Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak levelező tagozat II. évfolyam as tanév 1. félév programjai

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as tanév 1. félévének programterve Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam ; Egyéni időpontokban 40 nap; 8 óra/nap Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus Egyéni időpontokban 15 nap; 8 óra/nap Dr. Fodor Lajos intézetigazgató

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak as tanév, 1. félév II. évfolyam (3. szemeszter) Tantárgyak Tantárgyi Kód Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Kód Kötelező tantárgyak: ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. Európa tanulmányok I. (Európai Uniós ismeretek) Érték elés Tantárgyfelelős/oktató ESMBEU312SN ESMBEU312SL Gyj Dr. Köteles Lajos Pszichológia III. (Fejlődéspszichológia) ESMBPS313SN ESMBPS313SL K Dr. Rozsnyai Katalin Idegen nyelv III. (Angol, Német) ESMBID320SN Gyj Bánkútiné Tóth Gizella/Máthé Ilona Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) ESMBEI313SN ESMBEI313SL Gyj Dr. Fodor Lajos/Katona András Szociálpolitika III. (Szociálpolitika az Európai ESMBPS313SN ESMBPS313SL K Czinderi Kristóf Unióban) III. ( ESMBSE312SN ESMBSE312SL K Hőhn Ildikó folyamata, eszközei) Terepgyakorlat III. (Civil szervezetek a ESMBTE344SN ESMBTE344SL Gyj Czinderi Kristóf / szociális ellátórendszerben) Tereptanárok Szociológia IV. (Gyermek és ifjúságvédelem I.) ESMBSZ312SN ESMBSZ312SL K Homoki Andrea Jogi ismeretek III. (Családjog) ESMBJO312SN ESMBJO312SL K Dr. Csukás Lajos Jogi ismeretek IV. (Gyermekbántalmazás ESMBJI312SN ESMBJI312SL K Takács Tímea kezelése) IV. ( és a ESMBSH312SN ESMBSH312SL Gyj Dr. Köteles Lajos szegénység specifikumai; szociális munka a munkanélküliek körében) Kötelezően választható tantárgyak: Személyiségfejlesztés V. (Készségfejlesztés) ESMCSF323SN - 30xcs 3-10xcs 3 ESMCSF323SL Gyj Nagy Zsuzsanna/Sándor Zita Választható tantárgyak: Jogi ismeretek V. (Egészségügyi törvények a K Dr. Tóth Ilona gyakorlatban) Összesen:

4 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Európa tanulmányok I. (Európa Uniós ismeretek) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Köteles Lajos Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBEU312SN levelező tagozat: ESMBEU312SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Társadalomismeret II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy zárthelyi dolgozat minimum 60%-os teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az Európai Unió felépítése és működése - az Európai integráció fejlődése; - az EU intézményei; - a közösségi döntéshozatal és jogalkotás; - az Európai Unió alkotmánya. A Közösségi jog - a Közösségi jog jellemzői; - a Közösségi anyagi jog. Az EU politikái. Az EU költségvetése és támogatási rendszere. Az EU és a magyar közigazgatás - az EU bővítési folyamata; - az uniós közigazgatás közös elemei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Garai K.(1999): Az Európai Unió. Corvina Kiadó, Budapest. Ajánlott: Görög M.(2001): Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest. Horváth Z.(2001): Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés, Budapest. Kátai Nagy K. (2001): Útmutató az Európai Unióról tanároknak és diákoknak. Zsiráf Kiadó, Budapest. 4

5 Kerekes S. Kiss K. (2001): Környezetpolitikánk az EU elvárások hálójában. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest. Vámosi Z. - Kovács E. (2005): Az európai integráció kérdései. Inok Kft., Budapest

6 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia III. (Fejlődéspszichológia) Dr. Rozsnyai Katalin Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBPS313SN levelező tagozat: ESMBPS313SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: - Egy zárthelyi dolgozat és a kollokviumi elvárások legalább 60 %-os teljesítése. Levelező tagozaton: - A kollokviumon minimum 60 % elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A személyiségfejlődés alapjai A fejlődés meghatározó tényezői. Személyiségfejlődésre vonatkozó elméletek (Freud és Erikson elméletének összevetése) - Az iskoláskor előtti időszak A gyermekvárástól a születésig tartó időszak, az anya-gyermek kapcsolat jellemző szakaszai. Az újszülött, a csecsemőkor és a kisgyermekkor pszichés jellemzői. Az óvodáskor pszichés sajátosságai. A játék és a mese szerepe a gyermek fejlődésében. - A kisiskoláskor Az óvodából az iskolába való átmenet problémái. Iskolakészültség, fejlettség szerinti beiskolázás. A kisiskoláskor pszichés változásai. - A felnőtté válás folyamata Prepubertás- és serdülőkori jellemzők. Az ifjúkor és a felnőtté alakulás folyamata. A felnőttkor szakaszolása és legfontosabb fejlődéslélektani feladatai. Időskori változások és pszichés jellemzők. A fenti témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6

7 6. Irodalom: Kötelező irodalom: - Atkinson, R. L. Atkinson, R. C. Smith, E. E. Bem, D. J. (2005): Pszichológia. Osiris Századvég, Budapest. - Bernáth L. Solymosi K. (szerk.) (1997): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Terita Kiadó, Budapest. Ajánlott irodalom: - Cole, R. (2003): Fejlődéspszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Budapest. - Mérei F. - V.Binét Á. (2001): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest. - Popper P. (2000): Felnőttnek lenni (A létező és a készülő ember.) Saxum, Budapest. - Ranschburg J. (1998): Szeretet, erkölcs, autonómia. Gondolat Kiadó, Budapest. - Vajda Zs. (2001) : A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest. 7

8 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Katona András Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBEI313SN levelező tagozat: ESMBEI313SL Tantárgyfelelős beosztása: osztályvezető főorvos Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Írásbeli teszt legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az írásbeli kollokvium során legalább elégséges (2) eredményjegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy általános célja, hogy a szociális munkás szak hallgatói nagyvonalakban értsék az emberi szervezet működését és megismerkedjenek a leggyakrabban előforduló és nagy népegészségügyi jelentőségű típusú betegségek jellegzetességeivel. A szociális munkások tevékenységük során gyakran találkozhatnak beteg emberekkel. Az elsősegély tantárgy keretein belül ismét összefoglalásra kerül, hogy mi a teendő veszélyes állapotban talált betegek esetében. A tantárgyat egy félévben az első évfolyamon oktatjuk (első szemeszter. Az egészség fogalma és meghatározói, a szociális munka szerepe az egészség megtartásában, helyreállításában Artériás és vénás érrendszer - anatómia és élettani alapok; - az érelmeszesedés folyamata és megjelenési formái; - fontosabb kardiovaszkuláris rizikótényezők szerepe az artériás érbetegség kialakulásában; - az artériuás érbetegség megjelenési formái a. a szív koszorúereinek betegségei; b. agyi érbetegségek; c. perifériás artériás érbetegségek; - vénás betegségek; tüdőembólia; - szívbillentyűhibák; - szívelégtelenség. Légzőrendszer betegségei - a légzőrendszer és gázcsere anatómiája és működése; - a légzőrendszer legfontosabb betegségei (tüdőgyulladás, COPD) - tüdő TBC. Haematológiai betegségek 8

9 - a vér alakos elemei; - vérszegénység, leukémiák; - véralvadási rendszer működése; - orális antikoagulás kezelés vezetése; - a transzfúzió szakmai és etikai vetülete. Onkológiai alapok és immunológia Emésztőrendszer betegségei - anatómia és alapvető élettani ismeretek; - a legfontosabb gasztrointesztinális betegségek (GOR, fekélybetegség, gyulladásos bélbetegségek, májgyulladások, epekövesség, hasnyálmirigy-gyulladás) Endokrinológia - az endokrin rendszer felépítése, feedback mechanizmua; - pajzsmirigybetegségek; - cukorbetegség. Vesebetegségek - a vizeletkiválasztó rendszer anatómiája és működése; - gyulladásos húgyúti betegségek; - húgyúti kövesség; - veseelégtelenség (dialízis). Bőrgyógyászat - pyodermák, psoriasis; - gombás bőrbetegségek; - szexuális úton átvihető betegségek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. (teszt) Írásbeli tesztvizsga témakörei: 1. Kardiovaszkuláris rizikótényezők és azok jelentősége az artériás érbetegség kialakulásában. Az artériás érbetegség megjelenési formái és a hozzátartozó fontosabb betegségek. 2. Koszorúér eredetű mellkasi fájdalom jellegzetességei. Mi értünk azalatt, hogy az idő izom? Lehetőségek a szívizomkárosodás mértékének csökkentésére. 3. Viszérgyulladás, mélyvénás trombózis. A tüdőembólia jelentősége. Krónikus antikoaguláns kezelés. 4. A tüdőgyulladás. Miről ismerhetjük fel? Elsősorban idős, vagy hátrányos helyzetű betegekben milyen veszélyei vannak a betegség kapcsán? 5. Tüdő TBC. A megelőzés lehetőségei. 6. Vérszegénységre vezető okok. A transzfúzió szakmai és etikai vetülete. 7. A magasvérnyomás betegség jelentősége. A vérnyomásmérés formái. Az emelkedett vérnyomás veszélyei. 8. A cukorbetegség jelentősége, előfordulási gyakorisága. Formái. A betegség veszélyei. Hipoés hiperglikémiás kóma. Sürgősségi teendők. 9. Sárgaság okai. Májgyulladások. Szexuális úton átvihető betegségek. 10. Agynyomásfokozódás tünetei. Milyen betegségek okozhatnak agynyomásfokozódást? A megváltozott tudatállapot fokozatai. 9

10 6. Irodalom: Minden szempontból megfelelő irodalmat ajánlani nem tudunk a hallgatók számára, mely önmagában biztosítja a vizsgára való felkészülést. Támaszkodni kell a hallgatóknak az előadások tematikájára és az ott hallott kiemelésekre, súlypontozásra. A forgalomban lévő könyvek orvostanhallgatók ill. orvosok számára íródtak, s azok elsajátítása ennyi idő alatt nem lehetséges. Támaszkodni kell a középiskolás biológiai/egészségtan tananyagra, melyet az előadásokon kiegészítek. 10

11 Tantárgy neve: Szociálpolitika III. (Szociálpolitika az Európai Unióban) Tantárgyfelelős neve: Czinderi Kristóf Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSP313SN levelező tagozat: ESMBSP313SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Társadalomismeret II. és Szociálpolitika II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A félévközi zárthelyi dolgozatban legalább 60%-os teljesítmény (elégséges szint) elérése. A félévközi dolgozat időpontja: november 8. Levelező tagozaton: a kollokviumon legalább 60%-os teljesítmény (elégséges szint) elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az európai szociális ellátórendszerek fejlődése, az Európai Unióhoz vezető út. Kitekintés az európai jóléti államok típusaira, összehasonlításuk. A szociális dimenzió fejlődése az Európai Unióban. Szociális jogok az Európai Unióban. A nyitott koordináció módszere a közösségi szociálpolitikában. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Az európai szociális biztonsági rendszerek koordinációja. Az EU demográfiai folyamatai, a nyugdíjrendszerek modernizációjának közösségi stratégiája Az egészségügyi és tartós ápolási rendszerek átalakításának közösségi stratégiája A szociális dimenzió az Európai Unió alkotmányos szerződésében Az Európai Szociális Karta Az Európai Unió jelene és jövője kihívások. 5. A számonkérés módja: Nappali tagozaton: Félév közben 1 db ZH a megadott időpontban írásbeli teszt az azt megelőző anyagrészből. Félév végén írásbeli kollokvium az előadások anyagából és a kötelező irodalomból. A kollokviumi jegy 25%-ban a félévközi teszt, 75%-ban a félév végi vizsga eredményéből alakul ki. 11

12 Levelező tagozaton: Félév végén írásbeli kollokvium az előadások anyagából és a kötelező irodalomból. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörökkel megegyezőek. 6. Irodalom: Kötelező: Gyulavári T. (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, (Vagy: OFA Kht , Budapest) Juhász Gábor: A társadalmi kohézió előmozdítására irányuló közösségi politikák. In: Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, o. Juhász Gábor: A szociális védelem megújítása az Európai Unió szociálpolitikai programjában. Esély, 2004./2. Nyilas Mihály: A szociális Európa esélyei és az európai jóléti rendszerek átalakítása. in: Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, o. Ajánlott: évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről. Castel, R.: A társadalmi biztonság elvesztése. Esély, 2005/ Ferge Zs.: A társadalom pereme és az Európai Unió. In.: Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Halmos Cs.: Az Európai Unió szociális dimenziója. (Uniós Füzetek 1.) PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs, Offe, C.: Szociális védelem szupranacionális összefüggésben. Esély, 2006/3. Szociális helyzet az Európai Unióban Új Mandátum Kiadó, Budapest, (az Európai Unió portálja) (EU Tájékoztató Szolgálat) 12

13 Tantárgy neve: III. ( folyamata, eszközei) Oktató neve: Hőhn Ildikó Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSE312SN Beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSE312SL Ellátottjogi képviselő Számonkérés Kreditmódja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A kollokviumi elvárások teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A szociális munka közvetlen gyakorlatának áttekintése. - A szociális munka döntő momentuma a felmérés. Az adatgyűjtés néhány fontos módszere (közvetlen és közvetett adatgyűjtési formák, a szociális térképek alkalmazásának lehetőségei, az esettanulmány). - Az esetmunka folyamata: találkozás, az első interjú, szerződés, munkafolyamat, visszacsatolás. - Támogató és változtatásra irányuló technikák az esetmunkában. - A segítő személyisége. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A kollokviumi témakörök a tantárgy tartalmával megegyezők. 6. Irodalom: Kötelező: Bányai E.-Szabó L.-Táncos É.: Az esetmunka folyamata. In.: Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Keresztesi Gy.:. Szociális problémák és megoldásuk rendszerezése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, Lüssi, P.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd (Dialóg) Alapítvány, Budapest, Táncos É. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. kötet. egyénekkel és családokkal esetmunka. Semmelweis Kiadó, Budapest,

14 Ajánlott: 1. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás sorozat 5. Animula Kiadó, Budapest, Hegyesi G.-Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Általános szociális munka. Semmelweis Kiadó, Budapest, Lévai K.: A mágikus segítő. Esély, 1994/ Szabó L.: Szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3. Budapest,

15 Tantárgy neve: Szociológia IV. (Gyermek- és ifjúságvédelem I.) Tantárgyfelelős neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSZ312SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSZ312SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociológia I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Két zárthelyi dolgozatban legalább 60 %-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: Zárthelyi dolgozatban legalább 60%-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése A és B tételekből szóbeli felelet. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyermekvédelem történelmi aspektusai. Fogalmak tisztázása. Jogszabályi előzmények. A gyermeki jogok deklarálása, reformtörekvések. A diszfunkcionálisan működő család hatásai a gyermek szocializációjára. A családi, szülői szerepek. A biztonság, állandóság fontossága a gyermek egészséges személyiségfejlődése érdekében. Veszteségélmények. (FIKSZ program adott részeinek bemutatása kapcsán gyakorlati órákon.) A gyermekvédelmi törvény felépítése, átfogó ismertetése. "A kétlábon álló gyermekvédelem." A speciális gyermekvédelem: alapellátás - szakellátás cél- és feladatrendszere. Napközbeni ellátási formák, átmeneti gondozás. A gyermekjóléti szolgálatok feladata és védelembe vételi eljárás folyamatának ismertetése. A pénzbeni és természetbeni ellátások, a családtámogatási rendszer jellemzői napjainkban. Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott és utógondozott gyermekvédelmi státusú gyermekek/fiatalok jogainak érvényesülése a gyermekvédelmi rendszerben, reszocializációs lehetőségek. Gyermekelhelyezés folyamatának ismertetése, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladatrendszere. Az otthont nyújtó teljes körű ellátás biztosítása az egyes gondozási helyeken (nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon, családok átmeneti otthona, átmeneti, befogadó otthon, speciális gyermekotthon). TEGYESZ feladatrendszerének bemutatása. "Mit ér az ember, ha gyermekvédelmi gondoskodásban él?" - a társadalmi megítélés, előítéletek, diszkrimináció megnyilvánulási formái. Másság, stigmatizáció. Kapcsolattartás. 15

16 Örökbefogadás jellemzői, dilemmák. Az örökbefogadás többszempontú megközelítése: jogi, társadalmi, lélektani aspektusokból. Szemléleti-szakmai ellentmondások, dilemmák a magyar gyermekvédelemben. Gyermekvédelmi szakemberek szakmaiságának jellemzői, kompetenciahatárok. Gyermekszegénységhez kapcsolódó stratégiák, programok. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom: Kötelező: Benza B.-Molnár L.-Radoszáv M.: Tabuk nélkül És az állam gondoskodik PolgART, Budapest, Fazekas E.: Örökbefogadás (Játszma egyetlen eséllyel). Glória Kiadó, Budapest, Filó E.-Katonáné Pehr E.: Gyermekvédelem, gyámügy. Hvgorac Lap-és Könyvkiadó, Budapest, Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái. Gyermekvédelmi Kiskönyvtár. Pont Kiadó, Budapest, Smith, C. R.: Örökbefogadók és nevelőszülők. Miért és hogyan? Gyermekvédelmi Kiskönyvtár. Pont Kiadó, Budapest, Szilvási L.: Gyermek-Család-Társadalom. gyermekes családokkal. gyakorlata, Budapest, Veczkó J.: Gyermek- és ifjúságvédelem. APC-Stúdió, Budapest, Volentics A.: Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott: Albert F.-Dávid B.: Ha elszakad a háló Új Mandátum Kiadó, Budapest, Ambrus P.: A Dzsumbuj. Egy telep élete. LAZI Kiadó, Szeged, Berne, E.: Sorskönyv az Emberi játszmák folytatása. Háttér Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Társadalompolitikai Olvasókönyvek. Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest, Figdor, H.: A reménység peremén. Elvált szülők gyermekei. Fekete Sas Kiadó, Budapest, Herczog M.: Ne hagyjuk őket magukra! Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Budapest, Kovács Á.: "FÉSZEK". Print-Kódex Nyomda, Orosháza, Mervay M.: A szekták a gyermekvédelem szempontjából (4., 6., 9. fejezetek). Jel Kiadó, Budapest, Pik K.: Ráhangoló-szupervíziós tapasztalatok. A szociális munka szupervíziója. In.: A szupervíziós munka. Szabolcs É.: Tartalomelemzés a gyermektörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Vidiczkiné Kelemen M.: A küzdelem színpadán avagy az élet tisztelete. Print-Kódex Nyomda, Orosháza, Bíró E.(szerk.): Jogágazat születik A gyermeki jogokról és érvényesülésükről Magyarországon. Jogismert Alapítvány Gyermekjogi Műhely,

17 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Jogi ismeretek III. (Családjog) Dr. Csukás Lajos Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBJO312SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBJO312SL Számonkérés módja jogász Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az előadásokon való rendszeres összességében legalább 80 %-os jelenlét. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése, amihez az írásbeli dolgozat 60 %-os szintű teljesítése szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: Családjog alapelvei. Házasságkötés alaki-anyagi, jogi feltételei. Házassági vagyonjog. Származás megállapítsa. Gyermek tartása. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom: Kötelező: A családjogi törvény magyarázata. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, Ajánlott: Bencze L.-né: Gyermekelhelyezés, tartás. HVG-ORAC, Budapest, Csiky O.Filó E.: Magyar családjog. HVG-ORAC, Budapest, Filó E.-Katonáné Pehr E.: Gyermeki jogok, gyermekvédelem. HVG-ORAC, Budapest, Szi1vási L.: Gyermek- család- társadalom. Hilschler Rezső Szociálpolitikai Intézet, Budapest,

18 Tantárgy neve: Jogi ismeretek IV. (Gyermekbántalmazás kezelése) nappali tagozat: ESMBJI312SN levelező tagozat: ESMBJI312SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Lovászné dr. Polyák Katalin jogász Oktató neve: Beosztása: Takács Tímea gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus Szak (szakirány) tagozat megnevezése Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 3. A kreditpont érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyermekbántalmazás formái. Elméleti megközelítések (szociobiológiai elmélet, szociális tanulás, kötődés elmélet, családterápiás megközelítések, transzgenerációs modell). A bántalmazás okai, rizikófaktorai. Bántalmazó szülőtípusok. Védőfaktorok a bántalmazásban az tranzakcionális küszöbmodell. A bántalmazás következményei. Kortársbántalmazás (bullying, mobbing). A segítés és a kezelés lehetőségei. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörökkel megegyezőek. 18

19 6. Irodalom Kötelező: - Herman, J. (2003) Trauma és gyógyulás (Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig), Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület, Budapest - Lénárd Kata (1997) Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról In.:Bernáth L, Solymosi K (szerk.) (1997) Fejlődéslélektani olvasókönyv, Tertia Kiadó, - Nansel, T.R,, Overpeck, M., Pilla, R.S.A szekírozás (bullying) mint viselkedési forma az egyesült államokbeli fiatalság körében In: JAMA 2001:I/4 - Szabóné Kármán Judit (2004) Erőszak a családban I-II. In: Szabóné Kármán Judit (2004) Családgondozás krízisprevenció o., Medicina, Budapest Ajánlott: - Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W., (2011) Mentalizáció a klinikai gyakorlatban, Oriold és Társai Kiadó, Budapest - Dambach, K. E. (2001) Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó, Budapest - Gerhardt, S. (2009) A szükséges szeretet az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére, Oriold és Társai Kiadó, Budapest - Herczog Mária (2001) Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest - Kovács Ágnes (2001) FÉSZEK (Anyák és gyermekeik támogatása), Szövetség a gyermekek bántalmazása ellen Közhasznú Szervezet, Gyula - Morvai Krisztina (1998) Terror a családban, Kossuth Könyvkiadó, Budapest - Révész György (2004) Szülői bánásmód gyermekbántalmazás, Új mandátum Kiadó, Budapest - Rose, I. (2010) Az iskolai erőszak Tanulmány az elidegenedésről, a bosszúról és a jóvátételről, Oriold és Társai Kiadó, Budapest 19

20 Tantárgy neve: IV. ( és a szegénység specifikumai; szociális munka a munkanélküliek körében) Tantárgyfelelős neve: Dr. Köteles Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 20 nappali tagozat: levelező tagozat: ESMBSH312SN ESMBSH312SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpolitika II. és II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: A félév során egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása. 3. Kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. A tantárgy rövid tartalma: - Társadalomszociológiai alapok. A társadalmi rétegződés és a társadalmi struktúra fogalmai. - A szegénység, mint világjelenség. A szociális gondoskodás történelmi változásai. - Szegénységvizsgálatok Magyarországon. A Békés megyei életmódvizsgálat (1968) tapasztalatai. - Az egyenlőtlenségek és a szegénység jellemzői. A szegénység differenciáltsága. - A szegénységből fakadó pszichológiai változások. - A közösségi foglalkoztatáspolitika fejlődése az Európai Unióban és Magyarországon. - A munkanélküliség típusai és a szociális munka lehetőségei a munkaerő-piaci reintegráció érdekében. - Az önkormányzatok feladatai és hatáskörei a munkanélküliek ellátásában. - A munkanélküliek ellátási és támogatási rendszere. - munkanélküliekkel. - Az egyéni és a csoportmunka formái és módszerei. - A szociális munka lehetőségei a vidékfejlesztés elősegítésében. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: és a szegénység specifikumai: - Andorka R. Spéder Zs. (1996): A szegénység Magyarországon. Esély 1996/4. szám, pp Breitner P. (1999): A hajléktalanná válás lépcsőfokai. Esély 1999/1. szám pp

21 - Ferge Zs.(2007): Mi történik a szegénységgel? Esély 2007/4. szám pp Gaál J. (2004): A hajléktalanok visszavezetése a társadalomba. Szocháló 2004/1. szám pp Győri P.(2007): A szegénységben élők participációja saját problémáikban. In: Szretykó Gy. (szerk.) (2007): A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. Comenius Bt, Pécs. pp Gyuris T. Horváth O. Oross J. (2004): Hajléktalan ellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. NCSSZI, Budapest. 134 p. - Halmosné Mészáros M. (2009): A cigányság egészségi állapota. Magánkiadás, Gyula. 46 p. - Illés M. (szerk.) (2009): 100 legszegényebb. Kurt Lewin Alapítvány, Budapest. 99 p. - Jordan, B.(2009): A szociális munka és a világszegénység. Esély 2009/4. szám pp Kozma J.(2003): A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély 2003/2. szám pp Pálvölgyi M.(2006): Bevezetés a szociálpolitikába. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest. pp Vajda Zs. (2003): Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok. Esély 2003/3. szám pp Ajánlott: - A társadalmi kirekesztõdés nemzetközi összehasonlítása (Laekeni indikátorok). Statisztikai Tükör, KSH, Budapest augusztus 47 p. - Ferge Zs. (1986): Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető Kiadó, Budapest. - Vida J. Vidákovics E. (2004): Számla-pasziánsz. In: Győri P. Tatár B. (szerk.) (2004): A nagyvárosi szegénység arcai. BMSZKI, Budapest. a munkanélküliek körében Kötelező: - Bánfalvi Cs.(2002): A munkanélküliségről. Wesley könyvek szociális munkásoknak 4. szám. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. - Benedek L.(2001): Tanácsadás munkanélkülieknek. In: Somorjai I. (szerk.)(2001): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest. - Kerezsi K. (1990): A pártfogás dilemmája: kontroll vagy segítő kapcsolat. Esély 1990/5. szám pp Székely V. (2001): A munkanélküliek segítése. In: Somorjai I. (szerk.) (2001): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest. Ajánlott: - A Szociális Szakma Digitális Archívuma. - Kemény I. (2003): Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek. Esély 2003/2. szám pp Ungvári Gy.-Nagy I.-Morvai V.(2002): Munkanélküliség és életminőség. In: Balogh M. (szerk.) (2002): Élethelyzet életminőség. Zsákutcák és kiutak. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 21

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében

A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében TANULMÁNYOK Rácz Andrea A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében A tanulmány a hazai és nemzetközi gyermekvédelem értékhátterét vizsgálja. Első lépésként a gyermekvédelem európai

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben