Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak levelező tagozat II. évfolyam as tanév 1. félév programjai

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as tanév 1. félévének programterve Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam ; Egyéni időpontokban 40 nap; 8 óra/nap Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus Egyéni időpontokban 15 nap; 8 óra/nap Dr. Fodor Lajos intézetigazgató

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak as tanév, 1. félév II. évfolyam (3. szemeszter) Tantárgyak Tantárgyi Kód Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Kód Kötelező tantárgyak: ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. Európa tanulmányok I. (Európai Uniós ismeretek) Érték elés Tantárgyfelelős/oktató ESMBEU312SN ESMBEU312SL Gyj Dr. Köteles Lajos Pszichológia III. (Fejlődéspszichológia) ESMBPS313SN ESMBPS313SL K Dr. Rozsnyai Katalin Idegen nyelv III. (Angol, Német) ESMBID320SN Gyj Bánkútiné Tóth Gizella/Máthé Ilona Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) ESMBEI313SN ESMBEI313SL Gyj Dr. Fodor Lajos/Katona András Szociálpolitika III. (Szociálpolitika az Európai ESMBPS313SN ESMBPS313SL K Czinderi Kristóf Unióban) III. ( ESMBSE312SN ESMBSE312SL K Hőhn Ildikó folyamata, eszközei) Terepgyakorlat III. (Civil szervezetek a ESMBTE344SN ESMBTE344SL Gyj Czinderi Kristóf / szociális ellátórendszerben) Tereptanárok Szociológia IV. (Gyermek és ifjúságvédelem I.) ESMBSZ312SN ESMBSZ312SL K Homoki Andrea Jogi ismeretek III. (Családjog) ESMBJO312SN ESMBJO312SL K Dr. Csukás Lajos Jogi ismeretek IV. (Gyermekbántalmazás ESMBJI312SN ESMBJI312SL K Takács Tímea kezelése) IV. ( és a ESMBSH312SN ESMBSH312SL Gyj Dr. Köteles Lajos szegénység specifikumai; szociális munka a munkanélküliek körében) Kötelezően választható tantárgyak: Személyiségfejlesztés V. (Készségfejlesztés) ESMCSF323SN - 30xcs 3-10xcs 3 ESMCSF323SL Gyj Nagy Zsuzsanna/Sándor Zita Választható tantárgyak: Jogi ismeretek V. (Egészségügyi törvények a K Dr. Tóth Ilona gyakorlatban) Összesen:

4 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Európa tanulmányok I. (Európa Uniós ismeretek) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Köteles Lajos Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBEU312SN levelező tagozat: ESMBEU312SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Társadalomismeret II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az Európai Unió felépítése és működése - az Európai integráció fejlődése; - az EU intézményei; - a közösségi döntéshozatal és jogalkotás; - az Európai Unió alkotmánya. A Közösségi jog - a Közösségi jog jellemzői; - a Közösségi anyagi jog. Az EU politikái. Az EU költségvetése és támogatási rendszere. Az EU és a magyar közigazgatás - az EU bővítési folyamata; - az uniós közigazgatás közös elemei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Garai K.(1999): Az Európai Unió. Corvina Kiadó, Budapest. Ajánlott: Görög M.(2001): Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest. Horváth Z.(2001): Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés, Budapest. Kátai Nagy K. (2001): Útmutató az Európai Unióról tanároknak és diákoknak. Zsiráf Kiadó, Budapest. 4

5 Kerekes S. Kiss K. (2001): Környezetpolitikánk az EU elvárások hálójában. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest. Vámosi Z. - Kovács E. (2005): Az európai integráció kérdései. Inok Kft., Budapest

6 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia III. (Fejlődéspszichológia) Dr. Rozsnyai Katalin Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBPS313SN levelező tagozat: ESMBPS313SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: - Egy zárthelyi dolgozat és a kollokviumi elvárások legalább 60 %-os teljesítése. Levelező tagozaton: - A kollokviumon minimum 60 % elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A személyiségfejlődés alapjai A fejlődés meghatározó tényezői. Személyiségfejlődésre vonatkozó elméletek (Freud és Erikson elméletének összevetése) - Az iskoláskor előtti időszak A gyermekvárástól a születésig tartó időszak, az anya-gyermek kapcsolat jellemző szakaszai. Az újszülött, a csecsemőkor és a kisgyermekkor pszichés jellemzői. Az óvodáskor pszichés sajátosságai. A játék és a mese szerepe a gyermek fejlődésében. - A kisiskoláskor Az óvodából az iskolába való átmenet problémái. Iskolakészültség, fejlettség szerinti beiskolázás. A kisiskoláskor pszichés változásai. - A felnőtté válás folyamata Prepubertás- és serdülőkori jellemzők. Az ifjúkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkor szakaszolása és legfontosabb fejlődéslélektani feladatai. Időskori változások és pszichés jellemzők. A fenti témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6

7 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Atkinson, R. L. Atkinson, R. C. Smith, E. E. Bem, D. J. (2005): Pszichológia. Osiris Századvég, Budapest. - Bernáth L. Solymosi K. (szerk.) (1997): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Terita Kiadó, Budapest. Ajánlott irodalom: - Cole, R. (2003): Fejlődéspszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Budapest. - Mérei F. - V.Binét Á. (2001): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest. - Popper P. (2000): Felnőttnek lenni (A létező és a készülő ember.) Saxum, Budapest. - Ranschburg J. (1998): Szeretet, erkölcs, autonómia. Gondolat Kiadó, Budapest. - Vajda Zs. (2001) : A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest. 7

8 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Katona András Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBEI313SN levelező tagozat: ESMBEI313SL Tantárgyfelelős beosztása: osztályvezető főorvos Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Írásbeli teszt legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az írásbeli kollokvium során legalább elégséges (2) eredményjegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy általános célja, hogy a szociális munkás szak hallgatói nagyvonalakban értsék az emberi szervezet működését és megismerkedjenek a leggyakrabban előforduló és nagy népegészségügyi jelentőségű típusú betegségek jellegzetességeivel. A szociális munkások tevékenységük során gyakran találkozhatnak beteg emberekkel. Az elsősegély tantárgy keretein belül ismét összefoglalásra kerül, hogy mi a teendő veszélyes állapotban talált betegek esetében. A tantárgyat egy félévben az első évfolyamon oktatjuk (első szemeszter. Az egészség fogalma és meghatározói, a szociális munka szerepe az egészség megtartásában, helyreállításában Artériás és vénás érrendszer - anatómia és élettani alapok; - az érelmeszesedés folyamata és megjelenési formái; - fontosabb kardiovaszkuláris rizikótényezők szerepe az artériás érbetegség kialakulásában; - az artériuás érbetegség megjelenési formái a. a szív koszorúereinek betegségei; b. agyi érbetegségek; c. perifériás artériás érbetegségek; - vénás betegségek; tüdőembólia; - szívbillentyűhibák; - szívelégtelenség. Légzőrendszer betegségei - a légzőrendszer és gázcsere anatómiája és működése; - a légzőrendszer legfontosabb betegségei (tüdőgyulladás, COPD) - tüdő TBC. Haematológiai betegségek 8

9 - a vér alakos elemei; - vérszegénység, leukémiák; - véralvadási rendszer működése; - orális antikoagulás kezelés vezetése; - a transzfúzió szakmai és etikai vetülete. Onkológiai alapok és immunológia Emésztőrendszer betegségei - anatómia és alapvető élettani ismeretek; - a legfontosabb gasztrointesztinális betegségek (GOR, fekélybetegség, gyulladásos bélbetegségek, májgyulladások, epekövesség, hasnyálmirigy-gyulladás) Endokrinológia - az endokrin rendszer felépítése, feedback mechanizmua; - pajzsmirigybetegségek; - cukorbetegség. Vesebetegségek - a vizeletkiválasztó rendszer anatómiája és működése; - gyulladásos húgyúti betegségek; - húgyúti kövesség; - veseelégtelenség (dialízis). Bőrgyógyászat - pyodermák, psoriasis; - gombás bőrbetegségek; - szexuális úton átvihető betegségek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. (teszt) Írásbeli tesztvizsga témakörei: 1. Kardiovaszkuláris rizikótényezők és azok jelentősége az artériás érbetegség kialakulásában. Az artériás érbetegség megjelenési formái és a hozzátartozó fontosabb betegségek. 2. Koszorúér eredetű mellkasi fájdalom jellegzetességei. Mi értünk azalatt, hogy az idő izom? Lehetőségek a szívizomkárosodás mértékének csökkentésére. 3. Viszérgyulladás, mélyvénás trombózis. A tüdőembólia jelentősége. Krónikus antikoaguláns kezelés. 4. A tüdőgyulladás. Miről ismerhetjük fel? Elsősorban idős, vagy hátrányos helyzetű betegekben milyen veszélyei vannak a betegség kapcsán? 5. Tüdő TBC. A megelőzés lehetőségei. 6. Vérszegénységre vezető okok. A transzfúzió szakmai és etikai vetülete. 7. A magasvérnyomás betegség jelentősége. A vérnyomásmérés formái. Az emelkedett vérnyomás veszélyei. 8. A cukorbetegség jelentősége, előfordulási gyakorisága. Formái. A betegség veszélyei. Hipoés hiperglikémiás kóma. Sürgősségi teendők. 9. Sárgaság okai. Májgyulladások. Szexuális úton átvihető betegségek. 10. Agynyomásfokozódás tünetei. Milyen betegségek okozhatnak agynyomásfokozódást? A megváltozott tudatállapot fokozatai. 9

10 6. Irodalom: Minden szempontból megfelelő irodalmat ajánlani nem tudunk a hallgatók számára, mely önmagában biztosítja a vizsgára való felkészülést. Támaszkodni kell a hallgatóknak az előadások tematikájára és az ott hallott kiemelésekre, súlypontozásra. A forgalomban lévő könyvek orvostanhallgatók ill. orvosok számára íródtak, s azok elsajátítása ennyi idő alatt nem lehetséges. Támaszkodni kell a középiskolás biológiai/egészségtan tananyagra, melyet az előadásokon kiegészítek. 10

11 Tantárgy neve: Szociálpolitika III. (Szociálpolitika az Európai Unióban) Tantárgyfelelős neve: Czinderi Kristóf Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSP313SN levelező tagozat: ESMBSP313SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Társadalomismeret II. és Szociálpolitika II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A félévközi zárthelyi dolgozatban legalább 60%-os teljesítmény (elégséges szint) elérése. A félévközi dolgozat időpontja: november 8. Levelező tagozaton: a kollokviumon legalább 60%-os teljesítmény (elégséges szint) elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az európai szociális ellátórendszerek fejlődése, az Európai Unióhoz vezető út. Kitekintés az európai jóléti államok típusaira, összehasonlításuk. A szociális dimenzió fejlődése az Európai Unióban. Szociális jogok az Európai Unióban. A nyitott koordináció módszere a közösségi szociálpolitikában. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Az európai szociális biztonsági rendszerek koordinációja. Az EU demográfiai folyamatai, a nyugdíjrendszerek modernizációjának közösségi stratégiája Az egészségügyi és tartós ápolási rendszerek átalakításának közösségi stratégiája A szociális dimenzió az Európai Unió alkotmányos szerződésében Az Európai Szociális Karta Az Európai Unió jelene és jövője kihívások. 5. A számonkérés módja: Nappali tagozaton: Félév közben 1 db ZH a megadott időpontban írásbeli teszt az azt megelőző anyagrészből. Félév végén írásbeli kollokvium az előadások anyagából és a kötelező irodalomból. A kollokviumi jegy 25%-ban a félévközi teszt, 75%-ban a félév végi vizsga eredményéből alakul ki. 11

12 Levelező tagozaton: Félév végén írásbeli kollokvium az előadások anyagából és a kötelező irodalomból. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörökkel megegyezőek. 6. Irodalom: Kötelező: Gyulavári T. (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, (Vagy: OFA Kht , Budapest) Juhász Gábor: A társadalmi kohézió előmozdítására irányuló közösségi politikák. In: Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, o. Juhász Gábor: A szociális védelem megújítása az Európai Unió szociálpolitikai programjában. Esély, 2004./2. Nyilas Mihály: A szociális Európa esélyei és az európai jóléti rendszerek átalakítása. in: Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, o. Ajánlott: évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről. Castel, R.: A társadalmi biztonság elvesztése. Esély, 2005/ Ferge Zs.: A társadalom pereme és az Európai Unió. In.: Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Halmos Cs.: Az Európai Unió szociális dimenziója. (Uniós Füzetek 1.) PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs, Offe, C.: Szociális védelem szupranacionális összefüggésben. Esély, 2006/3. Szociális helyzet az Európai Unióban Új Mandátum Kiadó, Budapest, (az Európai Unió portálja) (EU Tájékoztató Szolgálat) 12

13 Tantárgy neve: III. ( folyamata, eszközei) Oktató neve: Hőhn Ildikó Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSE312SN Beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSE312SL Ellátottjogi képviselő Számonkérés Kreditmódja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A kollokviumi elvárások teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A szociális munka közvetlen gyakorlatának áttekintése. - A szociális munka döntő momentuma a felmérés. Az adatgyűjtés néhány fontos módszere (közvetlen és közvetett adatgyűjtési formák, a szociális térképek alkalmazásának lehetőségei, az esettanulmány). - Az esetmunka folyamata: találkozás, az első interjú, szerződés, munkafolyamat, visszacsatolás. - Támogató és változtatásra irányuló technikák az esetmunkában. - A segítő személyisége. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A kollokviumi témakörök a tantárgy tartalmával megegyezők. 6. Irodalom: Kötelező: Bányai E.-Szabó L.-Táncos É.: Az esetmunka folyamata. In.: Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Keresztesi Gy.:. Szociális problémák és megoldásuk rendszerezése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, Lüssi, P.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd (Dialóg) Alapítvány, Budapest, Táncos É. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. egyénekkel és családokkal esetmunka. Semmelweis Kiadó, Budapest,

14 Ajánlott: 1. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás sorozat 5. Animula Kiadó, Budapest, Hegyesi G.-Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Általános szociális munka. Semmelweis Kiadó, Budapest, Lévai K.: A mágikus segítő. Esély, 1994/ Szabó L.: Szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3. Budapest,

15 Tantárgy neve: Szociológia IV. (Gyermek- és ifjúságvédelem I.) Tantárgyfelelős neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSZ312SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSZ312SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Két zárthelyi dolgozatban legalább 60 %-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: Zárthelyi dolgozatban legalább 60%-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése A és B tételekből szóbeli felelet. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyermekvédelem történelmi aspektusai. Fogalmak tisztázása. Jogszabályi előzmények. A gyermeki jogok deklarálása, reformtörekvések. A diszfunkcionálisan működő család hatásai a gyermek szocializációjára. A családi, szülői szerepek. A biztonság, állandóság fontossága a gyermek egészséges személyiségfejlődése érdekében. Veszteségélmények. (FIKSZ program adott részeinek bemutatása kapcsán gyakorlati órákon.) A gyermekvédelmi törvény felépítése, átfogó ismertetése. "A kétlábon álló gyermekvédelem." A speciális gyermekvédelem: alapellátás - szakellátás cél- és feladatrendszere. Napközbeni ellátási formák, átmeneti gondozás. A gyermekjóléti szolgálatok feladata és védelembe vételi eljárás folyamatának ismertetése. A pénzbeni és természetbeni ellátások, a családtámogatási rendszer jellemzői napjainkban. Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott és utógondozott gyermekvédelmi státusú gyermekek/fiatalok jogainak érvényesülése a gyermekvédelmi rendszerben, reszocializációs lehetőségek. Gyermekelhelyezés folyamatának ismertetése, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladatrendszere. Az otthont nyújtó teljes körű ellátás biztosítása az egyes gondozási helyeken (nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon, családok átmeneti otthona, átmeneti, befogadó otthon, speciális gyermekotthon). TEGYESZ feladatrendszerének bemutatása. "Mit ér az ember, ha gyermekvédelmi gondoskodásban él?" - a társadalmi megítélés, előítéletek, diszkrimináció megnyilvánulási formái. Másság, stigmatizáció. Kapcsolattartás. 15

16 Örökbefogadás jellemzői, dilemmák. Az örökbefogadás többszempontú megközelítése: jogi, társadalmi, lélektani aspektusokból. Szemléleti-szakmai ellentmondások, dilemmák a magyar gyermekvédelemben. Gyermekvédelmi szakemberek szakmaiságának jellemzői, kompetenciahatárok. Gyermekszegénységhez kapcsolódó stratégiák, programok. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom: Kötelező: Benza B.-Molnár L.-Radoszáv M.: Tabuk nélkül És az állam gondoskodik PolgART, Budapest, Fazekas E.: Örökbefogadás (Játszma egyetlen eséllyel). Glória Kiadó, Budapest, Filó E.-Katonáné Pehr E.: Gyermekvédelem, gyámügy. Hvgorac Lap-és Könyvkiadó, Budapest, Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái. Gyermekvédelmi Kiskönyvtár. Pont Kiadó, Budapest, Smith, C. R.: Örökbefogadók és nevelőszülők. Miért és hogyan? Gyermekvédelmi Kiskönyvtár. Pont Kiadó, Budapest, Szilvási L.: Gyermek-Család-Társadalom. gyermekes családokkal. gyakorlata, Budapest, Veczkó J.: Gyermek- és ifjúságvédelem. APC-Stúdió, Budapest, Volentics A.: Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: Albert F.-Dávid B.: Ha elszakad a háló Új Mandátum Kiadó, Budapest, Ambrus P.: A Dzsumbuj. Egy telep élete. LAZI Kiadó, Szeged, Berne, E.: Sorskönyv az Emberi játszmák folytatása. Háttér Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Társadalompolitikai Olvasókönyvek. Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest, Figdor, H.: A reménység peremén. Elvált szülők gyermekei. Fekete Sas Kiadó, Budapest, Herczog M.: Ne hagyjuk őket magukra! Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Budapest, Kovács Á.: "FÉSZEK". Print-Kódex Nyomda, Orosháza, Mervay M.: A szekták a gyermekvédelem szempontjából (4., 6., 9. fejezetek). Jel Kiadó, Budapest, Pik K.: Ráhangoló-szupervíziós tapasztalatok. A szociális munka szupervíziója. In.: A szupervíziós munka. Szabolcs É.: Tartalomelemzés a gyermektörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Vidiczkiné Kelemen M.: A küzdelem színpadán avagy az élet tisztelete. Print-Kódex Nyomda, Orosháza, Bíró E.(szerk.): Jogágazat születik A gyermeki jogokról és érvényesülésükről Magyarországon. Jogismert Alapítvány Gyermekjogi Műhely,

17 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Jogi ismeretek III. (Családjog) Dr. Csukás Lajos Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBJO312SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBJO312SL Számonkérés módja jogász Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való rendszeres összességében legalább 80 %-os jelenlét. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése, amihez az írásbeli dolgozat 60 %-os szintű teljesítése szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: Családjog alapelvei. Házasságkötés alaki-anyagi, jogi feltételei. Házassági vagyonjog. Származás megállapítsa. Gyermek tartása. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom: Kötelező: A családjogi törvény magyarázata. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, Ajánlott: Bencze L.-né: Gyermekelhelyezés, tartás. HVG-ORAC, Budapest, Csiky O.Filó E.: Magyar családjog. HVG-ORAC, Budapest, Filó E.-Katonáné Pehr E.: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG-ORAC, Budapest, Szi1vási L.: Gyermek- család- társadalom. Hilschler Rezső Szociálpolitikai Intézet, Budapest,

18 Tantárgy neve: Jogi ismeretek IV. (Gyermekbántalmazás kezelése) nappali tagozat: ESMBJI312SN levelező tagozat: ESMBJI312SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Lovászné dr. Polyák Katalin jogász Oktató neve: Beosztása: Takács Tímea gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus Szak (szakirány) tagozat megnevezése Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyermekbántalmazás formái. Elméleti megközelítések (szociobiológiai elmélet, szociális tanulás, kötődés elmélet, családterápiás megközelítések, transzgenerációs modell). A bántalmazás okai, rizikófaktorai. Bántalmazó szülőtípusok. Védőfaktorok a bántalmazásban az tranzakcionális küszöbmodell. A bántalmazás következményei. Kortársbántalmazás (bullying, mobbing). A segítés és a kezelés lehetőségei. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörökkel megegyezőek. 18

19 6. Irodalom Kötelező: - Herman, J. (2003) Trauma és gyógyulás (Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig), Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület, Budapest - Lénárd Kata (1997) Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról In.:Bernáth L, Solymosi K (szerk.) (1997) Fejlődéslélektani olvasókönyv, Tertia Kiadó, - Nansel, T.R,, Overpeck, M., Pilla, R.S.A szekírozás (bullying) mint viselkedési forma az egyesült államokbeli fiatalság körében In: JAMA 2001:I/4 - Szabóné Kármán Judit (2004) Erőszak a családban I-II. In: Szabóné Kármán Judit (2004) Családgondozás krízisprevenció o., Medicina, Budapest Ajánlott: - Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W., (2011) Mentalizáció a klinikai gyakorlatban, Oriold és Társai Kiadó, Budapest - Dambach, K. E. (2001) Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó, Budapest - Gerhardt, S. (2009) A szükséges szeretet az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére, Oriold és Társai Kiadó, Budapest - Herczog Mária (2001) Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest - Kovács Ágnes (2001) FÉSZEK (Anyák és gyermekeik támogatása), Szövetség a gyermekek bántalmazása ellen Közhasznú Szervezet, Gyula - Morvai Krisztina (1998) Terror a családban, Kossuth Könyvkiadó, Budapest - Révész György (2004) Szülői bánásmód gyermekbántalmazás, Új mandátum Kiadó, Budapest - Rose, I. (2010) Az iskolai erőszak Tanulmány az elidegenedésről, a bosszúról és a jóvátételről, Oriold és Társai Kiadó, Budapest 19

20 Tantárgy neve: IV. ( és a szegénység specifikumai; szociális munka a munkanélküliek körében) Tantárgyfelelős neve: Dr. Köteles Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 20 nappali tagozat: levelező tagozat: ESMBSH312SN ESMBSH312SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpolitika II. és II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: A félév során egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása. 3. Kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. A tantárgy rövid tartalma: - Társadalomszociológiai alapok. A társadalmi rétegződés és a társadalmi struktúra fogalmai. - A szegénység, mint világjelenség. A szociális gondoskodás történelmi változásai. - Szegénységvizsgálatok Magyarországon. A Békés megyei életmódvizsgálat (1968) tapasztalatai. - Az egyenlőtlenségek és a szegénység jellemzői. A szegénység differenciáltsága. - A szegénységből fakadó pszichológiai változások. - A közösségi foglalkoztatáspolitika fejlődése az Európai Unióban és Magyarországon. - A munkanélküliség típusai és a szociális munka lehetőségei a munkaerő-piaci reintegráció érdekében. - Az önkormányzatok feladatai és hatáskörei a munkanélküliek ellátásában. - A munkanélküliek ellátási és támogatási rendszere. - munkanélküliekkel. - Az egyéni és a csoportmunka formái és módszerei. - A szociális munka lehetőségei a vidékfejlesztés elősegítésében. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: és a szegénység specifikumai: - Andorka R. Spéder Zs. (1996): A szegénység Magyarországon. Esély 1996/4. szám, pp Breitner P. (1999): A hajléktalanná válás lépcsőfokai. Esély 1999/1. szám pp

21 - Ferge Zs.(2007): Mi történik a szegénységgel? Esély 2007/4. szám pp Gaál J. (2004): A hajléktalanok visszavezetése a társadalomba. Szocháló 2004/1. szám pp Győri P.(2007): A szegénységben élők participációja saját problémáikban. In: Szretykó Gy. (szerk.) (2007): A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. Comenius Bt, Pécs. pp Gyuris T. Horváth O. Oross J. (2004): Hajléktalan ellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. NCSSZI, Budapest. 134 p. - Halmosné Mészáros M. (2009): A cigányság egészségi állapota. Magánkiadás, Gyula. 46 p. - Illés M. (szerk.) (2009): 100 legszegényebb. Kurt Lewin Alapítvány, Budapest. 99 p. - Jordan, B.(2009): A szociális munka és a világszegénység. Esély 2009/4. szám pp Kozma J.(2003): A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély 2003/2. szám pp Pálvölgyi M.(2006): Bevezetés a szociálpolitikába. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest. pp Vajda Zs. (2003): Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok. Esély 2003/3. szám pp Ajánlott: - A társadalmi kirekesztõdés nemzetközi összehasonlítása (Laekeni indikátorok). Statisztikai Tükör, KSH, Budapest augusztus 47 p. - Ferge Zs. (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető Kiadó, Budapest. - Vida J. Vidákovics E. (2004): Számla-pasziánsz. In: Győri P. Tatár B. (szerk.) (2004): A nagyvárosi szegénység arcai. BMSZKI, Budapest. a munkanélküliek körében Kötelező: - Bánfalvi Cs.(2002): A munkanélküliségről. Wesley könyvek szociális munkásoknak 4. szám. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. - Benedek L.(2001): Tanácsadás munkanélkülieknek. In: Somorjai I. (szerk.)(2001): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest. - Kerezsi K. (1990): A pártfogás dilemmája: kontroll vagy segítő kapcsolat. Esély 1990/5. szám pp Székely V. (2001): A munkanélküliek segítése. In: Somorjai I. (szerk.) (2001): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest. Ajánlott: - A Szociális Szakma Digitális Archívuma. - Kemény I. (2003): Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek. Esély 2003/2. szám pp Ungvári Gy.-Nagy I.-Morvai V.(2002): Munkanélküliség és életminőség. In: Balogh M. (szerk.) (2002): Élethelyzet életminőség. Zsákutcák és kiutak. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 21

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

JOGÁSZ SZAK OSZTATLAN (EGYSÉGES) KÉPZÉS NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MUNKAREND SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK Agresszió, erőszak a családban megoldáskeresés egy össztársadalmi problémára Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta Zsófia egyetemi tanársegéd Kedd, 13.15 14.45 / 010. Nappali Kontakt óra AJSZNO44601 SZVN107301

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea Beosztása, tudományos fokozata oktató

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megye

Jász - Nagykun - Szolnok Megye É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK. Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA. Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50 SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK Az alapszak felelőse IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA FŐISKOLAI DOCENS Adminisztrátor TULIPÁN TÜNDE Tel.: 62/54-51-50 Terepkoordinátor ORAVECZNÉ BODOR PIROSKA Tel.: 62/54-51-24 A KÉPZÉSBEN

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21.

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. TDK TÁJÉKOZTATÓ (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. A tudományos diákköri munka lényege A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK MODULOS TANREND ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 2014 ŐSZTŐL 1. A./ A megismerő folyamatok pszichológiája: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet. A megismerő funkciók egész életen át

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VITÉZ JÁNOS TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT OKTATÁSKOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2014/2015. tanév

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

III. Szakdolgozói Tudományos Nap

III. Szakdolgozói Tudományos Nap III. Szakdolgozói Tudományos Nap Mosonmagyaróvár Karolina Kórház-Rendelőintézet Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoportja Szakdolgozói Továbbképző Tudományos Napot szervez Időpont: 2014. február 07.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája Tanácsadás és pályaválasztás

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök)

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök) 10.15-10.30 Megnyitó Dékáni üdvözlés Tudományos program 2008. június 5. (csütörtök) Mindenki másképp csinálja?! /ki mit tanít, hogyan tanítja, hogyan értékel?/ 10.30-11.10 Kerekasztal megbeszélések I.

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben