Ki ez az ember? háttér

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ki ez az ember? háttér"

Átírás

1 Ki ez az ember? Ennél tökéletesebb idôzítéssel meg sem jelenhetne a Vlagyimir Putyin életérôl és karrierjérôl szóló kötet, Anna Arutunynan Európa-szerte sikert aratott munkája. A Putyin-varázs. Isten, hatalom, korrupció Oroszországban megkísérli megválaszolni az egyszerûnek tûnô kérdést: kicsoda ez az ember, ez a politikus, és mit akar? Az utóbbi hónapok ukrajnai történéseinek fényében nem létezik aktuálisabb kérdés térségünkben. A Könyvjelzô összeállításában gyorsfényképet adunk az ex-kgb-s politikusról, aki az ismeretlenségbôl országa csúcsára jutott. Xxx oldal, Xxx Ft Alexandra Kiadó 32 Könyvjelzõ május

2 Sorok közötti megfejtések Anna Arutunyan moszkvai író-újságíró könyve, amely Putyin titkáról szól, izgalmas feladat elé állítja az olvasót. Egyrészt Oroszországról van szó, amit külföldiek akkor is nehezen értenek, ha amúgy sokat tudnak róla. És még a látszólag egyszerû mondatok is bonyolultan kapcsolódnak egymáshoz, merthogy bonyolult valóság leírására szolgálnak. A szerzô belemegy a Putyin-éra híres, hírhedt ügyeibe. Szûrni kell a sok információt, hogy a pusztaságba kirakott pópa, a Pussy Riot elítélt punk énekesnô-aktivistái vagy Mihail Hodorkovszkij, a börtönbe küldött ex-oligarcha miben különböznek és hasonlítanak egymáshoz. Feltétlenül hasonlítanak abban, hogy oroszok. Mások a lehetôségeik és mások a taktikáik. De még ha a lehetôségeik ugyanazok is, akkor sem ugyanolyan a taktikájuk: Hodorkovszkij rosszul mérte fel az erôviszonyokat, így elvesztette szabadságát és hatalmasra épített olajvállalatát, a Jukoszt. Egy másik oligarchát szintén megleckéztetett a hatalom, de ô szabadon maradhatott. Mi volt a különbség? Arutunjan válasza: Hodorkovszkij kompromiszszumképtelensége. A Pussy Riot egyik tagját szigorú börtönbe rakták, a másik viszont ügyvédet váltott és kompromisszumkész lett a hatalommal. Aztán megúszta kisebb leckéztetéssel. És itt rejlik a Putyin-titok egyik lehetséges megfejtése, Arutunyan rámutat az egyáltalán nem rejtélyes misztikumra: Oroszországban nem a törvények betartásáról van szó, hanem a külsô és a belsô állam szabályainak a felismerésérôl. Arról, hogy ki fogadja el a belsô hatalom, a Kreml és Putyin elsôdlegességét. Akkor lehet akár ellenzéki is feltéve, hogy elfogadja: megszabják neki, hogyan lehet ellenzéki. Lehet oligarcha is feltéve, hogy elfogadja, meddig élhet gazdasági vagy akár mérsékeltebb politikai hatalmával, és hol kezdôdik a Kreml játéktere. Arutunyan könyve úgy fejti meg a Putyin-misztériumot, hogy leleplezi: nincs misztikum. Az oroszok maguk mûködtetik a rendszert, azáltal, hogy megfelelnek annak. Persze vannak más nézetek is: Jevgenyija Albac, egy másik újságírónô, a meggyilkolt oknyomozó újságíró, Anna Politkovszkaja barátnôje, ugyancsak államról beszél az államban, csak ô jobban nevesíti, kevésbé ködösíti a belsô államot, egyszerûen a KGB, a korábbi szovjet titkosszolgálat túlélésérôl beszél. Arutunyan könyvében az a hátborzongató, hogy nem ezekrôl a titkokról tudunk meg többet, hanem a rendszer napi mûködésébe, annak elborzasztó-elfárasztó-kiégetô egyeztetéseibe, alkuiba, lavírozásaiba pillanthatunk bele. S akár bizánci császárok szakrális hatalmával magyarázza valaki a mai Oroszország mûködését, akár orosz cárok mindenhatóságát idézi fel, mások pedig hivatkozhatnak az ex-kgb-sek ügyes technikáira ugyanoda jutnak, ahová az orosz közmondás, a könyv egyik jegyzetében: a törvények szigorát az enyhíti, hogy nem kell ôket betartani. 512 oldal, 3790 Ft Európa Könyvkiadó Feltámasztani az orosz önimádatot Sz. Bíró Zoltán történész, Oroszország-szakértô Lapzártakor még nem tudni, a Krím-félsziget orosz megszállásával és de facto leszakításával kezdôdött folyamat továbbhalad-e. Mindenesetre orosz csapatok sorakoztak fel az ukrán határon, kiépítve a hadtápvonalakat is, ami nem sok jót ígér, Ukrajna egyes területein pedig polgárháborúval fenyegetô összecsapások zajlanak. Nekünk, itt, Magyarországon, nagyon nem mellékes, hogyan alakul az ukrán helyzet. És nem csak azért, mert a szomszédunk, és magyar kisebbség él benne. Hanem azért sem, mert Oroszországgal egyre szorosabbra fûzôdô gazdasági, pénzügyi kapcsolataink alakultak ki. Kényes helyzet? Az. A szakértôt Putyin Oroszország-víziójáról és személyes szerepérôl kérdeztük. Egy olyan döntés, amely a félsziget megszállásához vezetett, mennyire függ magától Putyintól? Vagy formális, testületi döntés volt? Valószínûleg szûk körben születhetett döntés errôl, nem hinném, hogy valamilyen testület határozott így. Bár létezik olyan oroszországi intézmény a Nemzetbiztonsági Tanács, amely Könyvjelzõ május 33

3 Leningrádban megszületik Sztálin szakácsának unokája, más források szerint csak unokaöccse, Vlagyimir Putyin. Az orosz propaganda szerint édesapja ideális munkás, aki a nagy honvédô háborúban megsebesült katona. Mások szerint is megsebesült, de a szovjet belügy, az NKVD megsemmisítô osztagának tagjaként. Befejezi a Leningrádi Állami Egyetem jogi karát. Gazdasági jogot attól az Anatolij Szobcsaktól tanul, akivel barátságba kerül, és aki késôbb polgármester lesz Szentpéterváron / Leningrádban A KGB drezdai (NDK) rezidense június 28. A Szentpétervári Polgármesteri Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelôs bizottságának vezetôje ben botrány tör ki egy 93 millió dolláros ügylet miatt, leváltását követelik, de a posztján marad október Az iskolában rossz gyerek, ezért nem is volt sokáig úttörô. Késôbb sportolni kezd, a dzsúdóban lesz a legsikeresebb. Putyin 16 évig szolgál a KGB-ben, ahol alezredesi rangig emelkedik, majd ben nyugdíjba vonul. A Leningrádi Állami Egyetem nemzetközi kapcsolatok osztályán dolgozik. Itt újra találkozik Szobcsakkal, a város polgármesterével. A Gorbacsov elleni puccs (amelyben részt vesz a KGB vezetôje, Krjucskov is) másnapján nyugdíjaztatja magát a KGB-bôl. elvileg épp az efféle, stratégiai természetû ügyek megvitatására és eldöntésére alkalmas. Ezt a testületet még a kilencvenes évek elején, Jelcin elsô elnöki periódusában hozták létre. A tanács feje a mindenkori államelnök, míg az operatív munkát a testület titkára irányítja. Az állandó tagok közt vannak a legfontosabb tárcák a külügyi, a védelmi és a belügyminisztérium vezetôi, továbbá a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB igazgatója, valamint a parlament két házának elnöke. Azt hiszem, most nem ez a testület döntött, hanem egy szûk, az elnökhöz leginkább közel álló emberek alkotta informális kör. Vagyis legfeljebb három-négy fô lehetett ennek részese. A döntés hátterében pedig leginkább az állhat, ami Putyin harmadik elnöki ciklusának egyik legfontosabb célja, az Eurázsiai Unió megteremtése. Már az utolsó, 2012-es elnökválasztási kampányában is fontos téma volt ez. Putyin minden jel szerint úgy érzi, most jött el az ideje annak, hogy Moszkva az egykori Szovjetunió geopolitikai terét újjászervezze. A megvalósításával pedig igyekezni kell, mert könynyen lehet, hogy a mostani az utolsó történelmi pillanat, amikor ezt még orosz irányítással lehet megtenni. Ezt a nagyszabású projektet a Kreml eredendôen különbözô kereskedelmi egyezményekkel és vámunió kialakításával próbálta volna megteremteni. Kezdet kezdetétôl feltételezhetô volt, hogy Moszkva amennyiben szükségét érzi majd ennek különbözô gazdasági nyomásgyakorló eszközök alkalmazásától sem riad majd vissza. A Vámunió megteremtését követôen elvileg jövô év elejétôl elkezdi mûködését az Eurázsiai Gazdasági Szövetség, amit aztán politikai elemekkel egészítenek ki létrehozva ezzel az EU egyfajta keleti változatát, az Eurázsiai Uniót. E vízió megkerülhetetlen eleme Ukrajna. Részvétele nélkül értelmét veszti a terv. Nem véletlen, hogy Oroszország immár a katonai eszközöktôl sem visszariadva lépett fel az elmúlt hetekben. A Krím leszakítása világos és erôteljes jelzése volt annak, hogy Ukrajna megtartásáért Moszkva sok mindenre kész. A repertoárba akár a katonai erô alkalmazása is belefér. Ha ezt az elgondolt uniót létre lehet hozni gazdasági érdekek mentén, politikai eszközökkel, akkor miért kell az erô? Erre többféle magyarázat is adható. Sôt, meglehet, hogy ezek valamiféle kombinációjáról van szó. Az elsô lehetséges értelmezés szerint a Krím leszakításával Putyin nem tett mást, mint világos és erôs pozíciót foglal. Így adta értésre mind az ukrajnai politikai közösségnek, mind a világnak, hogy nem hagy fel a küzdelem- 34 Könyvjelzõ május

4 március 26. Jelcin kinevezi kabinetfônökhelyettesnek. május 25. Jelcin elsô kabinetfônökhelyettesének nevezi ki július 25. Az FSZB-nek (Szövetségi Biztonsági Szolgálat) az igazgatója lesz május 7. Elsô elnöksége (2008-ig, egy 2004-es újraválasztással). Bár a jelcini elit szemelte ki utódnak, fokozatosan terjesztette ki hatalmát és befolyását. Ekkor derült ki, hogy az andropovi terven kívüli társadalomba beletartoznak azok az oligarchák is, akik Jelcin alatt gyûjtöttek óriási vagyonokat. Putyin uralma idején ezek ellen az oligarchák ellen lép fel, a legismertebb eset Mihail Hodorkovszkij Jukosz-vezér letartóztatása és elítélése. Közben kiépült egy új oligarcha-kör, amely immár Putyintól függ. május 8. Második miniszterelnökségének kezdete (2012-ig). Az orosz alkotmány elôírásait formailag betartva, nem jelöltette magát harmadszor elnöknek. Jogilag miniszterelnök, valójában viszont marad az állam elsô embere. Dmitrij Medvegyev csak formailag áll Oroszország élén. Oroszországot kizárják a G8-ak közül, miután bekebelezi a Krím-félszigetet, elszakítva azt Ukrajnától. Az ukrán események azóta is kiszámíthatatlanul alakulnak, Kelet-Ukrajna további gócpontja az orosz ukrán feszültségeknek Moszkvában csatlakozik Jelcin elnök adminisztrációjához. Az elnöki vagyonkezelô hivatal helyettes vezetôje lesz. augusztus 9. Egyike a három elsô miniszterelnök-helyettesnek, majd Oroszország ügyvezetô miniszterelnöke. augusztus 16. Az Állami Duma megválasztja Oroszország miniszterelnökének. Határozott fellépése növelte népszerûségét, és riválisai fölé kerekedett. december 31. Ügyvezetô államfô Jelcin váratlan lemondásakor. A szavazást elôrehozták márciusra, ezt kihasználva Putyin nyert 53 százalékkal. Csecsenföldön népszavazást tartanak, amely a terület Oroszországhoz tartozását mondja ki. Elôzôleg véres harcokban a csecsen lázadókat pacifikálják. március százalékos többséggel újraválasztják elnöknek. mel Ukrajnáért. Február 22-én ugyan Janukovics elmenekült, a rendszer öszszeomlott, de ô továbbra sem szállt ki a versenybôl. Bevonul a Krím-félszigetre, és ezzel jelzi, hogy képes akár további keleti és délkeleti területeket is leszakítani, amennyiben az új ukrán vezetés nem lesz tekintettel Moszkva érdekeire. A másik lehetôség, hogy mindaz, amit látunk, szimpla büntetés. Most büntet, mert kínos kudarc volt számára, hogy, bár december közepén megegyezett Janukoviccsal a 15 milliárd dolláros ukrán állampapír-vásárlásról, a gázárcsökkentésrôl és a két ország közti egyéb ipari együttmûködési formákról, az események néhány héttel késôbb mégiscsak radikálisan más irányt vettek. December közepén még úgy tûnt, hogy Ukrajna megmarad Oroszország érdekövezetében, aztán kiderült, hogy mégsem. Vagyis a krími annexió felfogható egyfajta büntetésként is. A történések harmadik olvasata pedig az Ellenzéki mozgalom szervezôdik ellene. A rendôrség fellép a tüntetôk ellen. A dél-oszét háborúban Oroszország legyôzi Grúziát. szeptember 11. Törvénymódosítás: az orosz elnököt hat évre választják, nem négyre. május 7. Ismét Oroszország elnöke. Elvileg csak kétszer választhatták volna elnökké, ezt ô a miniszterelnökséggel kerülte meg. Amikor bejelentette, hogy harmadszorra is jelölteti magát elnöknek, tiltakozás kezdôdött az országban eredménytelenül. lehet, hogy Putyin valamelyest megrémült. Úgy érzékeli, hogy az ukrajnai példa ragadóssá válhat, és ami Kijevben történt, megtörténhet akár Moszkvában is. A születôben lévô oroszországi városi középosztály már bebizonyította, hogy képes lázadni. Az orosz elnök emlékezetében nyilván élénken él még a 2011-es parlamenti, és a 2012-es elnökválasztást követô nagyvárosi tüntetések emléke. Putyin láthatóan tart attól, hogy ez a réteg politikai értelemben is megerôsödik, radikalizálódik, és esetleg szót ért a Putyin támaszát jelentô vidéki Oroszországgal. Az orosz elnök határozott fellépésével hazafelé is üzen: ne gondoljátok, hogy Majdant lehet csinálni a Kreml környékén. A krími bevonulás egyelôre nem csak erre volt jó, de arra is, hogy feltámassza az orosz önimádatot és az egekbe emelje Putyin népszerûségét. Ám az erôsen kérdéses, hogy ezek a túláradó érzelmek meddig tartanak majd ki. A Forbes-magazin szerint a világ legbefolyásosabb emberérôl van szó. Ha Putyin pályaképét tekintjük, hol lehet az a fordulópont, amikor egyszer csak egy apparátusi karrierbôl valami nagyobb felé mozdul el? Könyvjelzõ május 35

5 Valószínûleg több ilyen fordulatról is lehet beszélni. Életének a kevésbé szem elôtt levô része nem volt több egy meglehetôsen szerény KGB-karriernél. Miután befejezte a leningrádi állami egyetem jogi karát, és a hírszerzéshez került, hosszú drezdai kiküldetés vette kezdetét. Mindez arra volt elég, hogy a szovjet titkosszolgálat alezredesi rangjáig emelkedjék. Ekkor még semmi nem vall arra, hogy Putyin nagy ívû pálya elôtt áll. A Szovjetunió összeomlásakor kezdôdött a látható karrier. Elôbb az ország második legfontosabb felsôfokú intézményének, a leningrádi egyetemnek lesz a külkapcsolatokért felelôs rektorhelyettese. Majd röviddel ezután, a Gorbacsovkorszak emblematikus, reformer figurája, a leningrádi polgármester, Anatolij Szobcsak vette maga mellé. Immár az ötmilliós nagyváros külkapcsolatait bízzák rá. Ez elég nagy ugrás egy alezredestôl. De az igazi fölemelkedés a kilencvenes évek derekán vette kezdetét ban került át Moszkvába, ahol az elnöki hivatal egyik fôigazgatóságán kezdett dolgozni. Az évtized végén pedig már egyszerre lesz a Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója ez a KGB legfontosabb utódszervezete, és a már korábban említett Nemzetbiztonsági Tanács titkára. Tehát egyszerre tölti be a titkosszolgálat elsô emberének és a stratégiai ügyekben eljáró testület operatív vezetôjének tisztét. Ez már vitathatatlanul komoly karrierteljesítmény. Jelcin elnök szeme itt akadt meg rajta és benne látta meg a visszavonulást követô évek nyugalmát garantálni képes utódját augusztusában Putyin már miniszterelnök. Igazi casting végén nyerte el a posztot, olyan embert kerestek ugyanis, aki a hatalomátörökítés bonyolult mûveletét képes elvégzi, de eközben nem szabadul el, vagyis nem fordul szembe azokkal, akik kiválasztották, megálmodták ôt. Putyin mára kétségtelenül a világ egyik legbefolyásosabb vezetôjévé vált. Elismerést érdemlô módon ez a befolyás sokkal nagyobb, mint az a mögötte álló ország gazdasági erejébôl és politikai súlyából következnék. Uniós polgárokként jól tudjuk: az orosz nem tekinthetô nyugati értelemben vett demokráciának. A putyini rendszer autokratikus, noha állnak a parlamenti demokrácia kulisszái. A Nyugat zavara mégis jól látható. Mintha nem tudnánk, miként viszonyuljunk ehhez a rendszerhez. A Nyugat zavara valószínûleg abból adódik, hogy számára Oroszország demokratizálódása mellett az ország stabilitása éppoly fontos, sôt, talán még az elôbbinél is fontosabb. Elvileg szeretné, ha mindkét vonás tartósan és megbízhatóan jellemezné Kelet-Európa óriásállamát. Ez azonban egyelôre nem nagyon akar összejönni. Demokratizálódónak tûnt ugyan a jelcini kilencvenes években, ám eközben a belsô viszonyok meglehetôsen kaotikussá váltak. E korszak végén Oroszország megrendült közhatalmával egyszerre tûnt a világpolitika ön- és ennek nyomán közveszélyes szereplôjének. A Nyugat kiszámítható, a központi hatalom felügyelete alatt tartott rendszerben érdekelt. Olyan rendszert szeretne partneréül tudni, amely a társadalmi békét garantálni tudja és hatékonyan mûködteti a közhatalmat. Ez érthetô elvárás, hiszen a világ nukleáris fegyvereinek közel fele még mindig Oroszország tulajdonában van. Másfelôl a Nyugat azt is szeretné, ha Oroszországban demokratikus rendszer mûködne. Amely elfogadná a nyugati értékeket, vagy legalább azok jelentôs részét, és ebbôl következôen magatartása együttmûködô lenne. Ugyanakkor érzékeli, hogy egy ilyen Oroszország megteremtése nem egyszerû feladat. És ennek számos oka van. Fel lehet ugyan állítani a demokratikus politika intézményeit, de ha hiányzik az a politikai osztály, amely képes lenne ezeket demokratikus módon mûködtetni, akkor az intézmények léte legfeljebb csak imitálni képes a versengô politika világát. Putyin pedig már 2003 nyarán-telén olyan pályára állt, amely erôsen kérdésessé teszi demokrácia iránti elkötelezettségét. Elsô elnökségének korai éveiben fontos lépéseket tett a közhatalom megerôsítése érdekében. Azt ugyanis valósággal vissza kellett venni az azt kisajátító regionális elitektôl, oligarchikus klánoktól, sôt bizonyos esetekben különbözô bûnözôi csoportoktól. A stabilizáció elsô éveiben még nem lehetett tudni, hogy ami történik, az egy majdani demokratikus konszolidációt alapoz meg, avagy valamiféle autoriter modernizációt. Néhány év elteltével aztán kiderült, hogy egyiket sem. Oroszország sem demokratikusabb nem lett, sem nem modernizálódott. Nagy volt persze az etatista államerôsítô fordulatban lévô autoriter kísértés. Oroszországban egyébként is miként a poszt-szovjet térség egészében igen erôs az a fajta társadalmi érzület, amely az államtól azt várja el, hogy legyen erôs és méltányos. Ebben a közegben az államtól azt várják, hogy koncentrálja a hatalmat és e képességek birtokában teremtse meg a gazdasági növekedés és szociális méltányosság feltételeit. Putyin viszonylag korán felismerte ezt és miután stabilizálta hatalmi helyzetét már 2003-ban elindult ezen az úton. Megkérdezték akkoriban Grigorij Javlinszkijt, a szociálliberális Jabloko-párt vezetôjét, hogy szerinte milyen a viszonya Putyinnak a demokráciához. Azt válaszolta, nem ellenfele ugyan a demokráciának, de nem is foglalkoztatja az különösebben. Ez az állítás akkor pontos volt. Ma már azonban Javlinszkij aligha állítaná ezt. Putyinnak persze szerencséje is lett: azt az etatista fordulatot, amelyet véghezvitt, nagyban segítette a felettébb kedvezôen alakuló globális energiakonjunktúra és 2008 nyara között e konjunktúrának köszönhetôen az orosz GDP évi hét-nyolc százalékos ütemben növekedett. Ez hatalmas bevételekhez juttatta az országot, amelynek egy részét visszaosztották a társadalomnak. Csökkent a szegénység ma már csak a lakosság negyede számít szegénynek, mérséklôdött a munkanélküliség, jelentôsen nôtt a bérek és nyugdíjak reálértéke, és nôtt a belsô fogyasztás is. Ez aztán nagyfokú lojalitást teremtett a putyini rendszer iránt. Lehet, sôt nagyon is valószínû, hogy ez demokratikus körülmények között is megtörtént volna. De Oroszországban Putyin elsô két elnöki periódusa idején az a helyzet állt elô, hogy az etatista fordulat az erôteljes hatalomkoncentráció átmenetileg látványos gazdasági növekedéssel párosult. Mindez pedig azt a benyomást erôsítette meg az oroszok többségében, hogy ez a helyes út. Nagy Gergely, Szegô Iván Miklós 36 Könyvjelzõ május

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. Az új hidegháború Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. Az új hidegháború Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL Az új hidegháború Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés 2009 márciusában második, átdolgozott kiadását érte meg Edward Lucas könyve,

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 92 92 Rácz András NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁRCIUS Az Orosz Föderáció új katonai doktrínája Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február 5-én hagyta jóvá az Orosz Föderáció

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

A Medvétől az Egységes Oroszországig

A Medvétől az Egységes Oroszországig Paár Ádám A Medvétől az Egységes Oroszországig Oroszország a világpolitika és a világgazdaság fontos szereplője, de kevés ismerettel rendelkezünk az ország belső hatalmi szerkezetéről, kormányzati és pártrendszerének

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Sz. Bíró Zoltán: Ukrajnai tanulságok

Sz. Bíró Zoltán: Ukrajnai tanulságok Sz. Bíró Zoltán: Ukrajnai tanulságok Tavaly november végére nehéz helyzetbe került az ukrán kormányzat, de nem kevésbé nehéz helyzetbe sodródott Ukrajna egésze is. Egy ideje egymásba ölelkező válságok

Részletesebben

UKRAJNA KÜLPOLITIKÁJA OROSZORSZÁG ÁRNYÉKÁBAN?

UKRAJNA KÜLPOLITIKÁJA OROSZORSZÁG ÁRNYÉKÁBAN? UKRAJNA KÜLPOLITIKÁJA OROSZORSZÁG ÁRNYÉKÁBAN? SERGIJ GLEBOV BEVEZETÉS Ukrajna külpolitikája, az ország 1991-es függetlenné válása óta számos külső tényező függvényévé vált, kényes geopolitikai helyzete

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. Demokratizálódás vagy visszarendeződés Oroszországban

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. Demokratizálódás vagy visszarendeződés Oroszországban Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja A Demokratizálódás vagy visszarendeződés Oroszországban 2 0 0 4 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. A Szovjetunió felbomlásának

Részletesebben

Hogyan lopta meg Putyin a haverjaival Oroszországot?

Hogyan lopta meg Putyin a haverjaival Oroszországot? 388 Hogyan lopta meg Putyin a haverjaival Oroszországot? Karen Dawisha: Putin s Kleptocracy: Who Owns Russia? Simon and Schuster, 2014. 445 old., $ 30 New York Review of Books, 2014. december 18. Jóformán

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE A magyar szabadság és demokrácia történeti és kulturális folyóirata Alapítva 2010. október 11-én 2014/11-12 szám Tartalom Villám A posztkommunista diktatúrák ellen Huszonöt éve történt

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

233. ülésnap, 34. felszólalás

233. ülésnap, 34. felszólalás Felszólalás ideje 3:02 233. ülésnap, 34. felszólalás Dr. Dávid Ibolya (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés Felszólalások: > Ülésnap adatai DR. DÁVID IBOLYA (MDF): Tisztelt Elnök

Részletesebben

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február sorszám VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Paks II a parlamentben

Paks II a parlamentben Nagy Attila Tibor Paks II a parlamentben Az elemzés főbb megállapításai: Paks II a második Orbán - kormány egyik legfontosabb döntése Az orosz - magyar egyezmény parlamenti vitája nem a magas színvonalú

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése - korlátok és lehetőségek. Szepesi Balázs. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

A vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése - korlátok és lehetőségek. Szepesi Balázs. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése - korlátok és lehetőségek Szepesi Balázs Béklyóban: Az adminisztrációs teher a GDP 10,5 %-a 2 Implicit adó 2000 milliárd Ft, az ÁFA bevétel 2/3-a a többlet

Részletesebben

Az Európai Parlament 2014. július 17-i állásfoglalása Ukrajnáról (2014/2717(RSP))

Az Európai Parlament 2014. július 17-i állásfoglalása Ukrajnáról (2014/2717(RSP)) P8_TA-PROV(2014)0009 Az ukrajnai helyzet Az Európai Parlament 2014. július 17-i állásfoglalása Ukrajnáról (2014/2717(RSP)) Az Európai Parlament, tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti

Részletesebben

A Fekete-tengeri Flottáról szóló orosz ukrán megállapodás margójára

A Fekete-tengeri Flottáról szóló orosz ukrán megállapodás margójára 59 Rácz András A Fekete-tengeri Flottáról szóló orosz ukrán megállapodás margójára Az elemzés a közelmúltban aláírt orosz ukrán flotta-megállapodás kapcsán egyrészt megkísérli bemutatni a Fekete-tengeri

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Innováció alapjai. Az innováció mérőszámai, általános helyzete hazánkban. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 6. előadás

Innováció alapjai. Az innováció mérőszámai, általános helyzete hazánkban. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 6. előadás Innováció alapjai Az innováció mérőszámai, általános helyzete hazánkban 6. előadás Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Innovációs helyzetünk európai összevetésben Innovációs mutató EU-25 átlaga Európai élenjáró

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

A helsinki záróokmány

A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ, az EBESZ elődszervezete) országai által 1975. augusztus 1- jén aláírt dokumentum. http://hu.wikipedia.org/wiki/helsinki_z%c3%a1r%c3%b3okm%c3%a1ny

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

Az abház és a dél-oszét kérdés. változó dimenziói

Az abház és a dél-oszét kérdés. változó dimenziói NB6_bel.qxd 6/5/2008 8:21 PM Page 27 27 Sz. Bíró Zoltán Az abház és a dél-oszét kérdés változó dimenziói 2008. április 15-én Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy az Oroszországi öderáció megerõsíti

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

CBHF: az összefogás Alapja

CBHF: az összefogás Alapja Gyene István Hunor CBHF: az összefogás Alapja 2010. január 12-én hatalmas erejű földrengés pusztított az amerikai kontinens legszegényebb államában, Haitin. Az elmúlt században az egymást követő katonai

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

KITEKINT ELEMZÉSEK. Oroszország elnököt választ 2012. Ablak a világra. 2012. március 2.

KITEKINT ELEMZÉSEK. Oroszország elnököt választ 2012. Ablak a világra. 2012. március 2. KITEKINT ELEMZÉSEK Oroszország elnököt választ 2012 Ablak a világra 2012. március 2. Oroszország elnököt választ 2012 Szerz k: Ackermann Sándor Arany Anett Bendarzsevszkij Anton Dancsecs Réka Ger Mária

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Afrika. Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely. Út a külpolitikai paradigmaváltásig

Afrika. Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely. Út a külpolitikai paradigmaváltásig Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely Afrika a történelem során mindig is az európai országok érdeklődésének középpontjában állt, aminek hátterében az egyes

Részletesebben

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

Magyar polgári An 26-os repülıgépek Magyar polgári An 26-os repülıgépek Miközben a magyar katonai An 26-os repülıgépek sokak számára ismertek, a polgári életben alkalmazott gépekrıl érdekes módon ennél jóval kevesebben tudnak. Pedig idáig

Részletesebben

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK. A 2010-es ukrán elnökválasztás. Ablak a világra. 2009. január 15.

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK. A 2010-es ukrán elnökválasztás. Ablak a világra. 2009. január 15. KITEKINTŐ ELEMZÉSEK A 2010-es ukrán elnökválasztás Ablak a világra 2009. január 15. Írták: Baráth József Anton Bendarzsevszkij Alexander Bor Medgyesi Ádám Ugrósdy Márton Szerkesztette: Feledy Botond Ugrósdy

Részletesebben

Döntött a kormány a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról Híradó

Döntött a kormány a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról Híradó Magyarország hírportálja (/) mobil (/2014/01/15/barhol-barmikor-hiradofacebook (https://www.facebook.com rss (/hirado.aspx) in english (/rovatok/in-english) Keresés Videó Belföld Külföld Telesport Kékfény

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

47. Hét 2009. November 20. Péntek

47. Hét 2009. November 20. Péntek 1 Napii Ellemzéss 47. Hét 2009. November 20. Péntek Összegzés A nemzetközi piacok korrekciót látjuk világszerte, a távol keleti tőzsdék közül csak Shanghai zárt pluszban, (Nikkei -1,3%, Heng Seng 0,86%,

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Az újságírásról és interjúkészítésről

Az újságírásról és interjúkészítésről Jegyzet 4: Az újságírásról és interjúkészítésről Az újságírásról és interjúkészítésről Az interjúkészítés előkészületei Mi a téma és milyen megközelítésből mutatjuk be? - Miért érdekes számodra a téma

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 13-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 118/2012.(IX.13.) sz. önk.hat. A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0033 Burma

P7_TA-PROV(2010)0033 Burma P7_TA-PROV(2010)0033 Burma Az Európai Parlament 2010. február 11-i állásfoglalása Burmáról Az Európai Parlament, tekintettel a Tanács 2009. április 27-i, Burmáról/Mianmarról szóló következtetéseire, valamint

Részletesebben

Miért az Interim Menedzsment a leggyorsabban növekvő menedzsment eszköz?

Miért az Interim Menedzsment a leggyorsabban növekvő menedzsment eszköz? Miért az Interim Menedzsment a leggyorsabban növekvő menedzsment eszköz? III. HR a gyakorlatban konferencia Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége Budapest, 2010. november 16. Interim Vezető Szolgáltató

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Az IMF hitelről

Új Szöveges dokumentum. Az IMF hitelről Az IMF hitelről Védőpajzs - így jellemezte Gyurcsány Ferenc kormányfő azt a hitelt, amit felvehet a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) Magyarország. Rajtunk kívül négy állam kaphat rendkívüli hitelt, hogy

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Az IAB Hungary. Alapszabálya. 2012. október 16-án módosítva.

Az IAB Hungary. Alapszabálya. 2012. október 16-án módosítva. Az IAB Hungary Alapszabálya 2012. október 16-án módosítva. Az IAB Hungary a Magyar Reklámszövetség keretein belül 2008. november 13-án létrejött tagozat, mely a nemzetközi Interactive Advertising Bureau

Részletesebben

Gecse Géza Putyin külpolitikájának első tíz éve

Gecse Géza Putyin külpolitikájának első tíz éve Gecse Géza Putyin külpolitikájának első tíz éve A kilencvenes évek végére Borisz Jelcin alkalmatlanná vált nemcsak a külpolitika, hanem az országban zajló folyamatok irányítására is. A külpolitikában azonban

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

Dr. PINTÉR ISTVÁN Korrupciós hálózatok

Dr. PINTÉR ISTVÁN Korrupciós hálózatok Dr. PINTÉR ISTVÁN Korrupciós hálózatok Korrupciós hálózatok Magyarországon 2010-ben A korrupcióellenes fellépés mérföldkövei 1992: olasz tiszta kezek fellépése 1996: Wolfensohn, a Világbank elnöke 1997:

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Párhuzamos életrajzok MERKEL ÉS PUTYIN

Párhuzamos életrajzok MERKEL ÉS PUTYIN E S S Z É ÚJ EGYENLÍTÔ 49 H E G Y I G Y U L A Párhuzamos életrajzok MERKEL ÉS PUTYIN Térségünk történelmét az elmúlt két évszázadban egyre hangsúlyosabban két ország, németország és oroszország egymáshoz

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én)

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Az alkotmány 21. -ának megfelelõen a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatának intézményei a megfelelõ speciális

Részletesebben

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14.

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14. Kitörési pontok a vállalkozások számára 2012. június 14. Forrás: Aveco, NGM A Bizottság közzétette tavaszi 2012. és 2013. évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseit. Mindkét évben 3 százalékos szint alá becsülve

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben