Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében"

Átírás

1 Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében - 1 -

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ, ESÉLYEGYENLŐSÉG A roma történet és történelem A magyarországi romák Közoktatási diszkrimináció Az iskolai szegregáció három alapvető oka Közoktatási diszkrimináció-magyarországi példák Jászladány Miskolc Nyíregyháza Szeged Esélyegyenlőség a közoktatásban A koragyermekkori fejlesztés felelőssége A roma szülők szerepe Szülő-tanár viszony LEHETSÉGES JAVASLATOK, FEJLESZTÉSEK, MODELLEK MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTŐ DISZKRIMINÁCIÓS PROBLÉMÁK ENYHÍTÉSÉRE A roma gyerekek eltérő szocializációja Az iskola és a roma családok közötti konfliktusok kialakulásának háttere A pedagógus feladata Megoldási lehetőségek A tanulási motiváció növelése A multikulturális nevelés Cigány felzárkóztató programok

3 3.4 A roma oktatás példaértékű modelljei Dzsumbuj Egyesület Ferencvárosi Tanoda A Kedves-ház program BEFEJEZÉS, ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK A roma- nem roma ellentétek befolyásoló tényezői A legfontosabb célkitűzések IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLET

4 Ábrák jegyzéke 1.ábra: A cigány és a nem cigány életvitelű népesség nemek és korcsoport szerinti eloszlása 2007-ben Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ 2.ábra: A roma lakosság eloszlása Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ 3.ábra: A szülők és a pedagógusok véleménye arról, hogy hogyan kellene a cigánygyerekek általános iskolai oktatását megoldani, 2003 (%) Forrás: Esélyegyenlőség-vizsgálat, ábra: Iskolai végzettség a borsodi romák körében Forrás: http--epa_oszk_hu _files-image006_gif.htm 5.ábra: Szegregáció kistérségi szinten (2006) Forrás: http--epa_oszk_hu _files-image006_gif.htm 6.ábra: Cigányok lakásai és lakóhelyi elkülönülés napjainkban Forrás: MAGYAR AGORA 2005 projekt 7. ábra: A roma szülők iskolához való viszonyának megítélése a települések lélekszáma szerint (%) Forrás: 8.ábra: A pedagógus-előítéletesség problémájának megítélése a települések lélekszáma szerint (%) Forrás:

5 9. ábra: A roma népesség aktivitása Forrás: MAGYAR AGORA 2005 projekt 10.ábra: A roma munkanélküliség alakulása Forrás: MAGYAR AGORA 2005 projekt - 5 -

6 1. BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA És tudjátok, hogy honnan jöttetek, Mert ha tudjátok, hogy honnan jöttetek, Valójában akárhová eljuthattok. 1 James Baldwin Diplomamunkám központi témája a roma gyerekeket érintő közoktatási diszkrimináció. Ezt a problémát vizsgálom közelebbről az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának szempontjából. Egy 2003-ban készült PISA vizsgálat szerint Magyarország az egyetlen a felmérésben részt vevő OECD-országok között, ahol egyszerre megfigyelhető az oktatási szektor mindkét súlyos válságtünete. Egyszerre mutatkozik az alacsony minőség, valamint az oktatási rendszerben megjelenő jelentős társadalmi egyenlőtlenség is. 2 Ma Magyarországon a diákok tudásbeli különbségét sokkal kisebb mértékben befolyásolják az egyéni képességeik. Elérhető lehetőségeikre sokkal nagyobb mértékben hat társadalmi helyzetük eltérése. Világ-viszonylatban nálunk a legnagyobb az iskolák közötti egyenlőtlenség, és az országok azon csoportjába tartozunk, ahol a szülők társadalmi helyzete a legerősebben befolyásolja a gyermekek iskolai teljesítményeit. Sokak szerint iskolarendszerünk a legkevésbé képes kiegyenlíteni az otthonról hozott különbségeket. A rendszerváltáshoz kapcsolódó gazdasági-társadalmi folyamatok egy legalább 700 ezres olyan embertömeget eredményeztek, akik tartósan nagyon nagy szegénységben élnek. A különböző generációk ismétlődve válnak úgy felnőtté, hogy, ugyanúgy ahogy szüleik, ők is aluliskolázottak lesznek, és így halmozottan csökken esélyük a munkavállalásra idézetek 2 Kertesi Gábor diája, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

7 Csak egy gyertyánk van, és szeretnénk, ha a gyerekek itthon tanulnának, de ez nagyon hamar elég ". 4 Ezek az életviszonyok a születés pillanatától súlyosan negatív hatást gyakorolnak a kisgyerekek szocializációjára, és már az első életévekben olyan hátrányok kialakulásához vezetnek, amelyeket a későbbiekben még optimális intézményes viszonyok esetén is nagyon nehéz csökkenteni. Nap, mint nap egyre többet hallunk a különböző médiákban arról, hogy az etnikai szegregáció égető problémája a hazai közoktatásnak. Országszerte rengeteg roma gyermek kerül még mindig speciális iskolákba és szellemi fogyatékkal élő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára kialakított osztályokba, vagy olyan közoktatási intézménybe, ahol csak roma gyerekek tanulnak. Ez nem egyszerűen diszkrimináció következménye, hiszen képtelenség megnevezni a kialakult probléma okát. 5 A roma kutatásoknak Magyarországon több mint százéves hagyománya van. Szakdolgozatom áttekintést ad a roma tanulók kisgyermekkori nevelésétől egészen a felsőfokú oktatásukig. Vizsgálatom során feltételeztem, hogy a szülői befolyás és a családi háttér mellett, az iskolának és a tanároknak is kiemelt befolyásuk és "hatalmuk" van a roma gyerekek belső értékeinek, képességeinek fejlesztésében és kibontakoztatásában. Hipotézisem: A roma gyerekeket érintő iskolai szegregáció nem független a roma családok kulturális-anyagi hátterétől. Véleményem szerint a kialakult helyzeten nemzeti összefogással, tájékoztatással, terápiás módszerekkel változtatni lehetne. A vizsgálatom célja: Szakdolgozatomban bemutatom a magyarországi romák történelmét, életkörülményeit és kapcsolatukat a nem roma emberekkel. Szeretném feltárni az okait annak a megállapításnak, hogy közoktatásunk jelentősen növeli az öröklött társadalmi egyenlőtlenségeket és szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy nemzetközi viszonylatban Magyarországon miért is kimagaslóan erős a gyermekek családi háttere és általános iskolai eredményessége közötti kapcsolat. A szabad iskolaválasztás ellenére Magyarországon egyre felerősödik az iskolai szegregáció. Ez a megállíthatatlan folyamat a roma gyerekeket szigorúan megfosztja esélyegyenlőségüktől Beszámoló a magyarországi roma népesség helyzetével foglalkozó október és Februárja között végzett kutatásról, MTA Szociológiai Intézet, A kutatást vezette: Kemény István, Havas Gábor, Kertesi Gábor - 7 -

8 A magyarországi romákhoz fűződő attitűdök a szocializáció során alakulnak ki már gyermekkorban. Választ keresek arra a kérdésre, hogy milyen hatással van az érzelmek kialakulásában a roma szülőknek, a nevelőknek, a tanároknak és az iskolának, mint intézménynek? Mit tud tenni az előítéletek megelőzéséért hazánk közoktatása, mely működésének alapeszméjeként zászlajára tűzte a demokratikus állampolgári nevelés megvalósítását? Vizsgálatom során szeretnék választ találni arra, hogy mi emberek mit tehetünk, hogyan támogathatnánk, segíthetnénk a Magyarországon élő hátrányos helyzetű roma gyerekeket abban, hogy a 21. század elején végre egyenlő bánásmódban részesüljenek, és lehetőséget kapjanak arra, hogy tanulhassanak. A szabad iskolaválasztás, vagy legalább az iskolák részben szabad tanulóválasztásának korlátozása nélkül képtelenség megfékezni a roma gyerekek növekvő iskolai elkülönítését. A roma gyermekek egyéni képességeiktől függetlenül a norma alatti szinten részesülnek oktatásban a szegregált osztályokban, ez akadályt jelent jövőbeli foglalkoztatásukat illetően, és fokozza a romák kirekesztődését és elszegényedését. Az érintett magyarországi iskolák tanárai sok mindent megpróbálnak, hogy javítsanak a kialakult helyzeten. Alternatív pedagógiával és különböző technikai berendezésekkel próbálják behozni a hátrányokat, de munkájukkal sajnos nem sikerül oldaniuk a feszültséget. Több város úgy döntött, hogy megszüntetik a többnyire roma tanulók által látogatott iskolákat, és a gyerekeket szétválasztva különböző belvárosi iskolákban helyezik el, hogy együtt tanuljanak a többiekkel

9 2. TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ, ESÉLYEGYENLŐSÉG Vizsgálatomat 3 fő témára osztottam fel. Először is megvizsgálom a romák történetét és történelmét. Ez a kutatási terület a magyarországi romák eredetével, vándorlásával, magyarországi letelepedésével foglalkozik, többnyire írásos dokumentumok alapján. Idetartoznak a nyelvészeti kutatások; a népszámlálási adatok, a romák különböző csoportjainak jellemzői. Ezután a magyarországi közoktatási diszkrimináció példáira és következményeire térek át az érintett témakörrel kapcsolatos tudományos források segítségével. Ebben a részben kitérek az esélyegyenlőség, a szülő-tanár kapcsolat, a koragyermekkori szocializáció elengedhetetlen fontosságára. Ide tartozik az iskoláztatásról szóló irodalom, például a szegregált cigányosztályok helyzetéről, vagy a cigányok iskolai teljesítményének társadalmi meghatározottságáról szóló szociológiai tanulmányok (Népszabadság cikkei; Hann Endréék 1979-es vizsgálata, Lázár Guy 1996-os összefoglaló tanulmánya, KERTESI Gábor, MTA Közgazdaságtudományi Intézettől és KÉZDI Gábor, Közép-Európai Egyetem Közgazdaságtani Tanszék és MTA Közgazdaságtudományi Intézettől tanulmánya, Zolnay János írása az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványtól ) Végezetül olyan lehetséges javaslatokat, pedagógiai módszereket és oktatási modelleket mutatok be, melyek alkalmazása nagymértékben segítené a roma gyerekeket érintő közoktatási diszkrimináció megfékezését, megelőzését. A pszichológia tudománya ma még kevés érdeklődést mutat a roma népcsoport közösségi és egyéni problémái iránt. A szociálpszichológusok csupán érintőlegesen foglalkoztak a roma kérdéssel Magyarországon. Figyelmüket a cigánykérdés elsősorban az előítéletek problematikája miatt kelte fel. Tudomásom szerint a felsőoktatásban tanuló roma diákokra vonatkozó kiterjedt kutatás ma Magyarországon sem szociológiai, sem pszichológiai szempontból nem folyik

10 2.1 A roma történet és történelem A vizsgálat elején fontosnak tartom, hogy tisztázzam a cigány szó definícióját. A szociológusok között is több nézőpont alakult ki arról, hogy ma Magyarországon ki is számít cigánynak. A kutatók legnagyobb része önbesorolás alapján tekint valakit cigánynak. Kemény István mégis, mélyreható kérdőíves kutatásai során a környezet meghatározását tartja mérvadónak. Az 1996-os Kemény-Havas-Kertesi kutatásban ellenkező esetben gyakorlatilag nem tudtak volna kivel adatfelvételt végezni, mivel egy hivatalos kérdőíves kutatás során nagyon kevesen tartanák magukat cigánynak. Kemény István 1991-es kutatása alapján cigánynak nevezi azt a személyt, akit a nem cigány környezete annak tart". Más kutatók, mint például Ladányi János vagy Szelényi Iván ezzel szemben azt a személyt tartja cigánynak, aki önmagát annak vallja. Eddigi tanulmányaim és tudásom alapján az én elképzelt definícióm szerint cigány az, aki annak vallja magát. A vizsgálatom során, együttesen használtam Kemény István által megfogalmazott definíciót az általam elképzelt definícióval A magyarországi romák A magyarországi romák alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert nemzetiségét. A hazai nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem rendelkeznek anyaországgal, ezért nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai kisebbségként határozzák meg őket. A 2004 évi népszámlálás szerint Magyarországon fő volt a roma vagy cigány lakosság lélekszáma. A népszámlálás szerint Magyarország 3200 települése közül 2000-ben élnek cigányok. Vidéken a három északi megyében legnagyobb a népességük. A fővárosi cigányság lélekszámát 90 ezer körülire becsülik. 6 A cigány elnevezés több külföldi országban és sokak szerint hazánkban is negatív megnevezés, ezért vannak, akik a közéletben kerülik ezt a szót. Magyarországon jelentős csoportok továbbra is cigányoknak nevezik magukat, és az elnevezés a romák céljait támogató egyes szervezetek nevében is tovább él, pl. Országos Cigány Önkormányzat

11 A magyarországi romáknak hat nagy csoportja különböztethető meg: 1. a magyar cigányok 2. az oláhcigányok 3. a beások 4. a romungrók 5. a szintók (kárpáti cigányok) 6. a román cigányok Régebben sokan úgy hitték, hogy a romák Egyiptomból érkeztek hazánkba. Sok legenda és mese övezi a történelmüket. Igazából, Indiából származnak, a roma nyelv pedig újindai eredetű. A romák ősei egyes kutatók szerint valamikor a III. és XI. század között keltek útra. 7 Az első roma csoportok a 15 és 17. század között érkeztek Magyarországra. Ők voltak a mai magyar cigányok elődei. A különböző európai országokban a romák megjelenését dokumentumok is igazolják. Gh. Sarău kutatásai alapján az alábbi körképet kapjuk: 1387 Szlovénia Csehország 14o7- Németország 1414 Svájc 1418 Franciaország 1419 Belgium 142o Hollandia Olaszország 1423 Szlovákia Spanyolország Dánia Bosznia15o1 Lengyelország 15o1 Oroszország 15o5 - Skócia 1512 Svédország Anglia 1522 Albánia 1526 Portugália154o Norvégia 1559 Finnország 8 A magyar cigányok csoportjába tartozik a magyarországi romák többsége, kb. kétharmada. A magyar cigányok ma Magyarország szinte minden jelentősebb településén élnek. A Kárpátmedence több magyar lakta településein is laknak. Külföldön önmagukat magyarnak vallják, míg szülőföldjükön általában romák vagy cigányok. A magyarországi cigányság döntő többségét nem a cigány anyanyelvű, hanem a magyar anyanyelvű cigányok teszik ki. De nincsenek olyan nyelvi, kulturális és etnikai vonások sem, amelyek a cigány anyanyelvű cigányságot nyilvánvaló nemzeti jelleggel ruháznák fel, sőt még olyanok sincsenek, amelyek

12 őket a magyaroktól, valamint a nem cigány környezettől élesen elhatárolnák. A romák Európába vándorlásuk során szinte az összes nyelvből, amellyel utazásaik során kapcsolatba kerültek, átvettek szavakat: perzsa, pl: tover - fejsze; osszét, pl: vurden - kocsi; kurd, pl: vesh - erdő; örmény, pl. morchi bőr. Ezek egy része a mai romaniban is megtalálható. A különböző nyelvek közül a görög nyelv hatása volt a legnagyobb. A mai európai cigány nyelvjárások számos görög jövevényszót tartalmaznak. Az ősi szókészlet és a jövevényszavak alkotják a mai cigány nyelv stabil szókészletét. Ez a szókészlet a többi európai nyelvhez képest igen kisszámú. Becslések szerint elemből áll. Ezekhez a szavakhoz kapcsolódik a romák mobil szókészlete. A mobil szókészlet elemeit a cigány nyelv attól az európai nyelvtől kölcsönzi, ahol éppen az adott közösség tagjai a már európai vándorlások során tartózkodtak (pl.: magyar, román német, szláv). A mobil szókészlet így nyelvjárásonként változó. Szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy a különböző nyelvjárást beszélő roma közösségek tagjai nem, vagy csak nehezen értik meg egymást. 9 A 2001 évi népszámlálás roma, illetve cigány lakost mutatott ki az országban, ami a korábbi népszámlálások adataihoz képest elég nagy csökkenés, mivel a magukat romának, cigánynak vallók száma 20 év alatt a felére csökkent. A szociológiai felmérések adatai azt igazolják, hogy a mintegy félmillió magyarországi cigány lakos közül valójában sokan magyarnak tartják magukat. A felgyorsult asszimiláció következtében a magyarországi cigányok többsége elhagyja a hagyományos roma életformát. Az oláhcigány és beás származású cigányok nagyobb része elődei nyelvét az utóbbi évtizedekben a magyarral cserélte fel. A legújabb felmérések szerint ma már a magyarországi cigányok 90%-a magyar anyanyelvű, és csak 5%-uknak a roma nyelv és szintén 5%-uknak a román az anyanyelve A magyarországi cigány lakosság által beszélt nyelvek, Heltai János Imre

13 1.ábra: A cigány és a nem cigány életvitelű népesség nemek és korcsoport szerinti eloszlása 2007-ben Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ A magyarországi romák az egész ország területén szétszóródva élnek, de eloszlásuk nem egyenletes. Az elhelyezkedésük nagyjából hat régióba osztható: 1. Kelet- Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Békés megye: Ebben a három megyében lakik a romák 25%-a, vagyis ezren. Ebben a régióban a legkedvezőtlenebbek a kereseti, a jövedelmi és a lakásviszonyaik. Az iskolázottságuk is a legalacsonyabb fokon van. 2. Alföld- Csongrád, Bács és Szolnok megye: A romák16%-a él itt, kb. 50 ezren. Az össznépességhez viszonyított arányuk 3% alatt van. Életviszonyaikat tekintve középső helyzetet foglalnak el a kelet régió és a budapesti iparvidék cigányai között. 3. a budapesti iparvidék- Budapest, Pest, Fejér és Komárom megye: A romák 19%-a lakik ebben a régióban, számuk 60 ezer körül van. Jövedelmi és lakásviszonyaik itt a legkedvezőbbek. 4. Észak- Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye: Ebben a három megyében lakik a romák 20%-a, számuk kereken 65 ezer. Fejlettség szempontjából ők szintén az elmaradottabb keleti régió és a fejlettebb budapesti régió között állnak. 5. Nyugat- Vas és Győr-Sopron megye: A roma lakosok száma a nyugati megyékben

14 elenyésző. Az összlakosság 1, 3 %-a cigány, összesen 5 ezer fő. 6. a hatodik régióban a lakosok száma igen csekély, itt lakik a magyarországi cigányság 1, 4%-a. 11 A pontosabb eloszlás: (%) magyar anyanyelvű cigány 71,0 cigány anyanyelvű cigány 21,2 román anyanyelvű cigány 7,6 egyéb anyanyelvű cigány 0,2 összesen 100,0 Budapesti iparvidék 19,0 Dunántúl 21,0 ezen belül: Dél-Dunántúl 20,0 Nyugat-Dunántúl 1,4 Északi régió 20,4 Alföld 16,1 Keleti régió 32,1 összesen 100,0 2.ábra: A roma lakosság eloszlása Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ A cigánytelepek még mindig meghatározóak a roma lakosság lakóhelyeként. Ezeken a területeken az infrastruktúra hiányos, folyóvíz se mindig van. A csatornázás megoldhatatlannak tűnik számukra, és a szemétszállítás is hiányos. 12 A megyei ÁNTSZ-ek legutóbbi adatai szerint Magyarországon 291 telep és 1033 telepszerű képződményen összesen ember él, közülük fő 0-14 éves gyermek. A nem telepen élő romák egy részének az életkörülménye semmilyen mértékben nem különbözik a nem cigányokétól, 11 Kemény István: A magyarországi cigány lakosság 12 %C3%BClm%C3%A9nyei

15 míg a telepek lakossága nyomorúságos körülmények között él. A nagy családok miatt, illetve a cigány családok rokonsági összetartása következtében, legtöbbször egy lakásban nem két, hanem három nemzedék lakik együtt. Roma családok tömegeinek életét teszi kilátástalanná és bizonytalanná a tömeges munkanélküliség. A családok eltartó tagjainak aluliskolázottsága szinte lehetetlenné teszi a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket. A jövedelmeket főként a gyermekek utáni járadékokból kapják. A telepeken élőknek több mint fele gyermek, akiknek sok esetben az alapvető körülmények sem biztosítottak a tanuláshoz, fejlődésüket a gyakori éhezés is gátolja. Nemcsak a szegényes környezet, hanem az alapvető higiénés ellátás hiánya is hátráltatja őket mindennapi életükben. 13 Több felmérés szerint ma Magyarországon a romák mintegy 60%-a fejezi be az általános iskolát. Középiskolába még ennél is kevesebben járnak, és közülük is többen lemorzsolódnak menet közben. Az érettségi bizonyítványt mindössze 1, 8%-uk szerzi meg, míg felsőfokú végzettsége 0, 2%-uknak van. 14 Ez a válságos helyzet egyrészt azért alakult ki, mert a magyarországi roma közösség nagy része még mindig mély szegénységben lecsúszott telepeken él. Másrészt az Oktatási Minisztérium 2000-ben készíttetett felmérésének adatai is bizonyítják, hogy még ma is, a XXI. század első éveiben is, több mint 700 olyan osztály van Magyarországon, ahol elkülönítve oktatják a roma gyermekeket. Egy nemrégiben végzett nemzetközi vizsgálat igazolta azt a tényt, hogy Magyarországon 4 speciális - azaz értelmi fogyatékosokat oktató - iskola elsős és másodikos tanulói közül, kétharmaduk tudta teljesíteni a normál tanterv szerinti oktatás színvonalát. Iskolarendszerünkben igen nagyok az egyes iskolák közötti teljesítménykülönbségek, és igen erősek a települési hátrányok is. De nem csupán az iskola felkészültsége, és a település gazdagsága határozza meg egy-egy kisgyermek sorsát, hanem sok esetben sajnos az is, hogy milyen a bőrszíne, milyen nemzetiséghez tartozik. A roma szülők ugyanúgy jobb és szebb jövőt szeretnének gyermekeiknek, mint bárki más, és tudják, a jobb élethez az út az iskolán keresztül vezet. Az iskolának példát kell mutatnia, lehetőséget kell adnia minden gyermeknek, hogy az egyenlő esélyekkel tegye meg első lépéseit a tudás felé vezető úton Cigánytelepek Magyarországon, Az iskola példa 15 %C3%BClm%C3%A9nyei

16 2.2 Közoktatási diszkrimináció: Az erősödő iskolai szegregáció, azaz a különböző származású tanulók eltérő iskolákban vagy osztálytermi csoportokban történő oktatása, napról napra egyre több roma kisgyermek tanulási esélyét nehezíti meg óta Magyarországon mintegy 700 iskolában működnek párhuzamos cigány osztályok, amelyek többségének indítását a speciális felzárkóztatással indokolják. Homogén cigány iskola, a legfrissebb adatok szerint, 159 működik. 16 A rendszerváltás óta köztudott, hogy hazánkban szabad iskolaválasztás működik. A családok bárhová beírathatják gyermekeiket, az iskolák pedig gyakorlatilag azt vesznek fel a körzeten kívül jelentkezők közül, akit akarnak. A középosztálybeli családok mégis a jobb iskolákba, a szegényebbek a rosszabb iskolába járatják a gyermekeiket. A szabad iskolaválasztás rendszerében minden egyes szülő a legjobbat szeretné gyermekének, de a háttérben megbúvó társadalmi egyenlőtlenségek nagymértékben befolyásolják a gyerekek tanulási lehetőségeit. 17 A 2004-es iskolastatisztikai adatok szerint a magyar közoktatásban a roma tanulók átlagos aránya 7. 12% volt. Az egyes oktatási intézményekben - a cigányság település-földrajzi elhelyezkedése és az egyes településeken belüli szegregációjuk miatt - a cigány tanulók aránya jelentős mértékben eltér az átlagtól: az említett évben a cigány gyermekek több mint hetven százaléka olyan iskolában tanult, ahol arányuk meghaladta a 10%-ot, ezen belül 42%- ot olyan iskolába járt, ahol arányuk meghaladta a 22%-ot. Ma Magyarországon a normál osztályokban 37, a tagozatos osztályokban mindössze 17 százalék a roma tanulók aránya. Ezek a számok azt igazolják, hogy a roma diákok csak nagyon kis arányban kerülnek be a nyelvi vagy a zenei csoportokba. A tagozatok szervezése, a kis létszámú csoportok létrehozása gyakran előmozdítja az iskolán belüli szegregáció kialakulását CSONGOR Anna, Szegregáció az általános iskolákban. Cigány osztályok Magyarországon, Oktatáskutató Intézet, Bp., Az elkülönítés mindenkinek rossz 18 Radó Péter: JELENTÉS a magyarországi cigány tanulók oktatásáról, Bp

17 2.2.1 Az iskolai szegregáció három alapvető oka: 1. A nem roma közösségben kialakult előítéletek miatt a roma tanulók számának növekedésével a tehetősebb nem roma családok gyerekeiket másik iskolába íratják át. Így próbálják elkülöníteni gyermekeiket a roma környezettől. Az elvándorlással az oktatási intézmények között egyfajta minőségi szegregáció alakul ki. 2. A magasabb iskolai végzettségű nem roma lakosság jobb belső migrációs lehetőségei bizonyos magas munkanélküliséggel sújtott területeken a romák arányának növekedéséhez vezetnek. 3. A roma emberek belső migrációja elsősorban a kialakuló városi gettók felé irányul, ezáltal a városi kerületekben növekszik a roma arány. Tovább növekszik majd azoknak az önkormányzati oktatási intézményeknek a száma, melyeken belüli szegregáció mértéke diszkrimináció ellenes intézkedésekkel és szabályozással nem szüntethető meg. Ez kizárólag egy komplex, a romák teljes problémavilágát" felölelő kormányzati program révén csökkenthető jelentősebb mértékben. 19 A roma gyerekek oktatásáról szóló, az utóbbi években született tanulmányokban a roma tanulók sikertelenségének okaival kapcsolatban két meghatározó felfogás alakult ki. Az egyik szerint a roma gyerekek iskolai nehézségei elsősorban a roma diákok gyenge iskolaérettségében, tehát a családi szocializáció elégtelenségében keresendőek. Ez a magyarázat jelenik meg Farkas Péter és Jakab János tanulmányában (Farkas-Jakab, 1996), Kertesi Gábor és Kézdi Gábor szakértői jelentésében (Kertesi-Kézdi, 1996). Ezzel szemben más kutatók, mint például Réger Zita (Réger, 1984), Radó Péter (Radó, 1995), Liskó Ilona (Liskó, 1996) és Oppelt Katalin (Oppelt, 1996) ezzel egyenlő vagy nagyobb szerepet tulajdonítanak az iskolának, mint amely nincs felkészülve a cigány tanulók oktatására. Az iskolarendszeren belüli egyenlőtlenségek további fontos befolyásoló tényezői a területi különbségek. A roma tanulók aránya éppen a legfejletlenebb megyékben a legmagasabb. Ilyen megye például Borsod, Nógrád és Szabolcs-Szatmár megye. 19 BALOGH GUSZTÁVNÉ-AZ ÓZD KÖRNYÉKI CIGÁNYSÁGÉLETMINŐSÉG JELLEMZŐI, CIGÁNY TANULÓK HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE AZ OKTATÁSBAN

18 Ezek az adatok azt sejtetik, hogy az egyre inkább elcigányosodó" oktatási intézményeket igen nagy arányban olyan önkormányzatok tartják fenn, melyek nem rendelkeznek a megfelelő finanszírozási eszközökkel ahhoz, hogy jobb oktatási körülményeket biztosítsanak a roma tanulók számára. Közoktatásunkban egyértelműen megfigyelhető, hogy felerősödött az iskolai elkülönítés tendenciája. A pedagógusok közül sokan meg vannak győződve arról, hogy csak külön osztályokban lehet az eltérő kultúrájú, szociális hátrányokkal küzdő gyermekeket tanítani. Pedig a pedagógusi munkának döntő hatása van a tanulók fejlődésére. Az előbb említett tanárok kialakult szemléletének az oka az, hogy a mai tanárképzés túlságosan tantárgy centrikus és kevésbé problémaorientált. Nem támogatja a tanárokat abban, hogy a különböző gyerekeket differenciáltan kezeljék ábra: A szülők és a pedagógusok véleménye arról, hogy hogyan kellene a cigánygyerekek általános iskolai oktatását megoldani, 2003 (%) Forrás: Esélyegyenlőség-vizsgálat, 2003 Az oktatásban a hátrányos megkülönböztetésnek megvannak a különböző fokozatai. Az iskolai gyakorlatok közül ilyennek minősül a csökkentett értékű oktatás, a különböző mértékű elkülönítés, mint például a kibuktatás, a felmentés vagy épp a kisegítő iskolába való átirányítás, vagy a roma gyerekektől való megszabadulás. A csökkentett értékű oktatás differenciált óravezetés és értékelés segítségével már könnyen kialakulhat. 20 dr Pándy Mária, Cigány tanulók a magyar iskolákban

19 A statisztikák szerint minden ötödik iskolában a roma tanulók nem vesznek részt semmilyen különórában. Nem tanulnak idegen nyelveket, nem tanulhatnak informatikát, nem járnak úszni. Ha erre az iskolában van is lehetőség a szülők szegényes anyagi helyzetük miatt ritkán tudják vállalni a plusz kiadásokat. A szegregáció előfordulásának enyhébb esete az osztálytermen belüli szétültetéses", szélsőségesebb esetben pedig összevont cigányosztályokat jelent ben a 840 általános iskola közül 132-ben működött homogén roma osztály. Más nemzetközi országokkal összehasonlítva Magyarországon kiugróan magas a gyermekek családi háttere és általános iskolai eredményessége közötti összefüggés. Ez a tény arra hívja fel figyelmünket, hogy iskolarendszerünk jelentősen növeli az öröklött társadalmi egyenlőtlenségeket. Véleményem szerint a roma tanulók iskolai sikertelensége nem vezethető vissza egyetlen problémára. A különböző problémák, körülmények egymással összefüggő és egymásból építkező rendszeréről van szó: alacsony tanulási motiváció, más szocializáció, rossz anyagi, egészségügyi helyzet, nyelvi hátrány a más anyanyelv miatt, a cigánysággal szembeni előítéletek, iskolán belüli elkülönítés, az alkalmazott pedagógiai módszerek alkalmatlansága. 2.3 Közoktatási diszkrimináció-magyarországi példák A diszkrimináció tilalma fontos elveket rögzít, csakhogy a beiskolázás jelenlegi gyakorlata fogalmilag kizárja, hogy az iskolai szelekciót diszkriminációnak minősíthessük. Diszkriminációról legfeljebb csak olyan esetekben beszélhetünk, amikor az iskolák saját iskolakörzetükből sem veszik fel a tanulókat, vagy rejtett felvételi vizsgával szelektálnak a kisiskolások közül, de sokszor még ilyen esetekben sem lehet bizonyítani a diszkrimináció tényét. 21 A következőkben néhány magyarországi példán keresztül szeretném szemléltetni a közoktatási diszkrimináció megjelenését: 21 Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban, Műhelytanulmány 16. Zolnay János

20 2.3.1 Jászladány Az elmúlt évek leginkább kirívó közoktatási diszkriminációs esete a jászladányi alapítványi iskola létrehozása és az általános iskola megosztása volt, azért, hogy elkülönítve oktassák a roma és nem roma tanulókat. A kisebbségi ombudsman szerint az alapítványi iskolát alkotmányellenes célra hozták létre, az alapítványi iskola beiratkozási gyakorlatát pedig a megyei közigazgatási hivatal és a megyei ügyészség is jogsértőnek minősítette. Országos botrány robbant ki Magyarországon, amikor Jászladány polgármestere 2002-ben faji alapon szegregáló oktatási intézményt hozott létre. Szándékát november 21-én terjesztette a helyi képviselő testület elé. 22 Dankó István polgármester döntését az intézmény megalapításával kapcsolatban így indokolta: népeket, amelyek kultúrákat hordoznak, nem lehet erőszakosan egybezárni" szeptember eleje óta a településen már legálisan működik az Antal Mihály Alapítványi Iskola. A település polgármestere a tanévnyitón közölte, hogy Jászladányt az országos politika megbélyegzi, s a település ugyanúgy előítéletekkel küszködik, mint a többségi társadalommal szemben a romák. Az alapítványi iskola létrehozása tovább mélyítette a kialakult szakadékot a roma és nem roma tanulók között. Évek óta folynak perek a jászladányi önkormányzati iskola és alapítványi iskola kettéválasztásáról. A kérdés: sérült-e az egyenlő bánásmód elve romák és nem romák között? Az önkormányzat úgy vélte, hogy csak úgy garantálhatja a roma gyerekek és a nem romák elkülönítését, ha az alapítványi iskolában a középrétegek számára megfizethető, de a romákat visszatartó mértékű tandíjat szed. Az új alapítványi iskolába 210 tanuló között 20 roma tanulót vettek fel és így a régebbi önkormányzati iskolában 98%-ban roma diákok maradtak. 24 A jászladányi romák, az oktatási minisztérium, a közigazgatási JRPSZ (Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet): Nyílt levél Sólyom László Köztársasági Elnök Úr részére 23 Sok hűhó semmiért: nem mennek vissza Jászladányra az ingázó iskolások 24 Jászladányi évnyitó

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Deszegregáció,egységes közoktatás

Deszegregáció,egységes közoktatás Deszegregáció,egységes közoktatás Tárgyalandó témakörök A probléma társadalmi gyökerei A közoktatási rendszer tehetetlensége, az eredménytelenség jelzőszámai Az eredménytelenséget befolyásoló tényezők

Részletesebben

Korreferátum Havas Gábor előadásához

Korreferátum Havas Gábor előadásához Korreferátum Havas Gábor előadásához Szántó Zoltán Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Könyvbemutató szakmai konferencia MTA Székház, Díszterem 2008. November 25. A családi szocializáció és a

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról

A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról Nemzetiségi létkérdések az ombudsman szemszögéből dr. Fórika László, AJBH Alapvetés Népszámlálás 2001, 2011: 440 ezerről 644.524 fő = disszimiláció

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Roma kisgyerekkori inklúzió

Roma kisgyerekkori inklúzió Roma kisgyerekkori inklúzió Kaderják Anita T-Tudok Zrt. Pécs, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája 2016. október 20-21. Projekt A készülő Roma kisgyerekkori inklúzió című tanulmány az UNICEF,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Esélyegyenlőségdeszegregáció

Esélyegyenlőségdeszegregáció Esélyegyenlőségdeszegregáció Mélyszegénység Nagyon alacsony iskolázottság Nagyon alacsony foglalkoztatási ráta Erős települési, lakóövezeti, térségi koncentráció és szegregáció A fentiekből következő súlyos

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Esélyegyenlőség az állami fenntartású köznevelési intézményekben Békés megyében április 30.

Esélyegyenlőség az állami fenntartású köznevelési intézményekben Békés megyében április 30. Esélyegyenlőség az állami fenntartású köznevelési intézményekben Békés megyében 2014. április 30. EVIDENCE BASED EDUCATION POLICY TÉNYEKRE ALAPOZOTT OKTATÁSPOLITIKA OECD (2007): Evidence in Education:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban.

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. Gerő Márton Messing Vera Ságvári Bence (MTA TK SZI) Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei Globális migrációs

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról

A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról Tendenciák, kérdőjelek, dilemmák Dr. Fórika László, AJBH A nemzetiségi oktatás, mint létkérdés? Egynyelvűség: elvész az anyanyelv identitásképző és megtartó hatása

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön Összeállította: Kereszty Péter Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban Egy-egy ország aktuális oktatáspolitikájáról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt Tantárgy neve A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar lokális és regionális beágyazottságának vizsgálata Felsőoktatási kihívások és lehetőségek a 21. században az Unió perifériáján Előadó: Dr. Kuttor

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. OM azonosító:

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben