MUNKAANYAG. a Kormány részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. a Kormány részére"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NFGM/ /2009. Készült október 2-án MUNKAANYAG a Kormány részére A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről Budapest, október

2 2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai munkaterv szerint ténylegesen szakmapolitikai értekezlet időpontja: honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezők intézmény egyetért nem ért egyet MeH IRM PM KÜM nem adott észrevételt észrevétele maradt fenn 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt EÜM FVM HM KHEM KVVM OKM ÖM SZMM PNFTNM 2.3. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 4 VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ 1. Az előterjesztés célja 1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) fő célja a két ország tudósainak, kutatóinak és műszaki szakértőinek cseréjére és kapcsolattartására terjed ki. Ennek keretében meghatározott futamidejű, konkrét együttműködési projektek kerülnek támogatásra, az erről szóló döntéseket a Megállapodás keretében felállított közös-bizottság hozza meg. A Megállapodás nyomán kibontakozó együttműködés lehetőséget nyújt a két ország kutatói számára az Európai Unió 7. Keretprogramjának projektjeiben való közös részvételre is. A Megállapodás létrehozása a ciprusi fél kezdeményezése volt 2007-ben. A Megállapodás létrehozására a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter kapott felhatalmazást 2008 októberében, ami tükrözte az akkor hatályos kormányzati feladat- és hatáskört. Ezt követően, a ciprusi fél által beterjesztett tervezet jelentős módosításon ment keresztül, mivel az eredeti szöveg sem szakmailag, sem jogilag nem volt megfelelő. Ennek keretében a tervezet előzetes tárcakörözésen ment át a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alatt és le volt egyeztetve a PM-mel, az IRM-mel, az NFGM-mel és a KÜM-mel. Az átdolgozott szöveget 2009 májusában jutattuk el a Magyar Köztársaság Ciprusi Nagykövetségére, akik továbbították a tervezetet a ciprusi fél részére. A ciprusi fél az átdolgozott magyar tervezetet - minimális módosításokkal - teljes egészében elfogadta és megindította a kormányzati eljárást a Megállapodás szövegének végleges megállapítására. Erről a Magyar Köztársaság Ciprusi Nagykövetsége küldött hivatalos tájékoztatást számunkra május 25-én. Az Európai Unióhoz Magyarországgal együtt csatlakozott Ciprus jelentős eredményeket ért el a tudomány, kutatás és innováció területén. A European Innovation Scoreboard 2007-es jelentése szerint a ciprusi cégek majdnem kétszer nagyobb arányban végeznek innovációs tevékenységet, mint magyar partnereik. Ez lehetőséget teremt a magyar szakemberek számára az innovációs tapasztalatok cseréjére, a fejlett módszerek átvételére, végső soron a versenyképesség növelésére. A Megállapodás nyomán kibontakozó együttműködés lehetőséget nyújt a két ország kutatói számára az Európai Unió 7. Keretprogramjának projektjeiben való közös részvételre A kormány-előterjesztés szükségességének okai: Kormányközi megállapodás megkötésére a Kormány jogosult Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A javaslat meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. Az érintett közfeladatok: tudományos kutatás, innováció

5 5 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás A választott jogi megoldás lényege: egy kormányközi megállapodás létrehozása, a végleges szöveg megállapítása, aláírás, kihirdetés. A szabályozás rövid összefoglalása: A felek jogainak és kötelezettségeinek, az együttműködés feltételeinek, szervezeti megoldásainak írásba foglalása egyéb intézkedés A cél megvalósulásához szükséges, nem jogalkotási jellegű kormányzati lépések összefoglalása: a végleges szöveg megállapítása, aláírás, kihirdetés alternatívák A választott megoldással szemben nincs reális alternatíva. A nem cselekvés alternatívájának nem lenne közvetlen következménye, de jelentős gazdasági előnyöktől esne el a két ország. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés összhangban van a 2006-os kormányprogram Tudomány című fejezetével, amely szerint támogatjuk a magyar kutató kapacitások kutatók, csoportok, műhelyek, iskolák, szervezeti egységek bekapcsolódását a nemzetközi tudományos hálózatokba. 4. Előzmények, kapcsolódások A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás létrehozására az 51/2008. (X. 31.) ME határozat adott felhatalmazást a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek. Az ügyben jogutódlás állt be, mivel a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter megszűnésével a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz átkerülő feladat- és hatásköröket tekintve a jogutód a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet alapján. 51/ Európai uniós kapcsolódások A Megállapodás nyomán kibontakozó együttműködés lehetőséget nyújt a két ország kutatói számára az Európai Unió 7. Keretprogramjának projektjeiben való közös részvételre A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai: A kormány-előterjesztés tervezet nem tartozik a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, illetőleg a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá. 6. Társadalmi egyeztetés Nem szükséges társadalmi egyeztetés, mivel az együttműködés közvetve csak a Kormányt, illetve kormányzati szervet érint (NKTH)

6 6 7. Vitás kérdések 8. Az előterjesztés kommunikációja Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: Igen / nem nem nem igen igen nem nem Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? Nem Részletes kommunikációs terv: Nincs szükség

7 7 HATÁSVIZSGÁLATI LAP I. A végrehajtás feltételei A Magyar Köztársaság részéről az NKTH lesz a Megállapodás végrehajtó szerve. további kormány-döntés nem szükséges.. Cipruson a Megállapodás a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik. A végrehajtó hatóság a Research Promotion Foundation (Kutatásösztönzési Alapítvány) lesz. A Megállapodásnak közvetlen költségvetési hatása nincs, az egyes projektek külön döntés alapján kerülnek megvalósításra a Kutatási és Technológiai és Innovációs Alapról szóló XC. törvény alapján. II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások A Megállapodás fő célja a két ország tudósainak, kutatóinak és műszaki szakértőinek cseréjére és kapcsolattartására terjed ki. Ennek keretében, meghatározott futamidejű, konkrét együttműködési projektek kerülnek támogatásra, az erről szóló döntéseket a Megállapodás keretében felállított közös-bizottság hozza meg. A Megállapodás lehetőséget teremt továbbá a magyar szakemberek számára az innovációs tapasztalatok cseréjére, a fejlett módszerek átvételére, végső soron a versenyképesség növelésére. A Megállapodás nyomán kibontakozó együttműködés lehetőséget nyújt a két ország kutatói számára az Európai Unió 7. Keretprogramjának projektjeiben való közös részvételre. A ciprusi kormányzat fő célkitűzése, hogy a szigetországot nemzetközileg versenyképes üzleti és egészségügyi központtá fejlessze, hangsúlyozva Ciprus hídfőállás szerepét az Európa, Ázsia és Afrika közötti kereskedelemben. Ez megfelelő alapot biztosít a magyar cégek számára is a lehetőségek kiaknázására a jövőben. A tudományos és technológiai együttműködés eredményeként a technológiailag igényes termékek is szerepet kaphatnak gazdasági kapcsolatainkon belül. Magyarországot és Ciprust a barátság és a kölcsönös szimpátia érzései kötik össze. Ez abban az országképben gyökerezik, amit a hazánkban tanuló ciprusi diákok, illetve az idelátogató magyar turisták teremtettek meg. Magyarország joggal büszke arra, hogy egyetemein, főiskoláin nagy számban tanultak és tanulnak ciprusi diákok, akik hazatértük után a magyar kultúra és tudomány követeiként tovább öregbíthetik a magyar oktatás hírnevét, növelhetik hazánk barátainak számát. 2. Másodlagos hatások nemleges

8 III. Társadalmi költségek a) A vállalkozások pénzügyi terhei nemleges b) A háztartások pénzügyi terhei nemleges c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei nemleges d) Hatékonysági és versenyképességi költségek nemleges e) Az előterjesztés adminisztratív terhei nemleges 8 IV. Költségvetési hatások Nincs közvetlen költségvetési hatása. A Megállapodásnak közvetlen költségvetési hatása nincs, az egyes projektek külön döntés alapján kerülnek megvalósításra a Kutatási és Technológiai és Innovációs Alapról szóló XC. törvény alapján. V. Egészségügyi hatások nemleges VI. Környezeti hatások nemleges Kérjük a Tisztelt Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, október Dr. Balázs Péter

9 9 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről szóló kormány-előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1..sz. mellékletét képező kormányhatározatnak a Kormány határozataként és a 2. sz. mellékletét képező kormányrendeletnek a Kormány rendeleteként - a Magyar Közlönyben történő közzétételét.

10 10 1. sz. melléklet a. számú kormány-előterjesztéshez 2../2009. (..) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról A Kormány 1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével; 2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének a jóváhagyás fenntartásával történő - végleges megállapítására; 3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki; 4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését. Bajnai Gordon miniszterelnök

11 11 2. sz. melléklet a. számú kormány-előterjesztéshez. /2009. (..) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 1. A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére. 2. A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti. 3. A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő: MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT KÉTOLDALÚ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek ), - felismerve a kutatás-fejlesztésnek (a továbbiakban: K+F ) a nemzetgazdaságok növekedésében és a társadalmi-gazdasági életszínvonal javulásában betöltött jelentőségét, - kifejezve szándékukat a tudományos és műszaki együttműködés egyenjogúságon és kölcsönös előnyökön alapuló megerősítésére és fejlesztésére, az alábbiakban állapodnak meg: 1. cikk Együttműködés a kutatás-fejlesztés területén A Szerződő Felek a kölcsönös előnyökre alapozva ösztönzik és támogatják a kétoldalú együttműködést a K+F területén jelen Megállapodás rendelkezései és mindkét Szerződő Fél hatályos törvényei és jogszabályai szerint.

12 12 2. cikk Végrehajtó hatóságok A Magyar Köztársaság részéről a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, illetve a Ciprusi Köztársaság részéről a Research Promotion Foundation (Kutatásösztönzési Alapítvány) felelős jelen Megállapodás végrehajtásáért (a továbbiakban: a Végrehajtó Hatóságok ). 3. cikk Közös Kutatási Együttműködési Program indítása 1. A Szerződő Felek Közös Kutatási Együttműködési Programot indítanak, felhívást intézve a két ország K+F szervezetei, egyetemei, állami- és magán szervezetei és vállalatai számára a kutatási javaslatok előterjesztésére olyan területeken, amelyek a Közös Kutatási Együttműködési Programban meghatározandó stratégiai prioritások közé tartoznak. 2. A Program fő célja a közös K+F projektek végrehajtása, beleértve az eredmények, a tudósok, a kutatók és a műszaki szakértők cseréjét. A Program magában foglalhatja továbbá a találkozók, konferenciák, szimpóziumok és szemináriumok megszervezését és az azokon való részvételt is. 4. cikk A kutatási eredmények kiaknázása 1. A tudományos és technológiai eredmények, illetve a Közös Kutatási Együttműködési Programban végzett együttműködési tevékenységekből eredő bármilyen más információk a két Szerződő Fél egyetértésével és a Szerződő Felek szellemi tulajdonjogra vonatkozó hatályos törvényei és jogszabályai alapján kerülnek közzétételre és kereskedelmi hasznosításra. 2. Jelen Megállapodás értelmében támogatott projektpartnerek kötelesek a projekt végrehajtására, valamint a jogdíjakra és szellemi tulajdonjogokra vonatkozó, közöttük fennálló szerződéses viszony bizonyítékát benyújtani a Végrehajtó Hatóságok számára különös tekintettel az alábbiakra: (a) a projektet megelőzően, már a projektpartnerek tulajdonában és használatában lévő know-how-k és szellemi alkotások; (b) a projektek során létrehozott know-how-k és szellemi alkotások tulajdonjogára és használatára vonatkozó megállapodások. 3. A Szerződő Felek egyetértésével harmadik felek tudósai, kutatói, műszaki szakértői és intézetei meghívást kaphatnak a jelen Megállapodás szerint megvalósítandó projektekben való részvételre. Az ilyen részvétel költségeit a harmadik fél viseli, hacsak a szerződő felek írásban másként meg nem állapodnak. 5. cikk Közös bizottság létrehozása

13 13 1. Jelen Megállapodás végrehajtása céljából a két Szerződő Fél által delegált képviselőkből álló Közös Bizottság felállítására kerül sor. 2. A Közös Bizottság felelősségi körébe az alábbiak tartoznak: - tanácsadás a Végrehajtó Hatóságok számára és a K+F együttműködés azon stratégiai területeinek meghatározása, amelyek a Szerződő Felek között jelen Megállapodás keretében történő együttműködést erősítik; - kedvező feltételek létrehozása jelen Megállapodás végrehajtásának érdekében; - a Közös Kutatási Együttműködési Program és a finanszírozandó projektek végrehajtásának elősegítése és támogatása; - a Közös Kutatási Együttműködési Program végrehajtásának figyelemmel kísérése; - a Szerződő Felek közötti, jelen Megállapodás keretében végzett kétoldalú K+F együttműködésből szerzett tapasztalatok cseréjének támogatása. 3. Eltérő megállapodásának hiányában, a Közös Bizottság legalább kétévente (2) ülésezik a Magyar Köztársaságban és a Ciprusi Köztársaságban felváltva. A Közös Bizottság minden döntését konszenzussal hozza. A Szerződő Felek saját maguk viselik az utazással és a közös bizottság ülésein való részvétellel kapcsolatos költségeiket, hacsak a Szerződő Felek írásban másként meg nem állapodnak. 4. A Közös Bizottság kidolgozza saját eljárási szabályzatát. 6. cikk Együttműködés az Európai Kutatási Programokban A Szerződő Felek ösztönzik tudósaik, kutatóik és műszaki szakértőik kétoldalú együttműködését az Európai Kutatási Programokban. 7. cikk A végrehajtás figyelemmel kísérése 1. Jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos nézeteltéréseket a Szerződő Felek konzultációk és tárgyalások útján rendezik. 2. Jelen Megállapodás szerinti együttműködést illetően, mindegyik Szerződő Fél - saját hatályos törvényeinek és jogszabályaival összhangban - megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a végrehajtáshoz szükséges lehető legjobb feltételeket. 8. cikk A szakemberek és a berendezések mozgása Jelen Megállapodás szerinti együttműködést illetően, mindegyik Szerződő Fél saját nemzetközi kötelezettségei, nemzeti törvényei és jogszabályai függvényében, különös tekintettel a gazdasági integrációra, a vámunióra és az egyéb gazdasági kérdésekre, illetve a viszonosság alapján lehetővé teszi nemzeti hatóságaival olyan intézkedések megtételét,

14 14 amelyek megkönnyítik azt, hogy a másik Szerződő Fél által jelen Megállapodás alapján a projektekben alkalmazott szakemberek és berendezések a területére belépjenek, illetve onnan kilépjenek. 9. cikk Más megállapodásokból/egyezményekből eredő kötelezettségek Jelen Megállapodás nem gyakorol hatást a Szerződő Felek más nemzetközi egyezményeiből és megállapodásaiból eredő jogaik és kötelezettségek érvényességére vagy érvényesítésére, beleértve az Európai Uniós tagságból eredő jogokat és kötelezettségeket, illetve nem befolyásolja azokat hátrányosan. 10. cikk Hatálybalépés 1. A Szerződő Felek diplomáciai úton írásban értesítik egymást a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárulásáról. Jelen Megállapodás a későbbi értesítés keltének napját követő 30. napon lép hatályba. 2. Jelen Megállapodás öt évig marad hatályban és az egymást követő öt évre automatikusan meghosszabbodik, hacsak a Felek egyike hat hónappal korábban, diplomáciai úton írásban nem értesíti a másik Felet a jelen Megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról. Jelen Megállapodás hat hónappal az ilyen értesítés keltének napját követően hatályát veszti. 3. Jelen Megállapodást a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével, írásban lehet módosítani. Bármely ilyen módosítás jelen Cikk (1) bekezdésében rögzített eljárással összhangban lép hatályba. 4. Jelen Megállapodás módosítása vagy megszüntetése nem érinti a Közös Kutatási Együttműködési Programban vállalt olyan projekteket, amelyek még nem fejeződtek be teljesen jelen Megállapodás hatályon kívül helyezésének idején, kivéve, ha a Felek írásban másképp állapodnak meg. Mindezek tanúbizonyságára az arra felhatalmazottak jelen Megállapodást aláírták. Készült -ban -án, két példányban magyar, görög és angol nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles. Eltérő szövegértelmezések esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

15 15 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON BILATERAL COOPERATION IN RESEARCH AND DEVELOPMENT The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Cyprus, (hereinafter referred to as: The Contracting Parties ), - Recognizing the importance of research and development, (hereinafter referred to as: R&D ), in the growth of the national economies and in the improvement of their socio-economic standards of living, - Wishing to strengthen and develop scientific and technological co-operation on the basis of equality and mutual benefit, Have agreed as follows: Article 1 Co-operation in the Field of Research and Development The Contracting Parties shall encourage and support bilateral co-operation in the field of R&D on the basis of mutual benefit, according to the provisions of the present Agreement and the applicable laws and regulations of each Contracting Party. Article 2 Implementing Authorities The National Office for Research and Technology on behalf of the Republic of Hungary and the Research Promotion Foundation on behalf of the Republic of Cyprus shall be responsible for the implementation of this Agreement, (hereinafter referred to as: Implementing Authorities ). Article 3 Launching of a Joint Research Cooperation Programme 1. The Contracting Parties shall launch a Joint Research Cooperation Programme, inviting R&D organizations, universities, public and private organizations and enterprises from the two countries to submit research proposals falling into one of the strategic priorities to be specified in the Joint Research Cooperation Programme. 2. The Programme s main aim will be the implementation of joint R&D projects, including the exchange of results, scientists, researchers and technical experts. The Programme could also include the organization of and participation in meetings, conferences, symposia and workshops. Article 4 Exploitation of Research Results

16 16 1. Scientific and technological results and any other information derived from the cooperation activities under the Joint Research Cooperation Programme shall be published or commercially exploited with the consent of both Contracting Parties and according to the applicable laws and regulations of the Contracting Parties concerning intellectual property. 2. The project partners supported under the present Agreement shall be required to submit to the Implementing Authorities evidence of contractual arrangements between them relating to the performance of the project, commercialization of the project s results, royalties and intellectual property rights in particular: (c) The ownership and use of know-how and intellectual property owned by the partners to the projects prior to the projects; (d) Arrangements for the ownership and use of know-how and intellectual property to be created in the course of the projects. 3. Scientists, researchers, technical experts and institutions from third parties may be invited, upon consent of both Contracting Parties, to participate in projects being carried out under the present Agreement. The cost of such participation shall be borne by the third party, unless otherwise agreed by the Contracting Parties in writing. Article 5 Establishment of a Joint Committee 1. For the purpose of implementation of the present Agreement, a Joint Committee, composed of Representatives designated by the two Contracting Parties shall be established. 2. The Joint Committee s responsibilities will be as follows: - advise the Implementing Authorities and identify strategic fields of cooperation in R&D that will promote cooperation between the Contracting Parties within the framework of this Agreement; - create the favourable conditions for the implementation of the present Agreement; - facilitate and support the implementation of Joint Research Cooperation Programme and the projects to be funded; - monitor the implementation of the Joint Research Cooperation Programme; - support the exchange of experience arising from the bilateral cooperation in R&D between the Contracting Parties within the framework of the present Agreement. 3. The Joint Committee will meet at least once every two (2) years, unless otherwise agreed, alternately in the Republic of Hungary and in the Republic of Cyprus. All decisions of the Joint Committee shall be reached by consensus. Each Contracting Party shall bear the cost of its travel and participation in the Joint Committee meetings unless otherwise agreed in writing by the Contracting Parties. 4. The Joint Committee shall elaborate its own rules of procedure. Article 6 Cooperation in European Research Programmes

17 17 The Contracting Parties shall promote the bilateral cooperation of their scientists, researchers and technical experts in European Research Programmes. Article 7 Monitoring of the Implementation 1. In the event that differences arise between the Contracting Parties with regard to the interpretation of any provision of the present Agreement, the Contracting Parties shall resolve them by means of consultations and negotiations. 2. With respect to the co-operation established under the present Agreement, each Contracting Party shall take, in accordance with its applicable laws and regulations, all necessary measures to ensure the best possible conditions for the implementation. Article 8 Movement of Personnel and Equipment With respect to co-operation under the present Agreement, each Contracting Party, subject to its international obligations, national laws and regulations especially regarding economic integration, customs union and other economic issues and on the basis of reciprocity shall endeavor to take steps with its national authorities to facilitate the entry into and exit from its territory of personnel and equipment of the other Contracting Party used in projects under the present Agreement. Article 9 Obligations from Other Agreements/Treaties The present Agreement shall not affect and will not prejudice the validity or execution of any rights and obligations arising from other international treaties and agreements concluded by either Contracting Party including those arising from membership in the European Union. Article 10 Entry into Force 1. The Contracting Parties shall notify each other, in writing, through diplomatic channels, of the completion of internal legal procedures required for bringing this Agreement into force. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of the latter notification. 2. The present Agreement shall remain in force for a period of five years and shall automatically be renewed for further period of five years, unless either Contracting Party notifies in writing, through diplomatic channels, of its intentions to terminate the present Agreement. The Agreement shall cease to be in force six months after the date of such notification.

18 18 3. This Agreement may be amended, in writing, by mutual agreement of the Contracting Parties. Any such amendment shall enter into force in accordance with the procedure set forth in paragraph (1) of this Article. 4. The amendment or termination of the present Agreement shall not affect projects undertaken by the Joint Research Cooperation Programme and not fully executed at the time of the termination of the present Agreement unless otherwise agreed by the Contracting Parties in writing. In witness whereof, the undersigned being duly authorized, have signed the present Agreement. Done in on in duplicate in the Hungarian, Greek and English languages, all the texts being equally authentic. In the case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail. 4. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet a a Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. (3) A Megállapodás, illetve a rendelet a hatálybalépésének napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter gondoskodik.

19 19 RÉSZLETES ELŐ TERJESZTÉS A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti a kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozását a ciprusi fél kezdeményezte 2007 végén és terjesztette be a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) számára. A tervezetet az NKTH jutatta el a hatályos jogszabályok alapján illetékes Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak 2007-ben. A Megállapodás létrehozására a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter kapott felhatalmazást 2008 októberében, ami tükrözte az akkor hatályos kormányzati feladat- és hatáskört. Ezt követően, a ciprusi fél által beterjesztett tervezet jelentős módosításon ment keresztül, mivel az eredeti szöveg sem szakmailag sem jogilag nem volt megfelelő. Ennek keretében a tervezet előzetes tárcakörözésen ment át a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alatt és le volt egyeztetve a PM-mel, az IRM-mel, az NFGMmel és a KÜM-mel. Az átdolgozott szöveget 2009 májusában jutattuk el a Magyar Köztársaság Ciprusi Nagykövetségére, akik továbbították a tervezetet a ciprusi fél részére. A ciprusi fél az átdolgozott magyar tervezetet - minimális módosításokkal - teljes egészében elfogadta és megindította a kormányzati eljárást a Megállapodás szövegének végleges megállapítására. Erről a Magyar Köztársaság Ciprusi Nagykövetsége küldött hivatalos tájékoztatást számunkra május 25-én. A Megállapodás tartalmi része a Magyar Köztársaság kormánya és az Európai Unió országai között létrehozott Tudományos és Technológiai (a továbbiakban: TéT) Megállapodások mintáját követi. A Felek meghatározott futamidejű, konkrét együttműködési projekteket támogatnak. A Megállapodás fő célja a kutatók cseréjére és a kapcsolattartásra terjed ki. A támogatási döntéseket a Megállapodás keretében felállított vegyes-bizottság hozza meg. Fontos, hogy a Megállapodás nemcsak mindkét fél számára jelentős K+F tartalommal bíró TéT projektek létrehozására tartalmaz rendelkezést, hanem lehetőséget nyújt a két ország kutatói számára az Európai Unió 7. Keretprogramjának projektjeiben való közös részvételre. Ez nagymértékben növelheti a magyar eredményességet az európai kutatási programokban való részvételben. Megjegyezni kívánjuk, hogy Cipruson a Megállapodás a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik. A végrehajtó hatóság a Research Promotion Foundation (Kutatásösztönzési Alapítvány) lesz. Az ügyben jogutódlás állt be, mivel a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter megszűnésével a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz átkerülő feladat- és hatásköröket tekintve a jogutód a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélüli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter. A Megállapodás végrehajtó hatósága az NKTH lesz.

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

T/1657. számú törvényjavaslat

T/1657. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORM ÁNYA T/1657. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való

Részletesebben

T/3605 számú. törvényjavaslat

T/3605 számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3605 számú törvényjavaslat a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ /2009. ELŐTERJESZTÉS az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. augusztus 2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/19772. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, június

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, június IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IRM/RKFO/11/2009. ELŐTERJESZTÉS az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment 21.3.2019 A8-0206/482 482 Recital 13 g (new) (13g) In recognition of the need for specific treatment for the transport sector, in which movement is the very essence of the work undertaken by drivers, the

Részletesebben

T/3406. számú. törvényjavaslat

T/3406. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3406. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13209. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 25., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

T/2925. számú. törvényjavaslat

T/2925. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2925. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006.

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

2005. évi XXVII. törvény

2005. évi XXVII. törvény 2005. évi XXVII. törvény az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10933. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

T/532. számú. törvényjavaslat

T/532. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/532. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Minisztérium és a Kormány álláspontjának TERVEZET

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Minisztérium és a Kormány álláspontjának TERVEZET A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Minisztérium és a Kormány álláspontjának KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1456/2009. TERVEZET a környezeti hatásvizsgálati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a Magyarország Kormánya és a Chile 2. oldal h) submit a comprehensive medical and hospitalization insur

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a Magyarország Kormánya és a Chile 2. oldal h) submit a comprehensive medical and hospitalization insur Magyar joganyagok - 2017. évi LXXXI. törvény - a Magyarország Kormánya és a Chile 1. oldal 2017. évi LXXXI. törvény a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XI. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok

Részletesebben

Magyar joganyagok - 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet - a Magyarország Kormánya é 2. oldal A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben a

Magyar joganyagok - 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet - a Magyarország Kormánya é 2. oldal A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben a Magyar joganyagok - 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet - a Magyarország Kormánya é 1. oldal 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

T/1355. számú. törvényjavaslat

T/1355. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1355. számú törvényjavaslat az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló

Részletesebben

T/534. számú. törvényjavaslat

T/534. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/534. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomataútlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

T/4357. számú. törvényjavaslat

T/4357. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4357. számú törvényjavaslat a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Pintér

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10046. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 12., kedd Tartalomjegyzék 389/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. 22/2010. (II. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. 22/2010. (II. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök 16. szám Tartalomjegyzék 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 24/2010. (II. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10874. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 25 59/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek működéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/9761/2009. Előterjesztés a Kormány részére a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 2009. szeptember

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 1 Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. december 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 206/2011. (XII. 15.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a közlekedésfejlesztési integrált közreműködő szervezet kialakításához szükséges egyes feladatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a közlekedésfejlesztési integrált közreműködő szervezet kialakításához szükséges egyes feladatokról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER FEJLESZTÉSPOLITIKÁÉRT FELELŐS K O R M Á N Y B I Z T O S E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közlekedésfejlesztési integrált közreműködő szervezet kialakításához

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

T/3363. számú. törvényjavaslat

T/3363. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3363. számú törvényjavaslat az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

székhely: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A Registered office: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A

székhely: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A Registered office: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A Átvállalási megállapodás a gyártó visszavételi és begyűjtési kötelezettségeinek átvállalásáról Agreement on Transfer of Responsibility in respect of the manufacturer s obligations to take back and collect

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/15034. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése,

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elő terjesztés

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elő terjesztés EZ A A KORMÁNY Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: Elő terjesztés a párizsi 23. Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián való részvételről szóló kormányhatározatra Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

T/3891. számú. törvényjavaslat

T/3891. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3891. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével,

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13087. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

1995. évi II. törvény

1995. évi II. törvény Tartalomjegyzék Előző lap Következő lap 1995. évi II. törvény a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XLIV. ülésszakán, 1989. december 15-én elfogadott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2007. április I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Az előterjesztés indoka

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/17299. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/531. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták

Részletesebben

Munkaanyag. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint

Munkaanyag. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1414/2007. Munkaanyag a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII.

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LIV. törvény - a Magyarország Kormánya és Új-Zéland 2. oldal (k) has not participated in the Scheme previously. 2. The G

Magyar joganyagok évi LIV. törvény - a Magyarország Kormánya és Új-Zéland 2. oldal (k) has not participated in the Scheme previously. 2. The G Magyar joganyagok - 2012. évi LIV. törvény - a Magyarország Kormánya és Új-Zéland 1. oldal 2012. évi LIV. törvény a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták

Részletesebben

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs.

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: KJKF/1043/2009. TERVEZET a fémhigany és egyes higanyvegyületek és keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 8. szám 2006. június 23. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. március 18., hétfő Tartalomjegyzék 54/2019. (III. 18.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya között a gazdasági és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/19/3/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről Budapest, 2006. március 2 E G Y E Z

Részletesebben

c) a kisebbség nyelvének és kultúrájának kiegészítõ, fakultatív jellegû oktatása.

c) a kisebbség nyelvének és kultúrájának kiegészítõ, fakultatív jellegû oktatása. Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16389. számú törvényjavaslat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 2600 Ft NOVEMBER 20. TARTALOM

V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 2600 Ft NOVEMBER 20. TARTALOM V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 2600 Ft 2013. NOVEMBER 20. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 15., kedd Tartalomjegyzék 399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

T/8883. számú törvényjavaslat. a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről

T/8883. számú törvényjavaslat. a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről Magyarország Kormánya T/8883. számú törvényjavaslat a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október

Részletesebben

T/803. számú törvényjavaslat

T/803. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/803. számú törvényjavaslat a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/ /2007 az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá az egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 28. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 134. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 134. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2009. évi XC. törvény 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 44/2009. (IX. 24.) IRM KHEM együttes

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15721. számú törvényjavaslat az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzıkönyv Magyar

Részletesebben

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, L 323/10 EN Official Journal of the European Communities 7.12.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 2387/2001 of 6 December 2001 approving operations to check conformity to the marketing standards applicable

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 33. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 9., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 33. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 9., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 9., kedd 33. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XXX. törvény A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti

Részletesebben

Lezárva: 2012. augusztus 27. Hatály: 2007.I.1. - Joganyagok - 2005. évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződ

Lezárva: 2012. augusztus 27. Hatály: 2007.I.1. - Joganyagok - 2005. évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződ 1. oldal 2005. évi LIV. törvény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről 1 1. Az Országgyűlés a nemzetközi

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10831. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 12. szám 2007. november 26. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben