KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26."

Átírás

1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés Célkitűzések meghatározása Stratégiai célkitűzések Kommunikációs célok Részcélok Célcsoportok azonosítása Kommunikációs stratégia A projekt előkészítő szakasza Projekt megvalósítási szakasz A projekt megvalósítását követő szakasz Célcsoportok A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Időzítési terv Kivitelezés módja Költségterv Értékelés...17

3 1. Helyzetelemzés Hódmezővásárhely közmű ellátottsága szinte teljesnek tekinthető a víziközművek kivételével. Jelenleg léteznek olyan városrészek, amelyek egyáltalán nem csatornázottak. Ezeken a városrészeken a szikkasztásos módszerrel kezelik a keletkező szennyvizet, mely a környezet szempontjából káros. A másik probléma, hogy a jelenlegi szennyvíztisztító telep működése során nem tudja teljesíteni az előírt környezetvédelmi határértékeket, technológiailag elavult, melynek súlyos környezet-ökológiai következményei lehetnek, valamint ha a probléma nem kerül megoldásra, környezetvédelmi bírságokra is lehet számítani. A határértékek betartásához elengedhetetlen a szennyvíztisztító telep kapacitásának növelése és az alkalmazott technológia korszerűsítése, ami jobban megfelel a napi ingadozások kezeléséhez. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért kidolgozta a Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása című projektet a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint az élhetőbb települési környezet kialakítása érdekében. A szennyvízelvezetési és tisztítási program középpontjában a környezetvédelem, valamint az infrastruktúra fejlesztése áll. Manapság elvárható, hogy olyan lakókörnyezetben éljünk, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldott korszerű technológiák segítségével. A projekt megvalósítása során a talaj és talajvíz további szennyezése megszüntethetővé válik, továbbá az érintett településrészeken javul az élet- és környezetminőség is, valamint a fenntartható fejlődés egyik alappillére a környezetünk védelme és a vizeink jó állapotban tartása is biztosítottá válhat. A projekt másik célja, hogy a térség népesség megtartó képessége növekedjen. A fiatal népesség számára a város vonzóvá váljon, hogy Hódmezővásárhely meg tudja őrizni versenyképességét, amelyhez az infrastruktúra teljes körű kiépítése is hozzájárul. A modern, minőséges környezeti állapot kialakításával lehetővé válik a helyi identitás erősítése, mert az emberek szívesebben élnek olyan környezetben, amelynek a lakossági infrastrukturális környezete fejlett. Környezetvédelmi és ökológiai cél a szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosítása, a befogadó szennyezőanyag terhelésének csökkentése, a közcsatornán elvezetett szennyvíz biológiailag tisztított hányadának növelésével, a nyers szennyvíz teljes tápanyag eltávolításának biztosításával a Hódtó-Kis-tiszai csatorna ökológiai védelmében, környezeti állapotában bekövetkező romlás megakadályozása érdekében.

4 A projekt végére várhatóan m hosszúságú gyűjtőcsatorna épül ki, 711 tervezett bekötési számmal. Az átfogó cél elérésének módja a fejlesztendő tevékenység megvalósítása, azaz Hódmezővásárhely szennyvíztisztító telepének technológiai és iszapkezelési fejlesztése. Egy egészséges, tiszta település létrehozása, a projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának és környezeti fenntarthatóságának megteremtésével. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan tájékoztatni kívánja a környezetet a fejlesztés üteméről és előrehaladásáról. Ennek érdekében a célcsoportok, a megfelelő üzenetek és ennek eszközei meghatározásra kerülnek. A kommunikációs terv keretében bemutatásra kerül a projekt során megvalósuló nyilvánossággal kapcsolatos stratégia, az ezzel kapcsolatos programok és kommunikációs eszközök, melyek a projekt elfogadottságát, a környezet tájékoztatását kívánják biztosítani. 2. Célkitűzések meghatározása 2.1. Stratégiai célkitűzések Az átfogó célként megfogalmazható egy olyan település létrehozása, mely egészséges és tiszta (nem csak a szűk belvárosban, hanem a többi városrészen is), így Hódmezővásárhely megőrzi versenyképességét a régióban. Az alapinfrastruktúra teljes kiépítettsége, az életminőség javulása a csatornázási lehetőség biztosításával, ezáltal a város népességmegtartó képességének növelése. Hódmezővásárhely környezeti biztonságának megteremtése. A felszíni- és felszín alatti vizek védelmének biztosítása, felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása. A Fenntartható Fejlődés egyik alappillérének biztosítása a vizeink jó állapotban tartása, Európai Uniós irányelveknek való megfelelés. A csatornarendszeren összegyűjtött és megfelelő határértékekre tisztított szennyvíz a befogadó vízfolyásokba visszavezetve a vízgazdálkodási hasznosítást és fejlődést; valamint ökológiailag pozitív hatásokat eredményez. Ezen keresztül a fejlesztés hozzájárul a környezetvédelmi és vízügyi ágazat regionális fejlődéséhez. A hosszú távú szakmai, pénzügyi és intézményi fenntartathatóság biztosítása Kommunikációs célok Az elérni kívánt célok fontosságának hangsúlyozása a lakosság és egyéb fogyasztók felé (környezetvédelmi megfelelés fontossága). 4

5 Az Európai Uniós támogatás, az ÚMFT által megvalósuló projekt hirdetése. A fejlesztés mérföldköveinek ismertetése a közvetlenül és a közvetve érintettekkel. A környezettudatos szemlélet erősítése, a fenntartható fejlődés fontosságának hangsúlyozása. A pályázat sikerének hirdetése, pozitív szemlélet elérése. A tágabb környezet, más közösségek figyelem felkeltése Részcélok A városi lakosság környezeti feltételeinek javítása. Hódmezővásárhely turizmus adta lehetőségeinek maximális kihasználása. Potenciális befektetők figyelmének felkeltése. 3. Célcsoportok azonosítása Város és térség polgárai Döntéshozók Társadalmi szervezetek Közvetlenül érintett munkatársak Média (cikkek, rádió, tévé, online) Egyéb Már bekötéssel rendelkező lakossági fogyasztók Bekötéssel nem rendelkező, leendő lakossági fogyasztók Közszféra Szennyvíziszap elhelyezésével érintettek Egyéb fogyasztók Önkormányzati vezetők, politikai szereplők Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának vezetői, munkatársai Környezetvédelmi, Vízügyi szervek, hatóságok Felügyeleti szervek Civil szervezetek Természetvédelmi, környezetvédelmi szervezetek Esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek Önkormányzat dolgozói Projekt menedzsment szervezet A szennyvíztisztító telep dolgozói Helyi média Országos média Gazdasági partnerek Helyi vállalkozások Turisták 5

6 4. Kommunikációs stratégia Az Önkormányzat a projekt előkészítés során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek tesz eleget. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projekt előkészítés szakaszában Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs terv előkészítő szakaszában előírt tevékenységek valósulnak meg A projekt előkészítő szakasza A kommunikációs stratégia három időben elkülönülő szakaszból áll: - Kutatás időszaka - Tervezés időszaka - Előkészítés időszaka Kutatás időszaka Az első szakasz a menedzsment felállításától a tervezési munkák és a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának megkezdéséig tart. Fő kommunikációs feladat a lakosság tájékoztatása, a fejlesztés szükségességének hangsúlyozása. A helyi lakosság tájékoztatásának eszközeként a helyi médiában riportok készülnek a Vásárhelyi Televízió és a városi rádió (Rádió7) adásaiban, melyekkel a projekt állapotáról kaphatnak információt az érintettek. Ebben a szakaszban zajlik le a lakosság körében végzett közvélemény-kutatás, valamint a helyi civil szervezetek véleményének megismerése is, melyek alapján meghatározható a kommunikációs stratégia irányvonala. Ezek elemzésével fény derülhet az esetleges tájékoztatási hiányosságokra, komplett képet kapunk a lakosság eddigi informáltságáról a projekttel kapcsolatosan. Mindemellett elkészül a projekt válságkommunikácós terve, valamit a projekt menetrendjének összeállítása. Tervezés időszaka Ezen időszakban zajlanak le az egyeztetések a tervező és a kedvezményezett között, hogy a lehető legoptimálisabb beruházás valósuljon meg, mind környezeti, technológiai, pénzügyi és gazdasági igényeket kielégítve. Ezen időszakban készül el a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT), mely a projekt megvalósíthatóságát elemzi, valamint megmutatja a lehetséges alternatívákat és az azokkal elérhető hatékonyság és eredményesség mértékét. A tanulmány készítője és a tervező között folyamatos a kapcsolattartás.

7 Előkészítés időszaka Ezen időszakban még nagyobb hangsúly kap a beruházás állapotáról a folyamatos tájékoztatás, második fordulós pályázat beadása, a tervek állapota. Ennek eléréséhez nyomtatott tájékozató szórólapok terjesztését tervezzük a kishomoki lakosság körében, ugyanis ők érintettek közvetlenül a beruházás megvalósításában és számukra elengedhetetlen a megfelelő információ biztosítása. A szórólapokat 148x210 mm-es papírméretben, az Arculati kézikönyvben meghatározott formai elemek figyelembe vételével készíti el a PR vállalkozó. A színes tájékoztató szórólap 1000 példányszámban készül el és önkéntesek által jut el az érintett háztartásokba. Hirdetmények, tájékoztatók kerülnek kihelyezésre a Polgármesteri Hivatal frekventált, elsősorban ügyfelek fogadására, várakozására szolgáló tereiben. Sajtómegjelenések készülnek a projekt előrehaladásával, illetve a második fordulós pályázat állapotával kapcsolatosan a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában. A projekt iránt érdeklődők interneten is információt kaphatnak a projekt előrehaladásáról, ugyanis külön internetes honlap jön létre, melyen a projekttel kapcsolatos fontosabb mérföldkövek egy helyen lesznek megtekinthetőek és mindenki számára elérhetőek. A kommunikációs tevékenység során igénybe vett csatornák: Vásárhelyi Televízió Rádió7 Új Hódmezővásárhely Délvilág napilap A Rádió 7 a hódmezővásárhelyi kistérségben a legnagyobb hallgatottságú és lefedettségű helyi rádiója. A helyi televízióként a VTV (Vásárhelyi Televízió) rendelkezik hasonló lefedettséggel, illetve nézettséggel. A Rádió 7 az önkormányzattal kötött hatályos megállapodása alapján napi 3 alkalommal a híreket követően, de attól elválasztva, Önkormányzati hírek című hírblokkban közöl az önkormányzat által meghatározott tartalmakat. A VTV Képújságában naponta jelentet meg az önkormányzat által meghatározott tartalmakat. 7

8 Mind a Rádió7, mind a VTV bizonyos időközönként magazin típusú beszélgetéseket szervez, amelyben az önkormányzat által meghatározott témákat, az önkormányzat által meghatározott személyek mutatják be meghívott vendégként. A Rádió7 esetében ez 2 hetente 1 órás magazint jelent, a Vásárhelyi Televízió esetében eseti jelleggel kerül bemutatásra. Az Önkormányzat kiadványa az Új Hódmezővásárhely minden hónap utolsó szombatján jut el valamennyi hódmezővásárhelyi háztartásba. Ez a kiadvány a lakosok számára ingyenes. A megjelenő cikkek témáját az Önkormányzat határozza meg, az újság terjedelme 8 oldal, A/3 méretben. A Délvilág napilap Csongrád megye, azon belül kiemelten Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád települések és térségének napilapja. Az Önkormányzatnak nincs külön megállapodása a napilappal cikkek megjelenését illetően, hirdetéseket eseti jelleggel adunk fel. Napi szinten általában sajtóesemények, sajtótájékoztatók, közlemények alapján adnak tudósítást Hódmezővásárhely, Makó, Szentes és Csongrád települések eseményeiről, ennek megfelelően a környező városok Csongrád megyében is hírt kapnak Hódmezővásárhely eseményeiről, fontosabb történéseiről. A Délvilágot a Tiszántúlon terjesztik a Délmagyarország napilap mutációjaként. A MATESZ publikus adatai alapján a Délmagyarország-Délvilág lapok (összevont példányszám) megjelenési átlaga a III. negyedévben: db a nettó nyomott példányszám db az összes terjesztett példányszám. Mivel nagy példányszámú lapról van szó, az újság fontos csatornának számít a sajtóesemények, sajtómegjelenések szempontjából, hiszen a térségben ez az egyetlen ilyen nagy példányszámban megjelenő napilap, amely más városokban is hírt ad a helyi eseményekről. A honlapon az Önkormányzat hírei jelennek korlátlan mennyisében, a a Rádió 7 internetes portálja. A a Délmagyarország-Délvilág internetes oldala. 8

9 4. 2. Projekt megvalósítási szakasz Az előkészítési szakaszhoz hasonlóan a projekt megvalósítás időszakában, vagyis a projekt második fordulós szakaszában is nagy hangsúlyt kap a helyi lakosság tájékoztatása. A tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt megvalósítás egyes mérföldköveinek előrehaladásáról a folyamatos tájékoztatás, valamint a projekt infrastruktúrális és környezeti hatásainak, illetve a bekövetkező pozitív változások tudatosítása a célcsoportban. A következőkben leírt tájékoztatási tevékenységek megvalósítása: Sajtótájékoztató a projekt indításáról A sajtótájékoztató célja a projekt indulásának minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. Hódmezővásárhely meglévő médiakapcsolataira építve szervezi meg a sajtótájékoztatót, amelynek keretében a projekt bemutatásra kerül. Meghívásra kerül a teljes helyi sajtó, valamint regionális sajtó. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról A sajtótájékoztatót követően a regionális média, különösen a hódmezővásárhelyi kistérségben megjelenő napi-, heti- vagy havilapok, és on-line médiumok részére sajtóközlemény kerül kibocsátásra. Sajtóesemények szervezése a. Ünnepélyes eseményekhez A szennyvíz beruházás során több olyan jelentős esemény, mérföldkő is meghatározható, amelyekhez kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezhető. Ilyen potenciális események a következők: Beruházás megkezdése Beruházás befejezése b. Sajtómegjelenés generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában A fontosabb mérföldkövekről, eseményekről készített sajtóközlemény a helyi és regionális nyomtatott, elektronikus és on-line média részére is elérhető lesz. A nyomtatott média közül különösen a helyi napilapok, havilapok jelentik a célcsoportot. Az elektronikus médiában a térségben fogható rádió és televízió adók (Rádió7 és Vásárhelyi TV), valamint az on-line média számára is megküldésre kerül a tájékoztató. 9

10 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A tájékoztatás hatékonyságának mérésére alkalmazható eszköz a sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése. Ez az eszköz alkalmas a projekttel kapcsolatos kommunikáció ellenőrzésére, és jelzi, hogy milyen téren szükséges a kommunikációs tevékenység módosítása. Az elemzés kiterjed a nyomtatott, az elektronikus, valamint az on-line média megjelenésekre. Az elemzés főbb szempontjai a következők: a. Hány cikk jelent meg a projekttel kapcsolatban? b. Mekkora elérésű médiumokban jelentek meg az egyes hírek? c. Mennyire fő helyen jelentek meg? d. Milyen kommentálást kaptak a kiküldött híranyagok? A beruházás helyszínén A típusú hirdetőtábla elhelyezése A szennyvíztisztító telep egyik megfelelő pontján, valamint Kishomok városrészen az NFÜ Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatószerint, az ÚMFT arculati kézikönyvének előírásait figyelembe véve 6x3 méteres A típusú hirdetőtábla kerül elhelyezésre. Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment A megvalósítás során fontos feladat a kockázatok és válsághelyzetek figyelése, a korábban beazonosított kockázatokra való reagálás előkészítése. A krízismenedzsmentre való felkészülés legfontosabb eleme a válságkezelésért felelősök kijelölése és felkészítése. Megvalósítás szakaszában is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, annak érdekében, hogy a projekt menetét nyomon követhessék és elkerüljük az esetleges tájékoztatási hiányosságokból (rosszindulatú híresztelések, félreértések) eredő kockázatokat. Ha változik a megvalósítás menete a lakosság haladéktalanul tájékoztatást kap a helyi sajtón keresztül. Információs anyagok, kiadványok készítése A projekt célcsoportja Hódmezővásárhely város Kishomok városrész lakossága. A fejlesztéssel kapcsolatosan információs anyagok és kiadványok segítségével igyekszünk bemutatni számukra a megvalósuló beruházás helyzetét. 10

11 Fotódokumentáció készítése Fényképekkel dokumentálhatóvá válik a projekt megvalósítás folyamata, a kivitelezés és a létrehozott eredmények. A fotódokumentáció során készített fotók egyrészt a műszaki előrehaladás dokumentálására, másrészt a tájékoztató kiadványok, sajtóanyagok kiegészítőjeként kerülnek felhasználásra. Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott uniós arculati elemekkel A megvalósuló projektet hirdetve terjesztésre kerül kisebb értékű szóró-reklámajándék a fejlesztéssel érintett lakosság számára. Előzetes elképzelések szerint praktikus és jól hasznosítható reklámtárgy népszerűsítést tervezzük, melynek pontos meghatározására a második fordulós közbeszerzés során nyílik lehetőség. Tájékoztatás a kedvezményezett hivatalos honlapján A város honlapja, jelenleg is beszámol minden, a települést érintő fontosabb eseményről. A projekttel kapcsolatos tájékoztató írások minden esetben felhívják a figyelmet arra, hogy a projekt megvalósítását az EU támogatja. Az Arculati kézikönyvben meghatározott, honlapra vonatkozó kötelező tartalmi és formai elemek figyelembevételével valósul meg a tájékoztatás A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtónyilvános ünnepélyes projekt záró / átadó megnyitó rendezvény szervezése Az újonnan kiépítendő csatorna-szakasz rákapcsolása a meglévő hálózatra, valamint a szennyvíztisztító telep tecnológai korszerűsítése ünnepélyes eseményként kerül megszervezése. Ez az alkalom jelenti a kivitelezés befejezését. Az esemény célja, hogy az érintetteknek és az érdeklődőknek bemutassa a megvalósult projektet egészen a kezdetektől. Sajtómegjelenés generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Az átadó ünnepségről és az ott elhangzottakról sajtóközlemény készül, amely eljuttatásra kerül a helyi és regionális nyomtatott, elektronikus és on-line médiumoknak. Nyílt nap, ügyfelek, partnerek, lakosság stb. részére Nyílt nap keretében bemutatásra kerül az szennyvíz-kezelés technológiai folyamata és a szennyvíztisztító telep. Előadás keretében kerül bemutatásra a projekt, a kezdeti szakasztól a 11

12 egészen megvalósítás végéig az egyes fontosebb mérföldköveken végighaladva, a fotodokumentációt felhasználva. A beruházás helyszínén D típusú emlékeztető tábla elhelyezése A szennyvíztisztító telep arra alkalmas helyszínén, valamint Kishomok városrészen az NFÜ Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban foglaltaknak megfelelően, az ÚMFT arculati kézikönyvének előírásait figyelembe véve D típusú emlékeztető tábla kerül elhelyezésre. 5. Célcsoportok Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz Város és térség polgárai Döntéshozók Társadalmi szervezetek Közvetlenül érintett munkatársak Európai Uniós elveknek való megfelelés, kötelezések teljesítése, korszerű szennyvízkezelés fontossága. Az alapinfrastruktúra növekszik, az életminőség javulása várható (kellemetlen bűzhatások megszűnése). Környezetvédelmi fenntarthatóság, élhetőbb települési környezet. EU által támogatott beruházás, finanszírozási körülmények, infrastruktúra fejlődése, a beruházás fontosságának kiemelése, környezeti elemek védelme valósul meg, Fenntartható fejlődés alapelvének érvényesítése. Véleményük meghallgatása, partneri viszony kialakítása; a projekt megvalósulásának környezetvédelmi fontossága; egyes mérföldkövek megvalósulásának ideje. A projekt menetrendje, a beruházással kapcsolatos események, mérföldkövek. A Sajtómegjelenés Közvélemény kutatás Nyomtatott brosúrák, kiadványok Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények Weboldal Lakossági fórum Weboldal Nyomtatott kiadványok Sajtótájékoztatók Sajtómegjelenések Weboldal Információs kiadványok Sajtómegjelenések Személyes találkozó Belső kommunikációs eszközök 12

13 Média Egyéb fejlesztendő tevékenység fontossága. A projekt az Európai Unió és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg a Környezet és Energia Operatív Program keretében, a beruházás szükségszerűségének és eredményének ismertetése Az infrastruktúra fejlődése, vonzó települési környezet, környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, fenntartható fejlődés biztosítása Háttéranyagok Prezentációk Interjúk Sajtómegjelenések Sajtótájékoztatók Weboldal Sajtóesemények Belföldi tanulmányi út Weboldal Információs anyagok Sajtómegjelenés Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények 13

14 6. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Tervezi a használatát? Igen Nem Célérték (darab) Lehetséges kockázatok felmérése X 1 Válságkommunikációs terv készítése X 1 Véleményvezérek azonosítása, interjúk X 1 Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése X 1 Közvélemény kutatás X 1 Hatástanulmány készítése X 1 Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése X 1 Projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése X 1 Kommunikációs terv X 1 A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel X 1 A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében X 1 Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában X 2 Sajtóesemények szervezése X 1 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése X 1 Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény X 0 esetén Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése X 1 Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése X 1 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése X 1 Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók X 1

15 7. Időzítési terv Feladat/eszköz Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv Véleményvezérek azonosítása, interjúk Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése Közvélemény kutatás Hatástanulmány készítése Korábbi média megjelenések összegyűjtése és elemzése Projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjának összegyűjtése Kommunikációs terv A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtóesemények szervezése Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók Időzítés VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Folyamatos

16 8. Kivitelezés módja A kommunikációs feladatok elvégzésére és a nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat PR tevékenységet végző szervezettel kötött szerződést. A projekttel kapcsolatban felmerült kommunikációs és PR feladatokat a Polgármesteri Hivatal külső kommunikációért és a sajtóval való kapcsolattartásért felelős munkatársával, valamint a projektmenedzsment szervezet munkatársaival együttműködésben kell elvégezni. 9. Költségterv Tevékenység Lehetséges kockázatok felmérése, kockázatelemzés Válságkommunikációs terv Véleményvezérek azonosítása, interjúk Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése érdekében civil fórum összehívása Közvélemény kutatás Hatástanulmány készítése Korábbi média megjelenések összegyűjtése elemzése Projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjának összegyűjtése Kommunikációs terv A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtóesemények szervezése Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók Összköltség Nettó költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 16

17 10. Értékelés A projekt előkészítési szakaszának végén a kommunikációs munka értékelésre kerül. Az értékelés a következő módszerekkel történik: Eszköz Közvélemény kutatás Médiakutatás Honlap Sajtóesemények, rendezvények Hirdetmények kihelyezése Értékelési módszer Kérdőívek kiértékelése Megjelent cikkek, tudósítások elemzése (megjelenés szám, hányadok oldalon jelent meg) Mekkora példányszámú médiumokban jelent meg Újságírói visszajelzések Látogatási szám Meghívottak részvételi aránya Visszajelzések, feltett kérdések Személyes visszajelzések, hatásuk mérése hány ember hivatkozik rájuk 17

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0009 azonosító

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda KOMMUNIKÁCIÓS TERV Projektgazda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 Pályázat címe TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉS SZÁMA: 134&/2013, MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KONDOROS TELEPÜLÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉ5 A MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Részletesebben

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései 2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése) Rész-ajánlat (Név/ n.a) Közbeszerzési eljárás típusa A közbeszerzéshez

Részletesebben

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014.

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014. Kommunikációs Terv Az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken keretében megvalósuló ÉAOP-5..2/D3-2-202-000azonosító

Részletesebben

Cselekvési (kommunikációs) terv

Cselekvési (kommunikációs) terv Cselekvési (kommunikációs) terv Dombóvár és térsége ivóvízminőség - javító program KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 Készítette: Geo-Gráf Kft. 2012 1 TARTALOM Tartalom... 2 I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. CÉLKITŰZÉSEK...

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Kommunikációs (cselekvési) terv KEOP 1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú támogatási szerződéshez A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán Projektgazda: Paks

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

Kommunikációs terv. Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt. (KEOP 1-2-0/09-11-2011-0021 pályázat)

Kommunikációs terv. Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt. (KEOP 1-2-0/09-11-2011-0021 pályázat) Kommunikációs terv Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt (KEOP 1-2-0/09-11-2011-0021 pályázat) Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 Keretek... 4 A projekt rövid összefoglalója...

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

KÖZOP

KÖZOP KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 28. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT Projektmenedzsment szervezet felállítása PR PIU szervezet/tagok PR feladatok végzése a kommunikációs terv alapján PIU szervezet, ill. tagjainak Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2013 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2013.06.01. 0 TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Háry László Általános Iskola referencia-intézményi céljai 2. A kommunikációs

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI) TERV

KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI) TERV Projekt azonosító: KEOP-5.7.0/15-2015-0156 Projekt címe: A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium energetikai korszerűsítése JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI)

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Kommunikációs terv 2012

Kommunikációs terv 2012 Kommunikációs terv 2012 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Hálózati tanulás-referencia intézményi fejlesztés Az óvodai nevelés dimenziói a I. században (Saját fejlesztésű alternatív program szerint

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040 Médium: Gödöllő regionális Hírportál Megjelenés ideje: 2008.07.23. Web: http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop- %E2%80%93120-1f-2008-0040 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F-

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA. A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA. A projekt azonosító száma: KEOP-7.1. KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-7..0/-20-000 A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló beruházáshoz

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTI KOMMUNIKÁCIÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG. Forró Anita DARFÜ Nonprofit Kft.

KEDVEZMÉNYEZETTI KOMMUNIKÁCIÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG. Forró Anita DARFÜ Nonprofit Kft. KEDVEZMÉNYEZETTI KOMMUNIKÁCIÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG Forró Anita DARFÜ Nonprofit Kft. ALAPDOKUMENTUMOK ÚSZT ARCULATI KÉZIKÖNYV (ÚSZT-AK) KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI(ÚSZT- KTK)

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Zöld kapu c. projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, kötelező

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Az előadás témakörei 1. EU-s kötelezettség, derogációs kötelezettség

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 27905/2015 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 27905/2015 CPV Kód: ; ; ; 2.SZM-Vállalkozási szerződés - Tájékoztatási és lakossági szemléletformálási feladatok ellátása Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel tárgyú KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN Jelenlegi helyzet Lovasberény a Közép-Dunántúlon, Fejér

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035)

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 Sajtó-nyilvános, ünnepélyes projektnyitó rendezvény Helyszín: Simontornya Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2./09-2009-0011 KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 4 I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 5 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben