Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében"

Átírás

1 Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében - 1 -

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ, ESÉLYEGYENLŐSÉG A roma történet és történelem A magyarországi romák Közoktatási diszkrimináció Az iskolai szegregáció három alapvető oka Közoktatási diszkrimináció-magyarországi példák Jászladány Miskolc Nyíregyháza Szeged Esélyegyenlőség a közoktatásban A koragyermekkori fejlesztés felelőssége A roma szülők szerepe Szülő-tanár viszony LEHETSÉGES JAVASLATOK, FEJLESZTÉSEK, MODELLEK MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTŐ DISZKRIMINÁCIÓS PROBLÉMÁK ENYHÍTÉSÉRE A roma gyerekek eltérő szocializációja Az iskola és a roma családok közötti konfliktusok kialakulásának háttere A pedagógus feladata Megoldási lehetőségek A tanulási motiváció növelése A multikulturális nevelés Cigány felzárkóztató programok

3 3.4 A roma oktatás példaértékű modelljei Dzsumbuj Egyesület Ferencvárosi Tanoda A Kedves-ház program BEFEJEZÉS, ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK A roma- nem roma ellentétek befolyásoló tényezői A legfontosabb célkitűzések IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLET

4 Ábrák jegyzéke 1.ábra: A cigány és a nem cigány életvitelű népesség nemek és korcsoport szerinti eloszlása 2007-ben Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ 2.ábra: A roma lakosság eloszlása Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ 3.ábra: A szülők és a pedagógusok véleménye arról, hogy hogyan kellene a cigánygyerekek általános iskolai oktatását megoldani, 2003 (%) Forrás: Esélyegyenlőség-vizsgálat, ábra: Iskolai végzettség a borsodi romák körében Forrás: http--epa_oszk_hu _files-image006_gif.htm 5.ábra: Szegregáció kistérségi szinten (2006) Forrás: http--epa_oszk_hu _files-image006_gif.htm 6.ábra: Cigányok lakásai és lakóhelyi elkülönülés napjainkban Forrás: MAGYAR AGORA 2005 projekt 7. ábra: A roma szülők iskolához való viszonyának megítélése a települések lélekszáma szerint (%) Forrás: 8.ábra: A pedagógus-előítéletesség problémájának megítélése a települések lélekszáma szerint (%) Forrás:

5 9. ábra: A roma népesség aktivitása Forrás: MAGYAR AGORA 2005 projekt 10.ábra: A roma munkanélküliség alakulása Forrás: MAGYAR AGORA 2005 projekt - 5 -

6 1. BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA És tudjátok, hogy honnan jöttetek, Mert ha tudjátok, hogy honnan jöttetek, Valójában akárhová eljuthattok. 1 James Baldwin Diplomamunkám központi témája a roma gyerekeket érintő közoktatási diszkrimináció. Ezt a problémát vizsgálom közelebbről az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának szempontjából. Egy 2003-ban készült PISA vizsgálat szerint Magyarország az egyetlen a felmérésben részt vevő OECD-országok között, ahol egyszerre megfigyelhető az oktatási szektor mindkét súlyos válságtünete. Egyszerre mutatkozik az alacsony minőség, valamint az oktatási rendszerben megjelenő jelentős társadalmi egyenlőtlenség is. 2 Ma Magyarországon a diákok tudásbeli különbségét sokkal kisebb mértékben befolyásolják az egyéni képességeik. Elérhető lehetőségeikre sokkal nagyobb mértékben hat társadalmi helyzetük eltérése. Világ-viszonylatban nálunk a legnagyobb az iskolák közötti egyenlőtlenség, és az országok azon csoportjába tartozunk, ahol a szülők társadalmi helyzete a legerősebben befolyásolja a gyermekek iskolai teljesítményeit. Sokak szerint iskolarendszerünk a legkevésbé képes kiegyenlíteni az otthonról hozott különbségeket. A rendszerváltáshoz kapcsolódó gazdasági-társadalmi folyamatok egy legalább 700 ezres olyan embertömeget eredményeztek, akik tartósan nagyon nagy szegénységben élnek. A különböző generációk ismétlődve válnak úgy felnőtté, hogy, ugyanúgy ahogy szüleik, ők is aluliskolázottak lesznek, és így halmozottan csökken esélyük a munkavállalásra idézetek 2 Kertesi Gábor diája, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

7 Csak egy gyertyánk van, és szeretnénk, ha a gyerekek itthon tanulnának, de ez nagyon hamar elég ". 4 Ezek az életviszonyok a születés pillanatától súlyosan negatív hatást gyakorolnak a kisgyerekek szocializációjára, és már az első életévekben olyan hátrányok kialakulásához vezetnek, amelyeket a későbbiekben még optimális intézményes viszonyok esetén is nagyon nehéz csökkenteni. Nap, mint nap egyre többet hallunk a különböző médiákban arról, hogy az etnikai szegregáció égető problémája a hazai közoktatásnak. Országszerte rengeteg roma gyermek kerül még mindig speciális iskolákba és szellemi fogyatékkal élő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára kialakított osztályokba, vagy olyan közoktatási intézménybe, ahol csak roma gyerekek tanulnak. Ez nem egyszerűen diszkrimináció következménye, hiszen képtelenség megnevezni a kialakult probléma okát. 5 A roma kutatásoknak Magyarországon több mint százéves hagyománya van. Szakdolgozatom áttekintést ad a roma tanulók kisgyermekkori nevelésétől egészen a felsőfokú oktatásukig. Vizsgálatom során feltételeztem, hogy a szülői befolyás és a családi háttér mellett, az iskolának és a tanároknak is kiemelt befolyásuk és "hatalmuk" van a roma gyerekek belső értékeinek, képességeinek fejlesztésében és kibontakoztatásában. Hipotézisem: A roma gyerekeket érintő iskolai szegregáció nem független a roma családok kulturális-anyagi hátterétől. Véleményem szerint a kialakult helyzeten nemzeti összefogással, tájékoztatással, terápiás módszerekkel változtatni lehetne. A vizsgálatom célja: Szakdolgozatomban bemutatom a magyarországi romák történelmét, életkörülményeit és kapcsolatukat a nem roma emberekkel. Szeretném feltárni az okait annak a megállapításnak, hogy közoktatásunk jelentősen növeli az öröklött társadalmi egyenlőtlenségeket és szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy nemzetközi viszonylatban Magyarországon miért is kimagaslóan erős a gyermekek családi háttere és általános iskolai eredményessége közötti kapcsolat. A szabad iskolaválasztás ellenére Magyarországon egyre felerősödik az iskolai szegregáció. Ez a megállíthatatlan folyamat a roma gyerekeket szigorúan megfosztja esélyegyenlőségüktől Beszámoló a magyarországi roma népesség helyzetével foglalkozó október és Februárja között végzett kutatásról, MTA Szociológiai Intézet, A kutatást vezette: Kemény István, Havas Gábor, Kertesi Gábor - 7 -

8 A magyarországi romákhoz fűződő attitűdök a szocializáció során alakulnak ki már gyermekkorban. Választ keresek arra a kérdésre, hogy milyen hatással van az érzelmek kialakulásában a roma szülőknek, a nevelőknek, a tanároknak és az iskolának, mint intézménynek? Mit tud tenni az előítéletek megelőzéséért hazánk közoktatása, mely működésének alapeszméjeként zászlajára tűzte a demokratikus állampolgári nevelés megvalósítását? Vizsgálatom során szeretnék választ találni arra, hogy mi emberek mit tehetünk, hogyan támogathatnánk, segíthetnénk a Magyarországon élő hátrányos helyzetű roma gyerekeket abban, hogy a 21. század elején végre egyenlő bánásmódban részesüljenek, és lehetőséget kapjanak arra, hogy tanulhassanak. A szabad iskolaválasztás, vagy legalább az iskolák részben szabad tanulóválasztásának korlátozása nélkül képtelenség megfékezni a roma gyerekek növekvő iskolai elkülönítését. A roma gyermekek egyéni képességeiktől függetlenül a norma alatti szinten részesülnek oktatásban a szegregált osztályokban, ez akadályt jelent jövőbeli foglalkoztatásukat illetően, és fokozza a romák kirekesztődését és elszegényedését. Az érintett magyarországi iskolák tanárai sok mindent megpróbálnak, hogy javítsanak a kialakult helyzeten. Alternatív pedagógiával és különböző technikai berendezésekkel próbálják behozni a hátrányokat, de munkájukkal sajnos nem sikerül oldaniuk a feszültséget. Több város úgy döntött, hogy megszüntetik a többnyire roma tanulók által látogatott iskolákat, és a gyerekeket szétválasztva különböző belvárosi iskolákban helyezik el, hogy együtt tanuljanak a többiekkel

9 2. TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ, ESÉLYEGYENLŐSÉG Vizsgálatomat 3 fő témára osztottam fel. Először is megvizsgálom a romák történetét és történelmét. Ez a kutatási terület a magyarországi romák eredetével, vándorlásával, magyarországi letelepedésével foglalkozik, többnyire írásos dokumentumok alapján. Idetartoznak a nyelvészeti kutatások; a népszámlálási adatok, a romák különböző csoportjainak jellemzői. Ezután a magyarországi közoktatási diszkrimináció példáira és következményeire térek át az érintett témakörrel kapcsolatos tudományos források segítségével. Ebben a részben kitérek az esélyegyenlőség, a szülő-tanár kapcsolat, a koragyermekkori szocializáció elengedhetetlen fontosságára. Ide tartozik az iskoláztatásról szóló irodalom, például a szegregált cigányosztályok helyzetéről, vagy a cigányok iskolai teljesítményének társadalmi meghatározottságáról szóló szociológiai tanulmányok (Népszabadság cikkei; Hann Endréék 1979-es vizsgálata, Lázár Guy 1996-os összefoglaló tanulmánya, KERTESI Gábor, MTA Közgazdaságtudományi Intézettől és KÉZDI Gábor, Közép-Európai Egyetem Közgazdaságtani Tanszék és MTA Közgazdaságtudományi Intézettől tanulmánya, Zolnay János írása az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványtól ) Végezetül olyan lehetséges javaslatokat, pedagógiai módszereket és oktatási modelleket mutatok be, melyek alkalmazása nagymértékben segítené a roma gyerekeket érintő közoktatási diszkrimináció megfékezését, megelőzését. A pszichológia tudománya ma még kevés érdeklődést mutat a roma népcsoport közösségi és egyéni problémái iránt. A szociálpszichológusok csupán érintőlegesen foglalkoztak a roma kérdéssel Magyarországon. Figyelmüket a cigánykérdés elsősorban az előítéletek problematikája miatt kelte fel. Tudomásom szerint a felsőoktatásban tanuló roma diákokra vonatkozó kiterjedt kutatás ma Magyarországon sem szociológiai, sem pszichológiai szempontból nem folyik

10 2.1 A roma történet és történelem A vizsgálat elején fontosnak tartom, hogy tisztázzam a cigány szó definícióját. A szociológusok között is több nézőpont alakult ki arról, hogy ma Magyarországon ki is számít cigánynak. A kutatók legnagyobb része önbesorolás alapján tekint valakit cigánynak. Kemény István mégis, mélyreható kérdőíves kutatásai során a környezet meghatározását tartja mérvadónak. Az 1996-os Kemény-Havas-Kertesi kutatásban ellenkező esetben gyakorlatilag nem tudtak volna kivel adatfelvételt végezni, mivel egy hivatalos kérdőíves kutatás során nagyon kevesen tartanák magukat cigánynak. Kemény István 1991-es kutatása alapján cigánynak nevezi azt a személyt, akit a nem cigány környezete annak tart". Más kutatók, mint például Ladányi János vagy Szelényi Iván ezzel szemben azt a személyt tartja cigánynak, aki önmagát annak vallja. Eddigi tanulmányaim és tudásom alapján az én elképzelt definícióm szerint cigány az, aki annak vallja magát. A vizsgálatom során, együttesen használtam Kemény István által megfogalmazott definíciót az általam elképzelt definícióval A magyarországi romák A magyarországi romák alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert nemzetiségét. A hazai nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem rendelkeznek anyaországgal, ezért nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai kisebbségként határozzák meg őket. A 2004 évi népszámlálás szerint Magyarországon fő volt a roma vagy cigány lakosság lélekszáma. A népszámlálás szerint Magyarország 3200 települése közül 2000-ben élnek cigányok. Vidéken a három északi megyében legnagyobb a népességük. A fővárosi cigányság lélekszámát 90 ezer körülire becsülik. 6 A cigány elnevezés több külföldi országban és sokak szerint hazánkban is negatív megnevezés, ezért vannak, akik a közéletben kerülik ezt a szót. Magyarországon jelentős csoportok továbbra is cigányoknak nevezik magukat, és az elnevezés a romák céljait támogató egyes szervezetek nevében is tovább él, pl. Országos Cigány Önkormányzat

11 A magyarországi romáknak hat nagy csoportja különböztethető meg: 1. a magyar cigányok 2. az oláhcigányok 3. a beások 4. a romungrók 5. a szintók (kárpáti cigányok) 6. a román cigányok Régebben sokan úgy hitték, hogy a romák Egyiptomból érkeztek hazánkba. Sok legenda és mese övezi a történelmüket. Igazából, Indiából származnak, a roma nyelv pedig újindai eredetű. A romák ősei egyes kutatók szerint valamikor a III. és XI. század között keltek útra. 7 Az első roma csoportok a 15 és 17. század között érkeztek Magyarországra. Ők voltak a mai magyar cigányok elődei. A különböző európai országokban a romák megjelenését dokumentumok is igazolják. Gh. Sarău kutatásai alapján az alábbi körképet kapjuk: 1387 Szlovénia Csehország 14o7- Németország 1414 Svájc 1418 Franciaország 1419 Belgium 142o Hollandia Olaszország 1423 Szlovákia Spanyolország Dánia Bosznia15o1 Lengyelország 15o1 Oroszország 15o5 - Skócia 1512 Svédország Anglia 1522 Albánia 1526 Portugália154o Norvégia 1559 Finnország 8 A magyar cigányok csoportjába tartozik a magyarországi romák többsége, kb. kétharmada. A magyar cigányok ma Magyarország szinte minden jelentősebb településén élnek. A Kárpátmedence több magyar lakta településein is laknak. Külföldön önmagukat magyarnak vallják, míg szülőföldjükön általában romák vagy cigányok. A magyarországi cigányság döntő többségét nem a cigány anyanyelvű, hanem a magyar anyanyelvű cigányok teszik ki. De nincsenek olyan nyelvi, kulturális és etnikai vonások sem, amelyek a cigány anyanyelvű cigányságot nyilvánvaló nemzeti jelleggel ruháznák fel, sőt még olyanok sincsenek, amelyek

12 őket a magyaroktól, valamint a nem cigány környezettől élesen elhatárolnák. A romák Európába vándorlásuk során szinte az összes nyelvből, amellyel utazásaik során kapcsolatba kerültek, átvettek szavakat: perzsa, pl: tover - fejsze; osszét, pl: vurden - kocsi; kurd, pl: vesh - erdő; örmény, pl. morchi bőr. Ezek egy része a mai romaniban is megtalálható. A különböző nyelvek közül a görög nyelv hatása volt a legnagyobb. A mai európai cigány nyelvjárások számos görög jövevényszót tartalmaznak. Az ősi szókészlet és a jövevényszavak alkotják a mai cigány nyelv stabil szókészletét. Ez a szókészlet a többi európai nyelvhez képest igen kisszámú. Becslések szerint elemből áll. Ezekhez a szavakhoz kapcsolódik a romák mobil szókészlete. A mobil szókészlet elemeit a cigány nyelv attól az európai nyelvtől kölcsönzi, ahol éppen az adott közösség tagjai a már európai vándorlások során tartózkodtak (pl.: magyar, román német, szláv). A mobil szókészlet így nyelvjárásonként változó. Szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy a különböző nyelvjárást beszélő roma közösségek tagjai nem, vagy csak nehezen értik meg egymást. 9 A 2001 évi népszámlálás roma, illetve cigány lakost mutatott ki az országban, ami a korábbi népszámlálások adataihoz képest elég nagy csökkenés, mivel a magukat romának, cigánynak vallók száma 20 év alatt a felére csökkent. A szociológiai felmérések adatai azt igazolják, hogy a mintegy félmillió magyarországi cigány lakos közül valójában sokan magyarnak tartják magukat. A felgyorsult asszimiláció következtében a magyarországi cigányok többsége elhagyja a hagyományos roma életformát. Az oláhcigány és beás származású cigányok nagyobb része elődei nyelvét az utóbbi évtizedekben a magyarral cserélte fel. A legújabb felmérések szerint ma már a magyarországi cigányok 90%-a magyar anyanyelvű, és csak 5%-uknak a roma nyelv és szintén 5%-uknak a román az anyanyelve A magyarországi cigány lakosság által beszélt nyelvek, Heltai János Imre

13 1.ábra: A cigány és a nem cigány életvitelű népesség nemek és korcsoport szerinti eloszlása 2007-ben Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ A magyarországi romák az egész ország területén szétszóródva élnek, de eloszlásuk nem egyenletes. Az elhelyezkedésük nagyjából hat régióba osztható: 1. Kelet- Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar és Békés megye: Ebben a három megyében lakik a romák 25%-a, vagyis ezren. Ebben a régióban a legkedvezőtlenebbek a kereseti, a jövedelmi és a lakásviszonyaik. Az iskolázottságuk is a legalacsonyabb fokon van. 2. Alföld- Csongrád, Bács és Szolnok megye: A romák16%-a él itt, kb. 50 ezren. Az össznépességhez viszonyított arányuk 3% alatt van. Életviszonyaikat tekintve középső helyzetet foglalnak el a kelet régió és a budapesti iparvidék cigányai között. 3. a budapesti iparvidék- Budapest, Pest, Fejér és Komárom megye: A romák 19%-a lakik ebben a régióban, számuk 60 ezer körül van. Jövedelmi és lakásviszonyaik itt a legkedvezőbbek. 4. Észak- Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye: Ebben a három megyében lakik a romák 20%-a, számuk kereken 65 ezer. Fejlettség szempontjából ők szintén az elmaradottabb keleti régió és a fejlettebb budapesti régió között állnak. 5. Nyugat- Vas és Győr-Sopron megye: A roma lakosok száma a nyugati megyékben

14 elenyésző. Az összlakosság 1, 3 %-a cigány, összesen 5 ezer fő. 6. a hatodik régióban a lakosok száma igen csekély, itt lakik a magyarországi cigányság 1, 4%-a. 11 A pontosabb eloszlás: (%) magyar anyanyelvű cigány 71,0 cigány anyanyelvű cigány 21,2 román anyanyelvű cigány 7,6 egyéb anyanyelvű cigány 0,2 összesen 100,0 Budapesti iparvidék 19,0 Dunántúl 21,0 ezen belül: Dél-Dunántúl 20,0 Nyugat-Dunántúl 1,4 Északi régió 20,4 Alföld 16,1 Keleti régió 32,1 összesen 100,0 2.ábra: A roma lakosság eloszlása Forrás: Heves Megyei Munkaügyi Központ A cigánytelepek még mindig meghatározóak a roma lakosság lakóhelyeként. Ezeken a területeken az infrastruktúra hiányos, folyóvíz se mindig van. A csatornázás megoldhatatlannak tűnik számukra, és a szemétszállítás is hiányos. 12 A megyei ÁNTSZ-ek legutóbbi adatai szerint Magyarországon 291 telep és 1033 telepszerű képződményen összesen ember él, közülük fő 0-14 éves gyermek. A nem telepen élő romák egy részének az életkörülménye semmilyen mértékben nem különbözik a nem cigányokétól, 11 Kemény István: A magyarországi cigány lakosság 12 %C3%BClm%C3%A9nyei

15 míg a telepek lakossága nyomorúságos körülmények között él. A nagy családok miatt, illetve a cigány családok rokonsági összetartása következtében, legtöbbször egy lakásban nem két, hanem három nemzedék lakik együtt. Roma családok tömegeinek életét teszi kilátástalanná és bizonytalanná a tömeges munkanélküliség. A családok eltartó tagjainak aluliskolázottsága szinte lehetetlenné teszi a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket. A jövedelmeket főként a gyermekek utáni járadékokból kapják. A telepeken élőknek több mint fele gyermek, akiknek sok esetben az alapvető körülmények sem biztosítottak a tanuláshoz, fejlődésüket a gyakori éhezés is gátolja. Nemcsak a szegényes környezet, hanem az alapvető higiénés ellátás hiánya is hátráltatja őket mindennapi életükben. 13 Több felmérés szerint ma Magyarországon a romák mintegy 60%-a fejezi be az általános iskolát. Középiskolába még ennél is kevesebben járnak, és közülük is többen lemorzsolódnak menet közben. Az érettségi bizonyítványt mindössze 1, 8%-uk szerzi meg, míg felsőfokú végzettsége 0, 2%-uknak van. 14 Ez a válságos helyzet egyrészt azért alakult ki, mert a magyarországi roma közösség nagy része még mindig mély szegénységben lecsúszott telepeken él. Másrészt az Oktatási Minisztérium 2000-ben készíttetett felmérésének adatai is bizonyítják, hogy még ma is, a XXI. század első éveiben is, több mint 700 olyan osztály van Magyarországon, ahol elkülönítve oktatják a roma gyermekeket. Egy nemrégiben végzett nemzetközi vizsgálat igazolta azt a tényt, hogy Magyarországon 4 speciális - azaz értelmi fogyatékosokat oktató - iskola elsős és másodikos tanulói közül, kétharmaduk tudta teljesíteni a normál tanterv szerinti oktatás színvonalát. Iskolarendszerünkben igen nagyok az egyes iskolák közötti teljesítménykülönbségek, és igen erősek a települési hátrányok is. De nem csupán az iskola felkészültsége, és a település gazdagsága határozza meg egy-egy kisgyermek sorsát, hanem sok esetben sajnos az is, hogy milyen a bőrszíne, milyen nemzetiséghez tartozik. A roma szülők ugyanúgy jobb és szebb jövőt szeretnének gyermekeiknek, mint bárki más, és tudják, a jobb élethez az út az iskolán keresztül vezet. Az iskolának példát kell mutatnia, lehetőséget kell adnia minden gyermeknek, hogy az egyenlő esélyekkel tegye meg első lépéseit a tudás felé vezető úton Cigánytelepek Magyarországon, Az iskola példa 15 %C3%BClm%C3%A9nyei

16 2.2 Közoktatási diszkrimináció: Az erősödő iskolai szegregáció, azaz a különböző származású tanulók eltérő iskolákban vagy osztálytermi csoportokban történő oktatása, napról napra egyre több roma kisgyermek tanulási esélyét nehezíti meg óta Magyarországon mintegy 700 iskolában működnek párhuzamos cigány osztályok, amelyek többségének indítását a speciális felzárkóztatással indokolják. Homogén cigány iskola, a legfrissebb adatok szerint, 159 működik. 16 A rendszerváltás óta köztudott, hogy hazánkban szabad iskolaválasztás működik. A családok bárhová beírathatják gyermekeiket, az iskolák pedig gyakorlatilag azt vesznek fel a körzeten kívül jelentkezők közül, akit akarnak. A középosztálybeli családok mégis a jobb iskolákba, a szegényebbek a rosszabb iskolába járatják a gyermekeiket. A szabad iskolaválasztás rendszerében minden egyes szülő a legjobbat szeretné gyermekének, de a háttérben megbúvó társadalmi egyenlőtlenségek nagymértékben befolyásolják a gyerekek tanulási lehetőségeit. 17 A 2004-es iskolastatisztikai adatok szerint a magyar közoktatásban a roma tanulók átlagos aránya 7. 12% volt. Az egyes oktatási intézményekben - a cigányság település-földrajzi elhelyezkedése és az egyes településeken belüli szegregációjuk miatt - a cigány tanulók aránya jelentős mértékben eltér az átlagtól: az említett évben a cigány gyermekek több mint hetven százaléka olyan iskolában tanult, ahol arányuk meghaladta a 10%-ot, ezen belül 42%- ot olyan iskolába járt, ahol arányuk meghaladta a 22%-ot. Ma Magyarországon a normál osztályokban 37, a tagozatos osztályokban mindössze 17 százalék a roma tanulók aránya. Ezek a számok azt igazolják, hogy a roma diákok csak nagyon kis arányban kerülnek be a nyelvi vagy a zenei csoportokba. A tagozatok szervezése, a kis létszámú csoportok létrehozása gyakran előmozdítja az iskolán belüli szegregáció kialakulását CSONGOR Anna, Szegregáció az általános iskolákban. Cigány osztályok Magyarországon, Oktatáskutató Intézet, Bp., Az elkülönítés mindenkinek rossz 18 Radó Péter: JELENTÉS a magyarországi cigány tanulók oktatásáról, Bp

17 2.2.1 Az iskolai szegregáció három alapvető oka: 1. A nem roma közösségben kialakult előítéletek miatt a roma tanulók számának növekedésével a tehetősebb nem roma családok gyerekeiket másik iskolába íratják át. Így próbálják elkülöníteni gyermekeiket a roma környezettől. Az elvándorlással az oktatási intézmények között egyfajta minőségi szegregáció alakul ki. 2. A magasabb iskolai végzettségű nem roma lakosság jobb belső migrációs lehetőségei bizonyos magas munkanélküliséggel sújtott területeken a romák arányának növekedéséhez vezetnek. 3. A roma emberek belső migrációja elsősorban a kialakuló városi gettók felé irányul, ezáltal a városi kerületekben növekszik a roma arány. Tovább növekszik majd azoknak az önkormányzati oktatási intézményeknek a száma, melyeken belüli szegregáció mértéke diszkrimináció ellenes intézkedésekkel és szabályozással nem szüntethető meg. Ez kizárólag egy komplex, a romák teljes problémavilágát" felölelő kormányzati program révén csökkenthető jelentősebb mértékben. 19 A roma gyerekek oktatásáról szóló, az utóbbi években született tanulmányokban a roma tanulók sikertelenségének okaival kapcsolatban két meghatározó felfogás alakult ki. Az egyik szerint a roma gyerekek iskolai nehézségei elsősorban a roma diákok gyenge iskolaérettségében, tehát a családi szocializáció elégtelenségében keresendőek. Ez a magyarázat jelenik meg Farkas Péter és Jakab János tanulmányában (Farkas-Jakab, 1996), Kertesi Gábor és Kézdi Gábor szakértői jelentésében (Kertesi-Kézdi, 1996). Ezzel szemben más kutatók, mint például Réger Zita (Réger, 1984), Radó Péter (Radó, 1995), Liskó Ilona (Liskó, 1996) és Oppelt Katalin (Oppelt, 1996) ezzel egyenlő vagy nagyobb szerepet tulajdonítanak az iskolának, mint amely nincs felkészülve a cigány tanulók oktatására. Az iskolarendszeren belüli egyenlőtlenségek további fontos befolyásoló tényezői a területi különbségek. A roma tanulók aránya éppen a legfejletlenebb megyékben a legmagasabb. Ilyen megye például Borsod, Nógrád és Szabolcs-Szatmár megye. 19 BALOGH GUSZTÁVNÉ-AZ ÓZD KÖRNYÉKI CIGÁNYSÁGÉLETMINŐSÉG JELLEMZŐI, CIGÁNY TANULÓK HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE AZ OKTATÁSBAN

18 Ezek az adatok azt sejtetik, hogy az egyre inkább elcigányosodó" oktatási intézményeket igen nagy arányban olyan önkormányzatok tartják fenn, melyek nem rendelkeznek a megfelelő finanszírozási eszközökkel ahhoz, hogy jobb oktatási körülményeket biztosítsanak a roma tanulók számára. Közoktatásunkban egyértelműen megfigyelhető, hogy felerősödött az iskolai elkülönítés tendenciája. A pedagógusok közül sokan meg vannak győződve arról, hogy csak külön osztályokban lehet az eltérő kultúrájú, szociális hátrányokkal küzdő gyermekeket tanítani. Pedig a pedagógusi munkának döntő hatása van a tanulók fejlődésére. Az előbb említett tanárok kialakult szemléletének az oka az, hogy a mai tanárképzés túlságosan tantárgy centrikus és kevésbé problémaorientált. Nem támogatja a tanárokat abban, hogy a különböző gyerekeket differenciáltan kezeljék ábra: A szülők és a pedagógusok véleménye arról, hogy hogyan kellene a cigánygyerekek általános iskolai oktatását megoldani, 2003 (%) Forrás: Esélyegyenlőség-vizsgálat, 2003 Az oktatásban a hátrányos megkülönböztetésnek megvannak a különböző fokozatai. Az iskolai gyakorlatok közül ilyennek minősül a csökkentett értékű oktatás, a különböző mértékű elkülönítés, mint például a kibuktatás, a felmentés vagy épp a kisegítő iskolába való átirányítás, vagy a roma gyerekektől való megszabadulás. A csökkentett értékű oktatás differenciált óravezetés és értékelés segítségével már könnyen kialakulhat. 20 dr Pándy Mária, Cigány tanulók a magyar iskolákban

19 A statisztikák szerint minden ötödik iskolában a roma tanulók nem vesznek részt semmilyen különórában. Nem tanulnak idegen nyelveket, nem tanulhatnak informatikát, nem járnak úszni. Ha erre az iskolában van is lehetőség a szülők szegényes anyagi helyzetük miatt ritkán tudják vállalni a plusz kiadásokat. A szegregáció előfordulásának enyhébb esete az osztálytermen belüli szétültetéses", szélsőségesebb esetben pedig összevont cigányosztályokat jelent ben a 840 általános iskola közül 132-ben működött homogén roma osztály. Más nemzetközi országokkal összehasonlítva Magyarországon kiugróan magas a gyermekek családi háttere és általános iskolai eredményessége közötti összefüggés. Ez a tény arra hívja fel figyelmünket, hogy iskolarendszerünk jelentősen növeli az öröklött társadalmi egyenlőtlenségeket. Véleményem szerint a roma tanulók iskolai sikertelensége nem vezethető vissza egyetlen problémára. A különböző problémák, körülmények egymással összefüggő és egymásból építkező rendszeréről van szó: alacsony tanulási motiváció, más szocializáció, rossz anyagi, egészségügyi helyzet, nyelvi hátrány a más anyanyelv miatt, a cigánysággal szembeni előítéletek, iskolán belüli elkülönítés, az alkalmazott pedagógiai módszerek alkalmatlansága. 2.3 Közoktatási diszkrimináció-magyarországi példák A diszkrimináció tilalma fontos elveket rögzít, csakhogy a beiskolázás jelenlegi gyakorlata fogalmilag kizárja, hogy az iskolai szelekciót diszkriminációnak minősíthessük. Diszkriminációról legfeljebb csak olyan esetekben beszélhetünk, amikor az iskolák saját iskolakörzetükből sem veszik fel a tanulókat, vagy rejtett felvételi vizsgával szelektálnak a kisiskolások közül, de sokszor még ilyen esetekben sem lehet bizonyítani a diszkrimináció tényét. 21 A következőkben néhány magyarországi példán keresztül szeretném szemléltetni a közoktatási diszkrimináció megjelenését: 21 Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban, Műhelytanulmány 16. Zolnay János

20 2.3.1 Jászladány Az elmúlt évek leginkább kirívó közoktatási diszkriminációs esete a jászladányi alapítványi iskola létrehozása és az általános iskola megosztása volt, azért, hogy elkülönítve oktassák a roma és nem roma tanulókat. A kisebbségi ombudsman szerint az alapítványi iskolát alkotmányellenes célra hozták létre, az alapítványi iskola beiratkozási gyakorlatát pedig a megyei közigazgatási hivatal és a megyei ügyészség is jogsértőnek minősítette. Országos botrány robbant ki Magyarországon, amikor Jászladány polgármestere 2002-ben faji alapon szegregáló oktatási intézményt hozott létre. Szándékát november 21-én terjesztette a helyi képviselő testület elé. 22 Dankó István polgármester döntését az intézmény megalapításával kapcsolatban így indokolta: népeket, amelyek kultúrákat hordoznak, nem lehet erőszakosan egybezárni" szeptember eleje óta a településen már legálisan működik az Antal Mihály Alapítványi Iskola. A település polgármestere a tanévnyitón közölte, hogy Jászladányt az országos politika megbélyegzi, s a település ugyanúgy előítéletekkel küszködik, mint a többségi társadalommal szemben a romák. Az alapítványi iskola létrehozása tovább mélyítette a kialakult szakadékot a roma és nem roma tanulók között. Évek óta folynak perek a jászladányi önkormányzati iskola és alapítványi iskola kettéválasztásáról. A kérdés: sérült-e az egyenlő bánásmód elve romák és nem romák között? Az önkormányzat úgy vélte, hogy csak úgy garantálhatja a roma gyerekek és a nem romák elkülönítését, ha az alapítványi iskolában a középrétegek számára megfizethető, de a romákat visszatartó mértékű tandíjat szed. Az új alapítványi iskolába 210 tanuló között 20 roma tanulót vettek fel és így a régebbi önkormányzati iskolában 98%-ban roma diákok maradtak. 24 A jászladányi romák, az oktatási minisztérium, a közigazgatási JRPSZ (Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet): Nyílt levél Sólyom László Köztársasági Elnök Úr részére 23 Sok hűhó semmiért: nem mennek vissza Jászladányra az ingázó iskolások 24 Jászladányi évnyitó

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny A nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskolában jelenleg 489 diák tanul, és 35 pedagógus végzi oktató nevelő munkáját. Iskolánkban négy tagozat működik. Az építészet

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Az oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos általános oktatáspolitikai attitűdök mérésének bemutatása

Az oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos általános oktatáspolitikai attitűdök mérésének bemutatása D Függelék Az oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos általános oktatáspolitikai attitűdök mérésének bemutatása Oktatáspolitikai attitűdök mérése (A) A1. SNI-vé 1 nyilvánítás és csökkentése A2. Magántanulóvá

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Ámon Katalin. Elbocsátó, szép üzenet. Tankötelezettség és lemondás a hátrányos helyzetű gyerekekről

Ámon Katalin. Elbocsátó, szép üzenet. Tankötelezettség és lemondás a hátrányos helyzetű gyerekekről Ámon Katalin Elbocsátó, szép üzenet Tankötelezettség és lemondás a hátrányos helyzetű gyerekekről Az oktatási szakma és valószínűleg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetői is megdöbbenéssel fogadták

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Magyarország az Alkotmány X. cikkének (1) bekezdése alapján biztosítja (...) a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében a tanulás

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Adj Király katonát. Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu

Adj Király katonát. Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu Adj Király katonát Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA A Széll Kálmán Terv Alapján 2011. Átalakul a szociális segélyezés rendszere

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Olyan rendelet jön, ami alapján a cigány gyerekek többségét el lehet majd különíteni az iskolákban

Olyan rendelet jön, ami alapján a cigány gyerekek többségét el lehet majd különíteni az iskolákban Olyan rendelet jön, ami alapján a cigány gyerekek többségét el lehet majd különíteni az iskolákban A gyerekek elkülönített oktatása garantáltan alacsony színvonalat eredményez, az ilyen osztályokból, iskolákból

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 KIR-STAT2013 Statisztika OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban

Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban Zolnay János Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban Mûhelytanulmány 16. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) WS 5 OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY 2010. április

Részletesebben

A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása

A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása A közoktatás intézményrendszere és finanszírozása Varga Júlia BCE MTA KTI Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért könyvbemutató szakmai konferencia 2008. november 25. Alapvető intézményi átalakításokra

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA

A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA A leendő cigány értelmiség számára a cigány kultúra, illetve nyelv megfelelő szintű elsajátítása alapvető feladat. (Tatai, 1999:51). Az évezredes

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben