KOCKÁZATOK FIGYELÉSE, ESETLEGES KRÍZISMENEDZSMENT ÉMOP-3.2.1/E-09-2f

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOCKÁZATOK FIGYELÉSE, ESETLEGES KRÍZISMENEDZSMENT ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0001"

Átírás

1 A PÉLY KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE CÍMŰ KÓDSZÁMÚ PROJEKT KOCKÁZATAINAK FOLYAMATOS FIGYELÉSE, ESETLEGES KRÍZISMENEDZSMENT Elemzésünk célja a rejtett veszélyek felismerése, értékelése azért, hogy növekedjen a biztonsági szint és megfogalmazható legyen egy kockázatkezelési politika (magatartás). Ezek az elvek szükségszerűen alkalmazandók egy olyan fontosságú eseménysor kapcsán is, mint amilyen ez a beruházás. Itt ugyanúgy előfordulnak olyan kockázati tényezők, melyek adott esetben veszélyeztethetik, esetleg meghiúsíthatják a végrehajtást. TERVEZHETŐ KOCKÁZATOK: Önkormányzatunknak fel kellett készülnie a projektje megvalósítása alatt felmerülő váratlan események kezelésére, ennek érdekében a projektre leselkedő külső vagy belső kockázati tényezők, potenciális veszélyhelyzetek számbavétele, elemzése volt szükséges. Műszaki kockázatok: A projekt megvalósítása engedélyes, tender és kiviteli tervdokumentációk, valamint vízjogi létesítési engedély alapján történik, így ennek kockázata nincs. A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelezővel szemben megfogalmazott műszaki, szakmai elvárások, illetve referenciák biztosítják, hogy a vállalt határidőben és minőségben a mű elkészüljön. Jogi kockázatok: A projekt jogi környezetében lényegi változás a befejezésig nem várható. Társadalmi szempont: A lakosság egyhangúlag támogatta a beruházást, semminemű ellenállásra nem kell számítani. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság: A beruházás megvalósítása, illetve a működtetés fenntartása feltehetőleg biztosított lesz, melyet a projektfejlesztés szakaszában készült pénzügyi elemzés igazol. Tulajdonviszonyok: Az érintett területek nagy részének tulajdonosa az önkormányzat, az egyéb tulajdonosok (magán és állami) hozzájárulásukat adták a projekt megvalósításához, illetve hosszú távú működtetéséhez. Engedély: Mivel vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk, feltehetőleg a kivitelezés befejeztével az üzemeltetési engedély kiadásához is hozzá fog járulni a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség. Ökológiai hatások: Ritka és védett növények élőhelyét nem érinti a nyomvonal. 1

2 Kockázatok értékelése és kezelése Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés Kockázat valósz lószínűsége kezelési stratégia Műszaki kockázatok Kivitelezés kockázatai Nagy Közepes Szerződéses garanciák Meghibásodások Csekély Csekély Szerződéses garanciák Technikai károk Csekély Csekély Szerződéses garanciák Műszaki tartalomváltozás Közepes Közepes Tartalékidő betervezett Jogi kockázatok Jogszabályok, szabványok változása Csekély Csekély Tartalékidő betervezett Kibocsátási határértékek változása Csekély Csekély Tartalékidő betervezett Társadalmi kockázatok Lakossági ellenállás Csekély Csekély Hatékony tájékoztatás, nyilvánosság Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok kázatok Üzemeltető kiválasztása Közepes Csekély Szerződéses garanciák Intézményi kockázatok Esetleges pótmunkák esetén Közbeszerzés Közepes Közepes kellő referenciákkal rendelkező céggel végeztetjük Közigazgatási átalakítás hatásai Csekély Csekély Tartalékidő betervezett Tervezett üzemeltetői struktúra változása Csekély Csekély Tartalékidő betervezett Speciális kockázatok Tulajdonviszonyok Csekély Csekély Jogi szolgáltatás a projektben Hatósági határozatok, engedélyek Csekély Csekély Mihamarabbi kérelmezés, pótlási határidők betartása Ökológiai hatások Csekély Közepes Környezeti hatások figyelembe vétele a kivitelezés során Területek eltérő geodéziai, Környezeti hatások figyelembe hidrológiai, hidraulikai adottságainak Csekély Közepes vétele a kivitelezés során szerepe az építési technológiában A projekt megvalósítása során a lehető legnagyobb körültekintéssel járunk el annak érdekében, hogy minél kisebb esélye legyen az esetleges veszélyek megvalósulásának. A kockázatkezelés folyamán a kockázatok sajátosságainak megfelelő módon kívánjuk őket kezelni, elkerülni. A műszaki jellegű kockázatok esetében tartalékidő képzésével az esetleges meghibásodások, technikai károk kijavítására, a műszaki tartalomváltozás átvezetésének időszükségletére készültünk fel, valamint a kivitelező teljesítési garanciájával a kockázatok egy részét áthárítottuk. Ugyancsak ezzel tudjuk kezelni az intézményi szempontú kockázatok nagy részét is (közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai, tervezett üzemeltetői struktúra változásának lehetősége). 2

3 A jogi kockázatok (jogszabályi környezet, szabványok, kibocsátási határértékek változása) esetében az időbeli tartalék az esetleges áttervezést, az új előírásoknak való megfelelést teszi lehetővé. A társadalmi kockázatoknál hatékony kommunikációval az esetleges lakossági ellenállás csökkenthető, kiküszöbölhető. A speciálisan a vízrendezési munkálatokhoz kötődő kockázatok egy része már elkerült veszély (tulajdonviszonyok, hatósági határozatok, engedélyek). NEM TERVEZHETŐ KOCKÁZATOK: Fel kell készülni olyan előre nem látható események bekövetkezésére és esetleges károsító hatására is, amelyek nem tervezhetőek. A pénzügyi válság nehezíti a világ gazdasági életét. Hazánkban recesszió figyelhető meg a gazdaságban is, így ezt a fontos momentumot nem szabad figyelmen kívül hagyni. Befolyásolhatja a megvalósítás ütemét, eredményességét, illetve olyan veszélyes helyzetet teremthet, amikor gyorsan és határozottan dönteni kell. A válságban az események felgyorsulnak és összegeződnek, mellyel párhuzamosan az emberek reagálása kiterjed és felerősödik. Már a válság megjelenése előtt fel kell készülni a gyors, pontos helyzetértékelésre, ismerni kell lakosságot, milyen problémákkal küzdenek, milyen a környezetük, az önkormányzattal szembeni attitűdjük, a véleményalkotási jellemzőik, a válság kontrollálhatóságának érvényre juttatási lehetőségeit. Minden válságnak vannak sajátos, egyedi vonásai, amelyek tulajdonképpen egyértelműen csak azt az esetet jellemzik, más esetben nem, vagy nem ugyanúgy fordulnak elő. Van azonban négy közös elem, amely minden válságot jellemez, és e négy elem ismerete nagymértékben elősegíti a válsághelyzet kialakulásának a felismerését, illetve a konkrét kezelését. E négy elem pedig a következő: alapvető (kiváltó, indító) ok; fenyegetettség megjelenése; nem kontrollálható helyzetek kialakulása; koncentrált, azonnali beavatkozás szükségessége. Előre nem lehet felkészülni ezekre az előre nem látható problémákra, de arra igen, ki legyen az, aki meghozza a döntéseket, aki képes a pontos helyzetértékelésre, kommunikál a lakossággal, a kivitelezőkkel, a médiával, aki meghatározza az elsődleges feladatokat a veszély elhárítása szempontjából, összefogja, irányítja a helyzetet, mozgósítja a helyzet elhárításában résztvevő aktivistákat, mindenkit tájékoztat. Pély község polgármestere a legalkalmasabb erre a feladatra, akire, mint véleményvezérre az egész település hallgat, képességei és lehetőségei is megvannak arra, hogy irányítson egy ilyen helyzetet. 3

4 A projekt megvalósításának során az alábbi események bekövetkezése lehetséges: Nem kontrollálható, kisebb jelentőségű válságesemény - Az eszközök megrongálása, a berendezések eltulajdonítása - A megvalósítás szakaszában bekövetkezett kisebb rongálások, eszközök eltulajdonítása Nem kontrollált nagyobb esemény - Erőszakos bűncselekmény elkövetése a megvalósítás szakaszában a munkaterületeken - Tűz, egyéb nagyobb káreset - Baleset - Környezeti katasztrófa (árvíz, belvíz, vihar) Kontrollált kisebb esemény - A projektvezető rövid idejű kiesése a döntéshozatalból - A projektmenedzsment kisebb megbetegedése - A kivitelező szervezet munkavállalóinak gyakori cseréje Kontrollált nagyobb esemény - A lakossági támogatás hiánya - A meghatározó vezetőt tragikus baleset éri - A kivitelező szervezet tartós fizetésképtelensége Rendkívüli esemény okai lehetnek Külső (kívülálló okok miatt bekövetkező) Belső (a működéssel kapcsolatos) Vezetőt váratlan tragikus baleset éri Tartósan veszteséges működés, likviditási problémák Tűzeset, robbanás (vagy bármilyen természeti katasztrófa) Kulcs szakemberek hirtelen kilépnek Sajtóban rosszindulatú híresztelések jelennek meg Rossz a belső hangulat, munkatársak elégedetlensége Lakosság elpártol a beruházás megvalósításától, mert: Megbomlik a projektmenedzsment szervezet belső építkezés átmeneti / tartós kellemetlenségekkel jár összhangja beruházás miatt a terület rendezetlenné válik új berendezések rontják a település látképét közlekedéstől és a megnövekedett forgalomtól való félnek forgalmi dugók, elterelések iránti unszimpátia építkezést végző nehéz gépek miatt megrepedhetnek a környező ingatlanok, utak Likviditási gondok, esetleges elállás a szerződéstől Váratlanul távoznak a megvalósítás érdekében felkért szakértők Elbizonytalanodik a pénzügyi háttér, nem elég forrás Megbomlik az összhang az önkormányzati képviselői testületben Nem várt környezetterhelés keletkezik a megvalósítás során A projekt költségei jelentősen megnövekednek 4

5 KOSKÁZATKEZELÉSI POLITIKA: Egy adott válság kezelése a kommunikáció eszközrendszerével jelentősen csökkenthető, illetve megoldható. A kockázatkezelés alapelve: minden veszélyesnek ítélhető jelenséget időben kezelni kell. Ez többnyire többletinformáció eljuttatását jelenti, de mindig a konkrét helyzet szabja meg, hogy mikor melyik kommunikációs csatornát és eszközt kell használni. Hatásosabb és olcsóbb a válság elkerülése a jó kommunikációval, mint a már kialakult válság menedzselése, ezért a szereplőknek folyamatosan figyelniük és értékelniük kell a kockázatokat, a felbukkanó válságjeleket és azokat a leghatékonyabb módszerekkel csökkenteni vagy optimális esetben semlegesíteniük kell. Kommunikációs célcsoportok és elérési módjának meghatározása Elsődleges célcsoport minden esetben a helyi lakosság, amely esetenként a szenvedői is a kialakult válságnak. Hasonlóan elsődleges célcsoport minden bejelentett helyi kis- és közepes vállalkozás. Fontos célcsoport és egyben együttműködő partner az illetékes hatóságok (tűzoltóság, mentők, rendőrség, katasztrófavédelem stb.). A sajtó esetében minden körülmények között a nyílt, őszinte kétoldalú kapcsolatot kell kialakítani, azaz elérni, hogy ha bármit megtudnak, elsőként a projekt menedzsmentjéhez forduljanak kérdéseikkel. El kell érni, hogy ne a szenzáció megjelentetése legyen az elsőrendű cél. Ezzel együtt erősíteni kell a helyi kiadványok színvonalát, növelni kell a projekttel kapcsolatos tájékoztatók megjelenési gyakoriságát is. Az elődleges célcsoport a menedzsmenttől kapjon mindenekelőtt tájékoztatást a kialakult válságokról. Így némileg csökkenthetjük az információtorzulás veszélyét. Elsőként a munkatársakat kell tájékoztatni (vezetők, teljes munkatársi kör), mivel ők hiteles információforrásként jelennek meg környezetük felé. Részükre olyan tájékoztatást is nyújtani kell, hogy milyen módon és hogyan válaszoljanak a felmerülő kérdésekre. A közvetlenül érintett többi célcsoportot szintén a projektmenedzsment tájékoztatja közvetlenül, lehetőség szerint elsőként. Fontos, hogy minden célcsoportot rendszeresen tájékoztassuk a válság stádiumáról. A válságot követően demonstráljuk, hogy úrrá lettünk és túlléptünk a válságon. Kommunikációs kezelés módja A kommunikáció nézőpontjából minden olyan esemény, vagy jelenség válsághelyzetnek tekintendő, amely alkalmas a projekt építése, illetve szükségessége iránti bizalom megrendülésére. 5

6 A válsághelyzetek kommunikációs kezelése PR feladat. A válsághelyzet legfontosabb teendője a valóságos, jól megalapozott tényekről szóló konkrét információk gyors és konzisztens alkalmazása. Ezzel csökkenthető a szakmailag helyesen értékelt válság tényleges állapota és a kívülállók, például a közvélemény által gondolt, vagy vélelmezett válsághelyzet közti különbség. A válságok hatása nem múlik el a válsághelyzet lecsengésével, következményei hosszú ideig hatnak mind az illető szervezetre és annak környezetére, a vele kapcsolatban álló emberekre. Cselekvési módok és szemlélet válsághelyzet bekövetkezése esetén Az esemény bekövetkezésekor az azt észlelő személynek azonnal értesítenie kell az illetékes vezetőt! A válságos helyzet bekövetkezését a projekt vezetőségének fel- és el kell ismernie! Fokozott figyelemmel kell kísérni a környezet reakcióit, annak minden szereplője részéről! Össze kell gyűjteni a válsággal kapcsolatos lehető legtöbb információt, az előzményeket is! A válsághelyzettel kapcsolatos tények ismeretében osztályozni kell az eseményeket, majd mobilizálni az erőket és forrásokat! Ezen lépések után kerülhet sor a környezet és a közvélemény korrekt, valóságnak megfelelő tájékoztatására! Biztosítani kell a folyamatos, korrekt tájékoztatást olyan időpontokban, amikor valóban hasznos információk állnak rendelkezésre! Érzékeltetni kell minden lehetséges módon és eszközzel, a projekt vezetősége és teljes személyzete ura a helyzetnek és készen áll a válság elhárítására! Az elemző, értékelő, cselekvő munkát folyamatosan, a válság megszűnéséig összehangoltan és személyre szabottan kell végeznie mind a projekt vezetőségének, mind az önkormányzat teljes állományának! A projekt vezetőségének le kell vonnia a tapasztalatokat, következtetéseket, és meg kell tenniük a hosszabb távra szóló módosításokat.! Összegezve: a jól felépített tájékoztatás előre megválaszolja a kérdéseket, felméri a kockázatokat, és időben nyújtott, tartalmas, őszinte, hiteles, kiegyensúlyozott és nyílt tájékoztatással megelőzi a konfliktusok, válságok kialakulását ezáltal hozzájárul a beruházás lakossági elfogadásához és a sikeres megvalósításhoz. Pély, július 02. 6

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV. 2009.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV. 2009. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2./09-2009-0011 KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 4 I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 5 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Válságkezelési kézikönyv a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 2. megvalósítási szakasza

Válságkezelési kézikönyv a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 2. megvalósítási szakasza PAKS, KEOP-7.1.1.1/2F/09-2011-0003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT, Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Válságkezelési kézikönyv a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 2. megvalósítási

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSELÉS TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PROJEKTMENEDZSELÉS TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PROJEKTMENEDZSELÉS TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre?

Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? Kassó Zsuzsanna Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? 1. A közszolgáltatások jellegének megváltozása

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A belső ellenőrzési tevékenység folyamatábrája 2. számú melléklet: Hatáskör-mátrix 3. számú melléklet: Kockázatelemzési modellek 4. számú melléklet: Kockázati tényezők

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT* 41 Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezetése 1999-ben határozta el, hogy a MSZ EN ISO 9001 szerinti minôségügyi rendszer kifogástalan mûködése

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal RFH OKTATÓK KÉPZÉSE PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉSZÍTETTE: EX ANTE TANÁCSADÓ IRODA A KÉZIKÖNYV A PHARE HU9705 TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE ÉS A

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN

PROJEKTMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN PROJEKTMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN Készítette: Eszenyiné Borbély Mária A kiadvány az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma pályázati támogatásával valósult meg. Pályázati azonosító: 3512/0016 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Pénzügyi és Számviteli Intézet Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Belső konzulens

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben