz értékesítőhelyet, amelyik a fenti terméket és megszerzési módot kínálja (14., 15., 17. pontok) e) Abban az esetben, ha jogosult adókedvezmény igénybevételére, szerezze be az igényjogosultságot alátámasztó igazolás(oka)t (6., 10. pont) A megszerzés során nem kell az igényjogosultságot igazolni, de jó, ha a tranzakció előtt, illetve a számlák kiállításának időpontjában ( pontok) azok már a birtokában vannak. f) A jogszabály és a pályázat alapján az adókedvezményre nem jogosultak is vásárolhatnak Sulinet Expressz terméket, csak ők nem vehetik igénybe az adókedvezményt, valamint rájuk nem vonatkoznak a pályázat szabályai, kötöttségei. g) Keresse fel a kiválasztott hivatalos Sulinet Expressz értékesítőhelyet, ahol ellenőrizze az értékesítőhely tanúsítványát, a Sulinet Expressz emblémát, a hologramos termékjelölő címkét. (14., 15. pontok). (Figyelem! Az egyes üzletekben nem csak a termékkínálat más és más, hanem a megszerzési konstrukció is kedvezőbb lehet!) h) Az Önnek megfelelő megszerzési konstrukció igénybevételével válassza ki a kívánt terméket és kérje a tranzakciós kódot és a hologramokat tartalmazó szabályos számlát, a kísérőlistát (18. pont). Ha adókedvezményt kíván igénybe venni, írja alá a továbbértékesítési szabály elfogadására vonatkozó nyilatkozatot! (Nagyon FONTOS! 13. pont). Vigye haza és használja a számítógépet, számítástechnikai eszközöket. i) A vásárlás évének december 31. napját követő 5 évig őrizze meg az igényjogosultságot tanúsító igazolást és a számlákat, mert azokra egy esetleges adóellenőrzés során szüksége lesz. (19. pont) j) A vásárlás utáni problémáival először az értékesítőhelyhez, ha ott nem tudnak segítséget nyújtani, akkor közvetlenül ahhoz, az értékesítőhelyen kifüggesztett tanúsítványon szereplő nyertes céghez forduljon, amelyiknek a termékét megvásárolta! Vásárlás utáni problémák megoldásában a Sulinet Expressz Kalauz már nem tud közreműködni.

3 RÉSZLETES TUDNIVALÓK 1. A családok fele kedvezményesen juthat számítógéphez, számítástechnikai eszközhöz. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) 36/A (3) bekezdése alapján: A pedagógus, az oktató, a hallgató, a felnőttképzésben részt vevő magánszemély, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt, az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (vásárlására, bérletére, lízingelésére) fordított összeggel, ha a megszerzés a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium vagy az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat keretében történik. Az adókedvezmény alapját és összegét a vételárat, a bérleti díjat, illetve a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja. 2. Az adókedvezmény igénybevétele előtt célszerű mérlegelni! A hivatkozott jogszabály a felnőttképzés díjának, valamint az oktatásban résztvevők egyes kiadásainak adókedvezményeit állapítja meg. Így az adójóváírás lehetősége nemcsak a számítógépek, számítástechnikai eszközök megszerzéséhez kapcsolódik. Ezért a 36/A alapján adókedvezményre jogosultnak célszerű mérlegelni, hogy a kedvezmények közül melyeket veszi igénybe, ugyanis a (4) bekezdés az igénybe vehető adókedvezmény mértékét korlátozza: A magánszemély által e alapján igénybe vehető adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot. Ugyanakkor a fentiekből az is következik, hogy a több évre szóló megszerzési konstrukciók (pl. lízing, bérlet) esetében, amelyek keretében az adott termék ára (lízingdíja, bérleti díja) több adóév során kerül leszámlázásra, a jogszabály érvényessége alatt - a többi feltétel teljesülése esetén - minden egyes adóévben igénybe vehető a fenti adókedvezmény. A fentiek alól kivételt képez a több éves futamidejű áruhitel igénybevételével történő megszerzés, mivel ez esetben a termék vásárlásáról egy - a vásárláskor kiállított - számla készül. 3. A jogszabályt és a pályázat szabályait együtt kell alkalmazni! A törvényalkotó azáltal, hogy a szállítók valamint a termékek tekintetében pályázaton való részvételhez, a jogosult magánszemélyek részére pedig adott feltételekhez kötötte az összevont adóalap csökkentés lehetőségét, biztosította, hogy az idézett törvény alapján megvalósuló számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzés, valamint a tranzakcióhoz kapcsolódó adó visszaigénylés a pályázat keretében (is) szabályozott módon történjen. A pályázat keretében alkalmazandó szabályokat ez a kiadvány tartalmazza. 4. Tájékoztatás magánszemélyeknek A kiadvány azoknak a magánszemélyeknek készült, akik az általuk megszerezni kívánt számítógép, számítástechnikai eszköz után az Szja tv. 36/A (3) bekezdésében biztosított adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. 5. Sulinet Expressz Ne maradj le róla! Az illetékes minisztériumok elején Sulinet Expressz Egész életen át tartó Tanulás - Tudásalapú társadalom I. Pályázat címmel közösen kiírták a jogszabályban meghatározott pályázatot, amelynek keretében megtörtént az igényjogosultak szempontjából legkedvezőbb megszerzési feltételeket ajánló cégek, konzorciumok győztes ajánlatainak kiválasztása és a keretszerződést aláíró nyertesek felhatalmazása pályázatnyertes termékeik 2 évig történő forgalmazására. Természetesen megfelelő eljárások betartásával a cégeknek lehetőségük van a gyorsan elavuló számítástechnikai termékek helyett

4 mindig a legújabbat, legkorszerűbbet ajánlani, így 2 év múlva is az akkor legkorszerűbb termékekhez juthatnak hozzá az igényjogosultak. A szerződést kötő nyertesek az értékesítésbe az ország egész területét lefedő közreműködői hálózatot vontak be, ily módon biztosított, hogy a magánszemélyek a pályázat keretében lakóhelyükhöz közel is kedvező feltételekkel juthatnak számítógéphez, számítástechnikai eszközhöz. A nyertesek és közreműködőik megnevezése, elérhetősége, a nyertes termékek, az ajánlott szolgáltatások és a termékmegszerzési lehetőségek összesített katalógusa megtekinthető a című honlapon. A jogszabály alapján kiírt és lebonyolított pályázat a továbbiakban Sulinet Expressz pályázatként vagy Sulinet Expresszként szerepel a kiadványban. 6. Ki vásárolhat a Sulinet Expressz keretében és kik jogosultak adójóváírásra? A Sulinet Expressz keretében bárki, bármelyik nyertes és értékesítésre szerződéssel felhatalmazott cég tetszőleges, a Sulinet Expressz pályázatban szerepeltetett termékét megvásárolhatja (vagy az adott nyertes cég által kínált bármely egyéb kedvező konstrukcióban részletre vásárlás, bérlet, lízing, stb. megszerezheti), de csak az Szja. tv. 36/A. (3) bekezdésében meghatározott személyi kör az igényjogosultak - vehetik igénybe az adókedvezményt, csökkenthetik összevont adóalapjuk adóját. A Sulinet Expressz pályázat és a jogszabály alapján adókedvezményre jogosultak: - a pedagógusok, akik a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában pedagógus igazolvánnyal rendelkeznek, továbbá akik OM azonosítóval rendelkező intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, továbbá akik OM azonosítóval rendelkező intézményben pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakörben foglalkoztatottak; - az oktatók, akik a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában felsőoktatási intézményben oktatói munkakörben foglalkoztatottak, illetve akik ilyen munkakörből mentek nyugdíjba; - a Felnőttképzésben résztvevők, akikkel felnőttképzési intézmény felnőttképzési szerződést kötött; (nem igényjogosultak a felnőttképzési intézményben oktatók, előadók ők oktatói státusz alapján sem tekinthetők igényjogosultaknak) - a hallgatók, akik a felsőoktatási törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy főiskolai, egyetemi szintű alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben vesznek részt, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik, ha a számukra a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában valamelyik felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszonyuk fennállt és van adóköteles jövedelmük; - a szülők (vagy eltartók), akik gyermeküket saját háztartásukban tartják el és a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt, ha a számukra a számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzéséről készült számla (számlák) kiállításának időpontjában gyermekük valamelyik nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást folytató, OM azonosítóval rendelkező általános iskolával vagy szakiskolával vagy középiskolával vagy gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézménnyel tanulói, vagy a követelménynek megfelelő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állt.

5 7. Egy magánszemély több jogcímen is igényjogosult lehet A jogszabály biztosította adókedvezményt egy személy több jogcím alapján (pl. pedagógus, szülő, felnőttképzésben résztvevő stb.) is igénybe veheti, de az ilyen módon megállapítható adókedvezmény (figyelembe véve azt is, hogy a jogszabály alapján a kedvezmény nem csak számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzése esetén jár,) együttes összege sem haladhatja meg egy adóévben a ,- Ft-ot. Az adókedvezmény akkor is igénybe vehető, ha egy adóév során több különböző alkalommal történik a vásárlás, de a Sulinet Expressz egyéb feltételeinek minden egyes vásárlásra külön-külön is fenn kell állniuk. Az adókedvezmény együttes összege ez esetben sem haladhatja meg az adóévi ,- Ft-ot. 8. Egy gyermek után is mindkét szülő igénybe veheti az adókedvezményt Mivel Magyarországon nem családi, hanem személyi jövedelemadó rendszer működik, ezért a jogszabály alapján mindkét szülő (külön-külön is) igénybe veheti az adókedvezményt, ha egyébként megfelelnek az igényjogosultsági feltételeknek, azonban a szülők a fenti adókedvezményüket egy termék megszerzéséhez nem vonhatják össze (azaz külön-külön vásárlással érvényesíthetik, mert nem lehet ugyan arról a termékről két szülőnek számlát kiállítani.) 9. Mikor kell az igényjogosultságot igazolni? Az igényjogosultságot a vásárláskor, a bérleti vagy a lízingszerződés megkötésekor nem, csak az esetleges adóellenőrzés során kell igazolni, ugyanakkor a forgalmazó, a kereskedő vagy a finanszírozásra szerződő partner egyes megszerzési konstrukciókhoz (pl. részletre vásárlás, lízing, bérlet), illetve az ahhoz kapcsolódó hitelbírálathoz saját mérlegelése alapján kérheti a jogosultság igazolását. A fentiek mellett az utólag felmerülő problémák elkerülése érdekében ajánljuk, még a vásárlás, illetve a megszerzésre irányuló egyéb ügylet megkötése előtt tájékozódjanak, hogy a választott tranzakcióhoz kapcsolódó számla (esetleg a további számlák) kiállításának napján, a jogszabály és a pályázat alapján jogosultak-e adókedvezményre (vagy azok lesznek-e), vagy sem. 10. Mivel igazolható az igényjogosultság, hol állítják ki az igazolásokat? Az igazolásokat a megfelelő közoktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, felnőttképzési, felsőoktatási intézmények állítják ki. Pedagógusok, oktatók esetében a közalkalmazotti jogviszony vagy a munkaviszony adott időpontban való fennállását igazoló okirat, hallgatók, felnőttképzésben résztvevők, szülők esetében a tanulói, hallgatói jogviszonyt tanúsító, az adott intézmény által kiállított (iskolalátogatási) igazolás megfelel az igényjogosultság tanúsítására. 11. Lehet-e a jogszabály alapján az adókedvezményt ,- Ft-nál nagyobb értékben (több éven át is) igénybe venni? Az Szja. tv. 36/A. (4) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: A magánszemély által e alapján igénybe vehető adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot. Ennek értelmében a jogszabály érvényessége alatt több lehetőség is van az adókedvezmény ,- Ft-nál nagyobb értékben (több éven át) történő igénybe vételére: - az olyan, több évre szóló kedvező megszerzési konstrukció (pl. lízing, bérlet) esetében, amelynek keretében az adott termék ára (lízingdíja, bérleti díja) több adóév során kerül leszámlázásra, a jogszabály érvényessége alatt - a többi feltétel teljesülése (jogosultság fennállása, stb.) esetén - minden egyes adóévben igénybe vehető a fenti adókedvezmény. Kivételt képez a több éves futamidejű áruhitel

6 igénybevételével történő megszerzés, mivel ez esetben a termék vásárlásáról egyetlen - a vásárláskor kiállított - számla készül. - készpénzes vagy áruhitellel történő vásárlás esetében a jogszabály érvényessége alatt - a többi feltétel teljesülése (jogosultság fennállása, stb.) esetén - minden egyes adóévben ismételten igénybe vehető a fenti adókedvezmény, amennyiben az adott adóévben is a Sulinet Expressz keretében történt a vásárlás. 12. Honnan származhatnak azok a termékek, amelyek után a Sulinet Expressz keretében adókedvezmény vehető igénybe? Kizárólag a pályázatnyertes cégek által forgalmazott pályázatnyertes számítógépek, az azokhoz használható opciós és upgrade alkatrészek, továbbá a pályázatnyertes számítástechnikai eszközök megszerzésére fordított összeg képezheti adókedvezmény alapját. A Sulinet Expressz termékek megszerzését, illetve az azok megszerzésére fordított összeget gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, pénzintézet vagy lízingcég által kiállított számlával (számlákkal) az adóellenőrzéskor igazolni kell. A pályázat keretében magánszemélytől magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó nyilvánvalóan nem vásárolhat, illetve más módon sem szerezhet számítógépet, számítástechnikai eszközt. 13. Meddig nem lehet továbbadni, továbbértékesíteni a Sulinet Expressz keretében megszerzett számítógépet, számítástechnikai eszközt? A Sulinet Express keretében adókedvezmény igénybevételével megvásárolt számítógépet, számítástechnikai eszközt a kedvezményt igénybevevő magánszemély a vásárlás évének utolsó napját követő harmadik év december 31-ig nem adhatja el, nem adhatja bérbe, vagy más részére térítés mellett vagy térítés nélkül nem adhatja át, gazdasági társaság részére apport jogcímen nem bocsáthatja rendelkezésre. (*) Az e szabály betartásának vállalására vonatkozó nyilatkozatot a Sulinet Expressz értékesítőhelyek, értékesítők a termék átadásakor kötelesek a vásárlóval, lízingelővel, bérlővel aláíratni és a vásárlás évének december 31. napját követő 5 teljes naptári évig megőrizni. 14. Honnan lehet megtudni a pályázatnyertes cégek nevét, az értékesítőhelyek címét és azt, hogy a pályázat keretében milyen számítástechnikai termékek vásárolhatók? A nyertesek vállalták, hogy a pályázat keretében megszerezhető termékeiket, szolgáltatásaikat, értékesítőhelyeiket széles körben reklámozzák. Keresse a Sulinet Expressz emblémával megjelenő hirdetéseket! Aki a hirdetésekben nem talál lakóhelyéhez közeli, számára megfelelő Sulinet Expressz értékesítőhelyet, az segítségért a Sulinet Expressz Kalauzhoz fordulhat, ahol más, a projekttel és az adókedvezménnyel kapcsolatos kérdéseire is válaszolnak. Elérhető munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között hívható [1] telefonszámon. Az Internethez hozzáférők megtekinthetik a Sulinet Expressz Katalógust a honlapon, illetve letölthetik a lakóhelyükhöz közeli értékesítőhelyek kínálatát. Ez a jegyzék tartalmazza: a pályázat keretében értékesítési joggal rendelkező gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, értékesítőhelyek nevét, címét, egyéb elérési adatát, továbbá a megszerezhető számítástechnikai termékeket, azok műszaki jellemzőit, árait, a kedvezményeket, valamint a lehetséges megszerzési módokat (vásárlás, bérlet, lízing), igénybe vehető szolgáltatásokat. Továbbá érdeklődni lehet az címen is.

7 15. Miként lehet azonosítani a hivatalos Sulinet Expressz értékesítőt, értékesítőhelyet? A pályázatnyertesek gyártók vagy gyártónak minősülő gazdálkodó szervezetek, amelyek maguk vagy az általuk szerződés alapján bevont közreműködők útján forgalmazzák pályázatnyertes termékeiket. A közreműködők gazdálkodó szervezetek. A pályázatnyertesekkel megkötött keretszerződés alapján az Oktatási Minisztérium minden értékesítőhely számára eredeti bélyegzőlenyomattal és aláírással, Sulinet Expressz emblémával ellátott, A4-es méretű, Tanúsítvány -t állított ki. A tanúsítvány tartalmazza: az értékesítésben közreműködésre felhatalmazott szervezet, egyéni vállalkozó nevét, az értékesítőhely címét, továbbá a pályázatnyertes szállító (mint felügyeleti szerv ) megnevezését, kapcsolattartási adatait, ahová a Sulinet Expressz keretében történő értékesítéssel, a nyertes termékekkel kapcsolatban a magánszemélyek kérdéssel, panasszal közvetlenül is fordulhatnak. A Sulinet Expressz értékesítőhelyen a Tanúsítványt az eladótérben jól látható helyre kell kifüggeszteni. Keresse! 16. Miről lehet felismerni a Sulinet Expressz keretében forgalmazott számítógépeket, opciós és upgrade alkatrészeket, számítástechnikai eszközöket? A számítógépek, számítástechnikai eszközök külső burkolatán, homlokfelületén, illetve a beépíthető alkatrészek csomagolásán öntapadós Sulinet Expressz embléma található, ezen felül a pályázat keretében megszerezhető termékeket a gyártók, a termék és az értékesítőhálózat azonosítására alkalmas hologramos termékjelölő címkével látják el. A termékeken keresse a Sulinet Expressz emblémát és a hologramos termékjelölő címkét. (Egy-egy terméken embléma és termékjelölő címke vagy embléma található). 17. Az értékesítőhelyek kínálata különböző-e, vagy bármelyik értékesítőhelyen bármelyik Sulinet Expressz nyertes termék megszerezhető? A Sulinet Expressz értékesítőhelyek csak a saját nyertes pályázatukban szereplő termékeiket vagy azoknak a pályázatnyertes cégeknek a pályázatnyertes termékét forgalmazhatják, amelyekkel szerződéses kapcsolatban állnak, azaz akiktől megkapták a pályázat keretében történő értékesítésre feljogosító Sulinet Expressz Értékesítőhely Tanúsítvány -t. Ebből következően sajnos nem lehet bármelyik Sulinet Expressz terméket bármelyik értékesítőhelyen megszerezni. (A központi Sulinet Expressz Katalógus alapján azonban bármelyik termék értékesítőhelye felkereshető.) Az egyes értékesítőhelyek kínálata abban a Sulinet Expressz helyi katalógusban (az árlistában ) is megtalálható, amelyet az értékesítők maguk állítanak össze és reklámoznak. A helyi listák, jegyzékek tartalmazzák az adott értékesítőnél, értékesítő helyen megszerezhető Sulinet Expressz nyertes számítástechnikai termékeket, azok műszaki jellemzőit, árait, a kedvezményeket, valamint a lehetséges megszerzési módokat (vásárlás, bérlet, lízing), igénybe vehető szolgáltatásokat, továbbá az egyes értékesítőhelyek kínálata, mint korábban említettük, a honlapon is megtekinthető. 18. Hogyan zajlik le a Sulinet Expressz termék megszerzését indító tranzakció (eljárás) dokumentálása, illetve a számla kiállítása? A Sulinet Expressz nyertes terméket vásárolni, bérelni, lízingelni szándékozó magánszemélynek az értékesítőhelyen, illetve a pályázatnyertes termék megszerzése során nem kell igazolnia adókedvezményre jogosultságát (kivéve azon eseteket, amikor a forgalmazó, a kereskedő vagy a

8 finanszírozásra szerződő partner egyes megszerzési konstrukciókhoz pl. részletre vásárlás, lízing, bérlet, illetve az ahhoz kapcsolódó hitelbírálathoz saját mérlegelése alapján kéri a jogosultság igazolását). A korábban megrendelt vagy a helyszínen kiválasztott termékeken fellelhető hologramos termékjelölő címkén található kódok megadásával, a saját azonosítóval és jelszóval rendelkező értékesítőhely Interneten tranzakciós kódot kér a Sulinet Adatközponttól, majd ha azt az Internetről automatizáltan (a megfelelő számítógépes program segítségével) megkapta, kiállítja a számlát. Ehhez az értékesítőhelynek Internet kapcsolattal és egy általánosan használt webböngészővel kell rendelkeznie (viszont nem kell célszoftver). A Sulinet Expressz keretében kiállított számlán csak pályázatnyertes termék szerepelhet. Egy számlán csak egy nyertes cég nyertes termékeit lehet feltüntetni. A számlán az OM és a pályázatnyertes cég közötti keretszerződés iktatószámával együtt szövegesen is szerepeltetni kell, hogy a számlát kiállító (cég vagy egyéni vállalkozó) jogosult a számlán szereplő Sulinet Expressz termékek kiskereskedelmi forgalmazására, valamint a számlára rá kell vezetni a tranzakciós kódot. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges az adókedvezményre jogosító igazolás. Az igazolás lehet maga a számla is, ha azon a számla kiállítója feltünteti a magánszemély tízjegyű adóazonosító jelét, valamint azt, hogy pályázat keretében történő szerzés valósult meg. Az igazolás lehet külön dokumentum is, amely tartalmazza a számlában foglaltakat, valamint a magánszemély adóazonosító jelét és a pályázat keretében történő szerzés tényét. E külön igazolás kibocsátásának előfeltétele az adóazonosító jel közlése. Az ún. adókedvezményre jogosító igazolás bármely formája esetén az azt kiállító forgalmazó jogosult a magánszemély adóazonosító jeléről meggyőződni, azaz a magánszemélytől az adóigazolványt elkérheti. Lényeges felhívnunk arra a figyelmet, hogy ha a magánszemély adóazonosító jelét nem közli, a birtokába került számla nem tekinthető adókedvezményre jogosító igazolásnak, e számla kibocsátásához kapcsolódóan a forgalmazó az állami adóhatóság felé adatszolgáltatást sem teljesít. Ennek azért van jelentősége, mert adatszolgáltatás hiányában az adóhatóság rendelkezésére nem áll kontroll adat arról, hogy a magánszemély ténylegesen szerzett-e meg pályázat keretében számítógépet, számítástechnikai eszközt, s így a kedvezmény érvényesítésének jogszerűségéről az adóhatóság csak ellenőrzés keretében tud meggyőződni. Tehát az adóazonosító jel közlésének elmaradásával a magánszemély egy egyébként elkerülhető ellenőrzés procedúrájának teheti ki magát. Az értékesítőhely az adókedvezmény igénybevételére alkalmas számlára (amelyik a vevő adószámát is tartalmazza), vagy lízing ill. bérlet esetében az annak alapjául szolgáló szerződésre köteles a hologramos termékjelölő címke másodpéldányait ráragasztani. (A hologramos címkék harmadik példánya a számlát kiállítónál maradó másolati számlára/szerződésre kerül.) A Sulinet Expressz keretében kiállított számla minden egyéb tekintetben is meg kell, hogy feleljen a részletes számlák kiállítására vonatkozó szabályoknak. Az értékesítőhely a számla mellé egy helyben kinyomtatott (az Internetről, a Sulinet Expressz Adatközpont által küldött) kísérőlistát csatol, amely azt tartalmazza, hogy a számlára is felragasztott hologramos címkékhez milyen termékek tartoznak, és azok mit tartalmaznak. A kísérőlistán szerepel a közlés, hogy a rajta található termékek szerzése a pályázat keretében valósult meg. Amennyiben a magánszemély tízjegyű adóazonosító jelét a vásárláskor megadja, úgy a kísérőlistára az is rákerül, s így ez a lista az értékesítőhely azonosítójával és hitelesítő aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátva megfelel az adókedvezményre jogosító igazolásnak. Az értékesítőhely aláíratja a vevővel, a részletre vásárlóval, a lízingelővel a termék továbbadásának, továbbértékesítésének korlátozására vonatkozó - korábban a 13. pontban ismertetett - nyilatkozatot. Egyes megszerzési módozatok (pl. lízing, bérlet) esetében a fent leírt tranzakciók kiegészülhetnek egyéb folyamatokkal, dokumentációkkal. Ezekről részletes felvilágosítást az adott hivatalos Sulinet értékesítő helyektől, illetve a nyertes pályázók kiadványaiból, hirdetéseiből kaphatnak.

9 19. Mikor érvényesíthető az adókedvezmény? Az adókedvezményt önadózás formájában magánszemély az általános szabályok szerint a vásárlás évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában érvényesítheti. Maximális mértékű adókedvezmény igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az összevont adóalap adója más jogcímen érvényesített kedvezmények levonása után is eléri a 60 ezer forintot. Az adókedvezmény visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint kerül sor. A magánszemélynek a Sulinet Express termékek megszerzésével kapcsolatos hologramos számlákat, szerződéseket, az igényjogosultságot igazoló dokumentumokat a személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőriznie. Ez azt jelenti, hogy a például évben megvásárolt termékek esetében a megőrzési kötelezettség december 31-ig tart. Budapest, május 26. Oktatási Minisztérium

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint:

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: Olvasói kérdések Kérdés: Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: bizonyos cikk mellé ajándékcikket adunk, a számlában megjelenik

Részletesebben

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS A 2015-ös ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás alkalmazását segítő szakértői háttéranyag Sodexo utalványt vásárló munkáltatók részére! Összegyűjtöttünk Önnek

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Kézműves kereskedelem szabályszerűen

Kézműves kereskedelem szabályszerűen Kézműves kereskedelem szabályszerűen Az egyre szaporodó kézművesek egyik legnagyobb problémája az, hogy miként, hogyan feleljenek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, s miként lehetnének sikeresek.

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2014. 12. 10. Ha szeretne értesülni a kiadvány frissítéseiről, és még nem regisztrált e-mail címével

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei 2. Hírlevelünkben a lakáscélú munkáltatói támogatás módosított szabályaival foglalkozunk. Mint ismeretes, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben