GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006."

Átírás

1 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről Budapest, október

2 EGYEZTETÉSI LAP Vélemény-nyilvánítási határidő: 10 munkanap Állami szervek név egyetért nem ért egyet Észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt FVM KÜM KvVM IRM OKM MeH

3 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló: Az előterjesztésben kezdeményezzük a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kihirdetését. II. A kormányprogramhoz való viszony: A kormányprogram végrehajtásához az előterjesztés közvetlenül nem kapcsolódik. III. Előzmények: Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben Magyarország nemzetközi kereskedelmi megállapodásaival kapcsolatos feladatokról szóló 3037/2003. (IV.2) Korm. határozat 6. pontja alapján az illetékes miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a fontosnak ítélt partnerországokkal gazdasági együttműködési megállapodás létrehozását kezdeményezze, így Romániával is kezdeményeztük a megállapodás létrehozását. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról és jóváhagyásáról a 2065/2005. (IV. 28) kormányhatározat 2. pontja rendelkezik. A megállapodás áprilisában írták alá. A Megállapodás november 28-án hatályba lépett. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. tv. 9 -a alapján a nemzetközi szerződéseket kormányrendeletben kell kihirdetni. IV. Várható szakmai hatások: A megállapodás elősegíti a kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztését és az esetlegesen felmerülő problémák megoldását. V. Várható gazdasági hatások: A megállapodás elősegítheti a kétoldalú gazdasági kapcsolatok további élénkülését. VI. Várható társadalmi hatások: A kihirdetett megállapodásnak társadalmi hatása nincs. VII. Kapcsolódások: Az előterjesztés az előzményként említettekhez kapcsolódik. VIII. Fennmaradt vitás kérdések: nincs

4 IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció + Kormányülést követő szóvivői tájékoztató + Tárcaközlemény + Tárca által szervezett sajtótájékoztató + További szakmai programok szervezése + Részletezve: A megállapodás kihirdetéséről nem javaslunk kommunikációt. További lakossági tájékoztatás + Részletezve (célcsoport-bontásban): X. Megjegyzések : nincs

5 Határozati javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló előterjesztést és elrendeli az előterjesztés mellékletét képező kormányrendeletnek a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

6 A Kormány /2006 ( ) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről (A megállapodás november 28-án hatályba lépett.) 1. A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti. 2. A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: AGREEMENT on economic co-operation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania The Government of the Republic of Hungary and the Government of Romania, hereinafter referred to as "the Contracting Parties", - desirous of enhancing the long-standing relationship between their states, - wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations, - with the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit, - with the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further co-operation, - within the framework of the respective legislation in force in the two states and in full conformity with their international obligations, have agreed as follows: ARTICLE 1 The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective national legislation in force, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic and social development. ARTICLE 2 The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favourable conditions for long-term co-operation exist, inter alia, in the following areas: - Agriculture and food processing industry, processing and storage of agricultural products;

7 - Expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks as well as pipe-line networks for gas and oil; - Electrical equipment and appliances; - Electronic and electrotechnical industry; - Exploration, production, preparation, treatment and further processing as well as marketing of mineral raw materials and mining products; - Chemical and petrochemical industry; - Packing technology; - Environment; - Water management and forestry industry; - Education; - Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry; - Human resource development; - Tourism; - Co-operation between small and medium-size enterprises; - Foreign direct investment activities; - Communication; - Computer and information technology; - Transport; - Science and technology. ARTICLE 3 The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as: - Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations, - Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects, - Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises, - Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences, - Promoting the stronger participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations, - Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their co-operation respectively, - Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices, - Promotion of cross-border, regional and inter-regional co-operation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

8 ARTICLE 4 Upon conclusion of this Agreement a "Joint Commission" shall be established that shall be convened upon request of each of the Contracting Parties alternately in Hungary and Romania. The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following: - Discussion of the development of the bilateral economic relations, - Identifying new possibilities for the further development of the future economic co-operation, - Drawing up suggestions for the improvement of the terms for the economic cooperation between enterprises of both countries, - Making proposals for the application of the Agreement. Differences of opinion between the Contracting Parties on the application or interpretation of the Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission. ARTICLE 5 This Agreement shall apply without prejudice to the obligations flowing from the membership in the European Union, and subject to those obligations. Consequently the provisions of the Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by the Treaties on wich the Union is founded. ARTICLE 6 This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter notification, through diplomatic channels, by which one Contracting Party notifies the other Contracting Party that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled This agreement shall be valid for a period of the three years and shall be automatically extended for successive one-year periods unless either party gives written notification to the other Party of its intention to terminate this Agreement at least three months prior to the date of expiration. Any amendment to this Agreement shall comply with existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties. Done and signed in Budapest on 26, April 2005, in two originals in English language, all text being equally authentic. For the Government of the Republic of Hungary For the Government of Romania

9 MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya, a továbbiakban a Szerződő Felek, - azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az államaik közötti hosszú távú kapcsolatokat, - azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erősítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat, - azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket, - azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek erősítése a további együttműködéshez előnyös feltételeket és megfelelő alapot teremt, - a két országban hatályban lévő törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban, az alábbiakban állapodtak meg: 1. CIKK A Szerződő Felek hatályban levő nemzeti törvényeik keretein belül a gazdasági és társadalmi fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását. 2. CIKK Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a többek között a következő területeken kedvezőek a feltételek a hosszú távú együttműködésre: - Mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és tárolása; - Erőművek és nagyfeszültségű elosztó hálózatok, valamint gáz- és olajvezetékhálózatok bővítése és felújítása; - Elektromos berendezések és eszközök; - Elektronikai és elektrotechnikai ipar; - Ásványi nyersanyagok és bányászati termékek feltárása, kitermelése, előkészítése, dúsítása, továbbfeldolgozása és értékesítése; - Vegyipar és petrolkémiai ipar; - Csomagolástechnika; - Környezetvédelem; - Víz- és erdőgazdálkodás; - Oktatás; - Egészségügy, orvostechnológia, gyógyászati és gyógyszeripar; - Humán erőforrások fejlesztése;

10 - Idegenforgalom; - Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés; - Közvetlen külföldi tőkebefektetések; - Távközlés; - Számítástechnika és informatika; - Közlekedés; - Tudomány és technológia. 3. CIKK A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és mélyítsék el együttműködésüket: - elősegítik a kapcsolatok építését és erősítik az együttműködést a gazdasági döntéshozók, a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek, érdekképviseletek és kamarák között, ösztönözve a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint képviselőik és más gazdasági és szakmai delegációk látogatásait, - információt cserélnek a fejlesztési prioritásokról és elősegítik az üzleti szereplők részvételét fejlesztési projektekben, - szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítését és a meglévők szélesítését, bátorítják az egyének és vállalkozások között a látogatásokat, találkozókat és más kölcsönös kapcsolatfelvételeket, - üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történő részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését, - elősegítik kis-és közepes vállalkozásaik erőteljesebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban, - bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat szorosabb kapcsolatok létesítésére és együttműködésük erősítésére, - bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyes vállalatok alapítását, képviseletek és fiókvállalatok létesítését, - elősegítik a határokon átnyúló, a regionális és a régióközi együttműködést, és együttműködnek nemzetközi szinten a kölcsönös érdekeik képviseletében. 4. CIKK A jelen Megállapodás megkötésével a Felek Vegyes Bizottságot alapítanak, melyet a Szerződő Felek bármelyikének kérésére hívnak össze felváltva Magyarországon és Romániában. A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukba: - a kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulásának megvitatása, - a jövőbeni gazdasági együttműködés további fejlesztéséhez új lehetőségek azonosítása, - javaslatok kidolgozása a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására a

11 két ország vállalatai között, - javaslatok tétele a Megállapodás végrehajtására vonatkozóan. A Szerződő Felek a jelen Megállapodás végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a Vegyes Bizottság keretei között rendezik. 5. CIKK A jelen Megállapodás nem befolyásolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségeket. Következésképpen a Megállapodás rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, hogy érvénytelenítik vagy másképpen befolyásolják az Európai Uniót létrehozó szerződések által előírt kötelezettségeket. 6. CIKK A jelen Megállapodás a diplomáciai úton átadott jegyzékek közül az utóbbi kézhezvételének napján lép hatályba, mely jegyzékben az egyik Szerződő Fél arról tájékoztatja a másik Szerződő Felet, hogy eleget tett a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső törvényi előírásainak. A jelen Megállapodás három évig marad hatályban, ezután további egy-egy éves periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél a megszüntetésére irányuló szándékáról három hónappal a lejárat előtt a másik Szerződő Felet írásban nem értesíti. Jelen Megállapodás módosítása a Szerződő Felek jogszabályaiban megállapított jogi eljárásoknak megfelelően történik. Kelt és aláírásra került Budapesten április 26-án két eredeti példányban angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles. a Magyar Köztársaság Kormánya részéről Románia Kormánya részéről 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

12 Részletes előterjesztés A magyar-román kereskedelmi kapcsolatokat szabályzó megállapodást EU- taggá válásunk kapcsán május 1-jével megszüntettük. Az EU hatáskörbe tartozó kereskedelempolitikai kérdéseket ezt követően az EU és Románia között hatályban lévő szerződéses rendszer szabályozza. Tekintettel arra, hogy mind Magyarország, mind Románia érdekelt a gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, indokolt a kétoldalú gazdasági kapcsolatok legfontosabb kérdéseit a jövőben is külön bilaterális megállapodásban szabályozni. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben Magyarország nemzetközi kereskedelmi megállapodásaival kapcsolatos feladatokról szóló 3037/2003. (IV. 2.) Korm. határozat 6. pontja felhatalmazta a külügyminisztert, hogy a fontosnak ítélt partnerországok esetében indítványozza gazdasági együttműködési megállapodás létrehozását. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról és jóváhagyásáról szóló 2065/2005. (IV. 28.) kormányhatározat 2. pontja felhatalmazta a gazdasági és közlekedési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a Megállapodást a Kormány nevében aláírja. A Megállapodás áprilisában aláírásra került és a jegyzékváltást követően november 28-án hatályba lépett. A Megállapodás nevesíti a szerződő felek által fontosnak ítélt együttműködési témaköröket, felsorolja az együttműködés legfontosabb formáit és eszközeit, valamint előirányozza egy gazdasági vegyes bizottság létrehozását. A Megállapodás az aláírás napján lépett hatályba, három éves időtartamra, mely egy-egy évre automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg valamelyik fél írásban fel nem mondja. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló évi L. tv. 9 -a alapján a nemzetközi szerződéseket kormányrendeletben kell kihirdetni. Ennek megfelelően a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elkészítette a Megállapodás kihirdetéséről szóló Kormány előterjesztést. Kérem a Kormányt, fogadja el a mellékelt határozati javaslatot és kormányrendelet tervezetet. Budapest, október " " Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:.. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszterek Kabinetje között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 8. szám 2006. június 23. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

T/1657. számú törvényjavaslat

T/1657. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORM ÁNYA T/1657. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 12. szám 2007. november 26. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

T/3605 számú. törvényjavaslat

T/3605 számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3605 számú törvényjavaslat a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 4., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 67. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 4., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 4., kedd 67. szám Tartalomjegyzék 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet 154/2010. (V. 4.) Korm. rendelet 155/2010. (V. 4.) Korm. rendelet 21/2010.

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

MUNKAANYAG. a Kormány részére

MUNKAANYAG. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NFGM/ /2009. Készült 2009. október 2-án MUNKAANYAG a Kormány részére A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti

Részletesebben

Magyar joganyagok - 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet - a Magyarország Kormánya é 2. oldal A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben a

Magyar joganyagok - 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet - a Magyarország Kormánya é 2. oldal A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben a Magyar joganyagok - 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet - a Magyarország Kormánya é 1. oldal 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

2005. évi XXVII. törvény

2005. évi XXVII. törvény 2005. évi XXVII. törvény az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 17., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 17., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 17., szerda Tartalomjegyzék 261/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 263/2010. (XI. 17.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 21., szerda. Tartalomjegyzék. 124/2010. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 21., szerda. Tartalomjegyzék. 124/2010. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 21., szerda 58. szám Tartalomjegyzék 124/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 125/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 25., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/19772. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 12., kedd Tartalomjegyzék 389/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment 21.3.2019 A8-0206/482 482 Recital 13 g (new) (13g) In recognition of the need for specific treatment for the transport sector, in which movement is the very essence of the work undertaken by drivers, the

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. március 18., hétfő Tartalomjegyzék 54/2019. (III. 18.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya között a gazdasági és

Részletesebben

T/532. számú. törvényjavaslat

T/532. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/532. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10933. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2007. DECEMBER 21. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

T/2925. számú. törvényjavaslat

T/2925. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2925. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13209. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10874. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

T/1355. számú. törvényjavaslat

T/1355. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1355. számú törvényjavaslat az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment 21.3.2019 A8-0206/445 445 Title Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

c) a kisebbség nyelvének és kultúrájának kiegészítõ, fakultatív jellegû oktatása.

c) a kisebbség nyelvének és kultúrájának kiegészítõ, fakultatív jellegû oktatása. Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

T/534. számú. törvényjavaslat

T/534. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/534. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomataútlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. december 11., hétfő Tartalomjegyzék 375/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10046. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

T/4357. számú. törvényjavaslat

T/4357. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4357. számú törvényjavaslat a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Pintér

Részletesebben

T/3406. számú. törvényjavaslat

T/3406. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3406. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 24., szerda Tartalomjegyzék 278/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám MAGYAR KÖZLÖNY 196. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 15., kedd Tartalomjegyzék 399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

T/3891. számú. törvényjavaslat

T/3891. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3891. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 20., péntek Tartalomjegyzék 334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 80. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 13., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 80. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 13., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 13., szerda 80. szám Tartalomjegyzék 119/2011. (VII. 13.) Korm. rendelet 8/2011. (VII. 13.) MNB rendelet 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. március 20., hétfő Tartalomjegyzék 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a Magyarország Kormánya és a Chile 2. oldal h) submit a comprehensive medical and hospitalization insur

Magyar joganyagok évi LXXXI. törvény - a Magyarország Kormánya és a Chile 2. oldal h) submit a comprehensive medical and hospitalization insur Magyar joganyagok - 2017. évi LXXXI. törvény - a Magyarország Kormánya és a Chile 1. oldal 2017. évi LXXXI. törvény a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LIV. törvény - a Magyarország Kormánya és Új-Zéland 2. oldal (k) has not participated in the Scheme previously. 2. The G

Magyar joganyagok évi LIV. törvény - a Magyarország Kormánya és Új-Zéland 2. oldal (k) has not participated in the Scheme previously. 2. The G Magyar joganyagok - 2012. évi LIV. törvény - a Magyarország Kormánya és Új-Zéland 1. oldal 2012. évi LIV. törvény a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/20376. számú törvényjavaslat az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 14., péntek Tartalomjegyzék 32/2014. (II. 14.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 204. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 204. szám MAGYAR KÖZLÖNY 204. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCVI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment 21.3.2019 A8-0206/473 473 Recital 12 d (new) (12d) Since there is no sufficient link of a driver with a territory of a Member State of transit, transit operations should not be considered as posting situations.

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 2600 Ft NOVEMBER 20. TARTALOM

V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 2600 Ft NOVEMBER 20. TARTALOM V. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 2600 Ft 2013. NOVEMBER 20. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási

Részletesebben

82. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú ni us 18., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1665 Ft

82. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú ni us 18., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1665 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 18., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK Oldal 82. szám 129/2009. (VI. 18.) Korm. rendelet A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Kam bo dzsai Ki rály

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. február 5., kedd Tartalomjegyzék 8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elő terjesztés

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elő terjesztés EZ A A KORMÁNY Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: Elő terjesztés a párizsi 23. Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián való részvételről szóló kormányhatározatra Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

T/8883. számú törvényjavaslat. a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről

T/8883. számú törvényjavaslat. a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről Magyarország Kormánya T/8883. számú törvényjavaslat a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/20378. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai

Részletesebben

székhely: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A Registered office: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A

székhely: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A Registered office: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A Átvállalási megállapodás a gyártó visszavételi és begyűjtési kötelezettségeinek átvállalásáról Agreement on Transfer of Responsibility in respect of the manufacturer s obligations to take back and collect

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XI. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 86. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 86. szám MAGYAR KÖZLÖNY 86. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. május 17., péntek Tartalomjegyzék 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

Munkaanyag. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint

Munkaanyag. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1414/2007. Munkaanyag a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/ /2007 az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá az egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői

Részletesebben

1995. évi II. törvény

1995. évi II. törvény Tartalomjegyzék Előző lap Következő lap 1995. évi II. törvény a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XLIV. ülésszakán, 1989. december 15-én elfogadott

Részletesebben

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, L 323/10 EN Official Journal of the European Communities 7.12.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 2387/2001 of 6 December 2001 approving operations to check conformity to the marketing standards applicable

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/19/3/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről Budapest, 2006. március 2 E G Y E Z

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10831. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15721. számú törvényjavaslat az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzıkönyv Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 25 59/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek működéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/15034. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése,

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. 22/2010. (II. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. 22/2010. (II. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök 16. szám Tartalomjegyzék 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 24/2010. (II. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. augusztus 18., péntek Tartalomjegyzék 234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/19761. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 188. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 21., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 188. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 21., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 21., hétfõ Tartalomjegyzék 2009. évi CXLVI. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 45649

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. november 9., csütörtök Tartalomjegyzék 330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 1., kedd Tartalomjegyzék 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/68/1/2006. TERVEZET! ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/68/1/2006. TERVEZET! ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/68/1/2006. TERVEZET! ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai közlekedési

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 28. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Lezárva: 2012. augusztus 27. Hatály: 2007.I.1. - Joganyagok - 2005. évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződ

Lezárva: 2012. augusztus 27. Hatály: 2007.I.1. - Joganyagok - 2005. évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződ 1. oldal 2005. évi LIV. törvény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről 1 1. Az Országgyűlés a nemzetközi

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerző 2. oldal 7. The unit of account mentioned in this Convention is

Magyar joganyagok évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerző 2. oldal 7. The unit of account mentioned in this Convention is Magyar joganyagok - 2005. évi LIV. törvény - a nemzetközi közúti árufuvarozási szerző 1. oldal 2005. évi LIV. törvény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben,

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/19768. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök Tartalomjegyzék 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2011. (IX. 22.) Korm.

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13087. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben