Gyakorló ápoló képzés JOGI ISMERETEK II. Béres Tímea ápolási igazgató helyettes ESZSZK EGÉSZSÉGÜGY. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13. JOGI ISMERETEK II. Béres Tímea ápolási igazgató helyettes ESZSZK EGÉSZSÉGÜGY. www.lemtrener.hu 1"

Átírás

1 JOGI ISMERETEK II. Béres Tímea ápolási igazgató helyettes ESZSZK EGÉSZSÉGÜGY 1

2 egészségügy rendszere egészségügyi szolgáltatók működés feltételek egészségügyi dolgozók betegek Jogszabályok évi CLIV. törvény az egészségügyről 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 20/1996. (VII.26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2

3 Jogszabályok évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi LXIII. törvény személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Jogszabályok Interneten elérhető, hatályos jogszabályok megtalálhatók: net.jogtar.hu 3

4 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE Egészségügyi ellátások rendszere egészségügyi szolgáltatások biztosításának és a népegészségügyi célok megvalósulásának összehangolása Célja: hozzájáruljon az egészség fejlesztéséhez, lehetséges mértékű helyreállításához, az egészségromlás mérsékléséhez segítse a megváltozott egészségi állapotú egyének munkába és közösségbe való beilleszkedését 4

5 Népegészségügy elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó, szervezett tevékenység az egészség védelmére és fejlesztésére, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzésére irányul A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának monitorozása egészségproblémák és prioritások meghatározása népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben Népegészségügy Egészségfejlesztés Család- és nővédelmi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportegészségügyi gondozás Környezet- és település egészségügy Élelmezés- és táplálkozás egészségügy Sugáregészségügy Munkaegészségügy Járványügy 5

6 Megelőző ellátások betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátások fertőző betegségekkel szembeni ellenállás fokozása/kialakítása szűrővizsgálatok megbetegedések, kórmegelőző állapotok korai felismerése kockázati tényezőkön alapuló megelőzés (élet és munkakörülmények) magzat egészséges fejlődősének ellenőrzése és a várandós anya egészségi állapotának védelme Egészségügyi ellátórendszer egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó, az egészségügyi szakszemélyzet által végzett egészségügyi tevékenységek összessége célja az egészségi állapot felmérése, az egészségi állapot javítása, az állapot stabilizálása, a fájdalom csillapítása, az elvesztett képességek kifejlesztése, pótlása ellátórendszer: gyógyító-megelőző ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók összefoglaló neve 6

7 Egészségügyi ellátórendszer egészségügyi szolgáltatás: egészségügyi tevékenységek összessége megőrzi az emberek egészségét - egészségnevelés megelőzi a betegségeket - prevenció a már kialakult betegségeket korán felismeri és gyógykezeli sürgős szükség esetén elhárítja az életveszélyt krónikus esetben javítja a beteg állapotát, megelőzi az állapotromlást (vizsgál, kezel, gondoz, ápol, rehabilitál) feldolgozza a betegektől származó vizsgálati anyagokat csökkenti a fájdalmat és a szenvedést szülészeti ellátást biztosít humán reprodukciót befolyásoló tevékenységet végez (mesterséges megtermékenyítés, művi meddővé tétel) klinikai kutatásokat folytat végzi a betegek szállítását biztosítja a betegek gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátását egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában végezhető Egészségügyi ellátórendszer alapelvei betegek jogainak védelme (személyes szabadság és önrendelkezési jog kizárólag az egészségi állapot által indokolt és törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható) esélyegyenlőség az egészségügyi intézményrendszer szakmai ellátási szintekre tagolódik ellátási szükségletekhez igazodik tudományos tényekre alapozott költséghatékony eljárásokon alapul 7

8 Alapellátás egyén lakóhelyén, illetve annak közelében egyén választása alapján igénybe vehető hosszú távú, személyes kapcsolaton alapul Az alapellátás célja (megelőző tevékenység): egészségi állapot figyelemmel kísérése felvilágosítás és egészségnevelés gyógykezelés, gondozás és rehabilitáció a beteg otthonában is szakorvoshoz történő irányítás Járóbeteg szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, ill. alkalomszerű ellátás, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás megelőzés gyógykezelés, gondozás, rehabilitáció speciális szakellátás 8

9 Fekvőbeteg szakellátás a betegnek lehetőleg a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása orvos beutalás, valamint a beteg jelentkezése alapján A fekvőbeteg-szakellátás lehet folyamatos benntartózkodás meghatározott napszakokban történő ellátás egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás Egyéb egészségügyi ellátások Ügyeletei ellátás Mentés Betegszállítás Ápolás Haldokló beteg gondozása Rehabilitáció Orvostechnikai eszközellátás Gyógyszerellátás Pszichoterápia és klinikai szakpszichológia A klinikai szakpszichológiai tevékenység A nem-konvencionális eljárások Egyéb gyógyászati ellátások Az egészségügyi ellátás keretében végzett szakértői tevékenység 9

10 Egészségügyi ellátórendszer ORSZÁGOS INTÉZETEK, EGYETEMEK REGIONÁLIS KÖZPONTOK ÁLTALÁNOS KÓRHÁZAK városi, megyei JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS szakrendelők, rendelőintézetek, szakgondozók, szakambulanciák, otthoni szakápolás és hospice ellátás ALAPELLÁTÁS gyermek és felnőtt háziorvosi szolgálat, fogászati ellátás, ügyeleti szolgálat, üzemorvosi és iskolaorvosi ellátás, védőnői szolgálat Működés alapelvei: Progresszivitás elve: az ellátórendszer minden szintjének megvannak a feladatai, melyek hierarchikusan szerveződnek. Az alapellátás, szakellátás és kórház feladatai eltérőek, egymásra épülnek. Területi elv: adott területen kötelező feladatellátás, területen kívül csak akkor vállalhat feladatot, ha képes ellátni. Definitív ellátás elve: az ellátás minden szintjén a befejezettségre kell törekedni. Csak azokat az eseteket kell szakellátásba küldeni, ahol az alapellátás már nem tud továbblépni. Szabad orvosválasztás elve: az alapellátásban a beteg megválaszthatja háziorvosát. 10

11 Működés feltételei szakmai követelményrendszernek való megfelelés egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában kezdhető meg és végezhető felelősségbiztosítás a szolgáltatás során okozott kár megtérítésére működéshez szükséges feltételekkel rendelkezik tárgyi feltételek személyi feltételek 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Működés/működtetés Állam felelőssége Egészségügy szervezése és irányítása 11

12 Működés forrásai Egészségbiztosítás: gyógyító szolgálatok működési költségei Finanszírozás: szolidaritási elvű, jellemzően befizetések arányában (OEP). Befizetések: Egyének és munkáltatók a munkával szerzett jövedelem alapján (járulék), Munkáltatók a bér arányában, Az állam, bizonyos népegészségügyi, képzés feladatok ellátására, Az egyének a szolgáltatások igénybevételekor fizetik (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, fogászat, Működés forrásai Állam népegészségügyi feladatok, (kiemelt) fejlesztések, beruházások, állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások Tulajdonos: invesztíció (létesítés, pótlás) Állampolgár: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci (8,5%=természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%+pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%+munkaerőpiaci járulék 1,5%), nyugdíj (10%) járulékfizetés, önrész-vállalás biztosítási szolgáltatásoknál, készpénzfizetés a biztosításon kívül eső szolgáltatásokért. Munkáltató járulékfizetés, foglalkozás egészségügy költségei 12

13 Társadalombiztosítás A társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások: egészségbiztosítás nyugdíjbiztosítás Egészségbiztosítási ellátások egészségügyi szolgáltatás; pénzbeli ellátások: terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz; baleseti ellátások: baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék; megváltozott munkaképességű személyek ellátásai: rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás. 13

14 Nyugdíjbiztosítási ellátások társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás: özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rehabilitációs járadék. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 14

15 Az egészségügyi tevékenység végzésének általános szabályai adott helyzetben általában elvárható gondosság szakmai követelmények kereteinek betartása etikai szabályok megtartása legjobb tudás és lelkiismeret szerint rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten szakmai kompetenciának megfelelően betegek jogainak érdekeinek védelme az egészségügyi dolgozó a tevékenységet megtagadhatja Etikai kódex erkölcsi szabály és normagyűjtemény, mely jogi szabályozásra épül, azzal összhangban áll részletes és konkrét (nem általános) a szemléletet és a gyakorlatot befolyásolja írásba foglalt és közzétett az ápolói hivatás szakmai etikai kódex: Magyar Ápolási Egyesület, mint szakmai szervezet etikai kódexe 15

16 Etikai szabályok etikai kódex etikus magatartás alapelveit határozza meg alapvető hivatásbéli erkölcsi követelmények megfogalmazásával iránymutatásul szolgál az egészségügyi szakdolgozók számára a betegekkel és a társadalommal kapcsolatos, illetve egymás között követendő etikus magatartás szabályairól etikai vétségnek minősülő cselekmények megfogalmazása Etikai kódex - MESZK Célja: egészségügyi szakdolgozói tevékenység, mint hivatás erkölcsi tisztasága felett őrködjék védelmezze a hivatásukat megfelelően gyakorló egészségügyi szakdolgozókat elmarasztalja azokat, akik szakmájuk erkölcsi szabályait megszegik etikai eljárás lefolytatását szabályozza 16

17 Etikai szabályok A szakmai etikai kódexek hitvallások és parancsok keverékei. Mindenekelőtt ne okozz kárt Csak szakértelemmel folytass szakmai gyakorlatot Ne törekedj tisztességtelen haszonra Az emberi méltóság tiszteletben tartásával kezeld az embereket Őrizd az orvosi titkot Csak akkor cselekedj kivéve a legszélsőségesebb eseteket ha tájékoztatás alapján elnyered a beteg beleegyezését Amennyire lehetséges, a szociális méltányosság és igazságosság keretei közt gyakorold szakmádat Tevékenység végzésének feltételei önállóan vagy felügyelet mellett? munkaköri alkalmasság megléte Alap- és Működési Nyilvántartásba történő bejegyzés Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság foglalkoztatási jogviszonyok 17

18 Önállóan vagy felügyelettel? önállóan: egészségügyi szakképesítés megléte működési nyilvántartásban szerepel önálló tevékenység végzésére jogosult személy felügyelete mellett: szakképesítés megszerzéséért képzésben vesz részt Működési Nyilvántartása nem aktív vagy törölték szakképesítés nélkül működik közre az egészségügyi tevékenység végzésében (pl. segédápoló) Munkaköri alkalmasság Egészségügyi tevékenység végzéséhez feltétel: munkaköri alkalmasság: egészségi, mentális és fizikai (egészségi) állapot vonatkozásában az adott tevékenység végzésére való képesség és alkalmasság. Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt: előzetes, majd rendszeres időszakos alkalmassági vizsgálat. Védőoltás foglalkoztatás feltétele lehet biológiai kockázat esetén Munkáltató e feladat ellátására szerződött, vagy általa működtetett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál végezhető el - ill. saját költségre más szolgáltatónál is kezdeményezhető. 18

19 Nyilvántartások Alapnyilvántartás Működési Nyilvántartás Alapnyilvántartás: Szakképesítés közhiteles tanúsítása Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) vezeti Oktatási intézmény/egészségügyi szakképesítés elismerésére jogosult hatóság kéri meg Működési Nyilvántartás: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) vezeti Szakdolgozó saját kérése alapján, minden használt szakképesítésre! 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól MESZK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara április 01-től ismét kötelező tagság! akik egészségügyi végzettséggel rendelkeznek szerepelnek az alapnyilvántartásban egészségügyi tevékenységet végeznek 19

20 Foglalkoztatási jogviszonyok szabadfoglalkozás egyéni egészségügyi vállalkozó társas vállalkozás tagja közalkalmazotti jogviszony munkaviszony közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony szolgálati jogviszony egyházi személy önkéntes segítő egyéni cég tagja Munkaviszony Alanyai: munkáltató és munkavállaló (betöltött 16. év) Munkaviszony létesítése: munkaszerződéssel jön létre Munkáltató kötelezettsége Írásba kell foglalni Megállapodás: felek neve munkavállaló személyi alapbére munkaköre munkavégzés helye Tájékoztatás 30 napon belül Próbaidő (30 nap-3 hónap, KSZ: 6 hónap) Módosítás csak közös megegyezéssel lehet Átirányítás nem módosítás 20

21 Munkaviszony A munkaviszony megszűnik: a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, a határozott idő lejártával, átalakul a jogviszony tájékoztatási kötelezettség 30 nappal előtte A munkaviszony megszüntethető: a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével rendes felmondással (felmondási idő 30 naptól max. 1 év, mentesítés munkavégzés alól, végkielégítés) rendkívüli felmondással (kötelezettségszegés, gondatlanság) azonnali hatállyal a próbaidő alatt (határozott idő esetén is) Munkakört át kell adni és elszámolni Közalkalmazotti jogviszony Alanyai: munkáltató és közalkalmazott (büntetlen előélet-erkölcsi biz., 18. év, magyar állampolgár) Pályázat Munkaviszony létesítése: kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre - írásba kell foglalni Megállapodás: felek neve besorolás munkaköre munkavégzés helye Próbaidő (3-4 hónap) Módosítás csak közös megegyezéssel lehet Átirányítás nem módosítás 21

22 Közalkalmazotti jogviszony Megszűnik: kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, közalkalmazott halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint nem megfelelt minősítés a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint. Közalkalmazotti jogviszony Megszüntethető: közös megegyezéssel áthelyezéssel 2 munkáltató+m.vállaló megegyezik lemondással lemondási idő rendkívüli lemondással munkáltató vét, végkielégítés: felmentésnyi átlagkereset kifizetése felmentéssel indokolni kell, felmentési idő (2-8 hó) egy részében mentesítés -végkielégítés azonnali hatállyal (próbaidő /gyakornoki idő alatt) elbocsátással jogellenes megszűnés rendkívüli felmentéssel a gyakornoki idő alatt. 22

23 Kollektív szerződés Szabályozza: jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert szakszervezet ill. munkáltatói érdekképviseleti szervezet kötheti Közalkalmazottaknál: Közalkalmazotti Tanács (KAT) munkáltatói döntések előtt véleményezési jog Egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 23

24 Ellátási kötelezettség elsősegélyt kell nyújtani az egészségügyi dolgozónak sürgős szükség esetén időponttól és helytől függetlenül az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésre álló eszközökkel területi ellátási kötelezettség a beteget az orvosnak meg kell vizsgálnia, utána dönt: ellátás vagy továbbutalás szakdolgozó: a kompetencia keretein belül Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása I. kezelőorvos joga szabadon választani a lehetőségekből, ha tudományosan elfogadott jogszabályi kereteket nem lépi túl közreműködő személyzet is ismeri, gyakorolta rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek beteg beleegyezett beavatkozás kockázata kisebb, mintha elmaradna / vállalható kockázat közreműködésre kérhet fel szakdolgozót és utasíthatja - egyértelműség 24

25 Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása II. közreműködésre felkért szakdolgozó: szakmai szabályok szerint hajtja végre haladéktalanul jelzi az állapotromlást beteg állapotát kedvezőtlenül befolyásoló utasítás esetén: jelzi ezt a kezelőorvosnak utasítást megtagadhatja (orvos tájékoztatása mellett) írásban is kérheti feladatok végrehajtásának módját és sorrendjét önállóan meghatározhatja Ellátás megtagadásának joga vizsgálatot követően - átirányítás mellett azonnali segítséget nem igényel/nem indokolt más beteg ellátása fontosabb beteghez fűződő személyes kapcsolat (pl. rokon) jogszabályba ütközik szakmai szabályba ütközik ellátó ellátásra fizikailag alkalmatlan erkölcsi/lelkiismereti/vallási okok miatt beteg nem működik együtt sértő, fenyegető magatartás esetén saját testi épsége vagy élete van veszélyben 25

26 Egyéb jogok és kötelezettségek tájékoztatási kötelezettség: beteg állapota által indokolt rendszerességgel legjobb tudása szerint szóbeli tájékoztatást az általános szóróanyagok nem helyettesítik lelki gondozás szükségessége titoktartás kötelezettség szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség egészségügyi dolgozók védelme: tevékenysége során közfeladatot ellátó személynek minősül Dokumentációs kötelezettség egészségügyi dokumentáció: beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat tartalmazza úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát megkell őrizni: az egyes vizsgálatokról készült leleteket, a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat, az ápolási dokumentációt, a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint a beteg testéből kivett szövetmintákat zárójelentés 26

27 Dokumentáció - adatvédelem személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok; Dokumentáció - adatvédelem egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás) 27

28 Adatok kezelése adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; Adatok kezelése adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára; nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára; 28

29 Adatkezelés célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, eredményes gyógykezelés elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, a betegjogok érvényesítése, szakember képzés, statisztikai vizsgálat, kutatás hatósági eljárások. Adatok védelme Adatkezelés és feldolgozás során biztosítani kell az adatok biztonságát megfelelő tárolás! véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel megsemmisüléssel megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, illetéktelen személy ne férjen hozzá. 29

30 Adatok továbbítása Írásbeli megkeresésre: büntetőügyi hatóságok szabálysértési eljárás Magyar Honvédség/jegyző nemzetbiztonsági szolgálatok etikai eljárás során kamara bűnüldözési és bűnfelderítési, terrorizmust elháritó szervek az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni Adatok nyilvántartása Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok megfelelő védelmét. 30

31 Egészségügyi dokumentáció megőrzése adatfelvételtől számítva: 30 év! zárójelentés.: 50 év képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számítva: 10 év a felvételről készített lelet: 30 év adatmegőrzés érdekében biztosítani kell: olvasható maradjon eredeti adat javítás esetén is olvasható legyen BETEGEK 31

32 A betegek jogai és kötelezettségei BETEGJOGOK: azon jogosultságok összessége, amelyek megilletik mindazokat a személyeket, akik az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszik A betegek jogai és kötelezettségei Az egyén felelős: saját, és környezete egészségi állapotáért Mindenkinek joga van: egészsége megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez tájékoztatáshoz az egészségügyi ellátásokról Mindenkinek kötelessége: mások jogait tiszteletben tartani tartózkodni minden, mások egészségét veszélyeztető magatartástól és tevékenységtől tőle elvárható módon segítséget nyújtani, ill. az illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni 32

33 Az egészségügyi ellátáshoz való jog sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, fájdalom csillapításához és szenvedés csökkentéséhez egészségi állapot által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz egészségügyi szolgáltató megválasztásához szabad orvosválasztáshoz (alapellátásban) várólistára kerüléshez Az emberi méltósághoz való jog a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani a betegen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetők el az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában kizárólag csak az egészségi állapota által indokolt ideig, mértékben, és módon korlátozható a beteget csak méltányolható okból, és ideig szabad várakoztatni a beteget ellátása során a szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre, és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el 33

34 Kapcsolattartás joga I. betegtársak jogainak a tiszteletben tartásával, a betegellátás zavartalanságát biztosítva HÁZIREND! jogosult más személyekkel szóban és/vagy írásban kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni. megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét mások előtt feltárják. a súlyos állapotú betegnek joga van, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon kiskorú betegnek joga van, hogy szülője, törvényes képviselője mellette tartózkodjon. Kapcsolattartás joga II. szülő nő joga: vajúdás és szülés alatt vele lehessen az általa megjelölt nagykorú személy újszülöttjével együtt helyezzék el saját ruha és személyes tárgyak használata vallásgyakorlás és ennek megfelelő személlyel kapcsolattartás 34

35 A gyógyintézet elhagyásának joga feltétel: mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti csak törvényben meghatározott esetben korlátozható a távozási szándékot a kezelőorvosnak be kell jelenteni, és a tényt az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni a gyógyintézetből történő elbocsátás során a beteget, és hozzátartozóját 24 órával előbb értesíteni kell cselekvőképtelen betegnél a törvényes képviselő egyetértésével gyakorolható Tájékoztatáshoz való jog egyénre szabott (tolmács) teljeskörű részletes beavatkozásokról, várható eredményről, kockázatokról a gyógykezelés során kérdezhet ellátószemélyzet nevét, szakképesítését és beosztását tájékoztatásról lemondhat 35

36 Önrendelkezéshez való jog I. a beteg szabadon döntheti el: az ellátást igénybe veszi-e milyen beavatkozásokba egyezik bele vagy utasít vissza csak törvényben korlátozható kivizsgálást és kezelést érintő döntésekben részvétel beavatkozás elvégzésének feltétele: beleegyezés megtévesztés nélkül fenyegetés nélkül kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapul Önrendelkezéshez való jog II. tájékozott beleegyezés: szóban írásban: invazív beavatkozásnál mindig kell! eltávolított szövet/szerv/testrész felhasználásához Holttestet érintő bavatkozásokhoz ráutaló magatartással visszavonható átruházható 36

37 Ellátás visszautasításának joga ha mások életét, testi épségét nem veszélyezteti ha súlyos vagy maradandó károsodást okozna: közokirat teljes bizonyító erejű magánokirat két tanú együttes jelenléte életfenntartó, életmentő beavatkozások visszautasítása : ha gyógyíthatatlan és halálhoz vezet kivéve, ha várandós 3 tagú orvosi bizottság szenvedés és fájdalom enyhítése fontos!! Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga dokumentáció a szolgáltató, a benne szereplő adatok a beteg tulajdona adatok kezeléséről tájékoztatást kaphat egészségügyi adatait megismerheti dokumentációba betekinthet, másolatot készíttethet (saját költségre) zárójeltés kötelező összefoglaló/kivonatos írásos véleményt kaphat kiegészítést, javítást kérhet meghatalmazhat más személyt ADATVÉDELEM!!! 37

38 Orvosi titoktartáshoz való jog egészségügyi és személyes adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá beteg nyilatkozhat, hogy róla felvilágosítás: kinek adható kinek nem adható vizsgálat és kezelés során csak a szükséges személyek legyenek jelen - megfelelő körülmények beteg megnevezheti, akit állapotáról értesítést kaphat vagy akit ebből kizár Pszichiátriai betegek fokozott védelem állapotnak megfelelő és a többi beteg fizikai biztonságát védő, a lehető legkevésbé hátrányos és kellemetlen módszerek alkalmazása korlátozó intézkedés: feltétlenül indokolt esetben, csak veszélyeztető vagy közvetlenül veszélyeztető magatartása esetén 38

39 A betegek jogainak érvényesítése 1. szolgáltató köteles tájékoztatni a beteget a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, házirendről - felvételkor 2. a beteg panaszt tehet: szolgáltató felé fenntartó felé egészségügyi államigazgatási szerv felé 3. beteg fordulhat a betegjogi képviselőhöz 4. jogviták peren kívüli megoldása: közvetítői tanács 5. polgári peres eljárás 6. szakmai kamarák A betegek kötelezettségei tiszteletben tartani: szolgáltató működési rendjét, házirendet más betegek és dolgozók jogait jogszabályokat egészségügyi dolgozókkal együttműködni tájékoztatást adni: a megfelelő ellátás megválasztása érdekében másokat veszélyeztető állapotáról, betegségéről korábban tett jognyilatkozatairól betartani a rendelkezéseket személyes adatok hiteles igazolása térítési díjat megfizetni 39

40 További szép napot kívánok! 40

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá,

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva,

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

ALAPÍTVA: 1990. Vonatkozó jogszabályok:

ALAPÍTVA: 1990. Vonatkozó jogszabályok: Az IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. adatvédelmi alapelveiről a vonatkozó és hatályos jogszabályok alapján előkészített és a honlapon közzétett tájékoztató Az IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS Egyetemi jegyzet Budapest, 2003. I. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím.

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrl Az Országgylés - a lakosság egészsége iránt érzett felelsségétl áthatva, - attól a meggyzdéstl vezérelve, hogy az egyén egészséghez fzd érdeke és jólléte elsbbséget

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 1. modul A BETEGSZÁLLÍTÁS ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, JOGI, ETIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta: Sonkoly Zoltán Miklósik Zoltán Lektorálta:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kovácsné Mercs Mónika. Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás. A követelménymodul megnevezése: Kovácsné Mercs Mónika Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban A követelménymodul száma:

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

Nagyk rös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel intézete Adatvédelmi szabályzat

Nagyk rös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendel intézete Adatvédelmi szabályzat Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér l és védelmér l szóló 1997. évi XLVII. törvény, és a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól 1. A módszertani útmutató célja Jelen módszertani útmutató

Részletesebben

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: dr. Cséve Lajos +36/30/771-4111 DrCseve.Lajos@posta.hu Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

Betegjogok Magyarországon

Betegjogok Magyarországon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék Betegjogok Magyarországon Készítette: Fehér Barbara Konzulens: Dr. Jakab Nóra Miskolc 2013. 1 University of Miskolc Faculty of Law

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés - felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben