Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató"

Átírás

1 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP , február

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK INTÉZKEDÉS HÁTTERE INTÉZKEDÉS INDOKLÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSEI PÁLYÁZATI KERETÖSSZEGEK INTÉZMÉNYI KERET PÁLYÁZATI KIÍRÁS TARTALMI SZABÁLYAI TÁMOGATHATÓSÁG FELTÉTELEI Milyen projektjavaslatok támogathatóak KÖLTSÉGVETÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Elszámolható költségek ÁFA, valamint más adók és közterhek Nem elszámolható költségek Árfolyam kérdése Egyéb előírások PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY ÉS EGYÉB CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS MÓDJA BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE EGYÉB TUDNIVALÓK A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL VALÓTLAN ADATOK SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA Pályázatok érkeztetése és befogadása Pályázatok értékelése ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Formai értékelés Jogosultsági értékelés Értékelés megvalósíthatósági szempontból Értékelés szakmai szempontból Segédlet az értékelési szempontokhoz MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI MEGVALÓSÍTÁS SZAKMAI FELTÉTELEI Jelentési kötelezettség Tájékoztatás és nyilvánosság Közbeszerzésekkel kapcsolatos tudnivalók, kötelezettségek Monitoring, ellenőrzés, értékelés MEGVALÓSÍTÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI Elszámolások bizonylatolása, dokumentálása Könyvvizsgálat kérdései

3 6.2.3 Szerződés módosítása Kifizetések igénylése, ütemezése és folyósítása Szerződésszegés KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ (PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1-ES PONT) PÁLYÁZÓ ÉS A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK ADATAI (PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 2-ES, 3-AS PONT) A PÁLYÁZÓ ÉS PARTNEREI BEMUTATÁSA (PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 4-ES PONT) A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA (PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 5-ÖS PONT) Célkitűzések (Pályázati formanyomtatvány 5.1-es pont) Indoklás (Pályázati formanyomtatvány 5.2-es pont) Illeszkedés más stratégiákhoz (Pályázati formanyomtatvány 5.3-as pont) A Tevékenységek ismertetése és a projekt megvalósításának módja (Pályázati Formanyomtatvány 5.4-es pont) A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei (Pályázati formanyomtatvány 5.5-ös pont) Fenntarthatóság (Pályázati formanyomtatvány 5.6-os pont) Horizontális szempontok (Pályázati formanyomtatvány 5.7-es pont) KÖLTSÉGVETÉS(PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 6-OS PONT)...58 A./ A kitöltés általános tudnivalói...58 B./ A költségvetési sorokon tervezhető kiadások SZINERGIA (PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 7-AS PONT) TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG (PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 8-AS PONT) ELLENŐRZŐ LISTA (KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ) JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

4 BEVEZETŐ Jelen pályázati útmutató célja kettős: egyrészről segítséget nyújt a pályázónak a teljes pályázati dokumentáció elkészítéshez, valamint útmutatást ad a nyertes projektek megvalósításhoz kapcsolódó feltételrendszer megértéshez. A pályázati dokumentáció elkészítésében eligazítást ad: a pályázati formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban, a kötelezően csatolandó egyéb mellékletek, dokumentumok tekintetében. A megvalósítás feltételrendszerét a költségvetésre vonatkozó részletes szabályok, valamint a Támogatási Szerződés ismertetésén keresztül mutatja be. 3

5 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az Európai Unió az elmaradott régiók, illetve országok gazdasági-társadalmi célú felzárkóztatása érdekében fejlesztési támogatást nyújt. Magyarország az Uniós csatlakozás következményeként jogosult lesz a fejlesztési támogatások lehívására. A támogatások felhasználásának első lépéseként az ország a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében öt operatív programot készített. - Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, mely a következő területeken nyújt támogatást: befektetés-ösztönzés, kis-és középvállalkozások fejlesztése, kutatás-fejlesztés és informatika. - Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, mely támogatást nyújt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére, valamint a vidékfejlesztésre. - Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program, mely támogatást nyújt a foglalkoztatáspolitika, az oktatás, a szociálpolitika és az egészségügy területén. - Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, mely támogatja a nagytérségi közlekedésfejlesztést, a környezetvédelmet és az energetikát. - Regionális Fejlesztés Operatív Program, mely támogatást nyújt a turizmus, a kistérségek elérhetősége, a városi területek és az oktatási intézmények fejlesztésére, valamint a helyi szereplők alkalmazkodó és együttműködési képességeinek javítására. Jelen pályázati felhívás a Regionális Fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: ROP) által 2004-től három éven keresztül támogatandó célok megvalósítása érdekében készült. A ROP átfogó célja a régiók kiegyensúlyozott területi fejlődésének segítése. Az átfogó cél elérése érdekében a program támogatja: - a természeti, kulturális értékekben gazdag térségek turisztikai célú fejlesztését, különösen az elmaradott területeken; - a vonzó települési környezet kialakítását a többségében hátrányos helyzetűek által lakott településrészeken, valamint a hátrányos helyzetű kistérségek elérhetőségi viszonyainak javítását, a tömegközlekedést, illetve az alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését; - a helyi szereplők alkalmazkodóképességének és együttműködésének erősítését, ezen belül a közigazgatásban, területfejlesztésben dolgozók képzését, a többségében kis-és középvállalkozások alkalmazottainak átképzését, a tartós munkanélküliek foglalkoztatását és a felsőoktatási intézményeknek a vállalkozásokkal való együttműködését. A program nem fedi le egy-egy régió teljes fejlesztési szükségletét, hanem olyan fejlesztésekre koncentrál, melyek végrehajtása elsősorban a régió területi sajátosságaihoz illeszkedve az eltérő földrajzi, gazdasági, kulturális adottságokból kiindulva szolgálják a helyi és regionális érdekeket. A Regionális Fejlesztés Operatív Program megvalósítására az Európai Unió előreláthatólag mintegy 91,65 milliárd Ft támogatást nyújt, mely kiegészülve a hazai társfinanszírozással összesen közel 140,8 milliárd Ft közötti időszakban. 4

6 2. INTÉZKEDÉS HÁTTERE 2.1 INTÉZKEDÉS INDOKLÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSEI Indoklás A régiók közötti, illetve régiókon belüli gazdasági-társadalmi fejlettségbeli különbségek egyik legfőbb okozója a térségek elérhetőségében jelentkező különbség. A régiók és a régiók nagyvárosai közötti nem kielégítő közlekedési kapcsolatok mellett jellemző, hogy számos elmaradott kistérségben rossz a belső elérhetőség, a térségcentrum elérési mutatói a közvetlen környezetében lévő településekről kedvezőtlenek. E problémák különösen az aprófalvas térségekben jelentkeznek hangsúlyozottan, ahol a periférikus helyzet (sokszor határmenti fekvés), valamint a zsáktelepülések magas aránya rontja a térség esélyét a gazdasági felzárkózásra, és ez az érintett területeken az életminőség romlásához, hosszabb távon elvándorláshoz, a népesség elöregedéséhez, a települések elnéptelenedéshez vezet. A kistérségi, települési szintű kapcsolatokat meghatározó összekötő- és bekötőutak minősége országszerte nem megfelelő (elégtelen a pályaszélesség és a burkolat állapota), az útpályák a nem kielégítő műszaki paraméterek miatt balesetveszélyesek. Az elmaradott kistérségekben a négy- és ötszámjegyű utak (összekötő- és bekötőutak) korszerűsítése, a hiányzó elemek kiépítése elősegíti a térség gazdasági és társadalmi felzárkózását, hozzájárul a települési környezet és az életminőség javulásához. Az elérési idők csökkenése a kisebb települések és térségközpontjaik között hozzájárul a városi szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférés javításához. Az elérhetőség javítása különösen fontos a négy fejletlenebb régióban (Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl), ahol a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (pl. cigányság) nagy része él. A jelentős gazdasági központokban a vállalkozásoknak helyet adó területek (iparterületek, gazdasági létesítmények) kiszolgálása megköveteli a területet megközelítő közutak fejlesztését (pl. a teherbírás növelését, baleseti tényezők csökkentését), a forgalom levezetéséhez szükséges közlekedési kapcsolatok kiépítését. E fejlesztések nemcsak a közvetlenül érintett településeken, hanem tágabb környezetükben is társadalmi-gazdasági fejlődést indukálhatnak. Ezért e beruházások különösen fontosak a magas munkanélküliséggel bíró, kedvezőtlen gazdasági helyzetű térségekben. A turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedés által támogatott vonzerők megközelítésének javítása érdekében szükséges az utak kiépítése, korszerűsítése, szélesítése és a burkolat megerősítése. A térség idegenforgalmi adottságainak jobb kihasználása társadalmi-gazdasági fejlődéshez vezet. A mérethatékonyság miatt elsősorban azokat a turisztikai attrakciókat kell támogatni, amelyek sok látogatót vonzanak. Célkitűzések Négy- és ötszámjegyű utak, valamint az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötő és összekötő utak felújítása a fejletlenebb régiókban és a hátrányos helyzetű kistérségekben, valamint a települések (különösen a zsáktelepülések) megközelíthetőségét javító, hiányzó útszakaszok kiépítése. Ipari területekhez vezető utak építése és felújítása. 5

7 A turisztikai vonzerők elérését segítő utak építése és minőségének javítása, a Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedéssel összhangban. 2.2 PÁLYÁZATI KERETÖSSZEGEK (millió (ezer HUF) EUR) Európai Regionális Fejlesztési , ,9 Alap Központi költségvetési forrás 4.253, ,4 Összesen , ,3 1 A forrásallokációs tábla a Regionális Fejlesztés Operatív Program 2.1 intézkedése 1. és 2. komponenseire allokált forrásokat tartalmazza, amely a teljes intézkedésre allokált források 89,5%-a. 6

8 A ROP-ra allokált Strukturális Alapok és nemzeti fejlesztési források 75%-ának a négy fejletlenebb régióba (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) kell irányulnia annak érdekében, hogy az ROP alapvető célja az országon belüli területi különbségek mérséklése teljesülhessen. 2.3 INTÉZMÉNYI KERET A ROP megvalósítása Magyarországon a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalában felállított ROP IH felelősségi körébe tartozik. A ROP IH felelős a ROP által lebonyolítandó projektek megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányításáért, a pályáztatási és szerződéskötési eljárások betartatásáért, a hazai és uniós források szabályszerű felhasználásáért. A 1218/2002. Korm. Határozat jelölte ki Magyarországon a os programozási időszakban az egyes Operatív Programok Közreműködő Szervezeteit. A ROP esetében ezen Közreműködő Szervezetek a Regionális Fejlesztési Ügynökségek valamint a VÁTI Kht., amelyek között a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokban az alábbi munkamegosztás él, a pályázók a pályáztatás különböző szakaszaiban az alábbi rend szerint kerülnek kapcsolatba az egyes intézményekkel: Pályázati csomag átadása a pályázó részére illetve a honlapon a pályázati csomag elhelyezése, a pályázók számára tájékoztató napok szervezése, a pályázati kiírással kapcsolatos írásos kérdések megválaszolása, a pályázatok formai, jogosultsági, megvalósíthatósági és szakmai értékelése: Regionális Fejlesztési Ügynökségek. Döntés a támogatás odaítéléséről, a pályázó értesítése a döntésről, a projekt megvalósítása során felmerült szabálytalanság esetén döntés a támogatás visszavonásáról: ROP IH. Az értékelési folyamat szakmai minőségbiztosítása, a beszerzések ellenőrzése, a támogatási szerződés megkötése, a támogatási szerződés módosítása, a kedvezményezettel történő folyamatos kapcsolattartás, a kifizetések rendezése, a kedvezményezett által elkészítendő projekt előrehaladási jelentések, a zárójelentés és az utánkövetési jelentések elfogadása: VÁTI Kht. 7

9 3. PÁLYÁZATI KIÍRÁS TARTALMI SZABÁLYAI 3.1 TÁMOGATHATÓSÁG FELTÉTELEI Milyen projektjavaslatok támogathatóak Támogatható tevékenységek 1. komponens: - A négy- és ötszámjegyű utak, valamint az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötő és összekötő utak építése, burkolatának és alépítményeinek felújítása, szélesítése és megerősítése a nehezen elérhető települések megközelíthetőségének javítása érdekében. A fejlesztések az út alatt és mellett található infrastrukturális elemek korszerűsítését (csapadékvízelvezetés, közvilágítás), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) és a környezet védelmét szolgáló beruházásokat is tartalmazzák (pl. erdősáv telepítése). 2. komponens: - Az érintett település népességmegtartó képessége szempontjából jelentős ipari területek jobb megközelítését szolgáló négy- és ötszámjegyű, valamint helyi közutak építése, felújítása, szélesítése és a burkolat megerősítése, csomópontok építése. - Négy- és ötszámjegyű utak, valamint a helyi közutak építése, felújítása, szélesítése és burkolatának megerősítése a turisztikai vonzerőkhöz vezető utakon, mely projektek kizárólag a Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedés által támogatott projektekhez kapcsolódóan támogathatók. Az 1. és a 2. komponens esetén a támogatás további feltétele, hogy a megépítendő vagy felújítandó útszakaszok közcélú hasznosítása biztosított legyen, azon közforgalom haladhasson át Jogosultsági kritériumok Az 1. komponens esetében kizárólag azon projektek támogatása lehetséges, melyek a 4 fejletlenebb régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl), valamint a fejlettebb régiók (Közép-Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl) kedvezményezett kistérségeiben 2 valósulnak meg. A 2. komponens esetében az ipari területekhez vezető utak építése és felújítása az egész ország területén támogatható, de előnyt élveznek a kedvezményezett kistérségekben megvalósuló projektek. A turisztikai vonzerők megközelítésének javításához csak olyan projektek 2 A társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek köre a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló az Országgyűlés által elfogadott a 24/2001. (IV. 20.) határozat alapján került kijelölésre. A társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek felsorolását a Területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001 (VI.15.) korm. rendelet tartalmazza. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18) Kormányrendelet 6. (7) bekezdése értelmében a kedvezményezett kistérségek besorolásának feltételrendszeréről szóló új országgyűlési határozat hatálybalépéséig átsorolt települések esetén a régi kistérségi rendszer az irányadó. 8

10 támogathatók, melyek a ROP 1.1-es intézkedés keretében támogatott turisztikai vonzerők elérhetőségét javítják. További jogosultsági feltétel új út építése esetén a környezetvédelmi engedély, nem engedélyköteles tevékenység esetén a környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás rendelkezésre állása Mely projektek élveznek előnyt? Előnyt élveznek azok a projektek, amelyeknél: - Az útépítés vagy felújítás során az érintett települések elérési ideje 3 a térségközpontból legalább 10%-kal csökken. - Az út állapotát az ÁKMI Kht. rossznak vagy nem megfelelőnek minősítette (útfelújítás esetén). - A roma népesség aránya a támogatott beruházás által érintett településen meghaladja az országos átlagot Nem támogatható tevékenységek ingatlan (föld, telek, épület és építmény) vásárlása (kivéve a pontban szereplő kisajátítási célú vásárlás); eszközök beszerzése; a támogatás átadása, vagy abból kölcsön folyósítása más szervezetek számára; veszteségek finanszírozása; megkezdett, vagy már befejeződött projektek és/vagy tevékenységek finanszírozása; olyan projektek, tevékenységek finanszírozása, amelyek fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása nem történik meg szeptember 30-ig, valamint kifizetése túlnyúlik a december 31-i végső kifizetési határidőn A projektek pénzügyi keretei Minimális támogatási összeg (Millió HUF) Maximális támogatási összeg (Millió HUF) Maximális támogatás aránya (Összes támogatás/össz es elszámolható költség aránya) Minimális saját forrás arány (Saját forrás/összes elszámolható költség aránya) 1. komponens % 10 % 2. komponens % 10 % 3 Az elérési idők kiszámításának módját az útmutató Segédlet az értékelési szempontokhoz pontja tartalmazza. 9

11 A saját forrásra vonatkozó egyéb követelmények: % Pénzbeli saját erő/saját forrás megkövetelt aránya: Egyéb saját forrás/saját forrás aránya: A táblázatokban jelölt saját forrás az összes elszámolható költség és az összes támogatás különbözetét jelenti. A saját forrás részei: a pénzbeli saját erő, az egyéb saját forrás (pl. hitel, BM sajátforrás kiegészítésre vonatkozó előirányzat). A saját forrásnak nem lehet része egyéb állami támogatás, vagyis nem támogatható olyan pályázat, amely más forrásból támogatott program megvalósításával jelen pályázati kiírással azonos célok elérésére irányul. A pályázónak a pályázati formanyomtatvány F_17 számú mellékletében nyilatkoznia kell, hogy csak olyan tevékenységekre és/vagy a kapcsolódó beruházásokra pályázik, amelyekre más forrásból nem kap támogatást. Ha a pályázó az igényelt támogatásnál nem veszi figyelembe a rögzített minimum és maximum értékeket (két tizedesig számítva), a pályázat elutasításra kerül. A Belügyminisztérium Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése támogatás előirányzatból igényelt támogatás, hozzájárulás esetén a kiegészítő forrásra vonatkozó pályázatot, a vonatkozó eljárásrendnek megfelelően kell benyújtani Projekt megvalósulásának földrajzi helyei 1. komponens: A projektek a 4 fejletlenebb régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél- Dunántúl), valamint a fejlettebb régiók (Közép-Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl) kedvezményezett kistérségeiben 4 lesznek támogatva. 2. komponens: Az ipari területekhez vezető utak építése és felújítása az egész ország területén támogatható, de előnyt élveznek a kedvezményezett kistérségekben megvalósuló projektek. A turisztikai vonzerők megközelítésének javítása csak olyan projektek esetében támogatható(k), melyek a ROP 1.1-es intézkedés keretében támogatott turisztikai vonzerők elérhetőségét javítják. 4 A társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek köre a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló az Országgyűlés által elfogadott a 24/2001. (IV. 20.) határozat alapján került kijelölésre. A társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett kistérségek felsorolását a Területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001 (VI.15.) korm. rendelet tartalmazza. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18) Kormányrendelet 6. (7) bekezdése értelmében a kedvezményezett kistérségek besorolásának feltételrendszeréről szóló új országgyűlési határozat hatálybalépéséig átsorolt települések esetén a régi kistérségi rendszer az irányadó. 10

12 Projekt megvalósítási időszaka Azon időszak, amely a kedvezményezett rendelkezésére áll, hogy a projektjét megvalósítsa. A támogatott projektek maximális időtartama 2 év. A pályázónak a záróbeszámolót és az utolsó számlát a projekt zárása után, a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, amely legkésőbb szeptember 30-a lehet, kell benyújtania a VÁTI Kht. számára. A projekt megvalósítás kezdeti időpontjának meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a pályázat elbírálása maximum 4 hónapot, a támogatási szerződés megkötése pedig legalább további 1 hónapot vesz igénybe. A projekt megvalósításának kezdő napja a támogatási szerződés aláírását követő nap. A nyertes pályázó csak a szerződés megkötése után kezdheti meg a fejlesztés kivitelezését. Ugyanakkor a pályázó saját kockázatára a pályázat befogadását követően - vagyis miután a Regionális Fejlesztési Ügynökség a formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján a pályázatot befogadta, és erről a pályázót írásban értesítette - elindíthatja a közbeszerzési eljárást, annak érdekében, hogy a projekt megvalósítása minél előbb megkezdődhessen. A 1260/1999 EK rendelet 30. cikkely 4. bekezdése alapján a projekt nem mehet át lényeges változáson a projekt zárásától számított 5 éven belül, vagyis a megvalósítás során nem változhat meg a projekt természete, célja, megvalósításának feltételei, valamint a beszerzett eszközök, ingatlanok illetve a felújított vagy felépített ingatlanok tulajdonjoga a projekt lezárását követően, a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven belül nem változhat meg. A megvalósítási időszak végén elkészült zárójelentés elfogadását követő naptól a 1260/1999 EK rendelet által meghatározott 5 évből fennmaradó időszakot utánkövetési időszaknak nevezzük. A kedvezményezett az utánkövetési időszak alatt is köteles a 1260/1999 EK rendelet értelmében a projekt céljainak maradéktalan teljesítésére, továbbá az elért eredmények fenntartására. A projekttel kapcsolatos dokumentációt december 31-ig meg kell őrizni Kik, mely szervezetek nyújthatnak be pályázatot? Pályázó: Az a szervezet, amely benyújtja a pályázatot. A partnerségi együttműködés kereteiben benyújtott pályázatok esetében a partnerségben vezető szerepet betöltő szervezet nyújtja be a pályázatot, és vállal teljes körű felelősséget a projekt megvalósításáért, a pályázatban foglaltak maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. Minden partnerségi együttműködésben csak egy pályázó van. A partnerségi együttműködésben részt vevő partnerek számát a pályázó a pályázati programmal összhangban önmaga határozhatja meg. A partnerekkel közösen kialakított és a partnerségi megállapodásban rögzített feladat-és felelősség-megosztás alapján vesznek részt az egyes partnerek a projekt megvalósításában. A nyertes pályázót a szerződéskötéstől számítva főkedvezményezettnek nevezzük. Amennyiben a támogatást nem csak a pályázó kapja, úgy a támogatásból közvetlenül részesülő további partner/partnerek is kedvezményezett(ek). A pályázó és a támogatásban részesülő partnerek mindegyike aláírja a támogatási szerződést, és annak aláírásával részfelelősséget vállal a projekt megvalósításáért. A partnerségi együttműködésben részt vevő szervezeteknek tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a célok eléréséhez, és ezt a felelősségüket partnerségi megállapodás (lásd a pályázati formanyomtatvány mellékletét) aláírásával is meg kell erősíteniük. 11

13 Emiatt a pályázat költségvetési táblázatát úgy kell elkészíteni, hogy minden egyes költségtétel mellett az arra kijelölt, külön oszlopban fel kell tüntetni a kedvezményezett nevét, aki lehet maga a pályázó, vagy annak egy támogatásban részesülő partnere. Amekkora és amilyen típusú költség, illetve támogatás van egy támogatásban részesülő partnerre vonatkozóan beállítva a költségvetési táblában, akkora és olyan típusú költségekkel kapcsolatban, és olyan mértékben, illetve összegben jogosult támogatás lehívására a támogatásban részesülő partner, az ő nevére kiállított számlák ellenében. A pályázó szervezetek lehetnek: helyi önkormányzatok, azok intézményei és társulásaik, központi költségvetési szervek és intézményei, nem profitorientált, közhasznú gazdasági társaságok. Önkormányzatok: az 1990.évi LXV. Tv. Alapján: helyi önkormányzatok, hatósági igazgatási társulás, intézményi társulás, kisebbségi önkormányzatok, megyei önkormányzatok, fővárosi önkormányzatok, fővárosi kerületek önkormányzatai. Amennyiben a pályázó önkormányzat, kötelező partnerként non-profit szervezetet bevonnia. Önkormányzati társulás: amennyiben az önkormányzati társulás az Évi LXV. számú, a helyi önkormányzatokról szóló törvény ában, illetve az Évi XXI. számú, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 10.. (1)-ben foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik, a pályázatot a társulás nyújtja be. Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás az Évi LXV. számú, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 41. -ában foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel nem rendelkezik, a pályázatot a társulás egyik tagja nyújtja be, a többi tag pedig a pályázó partnere lesz. Önkormányzati intézmények kategóriába az önkormányzat által alapított jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervek tartozhatnak. Az XXXVIII.Tv. (Áht.) 66. -a szerint az önkormányzat intézményei költségvetési szervként működnek, így költségvetési szerv, azaz intézmény a megyei önkormányzati hivatal, a főpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal, a körjegyzőség, valamint a társult képviselő testület hivatala is. Nem profitorientált közhasznú gazdasági társaságok: Közhasznú társaság (Ptk ) Nem vehetnek részt a pályázatban, illetve nem részesülhetnek támogatásban sem főpályázóként, sem partnerként azok a potenciális pályázó szervezetek, a) amelyek csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt állnak, amelyek üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, amelyek tárgyalásban állnak hitelezőikkel törlesztéseik átütemezése ügyében, amelyek felfüggesztették működésüket, vagy a fentiekben felsorolt esetek alanyai, valamint ha a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak; b) amelyeket a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elítélték (amely ellen fellebbezésnek lehetősége nincs); c) amelyek olyan bizonyíthatóan súlyos szakmai vétséget követtek el, amit a Szerződő Hatóság igazoltnak lát; 12

14 d) amelyeknek a bejegyzésük helyén, vagy a Szerződő Hatóság, esetleg a projekt megvalósításának felségterületén adótartozásuk vagy adók módjára behajtható köztartozásuk (pl. egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék) van az állam vagy az önkormányzatok felé; e) amelyek jogerős bírósági ítéletek alanyai voltak csalás, korrupció, szervezett bűnözésben való részvétel vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő illegális tevékenység vádjával; f) amelyekről megállapították a súlyos szerződésszegés tényét, mert nem tettek eleget valamely más, a Közösség által finanszírozott tevékenységük szerződésben foglalt kötelezettségeinek; g) amelyek a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; h) a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett. i) a pályázó a korábbi szabálytalanság miatt rámért joghátrány alól 5 év után mentesül. 13

15 Kik lehetnek partnerek? A partnerek tekintetében 3 kategóriát különböztetünk meg: 1. Támogatásban részesülő partner: Olyan partner, aki aláírja a támogatási szerződést, valamint a partnerségi megállapodást és közvetlenül részesül a támogatásból. A projekt megvalósulásáért saját feladata, és a kapott támogatás mértékéig felel. A pályázat kiírója ösztönözni kívánja azon szereplők összefogását, akik közösen hatékonyabban tudnak cselekedni a pályázati célok elérése érdekében. 2. Közreműködő partner: A projekt végrehajtásában résztvevő, de a támogatásból nem részesülő partner. A projekt megvalósulásában a saját feladata megvalósításáért felelős. A támogatási szerződést nem, de a partnerségi megállapodást aláírja. 3. Egyéb partner: A projekt megvalósítását kívülről támogató szervezet vagy egyén, amely a kitűzött célok eléréséhez nem konkrét tevékenységgel járul hozzá, és közvetlen módon nem részesül a támogatásból, nem írja alá a támogatási szerződést, sem a partnerségi megállapodást. Partnerek lehetnek: - a pontban felsorolt szervezetek, illetve azok konzorciumai, - megyei állami közútkezelő kht-k, - vasúttársaságok és erdei vasutak üzemeltetői A pályázati feltételek módosulása A pályázat kiírója a pályázat feltételeinek módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A módosított pályázati kiírás megjelentetésétől számított 60 napig van lehetőség a régi feltételek szerint pályázatokat benyújtani, 60 nap elteltével automatikusan az új szempontok alapján kerül elbírálásra a pályázat. A pályázati kiírás módosítását a pályázat kiírója ugyanazokban a médiumokban jelenti meg, mint ahol az eredeti kiírás megjelent. 3.2 KÖLTSÉGVETÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Elszámolható költségek Általános feltételek A programok keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél valóban felmerült költségek, és teljesülésük az eredeti számlákkal, okmányokkal igazolhatóak. A támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel az alábbiakat figyelembe véve: o Támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak 14

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Pontosan definiált azon költségek köre, amelyek különösen nem számolhatók el a projekt során:

Pontosan definiált azon költségek köre, amelyek különösen nem számolhatók el a projekt során: ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ - A DRÁVA PROJEKTEK KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ - 1. AZ ÚTMUTATÓ TÁRGYA Jelen dokumentum A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I.-II.-III. című ROP-1.1.1-2004-11-0006/33,

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

2004-2006 Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8,46 2157,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11,28 2876,57

2004-2006 Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8,46 2157,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11,28 2876,57 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Pályázati felhívás A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Útmutató 1.2 Intézkedés: Turisztikai fogadóképesség javítása 1/2004/ROP 1.2 2004. Február Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor Tárgy: és partnereinek városközpont rehabilitációs programja című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9363 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás elõtti eredmény (az adózás elõtti eredmény és az árbevétel hányadosa)

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben