HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV. 2009."

Átírás

1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 A válságkommunikációs terv a váratlanul jelentkező eseményeknél a zökkenőmentes, hiteles és gyors tájékoztatást kívánja elősegíteni. A válságban az események felgyorsulnak és összegeződnek, mellyel párhuzamosan az emberek reagálása kiterjed és felerősödik. A valódi válsággal együtt jár a nyilvánosságra-kerülés, és ez kényszeríti ki, hogy ne csak a válság tulajdonképpeni kezelésével foglalkozzunk, hanem a válságkommunikációval is. A válság kommunikációs kezelésénél az egyik legfontosabb követelmény a gyors reagálás, ezért javasolt előre megírt válságkommunikációs tervvel rendelkezni. 1. Lehetséges válságok meghatározása és elemzése A válság mindig váratlanul, hirtelen jelentkezik és nagy segítséget jelent, ha arra előzőleg felkészülünk. A kockázatkezelés számos elemből állhat, de az alapelv minden esetben az, hogy minden veszélyesnek ítélhető jelenséget időben kell felismerni és kezelni. Van azonban négy közös elem, amely minden válságot jellemez, és ezek ismerete nagymértékben elősegítheti a válsághelyzet kialakulásának a felismerését, illetve annak kezelését. Alapvető ok (kiváltó, indító) Fenyegetettség megjelenése Nem kontrollálható helyzetek kialakulása Koncentrált, azonnali beavatkozás szükségessége Kategóriákra bontva a válságok lehetnek: Tervezési Beruházási Termelési Szolgáltatási Üzleti Szociálpolitikai típusú A fenti kategóriák zömében a környezetvédelemmel is kapcsolatosak lehetnek, fel kell készülni környezetvédelemi problémákra (előírások, rendeletek változása) esetleges környezeti katasztrófák bekövetkezésére.

3 A projekt megvalósítása során az alábbi kedvezőtlen események bekövetkezése lehetséges: Nem kontrollálható, kisebb jelentőségű válságesemény A megvalósítás szakaszában bekövetkezett kisebb rongálások, eszközök eltulajdonítása. Nem kontrollált nagyobb esemény Erőszakos bűncselekmény elkövetése a megvalósítás szakaszában, a munkaterületeken; Tűz, egyéb nagyobb káreset; Baleset; Környezeti katasztrófa (árvíz, vihar). Kontrollált kisebb esemény A projektvezető rövid idejű kiesése a döntéshozatalból; A projektmenedzsment szervezet tagjainak kisebb megbetegedése; Alvállalkozók cseréje Kontrollált nagyobb esemény A lakossági támogatás hiánya; Meghatározó vezető, döntéshozó hirtelen kiesése; Kivitelezés hosszabb idejű csúszása; Finanszírozási problémák A válsághelyzet lehetséges okai: Külső (kívülálló ok miatt bekövetkező) A meghatározó vezetőt tragikus baleset éri Tűzeset, robbanás (vagy bármilyen természeti katasztrófa) Sajtóban rosszindulatú híresztelések jelennek meg a beruházással kapcsolatosan A lakosság nem támogatja a beruházás megvalósulását, mert: Belső (a működéssel kapcsolatos) Tartósan veszteséges működés, likviditási problémák A projektmenedzsment szervezet belső összhangja megbomlik Kulcs munkatársak, fontos vezetők hirtelen kilépnek A képviselő testület összhangja vártalanul megbomlik.

4 A csatornahálózat kiépítése átmeneti / tartós kellemetlenségekkel jár; a beruházás miatt a terület rendezetlenné válik, az új berendezések rontják a település látképét; forgalmi dugók, elterelések iránti unszimpátia; földmunkákkal járó kellemetlenségek (sár) a beruházást végző nehéz gépek miatt megrepednek a környező ingatlanok, utak; bizonytalan a pénzügyi háttér, nincs elég forrás sokan nem tudják / akarják kifizetni, a lakossági hozzájárulást, ez lakossági tiltakozást szül; a nem ellenőrzött beruházás miatt nőtt meg a vízdíj média, politikai vád Régészeti feltárás miatt leáll a beruházás A projekt kicsúszik a rendelkezésre álló időkeretből, mert: egyes engedélyek megszerzése csúszik az elkészülő tervek, szakmai anyagok nem kerülnek elfogadásra rossz időjárás miatt

5 2. Kommunikációs célcsoportok és elérésük módjának meghatározása Célcsoportok Vezetői kör Érintett munkatársak/munkatársak teljes köre A projekttel kapcsolatban lévő partnerek, szerződött felek Környező/ helyi lakosság Környezetvédelmi, Vízügyi szervek, hatóságok Sajtó, válságtól függően: Szakmai sajtó Környezetvédelmi sajtó Regionális sajtó Országos sajtó Felügyeleti szervek Más érintettek, pl. tűzoltóság, mentők, rendőrség, katasztrófavédelem Elérésük módja Szóbeli vezetői tájékoztatás Írásos kommüniké ( , belső hírlevél) Szóbeli vezetői tájékoztatás Írásos kommüniké ( ) Telefon Sajtó A válságot követően: sajtóközlemény, Lakossági fórum Írásos értesítés ( ) Telefon Sajtóközlemény Szóvivői nyilatkozat Sajtótájékoztató Írásos értesítés Rendszeres konzultáció Elsőként az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal saját munkatársait kell tájékoztatni (vezetői kör, teljes munkatársi kör), azokat, akik a projektben érintettek, mivel ők jelennek meg hiteles információforrásként a környezetük felé. Azt is külön meg kell határozni a munkatársaknak, hogy mit és milyen formában mondhatnak tovább. Elsődleges célcsoport a helyi lakosság, amely esetenként a szenvedői is a kialakult válságnak. Hasonlóan elsődleges célcsoport minden bejelentett helyi kis- és közepes vállalkozás. A válságkezelés alatt az ő informálásuk elsődleges, kiemelt feladat kell, hogy legyen. Fontos célcsoportot képviselnek az illetékes hatóságok (pl. tűzoltóság, mentők, rendőrség, katasztrófavédelem) amelyek saját hatáskörben szintén nyilatkoznak. Rendszeres információáramlást és egyeztetést kell kialakítani velük, hiszen a hatóságokkal való összehangolt tájékoztatás a kialakult helyzet kézben tartását jelenti.

6 A sajtó esetében minden körülmények között a nyílt, őszinte kétoldalú kapcsolatot kell kialakítani, azaz elérni, hogy ha bármit megtudnak, elsőként a projekt menedzsmentjéhez forduljanak kérdéseikkel. Ne kerüljön a közvélemény elé téves, más forrástól információ, csak az Önkormányzat szóvivője, illetve a Polgármester által nyilatkozott adatok lehetnek hitelesek. Az elődleges célcsoport a menedzsmenttől kapjon mindenekelőtt tájékoztatást a kialakult válságokról. A közvetlenül érintett többi célcsoportot szintén közvetlenül mi tájékoztassuk, lehetőség szerint elsőként. Így csökkenthetjük az információtorzulás veszélyét. Fontos, hogy a kommunikáció folyamatos legyen, a válsághelyzet minden stádiumáról tájékoztassa az érintetteket. Majd a válságot követően annak megoldásáról is fontos a megfelelő tájékoztatás. A válságkommunikáció kitüntetett formája a rögzített hang vagy kép, írásbeli közlés. Kommunikációs stratégia Az esemény bekövetkezésekor az azt észlelő személynek azonnal értesítenie kell az illetékes vezetőt. A válságos helyzet bekövetkezését a projekt vezetőségének fel- és el kell ismernie. A lehető legrövidebb időn belül ki kell alakítani a válságstábot és a kommunikációs csapatot. Össze kell gyűjteni a válsággal kapcsolatos lehető legtöbb információt, az előzményekre kiemelt hangsúlyt kell fektetni, ugyanis ezek figyelmeztető jelek lehetnek, és egy későbbi válság bekövetkezését előzhetik meg. Ezen lépések után kerülhet sor a nyilvánosság korrekt, valóságnak megfelelő tájékoztatására. Hatásosabb és olcsóbb a válság elkerülése a jó kommunikációval, mint a már kialakult válság menedzselése. Biztosítani kell a folyamatos tájékoztatást, a megfelelő időpontban megválasztott közlés akár előnnyé is kovácsolható, magabiztos válságkezelést sugároz a közvéleménynek, és bizalmat gerjeszthet. Fokozott figyelemmel kell kísérni a helyi lakosság és a média reakcióit. A környezet reakcióit elemezni kell, és beépíteni a válságkezelési programba. A válság esemény első kézből való közlése mindig hiteles képet ad, és a tények elferdülését, a negatív híresztelést is megelőzi, így nem kell plusz energiát fektetni az esetleges rossz hírek kezelésére. Minden lehetséges módon és eszközzel érzékeltetni kell, hogy a projekt vezetősége ura a kialakult helyzetnek és készen áll a válság elhárítására. A projekt vezetőségének is le kell vonnia a tapasztalatokat, következtetéseket, és meg kell tenniük a hosszabb távra szóló módosításokat. Az Önkormányzat és a lakosság közötti folyamatos információcsere felszínre hozhatja az esetleges új, vagy előre nem látott kockázatokat, válságforrásokat, lehetőséget adva a probléma időben történő kezelésére. A beruházás lakossági elfogadásához és a sikeres

7 megvalósításhoz mindenképp szükséges a teljes körű közérthető tájékoztatás, lakossági fórumok összehívása. 3. A válsággal foglalkozó kommunikációs csapat meghatározása A kommunikációs csapat meghatározó egyénisége és egyben irányítója a Polgármester, valamint a felső vezetők, a kommunikáció zavartalanságát a sajtóreferens biztosítja, szakmai kérdések tekintetében a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának megbízott vezetője kerül a csapatba. Krízishelyzetben minden kommunikációs döntés az ő kezükben van, nekik kell részletesen ismerni a potenciális válsághelyzeteket és kezelésük módját. Válság esetén az Önkormányzat nevében felelősségteljesen nyilatkozó személy a Polgármester. A Polgármesteri Hivatalon belül csak ő nyilatkozhat válság esetén, minden befutó kérdést, érdeklődést felé kell irányítani. 4. Közlemények elkészítése A jól felépített tájékoztatás előre megválaszolja a kérdéseket, felméri a kockázatokat, és az időben nyújtott, tartalmas, őszinte és nyílt tájékoztatással megelőzi a konfliktusok, válságok kialakulását. Fontos és sarkalatos pont a negatív hírek gyors és tárgyszerű közlése a sajtó munkatársaival, így a válságban hiteles szavunk marad és megelőzhető a hírek torzulása. A nyilvánosságot tájékoztató közleményeket, üzeneteket az alábbiak alapján készítjük el: 1) Munkatársak számára Milyen krízis esemény következett be, annak konkrét leírása (helyszín, mikor, milyen körülmények között, mi a káresemény, esetleges sérülések) Milyen további krízisesemény várható a bekövetkezés hatására Milyen beavatkozás következett be/várható a válság megszüntetésére, további kezelésére A munkatársak szerepe, helyének meghatározása a válságkezelésben (ki és milyen formában nyilatkozhat a sajtóban!) 2) A lakosság számára Az esemény leírása, a lehető legteljesebb körű közérthető tájékoztatás A vizsgálat, a megoldás hangsúlyozása Ha más illetékes hatóság is kapcsolódik a válságeseményhez, akkor a közös együttműködés kiemelése

8 Kérdések, problémák felmerülése esetén a kapcsolattartó személy kijelölése 3) A sajtó részére (tárgyilagos és gyors tájékoztatás!) Milyen válság következett be (helyszín, mikor, milyen körülmények között, mi a káresemény, esetleges sérülések) A kialakult helyzettel kapcsolatos fejlemények, a vizsgálat körülményei A sajtó képviselőinek folyamatos tájékoztatása A válságkommunikációs stratégiát és az alkalmazott eszközöket folyamatosan értékelni, és szükség esetén módosítani kell. A szereplőknek folyamatosan figyelniük és értékelniük kell a kockázatokat, a felbukkanó válságjeleket és azokat a leghatékonyabb módszerekkel csökkenteni vagy optimális esetben semlegesíteniük kell.

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Szakellátásba kerülés Javaslattétel a hatósági intézkedés kezdeményezésére

Szakellátásba kerülés Javaslattétel a hatósági intézkedés kezdeményezésére 1/20 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Javaslattétel a hatósági intézkedés kezdeményezésére Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat 2006. december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projekt menedzsment kézikönyv

Projekt menedzsment kézikönyv Dávid János Mátyási Sándor Tajti József Projekt menedzsment kézikönyv A projekt tervezés A tervezés értelme Mindennapi életvitelünk, munkánk során szinte folyamatosan tervezünk és ez alapján kezdünk hozzá

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tartalomjegyzék Előzmények, 3 Bevezetés 4 Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tervezés, pénzügyi kontrolling 10 Workflow, működés és döntéshozatal 13

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben