7. Szociálpolitikai korszakok Európában és Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. Szociálpolitikai korszakok Európában és Magyarországon"

Átírás

1 7. Szociálpolitikai korszakok Európában és Magyarországon A szociális gondoskodás, a rászorulók segítése már a legősibb társadalmakban is megjelentek. Az ókori Görögországban és Rómában is már voltak közfürdők, közösségi szobák, aggok háza, a római háborúkban megrokkantak pénzbeli segélye, közjóléti alapokból, árvák segélyezése A gyerekek kötelesek voltak eltartani a szüleiket, A foglalkozás nélküliek, koldussorban tengődő munkátlanok kaptak étolajat, gabonát, gyümölcsöt, ingyenes földhasználatot (császári vagyonból) A középkori Európai állam a gondoskodást nem tekintette feladatának, a nagycsalád szere pe volt elsődleges Járványok megjelenése karantén, majd járványügyi szolgáltatások

2 Európai szociálpolitika története XVII. sz.- ig a szegénygondozás egyházi feladat keresztény vallás szellemében, caritas, alamizsna osztás (jótékonyság, közrend védelme) Marginális korszak: az állam megjelenése, a szegénység kezelése igazgatási kérdés Szegénytörvények (Anglia 1601) szegényadókból a községek feladata: érdemes és érdemtelen szegények 2 törvény 1834 dologházak (zárt szegény gondozás- büntető és szociális intézmény) Korrektív korszak XIX. sz. közepe állam és a társadalom felelőssége nagyobb Nyílt szegénygondozás: német rendszer Alapelve: elsődleges az egyén, család, csak ezután a közösség, hatóság segítsége, egyéniesítés legalkalmasabb eszköz keresése az önsegítés segítéséhez Állami felelősség: társadalombiztosítás: A társadalombiztosítás kifejlődése és típusai: Német (Bismarki) rendszer: felosztó-kirovó (járulék) Angolszász-skandináv: szolidaritás, adókból fizetett, állampolgári jogú juttatások

3 A bismarcki és a skandináv modell Bismarcki modell Skandinávangolszász modell Alapelv ekvivalencia (azonosság) szolidaritás Jogosultak köre munkavállalók rászorulók, később mindenki Forrás járulék adó Elosztás módja időben időben és személyek között Jogalap befizetésekkel szerzett állampolgárság Szervezet államigazgatástól elkülönített önkormányzat államigazgatás része

4 Jóléti állam Anglia II. világháború után használja Jelentése: az állam a politika és a közigazgatás eszközeivel a piaci erők szerepét mérsékli: az egyének, családok számára minimális jövedelmet garantál, átfogó szociális ellátásokat biztosít, minden rászorulónak rögzített színvonalú ellátást biztosít. A jóléti állam célja: szegénység felszámolása, általános jólét általános, teljes foglalkoztatás univerzális ellátás A jóléti kiadások formái: hagyományos jóléti kiadások: oktatás, egészségügy, TB ellátások, nyugdíj, táppénz, családi támogatások, foglalkoztatáspolitika, önkormányzati szociális ellátások. közvetlen támogatások: fogyasztási ártámogatás, lakásügyek támogatása Non-profit szervezetek szerepe

5 Jóléti állam típusai 1. Liberális jóléti államok (pl. USA, Nagy-Britannia): Támogatja a piacot, nem ad állami ellátást, hanem azt a piacon kell megvenni, és pénzzel támogatja ezt a piaci ellátást, jövedelem igazoláshoz kötött segélyezés, a jóléti ellátások nem gátolhatják a munkavállalási hajlamot, szerény színvonalú univerzális ellátások, szerény TB-rendszer, szigorú szabályozás, 2. Konzervatív, kereszténydemokrata jóléti államok (pl. Németország): A hagyományokra épül, erős egyházi hatásokkal, nem túl nagy a piac szerepe, A hagyományos hierarchiák megőrzője. A "család-eszmény", a kisközösségek önereje fontos, ennek kimerülésekor lehetséges az állami közbelépés. 3. Skandináv típusú (szociáldemokrata) jóléti államok (pl. Svédország): univerzalizmus jellemzi, a szociális jogokat a középosztályokra is kiterjesztették, a piac szabályozása a középosztályoknak is kedvez a jóléti rendszer és a foglalkoztatás összekapcsolódásával igyekeznek megteremteni a szolidaritást, célja a teljes foglalkoztatás, a legmagasabb szinten akar egyenlőséget teremteni, Az állam az összes állampolgár szociális jogainak az érvényesülését kívánja megteremteni, kiszorítja a piacot, magas az elvonása, kötelező adók formájában + Az ausztrál radikális modell Az univerzális ellátásokat nem a szegényekre korlátozták, hanem csak egy szűk, valóban gazdag réteget nem fogadnak be

6 Magyar szociálpolitika Egyház 17.sz.jótékonysági alapítványok Megkésett gazdasági és társadalmi fejlődés- az állam később lép be (19. sz.) Első magyar szegénytörvény: 1871 illetőségi község feladata szegényalap, szegénykataszter, ínség akciók. Az állam törvényeket hozott, de továbbra is az egyház végezte a szociális munkát

7 Korrektív szociálpolitika 1927 társadalombiztosítási törvény ipari munkások betegségi, baleseti, öregségi b. 2. szegényügyi törvény 1931 segélyezés a lakóhelyei község feladata Szegénygondozás koldulás városi kérdés Egri norma 1927: Szegénygondozói Hivatal(hatóság), Szegényügyi Bizottság (koordináció), Szegénygondozó Nővérek Magyar Norma állami felelősségvállalás

8 Produktív korszak Szemléletváltás: Alanya a többgyermekes család, nem az egyén Fő célja az agrárnépesség helyzetének javítása Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) közjóléti szövetkezetek hitelek, lakásépítés, természetbeni támogatások (földbérlet, állattartási kölcsön) Zöldkereszt mozgalom: falu egészségügy javítása Az elmaradottság problémája szerves és szervetlen fejlődés az ipari munkásság Magyarországon A vidéki szegénység: parasztok, agrárproletárok

9 Jelentősebb személyek Hilscher Rezső ( ) jogász, szociálpolitikus. A közgazdaságtudományi kar adjunktusaként vezette a Szociálpolitikai Intézet népvédelmi osztályát ben miskolci jogak.-i tanár, 1949-től 1955-ig a pécsi egy.-en tanszékvezető docens. Bevezetés a szociálpolitikába (Bp., 1928); A főiskolai Szociális Telep tevékenysége és a settlement-munka módszere (Szeged, 1929); A néphivatalok szerepe a szociális védelemben (Bp., 1936); Az északi népfőiskola (Bp., 1941). Johan Béla ( ) egészségpolitikus, orvos, patológus, mikrobiológus között az általa alapított Országos Közegészségügyi intézet első igazgatója, majd 1944-ig a belügyminisztérium közegészségügyi szakfeladatokat ellátó államtitkára volt. Létrehozta a magyarországi közegészségügyi szervezetet, az országos védőnői és tisztiorvosi szolgálatot. Kovrig Béla ( ) szociológus, egyetemi tanár től a Népjóléti és Munkaügyi Min.-ban dolgozott. A szociálpolitika fogalma: közösség átfogó érdekeiből kikövetkeztetett etikus politika. A mai munkanélküliség oka és orvoslása (Bp., 1924) Szociálpolitika (Bp., 1936); Salkaházi Sára ( ) A Szociális testvérek Társasága nővére, boldoggá avatása 2006.

10 : jótékony alapítványok, mozgalmak 1948: ideológia: a népi demokrácia gazdaságpolitikája már önmagában is egy szociálpolitikai eredmény nincs önálló szociálpolitika, alárendelődött a gazdaságnak 1956 után: egyéni boldogulási technikák (második gazdaság) : gondoskodó állam szociális szerepe: GYES, GYED, családi pótlék, szociális szolgáltatások: házi gondozás

11 A szocialista modell A gazdaság ne öncélúan, ne saját mozgástörvényei szerint, hanem a társadalom egésze érdekében működjék A tőketulajdont teljességében kisajátítva, (társadalmasítva) a piaci elosztási viszonyok helyettesíthetők az állami újraelosztással Szocializmus mindenkinek a munkája szerint Kommunizmus: mindenkinek szükségletei szerint. A termelési szükségletek tudományos meghatározása (tervutasítás), a fogyasztási szükségletek súlyozása (a hatósági árakon át) A munkája szerint elv alapján a jogok a munkahelyen át A szakszervezetek SZTK; Bürokrácia, áttekinthetetlen és pazarló rendszer

12 Rendszerváltó jelleg 1990: az állam irányító, finanszírozó és szolgáltató szerepének újra értelmezése 3 álláspont az állam részvételére: továbbra is központi szerep, szerepvállalása igazodjon a gazdaság teljesítőképességéhez (finanszírozó) vegyes rendszer: piac - állam non-profit szektor állami vállalás csökken A politikai, a termelési szerkezeti, a piaci, a tulajdoni váltások egymásra tolódó hatásai a nyílt munkanélküliség és a prompt kezelési módjai a nyílt szegénység a második gazdaság tradíciói

13 A szociális munka típusai A szociális munka a szociálpolitika gyakorlati működési terébe tartozik. Az individuális szociális munka olyan személyi szolgáltatás, amelyet anyagi, érzelmi vagy jellembeli problémákkal küzdőknek nyújtanak. Kétoldalú kapcsolatra épül kliens és szociális munkás között, az egyéni életutak és körülmények mélyreható feltárására alkalmas. A szociális csoportmunka arra hivatott, hogy a kliensek bizonyos csoportjai hasonló problémáinak megoldásában segítsen (pl. alkoholisták csoportja, ahol a cél az, hogy mindenki számára felfedezhető legyen, mi a közös a problémákban, hogy megértsék nemcsak egy-egy ember gondja például a családi környezet kitaszító magatartása). A csoportmunka elsősorban egyén és közösség kapcsolatának kiépítésére és arra alkalmas, hogy az egyén atomizáltságát, a problémákkal való magára hagyatottságát enyhítse A közösségi szociális munkában a hangsúly elsősorban a közösségen mint egészen, és csak másodsorban a közösség tagjain mint egyéneken van. A közösségi munkának nevelési, tájékoztatási, közösség formálási szerepe hangsúlyos. Mindhárom módszer közös vonása, hogy a kliens a segítési folyamat aktív részese.

14 A rendszerváltozás szociálpoltikai törvényei 1991: Foglalkoztatási tv. Az intézményrendszer felállítása, a regisztráció problémája A járadék összege, időtartama A diszkrimináció kérdése Nyugdíj törvény A nyugdíjrendszer mint a munkanélküliséget enyhítő eszköz A nyugdíjbiztosítás három pillére Egészségügyi törvény (a magyar lakosság egészségi állapota) Az egészségbiztosítás 3 pillére Alap és szakellátás Kötelező társadalom- (egészség-)biztosítás (az ingyenesség problémája) Az egészségmegőrzés kötelezettségének elve Az extra szolgáltatások megvásárolhatósága Szociális törvény Gyermekvédelmi törvény

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Igazné Prónai Borbála A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

TARTALOM 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Juhász Gábor és Tausz Katalin Szociális jog A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés megújítása

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A NAPKÖZBENI ELLÁTÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS. Témák:

A NAPKÖZBENI ELLÁTÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS. Témák: A NAPKÖZBENI ELLÁTÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS Témák: A) A napközbeni kisgyermekellátás helye a gyermekvédelmi rendszerben Nemzetközi megállapodások és hazai törvények B) Az intézményi ellátás igénybevételének

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége

Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége készítette: Dr. Ember Alex Szeged, 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 4 I. A magyar társadalombiztosítás története...

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány

Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány Készítette: Kravalik Zsuzsanna Tartalomjegyzék I. DEMOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 1. ÖREGEDŐ TÁRSADALOM AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Részletesebben

Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai

Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai TANULMÁNYOK szociológiai szemle 20(1): 26 50. Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai Csoba Judit csoba.judit@dragon.unideb.hu Összefoglaló: A tanulmány célja annak a hipotézisnek

Részletesebben

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a Szociálpolitika a XX. század első felében Jelige: Stefán a Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kialakuló egészségügy a századfordulón... 2 III. Kik is voltak a legfőbb rászorulók?... 3 IV. Stefánia Szövetség...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok Lantos Szilárd Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi ellátások rendszere A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása

Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 50-63. o. Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása Horváth

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben