Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak levelező tagozat II. évfolyam as tanév 1. félév programjai

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as tanév 1. félévének programterve Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam ; Egyéni időpontokban 40 nap; 8 óra/nap Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus Egyéni időpontokban 15 nap; 8 óra/nap Dr. Fodor Lajos intézetigazgató

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak as tanév, 1. félév II. évfolyam (3. szemeszter) Tantárgyak Tantárgyi Kód Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Kód Kötelező tantárgyak: ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. Európa tanulmányok I. (Európai Uniós ismeretek) Érték elés Tantárgyfelelős/oktató ESMBEU312SN ESMBEU312SL Gyj Dr. Köteles Lajos Pszichológia III. (Fejlődéspszichológia) ESMBPS313SN ESMBPS313SL K Dr. Rozsnyai Katalin Idegen nyelv III. (Angol, Német) ESMBID320SN Gyj Bánkútiné Tóth Gizella/Máthé Ilona Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) ESMBEI313SN ESMBEI313SL Gyj Dr. Fodor Lajos/Katona András Szociálpolitika III. (Szociálpolitika az Európai ESMBPS313SN ESMBPS313SL K Czinderi Kristóf Unióban) III. ( ESMBSE312SN ESMBSE312SL K Hőhn Ildikó folyamata, eszközei) Terepgyakorlat III. (Civil szervezetek a ESMBTE344SN ESMBTE344SL Gyj Czinderi Kristóf / szociális ellátórendszerben) Tereptanárok Szociológia IV. (Gyermek és ifjúságvédelem I.) ESMBSZ312SN ESMBSZ312SL K Homoki Andrea Jogi ismeretek III. (Családjog) ESMBJO312SN ESMBJO312SL K Dr. Csukás Lajos Jogi ismeretek IV. (Gyermekbántalmazás ESMBJI312SN ESMBJI312SL K Takács Tímea kezelése) IV. ( és a ESMBSH312SN ESMBSH312SL Gyj Dr. Köteles Lajos szegénység specifikumai; szociális munka a munkanélküliek körében) Kötelezően választható tantárgyak: Személyiségfejlesztés V. (Készségfejlesztés) ESMCSF323SN - 30xcs 3-10xcs 3 ESMCSF323SL Gyj Nagy Zsuzsanna/Sándor Zita Választható tantárgyak: Jogi ismeretek V. (Egészségügyi törvények a K Dr. Tóth Ilona gyakorlatban) Összesen:

4 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Európa tanulmányok I. (Európa Uniós ismeretek) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Köteles Lajos Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBEU312SN levelező tagozat: ESMBEU312SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Társadalomismeret II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az Európai Unió felépítése és működése - az Európai integráció fejlődése; - az EU intézményei; - a közösségi döntéshozatal és jogalkotás; - az Európai Unió alkotmánya. A Közösségi jog - a Közösségi jog jellemzői; - a Közösségi anyagi jog. Az EU politikái. Az EU költségvetése és támogatási rendszere. Az EU és a magyar közigazgatás - az EU bővítési folyamata; - az uniós közigazgatás közös elemei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Garai K.(1999): Az Európai Unió. Corvina Kiadó, Budapest. Ajánlott: Görög M.(2001): Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest. Horváth Z.(2001): Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés, Budapest. Kátai Nagy K. (2001): Útmutató az Európai Unióról tanároknak és diákoknak. Zsiráf Kiadó, Budapest. 4

5 Kerekes S. Kiss K. (2001): Környezetpolitikánk az EU elvárások hálójában. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest. Vámosi Z. - Kovács E. (2005): Az európai integráció kérdései. Inok Kft., Budapest

6 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia III. (Fejlődéspszichológia) Dr. Rozsnyai Katalin Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBPS313SN levelező tagozat: ESMBPS313SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: - Egy zárthelyi dolgozat és a kollokviumi elvárások legalább 60 %-os teljesítése. Levelező tagozaton: - A kollokviumon minimum 60 % elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A személyiségfejlődés alapjai A fejlődés meghatározó tényezői. Személyiségfejlődésre vonatkozó elméletek (Freud és Erikson elméletének összevetése) - Az iskoláskor előtti időszak A gyermekvárástól a születésig tartó időszak, az anya-gyermek kapcsolat jellemző szakaszai. Az újszülött, a csecsemőkor és a kisgyermekkor pszichés jellemzői. Az óvodáskor pszichés sajátosságai. A játék és a mese szerepe a gyermek fejlődésében. - A kisiskoláskor Az óvodából az iskolába való átmenet problémái. Iskolakészültség, fejlettség szerinti beiskolázás. A kisiskoláskor pszichés változásai. - A felnőtté válás folyamata Prepubertás- és serdülőkori jellemzők. Az ifjúkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkor szakaszolása és legfontosabb fejlődéslélektani feladatai. Időskori változások és pszichés jellemzők. A fenti témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6

7 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Atkinson, R. L. Atkinson, R. C. Smith, E. E. Bem, D. J. (2005): Pszichológia. Osiris Századvég, Budapest. - Bernáth L. Solymosi K. (szerk.) (1997): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Terita Kiadó, Budapest. Ajánlott irodalom: - Cole, R. (2003): Fejlődéspszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Budapest. - Mérei F. - V.Binét Á. (2001): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest. - Popper P. (2000): Felnőttnek lenni (A létező és a készülő ember.) Saxum, Budapest. - Ranschburg J. (1998): Szeretet, erkölcs, autonómia. Gondolat Kiadó, Budapest. - Vajda Zs. (2001) : A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest. 7

8 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Katona András Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBEI313SN levelező tagozat: ESMBEI313SL Tantárgyfelelős beosztása: osztályvezető főorvos Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Írásbeli teszt legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az írásbeli kollokvium során legalább elégséges (2) eredményjegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy általános célja, hogy a szociális munkás szak hallgatói nagyvonalakban értsék az emberi szervezet működését és megismerkedjenek a leggyakrabban előforduló és nagy népegészségügyi jelentőségű típusú betegségek jellegzetességeivel. A szociális munkások tevékenységük során gyakran találkozhatnak beteg emberekkel. Az elsősegély tantárgy keretein belül ismét összefoglalásra kerül, hogy mi a teendő veszélyes állapotban talált betegek esetében. A tantárgyat egy félévben az első évfolyamon oktatjuk (első szemeszter. Az egészség fogalma és meghatározói, a szociális munka szerepe az egészség megtartásában, helyreállításában Artériás és vénás érrendszer - anatómia és élettani alapok; - az érelmeszesedés folyamata és megjelenési formái; - fontosabb kardiovaszkuláris rizikótényezők szerepe az artériás érbetegség kialakulásában; - az artériuás érbetegség megjelenési formái a. a szív koszorúereinek betegségei; b. agyi érbetegségek; c. perifériás artériás érbetegségek; - vénás betegségek; tüdőembólia; - szívbillentyűhibák; - szívelégtelenség. Légzőrendszer betegségei - a légzőrendszer és gázcsere anatómiája és működése; - a légzőrendszer legfontosabb betegségei (tüdőgyulladás, COPD) - tüdő TBC. Haematológiai betegségek 8

9 - a vér alakos elemei; - vérszegénység, leukémiák; - véralvadási rendszer működése; - orális antikoagulás kezelés vezetése; - a transzfúzió szakmai és etikai vetülete. Onkológiai alapok és immunológia Emésztőrendszer betegségei - anatómia és alapvető élettani ismeretek; - a legfontosabb gasztrointesztinális betegségek (GOR, fekélybetegség, gyulladásos bélbetegségek, májgyulladások, epekövesség, hasnyálmirigy-gyulladás) Endokrinológia - az endokrin rendszer felépítése, feedback mechanizmua; - pajzsmirigybetegségek; - cukorbetegség. Vesebetegségek - a vizeletkiválasztó rendszer anatómiája és működése; - gyulladásos húgyúti betegségek; - húgyúti kövesség; - veseelégtelenség (dialízis). Bőrgyógyászat - pyodermák, psoriasis; - gombás bőrbetegségek; - szexuális úton átvihető betegségek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. (teszt) Írásbeli tesztvizsga témakörei: 1. Kardiovaszkuláris rizikótényezők és azok jelentősége az artériás érbetegség kialakulásában. Az artériás érbetegség megjelenési formái és a hozzátartozó fontosabb betegségek. 2. Koszorúér eredetű mellkasi fájdalom jellegzetességei. Mi értünk azalatt, hogy az idő izom? Lehetőségek a szívizomkárosodás mértékének csökkentésére. 3. Viszérgyulladás, mélyvénás trombózis. A tüdőembólia jelentősége. Krónikus antikoaguláns kezelés. 4. A tüdőgyulladás. Miről ismerhetjük fel? Elsősorban idős, vagy hátrányos helyzetű betegekben milyen veszélyei vannak a betegség kapcsán? 5. Tüdő TBC. A megelőzés lehetőségei. 6. Vérszegénységre vezető okok. A transzfúzió szakmai és etikai vetülete. 7. A magasvérnyomás betegség jelentősége. A vérnyomásmérés formái. Az emelkedett vérnyomás veszélyei. 8. A cukorbetegség jelentősége, előfordulási gyakorisága. Formái. A betegség veszélyei. Hipoés hiperglikémiás kóma. Sürgősségi teendők. 9. Sárgaság okai. Májgyulladások. Szexuális úton átvihető betegségek. 10. Agynyomásfokozódás tünetei. Milyen betegségek okozhatnak agynyomásfokozódást? A megváltozott tudatállapot fokozatai. 9

10 6. Irodalom: Minden szempontból megfelelő irodalmat ajánlani nem tudunk a hallgatók számára, mely önmagában biztosítja a vizsgára való felkészülést. Támaszkodni kell a hallgatóknak az előadások tematikájára és az ott hallott kiemelésekre, súlypontozásra. A forgalomban lévő könyvek orvostanhallgatók ill. orvosok számára íródtak, s azok elsajátítása ennyi idő alatt nem lehetséges. Támaszkodni kell a középiskolás biológiai/egészségtan tananyagra, melyet az előadásokon kiegészítek. 10

11 Tantárgy neve: Szociálpolitika III. (Szociálpolitika az Európai Unióban) Tantárgyfelelős neve: Czinderi Kristóf Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSP313SN levelező tagozat: ESMBSP313SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Társadalomismeret II. és Szociálpolitika II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A félévközi zárthelyi dolgozatban legalább 60%-os teljesítmény (elégséges szint) elérése. A félévközi dolgozat időpontja: november 8. Levelező tagozaton: a kollokviumon legalább 60%-os teljesítmény (elégséges szint) elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az európai szociális ellátórendszerek fejlődése, az Európai Unióhoz vezető út. Kitekintés az európai jóléti államok típusaira, összehasonlításuk. A szociális dimenzió fejlődése az Európai Unióban. Szociális jogok az Európai Unióban. A nyitott koordináció módszere a közösségi szociálpolitikában. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Az európai szociális biztonsági rendszerek koordinációja. Az EU demográfiai folyamatai, a nyugdíjrendszerek modernizációjának közösségi stratégiája Az egészségügyi és tartós ápolási rendszerek átalakításának közösségi stratégiája A szociális dimenzió az Európai Unió alkotmányos szerződésében Az Európai Szociális Karta Az Európai Unió jelene és jövője kihívások. 5. A számonkérés módja: Nappali tagozaton: Félév közben 1 db ZH a megadott időpontban írásbeli teszt az azt megelőző anyagrészből. Félév végén írásbeli kollokvium az előadások anyagából és a kötelező irodalomból. A kollokviumi jegy 25%-ban a félévközi teszt, 75%-ban a félév végi vizsga eredményéből alakul ki. 11

12 Levelező tagozaton: Félév végén írásbeli kollokvium az előadások anyagából és a kötelező irodalomból. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörökkel megegyezőek. 6. Irodalom: Kötelező: Gyulavári T. (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, (Vagy: OFA Kht , Budapest) Juhász Gábor: A társadalmi kohézió előmozdítására irányuló közösségi politikák. In: Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, o. Juhász Gábor: A szociális védelem megújítása az Európai Unió szociálpolitikai programjában. Esély, 2004./2. Nyilas Mihály: A szociális Európa esélyei és az európai jóléti rendszerek átalakítása. in: Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, o. Ajánlott: évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről. Castel, R.: A társadalmi biztonság elvesztése. Esély, 2005/ Ferge Zs.: A társadalom pereme és az Európai Unió. In.: Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Halmos Cs.: Az Európai Unió szociális dimenziója. (Uniós Füzetek 1.) PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs, Offe, C.: Szociális védelem szupranacionális összefüggésben. Esély, 2006/3. Szociális helyzet az Európai Unióban Új Mandátum Kiadó, Budapest, (az Európai Unió portálja) (EU Tájékoztató Szolgálat) 12

13 Tantárgy neve: III. ( folyamata, eszközei) Oktató neve: Hőhn Ildikó Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSE312SN Beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSE312SL Ellátottjogi képviselő Számonkérés Kreditmódja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A kollokviumi elvárások teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A szociális munka közvetlen gyakorlatának áttekintése. - A szociális munka döntő momentuma a felmérés. Az adatgyűjtés néhány fontos módszere (közvetlen és közvetett adatgyűjtési formák, a szociális térképek alkalmazásának lehetőségei, az esettanulmány). - Az esetmunka folyamata: találkozás, az első interjú, szerződés, munkafolyamat, visszacsatolás. - Támogató és változtatásra irányuló technikák az esetmunkában. - A segítő személyisége. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A kollokviumi témakörök a tantárgy tartalmával megegyezők. 6. Irodalom: Kötelező: Bányai E.-Szabó L.-Táncos É.: Az esetmunka folyamata. In.: Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Keresztesi Gy.:. Szociális problémák és megoldásuk rendszerezése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, Lüssi, P.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd (Dialóg) Alapítvány, Budapest, Táncos É. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. egyénekkel és családokkal esetmunka. Semmelweis Kiadó, Budapest,

14 Ajánlott: 1. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás sorozat 5. Animula Kiadó, Budapest, Hegyesi G.-Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Általános szociális munka. Semmelweis Kiadó, Budapest, Lévai K.: A mágikus segítő. Esély, 1994/ Szabó L.: Szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3. Budapest,

15 Tantárgy neve: Szociológia IV. (Gyermek- és ifjúságvédelem I.) Tantárgyfelelős neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSZ312SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSZ312SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Két zárthelyi dolgozatban legalább 60 %-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: Zárthelyi dolgozatban legalább 60%-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése A és B tételekből szóbeli felelet. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyermekvédelem történelmi aspektusai. Fogalmak tisztázása. Jogszabályi előzmények. A gyermeki jogok deklarálása, reformtörekvések. A diszfunkcionálisan működő család hatásai a gyermek szocializációjára. A családi, szülői szerepek. A biztonság, állandóság fontossága a gyermek egészséges személyiségfejlődése érdekében. Veszteségélmények. (FIKSZ program adott részeinek bemutatása kapcsán gyakorlati órákon.) A gyermekvédelmi törvény felépítése, átfogó ismertetése. "A kétlábon álló gyermekvédelem." A speciális gyermekvédelem: alapellátás - szakellátás cél- és feladatrendszere. Napközbeni ellátási formák, átmeneti gondozás. A gyermekjóléti szolgálatok feladata és védelembe vételi eljárás folyamatának ismertetése. A pénzbeni és természetbeni ellátások, a családtámogatási rendszer jellemzői napjainkban. Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott és utógondozott gyermekvédelmi státusú gyermekek/fiatalok jogainak érvényesülése a gyermekvédelmi rendszerben, reszocializációs lehetőségek. Gyermekelhelyezés folyamatának ismertetése, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladatrendszere. Az otthont nyújtó teljes körű ellátás biztosítása az egyes gondozási helyeken (nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon, családok átmeneti otthona, átmeneti, befogadó otthon, speciális gyermekotthon). TEGYESZ feladatrendszerének bemutatása. "Mit ér az ember, ha gyermekvédelmi gondoskodásban él?" - a társadalmi megítélés, előítéletek, diszkrimináció megnyilvánulási formái. Másság, stigmatizáció. Kapcsolattartás. 15

16 Örökbefogadás jellemzői, dilemmák. Az örökbefogadás többszempontú megközelítése: jogi, társadalmi, lélektani aspektusokból. Szemléleti-szakmai ellentmondások, dilemmák a magyar gyermekvédelemben. Gyermekvédelmi szakemberek szakmaiságának jellemzői, kompetenciahatárok. Gyermekszegénységhez kapcsolódó stratégiák, programok. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom: Kötelező: Benza B.-Molnár L.-Radoszáv M.: Tabuk nélkül És az állam gondoskodik PolgART, Budapest, Fazekas E.: Örökbefogadás (Játszma egyetlen eséllyel). Glória Kiadó, Budapest, Filó E.-Katonáné Pehr E.: Gyermekvédelem, gyámügy. Hvgorac Lap-és Könyvkiadó, Budapest, Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái. Gyermekvédelmi Kiskönyvtár. Pont Kiadó, Budapest, Smith, C. R.: Örökbefogadók és nevelőszülők. Miért és hogyan? Gyermekvédelmi Kiskönyvtár. Pont Kiadó, Budapest, Szilvási L.: Gyermek-Család-Társadalom. gyermekes családokkal. gyakorlata, Budapest, Veczkó J.: Gyermek- és ifjúságvédelem. APC-Stúdió, Budapest, Volentics A.: Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: Albert F.-Dávid B.: Ha elszakad a háló Új Mandátum Kiadó, Budapest, Ambrus P.: A Dzsumbuj. Egy telep élete. LAZI Kiadó, Szeged, Berne, E.: Sorskönyv az Emberi játszmák folytatása. Háttér Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Társadalompolitikai Olvasókönyvek. Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest, Figdor, H.: A reménység peremén. Elvált szülők gyermekei. Fekete Sas Kiadó, Budapest, Herczog M.: Ne hagyjuk őket magukra! Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Budapest, Kovács Á.: "FÉSZEK". Print-Kódex Nyomda, Orosháza, Mervay M.: A szekták a gyermekvédelem szempontjából (4., 6., 9. fejezetek). Jel Kiadó, Budapest, Pik K.: Ráhangoló-szupervíziós tapasztalatok. A szociális munka szupervíziója. In.: A szupervíziós munka. Szabolcs É.: Tartalomelemzés a gyermektörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Vidiczkiné Kelemen M.: A küzdelem színpadán avagy az élet tisztelete. Print-Kódex Nyomda, Orosháza, Bíró E.(szerk.): Jogágazat születik A gyermeki jogokról és érvényesülésükről Magyarországon. Jogismert Alapítvány Gyermekjogi Műhely,

17 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Jogi ismeretek III. (Családjog) Dr. Csukás Lajos Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBJO312SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBJO312SL Számonkérés módja jogász Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való rendszeres összességében legalább 80 %-os jelenlét. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése, amihez az írásbeli dolgozat 60 %-os szintű teljesítése szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: Családjog alapelvei. Házasságkötés alaki-anyagi, jogi feltételei. Házassági vagyonjog. Származás megállapítsa. Gyermek tartása. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom: Kötelező: A családjogi törvény magyarázata. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, Ajánlott: Bencze L.-né: Gyermekelhelyezés, tartás. HVG-ORAC, Budapest, Csiky O.Filó E.: Magyar családjog. HVG-ORAC, Budapest, Filó E.-Katonáné Pehr E.: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG-ORAC, Budapest, Szi1vási L.: Gyermek- család- társadalom. Hilschler Rezső Szociálpolitikai Intézet, Budapest,

18 Tantárgy neve: Jogi ismeretek IV. (Gyermekbántalmazás kezelése) nappali tagozat: ESMBJI312SN levelező tagozat: ESMBJI312SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Lovászné dr. Polyák Katalin jogász Oktató neve: Beosztása: Takács Tímea gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus Szak (szakirány) tagozat megnevezése Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyermekbántalmazás formái. Elméleti megközelítések (szociobiológiai elmélet, szociális tanulás, kötődés elmélet, családterápiás megközelítések, transzgenerációs modell). A bántalmazás okai, rizikófaktorai. Bántalmazó szülőtípusok. Védőfaktorok a bántalmazásban az tranzakcionális küszöbmodell. A bántalmazás következményei. Kortársbántalmazás (bullying, mobbing). A segítés és a kezelés lehetőségei. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörökkel megegyezőek. 18

19 6. Irodalom Kötelező: - Herman, J. (2003) Trauma és gyógyulás (Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig), Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület, Budapest - Lénárd Kata (1997) Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról In.:Bernáth L, Solymosi K (szerk.) (1997) Fejlődéslélektani olvasókönyv, Tertia Kiadó, - Nansel, T.R,, Overpeck, M., Pilla, R.S.A szekírozás (bullying) mint viselkedési forma az egyesült államokbeli fiatalság körében In: JAMA 2001:I/4 - Szabóné Kármán Judit (2004) Erőszak a családban I-II. In: Szabóné Kármán Judit (2004) Családgondozás krízisprevenció o., Medicina, Budapest Ajánlott: - Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W., (2011) Mentalizáció a klinikai gyakorlatban, Oriold és Társai Kiadó, Budapest - Dambach, K. E. (2001) Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó, Budapest - Gerhardt, S. (2009) A szükséges szeretet az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére, Oriold és Társai Kiadó, Budapest - Herczog Mária (2001) Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest - Kovács Ágnes (2001) FÉSZEK (Anyák és gyermekeik támogatása), Szövetség a gyermekek bántalmazása ellen Közhasznú Szervezet, Gyula - Morvai Krisztina (1998) Terror a családban, Kossuth Könyvkiadó, Budapest - Révész György (2004) Szülői bánásmód gyermekbántalmazás, Új mandátum Kiadó, Budapest - Rose, I. (2010) Az iskolai erőszak Tanulmány az elidegenedésről, a bosszúról és a jóvátételről, Oriold és Társai Kiadó, Budapest 19

20 Tantárgy neve: IV. ( és a szegénység specifikumai; szociális munka a munkanélküliek körében) Tantárgyfelelős neve: Dr. Köteles Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 20 nappali tagozat: levelező tagozat: ESMBSH312SN ESMBSH312SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpolitika II. és II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: A félév során egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása. 3. Kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. A tantárgy rövid tartalma: - Társadalomszociológiai alapok. A társadalmi rétegződés és a társadalmi struktúra fogalmai. - A szegénység, mint világjelenség. A szociális gondoskodás történelmi változásai. - Szegénységvizsgálatok Magyarországon. A Békés megyei életmódvizsgálat (1968) tapasztalatai. - Az egyenlőtlenségek és a szegénység jellemzői. A szegénység differenciáltsága. - A szegénységből fakadó pszichológiai változások. - A közösségi foglalkoztatáspolitika fejlődése az Európai Unióban és Magyarországon. - A munkanélküliség típusai és a szociális munka lehetőségei a munkaerő-piaci reintegráció érdekében. - Az önkormányzatok feladatai és hatáskörei a munkanélküliek ellátásában. - A munkanélküliek ellátási és támogatási rendszere. - munkanélküliekkel. - Az egyéni és a csoportmunka formái és módszerei. - A szociális munka lehetőségei a vidékfejlesztés elősegítésében. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: és a szegénység specifikumai: - Andorka R. Spéder Zs. (1996): A szegénység Magyarországon. Esély 1996/4. szám, pp Breitner P. (1999): A hajléktalanná válás lépcsőfokai. Esély 1999/1. szám pp

21 - Ferge Zs.(2007): Mi történik a szegénységgel? Esély 2007/4. szám pp Gaál J. (2004): A hajléktalanok visszavezetése a társadalomba. Szocháló 2004/1. szám pp Győri P.(2007): A szegénységben élők participációja saját problémáikban. In: Szretykó Gy. (szerk.) (2007): A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. Comenius Bt, Pécs. pp Gyuris T. Horváth O. Oross J. (2004): Hajléktalan ellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. NCSSZI, Budapest. 134 p. - Halmosné Mészáros M. (2009): A cigányság egészségi állapota. Magánkiadás, Gyula. 46 p. - Illés M. (szerk.) (2009): 100 legszegényebb. Kurt Lewin Alapítvány, Budapest. 99 p. - Jordan, B.(2009): A szociális munka és a világszegénység. Esély 2009/4. szám pp Kozma J.(2003): A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély 2003/2. szám pp Pálvölgyi M.(2006): Bevezetés a szociálpolitikába. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest. pp Vajda Zs. (2003): Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok. Esély 2003/3. szám pp Ajánlott: - A társadalmi kirekesztõdés nemzetközi összehasonlítása (Laekeni indikátorok). Statisztikai Tükör, KSH, Budapest augusztus 47 p. - Ferge Zs. (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető Kiadó, Budapest. - Vida J. Vidákovics E. (2004): Számla-pasziánsz. In: Győri P. Tatár B. (szerk.) (2004): A nagyvárosi szegénység arcai. BMSZKI, Budapest. a munkanélküliek körében Kötelező: - Bánfalvi Cs.(2002): A munkanélküliségről. Wesley könyvek szociális munkásoknak 4. szám. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. - Benedek L.(2001): Tanácsadás munkanélkülieknek. In: Somorjai I. (szerk.)(2001): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest. - Kerezsi K. (1990): A pártfogás dilemmája: kontroll vagy segítő kapcsolat. Esély 1990/5. szám pp Székely V. (2001): A munkanélküliek segítése. In: Somorjai I. (szerk.) (2001): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest. Ajánlott: - A Szociális Szakma Digitális Archívuma. - Kemény I. (2003): Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek. Esély 2003/2. szám pp Ungvári Gy.-Nagy I.-Morvai V.(2002): Munkanélküliség és életminőség. In: Balogh M. (szerk.) (2002): Élethelyzet életminőség. Zsákutcák és kiutak. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 21

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2015-2016-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea Beosztása, tudományos fokozata oktató

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Nevelés és oktatáslélektan PDM 1004 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az előadáson való részvétel ajánlott.

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK Agresszió, erőszak a családban megoldáskeresés egy össztársadalmi problémára Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta Zsófia egyetemi tanársegéd Kedd, 13.15 14.45 / 010. Nappali Kontakt óra AJSZNO44601 SZVN107301

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben