A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG"

Átírás

1 A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ

2 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL ISMERET -ÉS INFORMÁCIÓ HIÁNY -MINÉL TÖBBET SZERETNÉNK TUDNI /VAGY NEM AKARUNK SZEMBE NÉZNI ÉS SEMMIT SEM/ NEM TUDJUK MI TÖRTÉNIK PL. KÉPESEK LESZÜNK-E ÖNELLÁTÁSRA VAGY MÁSRA SZORULUNK - KISZOLGÁLTATOTT HELYZET

3 INFORMÁCIÓ SEGÍTI AZ ELIGAZODÁST CSÖKKENTI A SZORONGÁST MAGABIZTOSABBÁ TESZ MEGALAPOZZA A DÖNTÉST

4 TÁJÉKOZTATÁS: ÁLTALÁNOS ELLÁTÁSI KÖRÜLMÉNYEK, HASZNOS TUDNIVALÓK, HÁZIREND, SZOLGÁLTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK AZ ÁLLAPOTRÓL, A BETEGSÉGRŐL, A GYÓGYÍTÁSRÓL, A LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEKRŐL

5 AMIT AZ EÜTV. FELSOROL -egészsége védelmének, fejlesztésének lehetőségei -megfelelő tájékoztatáson alapuló döntés az egészséggel kapcsolatos kérdésekben -egészségügyi ellátások jellemzői, elérhetősége, igénybevétel rendje - betegjogok és érvényesíthetőségük

6 HA AZ ADOTT INTÉZMÉNYBEN NEM, AKKOR HOL KAPHAT ELLÁTÁST? VÁRÓLISTÁRA HELYEZÉS OKA, IDŐTARTAMA, KÖVETKEZMÉNYE EGÉSZSÉGÜGYI ADATOKRÓL - KÉRHET

7 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről BETEGJOGOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI az emberi méltósághoz való jog -az egészségügyi ellátáshoz az egészségügyi dolgozók való jog ellátási kötelezettsége - tájékoztatáshoz való jog tájékoztatási kötelezettség - egészségügyi dokumentáció dokumentációs kötelezettség megismerésének joga - orvosi titoktartáshoz való jog titoktartási kötelezettség

8 BETEGJOGOK -tájékoztatáshoz való jog -önrendelkezéshez való jog -ellátás visszautasításának a joga TÁJÉKOZOTT BELEEGYEZÉS (története, eredete)

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK számú irányelve A tájékoztatáson alapuló beleegyezési nyilatkozat : írásban, dátummal és aláírással megteendő, bármely, a beleegyezés megadására képes személynek, vagy ha a személy nem képes megadni a beleegyezést törvényes képviselőjének a klinikai vizsgálat jellegéről, jelentőségéről, kihatásairól és kockázatairól való megfelelő tájékozottság és dokumentáció birtokában szabadon felvállalt döntése az abban való részvételről. Kivételes esetekben, ha az illető személy nem képes írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább egy tanú jelenlétében, a nemzeti jogszabályok előírása szerint

10 A TÁJÉKOZOTT BELEEGYEZÉS FOGALMA Az értelmes döntéshez szükséges információk birtokában a beteg által hozott autonóm döntés az orvos által javasolt diagnosztikus vagy terápiás eljárás mellett. Beleegyezés előtt tájékoztatás a betegség lényegéről, kórjóslatáról, a választható kezelési módszerek kockázatáról, várható következményeiről ETT

11 A TÁJÉKOZOTT BELEEGYEZÉS FOGALMA 2. az egészségügyi ellátás, illetve orvosbiológiai kutatások során egy olyan folyamat, amelyben a beteg/páciens, törvényes képviselő megismeri az adott beavatkozás előnyeit, veszélyeit és ezek alapján dönt. /Eü.fogalomtár/ (2) A beteg tájékoztatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a kezelés általánosan ismert, jelentős mellékhatásaira, az esetleges szövődményekre és a beavatkozások lehetséges következményeire, azok előfordulási gyakoriságára. Meg kell győződni arról, hogy a beteg a tájékoztatást megértette, /Eütv /

12 13. (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. (2) A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, h) a további ellátásokról, valamint i) a javasolt életmódról.

13 3) A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre. kérdezés bátorítása (a beteg nem mer kérdezni; azt hiszi, az orvos úgy is minden fontosat elmond; az orvos siet - nincs idő) kiderül, mi érdekli jobban, illetve hogy mit (nem) értett meg)

14 AZ EGYÉNIESÍTETT FORMA - ÉRTHETŐ MÓD ÉLETKOR,ISKOLÁZOTTSÁG,ISMERETEK, LELKIÁLLAPOT, MEGFOGALMAZOTT KÍVÁNSÁG SPECIÁLIS: TOLMÁCS, JELNYELVI TOLMÁCS NEM (TELJESEN) CSELEKVŐKÉPES IS! KORÁNAK, PSZICHÉS ÁLLAPOTÁNAK MEGFELELŐEN(ÚJ) TÁMOGATÓ SZEMÉLY JELENLÉTE!(ÚJ Ptk.)

15 A KÖTELEZETTSÉG OLDALÁRÓL ÁLLAPOT ÁLTAL INDOKOLT RENDSZERESSÉG ELVÁRHATÓ ISMERETEKNEK MEGFELELŐEN AZ ORVOS LEGJOBB TUDÁSA SZERINT LELKI GONDOZÁS, HA SZÜKSÉGES

16 MÉG MIRŐL? KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK NEVE, SZAKKÉPESÍTÉSE, BEOSZTÁSA TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG HOL? VAN-E RÁ IDŐ? ÍRÁSOS ANYAGOK (7) A tájékoztatáshoz fűződő jogok gyakorlásához szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja. 13. (7)

17 HOGYAN? FOKOZATOSAN, KÖRÜLTEKINTŐEN, ÁLLAPOTRA, KÖRÜLMÉNYEKRE TEKINTETTEL LELKI GONDOZÁS - A ROSSZ HÍR KÖZLÉSE

18 A MOK Etikai Kódex előírása VI. II II.5. 7 pontban kezelőorvos feladata és felelőssége team ne legyenek ellentmondások valóságnak megfelelő, tárgyilagos, őszinte hamis illúziókeltés tilalma II. 6. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés (3) Az érintetteket a kezelésbe való beleegyezésük előtt, a kezelés alatt és után is megfelelően tájékoztatni kell ideértve az az ellátás során bekövetkezett tévedésekről és elkövetett hibákról szóló tájékoztatást is.

19 A TÁJÉKOZTATÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS (1) A cselekvőképes beteg a tájékoztatásáról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra a beteg kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes. (2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket a 16. életévét betöltött kiskorú személy esetén is alkalmazni kell. 14.

20 TILTÓ NYILATKOZATOK LEHETŐSÉGE...gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni. 11. joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. 25. (2) KIVÉTELEK értesítendő személy megnevezése családjogi kuszaságok

21 A BETEGTÁJÉKOZTATÁS CÉLJAI a hatékony gyógyító kapcsolat megalapozása és fenntartása a beteg együttműködésének (compliance) biztosítása az egészség megőrzését segítő magatartás kialakítása

22 A BETEGTÁJÉKOZTATÁS KOMMUNIKÁCIÓS VONATKOZÁSAI Komplex és dinamikus folyamat gyakran több szereplős, a tartalom is változik Az információ közlését a páciens érzelmi állapotához, magatartásához, reakcióihoz alkalmazkodva kell(ene) megtenni Más információs források internet, orvos ismerős

23 A BETEGTÁJÉKOZTATÁS KOMMUNIKÁCIÓS VONATKOZÁSAI 2 szenzitizáló(érdeklődő,éber) befogadó represszor(tompító) beteg nonverbális elemek (szorongás, hárítás, bezárkózás jelei) a tájékoztató személy érzelmei hárítás, indulatok Ki a rossz beteg? Aki nem gyógyul

24 GYÓGYÍTÁS- GYÓGYULÁS= EGYÜTTMŰKÖDÉS ORVOS BETEG JOGOK KÖTELEZETTSÉGEK KÖLCSÖNÖSSÉG BIZALOM INFORMÁCIÓS ASZIMMETRIA AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE EGY SPECIÁLIS HELYZETBEN

25 A panaszok, észrevételek természetrajza Elvárás a bekerüléskor A TÁJÉKOZTATÁS szerepe ebben Kikerüléskori helyzet,állapot

26 ESETEK NEKEM EZT NEM MONDTÁK NEM EZT MONDTÁK NEKEM HA EZT TUDTAM VOLNA... AZ EGÉSZSÉGES FOGAT HÚZTÁK KI

27 GYAKORLATI ANOMÁLIÁK IDŐ, HELY, HOZZÁÁLLÁS SZEMLÉLET FELELŐSSÉGÁTHÁRÍTÁS AZ ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÁS ÁTADÁSI IDŐPONTJA, HELYE, KÖRÜLMÉNYEI A SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS ÉS A KÉRDÉS- FELELEK DOKUMENTÁCIÓS HIÁNYOSSÁGAI AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA ISMERETEK- FELELŐSSÉG A SAJÁT EGÉSZSÉGÉRT? SZŰKÖS SZÓKINCS

28 A BÍRÓSÁGI GYAKORLAT KÁRTÉRÍTÉSI TÉNYÁLLÁS -NEM TÁJÉKOZTATTÁK MEGFELELŐEN FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSBAN -A TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS MULASZTÁSOK, HIBÁK NEM SZEREPELNEK HA TUDTAM VOLNA - BELEEGYEZÉS, HA A TÁJÉKOZTATÁS MEGFELELŐ? OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS BIZONYÍTÁS - DOKUMENTÁCIÓ

29 MOTIVÁCIÓ A JOBB TÁJÉKOZTATÁSRA A SZOLGÁLTATÓ JOGI ÖNVÉDELME A BETEGELLÁTÁS MINŐSÉGE A JOBBÍTÁS LEHETŐSÉGEI: TÁRSADALMI PÁRBESZÉD TECHNIKAI ESZKÖZÖK

30 IRODALOM BLASSZAUER BÉLA: A jó orvos. Lege Artis Medicinae, 2004, 12.; BARZÓ TÍMEA: Tájékoztatás és beleegyezés, mint a beteg alapvető joga. Magyar Jog, 1996, DÓSA ÁGNES: Az orvos felelőssége a tájékoztatás elmulasztásáért. Lege Artis Medicinae, 2002, DÓSA ÁGNES: Az orvos kártérítési felelőssége. Budapest: HVG- ORAC, 2004, Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Budapest, Medicina könyvkiadó. (p. 629) (Szakkönyv és több egyetemen használt tankönyv) Ifj. Lomnici Zoltán: A tájékoztatáson alapuló beleegyezés intézményének felelősségi kérdései a hazai joggyakorlat Iustum Aequum Salutare III. 2007/ Rozsos Jakab: Korrekt tájékoztatás? LAM 2008;18(1):84 87.

31 Dr. SzendyErzsébet betegjogi képviselő, regionális koordinátor 20/

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László

A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései Dr Kardon László A Tájékozott beleegyezés aktualitása A statisztikák szerint: az állami irányítás alá vett kórházak tekintetében országosan 378

Részletesebben

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24.

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24. Esettanulmányok a betegek, az ellátottak, és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről 2005. január 24. 1 Tartalomjegyzék Előszó I. Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek jogai és jogsérelmei Esetek:

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN DR. HERCZEG RITA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Az Orvos-világszövetség Helsinki deklarációja (World Medical Association Declaration of Helsinki) Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Elfogadva 1964 júniusban Helsinki városában

Részletesebben

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Avagy a művészet fontos, de az iparra is figyelni kell A kilencvenes évek elején az első tárgyalásaim egyikén, a jogerős ítélet kihirdetése után a Fővárosi

Részletesebben

Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről

Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről Az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi kötelezettségek az

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

Beteg vagy egészségügy

Beteg vagy egészségügy Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa 2012 Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ESET-TANULMÁNY. Erhardtné dr.

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ESET-TANULMÁNY. Erhardtné dr. TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ESET-TANULMÁNY Erhardtné dr Gachályi Anikó, betegjogi képviselő, KMR koordinátor

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben