KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26."

Átírás

1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés Célkitűzések meghatározása Stratégiai célkitűzések Kommunikációs célok Részcélok Célcsoportok azonosítása Kommunikációs stratégia A projekt előkészítő szakasza Projekt megvalósítási szakasz A projekt megvalósítását követő szakasz Célcsoportok A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Időzítési terv Kivitelezés módja Költségterv Értékelés...17

3 1. Helyzetelemzés Hódmezővásárhely közmű ellátottsága szinte teljesnek tekinthető a víziközművek kivételével. Jelenleg léteznek olyan városrészek, amelyek egyáltalán nem csatornázottak. Ezeken a városrészeken a szikkasztásos módszerrel kezelik a keletkező szennyvizet, mely a környezet szempontjából káros. A másik probléma, hogy a jelenlegi szennyvíztisztító telep működése során nem tudja teljesíteni az előírt környezetvédelmi határértékeket, technológiailag elavult, melynek súlyos környezet-ökológiai következményei lehetnek, valamint ha a probléma nem kerül megoldásra, környezetvédelmi bírságokra is lehet számítani. A határértékek betartásához elengedhetetlen a szennyvíztisztító telep kapacitásának növelése és az alkalmazott technológia korszerűsítése, ami jobban megfelel a napi ingadozások kezeléséhez. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért kidolgozta a Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása című projektet a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint az élhetőbb települési környezet kialakítása érdekében. A szennyvízelvezetési és tisztítási program középpontjában a környezetvédelem, valamint az infrastruktúra fejlesztése áll. Manapság elvárható, hogy olyan lakókörnyezetben éljünk, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldott korszerű technológiák segítségével. A projekt megvalósítása során a talaj és talajvíz további szennyezése megszüntethetővé válik, továbbá az érintett településrészeken javul az élet- és környezetminőség is, valamint a fenntartható fejlődés egyik alappillére a környezetünk védelme és a vizeink jó állapotban tartása is biztosítottá válhat. A projekt másik célja, hogy a térség népesség megtartó képessége növekedjen. A fiatal népesség számára a város vonzóvá váljon, hogy Hódmezővásárhely meg tudja őrizni versenyképességét, amelyhez az infrastruktúra teljes körű kiépítése is hozzájárul. A modern, minőséges környezeti állapot kialakításával lehetővé válik a helyi identitás erősítése, mert az emberek szívesebben élnek olyan környezetben, amelynek a lakossági infrastrukturális környezete fejlett. Környezetvédelmi és ökológiai cél a szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosítása, a befogadó szennyezőanyag terhelésének csökkentése, a közcsatornán elvezetett szennyvíz biológiailag tisztított hányadának növelésével, a nyers szennyvíz teljes tápanyag eltávolításának biztosításával a Hódtó-Kis-tiszai csatorna ökológiai védelmében, környezeti állapotában bekövetkező romlás megakadályozása érdekében.

4 A projekt végére várhatóan m hosszúságú gyűjtőcsatorna épül ki, 711 tervezett bekötési számmal. Az átfogó cél elérésének módja a fejlesztendő tevékenység megvalósítása, azaz Hódmezővásárhely szennyvíztisztító telepének technológiai és iszapkezelési fejlesztése. Egy egészséges, tiszta település létrehozása, a projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának és környezeti fenntarthatóságának megteremtésével. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan tájékoztatni kívánja a környezetet a fejlesztés üteméről és előrehaladásáról. Ennek érdekében a célcsoportok, a megfelelő üzenetek és ennek eszközei meghatározásra kerülnek. A kommunikációs terv keretében bemutatásra kerül a projekt során megvalósuló nyilvánossággal kapcsolatos stratégia, az ezzel kapcsolatos programok és kommunikációs eszközök, melyek a projekt elfogadottságát, a környezet tájékoztatását kívánják biztosítani. 2. Célkitűzések meghatározása 2.1. Stratégiai célkitűzések Az átfogó célként megfogalmazható egy olyan település létrehozása, mely egészséges és tiszta (nem csak a szűk belvárosban, hanem a többi városrészen is), így Hódmezővásárhely megőrzi versenyképességét a régióban. Az alapinfrastruktúra teljes kiépítettsége, az életminőség javulása a csatornázási lehetőség biztosításával, ezáltal a város népességmegtartó képességének növelése. Hódmezővásárhely környezeti biztonságának megteremtése. A felszíni- és felszín alatti vizek védelmének biztosítása, felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása. A Fenntartható Fejlődés egyik alappillérének biztosítása a vizeink jó állapotban tartása, Európai Uniós irányelveknek való megfelelés. A csatornarendszeren összegyűjtött és megfelelő határértékekre tisztított szennyvíz a befogadó vízfolyásokba visszavezetve a vízgazdálkodási hasznosítást és fejlődést; valamint ökológiailag pozitív hatásokat eredményez. Ezen keresztül a fejlesztés hozzájárul a környezetvédelmi és vízügyi ágazat regionális fejlődéséhez. A hosszú távú szakmai, pénzügyi és intézményi fenntartathatóság biztosítása Kommunikációs célok Az elérni kívánt célok fontosságának hangsúlyozása a lakosság és egyéb fogyasztók felé (környezetvédelmi megfelelés fontossága). 4

5 Az Európai Uniós támogatás, az ÚMFT által megvalósuló projekt hirdetése. A fejlesztés mérföldköveinek ismertetése a közvetlenül és a közvetve érintettekkel. A környezettudatos szemlélet erősítése, a fenntartható fejlődés fontosságának hangsúlyozása. A pályázat sikerének hirdetése, pozitív szemlélet elérése. A tágabb környezet, más közösségek figyelem felkeltése Részcélok A városi lakosság környezeti feltételeinek javítása. Hódmezővásárhely turizmus adta lehetőségeinek maximális kihasználása. Potenciális befektetők figyelmének felkeltése. 3. Célcsoportok azonosítása Város és térség polgárai Döntéshozók Társadalmi szervezetek Közvetlenül érintett munkatársak Média (cikkek, rádió, tévé, online) Egyéb Már bekötéssel rendelkező lakossági fogyasztók Bekötéssel nem rendelkező, leendő lakossági fogyasztók Közszféra Szennyvíziszap elhelyezésével érintettek Egyéb fogyasztók Önkormányzati vezetők, politikai szereplők Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának vezetői, munkatársai Környezetvédelmi, Vízügyi szervek, hatóságok Felügyeleti szervek Civil szervezetek Természetvédelmi, környezetvédelmi szervezetek Esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek Önkormányzat dolgozói Projekt menedzsment szervezet A szennyvíztisztító telep dolgozói Helyi média Országos média Gazdasági partnerek Helyi vállalkozások Turisták 5

6 4. Kommunikációs stratégia Az Önkormányzat a projekt előkészítés során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek tesz eleget. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projekt előkészítés szakaszában Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs terv előkészítő szakaszában előírt tevékenységek valósulnak meg A projekt előkészítő szakasza A kommunikációs stratégia három időben elkülönülő szakaszból áll: - Kutatás időszaka - Tervezés időszaka - Előkészítés időszaka Kutatás időszaka Az első szakasz a menedzsment felállításától a tervezési munkák és a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának megkezdéséig tart. Fő kommunikációs feladat a lakosság tájékoztatása, a fejlesztés szükségességének hangsúlyozása. A helyi lakosság tájékoztatásának eszközeként a helyi médiában riportok készülnek a Vásárhelyi Televízió és a városi rádió (Rádió7) adásaiban, melyekkel a projekt állapotáról kaphatnak információt az érintettek. Ebben a szakaszban zajlik le a lakosság körében végzett közvélemény-kutatás, valamint a helyi civil szervezetek véleményének megismerése is, melyek alapján meghatározható a kommunikációs stratégia irányvonala. Ezek elemzésével fény derülhet az esetleges tájékoztatási hiányosságokra, komplett képet kapunk a lakosság eddigi informáltságáról a projekttel kapcsolatosan. Mindemellett elkészül a projekt válságkommunikácós terve, valamit a projekt menetrendjének összeállítása. Tervezés időszaka Ezen időszakban zajlanak le az egyeztetések a tervező és a kedvezményezett között, hogy a lehető legoptimálisabb beruházás valósuljon meg, mind környezeti, technológiai, pénzügyi és gazdasági igényeket kielégítve. Ezen időszakban készül el a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT), mely a projekt megvalósíthatóságát elemzi, valamint megmutatja a lehetséges alternatívákat és az azokkal elérhető hatékonyság és eredményesség mértékét. A tanulmány készítője és a tervező között folyamatos a kapcsolattartás.

7 Előkészítés időszaka Ezen időszakban még nagyobb hangsúly kap a beruházás állapotáról a folyamatos tájékoztatás, második fordulós pályázat beadása, a tervek állapota. Ennek eléréséhez nyomtatott tájékozató szórólapok terjesztését tervezzük a kishomoki lakosság körében, ugyanis ők érintettek közvetlenül a beruházás megvalósításában és számukra elengedhetetlen a megfelelő információ biztosítása. A szórólapokat 148x210 mm-es papírméretben, az Arculati kézikönyvben meghatározott formai elemek figyelembe vételével készíti el a PR vállalkozó. A színes tájékoztató szórólap 1000 példányszámban készül el és önkéntesek által jut el az érintett háztartásokba. Hirdetmények, tájékoztatók kerülnek kihelyezésre a Polgármesteri Hivatal frekventált, elsősorban ügyfelek fogadására, várakozására szolgáló tereiben. Sajtómegjelenések készülnek a projekt előrehaladásával, illetve a második fordulós pályázat állapotával kapcsolatosan a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában. A projekt iránt érdeklődők interneten is információt kaphatnak a projekt előrehaladásáról, ugyanis külön internetes honlap jön létre, melyen a projekttel kapcsolatos fontosabb mérföldkövek egy helyen lesznek megtekinthetőek és mindenki számára elérhetőek. A kommunikációs tevékenység során igénybe vett csatornák: Vásárhelyi Televízió Rádió7 Új Hódmezővásárhely Délvilág napilap A Rádió 7 a hódmezővásárhelyi kistérségben a legnagyobb hallgatottságú és lefedettségű helyi rádiója. A helyi televízióként a VTV (Vásárhelyi Televízió) rendelkezik hasonló lefedettséggel, illetve nézettséggel. A Rádió 7 az önkormányzattal kötött hatályos megállapodása alapján napi 3 alkalommal a híreket követően, de attól elválasztva, Önkormányzati hírek című hírblokkban közöl az önkormányzat által meghatározott tartalmakat. A VTV Képújságában naponta jelentet meg az önkormányzat által meghatározott tartalmakat. 7

8 Mind a Rádió7, mind a VTV bizonyos időközönként magazin típusú beszélgetéseket szervez, amelyben az önkormányzat által meghatározott témákat, az önkormányzat által meghatározott személyek mutatják be meghívott vendégként. A Rádió7 esetében ez 2 hetente 1 órás magazint jelent, a Vásárhelyi Televízió esetében eseti jelleggel kerül bemutatásra. Az Önkormányzat kiadványa az Új Hódmezővásárhely minden hónap utolsó szombatján jut el valamennyi hódmezővásárhelyi háztartásba. Ez a kiadvány a lakosok számára ingyenes. A megjelenő cikkek témáját az Önkormányzat határozza meg, az újság terjedelme 8 oldal, A/3 méretben. A Délvilág napilap Csongrád megye, azon belül kiemelten Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád települések és térségének napilapja. Az Önkormányzatnak nincs külön megállapodása a napilappal cikkek megjelenését illetően, hirdetéseket eseti jelleggel adunk fel. Napi szinten általában sajtóesemények, sajtótájékoztatók, közlemények alapján adnak tudósítást Hódmezővásárhely, Makó, Szentes és Csongrád települések eseményeiről, ennek megfelelően a környező városok Csongrád megyében is hírt kapnak Hódmezővásárhely eseményeiről, fontosabb történéseiről. A Délvilágot a Tiszántúlon terjesztik a Délmagyarország napilap mutációjaként. A MATESZ publikus adatai alapján a Délmagyarország-Délvilág lapok (összevont példányszám) megjelenési átlaga a III. negyedévben: db a nettó nyomott példányszám db az összes terjesztett példányszám. Mivel nagy példányszámú lapról van szó, az újság fontos csatornának számít a sajtóesemények, sajtómegjelenések szempontjából, hiszen a térségben ez az egyetlen ilyen nagy példányszámban megjelenő napilap, amely más városokban is hírt ad a helyi eseményekről. A honlapon az Önkormányzat hírei jelennek korlátlan mennyisében, a a Rádió 7 internetes portálja. A a Délmagyarország-Délvilág internetes oldala. 8

9 4. 2. Projekt megvalósítási szakasz Az előkészítési szakaszhoz hasonlóan a projekt megvalósítás időszakában, vagyis a projekt második fordulós szakaszában is nagy hangsúlyt kap a helyi lakosság tájékoztatása. A tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt megvalósítás egyes mérföldköveinek előrehaladásáról a folyamatos tájékoztatás, valamint a projekt infrastruktúrális és környezeti hatásainak, illetve a bekövetkező pozitív változások tudatosítása a célcsoportban. A következőkben leírt tájékoztatási tevékenységek megvalósítása: Sajtótájékoztató a projekt indításáról A sajtótájékoztató célja a projekt indulásának minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. Hódmezővásárhely meglévő médiakapcsolataira építve szervezi meg a sajtótájékoztatót, amelynek keretében a projekt bemutatásra kerül. Meghívásra kerül a teljes helyi sajtó, valamint regionális sajtó. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról A sajtótájékoztatót követően a regionális média, különösen a hódmezővásárhelyi kistérségben megjelenő napi-, heti- vagy havilapok, és on-line médiumok részére sajtóközlemény kerül kibocsátásra. Sajtóesemények szervezése a. Ünnepélyes eseményekhez A szennyvíz beruházás során több olyan jelentős esemény, mérföldkő is meghatározható, amelyekhez kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezhető. Ilyen potenciális események a következők: Beruházás megkezdése Beruházás befejezése b. Sajtómegjelenés generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában A fontosabb mérföldkövekről, eseményekről készített sajtóközlemény a helyi és regionális nyomtatott, elektronikus és on-line média részére is elérhető lesz. A nyomtatott média közül különösen a helyi napilapok, havilapok jelentik a célcsoportot. Az elektronikus médiában a térségben fogható rádió és televízió adók (Rádió7 és Vásárhelyi TV), valamint az on-line média számára is megküldésre kerül a tájékoztató. 9

10 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése A tájékoztatás hatékonyságának mérésére alkalmazható eszköz a sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése. Ez az eszköz alkalmas a projekttel kapcsolatos kommunikáció ellenőrzésére, és jelzi, hogy milyen téren szükséges a kommunikációs tevékenység módosítása. Az elemzés kiterjed a nyomtatott, az elektronikus, valamint az on-line média megjelenésekre. Az elemzés főbb szempontjai a következők: a. Hány cikk jelent meg a projekttel kapcsolatban? b. Mekkora elérésű médiumokban jelentek meg az egyes hírek? c. Mennyire fő helyen jelentek meg? d. Milyen kommentálást kaptak a kiküldött híranyagok? A beruházás helyszínén A típusú hirdetőtábla elhelyezése A szennyvíztisztító telep egyik megfelelő pontján, valamint Kishomok városrészen az NFÜ Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatószerint, az ÚMFT arculati kézikönyvének előírásait figyelembe véve 6x3 méteres A típusú hirdetőtábla kerül elhelyezésre. Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment A megvalósítás során fontos feladat a kockázatok és válsághelyzetek figyelése, a korábban beazonosított kockázatokra való reagálás előkészítése. A krízismenedzsmentre való felkészülés legfontosabb eleme a válságkezelésért felelősök kijelölése és felkészítése. Megvalósítás szakaszában is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, annak érdekében, hogy a projekt menetét nyomon követhessék és elkerüljük az esetleges tájékoztatási hiányosságokból (rosszindulatú híresztelések, félreértések) eredő kockázatokat. Ha változik a megvalósítás menete a lakosság haladéktalanul tájékoztatást kap a helyi sajtón keresztül. Információs anyagok, kiadványok készítése A projekt célcsoportja Hódmezővásárhely város Kishomok városrész lakossága. A fejlesztéssel kapcsolatosan információs anyagok és kiadványok segítségével igyekszünk bemutatni számukra a megvalósuló beruházás helyzetét. 10

11 Fotódokumentáció készítése Fényképekkel dokumentálhatóvá válik a projekt megvalósítás folyamata, a kivitelezés és a létrehozott eredmények. A fotódokumentáció során készített fotók egyrészt a műszaki előrehaladás dokumentálására, másrészt a tájékoztató kiadványok, sajtóanyagok kiegészítőjeként kerülnek felhasználásra. Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott uniós arculati elemekkel A megvalósuló projektet hirdetve terjesztésre kerül kisebb értékű szóró-reklámajándék a fejlesztéssel érintett lakosság számára. Előzetes elképzelések szerint praktikus és jól hasznosítható reklámtárgy népszerűsítést tervezzük, melynek pontos meghatározására a második fordulós közbeszerzés során nyílik lehetőség. Tájékoztatás a kedvezményezett hivatalos honlapján A város honlapja, jelenleg is beszámol minden, a települést érintő fontosabb eseményről. A projekttel kapcsolatos tájékoztató írások minden esetben felhívják a figyelmet arra, hogy a projekt megvalósítását az EU támogatja. Az Arculati kézikönyvben meghatározott, honlapra vonatkozó kötelező tartalmi és formai elemek figyelembevételével valósul meg a tájékoztatás A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtónyilvános ünnepélyes projekt záró / átadó megnyitó rendezvény szervezése Az újonnan kiépítendő csatorna-szakasz rákapcsolása a meglévő hálózatra, valamint a szennyvíztisztító telep tecnológai korszerűsítése ünnepélyes eseményként kerül megszervezése. Ez az alkalom jelenti a kivitelezés befejezését. Az esemény célja, hogy az érintetteknek és az érdeklődőknek bemutassa a megvalósult projektet egészen a kezdetektől. Sajtómegjelenés generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Az átadó ünnepségről és az ott elhangzottakról sajtóközlemény készül, amely eljuttatásra kerül a helyi és regionális nyomtatott, elektronikus és on-line médiumoknak. Nyílt nap, ügyfelek, partnerek, lakosság stb. részére Nyílt nap keretében bemutatásra kerül az szennyvíz-kezelés technológiai folyamata és a szennyvíztisztító telep. Előadás keretében kerül bemutatásra a projekt, a kezdeti szakasztól a 11

12 egészen megvalósítás végéig az egyes fontosebb mérföldköveken végighaladva, a fotodokumentációt felhasználva. A beruházás helyszínén D típusú emlékeztető tábla elhelyezése A szennyvíztisztító telep arra alkalmas helyszínén, valamint Kishomok városrészen az NFÜ Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban foglaltaknak megfelelően, az ÚMFT arculati kézikönyvének előírásait figyelembe véve D típusú emlékeztető tábla kerül elhelyezésre. 5. Célcsoportok Fő célcsoportok Üzenetek Eszköz Város és térség polgárai Döntéshozók Társadalmi szervezetek Közvetlenül érintett munkatársak Európai Uniós elveknek való megfelelés, kötelezések teljesítése, korszerű szennyvízkezelés fontossága. Az alapinfrastruktúra növekszik, az életminőség javulása várható (kellemetlen bűzhatások megszűnése). Környezetvédelmi fenntarthatóság, élhetőbb települési környezet. EU által támogatott beruházás, finanszírozási körülmények, infrastruktúra fejlődése, a beruházás fontosságának kiemelése, környezeti elemek védelme valósul meg, Fenntartható fejlődés alapelvének érvényesítése. Véleményük meghallgatása, partneri viszony kialakítása; a projekt megvalósulásának környezetvédelmi fontossága; egyes mérföldkövek megvalósulásának ideje. A projekt menetrendje, a beruházással kapcsolatos események, mérföldkövek. A Sajtómegjelenés Közvélemény kutatás Nyomtatott brosúrák, kiadványok Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények Weboldal Lakossági fórum Weboldal Nyomtatott kiadványok Sajtótájékoztatók Sajtómegjelenések Weboldal Információs kiadványok Sajtómegjelenések Személyes találkozó Belső kommunikációs eszközök 12

13 Média Egyéb fejlesztendő tevékenység fontossága. A projekt az Európai Unió és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg a Környezet és Energia Operatív Program keretében, a beruházás szükségszerűségének és eredményének ismertetése Az infrastruktúra fejlődése, vonzó települési környezet, környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, fenntartható fejlődés biztosítása Háttéranyagok Prezentációk Interjúk Sajtómegjelenések Sajtótájékoztatók Weboldal Sajtóesemények Belföldi tanulmányi út Weboldal Információs anyagok Sajtómegjelenés Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények 13

14 6. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Tervezi a használatát? Igen Nem Célérték (darab) Lehetséges kockázatok felmérése X 1 Válságkommunikációs terv készítése X 1 Véleményvezérek azonosítása, interjúk X 1 Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése X 1 Közvélemény kutatás X 1 Hatástanulmány készítése X 1 Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése X 1 Projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése X 1 Kommunikációs terv X 1 A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel X 1 A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében X 1 Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában X 2 Sajtóesemények szervezése X 1 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése X 1 Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény X 0 esetén Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése X 1 Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése X 1 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése X 1 Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók X 1

15 7. Időzítési terv Feladat/eszköz Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv Véleményvezérek azonosítása, interjúk Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése Közvélemény kutatás Hatástanulmány készítése Korábbi média megjelenések összegyűjtése és elemzése Projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjának összegyűjtése Kommunikációs terv A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtóesemények szervezése Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók Időzítés VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Folyamatos

16 8. Kivitelezés módja A kommunikációs feladatok elvégzésére és a nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat PR tevékenységet végző szervezettel kötött szerződést. A projekttel kapcsolatban felmerült kommunikációs és PR feladatokat a Polgármesteri Hivatal külső kommunikációért és a sajtóval való kapcsolattartásért felelős munkatársával, valamint a projektmenedzsment szervezet munkatársaival együttműködésben kell elvégezni. 9. Költségterv Tevékenység Lehetséges kockázatok felmérése, kockázatelemzés Válságkommunikációs terv Véleményvezérek azonosítása, interjúk Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése érdekében civil fórum összehívása Közvélemény kutatás Hatástanulmány készítése Korábbi média megjelenések összegyűjtése elemzése Projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjának összegyűjtése Kommunikációs terv A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtóesemények szervezése Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók Összköltség Nettó költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 16

17 10. Értékelés A projekt előkészítési szakaszának végén a kommunikációs munka értékelésre kerül. Az értékelés a következő módszerekkel történik: Eszköz Közvélemény kutatás Médiakutatás Honlap Sajtóesemények, rendezvények Hirdetmények kihelyezése Értékelési módszer Kérdőívek kiértékelése Megjelent cikkek, tudósítások elemzése (megjelenés szám, hányadok oldalon jelent meg) Mekkora példányszámú médiumokban jelent meg Újságírói visszajelzések Látogatási szám Meghívottak részvételi aránya Visszajelzések, feltett kérdések Személyes visszajelzések, hatásuk mérése hány ember hivatkozik rájuk 17

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0009 azonosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda KOMMUNIKÁCIÓS TERV Projektgazda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 Pályázat címe TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Cselekvési (kommunikációs) terv

Cselekvési (kommunikációs) terv Cselekvési (kommunikációs) terv Dombóvár és térsége ivóvízminőség - javító program KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 Készítette: Geo-Gráf Kft. 2012 1 TARTALOM Tartalom... 2 I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. CÉLKITŰZÉSEK...

Részletesebben

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései

2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései 2. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése) Rész-ajánlat (Név/ n.a) Közbeszerzési eljárás típusa A közbeszerzéshez

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Kommunikációs (cselekvési) terv KEOP 1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú támogatási szerződéshez A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán Projektgazda: Paks

Részletesebben

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014.

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014. Kommunikációs Terv Az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken keretében megvalósuló ÉAOP-5..2/D3-2-202-000azonosító

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Kommunikációs terv. Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt. (KEOP 1-2-0/09-11-2011-0021 pályázat)

Kommunikációs terv. Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt. (KEOP 1-2-0/09-11-2011-0021 pályázat) Kommunikációs terv Bácsalmás város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt (KEOP 1-2-0/09-11-2011-0021 pályázat) Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 Keretek... 4 A projekt rövid összefoglalója...

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT Projektmenedzsment szervezet felállítása PR PIU szervezet/tagok PR feladatok végzése a kommunikációs terv alapján PIU szervezet, ill. tagjainak Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI) TERV

KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI) TERV Projekt azonosító: KEOP-5.7.0/15-2015-0156 Projekt címe: A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium energetikai korszerűsítése JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA KOMMUNIKÁCIÓS (CSELEKVÉSI)

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040 Médium: Gödöllő regionális Hírportál Megjelenés ideje: 2008.07.23. Web: http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop- %E2%80%93120-1f-2008-0040 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F-

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben

Kommunikációs terv 2012

Kommunikációs terv 2012 Kommunikációs terv 2012 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Hálózati tanulás-referencia intézményi fejlesztés Az óvodai nevelés dimenziói a I. században (Saját fejlesztésű alternatív program szerint

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA. A projekt azonosító száma: KEOP-7.1.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA. A projekt azonosító száma: KEOP-7.1. KOMMUNIKÁCIÓS TERV ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-7..0/-20-000 A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló beruházáshoz

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035)

Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) Sió Kapos Ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 Sajtó-nyilvános, ünnepélyes projektnyitó rendezvény Helyszín: Simontornya Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSI PROJEKT KÓDSZÁM: KEOP 7.1.3.0/09-2010-0034 IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÁSA LOVASBERÉNY KÖZSÉGBEN Jelenlegi helyzet Lovasberény a Közép-Dunántúlon, Fejér

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2./09-2009-0011 KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 4 I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 5 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Szennyvíztisztítás- és kezelés Település neve Projekt neve Projekt állapota Projektgazda Projekt előkészítettsége Megvalósítás

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása.

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása. Nyilvánossági Terv SH/8/1 A Svájci Magyar Együttműködési Program kommunikációjához kapcsolódó Tájékoztatási és nyilvánossági intézkedések projekt szinten PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben