Gyakorló ápoló képzés JOGI ISMERETEK II. Béres Tímea ápolási igazgató helyettes ESZSZK EGÉSZSÉGÜGY. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13. JOGI ISMERETEK II. Béres Tímea ápolási igazgató helyettes ESZSZK EGÉSZSÉGÜGY. www.lemtrener.hu 1"

Átírás

1 JOGI ISMERETEK II. Béres Tímea ápolási igazgató helyettes ESZSZK EGÉSZSÉGÜGY 1

2 egészségügy rendszere egészségügyi szolgáltatók működés feltételek egészségügyi dolgozók betegek Jogszabályok évi CLIV. törvény az egészségügyről 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 20/1996. (VII.26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2

3 Jogszabályok évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi LXIII. törvény személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Jogszabályok Interneten elérhető, hatályos jogszabályok megtalálhatók: net.jogtar.hu 3

4 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE Egészségügyi ellátások rendszere egészségügyi szolgáltatások biztosításának és a népegészségügyi célok megvalósulásának összehangolása Célja: hozzájáruljon az egészség fejlesztéséhez, lehetséges mértékű helyreállításához, az egészségromlás mérsékléséhez segítse a megváltozott egészségi állapotú egyének munkába és közösségbe való beilleszkedését 4

5 Népegészségügy elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó, szervezett tevékenység az egészség védelmére és fejlesztésére, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzésére irányul A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának monitorozása egészségproblémák és prioritások meghatározása népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben Népegészségügy Egészségfejlesztés Család- és nővédelmi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportegészségügyi gondozás Környezet- és település egészségügy Élelmezés- és táplálkozás egészségügy Sugáregészségügy Munkaegészségügy Járványügy 5

6 Megelőző ellátások betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátások fertőző betegségekkel szembeni ellenállás fokozása/kialakítása szűrővizsgálatok megbetegedések, kórmegelőző állapotok korai felismerése kockázati tényezőkön alapuló megelőzés (élet és munkakörülmények) magzat egészséges fejlődősének ellenőrzése és a várandós anya egészségi állapotának védelme Egészségügyi ellátórendszer egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó, az egészségügyi szakszemélyzet által végzett egészségügyi tevékenységek összessége célja az egészségi állapot felmérése, az egészségi állapot javítása, az állapot stabilizálása, a fájdalom csillapítása, az elvesztett képességek kifejlesztése, pótlása ellátórendszer: gyógyító-megelőző ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók összefoglaló neve 6

7 Egészségügyi ellátórendszer egészségügyi szolgáltatás: egészségügyi tevékenységek összessége megőrzi az emberek egészségét - egészségnevelés megelőzi a betegségeket - prevenció a már kialakult betegségeket korán felismeri és gyógykezeli sürgős szükség esetén elhárítja az életveszélyt krónikus esetben javítja a beteg állapotát, megelőzi az állapotromlást (vizsgál, kezel, gondoz, ápol, rehabilitál) feldolgozza a betegektől származó vizsgálati anyagokat csökkenti a fájdalmat és a szenvedést szülészeti ellátást biztosít humán reprodukciót befolyásoló tevékenységet végez (mesterséges megtermékenyítés, művi meddővé tétel) klinikai kutatásokat folytat végzi a betegek szállítását biztosítja a betegek gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátását egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában végezhető Egészségügyi ellátórendszer alapelvei betegek jogainak védelme (személyes szabadság és önrendelkezési jog kizárólag az egészségi állapot által indokolt és törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható) esélyegyenlőség az egészségügyi intézményrendszer szakmai ellátási szintekre tagolódik ellátási szükségletekhez igazodik tudományos tényekre alapozott költséghatékony eljárásokon alapul 7

8 Alapellátás egyén lakóhelyén, illetve annak közelében egyén választása alapján igénybe vehető hosszú távú, személyes kapcsolaton alapul Az alapellátás célja (megelőző tevékenység): egészségi állapot figyelemmel kísérése felvilágosítás és egészségnevelés gyógykezelés, gondozás és rehabilitáció a beteg otthonában is szakorvoshoz történő irányítás Járóbeteg szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, ill. alkalomszerű ellátás, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás megelőzés gyógykezelés, gondozás, rehabilitáció speciális szakellátás 8

9 Fekvőbeteg szakellátás a betegnek lehetőleg a lakóhelye közelében, fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása orvos beutalás, valamint a beteg jelentkezése alapján A fekvőbeteg-szakellátás lehet folyamatos benntartózkodás meghatározott napszakokban történő ellátás egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás Egyéb egészségügyi ellátások Ügyeletei ellátás Mentés Betegszállítás Ápolás Haldokló beteg gondozása Rehabilitáció Orvostechnikai eszközellátás Gyógyszerellátás Pszichoterápia és klinikai szakpszichológia A klinikai szakpszichológiai tevékenység A nem-konvencionális eljárások Egyéb gyógyászati ellátások Az egészségügyi ellátás keretében végzett szakértői tevékenység 9

10 Egészségügyi ellátórendszer ORSZÁGOS INTÉZETEK, EGYETEMEK REGIONÁLIS KÖZPONTOK ÁLTALÁNOS KÓRHÁZAK városi, megyei JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS szakrendelők, rendelőintézetek, szakgondozók, szakambulanciák, otthoni szakápolás és hospice ellátás ALAPELLÁTÁS gyermek és felnőtt háziorvosi szolgálat, fogászati ellátás, ügyeleti szolgálat, üzemorvosi és iskolaorvosi ellátás, védőnői szolgálat Működés alapelvei: Progresszivitás elve: az ellátórendszer minden szintjének megvannak a feladatai, melyek hierarchikusan szerveződnek. Az alapellátás, szakellátás és kórház feladatai eltérőek, egymásra épülnek. Területi elv: adott területen kötelező feladatellátás, területen kívül csak akkor vállalhat feladatot, ha képes ellátni. Definitív ellátás elve: az ellátás minden szintjén a befejezettségre kell törekedni. Csak azokat az eseteket kell szakellátásba küldeni, ahol az alapellátás már nem tud továbblépni. Szabad orvosválasztás elve: az alapellátásban a beteg megválaszthatja háziorvosát. 10

11 Működés feltételei szakmai követelményrendszernek való megfelelés egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában kezdhető meg és végezhető felelősségbiztosítás a szolgáltatás során okozott kár megtérítésére működéshez szükséges feltételekkel rendelkezik tárgyi feltételek személyi feltételek 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Működés/működtetés Állam felelőssége Egészségügy szervezése és irányítása 11

12 Működés forrásai Egészségbiztosítás: gyógyító szolgálatok működési költségei Finanszírozás: szolidaritási elvű, jellemzően befizetések arányában (OEP). Befizetések: Egyének és munkáltatók a munkával szerzett jövedelem alapján (járulék), Munkáltatók a bér arányában, Az állam, bizonyos népegészségügyi, képzés feladatok ellátására, Az egyének a szolgáltatások igénybevételekor fizetik (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, fogászat, Működés forrásai Állam népegészségügyi feladatok, (kiemelt) fejlesztések, beruházások, állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások Tulajdonos: invesztíció (létesítés, pótlás) Állampolgár: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci (8,5%=természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%+pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%+munkaerőpiaci járulék 1,5%), nyugdíj (10%) járulékfizetés, önrész-vállalás biztosítási szolgáltatásoknál, készpénzfizetés a biztosításon kívül eső szolgáltatásokért. Munkáltató járulékfizetés, foglalkozás egészségügy költségei 12

13 Társadalombiztosítás A társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások: egészségbiztosítás nyugdíjbiztosítás Egészségbiztosítási ellátások egészségügyi szolgáltatás; pénzbeli ellátások: terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz; baleseti ellátások: baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék; megváltozott munkaképességű személyek ellátásai: rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás. 13

14 Nyugdíjbiztosítási ellátások társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás: özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások; rehabilitációs járadék. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 14

15 Az egészségügyi tevékenység végzésének általános szabályai adott helyzetben általában elvárható gondosság szakmai követelmények kereteinek betartása etikai szabályok megtartása legjobb tudás és lelkiismeret szerint rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten szakmai kompetenciának megfelelően betegek jogainak érdekeinek védelme az egészségügyi dolgozó a tevékenységet megtagadhatja Etikai kódex erkölcsi szabály és normagyűjtemény, mely jogi szabályozásra épül, azzal összhangban áll részletes és konkrét (nem általános) a szemléletet és a gyakorlatot befolyásolja írásba foglalt és közzétett az ápolói hivatás szakmai etikai kódex: Magyar Ápolási Egyesület, mint szakmai szervezet etikai kódexe 15

16 Etikai szabályok etikai kódex etikus magatartás alapelveit határozza meg alapvető hivatásbéli erkölcsi követelmények megfogalmazásával iránymutatásul szolgál az egészségügyi szakdolgozók számára a betegekkel és a társadalommal kapcsolatos, illetve egymás között követendő etikus magatartás szabályairól etikai vétségnek minősülő cselekmények megfogalmazása Etikai kódex - MESZK Célja: egészségügyi szakdolgozói tevékenység, mint hivatás erkölcsi tisztasága felett őrködjék védelmezze a hivatásukat megfelelően gyakorló egészségügyi szakdolgozókat elmarasztalja azokat, akik szakmájuk erkölcsi szabályait megszegik etikai eljárás lefolytatását szabályozza 16

17 Etikai szabályok A szakmai etikai kódexek hitvallások és parancsok keverékei. Mindenekelőtt ne okozz kárt Csak szakértelemmel folytass szakmai gyakorlatot Ne törekedj tisztességtelen haszonra Az emberi méltóság tiszteletben tartásával kezeld az embereket Őrizd az orvosi titkot Csak akkor cselekedj kivéve a legszélsőségesebb eseteket ha tájékoztatás alapján elnyered a beteg beleegyezését Amennyire lehetséges, a szociális méltányosság és igazságosság keretei közt gyakorold szakmádat Tevékenység végzésének feltételei önállóan vagy felügyelet mellett? munkaköri alkalmasság megléte Alap- és Működési Nyilvántartásba történő bejegyzés Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság foglalkoztatási jogviszonyok 17

18 Önállóan vagy felügyelettel? önállóan: egészségügyi szakképesítés megléte működési nyilvántartásban szerepel önálló tevékenység végzésére jogosult személy felügyelete mellett: szakképesítés megszerzéséért képzésben vesz részt Működési Nyilvántartása nem aktív vagy törölték szakképesítés nélkül működik közre az egészségügyi tevékenység végzésében (pl. segédápoló) Munkaköri alkalmasság Egészségügyi tevékenység végzéséhez feltétel: munkaköri alkalmasság: egészségi, mentális és fizikai (egészségi) állapot vonatkozásában az adott tevékenység végzésére való képesség és alkalmasság. Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt: előzetes, majd rendszeres időszakos alkalmassági vizsgálat. Védőoltás foglalkoztatás feltétele lehet biológiai kockázat esetén Munkáltató e feladat ellátására szerződött, vagy általa működtetett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál végezhető el - ill. saját költségre más szolgáltatónál is kezdeményezhető. 18

19 Nyilvántartások Alapnyilvántartás Működési Nyilvántartás Alapnyilvántartás: Szakképesítés közhiteles tanúsítása Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) vezeti Oktatási intézmény/egészségügyi szakképesítés elismerésére jogosult hatóság kéri meg Működési Nyilvántartás: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) vezeti Szakdolgozó saját kérése alapján, minden használt szakképesítésre! 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól MESZK Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara április 01-től ismét kötelező tagság! akik egészségügyi végzettséggel rendelkeznek szerepelnek az alapnyilvántartásban egészségügyi tevékenységet végeznek 19

20 Foglalkoztatási jogviszonyok szabadfoglalkozás egyéni egészségügyi vállalkozó társas vállalkozás tagja közalkalmazotti jogviszony munkaviszony közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony szolgálati jogviszony egyházi személy önkéntes segítő egyéni cég tagja Munkaviszony Alanyai: munkáltató és munkavállaló (betöltött 16. év) Munkaviszony létesítése: munkaszerződéssel jön létre Munkáltató kötelezettsége Írásba kell foglalni Megállapodás: felek neve munkavállaló személyi alapbére munkaköre munkavégzés helye Tájékoztatás 30 napon belül Próbaidő (30 nap-3 hónap, KSZ: 6 hónap) Módosítás csak közös megegyezéssel lehet Átirányítás nem módosítás 20

21 Munkaviszony A munkaviszony megszűnik: a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, a határozott idő lejártával, átalakul a jogviszony tájékoztatási kötelezettség 30 nappal előtte A munkaviszony megszüntethető: a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével rendes felmondással (felmondási idő 30 naptól max. 1 év, mentesítés munkavégzés alól, végkielégítés) rendkívüli felmondással (kötelezettségszegés, gondatlanság) azonnali hatállyal a próbaidő alatt (határozott idő esetén is) Munkakört át kell adni és elszámolni Közalkalmazotti jogviszony Alanyai: munkáltató és közalkalmazott (büntetlen előélet-erkölcsi biz., 18. év, magyar állampolgár) Pályázat Munkaviszony létesítése: kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre - írásba kell foglalni Megállapodás: felek neve besorolás munkaköre munkavégzés helye Próbaidő (3-4 hónap) Módosítás csak közös megegyezéssel lehet Átirányítás nem módosítás 21

22 Közalkalmazotti jogviszony Megszűnik: kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, közalkalmazott halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint nem megfelelt minősítés a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint. Közalkalmazotti jogviszony Megszüntethető: közös megegyezéssel áthelyezéssel 2 munkáltató+m.vállaló megegyezik lemondással lemondási idő rendkívüli lemondással munkáltató vét, végkielégítés: felmentésnyi átlagkereset kifizetése felmentéssel indokolni kell, felmentési idő (2-8 hó) egy részében mentesítés -végkielégítés azonnali hatállyal (próbaidő /gyakornoki idő alatt) elbocsátással jogellenes megszűnés rendkívüli felmentéssel a gyakornoki idő alatt. 22

23 Kollektív szerződés Szabályozza: jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert szakszervezet ill. munkáltatói érdekképviseleti szervezet kötheti Közalkalmazottaknál: Közalkalmazotti Tanács (KAT) munkáltatói döntések előtt véleményezési jog Egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 23

24 Ellátási kötelezettség elsősegélyt kell nyújtani az egészségügyi dolgozónak sürgős szükség esetén időponttól és helytől függetlenül az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésre álló eszközökkel területi ellátási kötelezettség a beteget az orvosnak meg kell vizsgálnia, utána dönt: ellátás vagy továbbutalás szakdolgozó: a kompetencia keretein belül Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása I. kezelőorvos joga szabadon választani a lehetőségekből, ha tudományosan elfogadott jogszabályi kereteket nem lépi túl közreműködő személyzet is ismeri, gyakorolta rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek beteg beleegyezett beavatkozás kockázata kisebb, mintha elmaradna / vállalható kockázat közreműködésre kérhet fel szakdolgozót és utasíthatja - egyértelműség 24

25 Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása II. közreműködésre felkért szakdolgozó: szakmai szabályok szerint hajtja végre haladéktalanul jelzi az állapotromlást beteg állapotát kedvezőtlenül befolyásoló utasítás esetén: jelzi ezt a kezelőorvosnak utasítást megtagadhatja (orvos tájékoztatása mellett) írásban is kérheti feladatok végrehajtásának módját és sorrendjét önállóan meghatározhatja Ellátás megtagadásának joga vizsgálatot követően - átirányítás mellett azonnali segítséget nem igényel/nem indokolt más beteg ellátása fontosabb beteghez fűződő személyes kapcsolat (pl. rokon) jogszabályba ütközik szakmai szabályba ütközik ellátó ellátásra fizikailag alkalmatlan erkölcsi/lelkiismereti/vallási okok miatt beteg nem működik együtt sértő, fenyegető magatartás esetén saját testi épsége vagy élete van veszélyben 25

26 Egyéb jogok és kötelezettségek tájékoztatási kötelezettség: beteg állapota által indokolt rendszerességgel legjobb tudása szerint szóbeli tájékoztatást az általános szóróanyagok nem helyettesítik lelki gondozás szükségessége titoktartás kötelezettség szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség egészségügyi dolgozók védelme: tevékenysége során közfeladatot ellátó személynek minősül Dokumentációs kötelezettség egészségügyi dokumentáció: beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat tartalmazza úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát megkell őrizni: az egyes vizsgálatokról készült leleteket, a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat, az ápolási dokumentációt, a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint a beteg testéből kivett szövetmintákat zárójelentés 26

27 Dokumentáció - adatvédelem személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok; Dokumentáció - adatvédelem egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás) 27

28 Adatok kezelése adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; Adatok kezelése adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára; nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára; 28

29 Adatkezelés célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, eredményes gyógykezelés elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, a betegjogok érvényesítése, szakember képzés, statisztikai vizsgálat, kutatás hatósági eljárások. Adatok védelme Adatkezelés és feldolgozás során biztosítani kell az adatok biztonságát megfelelő tárolás! véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel megsemmisüléssel megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, illetéktelen személy ne férjen hozzá. 29

30 Adatok továbbítása Írásbeli megkeresésre: büntetőügyi hatóságok szabálysértési eljárás Magyar Honvédség/jegyző nemzetbiztonsági szolgálatok etikai eljárás során kamara bűnüldözési és bűnfelderítési, terrorizmust elháritó szervek az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni Adatok nyilvántartása Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok megfelelő védelmét. 30

31 Egészségügyi dokumentáció megőrzése adatfelvételtől számítva: 30 év! zárójelentés.: 50 év képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számítva: 10 év a felvételről készített lelet: 30 év adatmegőrzés érdekében biztosítani kell: olvasható maradjon eredeti adat javítás esetén is olvasható legyen BETEGEK 31

32 A betegek jogai és kötelezettségei BETEGJOGOK: azon jogosultságok összessége, amelyek megilletik mindazokat a személyeket, akik az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszik A betegek jogai és kötelezettségei Az egyén felelős: saját, és környezete egészségi állapotáért Mindenkinek joga van: egészsége megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez tájékoztatáshoz az egészségügyi ellátásokról Mindenkinek kötelessége: mások jogait tiszteletben tartani tartózkodni minden, mások egészségét veszélyeztető magatartástól és tevékenységtől tőle elvárható módon segítséget nyújtani, ill. az illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni 32

33 Az egészségügyi ellátáshoz való jog sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, fájdalom csillapításához és szenvedés csökkentéséhez egészségi állapot által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz egészségügyi szolgáltató megválasztásához szabad orvosválasztáshoz (alapellátásban) várólistára kerüléshez Az emberi méltósághoz való jog a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani a betegen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetők el az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában kizárólag csak az egészségi állapota által indokolt ideig, mértékben, és módon korlátozható a beteget csak méltányolható okból, és ideig szabad várakoztatni a beteget ellátása során a szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre, és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el 33

34 Kapcsolattartás joga I. betegtársak jogainak a tiszteletben tartásával, a betegellátás zavartalanságát biztosítva HÁZIREND! jogosult más személyekkel szóban és/vagy írásban kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni. megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét mások előtt feltárják. a súlyos állapotú betegnek joga van, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon kiskorú betegnek joga van, hogy szülője, törvényes képviselője mellette tartózkodjon. Kapcsolattartás joga II. szülő nő joga: vajúdás és szülés alatt vele lehessen az általa megjelölt nagykorú személy újszülöttjével együtt helyezzék el saját ruha és személyes tárgyak használata vallásgyakorlás és ennek megfelelő személlyel kapcsolattartás 34

35 A gyógyintézet elhagyásának joga feltétel: mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti csak törvényben meghatározott esetben korlátozható a távozási szándékot a kezelőorvosnak be kell jelenteni, és a tényt az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni a gyógyintézetből történő elbocsátás során a beteget, és hozzátartozóját 24 órával előbb értesíteni kell cselekvőképtelen betegnél a törvényes képviselő egyetértésével gyakorolható Tájékoztatáshoz való jog egyénre szabott (tolmács) teljeskörű részletes beavatkozásokról, várható eredményről, kockázatokról a gyógykezelés során kérdezhet ellátószemélyzet nevét, szakképesítését és beosztását tájékoztatásról lemondhat 35

36 Önrendelkezéshez való jog I. a beteg szabadon döntheti el: az ellátást igénybe veszi-e milyen beavatkozásokba egyezik bele vagy utasít vissza csak törvényben korlátozható kivizsgálást és kezelést érintő döntésekben részvétel beavatkozás elvégzésének feltétele: beleegyezés megtévesztés nélkül fenyegetés nélkül kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapul Önrendelkezéshez való jog II. tájékozott beleegyezés: szóban írásban: invazív beavatkozásnál mindig kell! eltávolított szövet/szerv/testrész felhasználásához Holttestet érintő bavatkozásokhoz ráutaló magatartással visszavonható átruházható 36

37 Ellátás visszautasításának joga ha mások életét, testi épségét nem veszélyezteti ha súlyos vagy maradandó károsodást okozna: közokirat teljes bizonyító erejű magánokirat két tanú együttes jelenléte életfenntartó, életmentő beavatkozások visszautasítása : ha gyógyíthatatlan és halálhoz vezet kivéve, ha várandós 3 tagú orvosi bizottság szenvedés és fájdalom enyhítése fontos!! Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga dokumentáció a szolgáltató, a benne szereplő adatok a beteg tulajdona adatok kezeléséről tájékoztatást kaphat egészségügyi adatait megismerheti dokumentációba betekinthet, másolatot készíttethet (saját költségre) zárójeltés kötelező összefoglaló/kivonatos írásos véleményt kaphat kiegészítést, javítást kérhet meghatalmazhat más személyt ADATVÉDELEM!!! 37

38 Orvosi titoktartáshoz való jog egészségügyi és személyes adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá beteg nyilatkozhat, hogy róla felvilágosítás: kinek adható kinek nem adható vizsgálat és kezelés során csak a szükséges személyek legyenek jelen - megfelelő körülmények beteg megnevezheti, akit állapotáról értesítést kaphat vagy akit ebből kizár Pszichiátriai betegek fokozott védelem állapotnak megfelelő és a többi beteg fizikai biztonságát védő, a lehető legkevésbé hátrányos és kellemetlen módszerek alkalmazása korlátozó intézkedés: feltétlenül indokolt esetben, csak veszélyeztető vagy közvetlenül veszélyeztető magatartása esetén 38

39 A betegek jogainak érvényesítése 1. szolgáltató köteles tájékoztatni a beteget a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, házirendről - felvételkor 2. a beteg panaszt tehet: szolgáltató felé fenntartó felé egészségügyi államigazgatási szerv felé 3. beteg fordulhat a betegjogi képviselőhöz 4. jogviták peren kívüli megoldása: közvetítői tanács 5. polgári peres eljárás 6. szakmai kamarák A betegek kötelezettségei tiszteletben tartani: szolgáltató működési rendjét, házirendet más betegek és dolgozók jogait jogszabályokat egészségügyi dolgozókkal együttműködni tájékoztatást adni: a megfelelő ellátás megválasztása érdekében másokat veszélyeztető állapotáról, betegségéről korábban tett jognyilatkozatairól betartani a rendelkezéseket személyes adatok hiteles igazolása térítési díjat megfizetni 39

40 További szép napot kívánok! 40

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD

Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD Az egészségügyi informatika jelene DR. KOVÁCS ARNOLD (KOVACS.ARNOLD@EKK.SOTE.HU) Alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerek Alkalmazási lehetőségek Alapellátás Háziorvosi rendszerek (HO) Szakellátás

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció A szociális intézményekben vezetett dokumentáció Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 28. dr. Osztopáni Krisztián TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

TÁMOP-5.5.7-08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése TÁMOP-5.5.7-08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Trócsányi Sára: Egészségügyi adat & egészségügyi dokumentáció előadás Betegjogi képviselő képzés

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II. - Budapest, 2014. november 27.

Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II. - Budapest, 2014. november 27. Ellátott személyek jogai - Ellátottjogi tematika II - Budapest, 2014 november 27 1 Az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV törvény (Eütv) - A betegek jogai és kötelezettségei ( betegjogi katalógus, 5-28

Részletesebben

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények 2011. április 25. Magyarország Alaptörvénye 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 2003. évi LXXXIV. törvény egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA A KAPCSOLATTARTÁS JOGA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

A kapcsolattartás joga. Dr. Kovács Erika

A kapcsolattartás joga. Dr. Kovács Erika A kapcsolattartás joga Dr. Kovács Erika Témák A kapcsolattartás jelentősége A kapcsolattartás jogi háttere A kapcsolattartás formái A látogatás Házirend A beteg gyermek jogai Speciális helyzetek A kapcsolattartás

Részletesebben

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet

Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban. Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Jogi-Etikai Alapok a Kommunikációban Dr. Frank Nóra Dr. Csikós Ágnes PTE, ÁOK, Alapellátási Intézet Egészségügyi Törvény 1997. évi CLIV. törvény Orvosok jogai és kötelezettségei Ellátási kötelezettség

Részletesebben

ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. -

ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. - ELLÁTOTT SZEMÉLYEK JOGAI - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA II. - Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. dr. Kozicz Ágnes Alapvető Jogok Biztosának Hivatala TÁMOP

Részletesebben

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR A BETEG GYERMEK JOGAI Dr Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR Gyermekjogi képviselő HÍD képzés Budapest, 2014 május 15-17 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 24

Részletesebben

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot,

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot, A BETEGEK JOGAIRÓL 1998. július 1-tõl új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése

Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 10. Dr.

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Betegek jogai és kötelezettségei

Betegek jogai és kötelezettségei Betegek jogai és kötelezettségei Melyek a beteg jogai? 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. A betegek legalapvetőbb joga, hogy megfelelő, megkülönböztetés nélküli ellátásban részesüljenek. Minden betegnek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS 23. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat..

Ennek részletes szabályait a Kórház házirendje határozza meg, nem korlátozva az Eütv-ben foglaltakat.. A Minőségirányítási Kézikönyv ME04-02A A fekvőbeteg gyógyító ellátás folyamatainak szabályozása fejezetéből: 5.3. A BETEG TÁJÉKOZTATÁSA, BETEGJOGOK A betegeket (törvényes képviselőt, vagy a helyette nyilatkozattételre

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Az adatvédelem jelene és jövője

Az adatvédelem jelene és jövője Az adatvédelem jelene és jövője Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. március 21. dr. Majsa Dóra I. Az adatvédelem alapjai Az emberi méltóság védelmének sajátos aspektusa

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel Összeállította: dr. Scheiber Dóra A magyar Egészségügyi Törvénykönyvben nem szerepelnek a gyermekek és a serdülők kórházi ellátására vonatkozó jogai az EACH

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Az SZMSZ 3. számú melléklete Tartalomjegyzék I. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatálya 3. II. Értelmező

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész)

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész) Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere (II. rész) dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról (egységes szerkezetben a 23/2004.(IX.15.), a 8/2006. (IV.06.), a 8/2008.(IV.21.),

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó. www.semmelweiskiado.hu

Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó. www.semmelweiskiado.hu Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu B u d a p e s t, 2 0 0 8 ELŐSZÓ A KÖNYVBEN HASZNÁLT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA XV XVII BEVEZETÉS: AZ EGÉSZSÉGÜGYI JOG" JELLEMZŐI 1 Több

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése

Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése Az egészségügyi jog tematika I. A magyar egészségügyi ellátórendszer szabályozásának általános áttekintése Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS 23. Dr. Szeghő

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Rezidens oktatás. Dr. Horváth György SE Igazságügyi és Biztosítás-Orvostani Intézet

Rezidens oktatás. Dr. Horváth György SE Igazságügyi és Biztosítás-Orvostani Intézet Rezidens oktatás Dr. Horváth György SE Igazságügyi és Biztosítás-Orvostani Intézet 1. Alapfogalmak 2. Az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyok a) Munkaviszony b) Közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Transzkultúrális igények az ápolás folyamatában. Tanulási útmutató

Transzkultúrális igények az ápolás folyamatában. Tanulási útmutató Transzkultúrális igények az ápolás folyamatában Tanulási útmutató 1. modul Betegjogok és az egészségügyi dolgozók felelőssége Bevezetés A modul célja A modul központjában a betegjogok és a betegek kötelezettségei

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában?

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában? Adatvédelmi alapok Technika a jogban vagy jog a technikában? Bevezetés helyett Adatvédelem: Van tűzfalam! Root jelszóval csak konzolról lehet bejelentkezni, távolról nem. Adatvédelem IT biztonság Technikai

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A betegjogi képviselők feladatai

A betegjogi képviselők feladatai Jogvédelmi tanfolyam 2013.06.07. A betegjogi képviselők feladatai Mina András dr. Fővárosi és Pest megyei betegjogi képviselő OBDK betegjogi szakreferens ÓRAREND - Tartalom 1. Jogforrási feladatok (Eütv,

Részletesebben