A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között"

Átírás

1 Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés hívei szerint a kulisszák mögött mindig a zsidót kell keresni. A látszat ellenére is. A zsidók ugyanis minden körülmények között összetartanak. Éljenek bárhol a világon, tartozzanak a társadalom bármelyik csoportjához. Az ugyanis nem lehet véletlen, hogy az események úgymond rendszerint az ő érdekeiknek megfelelően alakulnak. Lovas István hosszú ideig a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának állandó jegyzetírója volt. A legnagyobb figyelmet az a jegyzete keltette, amelyben azon közszereplők neveit sorolta föl, akik, megítélése szerint, az ország lejáratásán munkálkodnak: Soroljuk fel tehát az elhangzott neveket: Vámos Miklós, Tamás Gáspár Miklós, Haraszti Miklós, Herczog Edit, Fischer Iván, Eörsi István, Fehér Klára, Vásárhelyi Mária, Tom Lantos, Kertész Imre és Bródy János. Azok a polgárok, akik mindezt végképp megunták, kezdenek mind hangosabban egy furcsa kérdést feltenni és a lehetséges válaszon töprengeni. Mely kérdés így hangzik: mi ezekben az emberekben a közös? A Vasárnapi újság a választ keresi. Persze meglehet, a hallgatók talán tudják. Netán a szél is susogja már. 1 Aczél Endre Lovas módszerét hangos kurziválásnak nevezte, nyilvánvalóan A frankfurti zsarnokság című írásra utalva Csurka István a frankfurti könyvvásárról írott cikkében dőlt betűkkel szedte az általa zsidónak nyilvánított írók neveit. Közös származás, közös gonoszság, közös bűn. Amely abban összegezhető, hogy [az] összeesküdött zsidók mindenáron az antiszemitizmus bélyegét akarják rásütni a mai Magyarországra, ilyképpen aknázva alá önnön hazájuk megítélését a külső világban. ( ) Hát nem különös, hogy Magyarország antiszemitizmussal hírbe hozása ellen éppen egy olyan ember emel szót, aki leplezetlenül zsidózik? 2 Elek István úgy ítélte meg, hogy Lovas, akit szerinte gyakran vádolnak méltánytalanul antiszemitizmussal, ezúttal túl messzire ment, a jegyzetében elhangzottak ugyanis egyértelműen zsidózásnak tekinthetők: Ha van értelme ennek a kifejezésnek: zsidózás, ez az. Nem nyílt zsidózás ( ), hanem csupán áttételes, lebegtetett, sejtetésben, célzásban megnyilvánuló. De kétségtelenül az, zsidózás, vagyis a zsidóság rovására elkövetett téves általánosítás, jellegzetes logikai hiba. 3 Elek ugyanakkor azt is Lovas szemére veti, hogy teljesen fölöslegesen provokálja a liberalizmus szélsőséges képviselőit, akik csak arra várnak, hogy fölnagyíthassák az antiszemitizmus jelentőségét: Ha megkérdeznénk Lovas Istvánt, hogy valóban azt hiszi-e: származási okokkal magyarázható a felsorolt urak és hölgyek joggal kifogásolható magatartása, meggyőződésem szerint visszautasítaná a feltételezést. Épp ezért indokolt föltenni a költői kérdést, hogy mi értelme a méltánytalan vádakra válaszul heccelődni a nyelvpolitikai erőtérrel. 4 Lovas a későbbiekben természetesen tagadta, hogy antiszemita lenne: 1 Lovas István jegyzete a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában május 14-én. 2 Aczél Endre: Közszolgálati zsidózás. Népszabadság, május Elek István: A teljes magyarság kulturális integrációja. Magyar Nemzet, május 20. 4

2 Amikor arra gondoltam, hogy a felsoroltakban van valami közös, ösztönösen egy olyan jelzőre gondoltam, amit nem akartam kimondani ( ). (Ennek az írásnak a kedvéért: az összetett szónak van egy tagja, amelyik az»árulásról«szól.) A másik, amire gondoltam velük kapcsolatban, nem igazán elegáns általánosítás, ezért csupán annyit mondtam, tán a szél susogja. Általánosítás ugyanis, de mivel perelhetetlen, a balliberálisokra gondoltam. 5 * Miután kiderült, hogy 2002-ben Kertész Imre kapja az irodalmi Nobel-díjat, a legtöbben büszkék voltak és örültek, hogy végre egy magyar írónak ítélték oda a világ legtekintélyesebb irodalmi elismerését. A legtöbben, de nem mindenki. Akik kifogásolták a döntést, azok vagy Kertész magyarságát vonták kétségbe, vagy a tehetségét, esetleg mindkettőt egyszerre, illetve annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a zsidó lobbi keze van a dologban. Szőcs Zoltán szerint egyáltalán nem véletlen, hogy Kertész Imre sokáig ismeretlen volt a nagyközönség számára, művei ugyanis a legkevésbé sem indokolják ennek ellenkezőjét. Kertészt persze bárki tarthatja Nobel-díjra érdemtelen írónak, de Szőcs egyetlen komoly érvvel sem tudja alátámasztani állítását, írásában talán ezért foglalkozik irodalmi kérdések helyett elsősorban Kertész személyével. [ ] életművében más gondolat nincs Auschwitzon, na meg a magyarság zsigeri gyűlöletén kívül. Gyaníthatóan, önként vállalt berlini emigrációja is ide vezethető vissza: jobban érzi magát egykori rabtartóinak világában, mint idehaza. Meg aztán ott a nosztalgiázás is könnyebben megy, hiszen Magyarországon nem voltak koncentrációs táborok. 6 Szőcs tehát azt állítja, hogy Kertész nosztalgiával gondol a haláltáborokra. Írását azzal a kérdéssel fejezi be, hogy [ ] vajon mikor és ki lesz az első magyar Nobel-díjas író? 7 Ezt valószínűleg úgy kell érteni, hogy Kertész Nobel-díjas ugyan, magyarnak azonban nem tekinthető. Szőcs Zoltánnal ellentétben Hering Józsefnek már minőségi kifogásai is vannak, szerinte ugyanis Kertész eddigi regényeiben még csak nem is egyetemes, az egész emberiséget érintő gondokat és gondolatokat jelenít meg, hanem szinte kizárólag a zsidó sors és sorstalanság életérzését. 8 A holokauszt tehát nem az egész emberiség számára jelentett megrázkódtatást, hanem kizárólag a zsidóságnak. Hering írásában következetesen zsidó holokausztról ír. Szőcshöz hasonlóan egyébként ő sem tartja Kertészt teljes mértékben magyarnak, hiszen magyarországi íróként emlegeti, később pedig úgy fogalmaz, hogy Régen vágyunk már az első magyar irodalmi Nobel-díj megszületésére. Pontosabban: továbbra is vágyunk rá [ ]. 9 Franka Tibor valóságos összeesküvés-elméletet dolgozott ki annak megmagyarázására, hogy miért éppen Kertésznek ítélték oda a Nobel-díjat. Megosztja az olvasókkal azt az értesülését, hogy egyre nehezebben lehet vevőt találni a skandináv országok termékeire. Ezért volt annyira fontos, hogy Magyarország az amerikaiak helyett a svédektől vegyen katonai repülőgépeket. Ugyanakkor egyes köröknek az óhaját, miszerint [nálunk] is büntethetővé kell tenni a holokauszttagadást [ ], szintén ki kell szolgálni, érzelmileg elő kell készíteni [ ]. A repülőgép svéd, a Nobel-díj svéd, Kertész Imre pedig Németországban élő magyar származású zsidó ember. 10 Franka kénytelen ugyan elismerni, hogy bizonyítani nem tudja az összefüggéseket, de ez nem is különösebben fontos számára, hiszen Kertészt sem emberileg, sem művészileg nem tartja méltónak a Nobel-díjra, amelyet szerinte csak azért kapott, mert a világ így akart bocsánatot kérni a zsidóságtól. Franka a magyarsággal szembeni gyűlöletkeltéssel vádolja meg Kertészt, majd azon bánkódik, hogy a magyar kultúrát, de az európait is, olyan csoportok tartják a kezükben és irányítják a médiákkal (sic!) együtt, amelyeknek kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a nemzetek értékeit elismerjék vagy kitüntessék Lovas István: Válasz Aczél/Acsádi Endrének és Elek Istvánnak egy jegyzet ügyében. Magyar Nemzet, május Szőcs Zoltán: Auschwitz Nobel-díjat kapott. Magyar Fórum, október Hering József: Sikeres téma, sikeres író. Magyar Fórum, 2002, október Franka Tibor: A Nobel-díj az utcán hever. Magyar Demokrata, január 9. 11

3 Csurka István meglehetősen sokat foglalkozott azzal, hogy mi lehet Kertész Imre sikerének titka, abban ugyanis egészen bizonyos, hogy írói képességei önmagukban kevésnek bizonyultak volna. Ezeket a díjakat, különösen az irodalmiakat és a békeharcért odanyomottakat helyileg ugyan Stockholmban és a norvég fővárosban bizottságolgatják (sic!) oda, de New Yorkból és Tel-Avivból érkező cédulák alapján.. 12 Kertész tehát a nemzetközi zsidóság eredményes lobbizásának köszönheti az elismerést, 13 Csurka azonban úgy látja, hogy a díjat valójában nem is ő kapta, hanem [ ] a magyar legfelsőbb uralkodó réteg [ ], amelynek túlnyomó része [ ] zsidó kötődésű. 14 Arról nem ír, hogy miért Nobel-díjjal jutalmazták ezt az állítólagos uralkodó réteget, ahogy arról sem, hogy miért éppen Kertészre esett a választás, hiszen bizonyára könnyen találhattak volna helyette más zsidó származású írót is. Szerinte A Nobel-díjjal [ ] a hegemónia kérdése lett rátelepítve a magyar társadalomra. [...] nyilvánvalóvá akarják tenni, hogy az a zsidó elit, amelyik eddig is uralkodó helyzetben volt a magyarság felett, de eddig ezt a mivoltát nem hangsúlyozta [ ], most ezt az uralkodói mivoltát nyilvánvalóvá akarja tenni. 15 Csurka a szeptember 11-i terrortámadások és Kertész díjazása között is összefüggést lát, a Világkereskedelmi Központ elleni merényletet szerinte ugyanis csak megrendezték, mégpedig ugyanazok, akik elintézték Kertésznek az irodalmi Nobel-díjat. Úgy gondolja, a sajtónak meghatározó szerepe volt abban, hogy a közvélemény elfogadta a hivatalos változatot, vagyis azt, hogy egyik esetben sem a zsidóság irányította az eseményeket a háttérből. Figyelmet érdemel Seszták Ágnes: Baljós árnyak, mélyülő árkok című publikációja is. Az írást Csáki Judit azért nem vette be Egy percre eső auschwitzozás Kertész Nobel-díjának hazai recepciója az antiszemita közbeszéd tükrében 16 című tanulmányába, mert annyira alacsony színvonalúnak tartotta, hogy nem akarta elemzéssel túlértékelni. Az egész Nobel-díj körüli felhajtásnak van egy [ ] magyarellenes felhangja. Kertész Imre [ ] [leszólja] a magyarokat, simlis, sunyi nemzetté degradálva minket, akik még mindig nem néztek szembe Auschwitz örökségével. 17 A vészkorszak során történtekért viselt felelősség vállalása nem könnyű. A rendszerváltás óta történtek ugyan előremutató kezdeményezések, a folyamat vége azonban még messze van. Németországban, ahol érthető okokból a miénknél élénkebb társadalmi párbeszédet folytattak a témáról, hosszú évtizedeket vett igénybe a múlt kibeszélése, Kertész ennélfogva joggal vetheti szemünkre, hogy az Auschwitz örökségével való szembenézés még nem történt meg maradéktalanul. Nem magyarellenességről, vagy a magyarok lenézéséről van tehát szó valamiféle zsidó felsőbbrendűségből adódóan. Kertész csak arra szeretne figyelmeztetni, hogy a múlttal el kell számolni. A tetszés és nemtetszés még ez idáig nem üldözött és ellenőrzött érzés, engedjék meg, hogy nekem nagyon ne tessen Kertész Imre. Főképp azok után, amilyen véleményt rólunk, magyarokról a világban terjeszt. 18 Kertész díjának természetesen nem kötelező örülni, ám egy álláspontot mégis illik megindokolni. Seszták ezzel adós marad, Kertész jellemének támadása nem tekinthető érdemi magyarázatnak; különösen nem úgy, hogy közben a műveiről (hiszen mégiscsak irodalmi elismerésről van szó) teljesen megfeledkezik. Miért ne mondhatná el bárki adott esetben akár lesújtó véleményét is az országról? Nehéz nem arra gondolni, hogy Sesztákot valójában az zavarja, egy zsidó járat le bennünket ami annak ismeretében legalábbis meglepő, hogy Kertészt a világon mindenütt az első Nobel-díjas magyar íróként tartják számon. * 12 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, október Ahogy egyébként Shirin Ebadi, az iráni rezsim emberi jogokat korlátozó magatartását kritizáló ügyvédnő is. Csurka meg van róla győződve, hogy azoknak, akik [ ] a világ sorsát intézik [ ], és nagy befolyással rendelkeznek a díjkiosztó bizottságokban (Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, október 16.) sikerült elérniük, hogy ne II. János Pál, hanem ő legyen a díjazott, a pápa jutalmazása ugyanis nyomatékot adott volna annak a követelésnek, hogy az Európai Unió készülő alkotmányában szerepeljen az Európa keresztény gyökereire való utalás. 14 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, január In Antiszemita közbeszéd Magyarországon ban. B nai B rith Első Budapesti Közösség, Budapest, Seszták Ágnes: Baljós árnyak, mélyülő árkok. Magyar Demokrata, december

4 Az antiszemiták több mint egy évszázada óta a világuralomra törő zsidó rémképét festik a falra. Meggyőződésük szerint a zsidók a többi nép fölötti irányítást akarják megszerezni (esetleg már meg is szerezték), céljuk elérése érdekében pedig nem riadnak vissza semmitől még a szeptember 11-i merényletek megszervezésétől sem. Ismerve a merényleteket megelőző hónapok világpolitikai történéseit, semmiféle arab vagy iszlám ügyet nem szolgálhatott a 2001 szeptemberében elkövetett terrortámadás. Akkoriban zajlott ugyanis a dél-afrikai Durbanban a rasszizmus elleni világkonferencia, ahol igen kemény kritikát fogalmaztak meg a fajgyűlölő izraeli politikával szemben. Az Egyesült Államok és Izrael képviselői ki is vonultak a konferenciáról a szerintük ott tapasztalható antiszemitizmus miatt. Amerika és a zsidó állam nemzetközi tekintélye mélyponton volt. A világ felfigyelt hatalmi törekvéseikre és tiltakozott. Ebben a helyzetben az Egyesült Államok és Izrael számára a lehető legjobbkor jött az iszlám fanatikusok által elkövetett brutális merénylet. Egy olyan időpontban, amikor a világ közvéleménye soha nem látott mértékben bírálta az Izraelnek elkötelezett amerikai politikát, a merénylet ideális ürügyet szolgáltatott az ellencsapásra. Teljes összhangban az amerikai olajtársaságok és a zsidó állam érdekeivel. Ennek alapján joggal merülhet fel a gyanú, hogy a terroristák mögött felbujtóként az iszlám, az arab és a palesztin törekvésekkel szembenálló országok titkosszolgálatai állhatnak. 19 Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az eseményeket a Moszad (meg természetesen a CIA) irányítja a háttérből. Az Egyesült Államok is persze azért támadta meg Irakot, mert a befolyásos cionista zsidók meggyőzték az USA kormányát arról, hogy Szaddám Husszein fenyegetést jelent a világra, akit tehát el kell mozdítani a hatalomból. És persze a zsidók gazdasági érdekeiket szolgálta (ez) a háború (is): Az amerikaiak tekintélyes része ( ) már összefüggést lát az ottani cionista lobbi és az Irak megtámadását szorgalmazó féktelen uszítás között. Más szóval: az USA polgárai közül sokan fölismerték, hogy hadseregük valójában cionista zsidó érdekekért támadja meg Irakot, s követ majd el népirtást. 20 Juhász László a Magyar Jelen hasábjain tette föl költői kérdéseit, amelyek mindegyikére nyilván a zsidó a válasz: A világ legerősebb hatalma az USA, melynek titkosszolgálatát talán csak a MOSZAD múlja felül. Kinek van módja fenyegetni bárkit is? Kinek a kezében vannak a nagy bankok? Ki uralja a világgazdaságot, a hírközlést? Ki ural mindent, és ki nem tűr semmiféle kritikát? Ki akarja a szólásszabadságot korlátozni? Melyik nemzet biztonságára vigyáz az NBH? Kit szolgál és kit véd a rendőrség? A magyarokat? Nem, hanem azokat, akik azt skandálják izraeli zászlót lengetve, hogy»mi vagyunk a magyarok«, akik a békéről énekelnek, s közben még a halottakkal sem tudnak megbékélni. 21 A zsidókat természetesen a kommunisták segítik világuralmi törekvéseikben. Az összeesküvés-elméletek híveit a nyilvánvaló ellentmondások sem zavarják logikájuk szerint ugyanis a zsidó értelemszerűen kapitalista, aki a piacnak köszönheti vagyonát, a kommunisták viszont korántsem a kapitalizmus és a piac barátaiként szereztek hírnevet maguknak. Az utóbbi idők»elszólásai«világosan mutatják, hogy a kereszténység, és legfőképp a katolicizmus egyre jobban útjába áll egy világuralomra törekvő, gátlástalan, óriási tőkekoncentrációval rendelkező érdekszövetségnek. Ők azok, akik rezzenéstelen arccal robbantanak ki helyi háborúkat, céljaik elérése végett gyilkolnak gyilkoltatnak halomra embereket. A világ sejti, hogy milyen mögöttes indulatokkal mozgatják a napjainkban is számos helyen dúló háborúkat. A kommunizmus ateista, keresztényellenes képviselői hiába nevezik ma szociáldemokratának magukat, minden vonalon dühödt támadást indítanak a szeretet ideológiája ellen, és teljes erővel kiszolgálják világuralomra törő szövetségeseiket A kegyetlen zsidó Az antiszemiták manapság is gyakran hangoztatott vádja szerint a zsidók hajlamosak a kegyetlenségre, nem túlzás tehát azt állítani, hogy a vérvádak óta alig változott valami. Erről egyébként bárki meggyőződhet, csak el 19 Varga Imre: Gyilkosok világrendje. Magyar Fórum, március Hering József: A zsidók orruknál fogva vezetik az amerikaiakat? Magyar Fórum, március Juhász László: Zavarkeltők. Magyar Jelen (forrás: 22 Hankó Ildikó: Keresztényüldözés a harmadik évezredben. Magyar Demokrata, április 22.

5 kell látogatnia a Kuruc.info-ra, ahol rendszeresen és minősíthetetlen hangnemben foglalkoznak a zsidók rémtetteivel. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök március 15-i beszéde alatt kezdődött dulakodást követően például valóságos zsidóüldözés vette kezdetét, egy a nyakában Dávid-csillagos medált viselő fiatalember ugyanis állítólag (a Hír Tv helyszínen készült felvételei ennek ellentmondanak) megütött egy tizenhárom éves kislányt. A Kuruc.info a következőképpen számolt be a történtekről a Kokárdáért ütött a zsidó című összeállításban: ( ) a nyakában arany zsidócsillagot viselő férfi ( ) egy 13 éves honleány, Könnyű Alexandra kokárdáját próbálta leszakítani: Mi ez itt?! felkiáltással. A bátor zsidó ütésétől vérezni kezdett a kislány szája, amire a rasszista sajátos fintorral reagált. ( ) A csőcselék e képviselője tehát gyermekkorút, még csak nem is fiatalkorút ütött meg, meggyalázta nemzeti jelképünket, azonosítása és törvény elé állítása elemi igény. 23 Néhány nappal később, március 18-án, a Kuruc.info-hoz közel álló Tomcat (Polgár Tamás) az alábbi bejegyzést tette közzé blogjában (http://blog.tomcatpolo.hu): Ezt a zsidót össze kell verni, meg kell alázni, ki kell herélni. Azért, hogy a fajtája végre észbe kapjon: ez itt nem az õ országa. Az még nem jött el, és nem is fog. ( ) Mit képzel ez, hol él?! Te nagypofájú, mocskos zsidó! Fel fogjuk forgatni utánad egész Budapestet! Megtalálunk, ha a föld alá bújsz is, és leverjük a veséd! Egy tizenhárom éves kislánnyal szemben lehet, hogy nagy a pofád, de amikor felhúzunk az elsõ fára, utolsó gondolatod az lesz, hogy talán jobb lett volna, ha meghúzod magad. Szerzünk egy szép, hosszú nemzetiszín szalagot, arra fogunk fellógatni. Úgy, ahogy még a nagyapádat se 56-ban, mert neki csak egy sima kötél jutott. Ugyanúgy a szádba tömjük az összes pénzedet, mint akkor neki. És a varjú se fog károgni utánad, az biztos. Hamarosan örömmel számoltak be a Kuruc.info-n arról, hogy Megvan a kislányverő dávidcsillagos neve! 24, akinek egyébként a nevén kívül a fényképét, a címét és a telefonszámát is nyilvánosságra hozták. A gyors azonosításban minden bizonnyal szerepet játszott az a forint is, amelyet a nyomravezető(k)nek ajánlottak fel. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a mai antiszemita közbeszédben hogyan jelenik meg, mennyire eleven az annak idején rendkívül nagy hírverést kapott tiszaeszlári vérvádper 25 emléke. Több mint egy évszázad múltán azért kell ezzel foglalkozni, mert sokan még ma is elhiszik a zsidókkal szemben felhozott vérvádakat. A tiszaeszlári vérvádnak 2003-ban volt a százhuszadik évfordulója. A MIÉP ebből az alkalomból megkoszorúzta Solymosi Eszter síremlékét, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a párt vezetői mit gondolnak a vádlottak fölmentéséről, Csurka István pedig többször is véleményt nyilvánított a perről. A bíróság [ ] Tisza Kálmán miniszterelnök közvetlen nyomására felmentette a tiszaeszlári zsidókat a vérvád alól. A szerencsétlen kislány [ ] holtteste azonban nem került elő. 26 Csurka mindkét állítása téves. Egyrészt még a vérvádat képviselő Bary József sem állította, hogy Tisza Kálmán megpróbálta volna nyomás alá helyezni a bíróságot. Tisza csak a sajtója és ügyésze útján igyekezett befolyást gyakorolni a per kimenetelére, azonban közvetlenül nem is mert volna a bírósági ítélkezésbe beavatkozni. 27 Másrészt Solymosi Eszter holttestét megtalálták. Aki ebben kételkedik, lényegében elfogadja, hogy a lányt a zsidók gyilkolták meg. Csurka egyébként úgy tudja, hogy Tisza Kálmán azért tett meg mindent a vádlottak fölmentése érdekében, hogy Európa akkori legnagyobb bankháza, a Rothschild, ne tagadja meg annak a nagy összegű államkölcsönnek a folyósítását, amelyre az országnak akkoriban nagyon nagy szüksége volt. 23 Kokárdáért ütött a zsidó (http://www.kuruc.info/reszletes.asp?mainid=2&hirid=1117). 24 Megvan a kislányverő dávidcsillagos neve! (http://www.kuruc.info/reszletes.asp?mainid=2&hirid=1907) 25 Mikszáth Kálmán a Pesti Hírlap olvasóit naponta tudósította a perről, de később a vádlottak védője, Eötvös Károly (A nagy per, mely ezer éve folyik), Bary József vizsgálóbíró (Tiszaeszlári bűnper) és Krúdy Gyula (A tiszaeszlári Solymosi Eszter) is könyvet írt a történtekről. 26 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, szeptember Idézi: Dési János: Vérvádtörténet a MIÉP-től. In: Dési János Gerő András Szeszlér Tibor Varga László (szerk.): Antiszemita közbeszéd Magyarországon ban. B nai B rith Első Budapesti Közösség, Budapest, 2004, 130. oldal)

6 A gyilkosságot [ ] nem helybeli zsidók, hanem újonnan betelepült kazárok, a határon átszökött idegen kultúrájúak [követhették el]. 28 Vagyis a galíciaiak voltak a bűnösök, nem pedig a mi zsidóink. A lényegen azonban mindez nem változtat, Csurka továbbra is a zsidókat okolja a lány haláláért. Szerinte a trianoni döntésben meghatározó szerepe volt a tiszaeszlári vérvádnak. Magyarország fölött azért lehetett a különösen súlyos, igazságtalan ítéletet kimondani, mert a magyarság [ ] ezt megérdemlőnek volt feltüntetve az európai közvélemény szemében. [ ] a tiszaeszlári vérvád idején [ ] Futótűzként terjedt el rólunk, hogy gonosz, fajgyűlölő, vérvádaskodó nép vagyunk. 29 A per végkimenetele valójában ennek éppen az ellenkezőjét bizonyította, hiszen nem ítéltek el senkit, a vérvádról pedig egyértelműen kiderült, hogy kitalációkra épült. Aztán jött 1919, amikor [bebizonyosodott], hogy létezik az a zsidó kegyetlenség, aminek a gyanúja az eltűnt tiszaeszlári kiscseléd után nyomozókban felötlött. A kommün 133 véres napja [ ] utólag nem igazolta talán, hogy a beözönlöttekben hatalmas magyargyűlölet lángol? 30 Ha el is fogadnánk, hogy a kommün azért volt olyan, amilyen, mert kulcsfiguráinak többsége zsidó származású volt, akkor sem helyénvaló évtizedekkel későbbi eseményekből visszamenőleges következtetéseket levonni. Csurka a tiszaeszlári gyilkosságért és a Tanácsköztársaságért is a Galíciából beözönlötteket okolja. A kommün túlkapásai miatt magyargyűlölettel is megvádolja őket, arról azonban nem tesz említést, hogy Kun Béláék razziákat rendeztek a galíciai zsidó menekültek ellen a fővárosban, júliusában pedig mintegy ezer zsidót deportáltak vonaton a lengyel határig. Arról is megfeledkezik, hogy azok az intézkedések, amelyeket a proletárdiktatúra a polgársággal és a polgári tulajdonnal szemben foganatosított, jóval nagyobb arányban érintettek zsidókat, mint nem zsidókat, előbbiek a magyar polgárosodásban ugyanis jóval nagyobb arányban vettek részt, mint a nem zsidó lakosság. Az 1919-ben történteket a magyargyűlölet és a zsidó kegyetlenség helyett tehát szerencsésebb lett volna a kommunista eszmékben való feltétel nélküli hittel magyaráznia. Csurka egyébként nem 2003-ban foglalkozott először a Tiszaeszláron történtekkel. Három évvel korábban a parlamentben egyik napirend előtti felszólalásában egy olyan eseményről beszélve hozta váratlanul szóba a vérvádról elhíresült falu nevét, amellyel a zsidóságot egyébként senki sem hozta összefüggésbe. Az elég egyértelműnek mondható célzást azonban nehezen lehetne félreérteni. Mi lesz, ha nemcsak ciántól elpusztult halak nyitott halszeme fog vádlóan felmeredni, hanem elkékült hullákat is elénk görget a sors Tiszaeszlárnál és másutt?! Új antiszemitizmus Mivel a nyíltan antiszemita vélemények hangoztatása nem tartozik a szalonképes megnyilvánulások közé, a zsidóellenes előítéletek egyre gyakrabban Izrael-ellenes retorikába csomagolva jelennek meg. Ez a jelenség, amelyet új antiszemitizmusként szoktak emlegetni, azért különösen érdekes, mert a (szélső)jobboldalon és a (szélső)baloldalon egyaránt akadnak képviselői. Az új antiszemitizmus, mely a korábbi előítéletek mellett a baloldali anticionizmusból is táplálkozik, a XX. század jelensége, és azt az Izraelt támadja, mely a zsidók modern nemzetként való önemancipációját és beilleszkedését tűzte ki célul a Vészkorszak után. Izrael éppúgy szimbólum és bűnbak számos előítélet számára, mint a zsidók voltak, ám az euro-atlanti világban kialakult holokauszt-tudatosság következtében a zsidó immár nem lehet céltáblája ezeknek. Az antikapitalista, nyugatellenes erők jobboldaliak és baloldaliak egyaránt a politikai antiszemitizmus ezen új, kifinomult formájában azonban közös nevezőre, még pontosabban: közös nyelvre találnak. 32 A Magyar Nemzetben megjelent egyik publicisztikájában Balavány György így fogalmaz: 28 Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, szeptember Csurka István: Magyar szemmel. Magyar Fórum, szeptember Idézi: Varga László: Fordulat a közbeszédben. In: Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2000-ben. Gerő András Varga László Vince Mátyás (szerk.): Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2000-ben. B nai B rith Első Budapesti Közösség, Budapest, 2001, 17. oldal). 32 Szántó T. Gábor: Új antiszemitizmus (http://www.szombat.com/archivum/h0306f.htm).

7 Az amerikai elnök a libanoni háború befejezésének hírére azt mondta [ ] szerinte győzött Izrael. Fogalmam sincs, ki hogy van vele: halott gyerekek láttán tartósan rosszkedvű leszek, ha valaki győzelmet kiált, miután gyerekeket ölt ekkora aljasság ritkán fordul elő nos, attól dühös leszek nagyon. 33 A Magyar Nemzet egyébként rendszeresen közöl Izrael-ellenes írásokat. A augusztus 8-án például folytatódó izraeli terrorról lehetett olvasni a címlapon, néhány héttel korábban pedig Sitkei Levente vádolta meg Izraelt, hogy szándékosan vérfürdőt rendezett egy palesztinok által látogatott strandon: Egy izraeli tüzérségi lövedék hét embert ölt meg [ ]. Persze véletlenül. Az izraeli hadsereg mossa kezeit. Mint mondják, céljaik között nem a civil lakosság tagjainak legyilkolása szerepel, s szívmelengető emberbaráti érzelmekről tanúskodik az is, hogy a katonáknak állítólag megtiltották a sűrűn lakott területek bombázását. 34 Mindez természetesen a vizsgálat lezárulta előtt jelent meg, amely korántsem mellékesen később azt állapította meg, hogy a Hamasz terroristái helyezték el a civilek életét kioltó bombát. A cikk hangvétele a továbbiakban is egyértelműen Izrael-ellenes, hiszen Sitkei lényegében azt állatja, hogy az izraeliek úgy kívánják megőrizni országuk zsidó jellegét, hogy a lehető legtöbb palesztint gyilkolják meg: A politikai vezetés és az erőszak bűvöletében élő hadsereg édestestvérekként próbálják elérni ugyanazt a célt, amely messze túlmegy Izrael állam biztonságának szavatolásán. Az alkotmányként szolgáló törvénycikkelyek szerint elsődleges Izrael zsidó jellegének megőrzése, ezért pedig mindent meg is tesznek a jogszabályok megalkotói és az azokat [ ] betartatók. [ ] a cél szentesíti az eszközt. Mint évtizedek óta mindig. 35 A Magyar Nemzet hasábjain még a holokauszt-tagadó és nem titkoltan Izrael-ellenes iráni elnök és az általa képviselt politika iránt is megértést tanúsítanak: Khomeini ajatollah, Irán egykori teljhatalmú, s véres kezű ura bő két évtizeddel ezelőtt szalonképesnek aligha nevezhető kijelentést tett.»izraelt le kell törölni a térképről«szólt a forradalmi jelszó, amely azóta is elengedhetetlen fordulata minden komolyabb teheráni szónoklatnak. Mahmúd Ahmadinezsád [ ] tehát nem tett mást a zsidó állam elpusztítására buzdító szónoklatával, mint követte a»nagy elődök «által kijelölt utat. 36 Néhány mondattal később már a zsidó állam az agresszor, mivel [ ] nem Irán, hanem Izrael az, amely semmibe véve a törvényes államhatárokat, harci gépeivel külföldi objektumokat támadott meg, vagy lőtt le lelkiismeret-furdalás nélkül akár polgári repülőket is. 37 Sitkei Levente a legutóbbi palesztin intifáda kirobbanásáért kizárólag Izraelt hibáztatja, pontosabban Ariel Saront: Egy rosszindulatú politikus akciója indította el teljesen tudatosan, szántszándékkal (kiemelés tőlem Cs. Z.) a vérontást, amelyet Izrael állam azóta ügyesen kihasznál a mindennapi életben. 38 A volt izraeli miniszterelnököt egyébként is válogatott jelzőkkel (tömeggyilkos, mészáros stb.) illetik a szélsőjobboldali médiumokban. Sayfo Omar, a Magyar Demokrata közel-keleti témákkal foglalkozó újságírója például előszeretettel állítja be Saront véreskezű tömeggyilkosként: Következő úti célunk a hírhedt Szabra és Satilla menekülttábor, ahol huszonkét évvel ezelőtt egy Ariel Saron nevű izraeli katonatiszt ma a Palesztinát megszállva tartó Izrael állam nép által választott vezetője pribékjeivel embertelen tömegmészárlást rendezett, kétezer ártatlant, többségében nőket és gyerekeket gyilkolva le. 39 Korábban pedig úgy fogalmazott, hogy 1982-ben Saron fegyveresei helyi milíciákkal karöltve lezárták a 33 Balavány György: George W. Bush az élő erő ellen. A válaszcsapás-effektus végveszélybe sodorhatja az emberiséget. Magyar Nemzet, augusztus Sitkei Levente: Szentföld az erőszak bűvöletében. Magyar Nemzet, június György Zsombor: Agresszorok. Magyar Nemzet, október Sitkei Levente: Négy év szakadatlan vérontás a Közel-Keleten. Magyar Nemzet, szeptember Sayfo Omar: A remény ösvénye. Magyar Demokrata, szeptember 16.

8 Bejrúthoz közeli Sabra és Satila menekülttáborok kapuit, majd behatolva azok területére, több nőt megerőszakoltak és közel kétezer civilt lemészároltak. 40 Saron közvetett felelősségét valóban megállapították a vizsgálatok során, Sayfo Omar azonban nem tesz róla említést, hogy a mészárlást keresztény arab milicisták követték el, nem pedig izraeli katonák. Az azóta megszűnt Pannon Rádióban Chrudinák Alajos vádolta népirtással Izraelt. A Miért antiszemita a zsidó Saron tábornok? című jegyzetet a Magyar Fórum is érdemesnek tartotta közölni: ( ) mi értelme van annak, hogy Izrael már több mint 34 éve brutálisan leigáz hárommillió palesztint a jogtalanul megszállt területeken, ahol neves zsidó írók és tudósok szerint is a szélsőjobboldal náci, fasiszta önkényuralmat vezetett be. Ezzel az izraeli zsarnoksággal, amit az egész világ és most már Amerika is elítél, a jóravaló, becsületes zsidók sem tudnak egyetérteni márcsak azért sem, mert a népirtás és a könyörtelen katonai megszállás a náci zsidóüldözésre emlékeztetheti őket. Európában ezért idegenkednek egyre többen a háborús bűnös Ariel Saron politikájától. 41 A zsidók a Magyar Fórum szerint mindent megtesznek azért, hogy a közel-keleti eseményekről szóló tudósításokat befolyásolják. Nem véletlen, hogy a különböző sajtótermékek egyre nehezebben tudnak ellenállni a rájuk nehezedő nyomásnak: A világsajtó jelentős része, amelyet nem manipulálnak szélsőséges cionista pénzemberek, tisztességesen és objektíven tudósít a palesztin felkelésről. A Saron-kormány ezért támadja oly fékevesztetten a BBC-t, a CNN-t és több francia, brit és amerikai lapot. Óriási nyomás nehezedik a szerkesztőkre és laptulajdonosokra, mivel emiatt gyakran elmaradnak a hirdetések. ( ) Néhány szűklátókörű izraeli propagandista azt hiszi: erőszakkal arra kényszerítheti a sajtót, hogy azt szajkózza, amivel beetetik. Az izraeli média bírálhatja Izrael politikáját, mert demokrácia van, mondják, de ha a külföldi sajtó teszi ezt, az már antiszemitizmus. Az izraeli szélsőjobboldali új, kirekesztő doktrínája: aki bírálni meri Izraelt, az antiszemita. 42 Chrudinák tudatosan ferdít, Izrael politikájának bírálata ugyanis önmagában még nem jelent antiszemitizmust. Ellenben, ha a bírálat a zsidóellenesség unalomig ismert kliséivel párosul, nehezen lehet jogos kritikáról beszélni. ( ) a hazai sajtóban ( ) hamis és rágalmazó irományok látnak napvilágot a nemzetközi törvényeket és az emberi jogokat évtizedek óta durván megsértő Izrael védelmében. Ezek a filoszemita gyűlölet-megnyilvánulások elhallgatják a tényeket, a megszállás és az elnyomás tényét, mintha nem is létezne, és kifordítják az események és a valóság értelmét: terrorizmusnak nevezik a megszállt lakosság jogos ellenállását és rendfenntartásnak, jogos önvédelemnek a megszálló izraeli katonaság gyilkos erőszakát (kiemelés az eredetiben Cs. Z.). Ezek a lobbisták állandóan kerepeltetik az antiszemita madárijesztőjüket, rágalomhadjáratot indítanak mindenki ellen, aki kétségbe meri vonni azokat a cionista dogmákat és legendákat, amelyek minden nemzetközi jog fölé helyezik Izraelt. 43 Izrael úgymond azért helyezheti magát a nemzetközi jog fölé, mert az ENSZ is a zsidók befolyása alatt áll, (bár ennek az állításnak némileg ellentmond az Izraelt elítélő ENSZ-határozatok magas száma): A kis kedvenc (értsd: Izrael Cs. Z) és az ENSZ nagyjából egyidős, mégsem fordult elő az elmúlt fél században, hogy a kis kedvenc önmagára nézve kötelezőnek tartotta volna akár egyetlen őt bármiben is regulázni próbáló ENSZ-határozat betartását is. Természetesen legyártotta és harcrendbe állította atomfegyverét az összes ezt tiltó ENSZ-megállapodások dacára, természetesen évtizedek óta folytatja háborúját és leplezetlen népirtását a palesztinokkal szemben. ( ) Az ENSZ ( ) nagyüzemi módszerességgel szüli meg azon határozatait, melyek a kis kedvenc érdekeit még fokozottabban védik, lehetőségeit tágítják. Ezek ellen nincs kifogása a kis kedvencnek sem, elfogadja őket, és másokat is elfogadásra buzdítana (szükség esetén kényszerítene), ha létezne olyan tagállam, amelynek volna mersze fenntartással élni ezekkel szemben Sayfo Omar: Izrael: terror. Magyar Demokrata, április Chrudinák Alajos: Miért antiszemita a zsidó Saron tábornok? Magyar Fórum, november Chrudinák Alajos: Izraeli apartheid és hazai védelmezői. Magyar Fórum, szeptember Szőcs Zoltán: A kis kedvenc nagy hatalma. Magyar Fórum, december 13.

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET

HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEKET EMAIL-KÖNYV 86. All Rights Reserved! Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc 1036 Budapest, Lajos u. 115. Verőce, 2013. 04. 17. Kód: EmailKonyv86-hatalyon-kivul-kell-helyezni-a-fajirto-izraeli-torvenyeket

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról -

Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról - www.csepeli.hu Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról - Pogonyi Lajos interjúja Minden embernek joga van a méltósághoz, a becsülethez és az

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A Népszabadság című napilap 12 lapszámának elemzése

A Népszabadság című napilap 12 lapszámának elemzése Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public Relations tanszék Média tantárgy A Népszabadság című napilap 12 lapszámának elemzése Oktató: Szabó Dániel Készítette: UDNK. 1. évfolyam

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Orbán Viktor és a jelentések

Orbán Viktor és a jelentések Nagy Attila Tibor Orbán Viktor és a jelentések (összefoglaló) A magyar kormány és az Európai Unió egyes intézményei közötti csatározások újabb fordulatot vettek a Tavares jelentés elfogadásával, és az

Részletesebben

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Miért zabáljuk az információt? Tranzakcióanalitikus szemlélet: Tudtad azt hogy napi 12 érintésre van szükséged ahhoz hogy ne legyél depressziós?

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje

VIII. Henriknek a focira is jutott ideje 3. szint Január-február VIII. Henriknek a focira is jutott ideje Néhány felesége lefejeztetése(1), az angol haditengerészet kiépítése és a Rómával való szakítás közben VIII. Henriknek a jelek szerint a

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 92 92 Rácz András NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁRCIUS Az Orosz Föderáció új katonai doktrínája Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február 5-én hagyta jóvá az Orosz Föderáció

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0033 Burma

P7_TA-PROV(2010)0033 Burma P7_TA-PROV(2010)0033 Burma Az Európai Parlament 2010. február 11-i állásfoglalása Burmáról Az Európai Parlament, tekintettel a Tanács 2009. április 27-i, Burmáról/Mianmarról szóló következtetéseire, valamint

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ 2014. FEBRUÁR 21.

EMLÉKEZTETŐ 2014. FEBRUÁR 21. EGYÉB POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK VÉDELMÉÉRT FELELŐS TEMATIKUS MUNKACSOPORT EMLÉKEZTETŐ 2014. FEBRUÁR 21. IKT. SZÁM: VII/ID/151/1 (2014) Helyszín: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 1055, Budapest,

Részletesebben

CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK

CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK A POLITICAL CAPITAL 2007. JÚNIUS 22-I SAJTÓKÖZLEMÉNYÉT KÖVETŐ MÉDIAMEGJELENÉSEK 2007. június 28. Political Capital Institute 1037 Budapest,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben

M E A S Z H Í R L E V É L

M E A S Z H Í R L E V É L 2014. március 24. MEASZ - ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT Központ: 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I. 6. Tel./Fax: 343-3900 Postafiók: 1701 Budapest, Pf. 244. www.antifasiszta.hu Email: measz@upcmail.hu Alapítva:

Részletesebben

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók.

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók. Nincs még egy olyan bűn és esemény, mint a Holokauszt, amely ennyire nyilvános, kutatható és hozzáférhető lenne, és mégis ennyi titok és hiány venné körül. Folyamatosan azon dolgozunk, s így dolgozunk

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

233. ülésnap, 34. felszólalás

233. ülésnap, 34. felszólalás Felszólalás ideje 3:02 233. ülésnap, 34. felszólalás Dr. Dávid Ibolya (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés Felszólalások: > Ülésnap adatai DR. DÁVID IBOLYA (MDF): Tisztelt Elnök

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Jelen vannak: Gömöri Zsolt, Tóth Ildikó, Schiller-Kertész Judit, Pancsa József, Szekeres Pál

Részletesebben

Igaz ez az egyénre, s talán még inkább igaz a népekre, nemzetekre.

Igaz ez az egyénre, s talán még inkább igaz a népekre, nemzetekre. Kelemen Hunor szövetségi elnök ünnepi beszéde Madéfalván A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni vallotta a huszadik század

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február sorszám VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

MÉDIAÉRTÉKELÉS. A médiaelemzés során vizsgált megjelenések ideje a 2014. augusztus 2. és 2014. augusztus 18. közötti időszak.

MÉDIAÉRTÉKELÉS. A médiaelemzés során vizsgált megjelenések ideje a 2014. augusztus 2. és 2014. augusztus 18. közötti időszak. MÉDIAÉRTÉKELÉS A médiaelemzés során vizsgált megjelenések ideje a 2014. augusztus 2. és 2014. augusztus 18. közötti időszak. Egy tragédia kapcsán, miszerint egy pszichiátriai beteg a villamos alá lökött

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben