MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest, 2005.

2 A modern társadalmak túlnyomó többségében egyre csökken az együtt élő családtagok száma, szűkül az egymással intenzív kapcsolatot tartó rokoni kör, s nő az egyedülállók aránya. Az egyén láthatóan mind gyakrabban sikerre, karrierre és fogyasztói javakra cseréli kötelékeit, miközben gyakran nem érzi az erős kapcsolat sorvadásával járó veszteségeket. 1 1 Utasi Ágnes: Feláldozott kapcsolatok A magyar szingli, MTA Politikai Tudomány Intézet, p.

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS KI A SZINGLI? FOGALMAK, DEFINÍCIÓK HOGYAN ALAKULT KI EZ AZ ÚJ ÉLETÍV-CSOPORT? TÉNYLEG ANNYIRA IRIGYLÉSRE MÉLTÓ ENNEK A CÉLCSOPORTNAK AZ ÉLETE? VALÓBAN OLYAN JÓ-E SZINGLINEK LENNI, AHOGYAN AZ KÍVÜLRŐL TŰNIK? SZINGLI ALCSOPORTOK A KUTATÁS LEÍRÁSA A KUTATÁS CÉLJA (A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA) A KUTATÁS TERVEZÉSE ADATGYŰJTÉS ADATOK ELEMZÉSE A HIPOTÉZISEK BEMUTATÁSA ALAPJÁN HATÉKONY MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK A SZINGLIK ÉS A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA A HIPOTÉZISEKEN ALAPULÓ MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ÖTLETEK A SZINGLIK MÉDIAHASZNÁLATI SZOKÁSAI TELEVÍZIÓ MOZI RÁDIÓ OUTDOOR, INDOOR SAJTÓ INTERNET Az online lehetőségek kihasználása a szinglik esetében A SZINGLIK ATTITŰDJE A REKLÁMOKHOZ ÖSSZEGZÉS FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE MELLÉKLETEK

4 Bevezetés A szingliség, mint jelenség régóta foglalkoztat. Napjainkban egyre több fiatal választja ezt az életformát, szinte nincs olyan ember, aki ne tudna megnevezni néhány szinglit környezetében. Számtalan cikk és könyv foglalkozik az életükkel, próbálják megfejteni a titkot, vajon miért él olyan sok fiatal egyedül manapság. A szinglik kiemelkedő fogyasztásukkal igen jelentős csoportot képviselnek a vásárlók között, melyből egyértelműen következik, hogy kiemelten kell kezelni a feléjük irányuló marketingkommunikációt. A hazai és külföldi szakirodalomban viszonylag kevés információt találtam ebben a témában, ezért saját kutatásom alapján igyekeztem megismerni a magyar szingliket, majd ennek alapján összefoglalni a feléjük irányuló marketingkommunikációs ötleteket. Dolgozatom első fejezetében tisztázom a szingliség fogalmát. Ezt követően a felhasznált szakirodalom alapján bemutatom a fiatalok e csoportjának életmódját, annak előnyeivel és hátrányaival. Tapasztalatom szerint igencsak ködös kép alakult ki a szinglik körül, sokak számára nem világos, pontosan kik is tartoznak ebbe a csoportba. Felállítottam néhány hipotézist a szinglik vásárlással kapcsolatos tipikus attitűdjéről, szokásairól. Hipotéziseim ellenőrzéseként elvégeztem egy kvalitatív kutatást, melynek menetét és eredményeit a második fejezetben mutatom be. Arra kerestem a választ, vajon milyen tényezők befolyásolják ezeket a fiatalokat vásárlási döntéseikben, szerettem volna megérteni gondolkodásmódjukat és csak ezután hozzáfogni a marketingkommunikációs lépések összeállításához. A kutatás eredményei alapján állítottam össze dolgozatom harmadik fejezetét, amelyben a szinglik vásárlási folyamatának lépéseit, valamint a hipotéziseken alapuló hatékony marketingkommunikációs ötleteket mutatom be. Dolgozatom negyedik fejezetében a szingli fiatalok médiahasználati szokásait ismertetem. Kutatásom eredményeit felhasználva kiemelem az általuk kedvelt és elutasított médiumokat, majd a hatékony felhasználás szempontjából vizsgálom meg ezeket. Kiemelten foglalkozom itt az online lehetőségek kihasználásával, hiszen ez az egyik olyan médium, amely interaktív jellege miatt a legkreatívabb és leghatásosabb módon alkalmazható a szinglik esetében. 4

5 Dolgozatom utolsó fejezete a szinglik reklámokkal kapcsolatos attitűdjével foglalkozik. A kutatás során kiderült, melyek az általuk kedvelt reklámtípusok, hol fogadják legszívesebben a reklámot. Ezek alapján megállapítható, milyen reklámokat igényelnek a szinglik, hogyan kell velük kommunikálni a hirdetőknek, ha az ő csoportjukhoz (is) szólni akarnak. 5

6 1. Ki a szingli? 1.1. Fogalmak, definíciók Szingli. Szinte nap mint nap találkozunk ezzel a fogalommal, azonban mégsem teljesen világos mindenki számára, pontosan kit is értünk ezalatt. A legtöbb ember szeme előtt a szó hallatán egy harminc év körüli, jómódú, karrierista, mindig vidám, trendi fiatal (általában nő!) jelenik meg, akinek még nincsen se házastársa, se gyereke. Az elképzelt szingli magas beosztásban dolgozik egy multinacionális cégnél, több idegen nyelven beszél, szabadidejében barátaival színházba, koncertekre, szórakozóhelyekre jár, sportol (elsősorban extrém sportokat űz), gyakran utazik külföldre, lehetőleg minél távolabbi és egzotikusabb helyekre. Korábban vénlánynak és agglegénynek nevezték az egyedülálló fiatal nőket és férfiakat, s bizony gyakran szégyenkezett az, akire ráragasztották ezt a címkét. Napjainkra azonban a szingliség világjelenséggé nőtte ki magát. Olyannyira, hogy az elmúlt néhány évtizedben üzletágak épültek ki kifejezetten az ő igényeiknek kielégítésére, valamint világszerte felkeltette a szociológusok érdeklődését is ez a jelenség. A szingliség kialakulását és rohamos terjedését nevezhetjük akár a nagyvárosi életforma melléktermékének is, hiszen ezek a fiatalok elsősorban nagyvárosokban élnek. Ma már új életív-csoportnak tekintjük a szingliket. A különböző tudományágak többféleképpen definiálták, pontosan kik is tartoznak ebbe a csoportba. Általában azokat a huszonöt és harmincnégy év közötti nagyvárosi fiatalokat tekintjük szingliknek, akik még nem rendelkeznek házastárssal, piacképesek a munkaerőpiacon, önálló (munkából származó) jövedelemmel rendelkeznek és viszonylagos jólétben élnek. Felelősséget elsősorban csak magukért (esetleg partnerükért) vállalnak, gyermekük még nincs. Munkájukban és szabadidejükben egyaránt aktívak. 6

7 Magyarországon kiemelkedően magas a huszonöt és harminc év közötti fiatalok aránya, ami azzal magyarázható, hogy a Ratkó-korszakban született gyermekek ebben az időszakban váltak szülőkké. (1950 és 1953 között az akkori egészségügyi miniszter, Ratkó Anna népesedéspolitikájának köszönhetően a természetes szaporodás üteme jelentősen megnőtt a drasztikus abortusztilalom és a gyermektelenségi adó miatt.) Bár a fiatalok e népes korosztálya nem csupán szinglikből áll, számuk mégis olyannyira jelentős, hogy érdemes őket külön életív-csoportként kezelni. 7

8 A demográfiai korfa két kiugró ága jól illusztrálja ezt a jelenséget. A felső ág a Ratkókorszakban született gyermekeket, az alsó ág pedig az ő gyermekeiket foglalja magában Hogyan alakult ki ez az új életív-csoport? A szingliség elterjedésének egyik legfőbb oka, hogy napjainkban jelentősen meghosszabbodott az oktatásban eltöltött évek száma. Manapság egyre kevesebb fiatal elégszik meg a középiskolai végzettséggel, így folyamatosan nő a felsőoktatásban résztvevő, majd diplomát szerző fiatalok száma. Közülük a későbbiek során is sokan újabb és újabb egyetemi és főiskolai posztgraduális képzésben vesznek részt, remélve, hogy így még piacképesebbé válnak majd a munkaerőpiacon. Diplomájuk megszerzése után természetesen él bennük a vágy, hogy mihamarabb kipróbálják magukat szakmájukban, tapasztalatokat szerezzenek, hozzákezdjenek karrierük építéséhez. Sok fiatal beköltözik a nagyvárosokba, keményen dolgozni kezdenek, ami rengeteg energiaés időbefektetéssel jár részükről. Emellett természetes, hogy szabadidejükben szeretnék még egy darabig kötöttségek nélkül élvezni az életet, valamint tapasztalatokat szerezni a párkapcsolatok terén is. Ennek következményeként kitolódik a családalapítás igénye, egyre későbbre halasztják a fiatalok a házasságkötést és a gyermekvállalást. Már az 1980-as évektől kezdve megfigyelhető volt az a tendencia, hogy csökkenésnek indult a házasságkötések száma a huszonéves fiatalok körében, az 1990-es évektől kezdve pedig jelentősen felgyorsult ez a folyamat. 2 Ennek oka részben a társadalmi környezet, részben az egyéni élet utak változásában keresendő. A házasságkötés időpontjának kitolódása ellenére azonban a párkapcsolatok száma nem csökken. 3 A fiatalok jelentős része él párkapcsolatban és nem kevesen közülük együtt is élnek párjukkal. Ezeket, az akár több éven át tartó párkapcsolatokat, sokan egyfajta próbának tekintik, mielőtt véglegesen elköteleznék magukat és családalapításra adnák fejüket. Napjainkban már a társadalom is egyre inkább tolerálja a házasság nélküli élettársi kapcsolatot. Manapság - különösen a nagyvárosokban - már teljesen elfogadottá vált, hogy két fiatal esküvő nélkül is összeköltözzön. 2 Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás az 1990-es években és az ezredfordulón, Demográfia XLIV. évf Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás az 1990-es években és az ezredfordulón, Demográfia XLIV. évf

9 A legtöbb fiatal számára azért annyira vonzó ez az életforma, mert így oly módon élvezhetik a szoros érzelmi kötelék előnyeit, hogy közben megőrizhetik saját függetlenségüket vagy legalábbis annak látszatát. Amennyiben véget ér a kapcsolat, könnyebben ki lehet lépni belőle, hiszen az esetek többségében kevésbé van jogi vagy gazdasági akadálya annak felbomlásának. A társadalmi és gazdasági okokból egyre későbbre tolt házasságkötés természetes velejárója, hogy a fiatalok egyre később vállalnak gyermeket. Az élettársi kapcsolat terjedése ellenére is, még mindig sokan úgy gondolják, hogy a házasság intézménye sokkal stabilabb és csak az nyújt igazán biztonságot a gyerekvállaláshoz. Egyre több nő szüli meg első gyermekét huszonöt éves kor felett és nem ritka, hogy harminc éves is elmúlik, amikor az első gyermeke megszületik. Minél magasabban képzett egy nő, annál nagyobb az esélye, hogy nem vállal gyermeket azonnal a tanulmányai befejezése után. Korábban a házasság a nők számára gyakorlatilag egzisztenciális kényszer volt, ma már azonban a nők is ugyanolyan arányban rendelkeznek piacképes végzettséggel, mint a férfiak, így megszűnt kiszolgáltatottságuk. A nők számára is fontos, hogy megteremtsék egzisztenciájukat, anyagi függetlenségüket és elkezdjék karrierük építését az első gyermekük megszületése előtt. Ez különösen a nagyvárosban élő nőkre igaz, vidéken jóval nagyobb nyomás nehezedik a fiatal párokra a családalapítás és a házasságkötés miatt. Sok fiatal vágyik arra, hogy minél jobban kiélvezze húszas, harmincas éveit. Ezek alatt az évek alatt igyekeznek munkájukra, párkapcsolataikra, tanulmányaikra és önálló életstílusuk kialakítására koncentrálni. Igyekeznek kiélni magukat első gyermekük megszületéséig. Úgy érzik, ki kell használni az utolsó éveiket, amikor még lelkiismeretfurdalás nélkül foglalkozhatnak minden energiájukkal önmagukkal és párjukkal, csak magukért és a másikért felelnek, egyedül maguknak kell elszámolni döntéseik következményeivel Tényleg annyira irigylésre méltó ennek a célcsoportnak az élete? Valóban olyan jó-e szinglinek lenni, ahogyan az kívülről tűnik? 9

10 Az emberek többsége a szingli fiatalokról kialakított véleményét elsősorban a különböző könyvekből és filmekből nyeri. Az elmúlt évek során komoly szingliirodalom alakult ki, melynek alkotásait elsősorban az angolszász országok dobják piacra. Az úttörő ezen a téren az amerikai Szex és New York című sorozat, valamint Helen Fielding Bridget Jones naplója című regénye volt. Fielding jóvoltából egy csapásra megismerte és megszerette mindenki az igazi szerelemet váró, bájosan szerencsétlen Bridget-et, akivel hamarosan a filmvásznon is találkozhattunk. Az egyedülálló, Bridget Jones életformájához hasonló életet élő fiatalok különösen nagy örömmel fogadták őt, úgy érezték, itt van végre valaki, aki pontosan ugyanabban a cipőben jár, mint ők. Sok fiatal szingli azonnal magára ismert az öniróniával jócskán megáldott angol lány személyében. Ettől kezdve új időszámítás kezdődött a szinglik számára. Mostantól már nem vénlánynak számítottak, hanem egy kimondottan trendi csoport tagjai lettek, akikkel filmek, könyvek, újságcikkek, tanulmányok foglalkoztak szerte a világon. Helen Fielding regényét követően tucatszám születtek egymás után az újabb és újabb szinglik életével foglalkozó könyvek. Szinte egy időben a női szingliirodalommal, megjelentek az egyedülálló férfiakról szóló regények is. (A legismertebb művek ezen a területen Tony Parsons, Nick Hornby és Mike Gayle könyvei.) Manapság már külön polcokat szentelnek a szingli-könyveknek a könyvesboltokban. Elsősorban természetesen a szinglik vásárolják ezeket a könyveket, hiszen saját problémáikkal, számukra ismerős élethelyzetekkel találkozhatnak ezeket olvasva, azonban vidám, ironikus hangvételük miatt széles körben kedvelté váltak. Ezek a könyvek és filmek kissé problémásnak, ugyanakkor rendkívül vidámnak, szórakoztatónak és változatosnak tüntetik fel a szingik életét, ahol a végén természetesen mindenki elnyeri méltó jutalmát, a Nagy Igazi személyében. Vajon a valóságban is tényleg ennyire irigylésre méltó ez az életforma? Utasi Ágnes Feláldozott kapcsolatok című könyvében, egy magyar szinglik körében végzett kutatásból 4 kiderül, hogy a szingliknek mindössze egytizede tekinti véglegesnek mostani életformáját. A független fiatalok többsége biztos benne, hogy jelenlegi élethelyzete csupán átmeneti, a későbbiek folyamán ez változni fog és állandó, tartós kapcsolatban fognak élni. Szüleik esetleges rossz házassága, illetve a maguk körül tapasztalt tönkrement kapcsolatok miatt sok magányos szingli egyre kevésbé hisz a sikeres, jól működő 4 Utasi Ágnes: Feláldozott kapcsolatok A magyar szingli, MTA Politikai Tudomány Intézet,

11 párkapcsolatban. Oly mértékben hiányolják mindennapi életükből az állandó társat, a gyengédséget, a családot, hogy hajlamossá válnak a depresszióra, gyakran visszavonulnak a világtól, és egyéb pótlólagos tevékenységekben keresik a boldogságot. Többségüknek elsősorban a mindennapi társ hiányozik az életéből. Különösen a férfiak hiányolják a gyengédséget és a szexualitást, illetve mindkét nemre egyaránt jellemző, hogy hiányzik életükből egy társ, akitől gyengédséget kapnának, és akinek ezt viszonozni tudnák. Szintén egyaránt jellemző a szingli nőkre és a férfiakra, hogy hiányolják életükből azt a személyt, akivel szabadidejüket eltölthetnék. Bár számos szinglire jellemző a körülöttük kialakult csaj-, illetve pasikultúra, sokan mégis magányosak közülük, nincs mellettük olyan személy, akivel megoszthatnák szabadidejüket, szórakozni, sportolni, utazni járhatnának. A korábban szerzett barátok, barátnők közül sokan ekkorra már tartós párkapcsolatban, esetleg házasságban élnek, gyermekeik vannak és bizony egyre nehezebb új barátságokat kialakítani. Sokak számára így a társadalmi élet felületes munkahelyi barátságokban merül ki, melyek ritkán terjednek ki az irodán kívülre. Az egyedüllét és a magány ellenére azonban sok szingli mégis kifejezetten előnyösnek tartja jelenlegi életformáját. A számtalan előny között első helyen szerepel szabadságuk és függetlenségük megőrzése. Sok szingli úgy gondolja, egy tartós kapcsolat csak hátráltatná őt karriere építésében, szabad döntéseiben, így ugyanis csak magáért vállal felelősséget, döntéseiért egymaga felelős, nem kell kikérni senki véleményét. Szintén számos szingli említi az előnyök között, hogy párkapcsolat hiányában változatosabb szexuális életet élhetnek, alkalmi kapcsolataikban nem kell kötöttséget vállalni. A szinglik életív-csoportjának egyik legfőbb problémája lehet a quarterlife crisis (QLC), vagyis a kapunyitási pánik. (A kifejezés 2001-ben, Amerikában született meg.) A pszichológusok néhány éve írták le ezt a jelenséget, mely a húszas-, harmincas éveikben járó fiatalokat érinti és tipikusan erre a generációra jellemző. A kapunyitási pánikban szenvedő fiatalok aggódnak, hogy lemaradnak valamiről, elszalasztanak valamit, bizonytalanok, hogy megfelelőek-e az általuk kitűzött célok, meg tudják-e valósítani önmagukat. Ijesztőnek tűnik számukra az élet, úgy érzik, a most meghozott döntések az elkövetkezendő időt, a jövőt határozzák meg. Sokan közülük frusztrálónak tartják a maguk körül kínálkozó rengeteg lehetőséget. A pánikban szenvedő fiatalok gyakran úgy érzik, hiányzik az életükből a stabilitás és a biztonság, túl nagy kockázatot 11

12 kell vállalni céljaik elérése érdekében. Nem látnak maguk körül állandó értékeket, mintákat, nem tudják eldönteni mi a számukra követendő példa. Bizonytalanság jellemzi ezeket a fiatalokat az élet több területén is, sokan közülük úgy érzik, semmiben sem lehetnek biztosak. Szüleik példájából kiindulva gyakran azt gondolják, hogy a munka és a magánélet területén sem tart semmi örökké, bármikor elveszíthetik állásukat, elromolhat kapcsolatuk párjukkal. Egyre magasabbak az elvárások generációjukkal szemben, ráadásul mindannyian fényes karrierről, önmegvalósításról és vágyaik beteljesüléséről álmodnak. Eközben a munkaerőpiacon egyre nagyobb a versenyhelyzet, egyre többet kell dolgozni, azonban cserébe még a munkanélküliség elkerülésében sem lehetnek biztosak. A mai társadalomban a siker mércéje az anyagi jólét. Nem csoda, hogy az önálló életet éppen csak megkezdő fiatalok számára ezek a problémák növekvő belső feszültséget eredményeznek. Környezetük és a különböző médiumok is folyamatos nyomást gyakorolnak rájuk, hogy minél hamarabb sikeressé váljanak, gyors karriert fussanak be, mert ennek hiányában sikertelennek könyveli el őket környezetük. Gyakran a pánik azért alakul ki, mert a felsőoktatásból kilépve sokan azt tapasztalják, hogy nem teljesen úgy működik az élet, ahogyan azt ők előre elképzelték. Nehezen jutnak munkához, rádöbbennek, hogy irreális célokat tűztek ki maguk elé, nem tudják teljesíteni azt, amit korábban elterveztek. Ebben az időszakban a biológiai és a társadalmi lét is drasztikusan mást diktál a fiataloknak. A gyermekvállalás ideális idejét kénytelenek eltolni egzisztenciájuk megteremtése és önmaguk megvalósítása érdekében, ami szintén komoly feszültséget okoz sokuk lelkében. Úgy érzik, nem a megfelelő úton járnak, ha továbbhalasztják a gyermekvállalást, és helyette inkább karrierük építésére koncentrálnak. Nyomás nehezedik rájuk amiatt is, hogy szüleik generációja általában jó néhány évvel korábban hozta világra első gyermekét. Emiatt is úgy érzik, hogy itt volna az ideje a gyermekvállalásnak, azonban a mai társadalmi elvárások már egészen mást diktálnak nekik. Mindezen belső konfliktusok eredményeként a húszas-, harmincas éveikben járó szinglik jelentős hányadán fedezhetők fel a passzivitás, a depresszió, az állandó bizonytalanság és a döntésképtelenség tünetei. A kapunyitási pánikban szenvedő fiatalok közül sokakra jellemző, hogy két végén égetik a gyertyát, vagyis a munkájukba temetkeznek és minden idejüket - beleértve a szabadidejüket is - karrierük építésével 12

13 töltik vagy éppen ellenkezőleg, húzzák-halasztják tanulmányaik befejezését, idejük nagy részében szórakoznak, utazgatnak, nem mernek belevágni a nagybetűs életbe Szingli alcsoportok Az emberek hajlamosak sztereotipizálni a szingliket és csak a Bridget Jones-okra asszociálni. A valóságban ennél azonban jóval árnyaltabb ez az életív-csoport, több alcsoportot is el lehet különíteni, attól függően, hogy rendelkeznek-e éppen párkapcsolattal, egyedül élnek-e, hogyan viszonyulnak szingli státuszukhoz stb. Törőcsik Mária az alábbi alcsoportokra különíti el a év közötti szingliket 5 : friss szingli: Otthonról frissen elköltözött fiatal, aki örömét leli az önként vállalt egyedüllétben. Önálló, munkából származó jövedelemmel már rendelkezik, ami azonban sok esetben még kiegészül szülei anyagi támogatásával. boldog szingli: Azok a húsz és harminc év közötti fiatalok, akik szinte folyamatosan rendelkeznek állandó párkapcsolattal, azonban otthonukat nem osztják meg párjukkal, egyedül élnek. Ebbe a kategóriába sorolnám a Törőcsik által taktikai szingliként definiált csoportot, akik abból a célból tartják fenn saját háztartásukat biztos párkapcsolat esetén is, hogy meglegyen saját, független otthon-hátterük. női, illetve férfi pánik-szingli: A Bridget Jones típus, aki kétségbeesetten igyekszik megtalálni a számára legmegfelelőbb partnert, szinte csak erről szól már az élete. Minden erejével erre a feladatra koncentrál, életét maximálisan alárendeli céljának. A pánik-szinglik úgy érzik, ha nem találnak maguknak egy partnert, akkor lecsúsznak a házasságról és a gyermekvállalásról, valamint környezetük is lebecsüli őket emiatt. (Általában a közvélemény tévesen csak erre az alcsoportra asszociál a szingli szó hallatán, hiszen a szingli-irodalom, valamint az ilyen témájú filmek szinte kivétel nélkül ezt a típust mutatják be.) részidős szingli: Rendelkezik ugyan párkapcsolattal, de munkája miatt csak a hétvégéken él közös háztartásban párjával, a munkanapokon független szingliként él. 5 Törőcsik M.: Fogyasztói magatartás trendek, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., p. 13

14 Ide sorolnám a karrier-szingliket is, akik akár heteken vagy hónapokon át külön háztartást vezetnek, mivel másik városban vagy akár másik országban, tartósan távol élnek partnerüktől. Törőcsik az életkezdők csoportján belül a szinglik mellett elkülöníti a gyermektelen fiatal párok csoportját is. Ebbe a csoportba azokat az együtt élő párokat sorolja, akik esetében a pár mindkét tagja dolgozik, gyermeket azonban még nem áll szándékukban vállalni. Az angolszász szakirodalom a fiatalok e csoportját röviden DINK-nak nevezi (DINK Double Income No Kids). A gyermekvállalás elhalasztása ezeknél a pároknál lehet átmeneti vagy szándékolt. Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk olyan karrier-párokkal, ahol az önmegvalósítás, a karrier és a kényelem miatt mind későbbre halasztják a gyermekvállalást, illetve sok fiatal pár egyáltalán nem vállal gyermeket. Véleményem szerint a szinglik és a DINK csoport fogyasztói szokásai nagymértékben megegyeznek egymással, vagyis a feléjük irányuló marketingkommunikáció is sok hasonlóságot mutat, így a kutatásom során több fiatalt megkérdeztem e csoport képviselői közül is. Úgy gondolom, hogy rendkívül nehéz meghúzni a határt a szingli és a DINK fiatalok csoportja között, hiszen manapság egyre gyakrabban költöznek össze a fiatalok hosszabb-rövidebb időre, akár rövidebb ismeretség után is. 14

15 2. A kutatás leírása 2.1. A kutatás célja (a probléma meghatározása) A kutatás célja a szinglik vásárlással és fogyasztással kapcsolatos tipikus attitűdjeinek, szokásainak megismerése. Úgy döntöttem, hogy primer kutatást végzek a szakirodalomból megismert szekunder eredmények ellenőrzéseként, valamint azok kiegészítéseként. A kutatás lebonyolítása után a megszületett eredmények alapján megerősítem, illetve cáfolom kutatási hipotéziseimet, melyeket előzetes ismereteim, illetve a szakirodalom alapján állítottam fel A kutatás tervezése Összegyűjtöttem hipotéziseim alapján azokat a kérdéseket, kérdésköröket, amelyekre választ szeretnék kapni, valamint segítségemre lehetnek a későbbiek során a szingliknek szóló marketingkommunikációs ötletek kialakításában. A kutatás módszerének a kvalitatív kutatást választottam, hiszen arra szeretnék választ kapni, hogy hogyan gondolkodnak a szinglik, milyen motivációk húzódnak meg döntéseik mögött, milyen az attitűdjük a vásárlással kapcsolatban, mennyire márkahűek, valamint hogyan viszonyulnak a reklámokhoz. Úgy gondolom, ezekre a kérdésekre leginkább a kvalitatív kutatás módszereivel találom meg a választ, illetve a módszer segítségével ellenőrizhetem hipotéziseimet is. A kutatás során magam készítettem el a kiválasztott személyekkel a mélyinterjúkat. Véleményem szerint a mélyinterjúk elkészítése során lehetőség nyílik olyan technikák alkalmazására is, melyek segíthetnek jobban megérteni egy adott problémát, valamint a válaszadó személyt is jobban rávezetik a problémák megértésére. A módszer alkalmazása alkalmas arra is, hogy felhívja a figyelmemet olyan kérdésekre, problémákra, amelyek addig elkerülték a figyelmet, valamint segítségével ötletek nyerhetőek a továbbiakra nézve is. Az interjúkat vázlat alapján készítettem el. A kérdésköröket követve az általam kiválasztott hat témakört jártuk végig: 15

16 értékek szabadidő eltöltése vásárlási szokások márka, illetve márkahűség médiahasználati szokások attitűd a marketingkommunikációhoz 2.3. Adatgyűjtés A mintavétel során meghatároztam azt a kört, amelynek tagjai megfelelő mértékben reprezentálják az alapsokaságot, valamint válaszaikból következtetni lehet a többi szingli kérdésre adott válaszára is. A kutatás alanyait először önkéntes mintavétellel választottam ki, vagyis a számomra legkönnyebben elérhető szinglikkel készítettem elsőként mélyinterjút. Ezután a hólabda típusú mintavételt alkalmaztam, vagyis a korábban kiválasztott és megkérdezett szinglik által javasolt szingli státuszú személyeket kérdeztem meg, akik többnyire az ő munkatársaik, barátaik, családtagjaik közül kerültek ki. Módszereim alkalmazásával összesen tizennyolc személlyel készítettem interjút. Ekkora minta alapján, valamint a szekunder adatokat is felhasználva sikerült egységes képet kapnom a szinglik fogyasztói attitűdjéről és motivációiról. A kutatás során szerzett információk alapján már hozzá tudtam kezdeni a szingliknek szóló marketingkommunikációs javaslatok kidolgozásához. Interjúalanyaimat igyekeztem úgy kiválasztani, hogy szociodemográfiai szempontból, lehetőség szerint, minél jobban különbözzenek egymástól. (A szingli fiatalok esetében egy viszonylag jól behatárolható csoportról van szó, így elég szűk mozgási tér kínálkozott erre.) Egyéni, páros és kiscsoportos interjúkat készítettem a megkérdezettekkel. Úgy gondolom, mindhárom kérdezési módszernek megvan a maga előnye és hátránya. Kutatásom során a páros és kiscsoportos interjúk működtek legjobban. Úgy tapasztaltam, így oldottabbak a válaszadók, könnyebben leküzdötték az esetleges kommunikációs nehézségeket. Gyakran egymást inspirálták ötleteikkel, illetve, ha esetlegesen nem voltak azonos véleményen, igen érdekes viták alakultak ki közöttük, melyekből rendkívül hasznos tapasztalatokra tettem szert további munkám során. 16

17 Az interjúkra előzetesen alaposan felkészültem. Készítettem magamnak egy interjúvázlatot, amely tartalmazza azokat a fontos kérdéseket, szempontokat, amelyekre mindenképp választ vártam az interjúk elkészítése során. A kérdések között többségében nyitott kérdések szerepeltek. Igyekeztem projekciós technikákat is alkalmazni a kérdezés során, ezzel is segítve interjúalanyaimat gondolataik felszínre hozásában, így szó-asszociációs feladatok, illetve mondat-kiegészítős feladatok is szerepeltek a kérdéssorban. Az interjúk során néhány numerikus sorrendi skálát is adtam a válaszadóknak, melyeket olyan típusú kérdéseknél, problémák felvetésénél alkalmaztam, amelyekre nehéz lett volna egy nyitott, szóbeli kérdéssel megtalálni a választ. Azt vettem észre azonban, hogy sorrendi skálák kitöltése közben is szívesen megosztották velem gondolataikat a válaszadó szinglik, így ezek feldolgozásánál jelentős segítséget nyújtottak nekem az így szerzett információk Adatok elemzése a hipotézisek bemutatása alapján Az összegyűjtött adatokat az interjúk készítése során folyamatosan rögzítettem, majd az utolsó mélyinterjú után feldolgoztam és elemeztem az eredményeket. A következőkben bemutatom hipotéziseimet a kutatás során kapott eredményekkel együtt. 1. hipotézis: A szinglik hedonisztikus és élményvásárlók. Első hipotézisemet Törőcsik Mária Fogyasztói magatartás trendek című könyvére alapoztam, aki könyvében a következőkkel jellemezte a szinglik fogyasztási szokásait: az átlagoshoz képest magasabb jövedelemmel rendelkező csoportról van szó, amelynek tagjai érzelmi, társas életük terén és ehhez kapcsolódóan hajlandóak többletkiadásokra 6, valamint az önkifejező és az önmegnyugatató termékek, szolgáltatások fogyasztása körükben átlag feletti, vagyis több az érzelmi többletet adó vásárlás, mint a funkcionális 7. A mélyinterjúk elvégzése után interjúalanyaim véleménye alapján meggyőződtem első hipotézisem helyességéről. Egyértelműen kiderült, hogy a szingli 6 Törőcsik M.: Fogyasztói magatartás trendek, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., p. 7 Törócsik M.: Empatikus marketing, Bagolyvár Könyvkiadó,

18 nőknek és férfiaknak pozitív az attitűdje a vásárláshoz. (Valószínűnek tartottam azonban már az interjúk elvégzése előtt, hogy a nők még határozottabban állítják majd, hogy a vásárlás kellemes időtöltés számukra. Állításom valóban igaznak bizonyult.) A szinglik többsége kimondottan élvezi a vásárlási folyamatot, egyfajta társas élmény a számukra, így a többség nem is szeret egyedül vásárolni. Gyakran indulnak el nézelődni vagy vásárolni, ha fáradtak, sokat dolgoztak, esetleg munkahelyi kudarcélményben volt részük. Ilyenkor a vásárlás egyfajta kompenzáció, terápia a számukra. Ugyanez azonban fordítva is igaz, olyankor is szívesen végiglátogatják az üzleteket, amikor kimondottan boldogok és kiegyensúlyozottak. Bevallásuk szerint mindkét esetben hajlamosak a túlköltekezésre. A vásárlás a szinglik számára kellemes időtöltés - többeknek kifejezetten a szórakozás egy módja -, élvezik a kínálattal való ismerkedést. A vásárlási folyamatra helyezik elsősorban a hangsúlyt, nem pedig a termék beszerzésére. A szingli fiatalok a vásárlás során nem javakhoz, hanem élményekhez akarnak jutni. Nem az a céljuk, hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert (mint a feladatorientált vásárlók esetében), hanem az, hogy megjutalmazzák magukat, örömüket leljék a kiválasztásban és a fogyasztásban egyaránt. Éppen ezért a többség nem is szerez be előzetes információkat egy termék vagy szolgáltatás kiválasztása előtt, az esetek többségében inkább saját benyomásaik alapján döntenek közvetlenül a döntés pillanatában, a vásárlás helyszínén. Természetesen a rutinszerű, mindennapos döntéseknél, illetve a nagy felelőséggel, kockázattal járó döntéseknél a szinglik is hajlamosak inkább megoldandó feladatnak tekinteni a vásárlást. Ilyenkor kifejezetten az a céljuk, hogy minél gyorsabban és egyszerűbben oldják meg a termék beszerzését, valamint előzetesen is beszereznek információkat. Ilyen esetekben szüleik és barátaik véleményét kérik ki a döntés előtt, illetve az internet segítségével szerzik be megfelelő információkat. A szingli vásárlók élvezik és el is várják, hogy a vásárlás során különböző élményekhez jussanak. Örömet okozhat számukra az a tudat, hogy valamilyen pozitív tartalomhoz jutnak, kellemes változás történik az életükben a termék, szolgáltatás birtoklása, igénybevétele által. Hasonlóképpen örömet szerezhetnek számukra a vásárlás körülményei is. A mélyinterjúk során kiderült számomra, hogy milyen környezetben vásárolnak szívesen a szinglik. Szeretik, ha minden árut kihelyeznek az üzletben, azokat megfoghatják, megvizsgálhatják. Zavarja őket, ha az eladószemélyzet folyamatosan a nyomukban jár, ugyanakkor elvárják, hogy ha szükségük van rá, kérdésük van, azonnal 18

19 rendelkezésükre álljon. Nem szívesen mennek be a szingli fiatalok olyan üzletbe, mely túlzsúfolt, kevés a hely benne vagy túl sok vásárló tartózkodik bent. Általában a tágas, világos (esetleg színes) berendezésű, nagy kirakattal rendelkező üzleteket kedvelik. A hangos zenét kifejezetten zavarónak tartják vásárlás közben, a halk zenéhez azonban ragaszkodik a többség. Legszívesebben az általuk trendinek tartott üzleteket látogatják. A szingliket sokkal inkább érzelmi, mint funkcionális vásárlás jellemzi. Ez a csoport rendkívül sokat dolgozik, kevés a szabadideje, szinte minden gondolata a munkája körül forog. Természetesen gyakran felmerül bennük a kérdés, vajon van-e értelme annak, hogy ennyit dolgoznak, ennyi időt töltenek el a munkahelyükön nap mint nap. Kérdésemre, hogy megérdemlik-e a vásárlást, kivétel nélkül mindegyik szingli igennel felelt. A szinglik többsége úgy érzi, rengeteg kompromisszumot köt munkahelyén a nap során, éppen elég lemondással jár az élete, így az a legkevesebb, hogy bűntudat nélkül vásárolhat, szolgáltatásokat vehet igénybe esténként vagy a hétvégéken. Ez egyfajta kompenzálás a részükről, hiszen ez azt a látszatot kelti számukra, hogy van értelme annyit dolgozni, nem hiába töltenek el annyi időt a munkahelyen (szabadidejük rovására). 2. hipotézis: A szingliket multiopcionális- és impulzusvásárlás jellemzi Második feltételezésem szerint a szinglik multiopcionális vásárlók, vagyis gyakorlatilag bármit, bárhol hajlandóak megvenni. Ebből következik, hogy döntéseiket gyakran csak az eladás helyszínén hozzák meg, így vásárlásaik többsége impulzusvásárlás. A mélyinterjúk egyértelműen alátámasztották hipotéziseimet, s egyúttal az is kiderült, hogy minél kisebb kockázattal jár, illetve minél inkább rutinszerű a vásárlási döntés, annál nagyobb az esélye, hogy azt nem készítik elő a szinglik. A kutatás során az is kiderült, hogy a szingli fiatalok hajlamosak egyáltalán nem tervezett vagy nem akkorra tervezett döntéseiket emocionális tényezők hatására meghozni. Minél inkább élményszerű számukra a vásárlás, annál nagyobb az esélye az impulzusvásárlásoknak. Az impulzusvásárlás oka lehet egy hirtelen és hatásos inger, amivel a vásárló az eladás helyszínén találkozik, ám az is előfordulhat, hogy már egy ideje várja a kedvező ajánlatot, csak nem akkorra tervezte a vásárlást. Szinglik esetében az is oka lehet a gyakori impulzusvásárlásoknak, hogy fiatal koruk miatt még számos 19

20 olyan terület van, ahol nem alakult ki a márkahűség, így inkább döntenek a számukra éppen kedvezőbb ajánlat mellett. Különösen az FMCG-termékek beszerzésére igazolódott hipotézisem. Ezeket a szinglik általában kisebb üzletekben szerzik be maguknak. Az üzletválasztást elsősorban a lakó-, vagy munkahelyhez való közelség befolyásolja, illetve, hogy éppen mely üzlet esik útjukba, melyiket találják nyitva. A szinglik gyakran vásárolnak éjjelnappal nyitva tartó üzletekben vagy benzinkutaknál. Vásárláskor szívesen vesznek egyúttal tartalékot is az FMCG-termékekből, azonban ezeket inkább a nagyobb üzletekben veszik meg, ahova megközelítőleg hetente egyszer mennek el. Az élelmiszerek kiválasztásánál kimondottan igénylik az igényes, gusztusos csomagolást. Döntésüket elsősorban a tápérték és az íz befolyásolja. Valamivel kevésbé befolyásolja őket a termék ára és csak a legutolsó szempont a választásuknál a termék márkája. (Természetesen egészen más a helyzet, ha márkahűek az adott termékhez, ami az FMCG-termékek esetén gyakran előfordul.) 3. hipotézis: A szinglik úgy gondolják, hogy átlátnak a marketingfogásokon Napjaink szinglijei - vagyis a jelenleg húszas, harmincas éveikben járó fiatalok - úgy nőttek fel, hogy már gyermekkorukban is állandóan körülvették őket a reklámok. A szingli fiatalok átlátják a gazdaság működését, értik mi a célja a marketingkommunikációnak, számukra teljesen nyilvánvaló, hogy a kereskedők és szolgáltatók vannak értük, nem pedig fordítva. Éppen ezért igénylik, hogy intelligens emberként kezeljék őket a kereskedők, elvárják a tisztességes tájékoztatást és eladást. Kimondottan nem szeretik a feléjük irányuló nagyon marketingszagú kommunikációt, a mellébeszélést, úgy érzik, megérdemlik az őszinteséget. A megkérdezett szinglik többsége azt gondolja, őt nem lehet becsapni, rávenni olyasmire, amit amúgy nem szeretne. Valószínűleg ez az egyik oka annak, amiért szinte egyáltalán nem vesznek részt nyereményakciókban, sms-játékokban, nem hajlandóak kuponokat gyűjteni. Az interjúk során kiderült számomra, hogy kifejezetten negatív az attitűdjük az ilyesfajta promóciókhoz. Elhangzottak olyan vélemények, melyek szerint ezeken a nyereményjátékokon a háziasszonyok és a nyugdíjasok vesznek részt, illetve olyanok, akiknek valóban nagy szüksége van a nyereményre. Ezek alapján minden valószínűség szerint fel sem merül bennük, hogy nekik is szól a promóció, így aztán meg sem fordul a fejükben a részvétel. 20

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

A legférfiasabb oldalad

A legférfiasabb oldalad A legférfiasabb oldalad A manus.hu célja megteremteni egy olyan oldalt, melyben az erősebbik nem újból erősebbik nem lehet. Lelki menedéket és szakszerű segítséget nyújtani egy internetes magazin keretein

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR

VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK - VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR Kedves Válaszadó! A "Vásárlási Szokások - Vízöntő Gyógyszertár" Kérdőív kitöltésével segítsen nekünk, hogy az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatást tudjuk nyújtani.

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Nemek és a vásárlói magatartás

Nemek és a vásárlói magatartás Nemek és a vásárlói magatartás A magyar férfiak és nők A nemek között lényeges különbségek vannak a vásárlásokkal kapcsolatban beállítódásaikat, szokásaikat tekintve, amit kutatásokkal és tapasztalatokkal

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész Dolgozó nők a magánéletben A válaszolók 52%-a gyermektelen, 19-19%-nak egy vagy két gyermeke van, legkevesebben (1%) a 3-nál több gyermekes családanyák

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár Wessling Pálinka konferencia 2014. Május 21. Budapest A kutatás módszertana (1) Kvalitatív

Részletesebben

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense 2015. november 7 8. Millenáris A szépségipar leggyorsabban fejlődő szegmense A világon nők és férfiak milliói tennének meg szinte bármit azért, hogy lassítsák bőrük öregedését. Laboratóriumok ezrei dolgoznak

Részletesebben

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Lakáskultúra Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos kutatás keretében a lakberendezési lapokkal

Részletesebben

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad?

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad? Mit érdemes átgondolnia mielőtt lakberendezőt fogad? Munkafüzet E r d é l y i K r i s z t i n a - w w w. e r d e l y i k r i s z t i n a. h u Amennyiben kitölti ezt a kérdéssort, az 20.000 Ft megtakarítást

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

OKOS MÉRÉS PROJEKT a. Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből

OKOS MÉRÉS PROJEKT a. Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből OKOS MÉRÉS PROJEKT a Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből Készült a MÉRÉSI PANELMINTA ÁTALAKÍTOTT FUNKCIÓJÚ HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTÁSA projekt keretében A Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

50 kérdés a nagyvilágból A kérdések és válaszok szó szerint, az esetleges helyesírási hibákkal együtt kerültek rögzítésre.

50 kérdés a nagyvilágból A kérdések és válaszok szó szerint, az esetleges helyesírási hibákkal együtt kerültek rögzítésre. 50 kérdés a nagyvilágból A kérdések és válaszok szó szerint, az esetleges helyesírási hibákkal együtt kerültek rögzítésre. 1. A fősikolások/egyetemisták hány könyvet vesznek havonta? o -2 db o 3-4 db o

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban

Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Vélemények szerepe a hazai online vásárlásban Kollaboratív Marketing Workshop 2016. október 13 www.gemius.hu Összegzés A válaszadók 75%-a vásárol online, több, mint ötödük rendszeres vásárló. Az online

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan OLDAL: 1 FELADÓ: CÍMZETT: MÁSOLAT: fischerappelt Julia Lutter-Müller TU Munich DÁTUM TÁRGY: AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan KÉSZÍTETTE: fischerappelt, ü ELLENŐRIZTE: TU Munich

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék Empirikus kutatás Térszerkezet, gazdasági potenciál, munkaerőpiac, innováció, humán szolgáltatások,

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben