Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések"

Átírás

1 Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések Mogyorósi Dorottya dr med dr jur Semmelweis Egyetem OBDK tanfolyam 2013 november 30 TÁMOP /

2 1 Etika és jog 2 A törvény szerkezete 3 A betegek jogai, kötelezettségei 4 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 5 Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések 6 Az egészségügyi dolgozókat védő speciális rendelkezések 7 Hálapénz jogi kérdései TÁMOP /

3 ORVOS BETEG Azonos érdekek nem azonos tudás Azonos célok együttműködés Egyenjogúság? Egyenrangúság? Útvesztő? Paternalista modell Fogyasztói modell Betegjogok TÁMOP /

4 Etikai alapelvek Nemzetközi és hazai szakirodalom 4 alapelv Állásfoglalások levezethetőek Különböző beosztások Autonómia tisztelete / bizalom Nem ártás elve Igazságosság Jótékonyság TÁMOP /

5 Egyéni autonómia Egyén önrendelkezése Betegek döntése saját testükről Informed consent Korlátozható kinek az érdekében? Meddig? Állam védheti a személyt önmagával szemben? TÁMOP /

6 BIZALOM Őszinteség, bizalom a gyógyítás alapja Bizalom szerződés a beteg és az orvos között Egyenjogú orvos-beteg kapcsolatból sem rekeszthetjük ki Enélkül működésképtelen a kapcsolat TÁMOP /

7 Igazságosság Ritka erőforrások igazságos elosztása Más betegek érdekei az ellátás során ki lehet az orvosi kísérletek alanya? Kinek válik javára a kísérlet? Akaratnyílvánításra képtelen betegek TÁMOP /

8 Nem ártás elve Hippokratesz Nem ártás jótékonyság Kár Életminőség: mentesség Testi fájdalomtól Szenvedéstől Anyagi gondoktól TÁMOP /

9 Az ártalom kerülése Alapelvek kollíziója önrendelkezés, magánélet, emberi élet abszolút védelme Autonómia kontra ártalomkerülés Kockázatok Fizikai értelemben csakis a beteg vállalja a gyógykezelés kockázatát, még akkor is, ha a jogi kockázat megoszlik az orvos és a beteg között Mellékhatások TÁMOP /

10 Megfelelő szintű ellátás Kettős hatás elve: kívánt jó elérése, rossz bevállalása Cselekedet önmagában nem rossz Cél a jó hatás elérése A rossz következmény nem eszköz Egyensúly Megölni vagy hagyni meghalni Életfenntartó kezelések: visszatartás, visszavonás TÁMOP /

11 Cselekvőképtelen beteg Ki dönthet? Ellátási területek Egészségügyi ellátás, beavatkozás Klinikai kisérletek Szerv/szövet adományozás Döntés mi alapján? TÁMOP /

12 JOG és ETIKA alapvetések jog, erkölcs, humánum kényszer, jog, szabadság nem az ember van a jogért, a jog az emberért tiszta jog emberhez szabott jog pozitív jog természetjog Emberi méltóság: többségi döntés eredménye? Emberi méltóság: objektív adottság? Etikai követelmények: honnan a forrás? TÁMOP /

13 Orvosi etika jog ETIKA: általános etikai alapelvek érvényesülése az orvoslásban JOG: hol és milyen mértékben van szükség a jog beavatkozására úgy, hogy az erkölcsi alapelvek is érvényesülhessenek VITATOTT KÉRDÉSEKRE VÁLASZT AD társadalmi kontroll gyógyítási szabadság TÁMOP /

14 JOGALKOTÁS Jog: minimális morális követelményeket szab biztosítja az állami kikényszeríthetőséget Szaketikai norma: nem szabhat a jogszabálynál kevésbé szigorú etikai követelményeket Jogalkotás: a szaketika fejlettsége határozza meg TÁMOP /

15 BETEGJOGOK Alaptörvényben (Alkotmányban ) nemzetközi szerződésben törvényben betarthatóság kérdése fogyasztó-e a beteg? fogyasztóvédelem az egészségügyben - nem klasszikus fogyasztó a beteg! betegjogok TÁMOP /

16 ALAPTÖRVÉNY / ALKOTMÁNY Élethez, emberi méltósághoz való jog Önrendelkezéshez való jog Nemzetközi szerződés Oviedoi Egyezmény TÁMOP /

17 Alapvető jogok kartája (EU) az emberi méltóság sérthetetlensége (1-es passzus); az élethez való jog (2-es passzus); a személyes integritáshoz való jog (3-as passzus); a biztonsághoz való jog (6-os passzus); a személyes adatvédelemhez való jog (8-as passzus); diszkrimináció mentes bánásmód (21-es passzus); a különböző vallási vagy kultúrkörökből származó egyének jogainak tiszteletben tartása (22-es passzus); a gyermekek jogai (24-es passzus); az idősek jogai (25-ös passzus); a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való jog (31-es passzus); a társadalombiztosításhoz való jog (34-es passzus); a környezetvédelemhez kapcsolódó jogok (37-es passzus); a fogyasztók védelméhez kapcsolódó jogok (38-as passzus); a lakóhely megválasztása Illetve a szabad költözködéshez való jog (45-ös passzus) TÁMOP /

18 Európai Betegjogi Charta, Betegek 14 joga 1 Betegségmegelőző eljárásokhoz való jog 2 Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés joga 3 Tájékoztatáshoz való jog 4 Beleegyezéshez való jog 5 Szabad választás joga 6 Titoktartáshoz való jog 7 A beteg idejének tiszteletben tartásához való jog 8 A minőségi sztenderdek megtartásához való jog 9 Biztonsághoz való jog 10 Az innovációhoz való jog 11 A szükségtelen fájdalom és szenvedés elkerülésének joga 12 A személyes kezeléshez való jog 13 Panasztételi jog 14 Kártérítéshez való jog TÁMOP /

19 BETEGJOGOK Egészségügyi ellátáshoz való jog szabad orvosválasztáshoz való jog emberi méltósághoz való jog kapcsolattartáshoz való jog gyógyintézet elhagyásának joga tájékoztatáshoz való jog önrendelkezéshez vaó jog ellátás visszautasításának joga egészségügyi dokumentumok megismeréséhez való jog (és korlátozhatósága) orvosi titoktartáshoz való jog KÖTELEZETTSÉG együttműködés más betegek jogainak tiszteletben tartása egészségügyi dolgozók jogainak tiszteletben tartása TÁMOP /

20 SPECIÁLIS BETEGJOGOK Fogyatékkal élők jogai Gyermekek betegjogai Pszichiátriai betegek Emberen végzett orvostudományi kutatások Relprodukció Szerv, szövetátültetés TÁMOP /

21 Egészségügyi törvény szerkezete Preambulum, cél, alapelv, fogalommeghatározások, hatály II Fejezet: a betegek jogai és kötelezetségei Fejezetekben: - népegészségügy, az ellátások rendszere, a szolgátatások szakmai követelményei, az egészségügyi jogai és kötelezettségei, állam felelőssége, emberen végzett orvostudmányi kutatások, emberi reprodukció, pszichiátriai betegek, szerv- és szövetátültetés, halottakkal kapcsolatos rendelkezések, vérellátás, katasztrófa-egészségügy, eüi szakértői tevékenység, természetes gyógytényezők, gyógyhelyek, nemzetközi rendelkezések TÁMOP /

22 FONTOS DEFINÍCIÓK beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy; b) 4 kezelőorvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak; c) 5 egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége; d) 6 egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy; TÁMOP /

23 FONTOS DEFINÍCIÓK egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is; TÁMOP /

24 FONTOS DEFINÍCIÓK f) 8 egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; g) 9 egészségügyi intézmény: az f) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül ga) a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá gb) 10 az állami mentőszolgálat, gc) 11 az állami vérellátó szolgálat, valamint gd) 12 az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak; TÁMOP /

25 Az egészségügyi ellátáshoz való jog, az emberi méltósághoz való jog - Elvi alapok, a jog tartalma, bírói gyakorlat TÁMOP /

26 A kapcsolattartás joga, a gyógyintézet elhagyásának joga - Elvi alapok, a jog tartalma, bírói gyakorlat TÁMOP /

27 A tájékoztatáshoz való jog - Elvi alapok, a jog tartalma, bírói gyakorlat - Teljes körű tájékoztatás? TÁMOP /

28 Az önrendelkezéshez való jog - Elvi alapok, a jog tartalma, bírói gyakorlat - Informed consent - beleegyezés TÁMOP /

29 Az ellátás visszautasításának joga - Elvi alapok, a jog tartalma, bírói gyakorlat - problémák TÁMOP /

30 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga, az orvosi titoktartáshoz való jog - Elvi alapok, a jog tartalma, bírói gyakorlat - AB határozat - Genetikai adatok TÁMOP /

31 Gyermekek betegjogai - gyermek, kiskorú, cselekvőképesség - Alaptörvény XIV cikk TÁMOP /

32 Panaszkezelés az egészségügyben a betegek jogainak érvényesítése - Betegjogi képviselők (OBDK) - Panasztétel az egészségügyi szolgáltatónál - Kórház Etikai Bizottsága - Mediáció (közvetítői eljárás) - Ombudsman - MOK - Közigazgatási kérelem az intézmény felügyeleti szervéhez ÁNTSZ - Polgári per, büntető feljelentés - Civil szervezetek TÁMOP /

33 Betegek kötelezettségei - szerződés-szerű jogviszony együttműködési kötelezettség - Jogszabályok, működési rend (Házirend) tiszteletben tartása - Tájékoztatási kötelezettség Betegjogok korlátozása - Fertőző betegellátás, járványok - védőoltások TÁMOP /

34 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei - Ellátási kötelezettség - Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása - Az ellátás megtagadásának joga - Tájékoztatási kötelezettség - Dokumentációs kötelezettség - Titoktartási kötelezettség - Az egészségügyi dolgozók védelme - A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség TÁMOP /

35 Az egészségügyi ellátás - Működési elvek - Megelőző ellátások - Az ellátórendszer - Szakmai követelmények - A szolgáltatások minőségének biztosítása TÁMOP /

36 Az egészségügyi ellátás Működési elvek Differenciált ellátás Munkamegosztás Fokozatosság INTÉZMÉNYrendszer Progresszivitás minden szinten Személyi,tárgyi feltételek (külön jsz) Sürgős szükség Szakmai, etikai szabályok TÁMOP /

37 Az egészségügyi ellátás Megelőző ellátások Fertőző betegségek megelőzése Szűrővizsgálatok Egyéni kockázati tényezőkön alapuló megelőzés magzatvédelem TÁMOP /

38 Az egészségügyi ellátás Az ellátórendszer Alapellátás Járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg szakellátás Ügyeleti ellátás Mentés Betegszállítás Ápolás Haldokló beteg gondozása Rehabilitáció Orvostechnikai eszköz, gyógyszerellátás Pszichoterápia Nem-konvencionális eljárások, szakértői tevékenység TÁMOP /

39 Az egészségügyi ellátás Szakmai követelmények - tárgyi, - személyi feltételrendszer TÁMOP /

40 Az egészségügyi ellátás A szolgáltatások minőségének biztosítása Minőségügyi rendszer Az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele, hogy a) azt kizárólag jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szolgáltató nyújtsa; b) az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások; c) az egyén számára ca) egészségi állapotában az elérhető legnagyobb tényleges állapotjavulást eredményezze, cb) lehetővé tegye a betegjogok érvényesülését, d) a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen; TÁMOP /

41 Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó speciális rendelkezések - válsághelyzet, katasztrófa-egszségügy - Különleges jogrend - Betegjogok korlátozása TÁMOP /

42 Az egészségügyi dolgozókat védő speciális rendelkezések - Közfeladatot ellátó személy - BTK 229 hivatalos személy elleni erőszak - Felelősségbiztosítás kérdése TÁMOP /

43 A hálapénz intézményének jogi kérdései - Új BTK vesztegetés 291 (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő - Munka törvénykönyve 52 (2) a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki TÁMOP /

44 Kérdések, esetmegbeszélések TÁMOP /

45 Köszönöm figyelmüket! TÁMOP /

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI. Dr. Horváth György orvos-jogász iü. orvosszakértő

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI. Dr. Horváth György orvos-jogász iü. orvosszakértő AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Dr. Horváth György orvos-jogász iü. orvosszakértő Jellemző Orvosok jogai Általános érvényű szabályozás (minden eü. tevékenység végzése során) Betegek jogai

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása

4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása 4. tétel Az egészségügyi ellátás rendszere, az időskorúak ápolása Az otthoni szakápolás, az egészségügyi alapellátás feladatai, kapcsolatrendszere a szociális ellátásokkal. Kiss Györgyi Betegség - egészség

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés aktualitása A statisztikák szerint: az állami irányítás alá vett kórházak tekintetében országosan 378

Részletesebben

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN DR. HERCZEG RITA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

Beteg vagy egészségügy

Beteg vagy egészségügy Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa 2012 Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26. Educatio Kft TÁMOP 342B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015 0126 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a gyermekjogi képviselők tevékenységének bemutatása

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben