Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG. Semmelweis Kiadó. www.semmelweiskiado.hu"

Átírás

1 Kovácsy Zsombor EGÉSZSÉGÜGYI JOG Semmelweis Kiadó B u d a p e s t,

2 ELŐSZÓ A KÖNYVBEN HASZNÁLT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA XV XVII BEVEZETÉS: AZ EGÉSZSÉGÜGYI JOG" JELLEMZŐI 1 Több jogterület találkozása 1 A méltányosság 2 Az egészségügyi és az egészségbiztosítási szabályok kettőssége 4 Orvosi szaknyelv 5 A szabályozás szintjei 8 A gyógyítás szabadsága 9 Az egészségügy több mint az orvoselit 10 Érdemes megismerni! 10 A JOG ALAPJAI 13 A jog mibenléte 13 A jogszabályok 15 A jogforrások 15 Normatív szabályok és különös szabályozási aktusok 15 Dereguláció 16 A jogszabályok alkalmazhatósága 16 A jogrend működése 17 KÉT FONTOS FOGALOM 19 Jogképesség 19 A jogképesség fogalma, kezdete és vége 19 A terhesség megszakítása 20 A halál megállapítása és jogkövetkezményei 27 A jogképesség értékelése 28 Más jogképes dolgok": az ember és tevékenységének egysége, illetve elkülönülése a jogban; a jogi személyiség 29 I. Az egyéni vállalkozó 30 II. A betéti társaság (bt.) 32 III. A korlátolt felelősségű társaság (kft.) 33 IV. A részvénytársaság (zártkörű -zrt., nyilvános -nyrt.) 34 V. Nyereségorientált vállalkozási formák összehasonlítása 36 VI. A közhasznú társaság (kht.) 36 VII. Az egyesület - a társadalmi szervezet 38 VIII. A köztestület 39 IX. Az alapítvány 39 Cselekvőképesség 40 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RÉSZESEINEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A betegek jogai 47

3 VIII TARTALOM Az egészségügyi ellátáshoz való jog 47 Az emberi méltósághoz való jog 50 A kapcsolattartás joga 53 A gyógyintézet elhagyásának joga 54 A tájékoztatáshoz való jog 57 I. A tájékoztatás jogának címzettjei, esetei 57 II. A tájékoztatás módja 57 III. A tájékoztatás tartalma 58 IV. Lemondás a tájékoztatás jogáról 59 V. A tájékoztatás jogának intézményes biztosítékai 60 Az önrendelkezéshez való jog és az ellátás visszautasításának joga 60 I. Önrendelkezés, beleegyezés, visszautasítás 60 II. Az eutanázia 62 III. Jövőbeli eseményekre vonatkozó rendelkezések 67 IV. Az invazív beavatkozás előre nem látható kiterjesztése 70 V. Cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes személyek érdekeinek fokozott figyelembevétele 71 VI. A szerv-, szövetdonáció engedélyezése 72 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 73 I. A jellemzően kezelt adatok köre 75 II. Az adatkezelés célja 76 III. Az adatkezelésre jogosultak köre 77 IV. A különböző célból történő adatkezelésekre vonatkozó speciális szabályok.. 77 Az orvosi titoktartáshoz való jog 78 Összefoglaló táblázat 79 A beteg kötelezettségei 81 Az egészségügyi dolgozók jogai 83 Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása 83 Az ellátás megtagadásának joga 84 Az egészségügyi dolgozók védelme 86 Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei 88 A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség 88 Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége 88 I. A kötelező ellátás esetei 89 II. Az ellátás módja 89 III. A helyettesítés 91 A tájékoztatási kötelezettség 91 I. Kit kell tájékoztatni? 91 II. Hogyan, miről kell a beteget tájékoztatni? 91 A dokumentációs kötelezettség 92 Titoktartási kötelezettség 93 A jogsértések, kötelességszegések jogkövetkezményei 94 A beteg panaszainak kivizsgálása 94 A betegjogi képviselő 95 Panaszok és közérdekű bejelentések állami, önkormányzati szervekhez 97 További jogérvényesítési lehetőségek 98 NÉPEGÉSZSÉGÜGY 101 Egészségfejlesztés 102 Család- és nővédelmi gondozás 104 Ifjúság-egészségügyi gondozás 104

4 IX Időskorúak gondozása 105 Sportegészségügyi gondozás 105 Környezet- és település-egészségügy 105 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 106 Sugáregészségügy 106 Munkaegészségügy 107 Járványügy 108 Védőoltások 108 Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok 110 A fertőző betegek bejelentése 111 Kötelező orvosi vizsgálat 111 Járványügyi elkülönítés 111 Járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat 112 Járványügyi ellenőrzés 112 További járványügyi intézkedések 113 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER 115 Az alapellátás 115 A háziorvosi ellátás 116 I. A háziorvos feladatellátása 116 II. A háziorvoslás képzettségbeli feltételei 117 III. A háziorvosi működtetési jog 119 A házi gyermekorvosi ellátás 122 A fogorvosi alapellátás 122 Az alapellátási ügyelet 123 A védőnői ellátás 124 Az iskolaorvosi ellátás 125 A járóbeteg-szakellátás 126 A fekvőbeteg-ellátás 128 További ellátási formák 132 Az egészségügyi szolgáltatások minőségbiztosítása 134 A belső minőségügyi rendszer 135 A külső minőségügyi rendszer 135 I. A szakmai felügyelet 136 II. A megfelelőség-tanúsítás 136 AZ EGÉSZSÉGÜGY SZERVEZÉSE 137 Az állam felelőssége 137 A szervezési és irányítási feladatok konkrét címzettjei 138 Az Országgyűlés 139 A köztársasági elnök 142 Az Alkotmánybíróság 143 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (ombudsman) 144 Az Állami Számvevőszék 146 A bírói szervezet 146 Az ügyészség 147 A kormány 147 I. Á kormány feladatai, szervezete és működése 147 II. A rendszerváltás utáni kormányok egészségügyi programja 149 A minisztériumok 155 I. Az Egészségügyi Minisztérium 156

5 II. A Miniszterelnöki Hivatal 166 III. A Pénzügyminisztérium 167 IV. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 168 V. A Honvédelmi Minisztérium 169 VI. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 169 VII. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 170 VIII. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 171 IX. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 172 X. További minisztériumi feladatok 172 A helyi önkormányzatok 173 Az önkormányzatok egészségügyi feladatai 174 A Nemzeti Egészségügyi Tanács 176 A regionális egészségügyi tanácsok 178 Az Egészségbiztosítási Éelügyelet (EbF) 179 I A Felügyelet jogállása 180 II A Felügyelet feladatköre 180 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 185 I. Az OEP biztosítói szerepe 186 II. Az OEP hatósági szerepe 186 III. Az OEP mint állami döntéselőkészítő 186 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) 187 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 187 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 190 Az egészségügyi szakmai kamarák 191 További szervezetek 195 Oktatási intézmények 196 I. Egészségügyi szakképzés 197 II. Egészségügyi felsőoktatás 198 Egyházak 201 AZ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG 203 A munkavégzésre irányuló klasszikus jogviszonyok: munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati viszony ( köztisztviselői jogviszony") 203 A munkajogviszony 204 A közalkalmazotti jogviszony 206 A közszolgálati jogviszony 209 Összehasonlító táblázat -Mt., Kjt., Ktv 210 Az egészségügyi tevékenység végzésének formái 211 Az egészségügyi tevékenységi formákról általában 211 Az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló egyes jogviszonyok 214 I. Szabadfoglalkozás 214 II. Egészségügyi vállalkozás 216 III. Munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony 218 IV. Közszolgálati és szolgálati viszony 223 V. Önkéntes jogviszony 223 AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELELŐSSÉG 225 Az egészségügyi felelősség formái 226 Az etikai felelősség 227

6 XI A munkajogi felelősség 230 A polgári jogi kártérítési felelősség 232 A büntetőjogi felelősség 237 Az egyes jogérvényesítési formák összefüggései 238 A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 239 Az Egészségbiztosítási Alap 239 Az egészségbiztosítás működésének alapelvei 243 Az egészségbiztosítási finanszírozás 244 Az egészségbiztosítási alapú ellátások finanszírozására alkalmazott technikák 245 I. Bázisalapú, (illetve normatív, feladatalapú) finanszírozás 246 II. Fejkvótaalapú finanszírozás 247 III. Napidíjrendszerű finanszírozás 247 IV. Definitív ellátás díjazása 248 V. Esetcsoport-alapú finanszírozás 248 VI. Teljesítménypont-rendszer 249 Finanszírozási technikák a hazai egészségügyben 250 I. Háziorvosi ellátás 251 II. Háziorvosi ügyelet 259 III. Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 260 IV. Védőnői ellátás ' 261 V. Fogászati ellátás 263 VI. Egészségügyi szakellátás 267 AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRAK 281 Alapcélok, alapelvek 282 Alapítás, a működés megkezdése 283 Szervezet 284 Közgyűlés 284 Igazgatóság 285 Vezető állású személyek 285 Felügyelő bizottság 286 Könyvvizsgáló 287 Ügyfélszolgálat 287 Ügyfélszolgálati iroda 287 A folyamatos rendelkezésre állás eszközei 288 Panaszkezelés 288 A pénztártagság 288 A tagsági jogviszony keletkezése 288 A tagszervezés 289 A tagsági jogviszony tartalma 290 A biztosítópénztárak szolgáltatásainak igén}'bevétele 290 Az igénybevétel általános szabályai 290 Az egyes ellátástípusok igénybevétele, a beutalási rend 292 Várakozás az ellátásra 293 Betegfogadási lista 293 Pénztári várólista 293 Intézményi előjegyzés 293 Szerződések az EBP-k és a szolgáltatók között 294 (Folyamatos) finanszírozási szerződés 294 Eseti finanszírozási szerződés 297

7 XII TARTALOM Az egészségbiztosítási pénztárak tevékenységéhez kapcsolódó állami szervezetrendszer A Nemzeti Egészségbiztosítási Központ (NEK) 297 A Díjtétel Bizottság 298 A Fejkvóta Bizottság 299 Az Egészségbiztosítási Felügyelet 300 Az egészségbiztosítás szolgáltatásainak igénybevétele 301 Várólisták kialakulása 301 A biztosítási csomag kérdésköre 305 Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos alapelvi jelentőségű szabályok 308 A szolgáltatási csomag meghatározása 308 I. Térítésmentesen, valamint vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 310 II. Részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 319 Árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások 320 Utazási költségtérítés 322 Külföldön történő gyógykezelés 322 Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 326 A biztosítási csomagból kizárt ellátások 326 A biztosítási csomagon túl: a kiegészítő biztosítások lehetséges tartalma 328 I. A szakmai tartalom és a kiegészítő szolgáltatások 329 II. Az emelt szintű ellátások létjogosultsága 329 III. Egészségpénztárak és kiegészítő biztosítások 330 A kapacitásszabályozás 332 Az évi kapacitástörvény 333 I. A rendszer alapvető sajátosságai 333 II. A szabályozás részletei 333 III. Az évi kapacitástörvény értékelése 337 A kapacitásszabályozás új rendje: a évi salátatörvény" 338 I. A salátatörvény" kapacitásszabályozási elvei 339 II. A kapacitásbővítés lehetősége 339 III. A kapacitásdimenzíók 342 IV. A kapacitás-befogadási pályázat 342 V. Kapacitáscsökkentés 345 VT. A salátatörvény értékelése 346 A évi struktúraátalakítás: az egészségügyi reform kapacitásszabályozási megoldása 347 I. A szabályozás tartalma 347 II. A évi kapacitástörvény értékelése 351 A három kapacitásszabályozás összevetése 352 GYÓGYSZERÜGY 355 A gyógyszerek engedélyezése 355 Á gyógyszergyártás 355 A gyógyszerek forgalmazása 356 Gyógyszer-nagykereskedelem 357 A gyógyszerek és a gyógyszerellátás ellenőrzése 357 A gyógyszerrendelés 358 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetése" és reklámozása 360 Á gyógyszerismertetés 360 A gyógyszerreklám 362

8 XIII A gyógyszertárak 362 Á gyógyszertárak típusai 362 A gyógyszerellátás biztonsági garanciái 366 A gyógyszertár-működtetési jog 367 A patikán kívüli gyógyszerforgalmazás lehetősége 368 A patikán kívül forgalmazható gyógyszerek köre 368 A patikán kívüli forgalmazás feltételei 368 A patikán kívüli forgalmazás első tapasztalatai 370 A gyógyszer-forgalmazási lánc gazdaságosságának elősegítése 370 A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök befogadása a társadalombiztosítás által finanszírozott körbe 373 FOGALOMTÁR 377 TÁRGYMUTATÓ 389 AZ IRODALMI HIVATKOZÁSOK FORRÁSAI 391 HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB JOGANYAGOK 395 Törvények 395 Kormányrendeletek 397 Miniszteri rendeletek 398 Egyéb joganyagok 400

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések

Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések Mogyorósi Dorottya dr med dr jur Semmelweis Egyetem OBDK tanfolyam 2013 november 30 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Etika és jog 2 A

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Az egészségügyet meghatározó társadalmi behatások Az egyes országok egészségügyi rendszereinek felépítése függ: az adott társadalom történelmi

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 272. OLDAL 2011. január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 216. OLDAL 2010. január 15. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan Tartalom: - Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyag kiegészítései - Gyógyszertárak működési feltételei és szakmai-ügyviteli

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról 2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi

Részletesebben

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér

Részletesebben